2018-12-01

Streikuojančius mokytojus bando pašiepti liberalių pažiūrų delfi.lt autoriai. Bet neišdegs.

Straipsnio autoriui Romui Sadauskui-Kvietkevičiui („Pasibaisėjote pro langą lipančiais mokytojais - pažiūrėkite į barikadas Europos miestų gatvėse"): Jūs suklydote. Aš už mokytojus, už jų algų padidinimą iki latvių, lenkų ir estų lygio (jų BVP vienam gyventojui toks pats, kaip ir pas mus, tad ir algų vidurkiai turi būti viešame sektoriuje tokie patys. O ne mažesni 200-400 €/mėn kaip kad dabar).
Ir dar aš už NATO ir už Ukrainą, skirtingai, nei J. Subotinas ir V. Šustauskas. Jiedu į mokytojų mitingus nevaikšto, beje KAIP IR JŪS!
O mokytojų protestus kluonada bando paversti pinigų plovyklos a la MOSTA ir panašių viešųjų įstaigų statytinės bejausmės robotukės kaip kad dabartinė švietimo ministrė. Pagarba streikuojantiems mokytojams! Puikus strateginis streikininkų žingsnis nakvoti minsterijoje, kol Seimas atstatydins ministrę ir kol skirs papildomus 210 mln. € VISŲ MOKYTOJŲ ALGOMS PADIDINTI 2019 metais!
Tad prašau panašų sakinį Jūsų straipsniuose ateityje koreguoti išimant arba jų, arba mano pavardę: „Susies su šustauskais, subotinais ir kitais puteikiais, prisijungiančiais prie kiekvieno protesto ir paverčiančiais jį politine klounada."
https://m.delfi.lt/ringas/article.php?id=79747359

Komentarų nėra: