2020-06-23

TRIJŲ POLITINIŲ PARTIJŲ BENDRO VEIKIMO DEKLARACIJA

2020 birželio 16 diena, Vilnius

TRIJŲ POLITINIŲ PARTIJŲ

BENDRO VEIKIMO DEKLARACIJA

Mes trijų politinių partijų vadovai, matydami nykstančią Lietuvą, sutarėme dėl bendrų veiksmų ir bendro sąrašo, dalyvaujant rinkimuose į Seimą bei po rinkimų formuojant bendrą frakciją Seime, siekdami išsaugoti nacionalinę demokratinę valstybę, sakome:

Teisingumas yra tapęs turtingųjų ir galingųjų preke, iš žmonių atimama vis daugiau konstitucinių teisių, oraus gyvenimo viltis menkėja. Seimas atidavė suverenią tautos valdžią neskaidrioms interesų grupėms, dažnai veikiančioms prieš Valstybę ir Tautą. Seimu pasitiki mažiau nei penktadalis Lietuvos gyventojų.

Bendras visuomenės viešasis interesas tapęs tuščia deklaracija, "gerove", kurios teisingumo sistema nebegina.

Politikų ir aukščiausio lygio valstybės pareigūnų  asmeninės atsakomybės stoka ir nebaudžiamumas griauna Valstybės ateitį.

Masiška bedarbystė gresia smulkiam ir vidutiniam verslui, šeimos ūkiams. Tai ūkio subjektai, kurie į valstybės biudžetą sumoka apie 3/4 mokesčių ir sukuria net 4/5 darbo vietų, tačiau nesulaukia tinkamo valstybės dėmesio ir kreditavimo.

Viešojo sektoriaus darbuotojai – mokytojai, mokslininkai, gydytojai, eiliniai valstybės tarnautojai – negauna deramo atlygio. Valstybėje akivaizdžiai nemažėja dirbančiųjų skurdas. Šeimos, auginančios vaikus, kenčia nepriteklių.

Lietuvybė, lietuvių kalba, tautiniai simboliai stumiami iš viešos erdvės. Istorinė atmintis niekinama, o istorinis paveldas ir gamta niokojami.

Mes su tokia padėtimi jokiomis aplinkybėmis nesitaikstysime.

Buriamės bendram darbui ir savo veikla tikimės padėti šalies piliečiams išsaugoti darbo vietas, likti Tėvynėje ir čia kurti šeimas bei auginti vaikus. Mes buriamės skurdinamos daugumos labui.

Todėl 3 partijos susitaria eiti į 2020 metų Lietuvos Seimo rinkimus bendru sąrašu. Telkiamės ir kviečiame kitas partijas bendram koaliciniam darbui.

Lauksime žmonių supratimo, pritarimo ir palaikymo!

 

Politinių partijų pirmininkai:

Kartų solidarumo sąjungos - Santalkos Lietuvai pirmininkas            Arvydas Juozaitis

 

Lietuvių tautininkų ir respublikonų sąjungos pirmininkas                 Sakalas Gorodeckis

 

Centro partijos „Gerovės Lietuva" pirmininkas                                 Naglis Puteikis

 

 

Komentarų nėra: