2012-05-25

Rytoj, 2012 05 26 d. piliečiai Vilniuje renkasi ginti laisvės ir Lietuvos

Rytoj, gegužės 26 d., šeštadienį, 13.00 val., valdžios smurtu ir melu pasipiktinę piliečiai renkasi Vilniuje, Nepriklausomybės aikštėje prie Lietuvos Respublikos Seimo.

Iš čia bus surengta eisena „Už laisvę ir tiesą" Gedimino prospektu į S. Daukanto aikštę prie Prezidentūros.

S. Daukanto aikštėje vyks piliečių sueiga (prasidės apie 13.30-13.45), kurioje pasisakys Kovo 11 akto signatarai, menininkai, mokslininkai, visuomenės veikėjai.

Bus priimtas Piliečių Sueigos Žodis (pridedamas).

Grupės „Už teisingumą" nariai:

Darius Kuolys tel.8-671-32461

Audrius Nakas tel.8-605-50192

Naglis Puteikis tel.8-652-76250

 

Piliečių Sueigos, kviečiamos susirinkti 2012 05 26 d. Vilniuje,

ŽODIS

Mes, pilietės ir piliečiai, susirinkę į Sueigą Vilniuje, pareiškiame:

- norime gyventi laisvoje ir orioje Lietuvos valstybėje,

- neleisime daugiau trypti piliečių žmogiškojo orumo ir garbės,

 - neleisime Lietuvos paversti mažąja Rusija,

- ginsime demokratinę savo Respubliką, jos vertybes ir konstitucinę santvarką,

- kovosime už savo vaikų, savo tėvų ir savo pačių teises bei laisves,

- priešinsimės diktatūrai, valdžios smurtui ir valstybės užvaldymui,

- netoleruosime viešo melo ir ginsime laisvą žodį,

- nekolaboruosime su valdžia, kol ji meluoja ir smurtauja,

- sieksime valstybę sugrąžinti piliečiams, Tėvynę – visiems pasaulio lietuviams,

- darysime viską, kad rudenį po Seimo rinkimų Lietuvos tautai atstovautų drąsūs, sąžiningi, Lietuvos Respublikai ištikimi ir piliečius gerbiantys žmonės.

Teigiame: šių metų gegužės 17 dienos rytą valdžia peržengė ribą ir pasikėsino į konstitucinę valstybės santvarką, pamatines demokratijos vertybes ir piliečių bendrabūvį. Valdžios smurtą šiandien lydi melas, žmonių bauginimas ir manipuliavimas jais.

Todėl reikalaujame:

 - nedelsiant nutraukti viešą melą ir smurtą,

-  išviešinti, kas įsakė imtis gegužės 17-osios smurto, ir kas tokiam įsakymui pritarė: įsakymus davę, smurtavę ir smurtui pritarę pareigūnai privalo būti atstatydinti ir sulaukti teisinės atsakomybės.

To nepadarius, sudarysime nepriklausomą visuomeninę komisiją valdžios nusikaltimams ištirti. Mes rūpinsimės valdžios ir grupuočių smurto aukomis.

Valstybės prezidentė turi pagaliau apsispręsti ir aiškiai atsakyti visuomenei: su kuo ji šiandien yra – su Lietuvos Respublika, jos piliečiais ar su smurtaujančiomis jėgos grupuotėmis.

Mes nesitrauksime.

 

Citizens to Rally for Protection of Freedom, Lithuania Tomorrow

 

Citizens who are outraged with the authorities' violence and lies will be gathering at the Independence Square in front of the House of Parliament of the Republic of Lithuania in Vilnius at 1 p.m. tomorrow, Saturday, May 26.

The rally will continue with a march "For Freedom and Truth" along Gedimino Ave. towards S.Daukantas' Square near the President's Office.

After the march reaches its destination at S.Daukantas' Square, its participants will hold a meeting, beginning between 1:30 p.m. and 1:45 p.m., which will feature speeches delivered by signatories of the Deed of March the 11th, artists, scientists, public figures.

The meeting will pass a Declaration of the Rally of Citizens (appended).

 

Members of the group "For Justice":

Darius Kuolys, phone: 8-671-32461

Audrius Nakas, phone: 8-605-50192

Naglis Puteikis, phone: 8-652-76250

 

DECLARATION

of the Rally of Citizens of May 26, 2012 in Vilnius

We, the citizens who have gathered to this Rally in Vilnius today, hereby declare:

 

- we want to live in a free and dignified state of Lithuania,

- we will not allow trampling civil dignity and honour any more,

- we will not permit turning Lithuania into a Little Russia,

- we will protect our democratic Republic, along with its values and constitutional regime,

- we will fight for our own rights and freedoms as well as those of our children and parents,

- we will oppose dictatorship, violent acts of the authorities and the usurpation of the state,

- we shall not tolerate public lies and will defend the freedom of speech,

- we will not collaborate with the authorities as long as they're lying and committing acts of violence,

- we will strive to return the state to its citizens, the Motherland to every Lithuanian of the world,

- we will do everything so that after the parliamentary elections, which are due this fall, the people of Lithuania will be represented by brave, honest people who will be loyal to the Republic of Lithuania and respectful of its citizens.

We allege that on the morning of the 17th of May this year, the authorities crossed the line and encroached on the constitutional regime of the state, the fundamental values of democracy and the common existence of the citizens. Today, the violent acts of the authorities are followed by lies, intimidations and manipulations of people.

Hence, we demand:

- ceasing the blatant lies and violence immediately,

- disclosing the names of those who had ordered the violent acts of May the 17th and those who approved of such orders: the officials who issued the orders, committed the acts of violence and approved of them must be revoked from duty and prosecuted.

Unless our demands are met, we will form an independent public commission to probe into the crimes of the authorities. We will take care of the victims of the violence of the authorities and the various structures.

The President of the state must finally make up her mind and give an answer to the society as to whom her allegiance lies with today: the Republic of Lithuania and its citizens, or the violent structures of power.

We shall not back down.


2 komentarai:

Anonimiškas rašė...

ponaiti Nagli, ziurekit,tik, kad pilviuko nepaleistu benefiso metu. O jei rimtai - ar verta deti tiek pastangu ir moralia save traumuoti tik tam, kad patektum i Seima? O kur savigarba? Ar jau tiek norisi niam niam, kad jau nebegalima?

Naglis Puteikis rašė...

Daugiau nei pusė Seimo narių remia smurtą ir neteisingumus teisėsaugoje:

"Lidžita Kolosauskaitė: Kodėl Jūs nenorite pripažinti, kad esate prastas istorikas (išsilavinimas, kaip suprantu, toks), prastas politikas ir išvis... prastas žmogus? ...Kodėl nenorite pasielgti, kaip padorus žmogus ir pripažinti, kad pats esate TOJI VALDŽIA, kad pats priš... į kai kurių piliečių gyvenimus daugiau, negu kiti politikai kartu sudėjus? Kodėl nenorite tiesiog mesti politinės veiklos ir tapti pvz. teisėju?...Jūs peržengiate bet kokios etikos, padorumo, sveiko proto ir pagarbos valstybei ribas."

Naglis Puteikis: tikrai esu prastas istorikas, ar archeologas, nes baigęs šias specialybes jose nedirbau, nes iškart pradėjau dirbti paminklosaugininku, o nuo 2007 m.visuomeniniais pagrindais - politiku (Klaipėdos m. savivaldybės tarybos nariu), nuo 2011 09 12 - Seimo nariu.
Ar prastas žmogus, tegul sprendžia aplinkiniai.
Ar prastas politikas - kažkaip išrenka žmonės.
Teisėju dirbti, turbūt, negalėčiau, nes neturiu tam dievo dovanos - gebėjimo spręsti ginčus naudojantis intuityviu teisingumo ir teisybės jausmu, be to neturiu tam tinkamo išsilavinimo (beveik visi teisėjai turi antrą dalį, žymiai rečiau sutinkama pirmoji dalis).
Ar esu valdžia? Abejoju, nes niekada nebuvau valdančioje koalicijoje savivaldybės taryboje.O čia, Seime, taip pat nėra teisingumo koalicijos, nes , pvz. dalies TS-LKD frakcijos ir beveik visų liberalų elgesys, skatinantis pareigūnų smurtą ir PVM , kontrabandos bylų dangstymas, tyčinis nereagavimas į kitų nusikaltimų dangstymą teisėsaugoje, ubagiški policininkų atlyginimai, kurie išstumia išsilavinusius žmones ir pritraukia mažiau išsilavinusius, kai visas pasaulis daro atvirkščiai, policijos mane labai piktina, bet sąjungininkus šiuo požiūriu skaičiuoju tik ant dviejų rankų pirštų, ko nepakanka padėčiai taisyti. Seime nerastume ir 30 Seimo narių, kuriems dėl to skauda įskaičiuojant ir kitų frakcijų narius.
Teisėjo Skirtuno kyšininkavimo byla parodė fabrikinius korupcijos mastus Vilniaus teismuose.
Siūliau tirti, deja, tiek pocizija, tiek opozicija vaidina, kad neva nieko nesupranta. Todėl nieko nedaro - neatlieka jokios parlamentinės kontrolės šiuo klausimu. Toks dangstymas ir pataikavimas įkvepia ir padrąsina kyšininkus visose kitose valstybės institucijose.
Pagrindinis aukščiau minėtų nusikaltinų dangstymas atliekamas Seimo Teisės ir teisingumo komitete, kuriame tiek pozicija, tiek opozicija yra visiškai vieninga tokiame veiksme. Todėl nėra jokio teisingumo Seime, o todėl ir visoje valstybėje.
O opozicija yra dar blogesnė - jie taip pat apsimeta, kad nemato smurto, kad nemato, kaip dangstomi neteisingumai teisėsaugoje.
Deja, daugumos frakcijų Seime dauguma narių yra žiaurūs, bailūs žmonės, o dalis gauna atlygį iš nusikaltimų dangstymo per partines kasas arba teisiogiai.
Uniformuotų pareigūnų atlikti G.Beresnevičiaus nužudymas, A.Ramanauskienės sumušimas iki komos, niekuo dėtų H.Žaltausko, L.Hermano kankinimai, žiaurybės Garliavos šturmo metu, juodųjų archeologų organizatoriaus KRUOPŠTUS slėpimas, PVM grobstytojų ir kontrabandininkų tikrų tikriausia globa ir pinigų iš jų gavimas į partijų sąskaitas ir grynais, bei daugybė kitų neteisingumų, kai juos darantys yra politikų dangstomi, valstybės vadovų mirtina tyla į šiuos nusikaltimus rodo, kad valdančiųjų ir opozicijos požiūriai, deja šiais klausimais sutampa.
Kai bandžiau rengti spaudos konferencijas dėl policininkų atlikto A.Ramanauskienės sužalojimo, iš manęs šaipėsi daugiau nei pusė Seimo, visi policijos vadai, prokurorai, frakcijų , Seimo darbuotojai. Tai rodo, kad norint apginti kad ir vieną žmogų, reikia turėti 71 balsą Seime. Deja, panašiai mąstančių kaip aš Seime apie 30.
Todėl reikia 2012 rudenį rinkimais pakeisti beveik visą Seimą.Tik tada atsiras šansas, kad Lietuvoje galima bus įgyveninti ES gerąsias praktikas ne tik pavadinimais. Ir tai daryti pirmiausia demokratizuojant rinkimus, sudarant galimybes visiems laisvai kritikuoti valdžią, visiems laisvai reikšti pažiūras, kontroliuoti renkamą valdžią, reformuoti teisėsaugą.