2013-07-19

Policija Garliavos šturmo metu daužo gulinčiam žmogui buožėmis per tarpukojį, nes mano, kad tai riaušės

Labai "įdomus" policijos tekstas, kurį ji skaito viso Garliavos šturmo metu (labai gerai girdisi nuo 10:57 arba nuo 11:25 minutės):
Tas tekstas man primena 1991 sausio įvykius, kai Komunistų partijos vadovaujamas Nacionalinio gelbėjimo komitetas http://lt.wikipedia.org/wiki/Sausio_%C4%AFvykiai_%281991_m.%29 važinėjo su šarvuočiu ir panašiu grasinančiu tonu aiškino labai panašius dalykus – man ausyse iki šiol tai skamba). Balsas, kuriuo skaitomas tas tekstas, yra labai jau panašus į buvusio Vidaus reikalų ministro Algio Čapliko balsą:
„Gerbiami piliečiai, įspėjame, kad už riaušių organizavimą ar kitus Susirinkimų įstatymo bei viešosios tvarkos pažeidimus atsakysite įstatymų nustatyta tvarka. Reikalaujame nutraukti neteisėtus veiksmus. Nenutraukus neteisėtų veiksmų bus panaudotos specialiosios priemonės: elektros impulsiniai prietaisai, dujos, guminės kulkos, tarnybiniai šunys ir kitos policijos ginkluotėje esančios priemonės ".
Mažas, bet esminis niuansas: jokių riaušių ten nebuvo, jų niekas neorganizavo, o Susirinkimų įstatymas nedraudžia kad ir 1000 žmonių rinktis PRIVAČIAME KIEME neprašant jokios sankcijos ir jokio leidimo.
Tai kodėl grasino žmonėms tokiu tekstu? Kodėl panaudojo dujas?  O už ką teisia dalį tądien susirinkusiųjų? Kodėl vienam iš jų parverstam ir kurio rankas laikė du policininkai, vienas sadistas-smogikas daužė du kartus su pompinio šautuvo buože per tarpukojį (taip KGB daužė partizanų vadą A.Ramanauską –Vanagą)? Už kokį įstatymo pažeidimą?
Ir kaip drįsta šie sadistai dar teisti savo aukas?
Dabar suprantu, kodėl Kaune vykstančiuose dalyvių teismuose policija, prokurorai ir teisėjas iš visų jėgų pažeidinėja LR Konstitucijos nuostatą dėl privalomo teismo posėdžio viešumo -  neleidžia teismo salėje esantiems žiūrovams matyti video medžiagą, nors ją nagrinėja kaip įrodymą. Nes jei tą video medžiagą išgirstume, visi suprastume, kad nebuvo jokio reikalo per Garliavos šturmą šitaip daužyti susirinkusiuosius, kurie ne tik jokių riaušių neorganizavo, bet ir nesipriešino. Maža to, grasinti žmonėms, kad bus panaudotos guminės kulkos ir šunys už tai , kad jie pažeidžia Susirinkimų įstatymą, kai jie jo nepažeidžia, tai čia jau nieko bendro su vakarietiška europietiška kultūra nėra. Išklausius video akivaizdu, kad nėra jokio pagrindo teigti, kad susirinkusieji dalyvauja riaušėse, tad ir teigti,  kad jie nevykdė policijos nurodymų taip pat nėra. Nes policija ragino neorganizuoti riaušių, o susirinkusieji policijos klausė -  neorganizavo. Tai už ką teisia dalį tądien susirinkusiųjų?

Komentarų nėra: