2012-01-28

Liberalai išparduoda TS-LKD partijos principus ir vertybes

Nuotraukoje - Nuotraukoje - A.Beliackio ir V.Stefanovičiaus banko duomenis A.Lukašenkos režimui išdavusi Aušra Bernotienė. ('Lietuvos žinių' nuotr.)

"Elitas" savų nelaimėje nepalieka: ranka ranką plauna, bet vis tiek abi nešvarios. Teisingumo ministras toliau demonstruoja nevaržomą libertariškumą ir laisvarinkiškumą: dėl pelno ir pinigų galima išduoti rezistento asmens duomenis diktatoriui.

Tokiu būdu R.Šimašius toliau griauna teisingumą.

Gaunasi, kad TS-LKD partija už koaliciją liberalams apmoka TS-LKD Seimo rinkimų programoje nustatytais principais ir vertybėmis - liberalai jomis tiesiog prekiauja?

Ar ne per brangi ši koalicija?

Kaip tokius sandorius su sąžine vertins TS-LKD rinkėjai šių metų rudens Seimo rinkimuose?:

http://www.alfa.lt/straipsnis/13645198/Lietuvisko.teisingumo.krokodilo.asaros=2012-01-27_06-55/

"A.Bernotienės sprendimai dėl disidentų A.Beliackio ir V.Stefanovičiaus banko duomenų išdavimo A.Lukašenkos režimui stebėtinai sutapo su Baltarusijos valdžios palaiminimu 2011 02 28 dieną pasirašytai sutarčiai dėl 77 mln. eurų vertės Lietuvos verslininkų investicijos Mogiliavo srityje.

Pagrindinis UAB "Vakarų medienos grupė" teisinis patarėjas sudarant šią sutartį buvo E.Bernoto kuruojamas advokatų kontoros biuras Baltarusijoje.

Kovo 2 dieną - praėjus vos kelioms dienoms po investicijų sutarties pasirašymo - A.Bernotienė persiuntė prašymą bankui pateikti režimo pageidaujamus duomenis. Vienam iš bankų atsisakius tai padaryti, ji parodė Lietuvos valdininkams nebūdingą uolumą ir principingumą - pasirašė ir kreipimąsi į teismą dėl įpareigojimo pateikti kliento paslaptį sudarančią informaciją. Kovo 28 dieną per teismą išreikalautus duomenis TM persiuntė Baltarusijos teisingumo ministerijai."

http://www.lzinios.lt/Lietuvoje/Krokodilo-asaros

http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/abernotiene-dirbs-nacionalineje-teismu-administracijoje.d

http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/po-alesio-beliackio-skandalo-is-teisingumo-ministerijos-pasitraukusi-ausra-bernotiene-dirbs-nacionalineje-teismu-administracijoje-56-192387

Ar Seimas pažadins valstybės tarnyboje miegančius bankų kontrolieriusNuotraukoje: indėlio sertifikatas - jame nerasite nė žodžio, kad tai skolos vertybinis popierius ir kad jis nėra apdraustas indėlių draudimu. 2011 lapkritį palūkanos buvo mažesnės - 2,1 proc.

Afera su indėlių sertifikatais

Didelė dalis gyventojų visada norėjo skolinti ne snorams, o valstybei, bet valstybė piršto nepajudino, kad juos apie tai tinkamai informuotų, kur ir kaip tai padaryti.

Mano 81 metų tėvas per didžiausius vargus sužinojo ir 1 val. stovėjo pašte (nes kitur pernai rudenį neplatino Vyriausybės vertybinių popierių), kol paskolino valstybei.

Tik dabar DNB bankas reklamuoja tuos valstybės skolos lakštus ir tai tik todėl, kad nori pataisyti savo sugadintą reputaciją. Susigadino apgaudami savo klientus siūlydami nerealius procentus už paskolas, kurias duodavo įtikinę įkeisti bankui visą apgautųjų turtą.

Užtat Snorui, skirtingai nei valstybei, valdžiūnai buvo sudarę visas sąlygas sukčiauti su indėlių sertifikatais - neapdraustais vertybiniais popieriais: pensininkams buvo aiškinama, kad tai beveik indėliai, jie suprasdavo, kad tai apdrausta.

Kur tuo metu visi valdžiūnai, atsakingi už bankus ir finansus buvo, kai šį neteisėtą daiktą platino Snoras?

Beje, Snoras žmones mulkino ir su palūkanų dydžiu - tuos indėlių sertifikatus 2011 spalio pab. siūlė už 2,1 metinį proc. palūkanų, kai valstybė duodavo daugiau. Bet valstybė apie tai tylėjo.

Kodėl? Spėju, kad Snoras papirko konkrečius Lietuvos banko, Finansų ministerijos ir Vertybinių popierių komisijos pareigūnus, kad jie tyčia tylėtų dėl valstybės paskolos lakštų (kad nereklamuotų), ir kad tuo pat metu Snoras iškištų savo apgavystes.

Prokuratūra gal ištirtų, bet kad patys prokurorai skolinasi ne iš bankų, o iš verslininkų ir po to jų kolegos priima tų verslininkų naudai naudingus sprendimus (gen. prokuroro pavaduotojas A.Nevera). Tokia prokuratūra nieko nedarys, nes patys tokie patys kaip ir tie Snoro aferų dangstytojai iš Lietuvos banko, Finansų ministerijos ir Vertybinių popierių komisijos.

Vienintelė viltis - ar ir Seimas nutylės šią aferą?

Apgailėtinas išsisukinėjimas: Lietuvos bankas kaltę dėl neteisėto indėlių sertifikatų platinimo verčia Vertyb.popierių komisijai, o ta - Vartotojų teisių tarnybai, apie tai – video reportažas: www.lrytas.lt/videonews/?id=13250025981322729808

Užregistravau papildymus komercinių bankų (ir Snoro) veiklą tirsiančiai komisijai:

Įpareigoti Komisiją išsiaiškinti ir nustatyti:

1) ar teisės aktai, reglamentuojantys LR veikiančių komercinių bankų ir specializuotų bankų bei užsienio bankų, veikiančių LR, taip pat jų padalinių veiklą bei priežiūros tvarką, sudaro prielaidas stabiliam, patikimam, efektyviam ir saugiam bankų sistemos funkcionavimui; tame tarpe ar bankai turėjo ir ar turi teisę platinti vertybinius popierius, kurie buvo pavadinti „indėlių sertifikatais" ir ar galėjo tokie jie būti neapdrausti indėlių draudimu;

2) ar valstybės institucijų vykdoma LR veikiančių komercinių bankų ir specializuotų bankų bei užsienio bankų, veikiančių LR, taip pat jų padalinių priežiūra buvo ir yra tinkama ir veiksminga; tame tarpe ar šių valstybės institucijų vadovų, pavaduotojų, departamentų vadovų bei jų pavaduotojų, valdybų narių artimi giminaičiai teisėtai dirbo ir ar teisėtai galimai tebedirba juridiniuose asmenyse, susijusiuose su aukščiau paminėtais bankais;

Daugiau informacijos:

http://verslas.delfi.lt/snoras/snoro-indelio-sertifikato-pirkejas-buvo-parasyta-kad-jie-drausti.d?id=52045627

http://www.infolex.lt/ta/12755:str6.902

http://lt.wikipedia.org/wiki/Vertybiniai_popieriai

Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymas: http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=412943

http://www.respublika.lt/lt/naujienos/lietuva/snoro_nacionalizavimo_kronika/nputeikis_raginu_zmones_paduoti_i_teisma_valstybe

http://www.ve.lt/naujienos/lietuva/lietuvos-naujienos/naglis-puteikis-ragina-paduoti-i-teisma-valstybe-679627

Plastiko deginimas Klaipėdos centre uždraustas įstatymu

Įstatymo pataisą, draudžiančią deginti plastiką laisvosiose ekonominėse zonose įregistravau siekdamas apsaugoti šalia tų zonų gyvenančių žmonių sveikatą. Seimas ją priėmė: http://klaipeda.diena.lt/naujienos/miestas/istatymu-apribojo-pramones-veikla-lez-e-papildyta-404022

Aplinkosaugininkai leido Klaipėdos LEZ-e statomai šiukšlių deginimo įmonei per metus sukūrenti iki 20 000 tonų plastiko. Įmonė ir Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras viešai paskelbė, kad tuo pasinaudodami degins 4 regiono savivaldybių (Skuodo, Palangos, Kretingos ir Klaipėdos rajono) nerūšiuotas šiukšles, t.y. atveždami iš gatvėse esančių jų surinkimo konteinerių ir supildami tiesiai į deginimo krosnį. Iš kitų regiono savivaldybių  - Klaipėdos m. , Neringos ir Šilutės rajono šiukšlės būtų vežamos į Dumpių sąvartyną, ten rūšiuojamos ant specialių tokio fabriko konvejerių ir tik tada būtų vežamos deginti.

Dar viena papildoma grėsmė gyventojų sveikatai yra todėl, kad Lietuvoje šiukšles, kuriose yra plastiko, leidžiama deginti žemesnėje temperatūroje, nei Vakarų Europoje. Tokiu atveju į orą patenka daugiau  deginimo metu susidarančių kenksmingų žmogui medžiagų (furanas, dioksinai – jie sukelia vėžį). Mažiausiai jų patenka į orą deginant medieną - biokurą, todėl sieksiu, kad vietoj šiukšlių deginimo būtų naudojamas tik biokuras.

Transnacionalinė korporacija "Fortumas", vaizduojanti vakariečius, bet veikdama rytietiškais (viduramžių Kinijos klasikinė veiklos forma - klasta) metodais, ateina į Klaipėdą ir apdalina vietinių genčių vadus karoliais bei veidrodžiais, kad galėtų neapmokestinamoje jokiais mokesčiais LEZ-o zonoje gaminti sau neribotą pelną klaipėdiečių sveikatos sąskaita degindami nerūšiuotas šiukšles, užuot kūrenę biokurą.

Kauno gentys tuos neva suomius pasiuntė velniop su nerūšiuotų šiukšlių deginimu, todėl neva suomiai nesiginčydami sutiko KŪRENTI TIK BIOKURĄ.

O mus, klaipėdiečius, tie neva vakariečiai nuodys deginamomis plastmasėmis tik todėl, kad miestą valdančios koalicijos kiaurai perpuvusios korupcija.

Klaipėdos prokuratūra ir Klaipėdos STT dangsto tuos mūsų neatsparius korupcijai politikus, todėl neva suomiai žarsto karolius ir veidrodžius į visas puses, valydami sau kelią šiukšlių deginimui mažesnėje, nei Stokholme, temperatūroje.

Kokia kontrolė Lietuvoje visi žinome - jokia.

Tuo tie neva suomiai ir jų nusamdyti korumpulai naudojasi.

Labai gaila, kad Klaipėdą valdantis pseudoelitas ir teisėsaugininkai gyvena ne šalia LEZ-o, o toli nuo jo. Todėl ir "nemato" nerūšiuotų" šiukšlių deginimo.

Paraginkime visi generalinį prokurorą ir Lietuvos STT vadovą, kad paskirtų savo padalinių vadovais Klaipėdoje žmones, kurie gyvena tarp paprastų klaipėdiečių, o ne tuos, kurie gyvena pseudoelito rezervatuose tipo Skautų aptvarėlyje, ar panašiuose, ar iš viso ne Klaipėdoje.

 

Atsakymai komentatoriui  RK.2012 01 25 13:07 "Galingas Gazpromas, nieko nepasakysi... Nepavyko sužlugdyti statybos paperkant marginalus, tai marginalus prastumia į Seimą... ). Nors ir blogas dalykas, bet reikia pripažinti, jog Gazpromo smegenys dirba puikiai. Dideli pinigai - dideli ir užmojai."

N.P.: Visą laiką siūlau deginti ne šiukšles ir ne plastmases, o biokurą kaip Kaune. Bet etatinis Fortumo ir Klaipėdos liberalų gynėjas-komentatorius, komentavimui galinti skirti 18 valandų per parą (kuo jis ir kur dirba, kas jam moka algą?) R.K. apsiputoję šaukia, kad čia Gazpromo intrigos ir aš neva esu jo samdinys. Bet deginant šiukšles reikia daug dujų, nes šiukšlės nelabai gerai dega, o deginant biokurą dujų nereikia.

Tai kas dirba Gazpromui?

Dar klausimas, ar Gazpromas nevaldo Fortumo akcijų.

 

to 16. RK.2012 01 25 16:55 "Ponas Nagli, prisiminkime nesenu įvykius. Dėl teisės statyti tokią gamyklą varžėsi dvi įmonės - Fortum ir prancūzų CNIM bei lietuvių Icor (Rubicon) konsorciumas. Fortum norėjo statyti LEZe, Rubikonas - šalia Dumpių. Jūsų prastumtas projektas draus deginti LEZe, bet leis šalia Dumpių. Manau kaip ir viskas aišku, komentarai nėra reikalingi.

N.P.: komentarai reikalingi - pats buvau vienas iš mitingo prie Klaipėdos rajono savivaldybės organizatorių, kad CNIM , kaip ir bet kuri kita įmonė negautų leidimo statyti šiukšlių deginimo gamyklos prie Dumpių. Pats įkalbinėjau ir agitavau tarybos narius ne tik mitinge. ir pasiekėm pergalę - savivaldybė taryba pasirodė atsparesnė korupcijai ir neleido tai gamyklai rastis, skirtingai nei Klaipėdos miesto savivaldybė taryba,. leidusi kitai šiukšlių įmonei rastis Klaipėdos LEZ-e ir nuodyti aplinkinius gyventojus.

 


2012-01-20

Šalin partijų rankas nuo biudžetinių pinigų švaistymo

Nuotraukoje: 2011 m. savivaldos rinkimų reklama: 'O tu ar žinai, ką jie pirmą kartą darys vasario 27 dieną' (teisingas atsakymas – jaunuoliai, kuriems sukako 18-a metų – balsuos).

Partijos valdiškus pinigus turi naudoti tik skaidriai, viešai ir tik pagal Viešųjų pirkimų įstatymą. Jokiu būdu negalima partijoms daryti išimties, nes tai būtų eilinis dvigubų standartų pasireiškimas: kas negalima paprastiems žmonėms, tas galima pseudoelitui. Visi partijų aktyvistų argumentai , kad kažkas kažko negalės nupirkti , lengvai atremiami, nes tam ir yra Viešųjų pirkimų procedūros, kad niekas nevogtų valdiškų pinigų. Dešimtys tūkstančių iš biudžeto išlaikomų tarnautojų kasdien taiko Viešųjų pirkimų įstatymą ir nė viena iš tų organizacijų savo veiklos dėl to nesustabdė. Kodėl partijų vadovai nenori to paties pritaikyti sau?

Vienmandatėse kandidatai negali išleisti daugiau nei 70 000 lt, o mažos vertės pirkimai, pvz. paslaugų pirkimai iki 100 000 Lt yra paprasti ir greiti, tad problemos kaip ir nėra, nes skaidru – rinkėjai matys, kam ir kiek ir kokiu būdu kandidatas išleido.

Tačiau jei kokie nors partaigenozės (partijų vadybininkai) sumanytu 20 tūkst. Lt kainuojantį rinkiminį tinklapį nupirkti už pusę milijono Lt valdiškų pinigų (VEKS-o tipo - Vilniaus Europos kultūros sostinės stiliaus vagystės, kurių niekaip "nepamato" prokurorai), tai Viešųjų pirkimų įstatymas jau būtų užtvara tokiems veikėjams.

Taigi vienmadatėje problemų nėra. O centrinėms partijų būstinėms nėra reikalo švaistyti mokesčių mokėtojų milijonų konsultacinėms bendrovėms, nes dažniausiai taip plaunami pinigai: išleidžiama niekam tikusių plakatų, glamūrinių užsakomųjų straipsniukų, kuriuose meluojama - tipo jei išrinksit, tai padarysim tą ar aną, o kai išrenka, tai aiškina, kad koalicijos partneriai trukdo įgyvendinti, ar panašaus agitacinio šlamšto, kuris rinkėją tik piktina ir tokiu būdu pačios partijos kompromituoja save ir Seimą.


2012-01-19

Lietuvą tebevaldo statybos bendrovių akcininkai

Nuotraukose: Pastatas Elnio g. 25 Šiauliuose buvusioje Frenkelio odos fabriko teritorijoje - neva paveldo objektas.

Negaliu tylėti, kai matau akivaizdžią aferą. Nuo 1988 metų su nedidelėm pertraukom 20 metų dirbu paveldosaugoje, bet tokio šlamšto pavertimu „paveldu" dar nesu matęs.

Politikai kompromituojasi remdami tokią aferoje. Ką apie juos turi manyti šiauliečiai? Kad dalis politikų turi naudos iš šių statybų?

Visų partijų politikai privalo būti kitoje barikadų pusėje – visų partijų nariai turi itin aktyviai skųsti šią aferą visoms įmanomoms institucijoms

Juk čia niekam nereikalingų griuvėsių pavertimas "paveldu" (tai pasityčiojimas iš paveldo) ir už didelius mokesčių mokėtojų pinigus transformavimas niekam nereikalingu kultūros fabriku, kuris kultūros negamins, bet gamins tik sąnaudas už šildymą. Užtat uždirbs statybų bendrovės savininkai. O naudos visuomenei? Neįmanomai didelis kiekis kvadratinių metrų, kurių nereikia menininkams, ir kurių išlaikymą reikės dotuoti.

Panašią aferą suka ir Klaipėdoje, bet ten bent pusė statybų yra tikro paveldo restauravimas, o kita pusė - -naujas pastatas, kurio išlaikymui nėra lėšų, nes jis per didelis.

O čia pas Jus, šiauliečius, tai visai tragiški griuvėsiai, kuriuose per didelis plotas ir per didelės sąnaudos imkit kitą ir mažesnį ir tikrą paveldą.

Gerbiami šiauliečiai, neplaukite ES ir LT pinigų, statykite-renovuokite tą kultūros fabriką, bet mažesnį - protingo dydžio ir darykite tai viename iš savivaldybei priklausančių pastatų pvz. buvusioje .mokykloj ar vaikų darželyje, ar TIKRAME PAVELDO OBJEKTE - bus pigiau, jokios korupcijos ir galėsit ten įleisti meninius vaikų, jaunimo būrelius ir dirbančius menininkus.

Pasirašyčiau po kiekvienu šio straipsnio žodžiu: www.snaujienos.lt/the-newslt/miesto-naujienos/19016-kultros-fabrikas-virto-korupcijos-fabriku

Politikai, negindami viešo intereso, o gindama šių griuvėsių ankstesnį savininką ir savivaldybės veiksmus toliau plaunant valdiškus pinigus, tik kompromituojasi ne tik šiauliečių, bet ir visos LT akyse.

Būkite geri, visi Šiaulių politikai, partijų nariai , NVO nariai ir kt., stokite ginti viešo intereso.

2012-01-17

Klaipėdoje toliau naikinamas visuomeninis turtas, šį kartą – šaudykla

Nuotraukoje – taip atrodė šaudykla Birutės g. 5, Klaipėdoje 1992 metais.

Savivaldybė kaip vagys per kelias naktis ir savaitgalį nugriovė buvusią šaudyklą, nes sužinojo, kad visuomenininkai-šauliai-sportinio šaudymo entuziastai laimėjo Vyriausiajame administraciniame teisme bylą prieš savivaldybę - šis teismas panaikino šaudymo sportui nepalankią Klaipėdos apygardos administracinio teismo sprendimą, leidžiantį savivaldybei griauti šį pastatą ir nurodė priimti sportininkų skundą, kad negalima griauti, nes nelieka šiai sporto rūšiai šaudyklos:

http://klaipeda.diena.lt/naujienos/miestas/buvusi-saudykla-klaipedoje-sulyginta-su-zeme-402347

Kaip jau įprasta , savivaldybė dezinformuoja miestiečius:

„Čia kildavo gaisrų, rinkdavosi asocialūs asmenys. Ir klaipėdiečiai piktinosi dėl šio pastato", – pripažino savivaldybės Turto skyriaus vedėja Genovaitė Paulikienė.

"Buvusios šaudyklos griovimo darbai atsieis apie 70 tūkst. litų. Planuota, jog vietoje jo galėtų išdygti visuomeninės ar socialinės paskirties pastatas. Buvo kalbama ir apie socialinį būstą, bet šiemet planų ką nors statyti nėra, nes kol kas biudžetas to daryti neleidžia", – teigė G.Paulikienė.

N.P.: tai tipiškas visuomeninio turto neteisėto užvaldymo -prichvatizacijos pavyzdys: užuot saugojus pastatą, jis tyčia paliekamas nuniokojimui (savivaldybė iš kariškių perėmė sveiką pastatą), tada tuo pretekstu, kad neva darosi šiukšlynas (išvalyti nereikia?), nugriaunamas už mokesčių mokėtojų pinigus, o tada neva nėra pinigų socialiniam būstui, todėl parduos verslininkams, kad statytų komercinės paskirties patalpas. Tokia komercializacija numatyta patvirtintame detaliame plane, todėl apgaudinėjam ne tik visuomenė, bet ir Vyriausybė, kuriai savivaldybė primelavo, kad čia bus grynai socialinė funkcija.

Ši prichvatizavimo afera labai panaši į Vydūno mokyklos panaikinimo, bandymo nugriauti už mokesčių mokėtojų pinigus ir perleisti su valdančiaisiais susijusiam verslininkui.

O paskui savivaldybė verkia veidmainiškomis krokodilo ašaromis, kad nėra pinigų rimtiems darbams ir patalpų nevyriausybinėms, jaunimo, sporto organizacijoms.

Kodėl STT Klaipėdos padalinys negaudo kyšininkų?

Nuotraukoje – penkių STT valdybų teritorijų žemėlapis.

Štai pagaliau ir Kauno STT valdyba pamažu pradeda imti pavyzdį iš Šiaulių bei Panevėžio STT valdybų, kurios semia visus - ir žalius ir raudonus politikus, ir verslininkus ir DNSB pirmininkus, ir prokurorus ir teisėjus:

www.delfi.lt/news/daily/lithuania/prokuroras-apie-sulaikymus-kaune-sulaikytuju-gali-buti-ir-daugiau.d?id=54250637 arba www.tiny.lt/6bk649a

O kada tą patį pradės daryti ir Klaipėdos teisėsaugininkai?

O kada STT vadovas Žymantas Pacevičius paklaus savo pavaldinio Klaipėdos STT valdybos vadovo Leono Keniausio, kodėl tas, skirtingai nei jo kolegos Šiauliuose, Panevėžyje ir Kaune, iš esmės negaudo jokių kyšininkų Klaipėdoje, o tik gina vietinės valdančiosios nomenklatūros grynai asmeninius ir verslo bei pelno interesus, kurie gaunami viešo visų likusių pseudoelitui nepriklausančių klaipėdiečių sąskaita?

Kol kas STT vadovas Žymantas Pacevičius daug kartų labai ryžtingai mūru stojo ginti tą savo Klaipėdos pavaldinį.

Kodėl? Tai galėtų nustatyti tik gen.prokuroras, bet ar jis turi pakankamai sąžiningų tyrėjų ir ar jiems pakanka operatyvinių priemonių ir ar jiems užtektų drąsos pasikėsinti į iki šiol darniai funkcionavusią oligarchų - gražiausių Lietuvos vietų darkytojų ir jų dangstytojų ir aptarnautojų - politikų bei teisėsaugininkų sistemą?

O kokia institucija Lietuvoje galėtų taikyti operatyvines priemones, t.y. kas galėtų pasiklausyti ir kitaip pasekti Klaipėdos verslo ir politikų pseudoelito, jų nusamdytų advokatų ir STT aukštų pareigūnų L.Keniausio ir Ž.Pacevičiaus bendravimus?


Smulkiau apie tai: Paprasčiau ne saugoti vertybes,o imti kyšius suderinant tai, ko nori verslas. Šiuo atveju teismas stojo vertybių pusėn: http://tiny.lt/43rfxh

2012-01-14

Kiek dabartinių teisėsaugininkų buvo budėjimuose prie strateginių pastatų 1991 sausio mėn.?

Nuotraukoje – tuometinio penktoko laiškas Landsbergiui apie jo sutaupytų pinigų perdavimą Lietuvos gynybai ir laimėjimui 1991 01 15

N.P.: įdomu, o kiek dabartinių teisėjų ir prokurorų buvo budėjimuose prie strateginių pastatų  tomis dienomis ir kiek iš jų, palaikiusių  agresorius ir vėliau pučistus dirba aukščiausiuose teisėsaugininkų postuose?

Ištrauka iš Medalinsko apskrito stalo: Teisingumas po Sausio 13-osios

www.alfa.lt/straipsnis/13527677/Teisingumas.po.Sausio.13.osios=2012-01-13_07-48/

„V.Vyrukaitis. Ar žinote, ką veikia buvusi tų omonininkų televizijos, užgrobusių tada mūsų televiziją, diktorė? Tos, kaip mes sakėme, "kaspervizijos", diktorė. Šiandien ji vadovauja vienai Vilniaus mokyklai. Tai Svajos mokyklos direktorė Viktorija Čižauskienė skaitė žinias per "kasperviziją". Turbūt prisimenate jos baltus nėrinukus aplink kaklą? Pernai Lazdynų seniūnijoje buvo paskelbtas jos teritorijoje esančių mokyklų konkursas, ugdant patriotinius jausmus. Ir ta Svajos mokykla, pradinė mokykla, užėmė antrąją vietą. Ar susimąstė kas nors, kas yra toje mokykloje vaikams kalbama apie Sausio 13-osios įvykius?

E.Bučelytė. Ta mokykla yra privati ar valstybinė?

V.Vyrukaitis. Valstybinė. Ji ten direktoriauja gal 18 metų. Tai žino visas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos Švietimo skyrius. Jūs pažiūrėkite, kiek buvusių omonininkų dabar dirba policijoje".

 

Dar keletas įdomesnių straipsnių šia tema: \

Lietuva tragiškoji sausio 13-oji paskutinio SSRS generalinio prokuroro akimis: www.glaustai.lt/nuoroda/tragiskoji-sausio-13-oji-paskutinio-ssrs-generalinio-prokuroro-akimis-795501

 „Kariams buvo išduota po 1 apkabą tuščių ir po 2 apkabas kovinių šovinių automatams, karininkai turėjo asmeninį ginklą – pistoletus. „

Tos medžiagos pagrindu: http://www.balsas.lt/naujiena/563907/sokiruojanti-smarve-sokiruojanciuose-parodymuose/1 (N.P.: įdomu kas yra savininkas tokio įdomaus portalo www.balsas.lt ?

http://www1.lrytas.lt/-13264519921326416726-rusi%C5%A1kas-gyvat%C4%97s-kirtis-sausio-13-%C4%85j%C4%85-m-golovatovas-ir-a-paleckis-%C4%AF-lietuvos-%C5%BEmoni%C5%B3-akis-spjov%C4%97-nuod%C5%B3.htm

2012-01-13

Įtartinas generalinės prokuratūros vadovų elgesys

D.Raulušaičio (dešinėje) atsakymas Seimo nariui galiausiai sužlugdė bylą dėl įstatymo pažeidimo ir neteisėtų statymų internetu. Generalinio prokuroro pavaduotojas A.Nevera (kairėje) jam paskolą suteikusiam pokerio lošėjui A.Guogai yra tiesiog Andrius. / LŽ archyvo nuotr.

Dvigubi standartai – prokurorams galima, kitiems ne

Generalinis prokuroras Darius Valys šiandien, 2012 01 12 d. Antikorupcinėje komisijoje pasakė, kad yra visiškai normalu, kad vienas jo pavaduotojas Andrius Neviera skolinasi iš lažybų internete magnato pinigus  - 300 000 Lt ir nusiperka vasarnamį Kernavėje. O kodėl ne iš banko?

O kitas pavaduotojas Darius Raulušaitis tuo pat metu iš pradžių „susipainioja" ir to magnato bylą nukreipia ne į tą skyrių, o vėliau, kai „klaida" paaiškėja, "nebespėja" laiku perduoti to magnato bylą į teismą. Teismas pasako, kad praleistas terminas ir tada gaunasi, kad tik tas magnatas lieka internetinių lažybų internete rinkoje vieninteliu: www.lzinios.lt/Lietuvoje/Pokerio-losejas-prokuroro-kreditorius

Maža to, generalinis prokuroras šiandien dar papildomai pareiškia, kad „vsio zakonno" (teisėta) yra todėl, kad A.Neviera viską deklaravo viešai.

Bet juk visi suprantame, kad jei kas nors iš pvz. Kultūros paveldo departamento pavaduotojų pasiskolintų pas paveldo niokotoją pinigų, o kitas pavaduotojas tą niokoją paskųstų teismui pasibaigus senačiai, tai kiltų milžiniškas skandalas. O čia – ne tik tyla, bet kategoriškas gen.prokuroro A.Valio atsisakymas tirti situaciją.

Jei toks gen.prokuroro pavaduotojų „žaidimas" yra „normalu", kas  tokiu atveju  yra „nenormalu"?

Juk visi nujaučiame, kas ir kaip čia įvyko su ta „paskola".

Beje, spauda rašo, kad antrasis pavaduotojas Darius Raulušaitis, atrodo, panašiu metu ima panašaus dydžio paskolą iš banko „Nordea" ir nuperka bei susiremontuoja butą, o Andrius Neviera anksčiau turėjo kitą pavardę, bet nei apie paskolą lažybų magnatui, nei apie palūkanas, nei apie pavardės gal būt buvusį keitimą nei jis, nei gen.prokuratūra atsisako teikti informaciją. Nieko sau skaidrumas ir viešumas.

Negaliu patikrinti aukščiau paminėtų spaudos teiginių, bet juos galėtų patikrinti spauda, tačiau tiesą nuo jos slepia pati prokuratūra.

O STT ar galėtų patikrinti, kada, kas ir kokiomis sąlygomis išdalino paskolas abiems gen.prokuroro pavaduotojams ir ar tai nesusiję tarpusavyje ir ar nesusiję su privataus asmens pelno didinimu?

Po tokių gen.prokuroro pasisakymų ginant neskaidrius jo pavaduotojus pasiūliau šiandien Antikorupcinės komisijos nariams paraginti A.Nevierą atsistatydinti pačiam, bet už šį pasiūlymą balsavome tik trise (aš, Petras Gražulis ir Valdemaras Valkiūnas), balsų nepakako, todėl kitų komisijos narių siūlymu šis „galvos skausmas" bailiai permestas prezidentei, tarsi Seimo nariai neturėtų pareigos atlikti parlamentinę kontrolę.

Nerašyčiau šių pastebėjimų ir nebūčiau siūlęs  A.Neverai atsistatydinti, jei ne keistas naujųjų gen.prokuratūros vadovų elgesys jau treti metai atkakliai netiriant Apuolės „juodųjų archeologų" galimo koordinatoriaus (išvarė KPD direktorę D.Varnaitę ir mane iš kabineto D.Raulušaitis, kai atėjome dėl to skųstis kai dar dirbau KPD-e) ir dar keistesni žygiai ginant stiklaininius statytojus Kauno ir ypač Palangos istorinėse zonose.

Lietuva Europoje, o generalinė prokuratūra?

2012-01-11

Ar saugoti vertybes, ar imti kyšius derinant tai, ko nori verslas?


Ar saugoti vertybes, ar imti kyšius derinant tai, ko nori verslas?

Nuotraukose: Klaipėdos istoriniame centre H.Manto 11 planuojami statyti daugiaaukščiai gyvenamieji ir biurų pastatai iš stiklo ir betono (tikro mastelio maketas);

PRAEITIS. Iki karo Klaipėdos istoriniame centre H. Manto 11 vietoje stovėjęs Gerlacho namas;

Statytojo platinamas klaidinantis (žymiai mažesnis, nei planuojamas) užstatymo maketas Manto 11, Klaipėdoje (šios falsifikacijos jokiais būdais nenori nei matyti, nei tirti nei prokurorai, nei STT Klaipėdos valdyba, nei centrinė STT – po kiek pas juos visus teisingumas?).

Klaipėdos miesto apylinkės teismo išteisinamąjį nuosprendį Naglio Puteikio byloje http://tiny.lt/552vsh6 pats Seimo narys vertina plačiau nei asmeninę pergalę: „Esu tikras, kad šio teismo sprendimo su nerimu laukiau ne tik aš, bet ir daugelis kitų valstybės tarnautojų, nuo kurių parašo priklauso, ar bus išsaugota kultūros paveldo ar gamtos vertybė, ar ji bus suniokota".

Valstybės tarnautojai neretai patiria didžiulį įvairių interesų grupių spaudimą. Pasak N.Puteikio, jeigu teismas būtų pripažinęs UAB „Investicijų kvadrantas" nepagrįstas pretenzijas, tai būtų tapę signalu valstybės tarnautojams, kad mūsų šalyje paprasčiau ir saugiau ne saugoti vertybes, o imti kyšius suderinant tai, ko nori verslas. Todėl visiems verta pasidžiaugti, kad šiuo atveju teismas nesutapatino verslo su valstybe, bet griežtai atskyrė.

N.P.: Visą laiką siekėme ikikarinio labai gražaus Gerlacho antrojo pastato, buvusio palei H.Manto gatvę atstatymo, arba atkūrimo, arba jo pažymėjimo kitomis statybos priemonėmis, svarbu, kad būtų atsižvelgta į ikikarinio užstatymo stilistiką: www.tiny.lt/6g25em .

Apie tai nuolat nuo pat pradžių rašėme raštus statytojui, tas antras pastatas NUO PAT PRADŽIŲ buvo KPD sąlygose, kurių laikymosi reikalavimo Vyr.admin.teismas savo sprendime.

Įdomu tai, kad teismo metu pamatėme, kad šeši stiklaininiai bokštai (pasak Vyr.admin.teismo tai vienas pastatas, nes sujungti triaukščiu požeminiu garažu; STR-as vieną pastatą laiko tik tada , kai visos pastato dalys yra sujungtos stogu) yra SUPROJEKTUOTI AUKŠTESNI IR STORESNI, NEI IKI ŠIOL PER VISUS SVARSTYMUS RODYTAME MAKETE. Jei tokie būtų realizuoti, tai ne tik paminklosaugai būtų žala.

Nes aplinkinių namų gyventojams iki šiol ramus, jaukus, tylus kiemas pavirstų dangoraižinių stikloidų iki 29,9 metro aukščio džiunglėmis. Tie bokštai ne tik saulę užstotų, bet paverstų tą kiemą naujųjų bokštų gyventojų ir biurų automobilių nuolatine autostrada.

Dar įdomiau, kad Klaipėdos apygardos prokurorai ir Klaipėdos STT valdyba PAŽEIDINĖJO įstatymus ir Baudžiamojo proceso kodeksą, nes nuolat neteisėtai duodavo susipažinti su ikiteisminio tyrimo byla statytojo atstovui, kuris nėra bylos šalis.

Todėl nenuostabu, kad BEVEIK VISI Klaipėdos STT ir Klaipėdos apygardos prokuratūros veiksmai, ir ypač Klaipėdos apygardos vyriausiojo prokuroro pavaduotojo-Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus vyriausiojo prokuroro Jevgenijaus Michailovskio kalba teisme „stebuklingu būdu" atitiko statytojo nusamdytos advokatų kontoros ankstesnius raštus ir taktiką. Man akivaizdu, kad statytojai – AB „Kretingos grūdai" akcininkų valdomos UAB „Memelio miestas" ir UAB „Investicijų kvadrantas" pasitelkė STT ir prokurorus kaip NEMOKAMUS advokatus, kurie valstybės lėšomis norėjo nuslėpti maketo klastojimą ir kitus neteisėtus ir žalingus valstybei, paveldui, visuomenei ir ypač aplinkinių gyventojams veiksmus.

Ypač apgailėtinai atrodo STT, kuri užuot tyrusi prokurorų ir jų užsakovų aukščiau paminėtas klastotes, kaip jau Klaipėdoje įprasta (ne pirmas atvejis, kai dangsto oligarchinių stiklainių statytojų falsifikavimus statybose senamiestyje), dangstė IR TEBEDANGSTO tas klastotes.

Šiame dangstyme, kurį aktyviai organizavo Klaipėdos STT valdybos vadovas Leonas Keniausis, kažkodėl dalyvauja ir STT vadovas Žymantas Pacevičius, kuris užuot tyręs, kodėl jo pavaldinys iš esmės negaudo jokių kyšininkų Klaipėdoje (kai jo kolegos Panevėžyje ir Šiauliuose semia visus , ir didelius, ir mažus, ir privačius, ir valdiškus aukštus politikus ir pareigūnus, ir DNSB vadovus ir teisėsaugininkus), tik gina valdančiojo pseudoelito Klaipėdoje grynai asmeninius ir verslo bei pelno interesus, kurie gaunami viešo visų likusių pseudoelitui nepriklausančių klaipėdiečių sąskaita.

STT tyrėja iš pradžių normaliai pradėjo ikiteisminį tyrimą: kai pasakiau, kad suklastotas maketas ir tai galima pamatyti detalaus plano projekte, tai ji RAŠTU užprašė tą bylą iš savivaldybės. Ir staiga, kaip burtų lazdele mostelėjus, ji tą pareikalavimą "užmiršo", bylos nebeėmė, tokiu būdu netyrė svarbiausio įrodymo, kad tai statytojas nevykdo projektavimo sąlygų. Neabejoju, kad tokią bylos eigos pasikeitimą inicijavo AB "Kretingos grūdų" akcininkai arba jų nusamdyti vadovai, arba jų advokatai. Klausimas tik toks - kas davė nurodymą nebeimti projekto aplanko? Keniausis? Pacevičius? Klaipėdos prokurorai?

Tai galėtų nustatyti tik gen.prokuroras, bet ar jis turi pakankamai sąžiningų tyrėjų ir ar jiems pakanka operatyvinių priemonių ir ar jiems užtektų drąsos pasikėsinti į iki šiol darniai funkcionavusią oligarchų - gražiausių Lietuvos vietų darkytojų ir jų dangstytojų ir aptarnautojų - politikų bei teisėsaugininkų sistemą?

O kokia institucija Lietuvoje galėtų taikyti operatyvines priemones t.y. kas galėtų pasiklausyti ir kitaip pasekti AB „Kretingos grūdai" akcininkų, jų nusamdytos advokatų kontoros ir STT aukštų pareigūnų L.Keniausio ir Ž.Pacevičiaus bendravimus?