2023-10-31

Pr. sp. – P. Gražulis siūlo Seimą paraginti Izraelį laikytis karo teisės, „Hamas“ – nedelsiant paleisti visus įkaitus ir abiem pusėms kuo greičiau sudaryti paliaubas.

Pr. sp. – P. Gražulis siūlo Seimą paraginti Izraelį laikytis karo teisės, „Hamas" – nedelsiant paleisti visus įkaitus ir abiem pusėms kuo greičiau sudaryti paliaubas.

 

Seimo narys Petras Gražulis šiandien pateikė Seimo rezoliucijos „Dėl padėties Izraelyje ir Palestinoje" projektą, kuriame siūlo Seimui paraginti Izraelį laikytis karo teisės, „nors Palestinos ginkluotos formuotės, tokios kaip „Hamas" ir „Islamo džihadas" dabar puolė pirmos ir žudė vaikus, moteris, senjorus ir kitus Izraelio ir valstybių piliečius, ėmė juos įkaitais, kas yra absoliučiai nepateisinama ir tai LR Seimas kategoriškai smerkia, bei reikalauja nedelsiant paleisti visus įkaitus, tačiau Izraelis vykdo agresyvią ir neproporcingą karinę operaciją prieš Palestiną, naudodamas sunkiąją ginkluotę ir aviaciją" (projektą pridedame).

Seimas šiandien nesutiko įtraukti šios rezoliucijos į posėdžio darbotvarkę – už balsavo 15, prieš 49, susilaikė 41.

P. Gražulis šią rezoliuciją teik pakartotinai per artimiausią opozicijos darbotvarkę.

 

Projektas Nr. XIVP-3272

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

REZOLIUCIJA

 

DĖL PADĖTIES IZRAELYJE IR PALESTINOJE

 

2023 m. spalio ... d.

Vilnius

Lietuvos Respublikos Seimas,

 

atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų Chartiją, ypač į jos 1, 2 ir 39 straipsnius;

 

atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų Chartiją, 1974 m. gruodžio 14 d. JT Generalinės Asamblėjos rezoliuciją Nr. 3314 (XXIX) dėl agresijos apibrėžimo, 1950 m. lapkričio 3 d. Generalinės Asamblėjos rezoliuciją Nr. 377 (rezoliucija „Vienybė taikos labui");

 

atsižvelgdamas į Ženevos konvencijas dėl karo metu humanitarinės teisės ir jų papildomus protokolus;

 

atsižvelgdamas į 1949 m. Ženevos konvencijas ir jų papildomus protokolus bei Hagos konvencijas Nr. 1899 ir Nr. 1907;

 

atsižvelgdamas į 1998 m. liepos 17 d. Tarptautinio baudžiamojo teismo (TBT) Romos statutą, 2010 m. Kampalos pakeitimus dėl agresijos nusikaltimo ir 2006 m. Tarptautinio baudžiamojo teismo ir Europos Sąjungos bendradarbiavimo ir pagalbos susitarimą;

atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijas, susijusias su padėtimi Palestinoje;

 

atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos rezoliuciją Nr. 3236, 1974m.;

 

Pabrėždamas, kad Jungtinių Tautų Generalinė Asamblėja, 2023m. spalio 27 priėmė rezoliuciją dėl Palestinos Gazos Ruožo, kurioje raginama nedelsiant sudaryti ilgalaikes humanitarines paliaubas;

 

atsižvelgdamas į  Jungtinių Tautų Generalinio sekretoriaus Antonio Guterres, 2023m. spalio 7d. pareiškimą, kad „Pastarasis smurto atvejis neatsirado vakuume. Tikrovė yra ta, kad jis kyla iš ilgalaikės okupacijos, kuri tęsiasi jau 56 metus, o jo politinio sprendimo pabaigos nematyti.";

A. kadangi Izraelis vykdo karo veiksmus su Palestina dėl teritorinių pretenzijų ir etninių skirtumų;

 

B. nors Palestinos ginkluotos formuotės, tokios kaip „Hamas" ir „Islamo džihadas" dabar puolė pirmos ir žudė vaikus, moteris, senjorus ir kitus Izraelio ir valstybių piliečius, ėmė juos įkaitais, kas yra absoliučiai nepateisinama ir tai LR Seimas kategoriškai smerkia, bei reikalauja nedelsiant paleisti visus įkaitus, tačiau Izraelis vykdo agresyvią ir neproporcingą karinę operaciją prieš Palestiną, naudodamas sunkiąją ginkluotę ir aviaciją;

 

C. kadangi šis konfliktas yra didelė grėsmė regiono stabilumui ir saugumui, taip pat kelia pavojų tarptautinei taikai ir teisinei tvarkai;

 

D. kadangi Izraelis pažeidžia tarptautinę humanitarinę teisę ir žmogaus teises, sistemingai bombarduodamas civilinius objektus, tokius kaip ligoninės, mokyklos ir maldos namai, taip pat naudodamas smurtą, prieš Palestinos žmones, masiškai juos suimant, neteikiant jokios papildomos informacijos apie jų buvimo vietą ar būklę;

 

E. kadangi Izraelis ignoruoja visus tarptautinius raginimus nutraukti karines veiksmus ir pradėti dialogą su Palestina;

 

F. kadangi šis konfliktas yra žiauri humanitarinė katastrofa, nes jau tūkstančiai civilių gyventojų, įskaitant vaikus, nužudyti iš abiejų pusių;

 

G. kadangi šis nežmoniškas Izraelio pajėgų elgesys yra absoliutus tarptautinės humanitarinės teisės nepaisymas; kadangi keturiose Ženevos konvencijose ir I papildomame protokole nustatyta, kad šiurkštūs tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimai ir sunkūs pažeidimai yra karo nusikaltimai;

 

H. kadangi Palestinos gyventojai be paliovos  persekiojami ir priverstinai perkėlinėjami, atimamas jiems priklausantis nekilnojamas turtas;

 

LR Seimas:

 

1. kviečia Palestinos karines formuotes nedelsiant paleisti visus įkaitus, smerkia Izraelio vykdomą perteklinį karinį atsaką prieš Palestinos pastarąją agresiją ir ragina jį nedelsiant nutraukti visus karinius veiksmus;

 

2. reiškia gilią užuojautą visoms konflikto aukoms ir jų šeimoms ir solidarizavimąsi su Palestinos žmonėmis;

 

3. ragina abi šalis laikytis tarptautinės humanitarinės teisės ir žmogaus teisių principų ir apsaugoti civilius nuo bet kokio smurto;

 

4. ragina abi šalis pradėti konstruktyvų dialogą siekiant rasti ilgalaikį ir tvarų politinį sprendimą, grindžiamą abipuse pagarba, teritoriniu vientisumu ir tautų apsisprendimu;

 

5. ragina Europos Sąjungą ir jos valstybes nares aktyviai prisidėti prie taikos proceso, teikiant humanitarinę, finansinę ir techninę pagalbą, taip pat skatinant tarptautinį bendradarbiavimą ir regioninį dialogą;

 

6. paveda Seimo pirmininkei perduoti šią rezoliuciją Jungtinių Tautų generaliniam sekretoriui, Jungtinių Tautų Saugumo Tarybai, Europos Tarybos generaliniam sekretoriui, Europos žmogaus teisių teismui, Izraelio ir Palestinos vyriausybėms ir parlamentams.

 

 

Seimo Pirmininkė                                                                 Viktorija Čmilytė-Nielsen

 

Teikia Seimo narys Petras Gražulis

 

 

 

 

Petras Gražulis

 

LR Seimo narys

Aplinkos apsaugos komiteto narys

 

Tel. (8 5) 239 6638, mob. 8 698 42163

Faks. (8 5) 239 6556

El. p.: petras.grazulis@lrs.lt

 

 

 

2023-10-27

Pr. sp. DĖL KOMUNIZMO RECIDYVŲ SEIME IR VIDURINIOJO SLUOKSNIO ŽLUGDYMO

Tautos ir teisingumo sąjungos (centristų, tautininkų)

pareiškimas

DĖL KOMUNIZMO RECIDYVŲ SEIME IR VIDURINIOJO SLUOKSNIO ŽLUGDYMO

2023-10-26

Vilnius

 

Šiuo metu Seime svarstomas nekilnojamojo turto (NT) mokesčio tvarkos projektas galutinai nuplėšia kaukes „konservatoriams" ir „liberalams", kurie pasirodo kaip tikrų tikriausi komunistai. Nors finansų ministrė „guodžia", kad pigesnių būstų savininkai bus nuo mokesčio atleisti, reforma paliestų daugybę žmonių, kurie visą gyvenimą dirbo, kad įsigytų būstą, o šiandien turi mažas pajamas.

Smulkus savininkas yra demokratinės visuomenės stuburas. Tai – finansiškai ir socialiai savarankiškas žmogus, kurį sunkiausia „stumdyti", dėl to pagal totalitarinį globalistų planą jį reikia „išbuožinti" ir proletarizuoti. Smulkių savininkų sluoksnio gausa aiškintinas ir faktas, kad Lenkijai po sovietų bloko griūties lengviau pavyko sukurti demokratišką ir patriotišką visuomenę negu Lietuvai.

Reikalaujame Seimo valdančiosios daugumos ir Vyriausybės nutraukti komunistinę viduriniojo sluoksnio žlugdymo politiką ir atsisakyti svarstomų NT mokesčio reformų. Vienintelis Lietuvos piliečio būstas niekaip neturi būti apmokestinamas. Bet kokios reformos NT atžvilgiu gali būti vykdomos tik įvykdžius viso NT Lietuvoje auditą, įsitikinus, kuris NT įsigytas sąžiningai ir teisėtai.

Ne vidurinysis sluoksnis, o didžturčiai turi sumokėti didžiausią mokesčių dalį į bendrą valstybės biudžetą, nes jie turi tam didesnes galimybes ir liktų mažiausiai nuskriausti. Šiuo metu kaip tik didžturčiams NT mokestį siūloma mažinti dvigubai, nors jiems lengviausia jį sumokėti, tuo tarpu vidurinysis sluoksnis tolydžio smukdomas, nors beveik visos partijos rinkimuose žada jį stiprinti.

Jei Seimas visgi priimtų planuojamą mokesčio reformą, prašome Jo Ekscelencijos Lietuvos Respublikos Prezidento Gitano Nausėdos ją vetuoti.

 

Tautos ir teisingumo sąjungos vardu

pirmininkas Petras Gražulis

 

 

 

 

Petras Gražulis

 

LR Seimo narys

Aplinkos apsaugos komiteto narys

 

Tel. (8 5) 239 6638, mob. 8 698 42163

Faks. (8 5) 239 6556

El. p.: petras.grazulis@lrs.lt