2012-02-26

Bažnyčios degė ir degs, kol gaisrininkai nepradės laikytis jų pačių patvirtintų taisyklių

Andriaus Vaitkevičiaus fotografija - sudegusi Labanoro bažnyčia

Ne vieną paveldo objektą esu priiminėjęs po restauravimo ar rekonstrukcijų ir kaip komisijos pirmininkas ir kaip narys. Kol man neatnešdavo akto, kad signalizacija "priduota" į pultą, tol nedėdavau parašo.

Kai kas labai pykdavo (yyy parapijos klebonas Šilutės raj.), skųsdavo aukštesnei valdžiai (qqq rajono meras), ieškodavo kitų (patys suprantate, kokių) būdų (yyy rangovas), kad tik nereikėtų įjungti signalizacijos Į VISĄ PARĄ BUDINČIŲ patalpoje esantį pultą.

O tik tokią signalizaciją didesnėse nei 200 kv. metrų ploto bažnyčiose ULTIMATYVIAI numato pačių priešgaisrininkų patvirtintos taisyklės.

Spaudimui ir „saldaininimui" nepasidaviau, nepasirašiau tos unikalios, vienos iš dviejų trikampių medinių bažnyčių Pripažinimo tinkama naudoti akto tol, kol neatnešė akto, kad signalizacija prijungta prie VISĄ PARĄ dirbančių budėtojų pulto ir kol pats tuo neįsitikinau.

Taip dariau, todėl mano "priimti" objektai nesudega.

Tytuvėnuose padarė kitaip - pasirašė neįjungę į pultą. Todėl sudegė.

Degs ir toliau, kol gaisrininkai nepradės laikytis jų pačių išleistų taisyklių.

Tytuvėnų gaisras apnuogino ir kitas problemas. Pvz. muziejinių reikalavimų naikinimą per pastaruosius 10 metų: įstatymai kultūros ministrų (Romos Žakaitienės ir Jono Jučo) iniciatyva buvo kelis kartus taisomi vis mažinant reikalavimus muziejams, šių taisymų metu buvo panaikinta ir Kultūros paveldo departamento teisė kontroliuoti privačius, tarp jų - ir bažnytinius muziejus.

Tytuvėnų gaisras apnuogino ir priešgaisrinės apsaugos problemas, nes iki šiol priešgaisrinės apsaugos pareigūnai tikina, esą Tytuvėnuose buvo tik vietinė signalizacija. Jie klaidina - jokių vietinių signalizacijų seniai nebėra – tą draudžia ES teisė, o visos priešgaisrinės taisyklės dar 2009 m. buvo pakeistos pagal ES reikalavimus. Visuose už ES pinigus sutvarkytuose statiniuose sumontuojamos visos būtinos apsaugos sistemos, įskaitant ir moderniausią priešgaisrinę signalizaciją.

Tytuvėnuose tokia – moderniausia ir brangiausia - ir buvo nupirkta, sumontuota, tačiau neįjungta. Problema yra ta, kad pažeidžiant Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento patvirtintas taisykles ji nėra prijungiama visą parą budinčių darbuotojų pultų, kai , kurie yra ta signalizacija nėra eksploatuojama . O eksploatuojama ji tada, kai arba specialioje patalpoje (pas gaisrininkus, policijoje, arba saugos tarnyboje) visą parą budi žmogus, priimantis pavojaus signalą, arba signalas yra susietas su pultu saugos tarnyboje.

Du svarbiausi punktai iš Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklių, patvirtintų Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2009 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. 1-168:

5. A ir K tipų (N.P.: Tytuvėnų vienuolyne buvo įrengta K tipo) gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos (GAS) turi būti sujungtos su priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos centralizuotu stebėjimo pultu. Jei priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje nėra centralizuoto stebėjimo pulto, GAS sistemų būklės kontrolės signalai gali būti perduodami į policijos arba apsaugos įmonių stebėjimo pultus.

9. Iki GAS sistemos priėmimo eksploatuoti techninei priežiūrai reikalingas veikimo išbandymų, reglamentuotų darbų tvarkaraštis turi būti suderintas su naudotoju, rangovu ir pridedamas prie GAS sistemų apžiūrėjimo ir išbandymo akto (N.P.: Tytuvėnų vienuolyno signalizacijos pajungimas prie pulto nebuvo išbandytas, toks aktas nesurašytas)."

Todėl Statybų užbaigimo komisijos pirmininkas ir ypač gaisrininkų atstovas šioje komisijoje negalėjo pasirašyti Statybų užbaigimo akto, nes nebuvo įjungta esminė apsauga nuo gaisro – signalas nebuvo perduodamas jokiems budintiems.

Buvo pažeisti ne tik įstatymai ir kiti teisės aktai, bet ir sveiko proto reikalavimai: sirenos išvedimas ant išorinės sienos nesant pajungtam pultui pas budinčius yra beprasmis. Nes ant tos sirenos plafono neparašyta „atsargiai gaisras" , arba „kvieskite gaisrininkus". Sirenos cypimas ir lemputės mirksėjimas ant vienuolyno sienos tą girdinčiam žmogui niekaip neasocijuojasi su gaisru, greičiau su įsilaužimu. Visi įpratę, kad tokiais atvejais kai pradeda kaukti sirena ant sienos, netrukus atvažiuoja policija. Todėl apie gaisrą pranešė kelis km nuo vienuolyno gyvenantis žmogus, o ne kokie nors budintys, ar šalia gyvenantys.

Akivaizdu, kad gaisrininkų atstovai, matydami, kad neįjungti signalai į budinčių pultus, tačiau vis tiek lengva ranka pasirašantys Statybų užbaigimo aktuose, kad viskas tvarkoje, grubiai pažeidžia Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento nustatytas taisykles, ypač svarbiausius aukščiau paminėtus du punktus dėl pajungimo prie visą parą prižiūrimo pulto ir dėl tokio pajungimo patikrinimo.

Kodėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento generolai leidžia savo darbuotojams pažeidinėti jų pačių patvirtintas taisykles lieka mįslė. Gal dėl to, kad jie pavaldūs Vidaus reikalų, o ne Finansų ministerijai? Pastaroji gal neleistų šitiek vertybių - statybinių, pininginių, meninių ir paveldinių taip lengvai degti tik dėl to, kad kažkokie glušpetriai pasirašo nekreipdami dėmesio į tai, kad signalizacija – neįjungta.

1 komentaras:

Anonimiškas rašė...

Tuos dalykus mes girdime kalbant dažnai, kad labai daug pažeidimų, bet gink Dieve nesakyk niekam garsiai, jei ir matai, kad daromos nesąmonės, nes supyks kažkas, o dar gali ir nukentėti. Būk nuolankiai geras kitiems ir Tau jie bus geri-taip mums kalama į galvą. Tokie vieši pamąstymai suteiks ir mum drąsos garsiai sakyti, kad matome ir nesąmoningų,tiksliau neprotingų veiksnių. Ačiū, kad drįstate garsiai pasakyti, ko iki šiol niekas neišdrįso. Stiprybės Jums.