2013-08-22

Visas tekstas dėl E.Kusaitės apeliacinio teismo

Visas tekstas dėl Kusaitės apel.teismo:
E.Kusaitės apeliacinis teismas prasidėjo tradiciškai: teisėjas šneka vos girdimai. Salėje esantys žmonės prašo, kad teisėjas-pranešėjas prisitrauktų arčiau mikrofoną, tačiau šis, nusišypsojęs, kažką labai tyliai pasako, tarsi "teks tenkintis šitaip...tokia aparatūra". Nors sėdžiu pirmoje eilėje, iš teisėjų trijulės išgirstu tik L.Garnelienės pavardę.
Teisėjas-pranešėjas sako, kad nors E.Kusaitės skunde rašoma, kad teismas buvo viešas, bet teisėjui atrodo, kad ne visai viešas. Klausia, kokia E.Kusaitės nuomonė, ši atsako, kad tik viešas.
Prokuroras Artūras Urbelis, nagrinėjęs V.Pociūno bylą, kategoriškai reikalauja uždaro, nes nors LR Konstitucija ir nurodo teismų viešumą, bet Baudžiamojo proceso kodeksas leidžia išimtis ir ja būtina pasinaudoti, nes ... neva reikia apginti asmeninį nepilnametės E.Kusaitės gyvenimą, nes ji 2006, kai buvo uzfiksuoti nusikalstami veiksmai, buvo nepilnametė, be to byloje yra valstybės paslapčių.
Skirtingai, nei ankstesnis prokuroras Dūda, prokuroras A.Urbelis šias antidemokratines prieš visuomenės teisę žinoti nukreiptas nuostatas dėsto itin garsiai, savim pasitikinčiu tvirtu balsu. Teismas tariasi, ar daryti atvirą, ar uždarą posėdį.
Po teisėjų pasitarimo tęsiasi E.Kusaitės teismas: teisėjai atmeta prokuroro argumentus,nurodydami, kad byloje esanti medžiaga yra išslaptinta, o pati Kusaitė dabar yra pilnametė ir pati prašo atviro teismo, taigi neprašo saugoti jos asmenininio jos gyvenimo. Toks prokuroro elgesys keistas - kodėl bijo viešo teismo? Gal tai paaiškintų tolesnis jo elgesys - paprašė teismo prijungti iš Rusijos prokuratūros ir FSB gautus telefoninių pokalbių išklotines rusų (kai kurie išversti ir į lietuvių kalbą), kurias gavo prasidėjus teismui. Lieka kol kas mįslė, kodėl prokuratūra to neprašė prijungti anksčiau.
Prokuroras prašo nagrinėti kaip naują įrodymą tas išklotines. Toks įspūdis, kad A.Urbelis dirba
ne Lietuvos, o Rusijos prokuratūroje. Teismas paskelbė, pertrauką, kad su ta medžiaga galėtų susipažinti E.Kusaitės advokatas. Kodėl prokuroras negerbia nei teismo, nei žmonių, susirinkusių stebėti posėdį - juk galėjo tą medžiagą pateikti anksčiau - iki posėdžio. Matyt, bando vilkinti. Gėdingas prokuroro A.Urbelio elgesys, spėju, kad panašiai jis ieškojo "teisingumo" ir Vytauto Pocūno kritimo iš 9-o aukšto byloje.
Po pertraukos prokuroras A.Urbelis pasakė, kad jis į šią bylą paskirtas ne savo valia, todėl nespėjo susipažinti su visa byla ir negali tinkamai pasirengti baigiamai kalbai, todėl teismas atidėjo posėdį 2013 11 26 d.10.00 val.Spėju, kad toks gumos tempimas daromas siekiant nuslėpti VSD ir prokuratūros atliktus grubius įstatymų pažeidimus, kurie daryti naudojant teisinių mechanizmų sukčiavimus:
1. Vokietijos spec.tarnybų medžiaga tyčia pateikta paskutiniame pirmos instancijos posėdyje, kad E.Kusaitė nebegalėtų pateikti prašymų dėl jos;
2. Tik teisėjams išslaptintos 5-ios VSD pažymos, jos neprieinamos ne tik posėdžio žiūrovams-dalyviams, bet ir E.Kusaitei ir jos gynėjams;
3. VSD išleido 6 mln.Lt operatyvinių lėšų teroristės sukūrimo bylai - užuot įvykdę E.Kusaitės prašymą ją apsaugoti nuo jaunatviškų garibaldizmų, atvirkščiai - ją kurstė, izoliavo nuo mamos, nepateikė šių dokumentų teismui;
4. Iš Rusijos gautuose prokuratūros ir VSD dokumentuose, kuriuos šiandien prašė prijungti, nėra E.Kusaitės pokalbių, i tik jos neva bendrininkų Magomadovų, kurie nuteisti Rusijoje 5 kartus mažesnėmis bausmėmus, nei LT (ar tikrai LT, gal FSB?) prokuratūra reikalauja Kusaitei.
Susidaro įspūdis, kad LT VSD ir prokuratūra, vadovaujama Rusijos spec.tarnybų, "įsisavino" 6 mln.Lt valdiškų lėšų, tam panaudodami nepilnametės keistumus, bei jaunatvišką norą padėti Čečėnijos laisvei.

P.S.: teismo sudėtis: teisėjas Linas Žukauskas yra dirbęs gen.prokuratūroje, teisėjas-pranešėjas Linas Šiukšta, kurio balsas labai tylus ir kuris nepasilenkia prie mikrofono ir jo nepritraukia,
nors žmonės prašo garsiau ir teisėja Laima Garnelienė.

P.P.S.: stebint E.Kusaitės teismų posėdžius, susidaro įspūdis, kad pagrindinis motyvas - kai kurių VSD darbuotojų ir gal ir vadovų noras pasišildyti rankas prie dirbtinai pučiamos neva terorizmo bylos ir ir tam panaudojant milžiniškas biudžeto lėšas.

Komentarų nėra: