2012-04-19

Garliavos įvykiai: kaip totalitarinėje valstybėje - valdo kyšiai, ryšiai, jėga ir smurtas, o Seimo nariai nusišalina nuo konstitucinių vertybių gynimo

Nuotraukoje: Mstislavas Rostropovičius: sulaužyk niekšybės dėsnį- padėk žmonėms.

Kodėl pirma neištiriama pedofilijos byla ir tik tada, atsakius į visus klausimus, nesprendžiama su kuo gyvens mergaitė?

Vakar, 2012 04 18 d. vyko TS-LKD frakcijos Seime narių susitikimas su gen.prokuroru, gen.policijos komisaru, žymiąją antstole, vaikų teisių atstovėmis, teisingumo ministru R.Šimašiumi ir soc.apsaugos ministru D.Jankausku dėl Garliavos įvykių.

Dalyvavo, deja, labai mažai Seimo narių.

Jėgos struktūros ir antstolė žarstė rūsčius pasiryžimus būtinai įvykdyti teismo sprendimą. Į klausimus - ar bus vykdomas CPK nuostatos, kad prie vaiko jo "paėmimo" metu gali liestis tik vaiko teisių apsaugos tarnybos darbuotojos, "jėgininkai" neatsakinėjo.

R.Šimašius pareiškė, kad TIE, KURIE PALAIKO VENCKIENĘ, pažeidžia įstatymus ir jų atžvilgiu būtinai reikia kelti baudžiamas bylas. Mano galva, grasino pirmiausia S.Stomai, R.Kupčinskui, A.Stancikienei. Pastaroji ryžtingai rėžė atgal - "kelkite ir kuo greičiau", tada Šimašiaus ryžtas kiek prislopo.

Pasiūliau policijai ir prokuratūrai panaudoti jų "geriausias" pajėgas - juodųjų archeologų išsukinėtojus, 73 metų A.Ramanauskienę iki komos primušusius policininkus, tų policininkų išsukinėtojus-prokurorus, Trakų ar Elektrėnų policininką-sadistą, kuris suleido pirštus į 65 m.pensininko-Kariotiškių piketuotojo akiduobes, žmones prie Seimo grasinusį sumušti Vilniaus apskrities policijos vadą, buvusį URM darbuotoją Lančinską. Į tai gen.policijos komisaras Skvirnelis įsiuto ne juokais: šaukė, kad tie policijos "sadistai" saugo mus visus nuo chuliganų ir nusikaltėlių.

Atmosfera buvo kaip totalitarinėje valstybėje, kur valdo kyšiai, ryšiai, jėga ir smurtas, o Seimo nariai nusišalina nuo žmogaus teisių ir Konstitucijos gynimo.

Maloni ir netikėta išimtis buvo Soc.apsaugos ministras D.Jankauskas ir vaiko teisių apsaugos specialistės, kurios DRĄSIAI DRĮSO PRIEKAIŠTAUTI „jėgininkams" dėl neteisėto mergaitės gąsdinimo

PASIDARIAU ŠIAS IŠVADAS-ĮSPŪDŽIUS:

Seimo nariai - bailiai, nes bėga nuo teisingumo problemos (nemenka jų dalis). Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto turbūt visi nariai yra NETEISĖTUMŲ Lietuvoje ramstis, kolonos, pagrindas, pamatas, GARANTAS.

Jėgos struktūrų vadovai nedvejodami panaudos visas smurtines priemones prieš LT piliečius, nes jiems Konstitucijos vertybės - ne vertybės.

Privatūs antstoliai - tragedija (nė nesiruošia laikytis Civ.proceso kodekso), AGRESYVUMAS - NEŽMONIŠKAS.

Todėl BŪTINA grįžti ir kuo skubiau prie valstybinių antstolių, nes šie privatūs tėvą-motiną parduos.

Teisingumo ministras R.Šimašius išpažįsta tik jėgą, smurtą, valstybės pagrindinių institucijų, kurios negali būti privačios, prichvatizavimą; stipresniojo teisę, Konstitucijos vertybės jam ne vertybės.

Kodėl pirma neištiriama pedofilijos byla ir tik tada, atsakius į visus klausimus, nesprendžiama su kuo gyvens mergaitė?

Situaciją kol kas gelbėja TIK vaiko teisių apsaugos specialistės. Ar ilgam?

P.S.: Nepasitikiu teisėsauga: fizinis smurtas (A.Ramanauskienės koma), psichologinis, dvigubi standartai, nieko netiria , dangsto (juodųjų archeologų koordinatorius), baisus visų valdžios įstaigų kyšininkavimas (kelio į Paštuko sklypą itin įžūlus užstatymas - visi vilkina ir meluoja. Kultūros paveldo departamentas per pastarąjį pusmetį pralaimėjo VISUS iki šiol pirmoje instancijoje laimėtus teismus, jei tik susidurdavo su itin turtingais ar įtakingais: paveldą šniote nušlavė. Pvz. - o argumentų baisumas: teismas atmeta kaip įrodymą lenkų laikų žemėlapį, nes jis ne lietuvių kalba, o žmonių kaulai griovio šlaite - neva nepakankamas įrodymas (ar lapės sunešiojo į vieną vietą kelių žmonių kaulus?), per kelias valandas po teismo sprendimo Tarandės kaimo senųjų kapinių liekanas "verslininkas" nušluoja.

O sprendimai neskundžiami. Ir t.t. ir taip panašiai – kodėl turiu tikėti tais teisėsaugos generolais, ypač kai matau neįtikėtiną agresiją, aroganciją, ištisinius grasinimus, nutylėjimus, tyrimų vilkinimus ir dvigubus standartus?

2 komentarai:

nuomonė rašė...

Maniau, kad Seimo narys dalyvauja Įstatymų leidime....Bet šis seimūnas nesusigaudo, kad ragina nesilaikyti įstatymų...taigi, jeigu jau pats prisipažįstat, kad anarchijos buvimas yra geriau, tai ką veikiate seime?

Gintas rašė...

Baltarusijoje taip pat įstatymų reikia laikytis, tik deja jie kertasi su žmogaus teisėmis, kaip beje ir Lietuvoje. Įstatymai reikalingi piliečiams, o ne piliečiai aklai paklusti įstatymams. O kad Lietuva nebėra demokratinė valstybė parodė ir Antikorupcinė Komisija ir Prezidentė bei piliečių iniciatyvos.