2012-01-28

Ar Seimas pažadins valstybės tarnyboje miegančius bankų kontrolieriusNuotraukoje: indėlio sertifikatas - jame nerasite nė žodžio, kad tai skolos vertybinis popierius ir kad jis nėra apdraustas indėlių draudimu. 2011 lapkritį palūkanos buvo mažesnės - 2,1 proc.

Afera su indėlių sertifikatais

Didelė dalis gyventojų visada norėjo skolinti ne snorams, o valstybei, bet valstybė piršto nepajudino, kad juos apie tai tinkamai informuotų, kur ir kaip tai padaryti.

Mano 81 metų tėvas per didžiausius vargus sužinojo ir 1 val. stovėjo pašte (nes kitur pernai rudenį neplatino Vyriausybės vertybinių popierių), kol paskolino valstybei.

Tik dabar DNB bankas reklamuoja tuos valstybės skolos lakštus ir tai tik todėl, kad nori pataisyti savo sugadintą reputaciją. Susigadino apgaudami savo klientus siūlydami nerealius procentus už paskolas, kurias duodavo įtikinę įkeisti bankui visą apgautųjų turtą.

Užtat Snorui, skirtingai nei valstybei, valdžiūnai buvo sudarę visas sąlygas sukčiauti su indėlių sertifikatais - neapdraustais vertybiniais popieriais: pensininkams buvo aiškinama, kad tai beveik indėliai, jie suprasdavo, kad tai apdrausta.

Kur tuo metu visi valdžiūnai, atsakingi už bankus ir finansus buvo, kai šį neteisėtą daiktą platino Snoras?

Beje, Snoras žmones mulkino ir su palūkanų dydžiu - tuos indėlių sertifikatus 2011 spalio pab. siūlė už 2,1 metinį proc. palūkanų, kai valstybė duodavo daugiau. Bet valstybė apie tai tylėjo.

Kodėl? Spėju, kad Snoras papirko konkrečius Lietuvos banko, Finansų ministerijos ir Vertybinių popierių komisijos pareigūnus, kad jie tyčia tylėtų dėl valstybės paskolos lakštų (kad nereklamuotų), ir kad tuo pat metu Snoras iškištų savo apgavystes.

Prokuratūra gal ištirtų, bet kad patys prokurorai skolinasi ne iš bankų, o iš verslininkų ir po to jų kolegos priima tų verslininkų naudai naudingus sprendimus (gen. prokuroro pavaduotojas A.Nevera). Tokia prokuratūra nieko nedarys, nes patys tokie patys kaip ir tie Snoro aferų dangstytojai iš Lietuvos banko, Finansų ministerijos ir Vertybinių popierių komisijos.

Vienintelė viltis - ar ir Seimas nutylės šią aferą?

Apgailėtinas išsisukinėjimas: Lietuvos bankas kaltę dėl neteisėto indėlių sertifikatų platinimo verčia Vertyb.popierių komisijai, o ta - Vartotojų teisių tarnybai, apie tai – video reportažas: www.lrytas.lt/videonews/?id=13250025981322729808

Užregistravau papildymus komercinių bankų (ir Snoro) veiklą tirsiančiai komisijai:

Įpareigoti Komisiją išsiaiškinti ir nustatyti:

1) ar teisės aktai, reglamentuojantys LR veikiančių komercinių bankų ir specializuotų bankų bei užsienio bankų, veikiančių LR, taip pat jų padalinių veiklą bei priežiūros tvarką, sudaro prielaidas stabiliam, patikimam, efektyviam ir saugiam bankų sistemos funkcionavimui; tame tarpe ar bankai turėjo ir ar turi teisę platinti vertybinius popierius, kurie buvo pavadinti „indėlių sertifikatais" ir ar galėjo tokie jie būti neapdrausti indėlių draudimu;

2) ar valstybės institucijų vykdoma LR veikiančių komercinių bankų ir specializuotų bankų bei užsienio bankų, veikiančių LR, taip pat jų padalinių priežiūra buvo ir yra tinkama ir veiksminga; tame tarpe ar šių valstybės institucijų vadovų, pavaduotojų, departamentų vadovų bei jų pavaduotojų, valdybų narių artimi giminaičiai teisėtai dirbo ir ar teisėtai galimai tebedirba juridiniuose asmenyse, susijusiuose su aukščiau paminėtais bankais;

Daugiau informacijos:

http://verslas.delfi.lt/snoras/snoro-indelio-sertifikato-pirkejas-buvo-parasyta-kad-jie-drausti.d?id=52045627

http://www.infolex.lt/ta/12755:str6.902

http://lt.wikipedia.org/wiki/Vertybiniai_popieriai

Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymas: http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=412943

http://www.respublika.lt/lt/naujienos/lietuva/snoro_nacionalizavimo_kronika/nputeikis_raginu_zmones_paduoti_i_teisma_valstybe

http://www.ve.lt/naujienos/lietuva/lietuvos-naujienos/naglis-puteikis-ragina-paduoti-i-teisma-valstybe-679627

Komentarų nėra: