2018-10-08

Kiek aklųjų, teoriškai negalinčių vairuoti, turi vairavimo teises ir važinėja patys vairuodami?


Lietuvos Respublikos Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetui, el. p.:  vvsk@lrs.lt 
Nuorašas: Artūrui Visockui,
DĖL AKLŲJŲ, KURIE VAIRUOJA AUTOMOBILIUS
2018-06-19 buvo pranešta, kad Aukščiausias Teismas Virginiją Račienę, kuri vairuodavo automobilį, gaudama iš SODROS aklosios išmokas, nes jos tariamą aklumą padėjo simuliuoti gydytoja Danutė Milkintienė, pripažintos  sukčiavusios ir nuteistos šioje byloje https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/nusikaltimaiirnelaimes/akla-apsimetusi-ir-17-tukst-euru-susizerusi-v-raciene-isklause-galutini-nuosprendi-59-989208
Kreipiausi į LR vidaus reikalų ministeriją, su klausimu kiek tokių gyventojų, kuriems nustatytas aklumo lygis, neleidžiantis vairuoti, realiai vairuoja? Tačiau gavau atsakymą, neva tai yra ypatingi asmens duomenys ir tokios informacijos man neteiks, nors kaip matote prašiau atsakymo abstraktaus įvardinti skaičius ir pradėti tyrimą. Policijos Departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, policijos generalinis komisaras Linas Pernavas, nurodė, kad toks statistinis rodiklis yra priskiriamas prie ypatingų asmens duomenų sąvokos ir tokiais atvejais taiko Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 2 straipsnio 8 dalį, kuomet reikia apsaugoti konkretaus asmens ypatingus duomenis ir netaikomas norint sudaryti statistinę grupę.
2018-07-17 kreipiausi į Lietuvos Respublikos Vyriausybę su prašymu garantuoti man atsakymą ir esant tokio pobūdžio įstatymų pažeidimams, prašiau perduoti prokuratūrai surinktą informaciją, kad būtų išieškotos Sodros išmokos iš panašiu būdu  sukčiavusių asmenų ir jie būtų teisiami taip pat. Mano prašymas vėl buvo persiųstas LR VRM, kurio atsakymas buvo su pareiškimu, kad VRM nuomone, tai yra ne teisės vairuoti suteikimo, o tinkamo pripažinimo nedarbingais ar iš dalies darbingais problema, todėl pagal savo kompetenciją neturi galimybės pateikti informacijos. Tiek LR Socialinės apsaugos ministerija, tiek LR Sveikatos apsaugos ministerija neturi priėjimo prie vairuotojų duomenų bazės, ko nepasakytume apie VRM pavaldume esančią Regitros įmonę.
LR Vidaus reikalų ministeriją turėdama tokius duomenis atsisako tirti tokius atvejus, kurie bet kada Lietuvos gyventojams gali baigtis nelaime.
Prašyčiau įtraukti į komiteto darbotvarkę šį klausimą.
Prašyčiau atsakymą siųsti  man ir pareiškėjams el. paštu.
Priedas: LR Vidaus reikalų ministerijos atsakymas pateiktas 2018-08-01

Komentarų nėra: