2017-02-20

Šiaulių miesto socrūpybos skyrius nusprendė geriau mirti, nei padėti neįgaliųjų šeimai.

Šiaulių m.merui ir Šiaulių m.savivaldybės administracijos direktoriui
2017 02 20
DĖL JŪSŲ SOCIALINĖ RŪPYBOS SKYRIAUS NETEISINGŲ VEIKSMŲ nepilnametės B. Račkauskaitės ir neįgalios jos mamos A.Červinskienės atžvilgiu.
Nuolat raštu prašome Jūsų asmeniškai aplankyti neįgalią nepilnametę B.R. ir neįgalią jos mamą A.Č. savivaldybės bute, esančiame adresu Tilžės g. 61B-19, Šiauliuose, iš kurio teismas savivaldybės prašymu leido jas iškeldinti, nesuteikiant kitos gyvenamosios vietos, ir išklausyti jų pasakojimo apie skurdą ir kitas gyvybiškai svarbias problemas, dėl kurių jos ne kartą prašė, bet nesulaukė savivaldybės pagalbos, ir dėl kurių aš taip pat daug kartų kreipiausi į Šiaulių m. savivaldybę, o kelis raštus siunčiau ir Jums. Bet Jūs to kol kas nedarote. Tuo metu Jūsų socrūpybos skyrius užsispyrė įrodyti, kad visi neteisūs, tik jie teisūs: toliau klaidina Seimo narį S.T., spėju, kad toliau klaidina ir Jus, todėl prašėme ne tik betarpiškai išklausyti neįgalią nepilnametę ir jos mamą, bet ir surengti savivaldybėje šio atvejo aptarimą, pakviečiant į jį dalyvauti ir atsakingus Jūsų savivaldybės darbuotojus, ir mane, o kai turėsite išsamią ir įvairiapusę informaciją – kritiškai įvertinti savivaldybės tarnautojų veiksmus ir/ar neveikimą ir užtikrinti, kad absoliučiame skurde, nuolatinėje įtampoje ir baimėje netekti namų gyvenančios motina su dukra pagaliau sulauktų pagalbos.
Deja, Jūsų pavaldiniai iš socrūpybos skyriaus neorganizuoja tokio susitikimo („ surengti savivaldybėje šio atvejo aptarimą, pakviečiant į jį dalyvauti ir atsakingus Jūsų savivaldybės darbuotojus, ir mane") - atvirkščiai – kviečiasi pas save A.Č. 13:00, t.y. taip, kad ji negalėtų ateiti su savo dukra B.R., nes pastaroji tuo metu turės būti mokykloje.
Todėl dar kartą prašau surengti savivaldybėje šio atvejo aptarimą, pakviečiant į jį dalyvauti ir atsakingus Jūsų savivaldybės darbuotojus, mane ir neįgalią nepilnametę B.R. ir neįgalią jos mamą A.Č. (kad visi dalyvautų kartu) – kad Jūs galėtumėte išklausyti informaciją iš abiejų pusių ir galėtumėte įvertinti Jūsų socrūpybos skyriaus neveiklumą ir kad visi kartu galėtume suteikti realią pagalbą minėtai neįgaliųjų šeimai.
Pagarbiai, Seimo narys Naglis Puteikis

2017-02-17

SIŪLAU UŽDRAUSTI UŽ PARLAMENTINEI VEIKLAI SKIRTAS LĖŠAS PIRKTI SUVENYRUS IR GĖLES BEI SUGRĄŽINTI Į BIUDŽETĄ AUTOMOBILIŲ LIZINGUI IŠŠVAISTYTUS PINIGUS

Lietuvos Respublikos Seimo valdybai

2017 m. vasario 15 d.

SIŪLAU UŽDRAUSTI  UŽ PARLAMENTINEI VEIKLAI SKIRTAS LĖŠAS PIRKTI SUVENYRUS IR GĖLES BEI SUGRĄŽINTI Į BIUDŽETĄ AUTOMOBILIŲ LIZINGUI IŠŠVAISTYTUS PINIGUS

Nors Lietuvos Respublikos Seimo valdybai priėmus 2016 m. lapkričio 11 d. sprendimą Nr. SV-S-8pakoreguoti Lietuvos Respublikos Seimo narių lėšų su parlamentine veikla susijusioms išlaidoms skyrimo, naudojimo ir atsiskaitymo už jas tvarkos aprašo projektą, parlamentinei veiklai skirtų lėšų nebegalima naudoti transporto priemonės nuomai, akivaizdu, kad vien šio apribojimo nepakanka, norint užtikrinti taupų ir skaidrų valstybės biudžeto lėšų panaudojimą: kaip teisingai pastebėjo žiniasklaida, nemažai naujosios kadencijos Seimo narių vis tiek išleido maksimalią skiriamą sumą, o ypač krenta į akis tai, kad dalis jų už šimtus eurų per mėnesį pirko gėlių ir suvenyrų (absoliutus rekordininkas –  Antanas Vinkus – per du mėnesius tam išleido net 805 Eur; konkretūs duomenys pateikti žurnalisto Artūro Račo apžvalgoje: http://racas.lt/sakaliene-vizitines-korteles/).

Esu įsitikinęs, kad gėlės ir suvenyrai nėra būtini parlamentinei veiklai, neretai tai yra tiesiog rinkėjų papirkinėjimo forma. Jei Seimo narys nori kam nors padovanoti gėlę ar suvenyrą, jis turėtų tai nusipirkti iš savo algos, kuri Lietuvos kontekste yra labai didelė lyginat su kitais. Itin nepadoru ir ciniška, kai Seimo nariai iššvaisto gėlėms  ir suvenyrams per mėnesį biudžeto lėšų sumas, keliskart didesnes už senjorų ir neįgaliųjų pensijas, bei kitas išmokas, kurių dabartiniai dydžiai pasmerkia skurdui daugybę žmonių, dėl amžiaus ar sveikatos būklės negalinčių užsidirbti lėšų pragyvenimui ir paliekamų mūsų valstybėje išgyvenimo eksperimentui.

Todėl prašau pataisyti Lietuvos Respublikos Seimo narių parlamentinei veiklai susijusių skirtų lėšų naudojimo tvarką, uždraudžiant parlamentinei veiklai skirtas lėšas naudoti gėlių ir suvenyrų pirkimui.

Taip pat prašau inicijuoti išsamų patikrinimą, ar visi šios ir ankstesnės kadencijos Seimo nariai iki 2016 m. lapkričio 16 d., kai visai buvo uždrausta bet kokia forma nuomotis automobilį, laikėsi iki tol nustatytų apribojimų dėl parlamentinei veiklai skirtų lėšų panaudojimo transporto priemonių nuomai, t. y., ar nenaudojo šių lėšų automobilio lizingui, arba išperkamajai nuomai, ką Seimo valdyba buvo uždraudusi daryti (iki leido tik nuomą arba veiklos nuomą – tokiu atveju Seimo narys neturi galimybės pasisavinti valstybės lėšas), kaip, pvz., šioje publikacijoje aprašytais atvejais: http://kauno.diena.lt/naujienos/lietuva/politika/mokesciu-moketojai-uz-g-steponaviciaus-masina-sumokejo-27-tukst-euru-794585 

Jei būtų nustatyta, kad parlamentinei veiklai skirtos lėšos buvo panaudotos automobilio lizingui, arba išperkamajai nuomai, kai pasibaigus sutarčiai automobilis atitenka naudotojui – prašau užtikrinti, kad neteisėtai panaudoti pinigai būtų grąžinti į valstybės biudžetą.

Pagarbiai, Seimo narys Naglis Puteikis

2017-02-15

Vasario 16-osios išvakarėse - gera naujiena: Seimas žengė priešpaskutinį žingsnį, naikindamas įžūliausius pirkimus be konkurso (vidaus sandorius).

Rytojaus švenčių  - Vasario 16-os proga  - gera naujiena: iš trijų Seimo žingsnių, kuriais naikinami įžūliausieji pirkimai be konkurso (vidaus sandoriai, kuriais korupciškai ypač naudojosi "Lietuvos geležinkeliai" ir pan.) šiandien žengėme antrąjį:
7 balsais už, 1 prieš Seimo Ekonomikos komitetas pritarė Seimo Audito komiteto, A.Bilotaitės ir A.Anušausko jungtiniam siūlymui visiškai uždrausti vidaus sandorius.
Šią korupcinę biudžeto vogimo skylę trejus metus ankstesnio Seimo prašė naikinti  STT, Valstybės kontrolė, Viešųjų pirkimų komisija ir Konkurencijos taryba, bei sąžiningi verslininkai, kurie negalėdavo dalyvauti nei darbų, nei paslaugų konkursuose, nes jų tiesiog nebūdavo - praeito Seimo koalicijos globotiniai gaudavo kontraktus keliskart didesnėmis kainomis be konkurso  - vidiniais sandoriais.
Dabar liko trečias žingsnis - įstatymo pataisų priėmimas kovo mėn. Tikiuosi, kad Seimui pavyks įveikti "Lietuvos energijos" ir dalies nesąžiningų  savivaldybių politikų pasipriešinimą, kuriuo siekiame išsaugoti politikų irštvas savivaldybių įmonėse, kur darbinami politikų kolegos ir giminaičiai.
Ta proga sveikinu su ateinančia Vasario 16 ir šiais metais  visiems linkiu apsivalymo nuo korumpuotų pareigūnų ir korumpuotų politikų.

Šiandien Vilniuje tradiciškai buvo paminėtas SSRS-Afganistano kare (1979 12 25 -1989 02 15) žuvusių karių atminimas.

Šiandien Vilniuje tradiciškai buvo paminėtas SSRS-Afganistano kare, kuris vyko nuo 1979 12 25 iki 1989 02 15 d., žuvusių karių (daugiausiai tai eiliniai šauktiniai) atminimas. Dalyvavau jame kartu su kitu Seimo nariu Kęstučiu Bacvinka, kuris kaip ir aš privalomąją karinę tarnybą SSRS laikais kaip eilinis kareivis atliko Afganistane, tik jis 1988-89 prie Kandaharo, o aš 1984-85 prie Herato.
Minėjimo data pasirinkta ir kaip šio karo pabaigos paminėjimas - 1989 m. vasario 15 d., kai   Afganistano sieną kirto paskutinis išvedamos SSRS armijos 40-osios armijos karys-pasienietis.
Minėjimas vyko Vilniuje, Šiaurės miestelyje, prie paminklo žuvusiems 1979-1989 metų Afganistano kare -paminklo nuotrauka čia: http://afganai.lt/lt/ 
SSRS laikais Šiaurės miestelis buvo karinio dalinio teritorija, iš čia didžioji dalis Lietuvos jaunuolių buvo paimti į kariuomenę, o iš ten ir išsiųsti į karą. Iš Lietuvos yra žuvę 97:
Žuvusiųjų 1979-1989 metų Sovietų Sąjungos – Afganistano kare sąrašas: http://afganai.lt/lt/negrizusieji/ 
Paminklo pastatymą finansiškai parėmė Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Krašto apsaugos ministerija, Vilniaus miesto savivaldybė, LR Kultūros ir sporto rėmimo fondas. Paminklo autorius prof. Antanas Kmieliauskas, architektė Virginija Bakšienė. Paminklas atidengtas 2006 12 08 d.
Iki Krymo užgrobimo šį minėjimą organizuodavo Vilniaus karo Afganistane veteranų sąjungos atstovai kartu su Afganistano karo veteranų Invalidų fondo pirmininku Aleksandru Litvinenko (jis, skirtingai, nei dauguma šio karo dalyvių-eilinių buvo karininkas – čia str. apie jį ir apie kitus šio karo dalyvius): http://kauno.diena.lt/dienrastis/kita/karo-veteranai-gyvenimo-kovas-pralaimi-tyliai-14018
Anksčiau minėjimuose būdavo kviečiami Rusijos, Ukrainos ir Baltarusijos kariniai atašė ir kiti šių valstybių ambasadų darbuotojai - valstybių, iš kurių teritorijų SSRS laikais tame kare žuvusių buvo daugiausiai.
Šiandien renginį organizavo tik A.Litvinenko.
Ukrainos ambasados atstovai, kaip spėju, deja, nebuvo pakviesti. 
Dar apie šį karą: 

Blunka valstiečių antikorupciniai pažadai - juos kaip erkės aplipo godūs energetikai ir primetinėja nenaudingus piliečiams sprendimus.

Kas iš to, kad politikas geras žmogus, jei jam neužtenka stiprybės ginti viešą interesą? Kas nuvaikys nuo valstiečių šias piliečiams šilumą branginančias blusas? Premjeras pasitiki jo komandoje esančiais energetikos patarėjais, įskaitant, matyt, ir Seimo Energetikos komisijos pirmininką V.Poderį. Premjeras labai blogai daro, kad pasitiki. Nes tie energetikai velnių priėdę - vis tą patį bizniuką varo, kokį varydavo ir prie ankstesnių politikų - taip gimdavo šilumos tinklų nuomos, po kurių šiluma brangdavo be jokio pagrindo, o grietinėlę nusiimdavo privatūs šilumos tiekėjai. Į premjerą dėl valstybės kontroliuojamos įmonės "Geotermos" išsaugojimo kreipėmės Seimo Energetikos komisijos sprendimu. Iš to tik dar blogiau pasidarė - ta prasme S.Skvernelis pasielgė lygiai taip pat, kaip prieš tai A.Kubilius ir A.Butkevičius - tik paspartino prichvatizavimą. Šiuo atveju dar net blogiau, nes skirtingai, nei ankstesni premjerai, ši Vyriausybė dar papildomai pradėjo įmonės griovimą - sustabdė šilumos gamybą, skubiai puolė atleidinėti su gamyba susijusius darbuotojus ir kaip pasityčiojimui verčia įmonę druskos vonių SPA gydykla. Šį naikinimą atlieka Geotermos valdytojas valstybės įmonė " Turto bankas", kuri viešai meluoja, kad neva Geotermos šilumos gamyba yra nuostolinga. Gal jiems, ar Finansų ministerijai, ar politikams nešamos tokios dovanos, kaip kad R.Kurlianskis iš MG Baltic buvusiam Valstybinės mokesčių inspekcijos vadovui V.Bradauskui ("tik 30 žmonių tokius turi"- NP: gal tai laikrodis?). Ar be ceremonijų brukami grynieji? Už kokius ir kieno kyšius tyčia žlugdoma Geoterma, kai visos aplink esamos šilumos gamintojos įskaitant privačias gauna valstybės subsidijas per VIAP mechanizmą ar kitais būdais, o valstybės politikai savo unikaliai iš žemės gelmių šilumą išgaunančiai įmonei niekuo nepadeda? Kas nori užgrobti 15 megavatų šilumos kvotą? Steigsime "Geotermos gynimo asociaciją", o Seimo energetikos komisijos nariai prieš jos pirmininko valstiečio V.Poderio valią taip pat imasi gelbėti "Geotermą" - rengsime Seimo sprendimą, darysime spaudos konferencijas. N.Puteikis

2017-02-11

Atsakymas G.Umbrasienei: su LVŽS LCP yra sąjungininkai, bet rinkimuose Šakiuose ir Anykščių-Panevėžio vienmandatėje–konkurentai.

Atsakymas G.Umbrasienei į jos 2017 02 11 d. atvirą laišką https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=609286262601921&id=100005616588916  - su LVŽS (toliau- valstiečiais) Lietuvos centro partija (toliau – LCP) yra sąjungininkai, bet rinkimuose Šakiuose ir Anykščių-Panevėžio vienmandatėję – konkurentai.

G.Umbrasienė:atėjo 2016 metų vasara, o vasarą vyksta įvairūs žygiai, kad ir baidarėmis. Gi žygiai Lietuvos politikoje, kaip žinome, prie gero niekada neatveda. Kaip pasakojo žmonės, visiškai atsitiktinai, žinoma, kartu viename žygyje atsidūrus N.Puteikiui ir P.Urbšiui, situacija pradėjo keistis".

N.Puteikis.: Nebuvau jokiame žygyje – nei baidarių, nei kokiame nors kitame su P.Urbšiu apskritai. Neturėjau jokių  - nei žodinių, nei rašytinių kontaktų su P.Urbšiu beveik metus iki 2016 Seimo rinkimų ir iki pat rinkimų 2 turo pabaigos taip pat.

 

G.U.:jeigu dr. A.Maldeikienė sako tiesą,  N.Puteikis galimai gavo pasiūlymą, kuriam, matyt,  buvo per sunku atsispirti".

N.P.: A.Maldeikienė suklydo, sakydama, kad gavau iš R.Karbauskio piniginę paramą 2-e ture. Ji ne taip mane suprato – jai  sakiau, kad 2-e ture gavau R.Karbauskio ŽODINĘ, o ne piniginę paramą (keletą sakinių) mainais už analogiškus keletą sakinių jų kandidatams, išėjusiems į antrą turą - tai  politiniai mainai. Beje, A.Maldeikienė mane parėmė šiuose rinkimuose taip pat keletu sakinių. Į valstiečių frakciją įstojau, nes jų programa daugiau sutampa su Lietuvos centro partijos, nei nesutampa. Kitų partijų daugiau nesutampa. Vienam Seime, ar vienam Mišrioje Seimo narių grupėje labai sunku ką nors naudingo piliečiams nuveikti – įsitikinau būdamas tokiu 2012-2016 m.

 

G.U.: „žinoma, aplankyti užsukęs R.Karbauskis davė N.Puteikiui gerų patarimų - ,,mesti juos (t.y. mus) iš partijos".

N.P.: jokia forma niekada nei su R.Karbauskiu, nei su jo atstovais  nesu kalbėjęs, ar susirašinėjęs apie G.Umbrasienę ir M.Leliuką, R.Karbauskis ir jo atstovai  taip pat nėra su manimi šia tema jokia forma kalbėję, ar rašę.

 

G.U.: „apie galingą paramą prakalbo LCP Tarybos posėdį Šiauliuose  aplankęs paslaptingas  LVŽS frakcijos narys".

N.P.: K.Krivickui pažadėjo padėti rinkti 1000 būtinų išankstinuose Anykščių-Panevėžio apygardos rinkimuos parašų keli rinkimų komitetai (vienas iš jų – šiaulietiškas). Valstiečių partija, ar frakcija niekada nieko nežadėjo nei LCP, nei K.Krivickui, niekada neturėjome su jais jokių pokalbių tokai tema ir  tai yra logiška, nes valstiečiai turi savo stiprų kandidatą toje apygardoje – Antaną Baurą.

 

P.S.: N.Puteikis - G.Umrasienė tekste naudoja mano sms-ų citatas, tačiau nukanda jų pradžias, pabaigas, nepateikia kitos pusės žinučių, tad nupieštas vaizdas neturi nieko bendro su realybe, kaip ir neva vykę mano pasiplaukiojimai su P.Urbšiu, ar neva buvę pasikalbėjimai su R.Karbauskiu apie G.Umbrasienė ir M.Leliuką. Gyvenimas yra paprastesnis -  mes vis, laiške aprašytieji, nesame tokie reikšmingi, kad kiti skirtų tiek daug dėmesio, kiek bandoma pateikti G.Umbrasienės laiške. Gerb.politikai, būkime visi kuklesni, nebūkime paskendę puikybėje, nesuteikime tiek daug sau reikšmės, negalvokime, kad kažkas skiria mus tiek dėmesio. Ir matykime tikrovę tokią, kokia ji yra, o ne sudurstytą iš niekada neįvykusių dalykų („kaip pasakojo žmonės").

 

P.P.S: niekas nieko nenutildė, nenupirko ir nepapirko: http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/antras-bandymas-kristupas-krivickas-kandidatuos-anyksciu-panevezio-apygardoje-56-746426

2017-02-07

Smerkiu prabangius politikų džipus. R.Karbauskis mane parėmė 2-e Seimo rinkimų ture ne pinigais, o keliais sakiniais.

Gerb.Andriau Tapinai, Jūsų TV laidoje Jūsų kalbinamieji klydo pasakodami, neva R.Karbauskis mane rėmė pinigais, nes 2-e Seimo rinkimų ture buvau paremtas KELIAIS SAKINIAIS, O NE PINIGAIS: jokių pinigų iš R.Karbauskio niekada neėmiau, jis nesiūlė, neprašiau, nesiruošiu prašyti.

Šiuose Seimo rinkimuose neturėjau su R.Karbauskiu jokio kontakto iki 2 turo. Spėju, kad jis manęs nekalbino todėl, kad per savivaldos rinkimus D.Kuolys atmetė R.Karbauskio pasiūlymą eiti koaliciniais sąrašais kartu LVŽS ir Liet.sąrašui didmiesčiuose ir galvojo, kd tas atmetimas vyko mano iniciatyva. Visus Seimo rinkiminius leidinius Lietuvos centro partija ir aš leidome iš savų ir skolintų iš banko asmeniškai. 2-e ture tarp manęs ir E.Gentvilo sūnaus Simono Gentvilo buvo labai mažas skirtumas - tik 200 balsų, todėl paskambinau R.Karbauskiui ir paprašiau paremti keliais sakiniais. Jis sutiko su sąlyga, kad paremčiau analogiškai LVŽS partijos kandidatus. Sutikau.
R.Karbauskio tuos kelis parėmimo sakinius atspausdinome skrajutėse ir 2 turo rinkim.laikraštyje, kuriuos taip pat leidome už savo pinigus ir skolintus asmeniškai iš banko. Nei anksčiau, nei dabar neturiu jokių finansinių sąsajų su R.Karbauskiu. Manau, kad jei jis nebūtų manęs parėmęs, būčiau pralaimėjęs 2 ture. Todėl priėmiau jo kvietimą iškart po antro turo ateiti į jų frakciją, tuo labiau, kad jų programoje buvo daug kas, kas sutapo su Centro partijos programa. Po rinkimų liko skola spaustuvei 6000 eurų, kuriuos pamažu atiduodu solidariai kartu su LCP. Savo poziciją dėl G. Kildišienės džipo išsakiau viešai- pasmerkiau.

Dar vienas papildymas - pozicija dėl Kildišienės džipo:
Aš tik patikslinu A.Maldeikienę - nepasakojau, kad R.Karbauskis parėmė pinigais. Ji mane ne taip suprato - aš jai pasakojau, kad jis mane antrame ture parėmė keliais sakiniais (o ne pinigais). Be abejo, kad jei ne tie sakiniai, būtų antrame ture greičiausiai laimėjęs S.Gentvilas. Be abejo, kad šiuo atveju R.Karbauskio keli remiantys sakiniai yra didesnė parama, nei kad jis būtų apmokėjęs mano rinkiminį laikrašti, bet nesijaučiu nei jam, nei Agrokoncernui, nei valstiečių partijai kaip nors skolingas ar įsipareigojęs vykdyti jų valią.
Savo buvimą su jais vienoje frakcijoje suprantu kaip Lietuvos centro partijos koaliciją su valstiečiais (esu vienas, tad neturiu frakcijos). Koalicijoje atsiradau taip pat ir dėl to, kad gerų darbų valstiečių programoje numatyta daugiau, nei pas kitas partijas, be to daug kas sutampa su Lietuvos centro partijos programa, ypač pažadai mažinti turtinę nelygybę.
Patinka, kad A.Maldeikienė chirurgiškai tiksliai ištiria šia džipo istorija, per kurią atskleidžia VISŲ PARTIJŲ pseudoelito ligas, susijusias su prabangos demonstravimu, nedeklaravimu privačių ir viešų interesų, MOKESČIŲ NEMOKĖJIMU, arba per mažu jų mokėjimu, arogancija, turto ir mokesčių nedeklaravimu ir pan. Iš tokių jos straipsnių ir pasisakymų bus - tikiu- daug sprendimų Seime, kuriuos palaikys įvairių partijų nariai ir kuriais šios votys bus operuojamos.
Smerkiu džipo reikalus - ir pateikiu Lietuvos centro partijos poziciją šiuo klausimu:
„Išleidę milijonus eurų savo reklamai, „valstiečiai“ buvo sukūrę iliuziją, kuria žmonės ir patikėjo. Padorumas, sąžiningumas, skaidrumas, profesionalumas – sakė jie per rinkimus. Kaip matome, iliuzija greitai subliuško pačiu skandalingiausiu būdu. Savo nesąžiningu elgesiu ponia G.Kildišienė pamynė apygardos žmonių pasitikėjimą, išdavė ir sukompromitavo rinkėjų pasirinkimą. Negaliu tylėti, kai susitepę politikai kvailina žmones“, – pranešdamas, kad dalyvaus Seimo rinkimuose porina K.Krivickas. Jo sprendimu išplatintame pranešime spaudai kritikuodamas „valstiečius“ pasidžiaugia ir N.Puteikis. „Tuo metu, kai kitos partijos parblokštos „žaliosios valstiečių bangos“ skęsta vidinėse intrigose ir kovose dėl partinės valdžios, patys „valstiečiai“ murkdosi savo sukeltų skandalų pursluose, mūsų Centro partija telkiasi darbui ir pergalei artėjančiuose priešlaikiniuose Seimo nario rinkimuose,“ – cituojamas jis. Tačiau N.Puteikis šio pareiškimo kritika „valstiečiams“ nelaiko. TAIP PAT SKAITYKITE: „Valstiečiai“ jau rado Gretos Kildišienės pamainą Anykščių–Panevėžio apygardoje 15min jis teigė negalvojantis ir apie galimybę pasitraukti iš Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos. „Šiek tiek kritikos pasakiau, taip, bet niekur neinu. Mes manome, kad esame koalicijoje ir čia nėra svarbi detalė, dėl kurios koalicija turėtų iširti“, – dėstė Seimo narys N.Puteikis.
http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/antras-bandymas-kristupas-krivickas-kandidatuos-anyksciu-panevezio-apygardoje-56-746426

2017-01-09

Penktoje visuomenės apklausoje iš eilės Lietuvos centro partijai - 3 % reitingas.

Po Seimo rinkimų Lietuvos centro partija- LCP įsitvirtino apklausose
su 3 % reitingu. Šią tendenciją rodo jau penkta įvairių firmų vykdoma
visuomenės apklausa - šiandien skelbiamuose Spinter duomenyse
Puteikio ir Krivicko koalicijai - 3,1 % (kitos apkausų bendrovės į
kkausimyną įtraukia ne koaliciją, o LCP, bet visose gaunasi 3 proc.):
http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/skelbiami-nauji-reitingai-tendencijos-kelia-nerima.d?id=73365272
N.Puteikis

--
--
Naglis Puteikis
www.puteikis.lt; tel. 8-652-76250
www.facebook.com/puteikis

2017-01-06

Neįtikėtinai švelnūs teismų sprendimai ir probacijos tarnybos neveiklumas - sukčiai ir sukčiuvienės klesti, linksminasi, lėbauja ir lošia.

Probacijos tarnybai: kodėl leidžiate nuteistai už sukčiavimą
palangiškei Daliai Balčiūnienei (dabar pasikeitė pavardę į
Paulauskienę) išvykinėti į užsienį, nors jai Klp apyg. teismo 2015 12
28 d.sprendimu baud.byloje nr.1A-316-458/2015 uždrausta iš
gyv.vietos,t.y.Palangos. Maža to, D.Balčiūnienė-Paulauskienė nuolat
lošia kazino Klaipėdoje Teatro aikštėje, grąžino iki teismo 100 Lt
apgautajai, per teismą dar 80 eurų, o po to nė vieno euro, nors
išviliojo iš Monikos Janinos Jokšienės 115 tūkst.Lt, o iš jos dukros-
150 tūkst.Lt (prieš tai dukart nuteista už dar dviejų žmonių
apgavimą). Kokia bausmės skyrimo prasmė, jei sukčiuvienė už išviliotus
pinigus linksminasi užsieniuose ir kazino Klaipėdoje, apgautiems
žmonėms neatiduoda nė 1 euro, o probacijos tarnyba sukčiuvienei sudaro
visas sąlygas spjauti į teismo jai paskirtą bausmę?


--
--
Naglis Puteikis
www.puteikis.lt; tel. 8-652-76250
www.facebook.com/puteikis

2017-01-01

Sveikinu visus su 2017 metais ir linkiu Jums visa ko geriausio.

Mieli bendražygiai ir bendraminčiai, buvo puiku 2016 su Jumis kartu
kautis už viešą interesą rinkimuose ir ne tik juose. Labai norėčiau
pratęsti tai ir naujaisiais 2017 metais, su kuriais Jus visus ir Jūsų
artimuosius sveikinu ir linkiu Jums visa ko geriausio.

--
--
Naglis Puteikis
www.puteikis.lt; tel. 8-652-76250
www.facebook.com/puteikis