2008-09-13

Tėvynės Sąjungos Sąžiningos politikos paktas 2005-05-27

 

Ar nepamiršo TS-LKD nariai, kad prieš 3 metus buvo priimtas labai rimtas dokumentas?

 

Tėvynės Sąjungos taryba

2005-05-27

Sąžiningos politikos paktas

 

http://www.balsas.lt/naujiena/210850/tevynes-sajungos-saziningos-politikos-paktas/rubrika:naujienos-rinkimai2008-tevynessajunga–lietuvoskrikscionysdemokratai

 

PDF formatu - http://www.tsajunga.lt/uploads/files/dir20/dir1/12_0.php

 

Tėvynės Sąjunga,

su nerimu žvelgdama į vis augantį žmonių nusivylimą ne tik visa politika, bet ir savo valstybe, yra įsitikinusi, kad ši visuomenės savijauta kyla ne tiek dėl nepasitenkinimo dar pakankamai sunkia šalies ekonomine bei socialine būkle, kiek dėl Lietuvoje įsivyravusios neskaidrios, nemoralios ir nesąžiningos pačios politikos,

matydami, kad siekiant sąžiningesnės ir atsakingesnės politikos neužtenka vien teisinių priemonių,

ir jausdama kokybiškai aukštesnio lygio politikos ir moralinio politinės aplinkos atsinaujinimo poreikį,

skelbia šį savo sąžiningos politikos paktą.

Atvirai pripažįstame: ir kai kurie mūsų partijai atstovavę pareigūnai praeityje yra nusižengę sąžiningos politikos standartams, yra buvę neskaidraus politinės veiklos finansavimo ir neskaidrių santykių su žiniasklaida, esame toleravę tokius kitų asmenų ar grupių nusižengimus, o pačioje partijoje pristigdavome politinės valios šiuos veiksmus deramai įvertinti. Mums iki galo nepavyko įgyvendinti anksčiau Tėvynės Sąjungos skelbtos "Švarių rankų" politikos, kurią kompromitavo kai kurių mūsų atstovų veikla vyriausybėse ir savivaldybėse. Nors savo klaidas esame ne kartą vertinę, esame dėję daug pastangų, kad Lietuvos politika taptų sąžiningesnė, tačiau akivaizdu, kad tų pastangų nepakako. Todėl šiandien ryžtamės skelbti naują sąžiningos politikos standartą ir imamės jį įgyvendinti pradėdami nuo savęs. Tikimės, ir kiti paseks mūsų pavyzdžiu.

Tėvynės Sąjunga įsipareigoja:

- nedalyti rinkėjams neįvykdomų pažadų ir niekam nepataikauti;

- sąžiningai tvarkyti partijos finansus, neturėti dvigubų ar „juodųjų" buhalterijų, neimti partijai jokios paramos iš rėmėjų ne pagal įstatymus, visas Tėvynės Sąjungos pajamas ir išlaidas kas ketvirtį skelbti savo interneto svetainėje;

- neimti partijai jokios finansinės paramos iš rėmėjų, jeigu šie prašo kokių nors įsipareigojimų atlikti jiems palankius veiksmus;

- nepirkti jokios paslėptos reklamos žiniasklaidoje ir neieškoti jokio už pinigus ar kitokią naudą įgyjamo žiniasklaidos palankumo;

- pokalbius su įstatymų leidyba suinteresuotais asmenimis vesti partijos Priežiūros komiteto nustatyta tvarka, besąlygiškai laikantis visuomenės interesų pirmumo;

- iškilus pagrįstiems įtarimams dėl mūsų narių veiklos skaidrumo, nedelsiant inicijuoti partinį jų veiklos tyrimą ir sudaryti visas galimybes teisėsaugai bei nepriklausomai žiniasklaidai nekliudomai susipažinti su mūsų tyrimo rezultatais. Priežiūros komiteto sprendimu įtariamo nario veikla partijoje gali būti nedelsiant stabdoma, gali būti rekomenduojama nusišalinti ir nuo kitokios jo veiklos;

- tokius pat reikalavimus siūlysime priimti ir partneriams, su kuriais esame ar būsime įvairiose koalicijose, bei kandidatams, kuriuos remsime per rinkimus.

Kaip vykdomi šie įsipareigojimai, priežiūrės nepriklausomas komitetas, kurį patvirtins Tėvynės Sąjungos Prezidiumas.

Būsime dėkingi piliečiams, kurie mus informuos apie galimus Tėvynės Sąjungos atstovų nusižengimus šiam paktui.

Kviečiame visus, kurie suinteresuoti, kad Lietuvoje būtų atkurta sąžininga politika ir sugrąžintas pačios politikos autoritetas, - pirmiausia partijas, verslą bei žiniasklaidą, - jungtis prie šio pakto arba kitaip įsipareigoti veikti sąžiningai valstybės politikoje.


Komentarų nėra: