2012-03-19

Policija, pažeisdama Konstituciją, trukdė mitingo „Už teisingumą“ organizavimui VIDEO

Policija, pažeisdama Konstituciją, trukdė mitingo „Už teisingumą" organizavimui VIDEO

Nuotraukose:

2012 03 17 d. policijos pranešimas žiniasklaidai apie klaidingą mitingo laiką;

1988 06 21 d. sovietinė milicija nedrįso trukdyti tik ką įsikūrusiai Sąjūdžio iniciatyvinei grupei, kuri įsisteigė prieš 17 dienų; nesankcionuoto mitingo centre Alvydas Medalinskas laiko plakatą „Gelbėkime Trakus".

2012 03 17 mitinge tarp tento „Metas apsivalyti" ir plakato „Už teisingumą" matyti šarvuotas policijos autobusas, kuriame bailiai lindi Vilniaus apskrities policijos vadovas K.Lančinskas. Autobusas stovi lygiai toje pačioje vietoje, kur 1988 06 21 vyko pirmasis nesankcionuotas Sąjūdžio mitingas.

LT teisėsauga, virtusi Baltarusijos tipo jėgos struktūromis, užuot atkakliai trukdžiusi pilietinei visuomenei naudotis Konstitucijos 36 str. įtvirtinta teise rinktis į taikius susirinkimus, galėtų LYGIAI TAIP PAT UOLIAI, GREITAI IR EFEKTYVIAI IŠTIRTI rezonansinius nusikaltimus, bei ginti viešą interesą. Tačiau ji to nenori, ir, turbūt, negali.

Užtat policija ir Valstybės saugumo departamentas parodė neįprastą uolumą, trukdydami 2012 03 17 d. mitingui „Už teisingumą".

Likimo ironija: prieš 24 metus lygiai toje pačioje vietoje sovietinė milicija nedrįso trukdyti Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio iniciatyvinei grupei dalyvauti nesankcionuotame mitinge Trakų senamiesčiui nuo naujų penkiaaukščių gyvenamųjų namų statybos ginti (tąsyk apgynėme).

Ir ne tik kad nedrįso, bet leido prieiti prie tuometinės LTSR Aukščiausios Tarybos per 50 metrus, ką ir matote nuotraukoje – stovime prie dabartinių vėliavų laikiklių nes sovietiniai mitingų įstatymai buvo neįtikėtina, laisvesni, nei dabartiniai (dabar galima mitinguoti ne arčiau, nei 75 metrai nuo Seimo).

Dar juokingiau, kad dabar ten, kur 1988 metais vyko pirmasis sovietinėje Lietuvoje po Kalantos susideginimo nelegalus mitingas, dabar, 2012 03 17 d. buvo pastatytas policijos šarvuotas autobusas, atitvertas milijoną litų kainavusia aliuminine tvorele, o jo viduje kaip voras bailiai lindėjo tuometinis Vilniaus universiteto pirmakursis, būsimas URM konsulinis darbuotojas, dabartinis Vilniaus apskrities policijos vadovas Kęstutis Lančinskas. Rašau „bailiai lindėjo", nes jo pavaduotojas Sigitas Mecelica 2012 03 11 d. drąsiai ėjo tautininkų kolonos priešakyje, asmeniškai kontroliuodamas situaciją, kad nebūtų išpuolių ar susirėmimų.

Kęstučio Lančinsko vadovaujama Vilniaus apskriteis policija ne tik dezinformavo visuomenę, tyčia siuntinėdami žiniasklaidai klaidinantį pranešimą apie šio mitingo laiką, tokiu būdu pažeisdami LR Konstitucijos 25 str., kuris draudžia tokį nusikalstamą veiksmą kaip dezinformaciją. Maža to, Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininkas Kęstutis Lančinskas grasino mitinguotojus mušti, jei jie peržengs atstumą iki Seimo: „Mūsų veiksmai bus tokie priklausomai nuo to, koks bus mitinguotojų elgesys. Jeigu nepažeidinės įstatymų, tai policija tikrai nesimuš. Susirinkimų įstatyme yra įvardinti atstumai, stengsimės tuos atstumus išlaikyti ir to reikalausime". (http://tiny.lt/b2eem4y arba www.delfi.lt/news/daily/lithuania/fntt-pareigunus-ginantys-visuomenininkai-mitinguos-nesuderintoje-vietoje-ir-nesuderintu-laiku.d?id=56815303

LTSR milicija 1988 06 21 d. nedrįso nei grasinti, nei drausti, nei klaidinti mitinguotojų.

Tuo tarpu LT teisėsauga, 2012 virtusi Baltarusijos tipo jėgos struktūromis, užsiėmė ir Europoje iki šiol negirdėtu nevyriausybinių organizacijų spaudimu, klaidinimu ir gąsdinimu:

Klaipėdos ir Kauno policininkai mitingo išvakarėse skambinėjo į mitingą važiuoti nutarusių nevyriausybinių organizacijų atstovams. Šių NVO koordinates ir ketinimus, bei tai, kad jie samdo autobusus, arba jiems susimeta, policija sužinojo kažkokiu paslaptingu būdu. Matyt, jiems padėjo Valstybės saugumo departamentas.

Tie policijos atstovai skambino ir siūlėsi atsiųsti patrulius prie įlipimo į autobusą ir prižiūrėti, kad į autobusus neliptų kažkokie mistiniai chuliganai/smogikai.

Kai kurie labiau patyrę NVO vadovai, atkirto, kad filmuos ir viešins tokį akivaizdų policijos spaudimą, todėl išvengė policijos „dėmesio". Tačiau dalis NVO vadovų pasimetė ir neprieštaravo, todėl jų narių, bei jų rėmėjų ir kitų aktyvistų, vykstančių į mitingą, įlipimus į autobusus DEMONSTRATYVIAI stebėjo patruliai, policijos mašinos suko ratus aplink šiuo autobusus.

Žmones taip mėginta įbauginti. Tokiais metodais nedirba net Baltarusijos KGB. Net Sąjūdžio laikais sovietinė milicijos vadovybė nedrįso taip gąsdinti į mitingus vykstančių žmonių.

Mūsų dabartinė Vidaus reikalų ministerijos ir policijos vadovybė tokių visuomenės gąsdinimo veiksmų, matyt, išmoko Minsko milicijos ir Minsko KGB mokyklose dar sovietiniais laikais.

Jaunesni policijos vadovai, spėju, tokių pilietinės visuomenės slopinimo metodų išmoko Valstybės saugumo departamento kursuose ir darbo Užsienio reikalų ministerijoje metu.

Policija ir po mitingo tęsė kovą su visuomene ir toliau pažeidinėjo LR Konstitucijos 25 str., kuris draudžia nusikalstamą veiksmą - dezinformaciją: apgaudinėjo žiniasklaidą ir visuomenę, tikindami, kad šiame mitinge dalyvavo tik 2000 dalyvių (kad dalyvių buvo žymiai daugiau, nesunkiai gali įsitikinti kiekvienas, pažiūrėjęs panoraminę mitingo nuotrauką: www.panoramas.lt/m_katalog.php?p_id=1918&lg=2

Ar leisime LT teisėsaugai toliau nekliudomai virsti Baltarusijos KGB tipo jėgos struktūromis?

P.S.: mitingo rezoliucija (prieš mitingą platintas projektas papildytas reikalavimu atstatydinti Etikos ir procedūrų komisijos pirmininką A.Salamakiną):

Lietuvos Respublikos Seimui

Respublikos Prezidentei

Lietuvos Vyriausybei

Viešas pareiškimas

Vilnius, 2012 m. kovo 17 d.

Mes, Lietuvos pilietės ir piliečiai, susirinkę 2012 metų kovo 17 dieną Vilniuje, Nepriklausomybės aikštėje, į renginį Lietuvą! teisingumą!,

kreipiamės į valdžios institucijas ir reikalaujame:

  • kuo greičiau išviešinti visų šalies partijų, aukštų politikų, teisėtvarkos ir slaptųjų tarnybų pareigūnų ryšius su šešėliniu verslu ir kitomis nusikalstamomis struktūromis, paskelbti duomenis apie gaunamus pinigus šių struktūrų ir galimai neteisėtą praturtėjimą;
  • nedelsiant sugrąžinti į pareigas be pagrindo nušalintus FNTT vadovus Vitalijų Gailių ir Vytautą Giržadą;
  • atleisti pareigų susikompromitavusį ir Konstituciją pamynusį vidaus reikalų ministrą Raimundą Palaitį ir visus kitus su šešėliniu verslu ir kriminaliniu pasauliu susijusius valdžios pareigūnus;
  • atleisti savo pareigų atlikti nepajėgiančius generalinį prokurorą Darių Valį bei jo pavaduotoją Darių Raulušaitį, o į šias pareigas paskirti principingus, sąžiningus ir profesionalius pareigūnus.

Mes raginame Seimą susigrąžinti Tautos Atstovybės galias ir reikalaujame:

  • užtikrinti parlamentinę Valstybės saugumo departamento, Generalinės prokuratūros, kitų teisėsaugos institucijų kontrolę;
  • sutramdyti VSD pareigūnų savivalę ir neteisėtą kišimąsi į visuomenės gyvenimą;
  • nedelsiant išviešinti VSD vykdytos kabinetinėsliustracijos" duomenis ir išlaisvinti buvusius KGB bendradarbius Seime, Vyriausybėje, teisėtvarkoje, žiniasklaidoje nuo dabartinio VSD šantažo;
  • atstatydinti savo pareigų nevykdančius, tiesos, teisingumo ir žmogaus teisių ginti nepajėgiančius parlamento vadovus - Seimo vicepirmininką Algį Čapliką, Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininką Stasį Šedbarą, Žmogaus teisių komiteto pirmininką Arminą Lydeką, Etikos ir procedūrų komisijos pirmininką Algimantą Salamakiną;
  • įsteigti ypatingojo prokuroro instituciją Vytauto Pociūno, Kauno pedofilijos ir žudynių, Eglės Kusaitės, kitų galimų VSD bei Generalinės prokuratūros nusikaltimų ir politinės korupcijos byloms ištirti.

Mes raginame valdžią stoti ne nusikaltėlių, bet Lietuvos Respublikos pusėn.

Neleisime mūsų atkurtos valstybės paversti plėšikų gauja.

Mes norime susigrąžinti Lietuvos valstybęorią, garbingą, teisingą.

Pilietinės akcijos dalyviai

P.P.S.: papildoma medžiaga:

2012 03 17 d. mitingo "Už teisingumą" dalyvių video reportažai

Čia sudedu tuos video, kuriuos sugraibiau internete iki šios nakties, t.y. iki 2012 03 18 d. 23.00. Yra ir beveik reportažiniai, ištraukos, net dokumentiniai - meniniai.

Autorių prašau neįsižeisti, jei neteisingai suklasifikavau, nes neturėjau laiko visus nuo pradžių, iki pabaigos peržiūrėti:

reportažiniai (ištisai nufilmuota, kai kas sutrumpinta):

1 dalis - http://www.youtube.com/watch?v=QpfhlDyg2Uo

2 dalis - http://www.youtube.com/watch?v=eQxgzOd6m6s

3 dalis – http://www.youtube.com/watch?v=WT6RAs-Vu5w

ištraukos:

http://www.youtube.com/watch?v=Ar0695yP0oQ

http://www.youtube.com/watch?v=WvifT3KiOEM

http://www.youtube.com/watch?v=D2BXks2jF9U

dokumentiniai - meniniai:

youtubinis - http://www.youtube.com/watch?v=nsU78DHZNuM

tas pats , bet vimeo - http://vimeo.com/38741679

individualūs interviu po mitingo:

D.Kuolio - http://www.youtube.com/watch?v=ag0LCdArJg0

A.Matulevičiaus - http://www.youtube.com/watch?v=Hf5K-v4mxm0

N.Puteikio - http://www.youtube.com/watch?v=hL9DXHhZ4eM

STRAIPSNIAI, ĮVAIRŪS VIDEO:

www.alfa.lt/straipsnis/14065163/Tukstantiniame.mitinge.Uz.teisinguma..kaltinimai.prezidentei=2012-03-17_14-15/

http://tv.lrytas.lt/?id=13320095801331417790

http://www.ve.lt/naujienos/lietuva/lietuvos-naujienos/mitinge-uz-lietuva-uz-teisinguma---pagyros-antikorupcijos-komisijai-704624/

http://www.lrytas.lt/-13319863211330962790-mitinge-u%C5%BE-lietuv%C4%85-u%C5%BE-teisingum%C4%85-kaltinimai-prezidentei-papildyta.htm

http://www.lrytas.lt/-13319806351330490293-apie-s%C4%85j%C5%ABd%C4%AF-d%C4%97l-teisingumo.htm

http://klaipeda.diena.lt/naujienos/lietuva/mitinge-prie-seimo-kaltinimai-r-palaiciui-ir-prezidentei-415054

www.delfi.lt/news/daily/lithuania/fntt-pareigunus-ginantys-visuomenininkai-mitinguos-nesuderintoje-vietoje-ir-nesuderintu-laiku.d?id=56815303&categoryID=7

www.delfi.lt/news/daily/lithuania/mitinge-uz-teisinguma-kaltinimai-dgrybauskaitei-ir-liaupses-lkernagiui.d?id=56830707

www.balsas.lt/naujiena/587427/mitingas-uz-teisinguma-baigesi-skanduotemis-lietuva-lietuva-foto

www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/visuomenininkai-i-mitinga-susirinko-valanda-anksciau-negu-jiems-buvo-leista-56-204276#axzz1pTyF7EoJ

www.balsas.lt/naujiena/587285/rytojaus-mitingo-rengejai-akcijoje-dalyvaus-tukstanciai-zmoniu-papildyta-13-27

www.balsas.lt/naujiena/587477/policija-uz-taisykliu-pazeidinejima-mitingu-organizatoriai-bus-nubausti

http://lrt.lt/news.php?strid=5042&id=5978234

http://www.valstietis.lt/Pradzia/Naujienos/Lietuvoje/Rytojaus-mitingo-rengejai-akcijoje-dalyvaus-tukstanciai-zmoniu

http://www.respublika.lt/lt/naujienos/lietuva/lietuvos_politika/mitingas_uz_teisinguma_ivyks/

5 komentarai:

Naglis Puteikis rašė...

Prašome idėjų – kaip padėti norintiems atvykti į mitingus iš kitų miestų?
Ne visi yra sostinės gyventojai. Ne visi gali važinėti į mitingus kituose miestuose. Reikėtų sugalvoti būdų, kaip pritraukti ir nutolusius neabejinguosius.
Gal reikėtų skelbti lėšų rinkimo vajų - kad galima būtų finansuoti autobusus? Pvz. regioninės nevyriausybinės organizacijos, kurios nori vežti savo narius ir kitus aktyvistus į mitingus kituose miestuose, pačios kreipiasi į visuomenę, prašydami pervesti į jų sąskaitas pinigų tokioms kelionėms ir kompensuoja dalį autobuso kainos, kitą surinkdami iš važiuojančių.
Taip pat ir iniciatyvinės grupės, kurios organizuoją renginį, gali tokiu, ar panašiu būdu mėginti rinkti lėšas, kad kompensuotų dalį autobusų kainos svečiams, pervesdami surinktas lėšas kitų miestų nevyriausybinėms organizacijoms?
Pagalvokime visi - gal turėsite pasiūlymų, idėjų šiuo klausimu?

2012 03 17 d. mitinge (apie jį – http://tiny.lt/tn8ga3v) dalinome lapus, kurio vienoje pusėje - rezoliucija, o kitoje pusėje - štai toks paramos prašymas:

„Norintys paremti bundantį pilietinį judėjimą „Už Lietuvą! Už teisingumą!“ gali tai padaryti pervesdami paramą į šiam tikslui Romualdo Ozolo atidarytą sąskaitą:
LT98 7300 0101 3074 4398
Romualdas Ozolas
„Swedbank“
Šios lėšos bus skirtos tik pilietinių akcijų rengimui.
Už jų panaudojimą bus viešai atsiskaitoma.“

Naglis Puteikis rašė...

Policija, pažeisdama Konstituciją, trukdė mitingo „Už teisingumą“ organizavimui
Nuotraukose (1988 m. LTSR milicija netrukdė Sąjūdžio mitingui ten,kur dabar LT policija jį draudė, dezinformavo, gąsdino, kitaip trukdė: tiny.lt/tn8ga3v ):
2012 03 17 d. policijos pranešimas žiniasklaidai apie klaidingą mitingo laiką;
1988 06 21 d. sovietinė milicija nedrįso trukdyti tik ką įsikūrusiai Sąjūdžio iniciatyvinei grupei, kuri įsisteigė prieš 17 dienų; nesankcionuoto mitingo centre Alvydas Medalinskas laiko plakatą „Gelbėkime Trakus“.
2012 03 17 mitinge tarp tento „Metas apsivalyti“ ir plakato „Už teisingumą“ matyti šarvuotas policijos autobusas, kuriame bailiai lindi Vilniaus apskrities policijos vadovas K.Lančinskas. Autobusas stovi lygiai toje pačioje vietoje, kur 1988 06 21 vyko pirmasis nesankcionuotas Sąjūdžio mitingas.
LT teisėsauga, virtusi Baltarusijos tipo jėgos struktūromis, užuot atkakliai trukdžiusi pilietinei visuomenei naudotis Konstitucijos 36 str. įtvirtinta teise rinktis į taikius susirinkimus, galėtų LYGIAI TAIP PAT UOLIAI, GREITAI IR EFEKTYVIAI IŠTIRTI rezonansinius nusikaltimus, bei ginti viešą interesą. Tačiau ji to nenori, ir, turbūt, negali.
Užtat policija ir Valstybės saugumo departamentas parodė neįprastą uolumą, trukdydami 2012 03 17 d. mitingui „Už teisingumą“.
Likimo ironija: prieš 24 metus lygiai toje pačioje vietoje sovietinė milicija nedrįso trukdyti Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio iniciatyvinei grupei dalyvauti nesankcionuotame mitinge Trakų senamiesčiui nuo naujų penkiaaukščių gyvenamųjų namų statybos ginti (tąsyk apgynėme).
Ir ne tik kad nedrįso, bet leido prieiti prie tuometinės LTSR Aukščiausios Tarybos per 50 metrus, ką ir matote nuotraukoje – stovime prie dabartinių vėliavų laikiklių nes sovietiniai mitingų įstatymai buvo neįtikėtina, laisvesni, nei dabartiniai (dabar galima mitinguoti ne arčiau, nei 75 metrai nuo Seimo).
Dar juokingiau, kad dabar ten, kur 1988 metais vyko pirmasis sovietinėje Lietuvoje po Kalantos susideginimo nelegalus mitingas, dabar, 2012 03 17 d. buvo pastatytas policijos šarvuotas autobusas, atitvertas milijoną litų kainavusia aliuminine tvorele, o jo viduje kaip voras bailiai lindėjo tuometinis Vilniaus universiteto pirmakursis, būsimas URM konsulinis darbuotojas, dabartinis Vilniaus apskrities policijos vadovas Kęstutis Lančinskas. Rašau „bailiai lindėjo“, nes jo pavaduotojas Sigitas Mecelica 2012 03 11 d. drąsiai ėjo tautininkų kolonos priešakyje, asmeniškai kontroliuodamas situaciją, kad nebūtų išpuolių ar susirėmimų.
Kęstučio Lančinsko vadovaujama Vilniaus apskriteis policija ne tik dezinformavo visuomenę, tyčia siuntinėdami žiniasklaidai klaidinantį pranešimą apie šio mitingo laiką, tokiu būdu pažeisdami LR Konstitucijos 25 str., kuris draudžia tokį nusikalstamą veiksmą kaip dezinformaciją. Maža to, Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininkas Kęstutis Lančinskas grasino mitinguotojus mušti, jei jie peržengs atstumą iki Seimo: „Mūsų veiksmai bus tokie priklausomai nuo to, koks bus mitinguotojų elgesys. Jeigu nepažeidinės įstatymų, tai policija tikrai nesimuš. Susirinkimų įstatyme yra įvardinti atstumai, stengsimės tuos atstumus išlaikyti ir to reikalausime“. (tiny.lt/b2eem4y arba delfi.lt/news/daily/lithuania/fntt-pareigunus-ginantys-visuomenininkai-mitinguos-nesuderintoje-vietoje-ir-nesuderintu-laiku.d?id=56815303 )
LTSR milicija 1988 06 21 d. nedrįso nei grasinti, nei drausti, nei klaidinti mitinguotojų.

Naglis Puteikis rašė...

užsiėmė ir Europoje iki šiol negirdėtu nevyriausybinių organizacijų spaudimu, klaidinimu ir gąsdinimu:
Klaipėdos ir Kauno policininkai mitingo išvakarėse skambinėjo į mitingą važiuoti nutarusių nevyriausybinių organizacijų atstovams. Šių NVO koordinates ir ketinimus, bei tai, kad jie samdo autobusus, arba jiems susimeta, policija sužinojo kažkokiu paslaptingu būdu. Matyt, jiems padėjo Valstybės saugumo departamentas.
Tie policijos atstovai skambino ir siūlėsi atsiųsti patrulius prie įlipimo į autobusą ir prižiūrėti, kad į autobusus neliptų kažkokie mistiniai chuliganai/smogikai.
Kai kurie labiau patyrę NVO vadovai, atkirto, kad filmuos ir viešins tokį akivaizdų policijos spaudimą, todėl išvengė policijos „dėmesio“. Tačiau dalis NVO vadovų pasimetė ir neprieštaravo, todėl jų narių, bei jų rėmėjų ir kitų aktyvistų, vykstančių į mitingą, įlipimus į autobusus DEMONSTRATYVIAI stebėjo patruliai, policijos mašinos suko ratus aplink šiuo autobusus.
Žmones taip mėginta įbauginti. Tokiais metodais nedirba net Baltarusijos KGB. Net Sąjūdžio laikais sovietinė milicijos vadovybė nedrįso taip gąsdinti į mitingus vykstančių žmonių.
Mūsų dabartinė Vidaus reikalų ministerijos ir policijos vadovybė tokių visuomenės gąsdinimo veiksmų, matyt, išmoko Minsko milicijos ir Minsko KGB mokyklose dar sovietiniais laikais.
Jaunesni policijos vadovai, spėju, tokių pilietinės visuomenės slopinimo metodų išmoko Valstybės saugumo departamento kursuose ir darbo Užsienio reikalų ministerijoje metu.
Policija ir po mitingo tęsė kovą su visuomene ir toliau pažeidinėjo LR Konstitucijos 25 str., kuris draudžia nusikalstamą veiksmą - dezinformaciją: apgaudinėjo žiniasklaidą ir visuomenę, tikindami, kad šiame mitinge dalyvavo tik 2000 dalyvių (kad dalyvių buvo žymiai daugiau, nesunkiai gali įsitikinti kiekvienas, pažiūrėjęs panoraminę mitingo nuotrauką: panoramas.lt/m_katalog.php?p_id=1918&lg=2
Ar leisime LT teisėsaugai toliau nekliudomai virsti Baltarusijos KGB tipo jėgos struktūromis?

P.S.: mitingo rezoliucija (prieš mitingą platintas projektas papildytas reikalavimu atstatydinti Etikos ir procedūrų komisijos pirmininką A.Salamakiną) - tiny.lt/tn8ga3v

et rašė...

Kur vietos ir laiko suderinimo pažymėjimas, kodėl tylite apie svarbiausią, įstatymo numatomą dokumentą, kas jame nurodoma ir kaip dalyvavote derinime?

Naglis Puteikis rašė...

1988 m.LTSR milicija netrukdė Sąjūdžio mitingui ten,kur dabar LT policija jį draudė,dezinformavo,gąsdino,kitaip trukdė: http://tiny.lt/tn8ga3v