2018-12-06

Agituoju visus atvykti į šio sekmadienio mitingą už algų didinimą viešajam sektoriui.

Kodėl eisiu į sekmadienio mitingą ir kitus agituosiu eiti? Nes šiame mitinge bus ginamas viešas interesas - dirbančių teisė gauti orų (kaip kaimyninėse šalyse) atlyginimą.
Ar šį mitingą organizuoja konservatoriai? Tikrai ne. Mitingą organizuoja ~ 50 profsąjungų, o ne A. Tapinas. Jis tik vienas iš koordinatorių.
TS-LKD visada buvo prieš streikus ir tos linijos laikosi -prieš keletą savaičių Mokytojų namuose vykusiame mokytojų suvažiavime du Seimo nariai konservatoriai E. Pupinis su V. Juozapaičiu kalbėjo frakcijos vardu - agitavo prieš streiką ir buvo mokytojų nušvilpti. Aš agitavau už, nes matau, kad niekas su streikuojančiais realiai nesidera, nes ŠMM nesiunčia tikrų gerų gabių derybininkų. Tiesa, jau savaitė, kaip nebesiunčia jokių. Vadinasi, be streikų ir mitingų mokytojų prašymas pakelti algas penktadaliu nebus patenkintas.
Ar 1/5, t. y. 20% yra daug? Ne, nes toks yra EBPO šalyse geros praktikos mokytojo algos standartas yra 20% daugiau, nei vidutinė alga, o dabar tiek jie ir gauna. O tai tik 60 mln., o ne 300. O 60 mln. surasti lengvai galima pačios ministerijos viduje. Apie machinacijas su keliolikos milijonų nereikalingais pirkimais šios ministerijos Ugdymo centre daug rašė spauda. O tokių centrų prie šios ir kitų ministerijų - kelios dešimtys. Įsteigė šias pinigų plovyklas ankstesnės valdžios, laikas jas išsklaidyti, o sutaupytus pinigus skirti algų didinimui.
Jokie politikai negaus kalbėti šiame mitinge. Tik sąjūdžių ir profsąjungų vadovai. O tarp jų nėra nė vieno konservatoriaus ir net nėra konservatorių rėmėjų tarp jų.
Pinigų, kurie ligšiol iššvaistomi per nereikalingus pirkimus,  ministerijose yra daugiau , nei pakankamai. Juos galima ir būtina skirti viešo sektoriaus algoms.
Yra kitas pinigų šaltinis, bet jis kol kas nelabai įmanomas, nes beveik visos frakcijos Seime yra prieš progresinius mokesčius nuo visų pajamų. Už tik Lenkų rinkimų akcija, socdemai , aš ir dar keletas kolegų. Tad trūksta balsų tokiam pinigų šaltiniui!
Esu nuoseklus: tokias pat kalbas, kad reikia nuimti nuo nereikalingų viešųjų pirkimų pinigus ir skirti algų viešame sektoriuje didinimui sakiau ir per 2018 metų biudžeto svarstymą pernai 2017 gruodžio mėn. Kadangi kolegos mano tokių konkrečių siūlymų nepalaikė, balsavau prieš 2018 biudžetą.

Komentarų nėra: