2010-11-13

Kaip Klaipėdai išvengti šiukšlių deginimo sostinės vardo ir dar sukurti tūkstančius naujų darbo vietų

Kaip Klaip

ėdai išvengti Mendelejevo lentelės pasklidimo ir šiukšlių deginimo sostinės vardo ir dar sukurti tūkstančius naujų darbo vietų, o ne dvidešimt, kaip siūlo šiukšlių deginimo verslininkai?

Yra būdų, kaip atsispirti šiukšlių deginimo lobistų bei nesąžiningų verslininkų užmačioms.

Tereikia pakeisti politiką ir vietoj šiukšlių deginimo rinktis gamtai draugiškas technologijas - geoterminę ir medienos kūrenimo bei šiukšlių rūšiavimo kryptis.

Ir dar viena BŪTINA SĄLYGA - visuomenė turi mitingais, piketais , peticijomis, ir kt.būdais neleisti korupuotiems politikamms, verslininkams, teisėsaugininkams ir ypač aplinkosaugininkams deginti šiukšlių gražiausiose Lietuvos gamtos kampeliuose ir šalia miestų.

Nes ne šiukšlių deginimo kryptimi eina visa Europa. Net ir tos šalys, kurios iš pradžių degino šiukšles, nes tenkasmet stiprėja gyventojų nepasitenkinimas teršiama aplinka, ir tos atsisako šiukšlių deginimo. Beje, Graikija, Airija niekada nesutiko deginti šiukšlių, nes saugojo savo gamtą ir turizmo pramonę.

Ką reikėtų daryti Klaipėdoje?

Pirmiausia pastatyti naujus papildomius požeminio geoterminio vandens gręžinius - juos įrengti šalia jau esančių ir puikiai dirbančių valstybinės įmonės "Geoterma" gręžinių. Tačiau iš tų gręžinių išgaubnamą šilumą dar reikia papildomai pakaitinti, tam siūlome deginti ne šiukšles, o medienos dulkes/granules.

Medienos dulkių deginimas yra pigesnis, nei šiukšlių ar grynai dujų, nes šiai technologijai dujų nereikia. Todėl neliktų priklausomybės nuo monopolininko Gazpromo. Taip pat deginimo proceso metu nesigamina patys pavojingiausi nuodaai - dioksinai ir furanai, kurie atsiranda kaai deginamos šiukšlės (jose esanti plastmasė).

Protestuojantys prieš šiukšlių deginimą klaipėdiečiai taip ir siūlo: statyti, bet vietoj šiukšlių deginimo siūlo statyti medienos kūrenimo (taip darys kauniečiai). Taip pat papildomai siūlome statyti šiukšlių rūšiavimo gamyklas (taip darys šiauliečiai). Tai sukuria šimtus kartų daugiau darbo vietų, nei šiukšlių deginimas, nes tą medieną reikės pagaminti, sumalti, atvežti, o šiukšlių rūšiavimo linija sukuria ne tik daug rankų darbo, bet ir antrinių žaliavų perdirbimo įmones, kuriose savo ruožtu taip pat atsiranda daug darbo vietų.

UAB "Fortum" variantas - 20 darbo vietų (taip nurodyta jų tinklapyje skelbiamoje poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje) visiškai automatizuotoje šiukšlių deginimo gamykloje ir viskas, nes šiukšles jiems atvežtų jau dabar dirbančių vežėjų vairuotojai. Jų variantas - deginti šiukšles, nuodija visą regioną, stabdo turizmą, ir tesukuria tik 20 darbo vietų, o mūsų siūlomas variantas negadina žmonėms sveikatos, neteršia gamtos ir sukuria tūkstančius naujų darbo vietų.

Dėl nuogąstavimų, kad pernelyg greitai užsipildo dabartinis sąvartynas ir kad jis atseit teršia gamtą ir aplinką labiau nei šiukšlių deginimas.

Tokios baimės nepagrįstos, nes patys pavojingiausi nuodai - dioksinai ir furanai atsiranda tik deginant šiukšlėse esančias plastmases. Šie nuodai nesusidaro toms plastmasėms šiaip yrant sąvartyno dugne ar paviršiuje.

Dabartinis Klaipėdos regiono centrinis Dumpių sąvartynas įrengtas už pasaulio banko paskolą ir pagal jo nurodytas technologijas. Jis yra su dugnu, nepraleidžiančiu nieko į požeminius vandenis, jame bus įrengta metano dujų surinkimo sistema, kuri taip pat gamins elektrą ir šilumą, todėl nebus jokios žalos. Šalia jau veikia metano surinkimo iš dumblo aikšteliū sistema, kuri neduoda jokio kvapo, gamina iš deginamo metano elektrą ir šilumą.

Dabar sąvartynas pilnėja greičiau, nei reikia, nes pažeidžiama sutartis - į jį pilamos statybinės šiukšlės. Manau, kad tai daroma sąmoningai, kad būtų argumentas - va matote, netelpa šiukšlės.

Ir dar pažeidžiami ES normatyvai - nerūšiuojamos šiukšlės visai, todėl ir dėl to dar virš plano tas sąvartynas pildosi.

Šiuos neteisėtus sprendimus kaip tyčia anksčiau numatyto termino užkimšti sąvartyną priėmė Klaipėdos regiono atliekų centro valdymo organai, kontroliuojami vis tų pačių Taraškevičiaus-Bako-Donėlos-Simonavičiūtės-Vasiliausko-Plečkaičio ir kitų liberalcentristų klano, kuris, kaip spėju, ir sugalvojo šią šiukšlių deginimo aferą Klaipėdoje.

Beje, šio plano pradžia, manau, yra sprendimas apmokestinti visus gyventojus šiukšlių mokesčiu pagal plotą ir neaprūpinti tinkamu varpelių rūšiavimui skaičiumi gyventojų ir NESKATINTI JŲ RŪŠIUOTI. Nes jei rūšiuotų, tai šiukšlės degtų blogai, nes jose būtų per mažai plastmasių, o tada tektų pirkti daug dujų iš Gazpromo, o tai pakeltų gyventojams šilumos kainą ir jie sukiltų.

Dar viena blogybė - korupcijos paplitimas Klaipėdos apskrityje - nes nei aplinkosaugininkai, nei prokurorai "nemato", kad pagal Laisvųjų ekonominių zonų įstatymą tarši gamyba LEZ-e draudžiama, o Fortumas kaip tik ruošiasi tą savo šiukšlių deginimą atlikti LEZ-o teritorijoje. Be to Orhuso konvencija, kurią ratifikavo Seimas, nurodo, kad yra privalomas svarstymas su visuomene, jei jėgainė yra 50 megavatų galingumo, o tai kaip tik šis atvejis, tačiau jokių svarstymų, diskussijų, forumų nei statytojas, nei Klaipėdos aplinkosaugininkai su visuomene ne tik kad neorganizavo, bet ir tyčia slėpė nuo visuomenės.

Prieš tokį atsakomybės nebuvimą reikia protestuoti visuomenei, nes politikai kol kas ne tik kad nebando padėties pakeisti, bet visokeriopai remia tokį pareigūnų slėpimąsi nuo visuomenės ir tokį jų darbą verslo ryklių naudai gyventojų sveikatos sąskaita.

Kitaip šiukšlių deginimo atsikračiusios Kauno ir Šiualių savivaldybės pigiau ir švariau nei Klaipėdoje kūrens medieną, o mes, klaipėdieičiai, būsime nuodijami kūrenamos plastmasės teršalais. Nes Fortumas gavo korumpuotų aplinkosaugininkų leidimą sudeginti iki 19 000 tonų plastmasės kasmet ir leidimą deginti NERŪŠIUOTAS Palangos, kretingos, Skuodo ir Klaipėdos rajonų buitines šiukšles.

Komentarų nėra: