2013-07-26

Naglis Puteikis. Atviras laiškas generalinio policijos komisaro pavaduotojui R.Požėlai dėl pareigūnų sadizmo

Vakar, 2013 m. liepos 26 d., liudydamas Kauno apylinkės teisme, kuriame toliau tęsiamas per Garliavos šturmą nukentėjusiųjų persekiojimas, Jūs, generalinio komisaro pavaduotojau Renatai Požėla, tvirtinote, kad to šturmo metu niekas nieko į tarpukojį ar su buože nedaužė ir kad tokie teiginiai, ypač iš vieno Seimo nario lūpų ir tinklapių, yra šmeižtas ir įžeidžia Jūsų, Renato Požėlos, bei Jūsų atstovaujamų 14 000 pareigūnų bendruomenę, kad Jūs visi esate labai pasipiktinę tokiais prasimanymais ir kad Jūs, Renatai Požėla, tyčia nieko netiriate, kad netrukdytumėte nepriklausomiems, objektyviems tyrimams, kuriuos atlieka, Jūsų teigimu, Klaipėdos apygardos prokuratūra.
R.Požėlai, kaip policininkų bendruomenės lyderiui, atstovui ir vadovui, drįstu priminti, kad Klaipėdos apygardos prokuratūra kartu su ankstesniais dviem STT Klaipėdos valdybos vadovais daugelį metų nustatinėjo, kad korupcijos Klaipėdos mieste nėra (taip dengė vietos korumpuotus pareigūnus), taip pat aptarnaudavo vietos verslininkus ir su jais susijusius vietos politikus leisdami supirkti pusvelčiui brangią valstybinę žemę, kitų nekilnojamojo turto sandorių atvejais taip pat gindavo (su retomis išimtimis) verslininkų, o ne viešą interesą, išsukinėjo juoduosius archeologus ir užsiiminėjo priešinga nei prokuratūroms pridera veikla, pavyzdžiui, Panevėžio apygardos prokuratūra dirbo visuomenės labui. Turint tai omeny nėra pagrindo manyti, kad Klaipėdos apygardos prokuratūros tyrimai yra patikimi.
Todėl siūlau Jums, Renatai Požėla, atlikti ne policininkų bendruomenės vadovo ar atstovo pareigas, o būti pareigūnu: policijos vidaus tvarkoje nustatytais būdais patikrinti šiame video http://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/konkretus-smurtiniai-veiksmai-geguzes-17-aja-garliavoje nufilmuotus kadrus bei juose matomų policininkų, ypač juodai apsirengusių nežinomo padalinio smogikų, veiksmus. Ne su visais video medžiagoje pateiktais vertinimais sutinku, pavyzdžiui, velkamas vyras, mano akimis žiūrint, nesitrenkė galva į grindinį, kaip rašoma, tik nugara, bet epizodas su moterimi, velkama už rankų pilvu per grindinį, ir ypač du smūgiai pompinio šautuvo buože į nesipriešinančio, ant grindinio gulinčio vyro tarpukojį, yra tikrai sukrečiantys ir manau, kad tai ne šmeižtas, o faktas. Nesu šių reikalų specialistas, tačiau tikiu, kad Imuniteto tarnyboje ir kituose vidinei kontrolei skirtuose padaliniuose tikrai netrūksta aukštos klasės profesionalų ir kad galėsite ištirti minėtame video užfiksuotų perteklinio smurto epizodų atitikimą teisės aktams.
Esu įsitikinęs, kad vienas neteisėtas policijos smurto aktas visuomenės akyse panaikina 100 gerų policijos darbų, o kiekvienas tebedirbantis policijoje sadistas atsveria 1000 sąžiningai dirbančių pareigūnų ir taip kompromituoja tiek policiją, tiek jos vadovus, tiek juos kontroliuoti privalančius politikus, tiek pačią valstybę ir taip didina piliečių nusivylimą valdžia ir Lietuva.
Naglis Puteikis, Seimo narys, išrinktas vienmandatėje Danės apylinkėje

P.S.: vis laukiu žadėtos policijos spaudos konferencijos apie kaunietės močiutės Agotos Ramanauskienės pasiuntimą į komą dalyvaujant dviem Kauno policininkams, kurie, kaip suprantu, toliau kyla karjeros laiptais:
Artimieji tikisi, kad ekspertai išsiaiškins, kaip sužalotos pensininkės galvoje keliose vietose atsirado kraujosruvų. Galvos nuotraukoje matyti, kad yra trys kraujosruvos, bet žmogus tris kartus nukristi negalėjo. Tad jos galėjo likti nuo smūgių. Policijos pareigūnai neigia smurtavę prieš garbaus amžiaus moterį [N.P.: teisme po 2 metų pavyko nustatyti, kad policininkė vis dėlto panaudojo kovinius veiksmus prieš 74 metų močiutę, bent kol kas visa LT teisėsauga korporatyviai gina tuos policininkus]. Teisėsaugininkai tvirtina esą nuo jų sprukusi pensininkė ne tik nepakluso teisėtiems reikalavimams, bet ir užpuolė vieną policininkę, kai smaugė ją ant kaklo buvusia auksine grandinėle.“ – iš
P.P.S.: įdėjau šį tekstą ir į policijos feisbuko puslapį:

Komentarų nėra: