2014-10-16

Kandidatų į Aukščiausiąjį Teismą svarstymas Seime vėl virto teismų ir teisėjų šlovinimu.

Kandidatų į Aukščiausiąjį Teismą svarstymas Seime vėl virto teismų ir teisėjų šlovinimu.
Apgailestauju, kad su dalimi informacijos pavėlavau dėl to, kad pastarąsias savaites negalėjau normaliai dalyvauti Seimo darbe dėl tėvo mirties ir laidotuvių Todėl negalėjau nei pats normaliai surinkti medžiagą apie kandidatus, nei koordinuoti tokius veiksmus su kitais Seimo nariais, kuriems nepatinka NUOLATINIS teisėjų šlovinimas Seime svarstant jų kandidatūras, užuot detaliai išnarsčius teisėjų biografijas viešuose Seimo svarstymuose.
Svarstant Laimos Garnelienės kandidatūrą pateikiau iš tribūnos Seimo nariams informaciją apie jos galutinai išteisintą prieš tai apygardos teismo nuteistą 12-ai metų Panevėžio "Psichinių" grupuotės nusikaltėlį Saulių Vidugirį už pusės kilogramo amfetamino, kuris po išteisinimo itin žiauriai nužudė du žmones. Išteisinimo motyvas teisėjai, tarp jų L.Garnelienė patikėjo, kad S.Vidugiris manė, jog ten yra papildai gyvuliams. L.Garnelienė atsakė, kad jos motyvais patikėjo ir prokurorai, nes jos išteisinančio sprendimo neskundė Aukščiausiajam Teismui. S.Vidugiris L.Garnelienėi nagrinėjant bylą tai jau buvo žinomas garsus ir žiaurus nusikaltėlis.
Taip pat priminiau L.Garnelienės važiavimą į Kauną pas STT įtariamus keturis Kauno teisėjus, kurie po pokalbio su ja atsistatydino, mano manymu tokiu būdu galimai dėka L.Garnelienės vizito-perspėjimo šie teisėjai išvengė nuteisimo už korupciją teisme ir dabar gali dirbti advokatais.
L.Garnelienė atsakė, kad ji mano, kad jokio STT tyrimo ji nesutrukdė.
Pasisakymų už ar prieš stadijoje padėkojau L.Garnelienei už drąsų sprendimą apginti E.Kusaitę nuo VSD ir prokuratūros persekiojimų, bet pasakiau, kad to nepakanka ir agitavau Seimą slaptu balsavimu nepritarti jos tapimui AT teisėja dėl jos viešai ne kartą išsakytų nuostatų, kad Lietuvos teismų darbe viešumo pakanka.
Tokiu pasisakymu pavyko sukelti didelę diskusiją - išprovokavau J.Sabatauską, Žemaitatitį, E.Masiulį ir K.Masiulį užsistoti L. Garnelienę.
Kai kurie gindami persistengė, pvz. prof.Kęstutis Masiulis pareiškė, kad niekas neturi teisės vertinti teisėjų ir net jų svarstyti.
Po J.Sabatausko aršios gynimo kalbos paklausiau, ar jo šlovinantys teisėjus ir teismus pasisakymai reiškia, kad jam ir jo kolegoms iš Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto patinka esama tvarka, kai rezonansines - garsias korupcines bylas nagrinėja tik vienas teisėjas ir likus dviem posėdžiams iki bylos teisme pabaigos savo noru pasitraukia iš teisėjų, priversdamas naują teisėją nagrinėti bylą iš naujo taip švaistant laiką, biudžeto pinigus ir piktinant visuomenę, pvz. buv. Alytaus mero Česlovo Daugėlos). Pasiūliau pakeisti šią tvarką perduodant tokias bylas trims ir daugiau teisėjų bei numatant atsarginius teisėjus.
Atsakydamas į tai, J.Sabatauskas pareiškė, kad neatsakinės, nes jis priešrinkiminiuose debatuose nedalyvauja.
Dabar laukiame slapto balsavimo rezultatų.

P.S.: ačiū tiems, kurie stengėsi pateikti man informaciją dėl teisėjų - pasinaudojau ta informacija vėluodamas, bet dalį suspėjau pateikti, ypač dėl L.Garnelienės ir pavyko - ji nepraėjo į AT:

"Naglis Puteikis iš Seimo tribūnos pareiškė, kad Apeliacinio teismo teisėja 2006 metais išteisino žinomą Panevėžio narkotikų prekeivį, „psichinių“ gaujos narį Saulių Vidugirį. Žemesnės instancijos teismas šį asmenį buvo nuteisęs 12 metų kalėti už neteisėtą disponavimą dideliu kiekiu narkotinių psichotropinių medžiagų. Pasak N.Puteikio, vėliau S.Vidugiris teistas už dviejų žmonių nukankinimą.
Parlamentaras taip pat sakė, kad L.Garnelienė esą padėjo išvengti baudžiamosios atsakomybės keturiems kolegoms, kurie neva talkininkavo kontrabandos karaliumi vadinamam Viliui Karaliui.
L.Garnelienė savo ruožtu pripažino priėmusi išteisinamąjį nuosprendį S.Vidugirio byloje, ji pabrėžė, kad prokurorai šio nuosprendžio neskundė Aukščiausiajam Teismui.
„Kad tas Vidugiris vėliau nusikalto, nelabai suprantu, kodėl tai turėtų man būti kaip priekaištas“, - teigė teisėja ir pridūrė. - Nei Garnelienė, nei kiti Teisėjų tarybos nariai nesustabdė STT tyrimo, nes mūsų vykimas buvo po to, kai STT pateikė Teisėjų tarybai medžiagą. Mes norėjome išsiaiškinti, ar ta medžiaga atitinka faktines aplinkybes.

2014-10-15

Labai idomūs M.Kluonio pastebėjimai apie Lietuvos atsilikimą - verta perskaityti visą jo str.

Labai idomūs M.Kluonio pastebėjimai apie Lietuvos atsilikimą - verta perskaityti visą jo str.
"...Lietuvos valstybės vadovai patys yra linkę į feodalinį mentalitetą. Dėl tokio mentaliteto vyravimo ir pastangų jį keisti nebuvimo (mat, nepribrendome, per anksti) Vakarams Lietuva (kaip, beje, ir Ukraina) atrodo esanti „rusiška" ir tolima kultūriniu atžvilgiu, todėl galinti rinktis (būtent rinktis!) būti nebūtinai su Europa, bet ir su Rusija, nors pačios Vakarų Europos šalys (išskyrus marginalus) savo pačių pasirinkimo būti su Rusija galimybės neįsivaizduoja. Nekritiškai mąstančių Lietuvos piliečių masė savo ruožtu įsivaizduoja, kad Europa kelia grėsmę Lietuvos kultūriniam tapatumui, nesusimąstydami, kad tas kultūrinis tapatumas yra pačiam Lietuvos vystymuisi ir integracijai į Vakarus, o tuo pačiu ir nepriklausomybei, kenksmingas sovietinio ir feodalinio mentaliteto mišinys."
http://www.delfi.lt/news/ringas/lit/m-kluonis-konservatizmas-stumiantis-i-rusijos-glebi.d?id=66106278

2014-10-13

Dėl kandidatavimo į merus

Papildomai prie to, ką sakiau - siunčiu ir el.paštu: mano planai lieka nepasikeitę - burti žmones, siekiančius vakarietiškos demokratijos sugrąžinimo į Lietuvą. Dabar Lietuvoje yra rytietiška stiliaus pseudodemokratija- pseudoelito užgrobta ir ne visuomenės, o mažos grupelės per iš biudžeto išlaikomas didžiąsias partijas reguliuojama.
Vienas iš būdų, kuriais galima pasiekti tokių tikslų - demokratiškai nusiteikusių visuomenės atstovų, nebiudžetinių partijų ir nevyriausybinių organizacijų koalicijų kandidatavimas daugumoje savivaldybių su bendra programa: spaudžiant Seimą sugrąžinti prieš du dešimtmečius panaikintus seniūnijų (apylinkių) tarybų rinkimus, įvesti tiesioginius seniūnų rinkimus, grąžinti prieš 20 metų panaikintus tarėjus į apylinkių teismus, arba parinkti bet kurią kitą visose Vakarų Europos valstybėse taikomą visuomenės dalyvavimo apylinkių teismuose būdą, mažinti vis didėjančią turtinę nelygybę atleidžiant arba panaikinant mokesčius nepasiturintiems, kas buvo Lietuvoje prieš 20 metų ir ką panaikino didžiųjų partijų nomenklatūra.
Šiems tikslams pasiekti taip pat naudoti savivaldybių tarybų teisę skelbti vietos "referendumus"-visuotines apklausas.
Dėl tokių idėjų platesnio pristatymo norėčiau kandidatuoti į merus Klaipėdoje, arba Vilniuje  kaip nepriklausomas, arba kaip nebiudžetinių partijų bei NVO jungtinis kandidatas. Apsispręsiu per mėnesį - dar yra laiko iki registravimo pabaigos - iki gruodžio 6 d.

2014-10-08

Mirė mano tėvas politinis kalinys Vytautas Puteikis 1930.10.12-2014.10.06.

Mirė mano tėvas politinis kalinys Vytautas Puteikis 1930.10.12-2014.10.06.
Dėkoju visiems padėjusiems palydėti tėvelį į paskutinę kelionę ir pareiškusiems užuojautas ir kitaip prisidėjusiais prie velionio pagerbimo.
Atsiprašau, kad negalėjau anksčiau parašyti - užvakar, 2014 spalio 6 d. po ilgos ir sunkios ligos mirė mano tėtis Vytautas Puteikis, nugyvenęs ilgą, gražų, sąžiningą, patriotišką ir prasmingą gyvenimą.
Gimė Vytautas Puteikis 1930 10 12 d., būdamas 15-metis Pasvalio gimnazijos moksleivis, buvo išrinktas antisovietinio keliolikos moksleivių būrelio ”Žaibas", vėliau pervadinto "Viltimi" vadovu. Ši 14-16-mečių grupė platino agitacinius lapelius, ragindami neiti į okupacinius 1946 m. rinkimus. Vieną iš tų lapelių- nupieštą tėvo bendramokslio Leono Gudo čia pridedu - nupieštas paršas su Stalino ūsais. Visi šie moksleiviai LTSR Aukščiausiojo Teismo išvažiuojamoje sesijoje buvo nuteisti 10 metų lagerio. Atsėdėjo 8 metus, paleistas po Stalino mirties 1954 m., kai buvo amnestuojami nepilnamečiai. Buvo aktyvus politinių kalinių ir tremtinių organizacijų narys, buvo ir TS-LKD nariu, bet smarkiai išgyveno ir nusivylė dėl to, kad partija pastaraisiais metais nekovojo už teisingumą ir vertybes.
Tėvelį šarvojome vakar Olandų g.laidojimo rūmuose, vakar su mano broliu Dariumi palydėjome jo palaikus į Kėdainių krematoriumą, nes tokia buvo tėvo valia ir vakar parsivežę palaidojome Rokantiškių kapinėse šalia mūsų mamos Zofijos Puteikienės, kuri mirė 1989 09 12 d.
Dėkoju visiems padėjusiems palydėti tėvelį į paskutinę kelionę ir pareiškusiems užuojautas ir kitaip prisidėjusiais prie velionio pagerbimo.

Nuotraukose Vytautas Puteikis ir
1946 m.grupės Pasvalio gimnazijos 15-16mečių moksleivių, vadovaujamų Vytauto Puteikio, vienoje iš proklamacijų, kuriomis raginama neiti į rinkimus ir kurią nupiešė piešė Leonas Gudas, pavaizduotas paršas su Stalino ūsais.

2014-09-19

Valdovų rūmai-2: kreipiausi į Generalinę prokuratūrą dėl viešo intereso gynimo - dėl slapto ir neskaidraus Lukiškių kalėjimo iškeldinimo konkurso.

Valdovų rūmai-2: kreipiausi į Generalinę prokuratūrą dėl viešo intereso gynimo - dėl slapto ir neskaidraus Lukiškių kalėjimo iškeldinimo konkurso.

„...Nesuprantama, kodėl Lukiškių kalėjimo iškeldinimo konkurse atveju einama neskaidrių, visuomenei nerimą sukėlusių, rangos konkurso dalyvių ribojančių, projektus tyčia branginančių, gigantiškų ir įslaptintų projektų, tokių programos VŠĮ „Vilnius – Europos kultūros sostinė", Vilniaus stadiono, Valdovų rūmų keliu.

T.y. šiuo atveju Kalėjimų departamentas daro viską, kad nebūtų skelbiamas įmanomai viešesnis konkursas, tarptautinis konkursas, kodėl keliant perteklinius reikalavimus maksimaliai  ribojama konkurso dalyvių konkurencija, o mažiausią kainą pasiūlęs dalyvis yra pašalinamas, tokio pašalinimo motyvai visuomenei suprantama kalba nekomentuojami ir iš esmės visai neaiškinami, o tolesnės pirkimo procedūros įslaptinamos (atliekamos neskelbiamų derybų būdu), tarsi tai būtų ypatingo slaptumo reikalaujančių priemonių, pvz. aukščiausios vadovybės pokalbių su ES pareigūnais pokalbio sistemų pirkimas.

... Remdamasis aukščiau išdėstytu ir siekdamas norėdamas ginti viešą interesą, prašau imtis priemonių sustabdyti visų procedūrų vykdymą siekiant išvengti dar didesnės žalos ir nuostolių visuomenei ir valstybei, pradėti ikiteisminį tyrimą ir ištirti, ar nebuvo padaryti nusikaltimai, pasireiškiantys neteisėta Kalėjimų departamento ir kitų pareigūnų veikla ir veiksmais siekiant gauti asmeninės naudos iš trečiųjų asmenų..."

2014-09-18

Liudvikas Jakimavičius kviečia į eitynes už Ukrainą 2014 09 21 - palaikykime jo kvietimą, platinkime, dalyvaukime.

Liudvikas Jakimavičius: "Mielas mano Facebooko drauge. Ta virtualaus „draugo" sąvoka neturėtų būti formali ir tuščia. Pamėginkim ją pripildyti tikro ir gyvo turinio. 
Sėdėti po medžiu ir guostis, kad nieko negali pakeisti, kad niekas nuo tavo apsisprendimo ir veiksmo nepriklauso, kai Putino Rusija pradėjo ir tęsia brolžudišką karą Ukrainoje, reišia, kad susitaikai su blogiu ir toleruoji niekšybę. Rugsėjo 21 dieną garbės ir orumo jausmo nepraradę Rusijos, Ukrainos ir kitų pasaulio valstybių piliečiai išeis į sostinių ir miestų gatves pareikšti solidarumą su už laisvę kovojančia Ukraina. „Už savo ir mūsų laisvę". Bent simboliškai parodykime savo solidarumą su trypiama ir ginančia laisvės idealus tauta. Išeikime į Vilniaus gatves. Eitynės prasidės iš Daukanto aikštės iki Ukrainos ambasados rugsėjo 21 dieną (sekmadienį) 17 val. Ateik su šeima ir draugais. Savo buvimu paliudyk, kad tau ne vis vien. 
Liudvikas Jakimavičius 
P.S. Siųsk šį kvietimą mano ir savo vardu savo Facebooko ir kitų soc. tinklų draugams. Susitikim eitynėse",.

A.Maldeikienė labai tiksliai įvardijo, kam gi iš tikrųjų atitenka didžioji ES pinigų dalis Lietuvoje

N.P.: labai gerai ir taikliai pasisakė A.Maldeikienė kam gi iš tikrųjų atitenka didžioji ES pinigų:
"A. Maldeikienė: šita valstybė paprasčiausiai užsidarys: ...Ekonomistė Aušra Maldeikienė „Žinių radijui" nurodė, kad Lietuvos valstybės nelaukia šviesi ateitis – emigracija didėja, jaunimo mažėja, darbuotojams esą mokami grašiai, o bedarbiai išvis, anot jos, yra stigmatizuojami.
„Estijoje Nedarbo draudimo fondas, įsteigtas 2002 metais, nuosekliai užsiima pagalba žmonėms, kurie neteko darbo. Lietuvoje šitie žmonės yra stigmatizuojami, jie beveik apšaukti tinginiais, psichiniais ligoniais ir t.t. Juk mes visi žinome, kad kuo daugiau dirbsi, tuo daugiau uždirbsi, kuo geriau dirbsi, tuo daugiau uždirbsi, darbo netenka tik tinginiai ir visokius kitokius kliedesius", - laidoje „Žvilgsnis" ironizavo A. Maldeikienė.
Ji pateikė mokytojo profesijos pavyzdį, kur, anot ekonomistės, nepriklausomai, ar tu dirbsi tobulai, ar visiškai prastai, vis tiek uždirbsi pagal nustatytą tarifą.
A. Maldeikienės teigimu, Lietuvos valstybei gyvuoti liko nebe daug laiko, o ir taip esą lietuviai jau yra išlaikytiniai.
„Šita valstybė paprasčiausiai užsidarys kaip valstybė. Mes ir dabar esame išlaikytiniai. Lietuviams gal nepatiks, bet lietuviai iš Europos Sąjungos paramos krizės metu gavo penkis kartus daugiau paramos vienam gyventojui nei graikai", - kalbėjo ekonomistė.
„Mes tuos pinigus atiduodame tam, kad turtingi žmonės galėtų pigiai nusipirkti įrangos, kurią jie nusiperka už trečdalį ar pusę kainos, kitą dalį jiems finansuoja Europos Sąjunga, o savo darbuotojams moka grašius, o paskui išverčia puskvailių darbuotojų akutes ir sako, kad visiškai nebeliko gerų darbuotojų, nes visi geri emigravo", - piktinosi A. Maldeikienė.
Visą laidos „Žvilgsnis" įrašą klausykite čia: http://www.ziniuradijas.lt/epizodas/2014/09/17/zvilgsnis/36726

2014-09-13

Gyvulių žudymas perpjaunant jiems gerkles panašus į Irako ir Levanto valstybe besivadinančių sadistų atliekamus belaisvių bei civilių žudymus perpjaunant jiems gerkles

N.P.: Gyvulių žudymas perpjaunant jiems gerkles panašus į Irako ir Levanto valstybe (ISIL arba DAESH - arabiškas šios grupuotės trumpinys) besivadinančių sadistų atliekamus Irako ir Sirijos kariuomenės belaisvių bei civilių žudymus perpjaunant jiems gerkles.

Neleiskime seimui įteisinti religinio gyvūnų žudymo:
Lietuvos gyvūnų apsaugos organizacija ragina Lietuvos Parlamentą nepritarti Seimo narių siūlomam Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo pakeitimui, kuriuo norima atverti kelią masiniam gyvūnų skerdimui jų neapsvaiginus, laikantis tam tikrų metodų, kokių reikalauja religinės apeigos. Tokiu būdu tūkstančiai gyvūnai būtų palikti mirti kančiose, kol jie mirtinai ir skausmingai nukraujuos. 
Nuo š. m. sausio 1 d. galiojantis Lietuvos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymas draudžia religinį ūkinių gyvulių skerdimo būdą, kai neapsvaigintiems gyvuliams perrėžiamos gerklės ir laukiama, kol jie nukraujuos. 
„Nuoširdžiai tikimės, kad Lietuvos piliečiai mus palaikys ir Lietuvos Parlamentas toliau laikysis aukštesnio gyvūnų apsaugos siekio. Nes šis pasiūlymas leisti gyvulių skerdimą be apsvaiginimo yra atgalinis žingsnis siekiant aukštesnių gyvūnų apsaugos standartų Lietuvoje, kuris negali būti pateisinamas nei religinėmis, nei ekonominėmis priežastimis. Gyvūnų skerdimas skerdyklose yra siaubinga patirtis gyvūnams. Procesas dažnai vyksta besisukančiose kabyklose, ant kurių gyvuliai kabinami žemyn galva ir paliekami nukraujuoti didžiulėse kančiose ir skausme, prieš tai perpjaunant jiems gerkles. Dažnai visą tai stebi šalia skerdimui laikomi kiti gyvi gyvuliai. Skerdimo metu gyvūnams suteikiamo skausmo ir kančių gali būti lengvai išvengta prieš tai juos apsvaiginus, kas yra šiai dienai jau įtvirtinta Lietuvos gyvūnų apsaugos įstatyme", - sakė Lietuvos gyvūnų apsaugos organizacijos direktorė Brigita Kymantaitė. 
Galvijai, avys ir ožkos yra rūšys, kurioms daugiausia taikoma religinė skerdimo procedūra. ES Tarybos reglamentas nurodo, kad skerdžiant neapsvaigintus gyvūnus pagal religinius papročius reikia tiksliai perpjauti jiems gerklę aštriu peiliu, kad gyvūnai kuo mažiau kentėtų. Po to, kai jiems perpjaunama gerklė, gali būti lėčiau nuleidžiamas kraujas ir dėl to gali būti prailginamos nebūtinos kančios. 
Lietuvos gyvūnų teisių apsaugos organizacija skatina Lietuvos piliečius pasirašyti peticiją ir parodyti atjautą bei gailestį gyvūnams
Laikas leisti Lietuvos tautai ne sukti laikrodį atgal, bet parodyti atjautą ir gailestį gyvūnams.

Papildoma informacija:
Autorius: Lietuvos gyvūnų teisių apsaugos organizacija
Adresatas: Lietuvos Respublikos seimo nariai, Aplinkos apsaugos komiteto nariai
Kategorija: Aplinkosauga
Geo-taikytinumas: Lietuva
Galima pasirašyti iki: 2014.12.31

2014-09-10

Pasiruošęs mokėti užstatus tiems, kam tokios pagalbos reikės savivaldos rinkimuose.

Tiems, kas padėjo man prezidento rinkimuose, esu skolingas, nes surinkau 9,3, t.y. daugiau, nei 7 proc.rinkėjų balsų, vadinasi man grąžinamas rinkim7  užstatas - 13 000 Lt. Pasiruošęs iš šių pinigų mokėti užstatus tiems, kam tokios pagalbos reikės savivaldos rinkimuose.