2023-11-29

Pr.sp.: P. Gražulis: būtina sutramdyti Kalėjimų tarnybą, kuri siekia nuteistųjų srautus nukreipti į gyvenviečių centrus, negi nėra vietos toliau nuo jų?

P. Gražulis: būtina sutramdyti Kalėjimų tarnybą, kuri siekia nuteistųjų srautus nukreipti į gyvenviečių centrus, negi nėra vietos toliau nuo jų?

Seimo narys Petras Gražulis įregistravo įstatymų projektus, kuriais siūloma visais atvejais nustatyti nuteistųjų naujai steigiamų Pusiaukelės namų ir Kalėjimų tarnybos ir probacijos padalinių minimalų atstumą  -  5 km nuo ugdymo ir švietimo įstaigų bei privalomą derinimą su savivaldybių tarybomis ir su vietos bendruomenėmis.

P. Gražulis siūlo atitinkami keisti –pildyti Probacijos įstatymą ir Bausmių vykdymo kodeksą.

Šias pataisas iššaukė skandalingas Kalėjimų tarnybos nesiskaitymas su visuomenės nuomone: Kauno rajone Domeikavoje iki šių metų pabaigos ši tarnyba planuoja įsteigti nuteistiesiems skirtus pusiaukelės namus ir Kauno apskrities probacijos tarnybos padalinį.

Kalėjimų tarnyba brutaliai atmesta gyventojų pagrįstai reiškiamus prieštaravimus,  tarp kurių svarbiausi – šis dvi įstaigos steigiamos gyvenvietės centre, prie pat švietimo ir ugdymo įstaigų, o Pusiaukelės namų ir probacijos padalinys pritrauktų didžiulius kasdienius nusikaltusių asmenų srautus, kurie akivaizdžiai trikdytų gyventojų rimtį, ypač vaikų.

Seimo narys P. Gražulis: „Kodėl Kalėjimų tarnyba veržiasi tokias naujas įstaigas būtinai veržiasi statyti gyvenviečių centruose? Ar nėra kitų vietų, juk Lietuva  - viena rečiausiai apgyvendintų šalių Europoje?".

Šiuo metu galiojančiuose įstatymuose pusiaukelės namų ir probacijos padalinių steigimo vietos neprivalo būti derinamos, nei su savivaldybių tarybomis, nei su vietos bendruomenėmis.

Nuorodos į šių įstatymų projektus:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/5caac6608def11eea791d94269904d9b

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/d6fbfca08dcb11eea791d94269904d9b

 

 

 

Petras Gražulis

 

LR Seimo narys

Aplinkos apsaugos komiteto narys

 

Tel. (8 5) 239 6638, mob. 8 698 42163

Faks. (8 5) 239 6556

El. p.: petras.grazulis@lrs.lt

 

 

 

2023-11-28

Pr. sp.: Seimo narys P. Gražulis – panaikinus PVM-ą sporto ir sveikatinimo paslaugoms, pagerėtų gyventojų sveikata, sumažėtų medicinos išlaidos.

Seimo narys P. Gražulis – panaikinus PVM-ą sporto ir sveikatinimo paslaugoms, pagerėtų gyventojų sveikata, sumažėtų medicinos išlaidos.

 

Seimo narys Petras Gražulis įregistravo įstatymo projektą, kuriuo siūloma visiems sporto ir sveikatinimo pasaugų teikėjams taikyti nulinį PVM tarifą.

"Sveikas gyvenimo būdas, sportas, sveikatos profilaktika, rekreacija yra efektyvios priemonės gerinant gyventojų sveikatą. Didėjant kainoms, šios paslaugos tampa per brangiomis didelei daliai gyventojų, o valstybė turi galimybę netaikydama PVM šioms paslaugoms, jas ženkliai atpiginti" – teigia Seimo narys P. Gražulis.

Pasirinkdami sveiką gyvenimo būdą ir sportą, gyventojai plačiau naudotųsi sporto ir sveikatinimo paslaugomis. Tokiu atveju jie mažiau sirgtų, mažėtų sveikatos apsaugos išlaidos, didėtų užimtumas, mažėtų nusikalstamumas, ypač jaunimo tarpe", - akcentavo Seimo narys.

Šiuo metu galiojančiame įstatyme PVM neapmokestinamos tik pelno nesiekiančių juridinių asmenų teikiamos su kūno kultūra ir sportu susijusios paslaugos: teisės dalyvauti kūno kultūros arba sporto renginyje suteikimas ir paslaugos, teikiamos kūno kultūros ir sporto dalyviams, tiesiogiai susijusios su jų dalyvavimu, t. y. teisės naudotis kūno kultūrai ir sportui pritaikytomis patalpomis, teritorijomis ir (arba) inventoriumi suteikimas, kūno kultūros ir sporto dalyvių treniravimo ir kitos panašios paslaugos.

Nuoroda į P. Gražulio teikiamą aukščiau minėtą įstatymo pataisą: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/3fd696e08d1d11eea791d94269904d9b

 

 

 

Petras Gražulis

 

LR Seimo narys

Aplinkos apsaugos komiteto narys

 

Tel. (8 5) 239 6638, mob. 8 698 42163

Faks. (8 5) 239 6556

El. p.: petras.grazulis@lrs.lt

 

 

 

2023-11-23

P. Gražulis kalėjime gali atsidurti anksčiau už E. Masiulį

P. Gražulis kalėjime gali atsidurti anksčiau už E. Masiulį

Šiandien, 2023 11 23 d. nuo 9:00 Seimo narys Petras Gražulis yra iškviestas į policiją dėl jam iškeltos baudžiamosios bylos neva dėl LGBT įžeidimo.

Iš tikrųjų P. Gražulis tiesiog citavo Šventojo rašto ir popiežiaus pasisakymus, kuriuose kalbama apie homoseksualius asmenis, kai jį Seimo fojė užsipuolė keletas LGBT aktyvistų. Generalinė prokurorė N. Grunskienė žiniasklaidai yra sakiusi, kad jos manymu P. Gražulis neturi teisės cituoti popiežiaus pasisakymų apie LGBT

Nors P. Gražulis dėl šių kaltinimų policijoje jau buvo apklaustas prieš metus ir tada davė išsamius parodymus raštu ir žodžiu, tačiau šiandien jis į policiją iškviestas dar kartą.

2023 11 16 d. Seimas yra priėmęs nutarimą, leidžiantį P. Gražulį patraukti baudžiamojon atsakomybėn ir net suimti.

Jei šiandien Seimo plenarinio posėdžio metu nepamatysime P. Gražulio, gali būti , kad jis bus suimtas anksčiau nei Eligijus Masiulis MB Baltic byloje.

 

 

 

Petras Gražulis

 

LR Seimo narys

Aplinkos apsaugos komiteto narys

 

Tel. (8 5) 239 6638, mob. 8 698 42163

Faks. (8 5) 239 6556

El. p.: petras.grazulis@lrs.lt

 

 

 

2023-11-21

Gen. prokurorė N. Grunskienė klausia konservatorių, ką ji dar turi padaryti, kad prokurorams pakeltų algas:

N. Grunskienė klausia konservatorių, ką ji dar turi padaryti, kad prokurorams pakeltų algas: 
"Nesuprantu pastovaus priekaišto, kad prokuratūra nepadarė namų darbų, kad kažką turėtų padaryti, kad įrodytų, jog yra verta to antrojo etapo. Aš neišgirdau, ką mes dar turime padaryti", – akcentavo ji. 
„Kodėl reikia dviejų etapų ir kodėl nuo sausio siūloma didinti iki 75 proc., o nuo dar kitų metų 90 proc. –aš neišgirdau nei motyvų, nei argumentų. Aš taip pat neišgirdau argumentų, ką mes turime padaryti tokio ir kodėl mes neverti, kad iškarto būtų padidinta iki 90 proc.", – nusivylimo neslėpė generalinė prokurorė.
„Taip, mes džiaugiamės, kad Vyriausybė pripažino, jog prokurorų atlyginimai turėtų pasiekti 90 proc. teisėjų atlyginimų, bet kodėl tik antruoju etapu? Nesuprantu pastovaus priekaišto, kad prokuratūra nepadarė namų darbų, kad kažką turėtų padaryti, kad įrodytų, jog yra verta to antrojo etapo. Aš neišgirdau, ką mes dar turime padaryti", – akcentavo ji. N. Grunskienės neįtikina ir premjerės argumentai, kad šiuo metu biudžete papildomų 16 mln. prokurorų atlyginimų didinimui nėra. Pasak jos, pati ministrė pirmininkė teigė sutinkanti su kompromisiniu siūlymu prokurorų atlyginimų didinimui ateinančiais metais skirti per 10 mln. eurų. Todėl N. Grunskienė įsitikinus, kad atrasti papildomus 5 mln. eurų valstybės biudžete daug iššūkių neturėtų kilti.
https://m.delfi.lt/lietuvoje/article.php?id=95116659

2023-11-20

Grunskienė klausia konservatorių, ką ji dar turi padaryti, kad prokurorams pakeltų algas: 

Grunskienė klausia konservatorių, ką ji dar turi padaryti, kad prokurorams pakeltų algas: 

"Nesuprantu pastovaus priekaišto, kad prokuratūra nepadarė namų darbų, kad kažką turėtų padaryti, kad įrodytų, jog yra verta to antrojo etapo. Aš neišgirdau, ką mes dar turime padaryti", – akcentavo ji. „Kodėl reikia dviejų etapų ir kodėl nuo sausio siūloma didinti iki 75 proc., o nuo dar kitų metų 90 proc. –aš neišgirdau nei motyvų, nei argumentų. Aš taip pat neišgirdau argumentų, ką mes turime padaryti tokio ir kodėl mes neverti, kad iškarto būtų padidinta iki 90 proc.", – nusivylimo neslėpė generalinė prokurorė.
„Taip, mes džiaugiamės, kad Vyriausybė pripažino, jog prokurorų atlyginimai turėtų pasiekti 90 proc. teisėjų atlyginimų, bet kodėl tik antruoju etapu? Nesuprantu pastovaus priekaišto, kad prokuratūra nepadarė namų darbų, kad kažką turėtų padaryti, kad įrodytų, jog yra verta to antrojo etapo. Aš neišgirdau, ką mes dar turime padaryti", – akcentavo ji. N. Grunskienės neįtikina ir premjerės argumentai, kad šiuo metu biudžete papildomų 16 mln. prokurorų atlyginimų didinimui nėra. Pasak jos, pati ministrė pirmininkė teigė sutinkanti su kompromisiniu siūlymu prokurorų atlyginimų didinimui ateinančiais metais skirti per 10 mln. eurų. Todėl N. Grunskienė įsitikinus, kad atrasti papildomus 5 mln. eurų valstybės biudžete daug iššūkių neturėtų kilti.
https://m.delfi.lt/lietuvoje/article.php?id=95116659

2023-11-15

Žlunga Petro Gražulio apkaltos ir konservatorių mėginimai pašalinti jį iš politikos 10-iai metų.

Žlunga Petro Gražulio apkaltos ir konservatorių mėginimai pašalinti jį iš politikos 10-iai metų.

Seimo nariai gavo Seimo Teisės departamento išaiškinimą (pridedame) dėl P. Gražulio apkaltų. Jo esmė: jei Seimas P. Gražulį pašalintų iš Seimo narių  dėl „isterijos- listerijos" bylos, jis išsaugotų teisę visur kandidatuoti, nes nėra šiurkščiai pažeista LR Konstitucija.

Jei taip įvyktų, Konstitucinis Teismas privalėtų tuoj pat nutraukti dabar vykstantį apkaltos  procesą dėl neva svetimo balsavimo mygtuko paspaudimo.

Jei Konstitucinis Teismas nustatytų, kad P. Gražulis pažeidė, bet nešiurkščiai Konstituciją, tai net Seimui pašalinus P. Gražulį dėl to mygtuko paspaudimo, P.  Gražulis taip pat išsaugotų teisę visur kandidatuoti.

P. Gražulis šią situaciją pakomentavo trumpai: „Jei Dievas su manimi, tai kas prieš mane?. Kas tie konservatoriai prieš Dievą. Iš laiško romiečiams: mylintiems Dievą viskas išeina į gerą.".

 

 

 

Petras Gražulis

 

LR Seimo narys

Aplinkos apsaugos komiteto narys

 

Tel. (8 5) 239 6638, mob. 8 698 42163

Faks. (8 5) 239 6556

El. p.: petras.grazulis@lrs.lt

 

 

 

From: GURECKIENĖ Violeta
Sent: Wednesday, November 15, 2023 9:37 AM
To: Seimo nariai <seimo_nariai@lrs.lt>
Subject: Dėl apkaltos Seimo nariu P.Gražuliui

 

Gerb. Seimo nariai,

 

Siunčiame susipažinti teismo nutartį ir Teisės departamento išaiškinimą dėl apkaltos.

 

Pagarbiai

 

                            

Violeta Gureckienė

 

Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos

Seimo posėdžių sekretoriato vedėja

 

Tel.: (8 5) 239 6050, mob. 8 698 4 2287

El. p.: violeta.gureckiene@lrs.lt

www.lrs.lt

 

 

Šis laiškas, įskaitant jo priedus, yra konfidencialus ir yra skirtas tik tam asmeniui, kuriam jis yra adresuotas. Kopijuoti, viešinti ar kitaip panaudoti šį laišką ar laiško dalį ne pagal jo tikslinę paskirtį yra draudžiama.
Apie ne Jums skirto laiško gavimą prašome nedelsiant informuoti siuntėją elektroniniu paštu ir ištrinti laišką bei visas jo kopijas, įskaitant visus laiško priedus.

 

 

 

2023-10-31

Pr. sp. – P. Gražulis siūlo Seimą paraginti Izraelį laikytis karo teisės, „Hamas“ – nedelsiant paleisti visus įkaitus ir abiem pusėms kuo greičiau sudaryti paliaubas.

Pr. sp. – P. Gražulis siūlo Seimą paraginti Izraelį laikytis karo teisės, „Hamas" – nedelsiant paleisti visus įkaitus ir abiem pusėms kuo greičiau sudaryti paliaubas.

 

Seimo narys Petras Gražulis šiandien pateikė Seimo rezoliucijos „Dėl padėties Izraelyje ir Palestinoje" projektą, kuriame siūlo Seimui paraginti Izraelį laikytis karo teisės, „nors Palestinos ginkluotos formuotės, tokios kaip „Hamas" ir „Islamo džihadas" dabar puolė pirmos ir žudė vaikus, moteris, senjorus ir kitus Izraelio ir valstybių piliečius, ėmė juos įkaitais, kas yra absoliučiai nepateisinama ir tai LR Seimas kategoriškai smerkia, bei reikalauja nedelsiant paleisti visus įkaitus, tačiau Izraelis vykdo agresyvią ir neproporcingą karinę operaciją prieš Palestiną, naudodamas sunkiąją ginkluotę ir aviaciją" (projektą pridedame).

Seimas šiandien nesutiko įtraukti šios rezoliucijos į posėdžio darbotvarkę – už balsavo 15, prieš 49, susilaikė 41.

P. Gražulis šią rezoliuciją teik pakartotinai per artimiausią opozicijos darbotvarkę.

 

Projektas Nr. XIVP-3272

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

REZOLIUCIJA

 

DĖL PADĖTIES IZRAELYJE IR PALESTINOJE

 

2023 m. spalio ... d.

Vilnius

Lietuvos Respublikos Seimas,

 

atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų Chartiją, ypač į jos 1, 2 ir 39 straipsnius;

 

atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų Chartiją, 1974 m. gruodžio 14 d. JT Generalinės Asamblėjos rezoliuciją Nr. 3314 (XXIX) dėl agresijos apibrėžimo, 1950 m. lapkričio 3 d. Generalinės Asamblėjos rezoliuciją Nr. 377 (rezoliucija „Vienybė taikos labui");

 

atsižvelgdamas į Ženevos konvencijas dėl karo metu humanitarinės teisės ir jų papildomus protokolus;

 

atsižvelgdamas į 1949 m. Ženevos konvencijas ir jų papildomus protokolus bei Hagos konvencijas Nr. 1899 ir Nr. 1907;

 

atsižvelgdamas į 1998 m. liepos 17 d. Tarptautinio baudžiamojo teismo (TBT) Romos statutą, 2010 m. Kampalos pakeitimus dėl agresijos nusikaltimo ir 2006 m. Tarptautinio baudžiamojo teismo ir Europos Sąjungos bendradarbiavimo ir pagalbos susitarimą;

atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijas, susijusias su padėtimi Palestinoje;

 

atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos rezoliuciją Nr. 3236, 1974m.;

 

Pabrėždamas, kad Jungtinių Tautų Generalinė Asamblėja, 2023m. spalio 27 priėmė rezoliuciją dėl Palestinos Gazos Ruožo, kurioje raginama nedelsiant sudaryti ilgalaikes humanitarines paliaubas;

 

atsižvelgdamas į  Jungtinių Tautų Generalinio sekretoriaus Antonio Guterres, 2023m. spalio 7d. pareiškimą, kad „Pastarasis smurto atvejis neatsirado vakuume. Tikrovė yra ta, kad jis kyla iš ilgalaikės okupacijos, kuri tęsiasi jau 56 metus, o jo politinio sprendimo pabaigos nematyti.";

A. kadangi Izraelis vykdo karo veiksmus su Palestina dėl teritorinių pretenzijų ir etninių skirtumų;

 

B. nors Palestinos ginkluotos formuotės, tokios kaip „Hamas" ir „Islamo džihadas" dabar puolė pirmos ir žudė vaikus, moteris, senjorus ir kitus Izraelio ir valstybių piliečius, ėmė juos įkaitais, kas yra absoliučiai nepateisinama ir tai LR Seimas kategoriškai smerkia, bei reikalauja nedelsiant paleisti visus įkaitus, tačiau Izraelis vykdo agresyvią ir neproporcingą karinę operaciją prieš Palestiną, naudodamas sunkiąją ginkluotę ir aviaciją;

 

C. kadangi šis konfliktas yra didelė grėsmė regiono stabilumui ir saugumui, taip pat kelia pavojų tarptautinei taikai ir teisinei tvarkai;

 

D. kadangi Izraelis pažeidžia tarptautinę humanitarinę teisę ir žmogaus teises, sistemingai bombarduodamas civilinius objektus, tokius kaip ligoninės, mokyklos ir maldos namai, taip pat naudodamas smurtą, prieš Palestinos žmones, masiškai juos suimant, neteikiant jokios papildomos informacijos apie jų buvimo vietą ar būklę;

 

E. kadangi Izraelis ignoruoja visus tarptautinius raginimus nutraukti karines veiksmus ir pradėti dialogą su Palestina;

 

F. kadangi šis konfliktas yra žiauri humanitarinė katastrofa, nes jau tūkstančiai civilių gyventojų, įskaitant vaikus, nužudyti iš abiejų pusių;

 

G. kadangi šis nežmoniškas Izraelio pajėgų elgesys yra absoliutus tarptautinės humanitarinės teisės nepaisymas; kadangi keturiose Ženevos konvencijose ir I papildomame protokole nustatyta, kad šiurkštūs tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimai ir sunkūs pažeidimai yra karo nusikaltimai;

 

H. kadangi Palestinos gyventojai be paliovos  persekiojami ir priverstinai perkėlinėjami, atimamas jiems priklausantis nekilnojamas turtas;

 

LR Seimas:

 

1. kviečia Palestinos karines formuotes nedelsiant paleisti visus įkaitus, smerkia Izraelio vykdomą perteklinį karinį atsaką prieš Palestinos pastarąją agresiją ir ragina jį nedelsiant nutraukti visus karinius veiksmus;

 

2. reiškia gilią užuojautą visoms konflikto aukoms ir jų šeimoms ir solidarizavimąsi su Palestinos žmonėmis;

 

3. ragina abi šalis laikytis tarptautinės humanitarinės teisės ir žmogaus teisių principų ir apsaugoti civilius nuo bet kokio smurto;

 

4. ragina abi šalis pradėti konstruktyvų dialogą siekiant rasti ilgalaikį ir tvarų politinį sprendimą, grindžiamą abipuse pagarba, teritoriniu vientisumu ir tautų apsisprendimu;

 

5. ragina Europos Sąjungą ir jos valstybes nares aktyviai prisidėti prie taikos proceso, teikiant humanitarinę, finansinę ir techninę pagalbą, taip pat skatinant tarptautinį bendradarbiavimą ir regioninį dialogą;

 

6. paveda Seimo pirmininkei perduoti šią rezoliuciją Jungtinių Tautų generaliniam sekretoriui, Jungtinių Tautų Saugumo Tarybai, Europos Tarybos generaliniam sekretoriui, Europos žmogaus teisių teismui, Izraelio ir Palestinos vyriausybėms ir parlamentams.

 

 

Seimo Pirmininkė                                                                 Viktorija Čmilytė-Nielsen

 

Teikia Seimo narys Petras Gražulis

 

 

 

 

Petras Gražulis

 

LR Seimo narys

Aplinkos apsaugos komiteto narys

 

Tel. (8 5) 239 6638, mob. 8 698 42163

Faks. (8 5) 239 6556

El. p.: petras.grazulis@lrs.lt

 

 

 

2023-10-27

Pr. sp. DĖL KOMUNIZMO RECIDYVŲ SEIME IR VIDURINIOJO SLUOKSNIO ŽLUGDYMO

Tautos ir teisingumo sąjungos (centristų, tautininkų)

pareiškimas

DĖL KOMUNIZMO RECIDYVŲ SEIME IR VIDURINIOJO SLUOKSNIO ŽLUGDYMO

2023-10-26

Vilnius

 

Šiuo metu Seime svarstomas nekilnojamojo turto (NT) mokesčio tvarkos projektas galutinai nuplėšia kaukes „konservatoriams" ir „liberalams", kurie pasirodo kaip tikrų tikriausi komunistai. Nors finansų ministrė „guodžia", kad pigesnių būstų savininkai bus nuo mokesčio atleisti, reforma paliestų daugybę žmonių, kurie visą gyvenimą dirbo, kad įsigytų būstą, o šiandien turi mažas pajamas.

Smulkus savininkas yra demokratinės visuomenės stuburas. Tai – finansiškai ir socialiai savarankiškas žmogus, kurį sunkiausia „stumdyti", dėl to pagal totalitarinį globalistų planą jį reikia „išbuožinti" ir proletarizuoti. Smulkių savininkų sluoksnio gausa aiškintinas ir faktas, kad Lenkijai po sovietų bloko griūties lengviau pavyko sukurti demokratišką ir patriotišką visuomenę negu Lietuvai.

Reikalaujame Seimo valdančiosios daugumos ir Vyriausybės nutraukti komunistinę viduriniojo sluoksnio žlugdymo politiką ir atsisakyti svarstomų NT mokesčio reformų. Vienintelis Lietuvos piliečio būstas niekaip neturi būti apmokestinamas. Bet kokios reformos NT atžvilgiu gali būti vykdomos tik įvykdžius viso NT Lietuvoje auditą, įsitikinus, kuris NT įsigytas sąžiningai ir teisėtai.

Ne vidurinysis sluoksnis, o didžturčiai turi sumokėti didžiausią mokesčių dalį į bendrą valstybės biudžetą, nes jie turi tam didesnes galimybes ir liktų mažiausiai nuskriausti. Šiuo metu kaip tik didžturčiams NT mokestį siūloma mažinti dvigubai, nors jiems lengviausia jį sumokėti, tuo tarpu vidurinysis sluoksnis tolydžio smukdomas, nors beveik visos partijos rinkimuose žada jį stiprinti.

Jei Seimas visgi priimtų planuojamą mokesčio reformą, prašome Jo Ekscelencijos Lietuvos Respublikos Prezidento Gitano Nausėdos ją vetuoti.

 

Tautos ir teisingumo sąjungos vardu

pirmininkas Petras Gražulis

 

 

 

 

Petras Gražulis

 

LR Seimo narys

Aplinkos apsaugos komiteto narys

 

Tel. (8 5) 239 6638, mob. 8 698 42163

Faks. (8 5) 239 6556

El. p.: petras.grazulis@lrs.lt

 

 

 

2023-09-21

pr. sp. P. Gražulis siūlo drausti nepilnamečių seksualinį švietimą mokyklose ir renginiuose.

P. Gražulis siūlo drausti nepilnamečių seksualinį švietimą mokyklose ir renginiuose.

 

Seimo narys Petras Gražulis Lenkijos pavyzdžiu siūlo Seimui visiškai uždrausti nepilnamečių seksualinį švietimą mokyklose, ikimokyklinio ugdymo įstaigose ir nepilnamečiams skirtuose renginiuose.

„LR Konstitucijos 26 straipsnio (Minties, tikėjimo ir sąžinės laisvė yra nevaržoma) penktoje dalyje nustatoma, kad „Tėvai ir globėjai nevaržomi rūpinasi vaikų ir globotinių religiniu ir doroviniu auklėjimu pagal savo įsitikinimus, tačiau LGBT bendruomenės šią tėvų teisę grubiai pažeidinėja, nes aktyviai siekia seksualizuoti vaikus tam tikslui bandydami pasitelkti net ir mokyklines lytinio švietimo programas.", teigia P. Gražulis.

Todėl, siekdamas apsaugoti vaikus nuo nepilnamečių seksualinės veiklos skatinimo, nuo dorovės iškraipymo ir iškrypimo, kuris grėsmingai plinta per vadinamąjį seksualinį švietimą, Seimo narys P. Gražulis įregistravo įstatymo projektą, kuriuo siūlo visiškai uždrausti nepilnamečių seksualinį švietimą mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose, nepilnamečiams skirtuose renginiuose, taip pat neleisti šiose įstaigose ir tokiuose renginiuose lankytis jokioms organizacijos, kurios propaguoja su vaikų seksualizavimu susijusias problemas.

„Tegul šiais klausimais nepilnamečius šveičia jų tėvai, kaip ir yra numatyta LR Konstitucijoje!", akcentuoja P. Gražulis.

Kartu teikiamas ir lydintysis teisės akto projektas  - Administracinių nusižengimų kodekso papildymo 801 straipsniu. „Seksualinio švietimo mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose bei renginiuose draudimo nesilaikymas" įstatymo projektas, numatantis administracinę baudą iki 3000 eurų už siūlomo straipsnio pažeidimą.

Pridedame teisės aktų projektus.

 

 

 

Petras Gražulis

 

LR Seimo narys

Aplinkos apsaugos komiteto narys

 

Tel. (8 5) 239 6638, mob. 8 698 42163

Faks. (8 5) 239 6556

El. p.: petras.grazulis@lrs.lt

 

 

 

2023-09-18

P. Gražulis siūlo Prezidentui G. Nausėdą atimti pilietybę taip pat ir iš V. Čmilytės-Nielsen, nes ji praėjus metams po Krymo užgobimo, vyko į Rusiją žaisti šachmatais.

P. Gražulis siūlo Prezidentui G. Nausėdą atimti pilietybę taip pat ir iš V. Čmilytės-Nielsen, nes ji praėjus metams po Krymo užgobimo, vyko į Rusiją žaisti šachmatais.

Kreipimąsi pridedame.

 

 

Petras Gražulis

 

LR Seimo narys

Aplinkos apsaugos komiteto narys

 

Tel. (8 5) 239 6638, mob. 8 698 42163

Faks. (8 5) 239 6556

El. p.: petras.grazulis@lrs.lt