2023-09-21

pr. sp. P. Gražulis siūlo drausti nepilnamečių seksualinį švietimą mokyklose ir renginiuose.

P. Gražulis siūlo drausti nepilnamečių seksualinį švietimą mokyklose ir renginiuose.

 

Seimo narys Petras Gražulis Lenkijos pavyzdžiu siūlo Seimui visiškai uždrausti nepilnamečių seksualinį švietimą mokyklose, ikimokyklinio ugdymo įstaigose ir nepilnamečiams skirtuose renginiuose.

„LR Konstitucijos 26 straipsnio (Minties, tikėjimo ir sąžinės laisvė yra nevaržoma) penktoje dalyje nustatoma, kad „Tėvai ir globėjai nevaržomi rūpinasi vaikų ir globotinių religiniu ir doroviniu auklėjimu pagal savo įsitikinimus, tačiau LGBT bendruomenės šią tėvų teisę grubiai pažeidinėja, nes aktyviai siekia seksualizuoti vaikus tam tikslui bandydami pasitelkti net ir mokyklines lytinio švietimo programas.", teigia P. Gražulis.

Todėl, siekdamas apsaugoti vaikus nuo nepilnamečių seksualinės veiklos skatinimo, nuo dorovės iškraipymo ir iškrypimo, kuris grėsmingai plinta per vadinamąjį seksualinį švietimą, Seimo narys P. Gražulis įregistravo įstatymo projektą, kuriuo siūlo visiškai uždrausti nepilnamečių seksualinį švietimą mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose, nepilnamečiams skirtuose renginiuose, taip pat neleisti šiose įstaigose ir tokiuose renginiuose lankytis jokioms organizacijos, kurios propaguoja su vaikų seksualizavimu susijusias problemas.

„Tegul šiais klausimais nepilnamečius šveičia jų tėvai, kaip ir yra numatyta LR Konstitucijoje!", akcentuoja P. Gražulis.

Kartu teikiamas ir lydintysis teisės akto projektas  - Administracinių nusižengimų kodekso papildymo 801 straipsniu. „Seksualinio švietimo mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose bei renginiuose draudimo nesilaikymas" įstatymo projektas, numatantis administracinę baudą iki 3000 eurų už siūlomo straipsnio pažeidimą.

Pridedame teisės aktų projektus.

 

 

 

Petras Gražulis

 

LR Seimo narys

Aplinkos apsaugos komiteto narys

 

Tel. (8 5) 239 6638, mob. 8 698 42163

Faks. (8 5) 239 6556

El. p.: petras.grazulis@lrs.lt

 

 

 

2023-09-18

P. Gražulis siūlo Prezidentui G. Nausėdą atimti pilietybę taip pat ir iš V. Čmilytės-Nielsen, nes ji praėjus metams po Krymo užgobimo, vyko į Rusiją žaisti šachmatais.

P. Gražulis siūlo Prezidentui G. Nausėdą atimti pilietybę taip pat ir iš V. Čmilytės-Nielsen, nes ji praėjus metams po Krymo užgobimo, vyko į Rusiją žaisti šachmatais.

Kreipimąsi pridedame.

 

 

Petras Gražulis

 

LR Seimo narys

Aplinkos apsaugos komiteto narys

 

Tel. (8 5) 239 6638, mob. 8 698 42163

Faks. (8 5) 239 6556

El. p.: petras.grazulis@lrs.lt

 

 

 

2023-09-14

Kviečiame rytoj, 2023 09 15 d. į tarptautinę konferenciją „Rusijos dekolonizacijos vizija ir užgrobtų tautų ateitis“

Tarptautinė konferencija „Rusijos dekolonizacijos vizija ir užgrobtų tautų ateitis"

2023-09-14

 

Rytoj, rugsėjo 15 d., penktadienį Lietuvos nacionalinėje bibliotekoje (Gedimino pr. 51, V aukštas, Konferencijų salė) įvyks tarptautinė konferencija „Rusijos dekolonizacijos vizija ir užgrobtų tautų ateitis". Konferenciją remia Seimo Mišrioji grupė bei Tautos ir teisingumo sąjunga. Konferencija vyks 11.00-16.00 val.; programą žr. prisegtuke.

Konferencijoje dalyvaus Rusijos tautų atstovai, kurie dėl režimo persekiojimų buvo priversti pasitraukti, taip pat ekspertai ir visuomenės veikėjai iš kitų šalių (žr. prisegamą konferencijos programą), kurių dalis prisijungs nuotoliniu būdu.

Pagrindinė Konferencijos idėja – siūlyti Rusijos dekolonizacijos scenarijų, kaip aiškiai įvardintą Ukrainos pergalės prieš agresorių ir Kremliaus režimo pabaigos tarptautinį tikslą. Vienas iš pagrindinių pranešėjų – Ukrainos politinės partijos „Dešinysis sektorius" pirmininkas, Ukrainos kariuomenės 67-osios brigados kariškis Andrij Tarasenko. A. Tarasenko teigia, kad Ukrainos pergalė reiškia Rusijos imperijos griūtį ir tai yra ne tik Ukrainos, bet ir viso demokratinio pasaulio gyvybinis interesas.

Kremliaus režimas mėgina save pateikti kaip kovotoją prieš kolonializmą, tačiau Vakarų kolonialistų era baigėsi dar XX a. antroje pusėje, o štai JTO dokumentai iki šiol taip ir nebuvo pritaikyti kolonijinei Rusijos imperijai.

Spaudos atstovams bus galimybė rugsėjo 15 d. 11.00-11.30 tiesiogiai pabendrauti su konferencijos organizatoriais ir dalyviais, atstovaujančiais užgrobtas tautas. Kalmukų-Oiratų tautos kongreso pirmininko pavaduotojas, Laisvų Tautų Lygos narys Vladimiras Dovdanovas teigia, kad „nei politiškai, nei ekonomiškai, nei etniškai, nei konfesiškai, nei teritoriškai, o tuo labiau pagal mentalitetą mums su rusų kolonijine imperija nepakeliui".

Konferencijos darbo kalbos – lietuvių ir rusų (sinchroninis vertimas).

 

Konferencijos koordinatorius

Gintaras Songaila

865070601

Tarptautinė konferencija,

„Rusijos dekolonizacijos vizija ir užgrobtų tautų ateitis"

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka,

Gedimino pr. 51, 5 aukštas, Konferencijų salė

2023-09-15

 

Numatoma programa

 

11.00. Registracija, svečių bendravimas su žiniasklaidos atstovais.

11.30. Konferencijos atidarymas. Seimo narių sveikinimai.

11. 40. Istorikė prof. Rasos Čepaitienės pranešimas „Karas Ukrainoje kaip postsovietinės dekolonizacijos dingstis ir paskata".

12.00. Ukrainos atstovo Dešiniojo sektoriaus pirmininko Andrijaus Tarasenkos pranešimas „Ukrainos pergalė ir Rusijos režimo pabaiga", diskusija.

12.15. „JTO dekolonizavimo politika ir dabartinė Rusija", konferencijos dokumentų projektų pristatymas – Gintaras Songaila

12.30. dr. Daiva Tamošaityte, filosofė, „Tautinės tapatybės stiprinimas – esminis nacionalinio valstybingumo veiksnys".

12.45. Marius Kundrotas, politologas, „Rusijos problema ir jos sprendimai.

13.00. Kavos pertrauka

13.15. Pavergtų Rusijos tautų atstovų pranešimai, diskusija (Kalmukijos atstovas Vladimiras Dovdanovas, Jakutijos-Sacha atstovas Nikita Andrejevas).

14.00. Numatomi visuomenės veikėjų iš Latvijos, Lenkijos. Lietuvos, Estijos pranešimai. Diskusija.

15.00. Michailas Voitenkovas - „Ingrija - prarasta Baltijos maršruto grandis";

Buriatijos atstovo Vladimiro Chamutajevo pranešimas.

15.30. Konferencijos dokumentų svarstymas ir priėmimas.

16.00 konferencijos uždarymas

Konferencijos darbinės kalbos: lietuvių, rusų; numatomas sinchroninis vertimas.

Kai kurie pranešimai bus nuotoliniu būdu per Zoom

Konferencijos koordinatorius - Gintaras Songaila ( tel. nr.: 865070601, el. p.: gsongaila@gmail.com)2023-09-12

Raginame kelti prof. Igno Vėgėlės kandidatūrą LR Prezidento rinkimuose, bei siūlome telkti antisisteminių partijų bei visuomenininkų koaliciją Prezidento, EP ir Seimo rinkimams.

DĖL PREZIDENTO IR EUROPOS PARLAMENTO RINKIMŲ

Ignas Vėgėlė, Alkas.lt koliažas.

Mes, Tautos ir teisingumo sąjungos (centristų, tautininkų) Suvažiavimo dalyviai, puikiai suprantame – artėjantys metai Lietuvai bus lemtingi. 2024 metais rinksime ne tik Europos Parlamentą, Seimą, Prezidentą, bet visa Lietuva rinksis kelią, kuriuo teks žygiuoti daugybę metų.

Rinksimės, ar pamiršti tokius žodžius, kaip Tauta, lietuvių kalba, valstybė, suvereni apsisprendimo teisė, pakeičiant juos terminais „Europos piliečiai", „globalizmas" ir „europinė vyriausybė".

Rinksimės, ar Lietuva – o ir visa Europa – taps užvažiuojamu kiemu pasaulio perėjūnams, keliantiems kultūrinę ir socialinę sumaištį, ar meilę ir klestėjimą savo Tautai ir Tėvynei, o tuo pačiu ir pagarbą  Tėvynių sąjungai Europoje, ginančiai kiekvienos iš šią sąjungą sudarančių šalių nacionalinę kultūrą, valstybingumą bei konstitucinę santvarką.

Rinksimės ar mūsų vaikų mokykliniuose vadovėliuose šventą žodį „mama" pakeisti žodžiu „gimdantis tėvas", šeimą tapatinti su LGBT bendruomene, santuoką paversti išsigalvotų lyčių partneryste ar civiline sąjunga, o žodžius „vyras" ir „moteris" užmiršti tarsi atgyveną.

Mes, šio Suvažiavimo dalyviai, konstatuojame – artėjantys metai bus lemtingi mūsų Tautai, šeimai, valstybei, vertybėmis, laisvei ir visiems idealams, dėl kurių telkėmės prie Seimo rūmų prieš 32 metus.

Tai žinodami suprantame, kad jau nebėra laiko politiniam pasjansui ar siaurų partinių dividendų užsidirbinėjimui.

Todėl, mes, Tautos ir teisingumo sąjungos (centristų, tautininkų) Suvažiavimo dalyviai raginame kelti, keliame, agituojame ir visaip kitaip remiame teisininko profesoriaus Igno Vėgėlės kandidatūrą Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimuose.

Tai – vertybinis žmogus, kuris, nepaisydamas sisteminės klikos spaudimo, nepabūgo stoti Tautos pusėn COVID-19 diktatūros metu. Ignas Vėgėlė ir šiandien drąsiai gina šeimų interesus LGBT propagandos brukamoje gyvenimo įgūdžių pamokų akivaizdoje, nebijodamas Lietuvą užvaldančių „konservatorių-liberalų" spaudimo per užvaldytą viešąją erdvę ar bylų kėlimo.

Ignas Vėgėlė yra stiprus, principingas, sistemai nepriklausantis kandidatas, kuris gali laimėti ir laimės Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimus.

Mes raginame antisistemines politines jėgas neskaldyti visuomenės, o vienytis aplink būsimą prezidentą Igną Vėgėlę, kaip tai padarė ir dešimtys Lietuvos inteligentijos atstovų, drauge tobulinti bendro fronto programinius tikslus ir koordinuoti veiksmus.

Šiuo pagrindu mes, Tautos ir teisingumo sąjunga (centristai, tautininkai), kviečiame Lietuvoje telkti iki šiol nematytą ir plačią antisisteminių partijų bei visuomenininkų koaliciją ne tik Prezidento ir Europos Parlamento, bet ir Seimo rinkimams, kuri visuomenei būtų pristatyta dar šiais metais.

Mes išvalysime Lietuvą nuo Tautą žlugdančios išvalstybinimo ir ištautinimo ideologijos visuose valdžios lygiuose. Su korupcija, farmacininkų ir prekybininkų savivale, su narkotikų verslo bei kitomis šešėlinių grupuočių, šeimų niekintojų, LGBT'istų ir pedofilų klanais bus baigta.

MES NUGALĖSIM!

 

2023-09-11

Tautos ir teisingumo sąjunga ragina kelti ir remia prof. Igno Vėgėlės kandidatūrą Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimuose.

Siunčiame Jums Tautos ir teisingumo sąjungos (centristų, tautininkų) 2023 09 09 d. suvažiavime priimtą pareiškimą dėl Prezidento ir Europos Parlamento rinkimų, kuriame raginame kelti ir remsime prof. Igno Vėgėlės kandidatūrą Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimuose, bei siūlome telkti antisisteminių partijų bei visuomenininkų koaliciją ne tik Prezidento ir Europos Parlamento, bet ir Seimo rinkimams.

2023-08-02

Pr. sp.: Tautos ir teisingumo sąjunga (centristai, tautininkai), priėmė tris reikšmingus politinius dokumentus dėl itin svarbių visai Lietuvai klausimų - dėl Ukrainos priėmimo į NATO, dėl pedofilijos bylų vilkinimo ir dėl J. Marcinkevičiaus.

Tautos ir teisingumo sąjungos (centristų, tautininkų)                   

PRANEŠIMAS ŽINIASKLAIDAI

2023-08-02                        

 

Tautos ir teisingumo sąjunga (centristai, tautininkai), toliau TTS, priėmė tris reikšmingus politinius dokumentus dėl itin svarbių visai Lietuvai klausimų:

1. Dėl Ukrainos priėmimo į NATO (rezoliucija pridėta prie šio pranešimo). TTS Taryba labai teigiamai vertina NATO susitikimo surengimą Vilniuje ir iniciatyvas dėl NATO plėtros. Suomijos įsijungimas į NATO ir žalia šviesa Švedijai įstoti į NATO artimiausiu metu – labai svarbūs įvykiai, didinantys Lietuvos, Baltijos jūros baseino ir visos Europos saugumą. Ypač svarbios buvo Lietuvos ir kitų šalių pastangos pasiekti, kad Ukraina būtų pakviesta į NATO, kad būtų didinama parama šiai šaliai atremiant Rusijos agresiją. Tačiau kairuoliška JAV prezidento administracija, deja, atidėjo Ukrainos pakvietimą Ukrainai. Ukrainai buvo iškeltos „geležinių kurpaičių" sąlygos, tarp jų ir neoficialios, susijusios su genderizmo brukimu. Kairuoliškų Vakarų politikų prekyba ukrainiečių krauju rodo jų visišką moralinį dugną.

Tautos ir teisingumo sąjunga sieks, kad Lietuva ir toliau visokeriopai ir besąlygiškai remtų Ukrainos laisvės kovą ir kuo skubesnę integraciją į euroatlantines struktūras. TTS apgailestaujame, kad Ukrainos pakvietimas į NATO atidėliojamas, aiškinant, kad tai esą reikštų NATO tiesioginį įsitraukimą į karą su Rusijos režimu. Pakvietimas dar nereiškia įstojimo, kai nepakvietimas tik skatina Rusiją tęsti karinę agresiją.

TTS pritaria Ukrainos vėliavos kėlimui drauge su Trispalve, išreiškiant paramą Ukrainai, bet primena, kad būtina gerbti Lietuvos valstybinės vėliavos statusą, tvirtai laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir įstatymų. Pagarba Lietuvos ir jos piliečių orumui, konstitucinėms vertybėms užkirs kelią mūsų Tautos skaldymui, skatins nuosekliai ginti kitų tautų laisvę ir orumą.

2. Dėl pedofilijos bylos vilkinimo (rezoliucijos tekstas pridėtas prie šio pranešimo). TTS atkreipė dėmesį į tai, kad susidorojant su valdančiosios sistemos oponentais įvairios bylos keliamos itin skubiai, tačiau valdančiųjų atstovo, TS-LKD frakcijos nario Kristijono Bartoševičiaus galimų veikų tyrimas akivaizdžiai vilkinamas. Dėl tyčinio neveikimo panašiai buvo sužlugdytas Deimantės Kedytės galimo tvirkinimo tyrimas. Tai duoda pagrindą įtarti, kad valdžioje veikia nusikalstamos pedofilų tinklo grupės. Tuo pat metu viešojoje politikoje  tęsiamos pastangos pedofilijos skraistę užmesti Katalikų Bažnyčiai, kuri dabartiniame Vakarų pasaulyje yra viena pagrindinių dorovės tvirtovių kovoje su genderistine ideologija.

Sąmoningai nutylimi Marko Regneruso, Kurto Froindo ir Robino Votsono tyrimai, rodantys koreliaciją tarp homoseksualizmo ir pedofilijos (žr. nuorodas rezoliucijos tekste). Tyrimai rodo, kad homoseksualiuose junginiuose augantys vaikai dažniau patiria prievartą, įtaką perimti augintojų gyvenimo būdą, o santykis tarp heteroseksualių ir homoseksualių pedofilų statistiškai yra vienas prieš vienuolika. TTS reikalauja, kad visos smurto prieš vaikus byla būti ištirtos, kreipėsi į teisėsaugą, kad ši liautųsi vilkinusi K. Bartoševičiaus bylą, kad kuo skubiau pateiktų visuomenei atsakymus, skirtų atsakomybę kaltės atveju.

3. Dėl poeto ir Atgimimo šauklio Justino Marcinkevičiaus atminimo niekinimo (pareiškimo tekstas pridėtas prie šio pranešimo). Valdantieji įnirtingai tęsia šmeižikišką užsipuolimų prieš garbų poetą kampaniją. Tuo pagrindu, kad J. Marcinkevičius sovietiniais laikais kai kada turėjo taikytis prie okupacinės valdžios ideologinių reikalavimų, mėginama paneigti jo kūrybą, kuri reikšmingai skatino tautinę savimonę ir valstybingumo atkūrimą. Tačiau kitiems dabartiniams politikams, uzurpavusiems Sąjūdžio atminimą, jų sovietinė praeitis veidmainiškai atleidžiama.

 

Tautos ir teisingumo sąjungos (centristų, tautininkų) pirmininkas Petras Gražulis

 

 

 

Petras Gražulis

 

LR Seimo narys

Aplinkos apsaugos komiteto narys

 

Tel. (8 5) 239 6638, mob. 8 698 42163

Faks. (8 5) 239 6556

El. p.: petras.grazulis@lrs.lt

 

 

 

2023-07-31

Pr. sp: Tautos ir teisingumo sąjungos kreipimasis DĖL POETO JUSTINO MARCINKEVIČIAUS ATMINIMO ĮAMŽINIMO

Tautos ir teisingumo sąjungos (centristų, tautininkų)

 

KREIPIMASIS

 

DĖL POETO JUSTINO MARCINKEVIČIAUS ATMINIMO ĮAMŽINIMO

2023-07-31

 

Pastaruoju metu valdančiosios Seimo konservatorių  - liberalų daugumos atstovai ir jų rėmėjai pradėjo aršiai priešintis paminklo poetui J. Marcinkevičių pastatymui, užpuolė ir poeto asmenybę. Šio puolimo esmę geriausiai atspindi rašytojos Kristinos Sabaliauskaitės vertinimas, nuskambėjęs LRT radijo laidos metu – jos teigimu J. Marcinkevičiaus trilogija, kuriai ir statomas paminklas, yra melo ir propagandos kūrinys!

Susidaro įspūdis, kad J. Marcinkevičiaus pjudymo kampanija yra paskubomis organizuota iš Seimą valdančių partijų koordinuojamo specialiai tam sukurto štabo, į kurio sudėtį įeina ir LRT.

Nes lig tol visi skirtingų politinių pažiūrų atstovai pritarė visiems šio paminko statymo etapams:

1.     Paminklo statymo iniciatoriai Lietuvos rašytojų sąjunga pasiūlė paminklą - sostą-kėdę rašytojui J. Marcinkevičiui atminti įrengti rašytojo vardo skvere Vilniuje.

2.     Skverą pavadinti J. Marcinkevičiaus vardu pasiūlė dalis visuomenės, tai parėmė Lietuvos rašytojų sąjunga, už tai vienbalsiai 2020 m. nubalsavo Vilniaus miesto savivaldybės tarybos  nariai įskaitant konservatorius ir liberalus.

3.     Tada grupė žmonių kreipėsi į Rašytojų sąjungą su idėja pastatyti paminklą J. Marcinkevičiui. Tai idėjai sąjunga pritarė.

4.     Buvo paskelbtas konkursas, jame dalyvavo 15 architektų, buvo pateikti įvairūs siūlymai. Tada 9 asmenų komisija, sudaryta iš geriausių savo srities specialistų – nuo architektų, menotyrininkų iki bažnytinio paveldo apsaugos specialistų, – vertino tuos kūrinius. Iš jų buvo išrinkti penki laimėtojai, o pagrindinis laimėtojas  - „Trilogija". Paminklas įprasmina tris J. Marcinkevičiaus trilogijos akcentus  - tauta, kalba, valstybė.

5.     Skulptūros architektas – Gintaras Čaikauskas, skulptorius – Gediminas Piekaras.

6.     Rašytojų sąjunga kreipėsi į ir iš abiejų kadencijų  Vilniaus savivaldybės Istorinės atminties komisiją ir gavo pritarimą šios skulptūros statymui.

 

Ir staiga įsikišo konservatorių ir liberalų daugumos politikai. Pirmiausia Vilniaus m. meras atšaukė pažadą į architektūrinio-skulptūrinio objekto J. Marcinkevičiui ir skvero sutvarkymo darbų konkurso komisiją deleguoti Vilniaus miesto savivaldybės atstovą. Po to LRT ir privačioje masinėje žiniasklaidoje vienu metu kaip pagal užsakymą pasipylė Seimo valdančią daugumą remiančių publicistų pasisakymai, puolantys jau ne tik paminklą ir ne tik poeto kūrybą, bet ir jo asmenį.

Galiausiai įsijungė „sunkioji artilerija"  - Seimo vicepirmininkas laisvietis Vytautas Mitalas kategoriškai pasipriešino paminklo J. Marcinkevičiui statybai, nes neva tai „atims viešąją erdvę iš vaikų ir jų palikuonių".

Galiausiai tašką diskusijoje padėjo Vilniaus meras konservatorius Valdas Benkunskas, pareiškęs, kad neteiks savivaldybės tarybos balsavimui paminklo klausimo, kol dėl jo „visuomenėje nebus sutarimo". O tai reiškia, kad niekada neteiks, nes, konservatorių ir liberalų aktyviomis kasdienėmis pastangomis nuolat gausinamas J. Marcinkevičiaus paminklui nepritariančiųjų „choras".

Tautos ir teisingumo sąjungos (centristų, tautininkų) manymu, būtina paremti visuomenės ir Rašytojų sąjungos iniciatyvą statyti paminklą poetui J. Marcinkevičiui ir jo kūrybai, pirmiausia jo trilogijai, kuri poeto žodžiais yra savotiškas nacionalinis epas ar mitas apie mūsų pradžią, apie tuos pagrindinius elementus, iš kurių išaugo, nuo kurių ir prasidėjo tai, ką vadiname Lietuva: valstybės kūrimas („Mindaugas"), rašto ir knygos kūrimas („Mažvydas"), gėrio ir grožio, dvasinių žmogaus idealų statyba („Katedra").

Justinas Marcinkevičius savo kūryba kėlė tautos dvasią niūriu sovietmečiu, , buvo vienas iš Sąjūdžio įkūrėjų ir įkvėpėjų ir to niekaip negalės užginčyti jokie Seimo dabartinės valdžios pataikūnai – jos rėmėjai.

Pastariesiems norime pasiūlyti būti vienodai teisingiems ir palyginti jų užpulto, linčiuojamo ir teisiamo poeto gyvenimą, veiklą ir kūrybą su jų guru – Vytauto Landsbergio biografija:

J. Marcinkevičius, kaip ir V. Landsbergis buvo komunistų partijos narys, tačiau skirtingai, nei konservatorių garbės pirmininkas, nekimšo studentams į galvas marksizmo-leninizmo estetikos dogmų.

J. Marcinkevičiaus tėvai buvo paprasti valstiečiai ir neturėjo tokių galimybių, kurios netikėtai atsivėrė V. Landsbergio tėvui  V. Landsbergiui-Žemkalniui. Pastarasis 1941 06 24  – 08 05 d. dirbo Laikinosios vyriausybės nariu - Komunalinio ūkio ministru, o 1959 m. grįžo iš emigracijos, iš Australijos į Sovietinę Lietuvą.

Kokios stebuklingos jėgos padėjo ne tik grįžti, bet ir atgauti buvusį turtą? Juk tuo metu galiojo SSRS AT prezidiumo įsakas, kuriuo draudžiama „buržuazinių vyriausybių buvusiems vadovams ir nariams, partijų lyderiams, antitarybinių organizacijų nariams" apsigyventi   Lietuvoje. Šio įsako buvo griežtai laikomasi  - nelegaliai grįžę į Lietuvą tremtiniai buvo ieškomi, susekus juos  -  vėl ištremiami!

J. Marcinkevičiaus tėvas neturėjo tokių gerų sąlygų rūpintis savo šeimos materialine gerove, kaip kad V. Landsbergio tėvas, nes pastarasis tuometinio LTSR vadovo A. Sniečkaus rūpesčiu gaudavo personalinę pensiją.

J. Marcinkevičius ir jo artimieji nieko „neprichvatizavo", nesivaikė turtų, rūpinosi, kad neišnyktų lietuvių tauta, jos kalba, papročiai, kultūra.

Landsbergių šeimos turtai ir jų siekimas bado akis – anūko Gabrieliaus šeima – pati turtingiausia tarp politikų. Aitvarai, ar uošvis, niekada nebuvęs jokiu verslininku, juos sunešė?

J. Marcinkevičius niekam nėra padaręs blogo, niekada nekiršino žmonių, iš jų nesityčiojo, atvirkščiai – ugdė patriotus ir vienijo visus Lietuvos žmones valstybės, kurioje klestės teisingumas, kūrimui.

Gal šie akis badantys esminiai skirtumai tarp J. Marcinkevičiaus ir V. Landsbergio gyvenimų kaip pavyzdžių kitiems skirtumai ir yra tikroji paminklo J. Marcinkevičiui nestatymo priežastis?

Gal todėl V. Landsbergis tarsi pasišaipydamas pasiūlė vietoj paminklo J. Marcinkevičiui pasodinti tris medžius? Bet visi žino, kad konservatorių ir liberalų valdomame Vilniuje net šimtamečiai ąžuolai vardan šių partijų dievybės - pelno yra išpjaunami be skrupulų ir be jokių nuostolių pjovėjams.

Gal tokiu atveju verta atsižvelgti į Seimo vicepirmininko laisviečio Vytauto Mitalo siūlymą  sugrąžinti viešąsias erdvę vaikams ir nuversti visus Vilniaus m. esančius paminklus. Ir statyti vieną bendrą, bet skirta „atėjusiam visiems laikams" V. Landsbergiui Lukiškių aikštėje, kur stovėjo paminklas Leninui?

Tautos ir teisingumo sąjunga (centristai, tautininkai) ragina visus geros valios žmones neleisti konservatoriams ir liberalams sutrukdyti konkurse atrinkto paminklo tautos šaukliui J. Marcinkevičiui pastatymui jo vardo skvere Vilniuje.

 

Tautos ir teisingumo sąjungos (centristų, tautininkų) pirmininkas Petras Gražulis

 

 

 

Petras Gražulis

 

LR Seimo narys

Aplinkos apsaugos komiteto narys

 

Tel. (8 5) 239 6638, mob. 8 698 42163

Faks. (8 5) 239 6556

El. p.: petras.grazulis@lrs.lt

 

 

 

2023-07-03

Pr. sp.: P. Gražulis kreipėsi į prokuratūrą, prašydamas iškelti Seimo nariui M. Maldeikiui baudžiamąją bylą dėl šmeižto.

Pr. sp.: P. Gražulis kreipėsi į prokuratūrą, prašydamas iškelti Seimo nariui M. Maldeikiui baudžiamąją bylą dėl šmeižto.

 

Seimo marys Petras Gražulis kreipėsi į prokuratūrą, prašydamas iškelti Seimo nariui M. Maldeikiui baudžiamąją bylą dėl jo įrašo feisbuke, kuriame M. Maldeikis teigia, kad P. Gražulis gyvena su vyru-suguventiniu.

P. Gražulis skunde prokuratūrai rašo: „2023 06 30 d. 08:32 Seimo narys Matas Maldeikis jo kaip politiko feisbuko puslapyje https://www.facebook.com/maldeikismatas paskelbė tikrovės neatitinkančią informaciją, kuria paniekino ir pažemino mane, siekdamas pakirsti pasitikėjimą manimi tos visuomenės dalies, kuri palaiko mano politines pažiūras ir politinę veiklą:

M. Maldeikis šiame komentare dėl LRT tyrimo apie tinklapio 77.lt vadovą, teigia, kad "Viktoras ir Blažytė, pasirodo, finansuoja Gražulio sugyventinį Dobilą - šie kartu jau geri 5 metai. Gražulio deklaracijoje nematau, kad jis būtų deklaravęs, kad jo vyras gauna algą iš Blažytės" (pridedu šio įrašo ekranvaizdžius :

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02JZfpFjTCLLKJqW3AqNqUA5xSnGNdoYcYs5BLQCKQwL6gQ4pYTzF43J2GGh5YGPPml&id=100049285901370 ).

Tai nėra nuomonė, tai kategoriškas, absoliučiai neteisingi ir šmeižikiški teiginiai! Nes neturiu jokio sugyventinio, su jokiu Dobilu, ar Dobilu Sinkevičiumi, ar su kitu vyru negyvenau ir negyvenu. Esu heteroseksualus vyras, penkių vaikų tėvas, daug dešimtmečių viešai ginu heteroseksualių šeimų teises, kovoju prieš seksualinius iškrypimus ir LGBT sąjungas, santuokas ir tai darydamas savo poziciją viešai argumentuoju.

M. Maldeikis yra LGBT santuokų šalininkas. Neatlaikęs mano argumentų, nusprendė pereiti iš politinės kovos į manęs šmeižimą - Dobilą Sinkevičių, minimą LRT publikacijoje, viešai vadina  „mano vyru".

Tai absoliutus šmeižtas! M. Maldeikis tai daro sąmoningai, nes nori tyčia pakirsti rinkėjų pasitikėjimą manimi, neva aš kalbu viena, o darau priešingai.

Tai pats didžiausias koks tik gali būti mano pažeminimas! Todėl dėl aukščiau minėto mane žeminančio ir šmeižiančio M. Maldeikio įrašo prašau patraukti jį baudžiamojon atsakomybėn pagal LR Baudžiamojo kodekso 154 straipsnį".

 

P. Gražulis taip pat kreipėsi ir į Seimo Etikos ir procedūrų komisiją, prašydamas pripažinti M. Maldeikį pažeidus Valstybės politikų elgesio kodekso 4 straipsnyje nurodytus valstybės politiko elgesio principus ir įpareigoti jį mane viešai atsiprašyti.

 

Priedas: M. Maldeikio minėto įrašo fotokopijos.

 

P. S.: Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 154 straipsnyje „Šmeižimas" teigiama, kad:

1. Tas, kas per visuomenės informavimo priemonę paskleidė apie kitą žmogų tikrovės neatitinkančią informaciją, galinčią paniekinti ar pažeminti tą asmenį arba pakirsti pasitikėjimą juo, arba šmeižė asmenį, neva šis padarė tyčinį nusikaltimą, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki vienerių metų.

2. Už šiame straipsnyje numatytas veikas asmuo atsako tik tuo atveju, kai yra nukentėjusio asmens skundas ar jo teisėto atstovo pareiškimas, ar prokuroro reikalavimas".

 

 

 

Petras Gražulis

 

LR Seimo narys

Aplinkos apsaugos komiteto narys

 

Tel. (8 5) 239 6638, mob. 8 698 42163

Faks. (8 5) 239 6556

El. p.: petras.grazulis@lrs.lt

 

 

 

2023-06-30

Pr. spaudai: P. Gražulis prašo LR Prezidento, kad iš J. Ohmano būtų atimta Lietuvos pilietybė už lietuviškos trispalvės niekinimą ir patyčias iš Lietuvos patriotų

Pr. spaudai: P. Gražulis prašo LR Prezidento, kad iš J. Ohmano būtų atimta Lietuvos pilietybė už lietuviškos trispalvės niekinimą ir patyčias iš Lietuvos patriotų

 

Seimo narys Petras Gražulis prašo LR Prezidento G. Nausėdos, kad jis atimtų iš Jono Ohmano Lietuvos Respublikos pilietybę, kurią jam išimties būdu suteikė G. Nausėdos pirmtakė D. Grybauskaitė.

P. Gražulis šį prašymą motyvuoja tuo, kad „J. Ohmanas labai svarbaus NATO renginio Vilniuje išvakarėse tyčia kiršina ir skaldo Lietuvos visuomenę, kas yra labai naudinga Rusijai".

Švedijos ir Lietuvos pilietybes turinti Jonas Ohmanas 2023 06 25 d. N. Pumprickaitės vedamoje LRT informacinėje laidoje „Savaitė" išniekino Lietuvos valstybės vėliavą, nes visais būdais žemino tuos, kurie NATO viršūnių susitikimo Vilniuje metu nori kelti Lietuvos valstybės vėliavą – lietuvišką trispalvę:

Šio pokalbio metu N. Pumprickaitė paklausė J. Ohmano: „Bet jūs tikriausiai matėte, kad yra tokia grupuotė, kuri sako, kad reikia kelti ne Ukrainos, o Lietuvos vėliavą?"

J. Ohmanas atsakė: „Oi, šitie... Aš dabar pasakysiu labai negražiai. Šitie mūsų vatninkai, savickai ir panašiai, kokie ten bebūtų, kokie jie ten „reikšmingi", realiai yra nulis, jie nori tiesiog sau pasidaryti piarą ir tuo pačiu būti naudingi Rusijai. Čia labai jau negražiai sakau, bet tiesiog aš matau tą visą – biški juokinga, biški graudu. „Patriotai"... Kas čia patriotas? Čia esu aš. Atsiprašau šioj vietoj. <...> Bet čia marginalai, nieko."

Nuoroda į šį laidos fragmentą yra čia: https://tauta-teisingumas.lt/kreipiausi-i-policija-kad-atliktu-tyrima-del-j-ohmano-pasisakymo-n-pumprickaites-laidoje-kurioje-jis-niekino-lietuvos-trispalve/

Teisę kelti valstybinę Lietuvos vėliavą Lietuvos piliečiams užtikrina Lietuvos Respublikos valstybės vėliavos ir kitų vėliavų įstatymas. NATO vadovų susitikimo Vilniuje metu bus svarstomas ne tik Ukrainos, bet ir Lietuvos saugumo stiprinimas, todėl J. Ohmano patyčios iš LR piliečių, kurie tuo metu nori kelti Lietuvos valstybines vėliavas pažeidžia minėtą įstatymą ir piliečių teises, netiesiogiai ragina NATO vadovus susitikimo Vilniuje metu nekelti Lietuvos saugumo klausimų.

J. Ohmanas ne tik abstrakčiai šmeižia Lietuvos patriotus, kaltindamas juo kaip veikiančius Rusijos valstybės naudai, bet konkrečiai tyčiojasi ir iš Žydrūno Savicko: 2023 06 16 d. J. Ohmanas savo asmeninėje socialinio tinklo Facebook paskyroje https://www.facebook.com/jonasoehman išplatino suklastotą nuotrauką, kurioje vaizduojamas Lietuvos sportininkas Žydrūnas Savickas ne su Lietuvos Respublikos vėliava, bet su Rusijos Federacijos vėliava. Kad veiksmas padarytas tyčia ir sąmoningai liudija prierašas, kad „nuotrauka fotošopinta" - pridedame dvi tai iliustruojančias nuotraukas.

 

 

 

Petras Gražulis

 

LR Seimo narys

Aplinkos apsaugos komiteto narys

 

Tel. (8 5) 239 6638, mob. 8 698 42163

Faks. (8 5) 239 6556

El. p.: petras.grazulis@lrs.lt

 

 

 

 

2023-06-23

Pr. sp.: Seimui atrodo, kad spartus pedofilijos plitimas Lietuvoje nėra problema – atmetė P. Gražulio siūlomą įstatymo pataisą dėl pedofilų išviešinimo.

Seimui atrodo, kad spartus pedofilijos plitimas Lietuvoje nėra problema – atmetė P. Gražulio siūlomą įstatymo pataisą dėl pedofilų išviešinimo.

Birželio 22 dieną Seimo narys Petras Gražulis pateikė svarstyti Baudžiamojo kodekso įstatymo pataisą, kad pedofilų teismų posėdžiai būtų vieši, jei su tuo sutinka nukentėjusi pusė: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/eb6076b0d4ff11ed9b3c9397e1236c2a?jfwid=trczstyqx

Tačiau visa Seimo valdančioji dauguma atmetė ši siūlymą (kaip kas balsavo: https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=37067&p_bals_id=-49956 ).

Nei vienas Seimo narys neparėmė šios pataisos -  niekas neužsirašė nei paklausti, nei pasisakyti už. „Susidarė šiurpus įspūdis, kad ši pataisa nedomina Seimo narių ir jiems vaikų tvirkinimas nėra svarbi problema" – teigė parlamentaras P. Gražulis.

Ar pedofilijos nesustabdomas plitimas Lietuvoje tikrai yra visiškai nereikšmingas klausimas, kad Seimo nariai jį taip ignoravo? Juk kaip tik šiandien žiniasklaida aprašė net keturis (!) pedofilijos atvejus per tą pačią vieną 2023 06 22 dieną!!!:

https://www.delfi.lt/news/daily/crime/vilniuje-suimtas-mazameti-asmeni-seksualiai-prievartaves-vyras-kriminalistai-praso-atsiliepti-galimas-aukas.d?id=93730863

https://www.delfi.lt/news/daily/crime/pranesama-apie-sakiuose-tvirkinta-mazamete-policija-paskelbe-mergaites-sudaryta-fotorobota.d?id=93736583

https://www.delfi.lt/news/daily/crime/sokiruoti-klaipedos-r-gyventojai-ragina-saugoti-vaikus-vijosi-tris-mergaites-iskviesti-ir-policininkai.d?id=93734753

https://www.delfi.lt/news/daily/crime/klaipedos-pliaze-sulaikymo-operacija-neabejingi-poilsiautojai-suciupo-itariama-pedofila.d?id=93742501

Kyla pagrįstas klausimas, kodėl valdantieji taip aršiai dangsto pedofilus ?

Prisiminkime, kaip opozicija siekė išsiaiškinti sudaryti Seimo laikinąją  tyrimo komisija, kas nutekino konservatorių frakcijos Seime atstovui Kristijonui Bartoševičiui ikiteisminio tyrimo informaciją apie jam  ruošiamus kaltinimus pedofilija, prievartaujant vaikus.

„Jei nebūtų galingo pedofilijos klano, kuris galimai susijęs su valdančiąją daugumą, ar jie dangstytų pedofilijos nusikaltimus ?

Pastaruoju metu daugėja pedofilijos nusikaltimų, o priežastis ta, kad valdantieji nuolat propaguoja seksualinius iškrypimus.

Kitose šalyse yra pedofilų viešas registras su nuotraukomis, kad žmonės galėtų juos atpažinti ir apsaugoti savo vaikus. O pas mus jie saugomi paslaptyje tarsi didžiausia vertybė, kodėl" -  viešus klausimus kolegoms uždavė P. Gražulis.