2022-05-06

Krivickas savo veiksmais talkina supuvusiam ,,valdomos demokratijos" režimui?

Gražulis, jo partijos  ir jo veiksmai yra ne be priekaištų, bet, manau,kad  gerb.Krivicko panašūs veiksmai padeda oligarchinei- nomenklatūrinei santvarkai (ONS) stiprėti. Padeda  naikinti,skaldyti  ir taip  silpnas režimo oponentų pajėgas.Ko gero, tai vyksta  dėl asmeninių pragmatiškų tikslų....
Net birželio mėn. 4 d. jo rengiama asmeninė (individualistinė)  trad. šeimų akcija Vingio parke, neturint suderinto veikimo plano  su kitomis demokratinėmis šalies pajėgomis, žydrųjų promarksistinio renginio fone, manau, atrodys daugiau nei kukliai ir taip diskredituos ginamas vertybes.
  Akivaizdu, kad žydrųjų liberalmarksistinių jėgų renginys tą dieną , palaikomas europinių ir vietos valdžiukių  bei suinteresuotų kapitalo grupių ir visos, kasdien parsidavinėjančios už pinigus,  prooligarchinės proliberalios žiniasklaidos bei antinacionalinės LRT, bus skaitlingas ir aprūpintas viskuo, tad Krivicko individualistinė akcija atrodys naivi, beviltiška ir neremiama visuomenės....
Pone Krivickai, kelias į pragarą dažnai būna gerais norais grįstas....Pagarba gerb.K. Krivickui už gerus norus, ištikimybę šeimos vertybei, tradicijoms, bet stebėtis tenka individualistiniu, neįžvalgiu bei skaldančiu visus mažiukus veikimo būdu...
Pagarbiai -demokratinių , ONS oponuojančių, jėgų atžvilgiu
A.Karčiauskas, LPS veteranas

On Friday, May 6, 2022, 08:35:38 AM GMT+3, Kristupas Krivickas <tvpromedia@yahoo.com> wrote:


P.Gražulis vėl teisme – įtariama, kad partijos pirmininku tapo neteisėtai

 

Vilniaus apygardos administracinis teismas šią savaitę ėmėsi nagrinėti bylą dėl to, kad, kaip įtariama, P.Gražulis Tautos ir Teisingumo sąjungos (centristų, tautininkų) pirmininku tapo neteisėtai.

Prašymą pripažinti, kad P.Gražulis partijos pirmininku tapo neteisėtai ir panaikinti jo įgaliojimus teismui pateikė buvęs šios partijos pirmininko pavaduotojas K.Krivickas, kuris protestuodamas prieš neteisėtus Seimo nario veiksmus ir nesutikdamas su P.Gražulio vykdoma politika  pasitraukė iš jo patarėjų komandos Seime ir išstojo iš jo vadovaujamos partijos.

„Prašau teismo pripažinti, kad P.Gražulis partijos pirmininku tapo neteisėtai ir panaikinti jo įgaliojimus. Pateikiau teismui įrodymus, kad 2021 metų birželio 5 dieną Vilniuje vykusiame suvažiavime P.Gražulis Tautos ir teisingumo sąjungos (centristų, tautininkų) pirmininku buvo paskelbtas pažeidžiant įstatus, kurie numato, kad pirmininkas renkamas slaptu balsavimu. Jokio slapto balsavimo nebuvo. Apskritai jokio balsavimo nebuvo. Suvažiavimo protokolo išraše, kurį pateikiau teismui, parašyta, kad P.Gražulis partijos pirmininku skelbiamas bendru sutarimu. Tai grubus įstatų pažeidimas, o Teisingumo ministerija, kuri privalėjo patikrinti ir įsitikinti ar pirmininko rinkimai vyko laikantis įstatų ir yra teisėti Registrų centrui pateikė išvadą, kad P.Gražulį registruoti pirmininku galima todėl jis ir buvo įregistruotas kaip pirmininkas. Tai sužinojau tik šį pirmadienį gavęs Teisingumo ministerijos atsakymą į savo paklausimą ir iš karto kreipiausi į Vilniaus apygardos administracinį teismą prašydamas panaikinti šią Teisingumo ministerijos išvadą ir pripažinti, kad P.Gražulis, partijos pirmininku tapo neteisėtai bei panaikinti jo, kaip partijos pirmininko įgaliojimus." – sakė K.Krivickas.

Bylą dėl, kaip įtariama, neteisėto P.Gražulio tapimo partijos pirmininku nagrinėja Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Indrė Žvaigždinienė. 


Komentarų nėra: