2020-02-05

Toksiškoms medžiagoms - ne. Nepriklausomai jų kontrolei - taip. Išmetimų į orą ir vandenį viešinimui realiu laiku - triskart TAIP:

Mano siūlomos įstatymo pataisos esmė - visiškai uždrausti leisti į aplinką žmogui ir gamtai pavojingas medžiagas. Deja, visos Seimo frakcijos pasipriešino tokiai nuostatai. Argumentas „prieš" buvo verslo naudai. Esą, nukentės gamyba, o gyventojai bus apsaugoti vien ribojant teršalų kiekius. Tačiau ribojimas vyks ne nustatant, kad tam tikras teršalų kiekis jau yra pažeidimas, bet uždedant taršos mokestį, t.y., bus galima nusipirkti teisę teršti konkrečiomis žmogaus sveikatai pavojingomis medžiagomis – furanais, dioksinai, gyvsidabriu, kitais sunkiaisiais metalais ir pan.

Deja, šis mechanizmas neveiks vien dėl to, kad Lietuva neturi nei įrangos, nei laboratorijų, nei specialistų tokiai taršai matuoti. Kauno kogeneracinė jėgainė dioksinų matavimui pati kviesis laboratoriją iš užsienio, ir tik du kartus per metus. Mėginiai bus imami kamino viduje, o ne išmetimo angoje. Be to, jėgainės valdytojas turi galimybę kenksmingų medžiagų matavimo metu padidinti reagentų, pavyzdžiui, aktyviosios anglies, kiekį ir laikinai sumažinti taršą.

Ramučių gyventojų susitikimo su šios jėgainės vadovais metu paaiškėjo, kad nefiksuojama tarša sunkiaisiais metalais. Dėl visko, ką išvardinau, Aplinkos ministerijos Kauno kogeneracinei elektrinei išduotas taršos leidimas pažeidžia gyventojų interesus ir aš bursiu Seimo narius ir visuomenę tam, kad šis leidimas būtų pakeistas, pilnai apsaugant gyventojus, jų sveikatą ir gamtą.
Taip pat reikalausime, kad degimo temperatūra ir išmetamų medžiagų kiekiai būtų transliuojami gyventojams realiu laiku, o jų kritinius dydžius kontroliuotų nuo jėgainės nepriklausomos institucijos.
Lygiai taip pat veiksime, kad ne tik Kaune, bet ir visoje Lietuvoje toksiškos medžiagos nepatektų į vandens nuotekas.

Komentarų nėra: