2013-07-26

Kauno prokurorai nori teisti policininkų-sadistų iki komos sumuštą ir tapusią neįgalia 72 metų močiutę

Kauno m. apylinkės prokuratūros Pirmojo nusikalstamų veikų tyrimo skyriaus prokuroras Marius Kuzminovas Kauno apygardos teisme teigė, kad 72 metų močiutė Agota Ramanauskienė, prieš dvejus metus užpulta dviejų civiliai persirengusių policininkų ir apkaltinta neva neteisėta obuolių prekyba viename iš Kauno turgaviečių, pati sukėlė šešis sužalojimus (vieną iš jų – smaugimą pačios policininkės papuošalu - kaklo grandinėle) 30 metei policininkei-agresorei. M.Kuzminovas teigė, kad jei močiutė po susidūrimo su policininkais nebūtų tapusi neįgalia, tai ji jau būtų nuteista už policininkės užpuolimą (N.P.: ir skirtingai nei nesenai paleistas Interpolo mafijozis sėdėtų kalėjime?).
Nežinau kaip Jums, bet man labai sunku suvokti, kaip  72 metų vaikų darželio auklėtoja močiutė - karatistė po tokio sėkmingo (vis dėlto šeši sužalojimai) policininkės neutralizavimo pati atsidūrė komoje ir liko neįgalia, o policininkė toliau sėkmingai tebedirba.
Vis dėlto šioje LT teisėsaugos - teisėnaikos karalystėje, kurioje sadistai sulaukia nesuprantamai atkaklaus policijos vadovų, teisės dėstytojų, pvz. Mykolo Riomerio universiteto Viešojo saugumo fakulteto dekano Saulius Greičiaus ir tokių dėstytojų išugdytų prokurorų užtarimo, atsiranda šviesos spindulių: tiek Kauno apylinkės, tiek apygardos teismai nepatikėjo prokuroro Mariaus Kuzminovo versija, tuo labiau, kad teismo metu paaiškėjo, kad 30 metė policininkė panaudojo pati prieš močiutę kovinius veiksmus (policija ir prokuratūra kol kas slepia kokius konkrečiai). Teismas neleido nutraukti ir įpareigojo tęsti ikiteisminį tyrimą. Sistemos „ranka ranką plauna, bet visos vis tiek lieka nešvarios" paramstėlis M.Kuzminovas
Liūdniausia, kad policininkų – sadistų dangstytojas prokuroras Marius Kuzminovas pats dirba Vytauto Didžiojo universiteto Viešosios teisės katedra dėstytoju – asistentu. Štai pavyzdys, kokių temų darbams jis vadovauja: http://vddb.library.lt/obj/LT-eLABa-0001:E.02~2012~D_20120619_162049-76038
Galima tik įsivaizduoti, ko jis moko būsimus policininkus bei prokurorus aukščiau aptartos bylos pavyzdžiu ir kas mūsų visų laukia po tokių mokytinių išleidimo.
Tiesa, M.Kuzminovas yra išslavinęs - susipažinęs su kultūra bei  kultūros paveldu ir turintis savo skonį – jam patinka stiklainiai senamiesčiuose:
M.Kuzminovas kandidatavo į Kauno apygardos vyriausiojo prokuroro vietą, tiesa nesėkmingai:
Vis dėlto teisingai pasielgė Estija ir Gruzija, kuri paleido visus policininkus ir rinko juos iš naujo pagal vakarietiškos kultūros standartus. Nes kito būdo nerado. Tai ten stebuklingai dingo kyšininkavimas, korupcija ir sistema ‚ranka ranką plauna".
Panašią reformą po itin skandalingų įvykių http://www.ekspertai.eu/-tai-ne-gestapastai-ukrainos-milicija/ aptarinėja Ukrainos politikai ir tokioje diskusijoje dalyvaujantis Vidaus reikalų ministras. Ar įsivaizduojame tokią diskusiją Lietuvoje, pvz. apie tai kalbantį mūsų VRM ministrą Dailį Barakauskį?
Tik man atrodo, kad pas mus dar reikėtų paleisti ir prokuratūrą ir tokius „teisės" dėstytojus, kaip Saulių Greičių,  Mindaugą Kuzminovą ir kitus policininkų – sadistų gynėjus.

Prokurorai gina ne viešą interesą, o atskirų verslininkų norą pasipelnyti valstybės sąskaita

Dar vienas įrodymas, kad prokurorai gina ne viešą interesą, o atskirų verslininkų norą pasipelnyti valstybės sąskaita : buvęs kino teatras Palangos centre parduotas už juokingai mažą 1, 3 mln.Lt sumą vienoje iš pačių brangiausių nekilnojamojo turto vietų Lietuvoje - Palangos Basanavičiaus gatvės centre (mažesnis sklypas su pastato griuvėsiais, tai yra vieta, pardavinėta netoliese už 30 mln.lt). parduotas nesilaikant procedūrų. Būtų įdomu sužinoti to prokuroro, kuris atstovauja verslininkui, pavardę. Charakteringa, kad ši informacija beveik niekur nepublikuojama. Gaila, kad kultūros ministerija nuslėpė to prokuroro pavardę:
"Išnagrinėjusi Kultūros ministerijos skundą, Generalinė prokuratūra nusprendė atmesti jos prašymą ir pareiškė, kad nepradės ikiteisminio tyrimo dėl UAB „Lietuvos kinas" veiksmų parduodant ministerijai priklausantį turtą.
Toks sprendimas ne juokais supykdė Kultūros ministeriją ir ši nepalankų prokurorų sprendimą apskundė ikiteisminio tyrimo teisėjui.
„Kur dar kreiptis, kai šalia galimai neteisėtai parduotas valstybei priklausantis turtas? Ar vis dar gyvename valstybėje, kur kas nori ir kada nori gali parduoti ne savo, o valstybės turtą? Teisėsaugos institucijos turi atlikti tyrimą ir pateikti aiškius atsakymus taip užkertant kelią nusikalstamai veiklai ateityje", - nepasitenkinimą susirašinėjimo su teisėsaugos institucijomis rezultatais aiškiai išsakė kultūros ministras Š.Birutis."
http://www.ve.lt/naujienos/lietuva/vakaru-lietuva/privatizacija-palangoje-kelia-itarimu-1027946/

Naglis Puteikis. Atviras laiškas generalinio policijos komisaro pavaduotojui R.Požėlai dėl pareigūnų sadizmo

Vakar, 2013 m. liepos 26 d., liudydamas Kauno apylinkės teisme, kuriame toliau tęsiamas per Garliavos šturmą nukentėjusiųjų persekiojimas, Jūs, generalinio komisaro pavaduotojau Renatai Požėla, tvirtinote, kad to šturmo metu niekas nieko į tarpukojį ar su buože nedaužė ir kad tokie teiginiai, ypač iš vieno Seimo nario lūpų ir tinklapių, yra šmeižtas ir įžeidžia Jūsų, Renato Požėlos, bei Jūsų atstovaujamų 14 000 pareigūnų bendruomenę, kad Jūs visi esate labai pasipiktinę tokiais prasimanymais ir kad Jūs, Renatai Požėla, tyčia nieko netiriate, kad netrukdytumėte nepriklausomiems, objektyviems tyrimams, kuriuos atlieka, Jūsų teigimu, Klaipėdos apygardos prokuratūra.
R.Požėlai, kaip policininkų bendruomenės lyderiui, atstovui ir vadovui, drįstu priminti, kad Klaipėdos apygardos prokuratūra kartu su ankstesniais dviem STT Klaipėdos valdybos vadovais daugelį metų nustatinėjo, kad korupcijos Klaipėdos mieste nėra (taip dengė vietos korumpuotus pareigūnus), taip pat aptarnaudavo vietos verslininkus ir su jais susijusius vietos politikus leisdami supirkti pusvelčiui brangią valstybinę žemę, kitų nekilnojamojo turto sandorių atvejais taip pat gindavo (su retomis išimtimis) verslininkų, o ne viešą interesą, išsukinėjo juoduosius archeologus ir užsiiminėjo priešinga nei prokuratūroms pridera veikla, pavyzdžiui, Panevėžio apygardos prokuratūra dirbo visuomenės labui. Turint tai omeny nėra pagrindo manyti, kad Klaipėdos apygardos prokuratūros tyrimai yra patikimi.
Todėl siūlau Jums, Renatai Požėla, atlikti ne policininkų bendruomenės vadovo ar atstovo pareigas, o būti pareigūnu: policijos vidaus tvarkoje nustatytais būdais patikrinti šiame video http://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/konkretus-smurtiniai-veiksmai-geguzes-17-aja-garliavoje nufilmuotus kadrus bei juose matomų policininkų, ypač juodai apsirengusių nežinomo padalinio smogikų, veiksmus. Ne su visais video medžiagoje pateiktais vertinimais sutinku, pavyzdžiui, velkamas vyras, mano akimis žiūrint, nesitrenkė galva į grindinį, kaip rašoma, tik nugara, bet epizodas su moterimi, velkama už rankų pilvu per grindinį, ir ypač du smūgiai pompinio šautuvo buože į nesipriešinančio, ant grindinio gulinčio vyro tarpukojį, yra tikrai sukrečiantys ir manau, kad tai ne šmeižtas, o faktas. Nesu šių reikalų specialistas, tačiau tikiu, kad Imuniteto tarnyboje ir kituose vidinei kontrolei skirtuose padaliniuose tikrai netrūksta aukštos klasės profesionalų ir kad galėsite ištirti minėtame video užfiksuotų perteklinio smurto epizodų atitikimą teisės aktams.
Esu įsitikinęs, kad vienas neteisėtas policijos smurto aktas visuomenės akyse panaikina 100 gerų policijos darbų, o kiekvienas tebedirbantis policijoje sadistas atsveria 1000 sąžiningai dirbančių pareigūnų ir taip kompromituoja tiek policiją, tiek jos vadovus, tiek juos kontroliuoti privalančius politikus, tiek pačią valstybę ir taip didina piliečių nusivylimą valdžia ir Lietuva.
Naglis Puteikis, Seimo narys, išrinktas vienmandatėje Danės apylinkėje

P.S.: vis laukiu žadėtos policijos spaudos konferencijos apie kaunietės močiutės Agotos Ramanauskienės pasiuntimą į komą dalyvaujant dviem Kauno policininkams, kurie, kaip suprantu, toliau kyla karjeros laiptais:
Artimieji tikisi, kad ekspertai išsiaiškins, kaip sužalotos pensininkės galvoje keliose vietose atsirado kraujosruvų. Galvos nuotraukoje matyti, kad yra trys kraujosruvos, bet žmogus tris kartus nukristi negalėjo. Tad jos galėjo likti nuo smūgių. Policijos pareigūnai neigia smurtavę prieš garbaus amžiaus moterį [N.P.: teisme po 2 metų pavyko nustatyti, kad policininkė vis dėlto panaudojo kovinius veiksmus prieš 74 metų močiutę, bent kol kas visa LT teisėsauga korporatyviai gina tuos policininkus]. Teisėsaugininkai tvirtina esą nuo jų sprukusi pensininkė ne tik nepakluso teisėtiems reikalavimams, bet ir užpuolė vieną policininkę, kai smaugė ją ant kaklo buvusia auksine grandinėle.“ – iš
P.P.S.: įdėjau šį tekstą ir į policijos feisbuko puslapį:

2013-07-19

Policija Garliavos šturmo metu daužo gulinčiam žmogui buožėmis per tarpukojį, nes mano, kad tai riaušės

Labai "įdomus" policijos tekstas, kurį ji skaito viso Garliavos šturmo metu (labai gerai girdisi nuo 10:57 arba nuo 11:25 minutės):
Tas tekstas man primena 1991 sausio įvykius, kai Komunistų partijos vadovaujamas Nacionalinio gelbėjimo komitetas http://lt.wikipedia.org/wiki/Sausio_%C4%AFvykiai_%281991_m.%29 važinėjo su šarvuočiu ir panašiu grasinančiu tonu aiškino labai panašius dalykus – man ausyse iki šiol tai skamba). Balsas, kuriuo skaitomas tas tekstas, yra labai jau panašus į buvusio Vidaus reikalų ministro Algio Čapliko balsą:
„Gerbiami piliečiai, įspėjame, kad už riaušių organizavimą ar kitus Susirinkimų įstatymo bei viešosios tvarkos pažeidimus atsakysite įstatymų nustatyta tvarka. Reikalaujame nutraukti neteisėtus veiksmus. Nenutraukus neteisėtų veiksmų bus panaudotos specialiosios priemonės: elektros impulsiniai prietaisai, dujos, guminės kulkos, tarnybiniai šunys ir kitos policijos ginkluotėje esančios priemonės ".
Mažas, bet esminis niuansas: jokių riaušių ten nebuvo, jų niekas neorganizavo, o Susirinkimų įstatymas nedraudžia kad ir 1000 žmonių rinktis PRIVAČIAME KIEME neprašant jokios sankcijos ir jokio leidimo.
Tai kodėl grasino žmonėms tokiu tekstu? Kodėl panaudojo dujas?  O už ką teisia dalį tądien susirinkusiųjų? Kodėl vienam iš jų parverstam ir kurio rankas laikė du policininkai, vienas sadistas-smogikas daužė du kartus su pompinio šautuvo buože per tarpukojį (taip KGB daužė partizanų vadą A.Ramanauską –Vanagą)? Už kokį įstatymo pažeidimą?
Ir kaip drįsta šie sadistai dar teisti savo aukas?
Dabar suprantu, kodėl Kaune vykstančiuose dalyvių teismuose policija, prokurorai ir teisėjas iš visų jėgų pažeidinėja LR Konstitucijos nuostatą dėl privalomo teismo posėdžio viešumo -  neleidžia teismo salėje esantiems žiūrovams matyti video medžiagą, nors ją nagrinėja kaip įrodymą. Nes jei tą video medžiagą išgirstume, visi suprastume, kad nebuvo jokio reikalo per Garliavos šturmą šitaip daužyti susirinkusiuosius, kurie ne tik jokių riaušių neorganizavo, bet ir nesipriešino. Maža to, grasinti žmonėms, kad bus panaudotos guminės kulkos ir šunys už tai , kad jie pažeidžia Susirinkimų įstatymą, kai jie jo nepažeidžia, tai čia jau nieko bendro su vakarietiška europietiška kultūra nėra. Išklausius video akivaizdu, kad nėra jokio pagrindo teigti, kad susirinkusieji dalyvauja riaušėse, tad ir teigti,  kad jie nevykdė policijos nurodymų taip pat nėra. Nes policija ragino neorganizuoti riaušių, o susirinkusieji policijos klausė -  neorganizavo. Tai už ką teisia dalį tądien susirinkusiųjų?

2013-07-18

Dėl V.Sinicos teiginio, kad D.Kuolys neva nedalyvavo Sąjūdyje

Gerbiamas autoriau, norėčiau keletą pastabų pateikti dėl Jūsų frazės žemiau spausdintoje Jūsų publikacijoje "Vytautas Sinica. Paveldėtojų draskoma Sąjūdžio vėliava":
"Visų pirma Sąjūdžio tęsėjais negali būti tie, kurie jame nedalyvavo ir negavo jokios simbolinės moralinės jo kūrėjų vėliavos, kurią galėtų perimti ir nešti. Būtent tokioje situacijoje yra pilietines sąjūdiečių iniciatyvas ne kartą išdavęs ir sužlugdęs kosmopolitinės pilietinės visuomenės Lietuvoje kūrėjas Darius Kuolys.":
1. Darius Kuolys labai aktyviai dalyvavo Sąjūdyje nuo pat pradžių Filologijos fakultete, kurio dėstytoju jis buvo. Tą mačiau pats, nes buvau paskutinių kursų studentas greta esančiame istorijos fakultete. Pats aktyviai dalyvavau sąjūdyje, mačiau kas dalyvauja, o kas ne iš VU studentų ir dėstytojų. Tai buvo labai retas atvejis, kad Istorijos ir greta esančio Filologijos fakultetų dėstytojai ir studentai dalyvautų tokioje veikloje, todėl D.Kuolys išsiskyrė iš sovietijoje įklimpusių dėstytojų ir studentų būtent aktyviu dalyvavimu. Beje, leido iš pradžių beveik pogrindinį žurnalą Sietynas.
2. Kas yra Sąjūdžio kūrėjai, iš kurių turėčiau prašyti vėliavos tam, kad pvz. galėčiau atvykti į Pakruojį minėti Sąjūdžio jubiliejaus, pvz. su Daliumi Stanciku, kuris buvo vienas iš Sąjūdžio organizatorių tame rajone?:
2.1. LPS iniciatyvinė grupė, kurią išrinko MA salėje susirinkę žmonės?
2.2. Tie žmonės, kurie buvo susirinkę minėtoje salėje?
2.3. Po šio susirinkimo rajonuose susikūrusios iniciatyvinės LPS grupės, jų vadovai., jų aktyvistai?
Taigi kas? Spėju, kad visi dalyvavusieji turi teisę dalyvauti Sąjūdžio minėjimuose.
Mano manymu, Jums reikėtų pasitikrinti šaltinius, kurie Jus neteisingai informavo, kad Darius Kuolys nedalyvavo Sąjūdyje.
V.Sinicos straipsnis spausdintas čia:

2013-07-11

Eilinis prokurorų spjūvis visuomenei į veidą: jiems sukčiavimai Valdovų rūmuose - vsio zakonno

Eilinis prokurorų spjūvis visuomenei į veidą - jie tokie reikšmingi ir įžūlūs, kad nieko ne tik Valstybės kontrolei neaiškins, bet ir visuomenei. Pvz. Valstybės kontrolė paviešino, kad net naujiems mūrijimams buvo taikomi restauravimo įkainiai. Sukčiavimas. Bet susireikšminę teisėnaikininkai iš prokuratūros, ypač akis Valstybės kontrolei draskęs pižonas ir akiplėša Plioplys nei dėl šio, nei dėl kito epizodo niekam nieko neaiškins. Svarbu, kad Valstybės kontrolė LAIKU apskųstų tokį gen.prokuratūros atsisakymą teismui. Gaila, kad ir I.Mikelionis toks pats, kaip ir dūdos, lauciai, pliopliai, gailevičiai:
"VK rankų nenuleido po to, kai dar kovą įtarimus Valdovų rūmams skirtų valstybės lėšų iššvaistymu panaikino generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo (ONKT) departamento prokuroras Gintaras Plioplys. VK tuomet irgi negavo greitai informacijos, skundėsi Seimo Audito komitete. Galiausiai ONKT vyriausiasis prokuroras Irmantas Mikelionis, nors ir nenagrinėjo VK skundo, ėmėsi savarankiško pavaldinio sprendimo patikrinimo. Praėjusią savaitę jis palaimino pavaldinio sprendimą ir paaiškino, kad VK neprivalo informuoti."

2013-07-06

Su kyšiais pagauti teisėjai ir prokurorai galės tapti advokatais

Seimas stulbinančia balsų dauguma (prieš balsavo tik A.Stancikienė ir aš) leido tokiems asmenims, kaip už kyšio paėmimą nuteistam ir čia pat faktiškai atleistam nuo bausmės (laidavo tėvas) su didžiuliu kyšiu pagautam buvusiam generalinės .prokuratūros prokurorui Erikui Vaitekūnui ir panašiai įkliuvusiam teisėjui Ryšardui Skirtunui po 4 metų dirbti advokatais. Įsivaizduoju, kaip jie "dirbs":

Iki šiol asmuo, teistas už tyčinį nusikaltimą, nesvarbu, ar teistumas išnykęs, ar ne, nebuvo laikomas nepriekaištingos reputacijos, tad toks asmuo neterminuotai ir negrįžtamai negalėjo tapti advokatu": http://www.delfi.lt/news/daily/law/advokatams-leista-reklamuotis.d?id=61788097

2013-07-05

Teisėjas G.Viederis toliau nuo mūsų slepia tiesą apie mafijozio paleidimą

Jei viskas būtų švaru ir teisėta, teisėjas Gediminas Viederis pradžiai ne tik viešai paskelbtų PILNUS tokio faktiško paleidimo motyvus, bet ir AIŠKIAI paviešintų, ką nuo jo labai svarbaus nuslėpė prokuratūra.
Bet LT piliečius teisėsaugos establishmentas toliau laiko profesinių paslapčių, profesinio tik jiems suprantamo slengo (profesinio žargono) narve. Juk LT piliečiams net nepaviešinti apygardos teismo motyvai, kuriuose nurodyta, kur G.Viederis "suklydo". Pagrindinis klausimas tebelieka - kiek tai kainuoja, kad ir kokius nevirtus makaronus mums čia kabintų ant ausų?:
"...įvertinęs tai, kad priėmiau procesinį sprendimą pagal tuo metu man pateiktą medžiagą - žinote, apie ką čia eina kalba - ir būdamas įsitikinęs, kad tuo metu šis sprendimas buvo teisingas, aš nusprendžiau toliau dirbti teisėjo darbą", - žurnalistams praėjusį penktadienį sakė G.Viederis.":
http://www.delfi.lt/news/daily/law/prezidente-atsauke-dekreta-del-teisejo-g-viederio.d?id=61780593

2013-07-03

FNTT vadovų atleidimo byla: prokurorai ir VSD dirba kagėbistiniais metodais

Lietuvos prokurorai ir VSD dirba kagėbistiniais metodais: ar atsiprašė neteisėtai apklausto, kaip kad nustatė teismas, žurnalisto, ar atsiprašė žeminto verslininko? Spėju, kad nieko panašaus, t.y. elgiasi kaip ir Saulius Skvernelis, Algirdas Stončaitis, Kęstutis Lančinskas ir kiti policijos vadovai - ne tik neatsiprašo po pralaimėtų teismų, kai persekiojo Kovo 11 signatarus, visuomenininkus už mitingų FNTT vadovams ginti organizavimą, bet ir dar drasko akis:
"Nepavykus išgauti informacijos iš žurnalisto, buvo pradėti spausti jo šeimos nariai ir draugai. Kamantinėjo šešias valandas Vieną A. Lekavičiaus draugą, automobilių remonto įmonės vadovą, STT agentai sulaikė tiesiog gatvėje, įgrūdo į automobilį tamsintais langais ir nusivežė į prokuratūrą. Šešias valandas vyrą tardę pareigūnai bandė išgauti informacijos, ar A. Lekavičius artimai bendravo su V. Giržadu ir su juo susitikinėjo Druskininkuose. Vyras tvirtino niekada nematęs žurnalisto nei su FNTT direktoriaus pavaduotoju, nei su kitais aukštais pareigūnais, bet tyrėjų tai neįtikino. Po kelių savaičių verslininko namuose anksti rytą buvo padaryta krata. Žmonos ir vaikų akivaizdoje jis iš namų buvo išvežtas į policijos komisariato areštinę."
P.S.: labai keista, bet šio straipsnio nebegalima rasti skaitant lryto aktualijas ar internete nuo 09:10. Jis surandamas tik per paiešką googlyje įvedus straipsni pavadinimą. įdomu, kodėl lryto redakcija jį paslėpė?2013 07 03 d.  09:02 dar spėjau parašyti aukščiau skelbiamą komentarą, bet po manęs jau niekas nebekomanduoja – vadinasi lryto redakcija jį paslėpė iškart po 9 valandos ryto.

Valio – iš darbo išeina dvigubus standartus diegęs prokuroras M.Dūda

Valio – iš darbo išeina dvigubus standartus diegęs prokuroras M.Dūda
Palyginus su Justu Lauciumi prokuroras Mindaugas Dūda gal ir nebuvo tokia odiozinė figūra ir toks įžūlus demokratinio bendrabūvio laužytojas (neteisėtas žemės sklypo, gauto už ordiną, perkėlimas, nominalus, bet dalyvavimas vaikų bibliotekos "Pelėda" kiemo užgrobime Laucių viešbučio naudai Klaipėdoje, baudžiamųjų bylų kėlimas žurnalistams už tai, kad viešino jo panašius "darbelius"). Bet M.Dūda pakankamai susikompromitavo padėdamas J.Lauciui pulti ir teisti Letą Palmaitį už teisybės sakymus, padėdamas gudragalviams prichvatizuoti auksinius sklypus Klaipėdos centre ir tuo pačiu išsukdamas aukštą libcentristų pareigūnę Juditą Simonavičiūtę ("Miško verslo" afera).
Taip pat dar vienas M.Dūdos griekas - padėjo beveik sausam išlipti iš balos (mažytė bauda ir laidavimas vietoj kalėjimo) pagautam su kyšiu generalinės prokuratūros prokurorui Erikui Vaitekūnui:
Tačiau labiausiai M.Dūda susigadino reputaciją E.Kusaitės byloje, nes dirbo iš esmės kitos valstybės naudai, užuot mamos prašymu padėjęs ir perdavęs mergaitę psichologams, taikė jai areštus, sankcijas ir reikalavo bausmės kaip neva didžiausiai aferistei: "M.Dūda buvo pagrindinis kaltintojas Eglės Kusaitės byloje. Ji buvo pripažinta kalta dėl terorizmo, tačiau į kalėjimą nesėdo, nes skirtą bausmę jau buvo atlikusi iki teismo sprendimo ikiteisminio įkalinimo įstaigoje. Teismo buvo pašoma E. Kusaitei skirti 10 metų kalėjimo.":
O kada kiti dvigubų standartų prokurorai, pvz. Justas Laucius, pajudės teisinga kryptimi?
P.S.: gal M.Dūda eis advokatu pas "Miško verslo" aferą prasukusius libcentristus ir kitus veikėjus, kurie beveik veltui prichvatizavo daug auksinės vertės sklypų Klaipėdos miesto centre?: "Žinoma, kad dirbsiu. Tačiau kur – nesu apsisprendęs. Kaip vienas iš variantų galėtų būti advokatūra", – sakė prokuroras" - iš :

Nei pakartas, nei paleistas Tėvynės Sąjungoje

Pasirodo, kad praeitos savaitės TS-LKD Prezidiumo posėdyje, kai buvo nutarta atsižvelgti į jaunųjų konservatorių prašymą sustiprinti man skirtą papeikimą iki išmetimo iš partijos, nebuvo kvorumo. Todėl buvo paskelbta apklausa elektroniniu paštu, kuri tik nesenai pasibaigė, nes, matyt, taip pat buvo nelengva surinkti kvorumą. Rezultatai - 14 už, 4 prieš, 2 susilaikė (viso yra 37 nariai Prezidiume).
Taigi, šiais balsais nuspręsta perduoti Priežiūros komitetui jaunųjų konservatorių pasiūlymą mane išmesti. Šiandien buvo šio komiteto posėdis, bet mano išmetimo nesvarstė, nes pirmininkas S.Šedbaras paaiškino, kad neturi išrašo iš prezidiumo protokolo.
Tas keista, nes tiek Prezidiumo, tiek Priežiūros komiteto sekretorė yra tas pats asmuo ir šiandien dalyvavo Priežiūros komiteto posėdyje.
Taigi, nei pakartas, nei paleistas.

2013-07-01

Du teisingumai: vienoks – G.Viederio į laisvę paleistam mafijoziui, kitoks – demokratijos siekiantiems Lietuvos piliečiams


Noriu pasidalyti keliais pastebėjimais iš šiandien Kauno apylinkės teisme vykusių teismo posėdžių, kuriuose konvejeriu, skiriant po pusvalandį ar kiek daugiau, buvo nagrinėjamos septyniems Garliavos šturmo dalyviams iškeltos administracinės bylos. Šiai grupelei „riaušininkų“ anksčiau iškeltos baudžiamosios bylos buvo nutrauktos, bet nubausti vis tiek siekiama – kad ir administracine tvarka.
Pirma teisiama Evelina Paltanavičiūtė-Matijošaitienė, prieš kurią tą gegužės 17-ąją buvo imtasi visiškai neadekvačių priemonių: ne prie durų stovėjusiai moteriai pirmiausia buvo pripurkšta antiriaušinių dujų, o tada specialusis policininkas, visiškai juodai apsirengęs ir apsišarvavęs įslaptintas smogikas iš Antiriaušinio būrio, ją pritrenkė korpusu, jau parklupusią policininkai ją apvertė pilvu žemyn ir, užlaužę rankas už nugaros, tyčia vilko grindiniu braukdami pilvu… (daugiau jos liudijimų skaityti čia).
Pirmiausia noriu pabrėžti – teismas iš esmės buvo neviešas, nes:
1. Visi korespondentai, nufotografavę posėdžio pradžią, išėjo, liko tik „Kauno diena“ ir delfi.lt korespondentai. Išties keista: o kur laisva žiniasklaida? negi jai tokie procesai neįdomu? Ir kodėl gi neveikia laisva rinka, laisva nuomonė, laisva žiniasklaida? Ar valdžia per ES įvairių programų viešinimui skirtas lėšas jau papirko daugumą žiniasklaidos?
2. Teisėjas vaizdo medžiagą rodė tik sau ir kaltinamajai bei jos atstovei. Paprašiau kaip teismo žiūrovas, kad būtų rodoma viešai, teisėjas atsakė, kad neva tai ikiteisminio tyrimo medžiaga, todėl mums, stebėtojams, jos matyti negalima (o tai ką čia mes visi veikiame teisme, jei dar tebesitęsia ikiteisminis tyrimas?). Klausiu: kodėl Trakų teisme, kai buvo nagrinėjama byla dėl analogiškų kaltinimų dėl piketavimo prieš sąvartyną, tai buvo rodoma per atneštą didelį ekraną visai salei? Teisėjas teatsako, jog mane pašalins iš salės už trukdymą.
3. Į kaltinamosios prašymą pateikti jai video iškarpas, teisėjas atsakė, kad neturi tokios techninės galimybės (gal išties reikia nupirkt ir teismui padovanoti programinę įrangą?).
Keletas epizodų iš Kauno apskrities policijos Analizės skyriaus komisaro Mindaugo Kabašinsko, apklausto liudytoju, apklausos. Pasirodo, Lietuvos Respublikos pareigūnas, kaip jis pats prisipažino, neskiria religinių giesmių nuo Lietuvos himno, todėl nežino, ką susirinkusieji giedojo. Kaltinamoji klausinėja toliau: ar policija ir specialusis būrys veikė pagal įkaitų vadavimo planą „Žaibas“, ar pagal riaušių malšinimo planą „Vėtra“? Šie planai skiriasi tuo, kad „Žaibo“ operacijos metu galima veržtis per žmones, purkšti dujas, juos mušti lazdomis, vilkti juos, taikyti kitas žiaurias priemones, nes tikslas – išgelbėti įkaito gyvybę iš GINKLUOTO pagrobėjo (-ų) rankų. Į šį, kaip ir praktiškai į visus kitus klausimus, pavyzdžiui: kaip kaltinamoji trukdė antstolei, jei buvo toli nuo durų? kokių konkrečių „teisėtų nurodymų“, už kuriuos bandoma nuteisti kaltinamuosius, ji nevykdė, atsakinėjo „Nežinau, neatsimenu“, ciniškai juokauja, išsisukinėja, net meluoja – kaltinamoji citavo jo ir kitų policininkų, apklaustų liudytojais, skirtingus, vienas kitam prieštaraujančius parodymus baudžiamojoje byloje. Ir taip elgiasi ne tik šis, bet ir kiti apklausiami policininkai. Toks policininkų-liudytojų išsidirbinėjimas, ypač jų patyčios iš kaltinamųjų, kurie iš esmės buvo tų pačių policininkų pavaldinių tąsyk brutaliai sumušti, sukelia didelį salėje esančių žmonių pasipiktinimą ir atsisuka prieš žiauriąją teisėsaugą.
Kadangi toks jų išsisukinėjimas taip akivaizdžiai trukdo gynybai, kad ją atliekančiai Kristinai Apanavičiūtei ir kaltinamajai E. Paltanavičiūtei-Matijošaitienei pavyksta išsireikalauti į kitą teismo posėdį iškviesti policijos generalinio komisaro pavaduotoją Renatą Požėlą, kad jis pats asmeniškai atsakytų į tuos klausimus.
Kitų kaltinamųjų procesai vyksta panašiai.
Gynyba pateikia raštiškus prašymus prijungti prie bylos aštuonis video įrašus, kuriuos darė policija ir galimai specialiosios tarnybos, nes prokuratūra, pateikdama kaltinimus, kruopščiai iškarpė jai nenaudingas, matyt, policijos brutalumą akivaizdžiai liudijusias vietas. Tokios prokuratūros ir policijos savicenzūros rezultatas: žiūrint į teisėjo ir kaltinamosios veidus bei girdint jų replikas, kai jie nusukę ekraną nuo žiūrovų stebėjo prokuratūros pateiktą video, buvo akivaizdu – įrodymų, kad kaltinamieji trukdė antstolei ar priešinosi pareigūnams, ten nėra ir visi kaltinimai iš esmės bliūkšta.
Beje, kažkodėl teisme nedalyvavo „drąsiosios“ prokuratūros atstovas. Į visus klausimus, kodėl nejudantys, nepuolantys, nesipriešinantys, nesantys ant antstolę lydinčio būrio kelio, t.y. niekaip negalintys antstolei sutrukdyti žmonės, buvo brutaliai mušami, jiems buvo purškiamos dujos iš didelių dujų balionų, kuriuos naudoja ne policija, o specialusis riaušių malšinimo būrys (policininkai naudoja tik mažyčius balionėlius), komisaras M.Kabašinskas atsakė vienu ir tuo pačiu teiginiu „visi policijos veiksmai buvo teisėti“.
Bendras įspūdis – Garliavos šturmui vadovavę ir žmones mušę policininkai jautė didelį pasitenkinimą mušdami ligotus, silpnus žmones, moteris, močiutes, senukus. Apima jausmas, kad tokias žiaurybes teisėsaugai padiktavo Lietuvą valdantis pseudoelitas, kuris nebegalėjo ištverti viešo intereso gynimo, tiesos, teisingumo ir demokratijos reikalaujančių žmonių.
Garliavoje mitinguojantys žmonės buvo pasirinkti tyčiniam žiauriam susidorojimui, kad visi nepatenkintieji valdžia išsigąstų. Todėl ir nebuvo daromas pareigūnų koridorius PRIVAČIAI antstolei praeiti – žmonės buvo mušami be jokio būtinumo, juo labiau kad pradžioje jų dalis šturmuotojų net buvo stumiama ne iš kiemo, o į jo vidų.

P.S. Pagal kai kuriuos šturmo elementus, taktiką ir taikytus metodus panašu, kad dalis Garliavos juodųjų smogikų yra tarnavę kariškiais Afganistane. Tai reikštų, kad Lietuvos pseudoelitas vykdė prieš savo piliečius praktiškai karinius veiksmus, kuriuos iki šiol tebelydi dezinformacinė propaganda daugumoje žiniasklaidos, kuriai valdantysis pseudoelitas (politologas Andrius Švarplys dalį jo vadina establishmentu) dosniai už tai atsilygina ES projektų viešinimui skirtomis lėšomis.
Ypač ciniška tai, kad Lietuvos teisėsauga pradeda labiau slėpti tiesą ir taikyti slaptumu dangstomą cenzūrą, nei tai darė sovietų valdžia (pavyzdžiui, video medžiagos slėpimas).
Tokiame kontekste Gintaro Beresnevičiaus uždusinimas policijos automobilio bagažinėje, Vytauto Pociūno mirtinas skrydis iš 9 aukšto, močiutės Agotos Ramanauskienės sumušimas iki komos, niekuo dėto Artūro Miščiokaičio suspardymas policijos komisariate (dėl plyšusio inksto ir kitų pažeidimų žmogus vos liko gyvas) – vis to paties valdžios karo prieš visuomenę mūšiai. Tik esant tokiam dezinformacijos srautui ir cenzūrai sunku suvokti, kurias žiaurybes specialiosios tarnybos ir teisėsauga daro elito nurodymu, o kur tiesiog elitas atsidėkodamas leidžia tarnyboms nebaudžiamai pasismaginti. Toks tam tikras nerašytas susitarimas: teisėsauga padės elitui malšinti tautą, o elitas nekontroliuos ir nesikiš į teisėsaugos bei specialiųjų tarnybų brutalumus ir „reikaliukus“, kad ir tokius kaip teisėjų viederių paleidžiamus mafijozius.
Taigi, teoriškai Lietuva yra ES narė, o realiai – teisėsaugos, specialiųjų tarnybų ir pseudoelito aljanso valdoma Bananų respublika.

P.P.S. Kristinos Apanavičiūtės, kuri gynė šiuos 7 asmenis, svarbios detalės atpasakojimas:
"Vyčio“ pareigūnas nesugebėjo paaiškinti, kam reikėjo šalinti iš kiemo Vaikšnorą, ir kitus aktyvistus, jeigu antstolė Vaicekauskienė jau buvo priėjusi prie namo durų, ir  šie žmonės visiškai nemaišė „vykdyti teismo sprendimą“.