2010-10-27

Šiukšlių deginimas Klaipėdoje pradedamas nuo dokumentų klastojimo

Rytoj, 2010 10 28 d. Klaipėdos miesto tarybos posėdyje planuojama svarstyti šiukšlių deginimo gamyklos Klaipėdos Laisvosios ekonominės zonoje detalųjį planą („Dėl žemės sklypo Kretainio g. 3, Klaipėdoje, detaliojo plano patvirtinimo"). Gamyklą nori statyti UAB „Fortum Klaipėda".

Šį kaip rezervinį dienotvarkės klausimą netikėtai (likus nepilnai parai iki poėdžio pradžios) pasiūlė Klaipėdos meras R.Taraškevičius.

Toks svarbus visiems uostamiesčio gyventojams klausimas siūlomas priimti ne tik nepasitarus su visuomene, nesvarsčius jo savivaldybės tarybos komitetuose, bet ir klastojant dokumentus:

aiškinamajame šio projekto rašte nurodoma, kad minėtą detalų planą svarstė Klaipėdos m. savivaldybės tarybos Teritorijų planavimo komitetas ir pridedamas neva tokio svarstymo protokolas (jo teksto nėra), nors iš tikrųjų šis komitetas tokio klausimo nesvarstė.

Neįtikėtina, bet kuo labiau Lietuva integruojasi į Europos Sąjungą, tuo Klaipėdos m. savivaldybės taryba mažiau paiso europietiškos demokratijos normų: tokiu greičiu priiminėjant sprendimus dėl šiukšlių deginimo gamyklos statybos, miestiečiai neturi net teorinės galimybės per nepilną parą susipažinti su tokios aplinkos taršą įtakojančios jėgainės detalaus plano projektu.

Įtraukiant projektą į savivaldybės tarybos posėdžio dienotvarkę, kai iki posėdžio lieka kelios valandos, iš visuomenės stengiamasi atimti net galimybę protestuoti. Nes neįmanoma per naktį ne tik gauti leidimą mitingui, bet ir sukviesti į jį gyventojus.

Nežiūrint į tokias antidemokratines Klaipėdos mero R.Taraškevičiaus pastangas, rytoj, 2010 10 28 d. nuo 08.40 iki 09.40 dalis nevyriausybinių organizacijų piketuos prieš numatomą šiukšlių deginimo gamyklą ties įėjimu į savivaldybės pastatą Liepų 11, Klaipėdoje bei tarybos posėdžių salėje.

Šiuose protestuose dalyvaus Jungtinis demokratinis judėjimas, Nepartinis demokratinis judėjimas, Jaunųjų konservatorių lyga bei ekologinis klubas „Žvejonė".

Kviečiame žiniasklaidos atstovus ir visus kitus piliečius padėti apginti europines demokratijos vertybes – teisę laiku gauti informaciją apie numatomą aplinkos keitimą, teisę į švarų orą ir saugią aplinką ir teisę turėti valdžią, kuri tarnauja žmonėms, kaip kad padėjote ginti gamtą bei apginti teisingumą, kai greito pelno mėgėjai niokojo Mingės (Minijos)  kaimo medžius.

 

Savivaldybės tarybos narys Naglis Puteikis

2010-10-15

Klaipėdos m. savivaldybės taryba priešinasi žuvininkystės produktų aukciono privatizavimui

 

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 JŪRINIŲ IR VIDAUS VANDENŲ REIKALŲ KOMISIJA

Lietuvos Respublikos  Žemės ūkio ministrui

K. Starkevičiui

Nacionalinei mokėjimų agentūrai prie

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

UAB „Klaipėdos žuvininkystės produktų aukcionas"

2010 10 15

PAREIŠKIMAS

 

Komisijai kelia nerimą teisminė byla dėl ES paramos, kuri buvo skirta Klaipėdos žuvininkystės produktų aukciono (toliau - Aukcionas) statybai ir įrangai, grąžinimo.

Komisija, mano, kad jokiu būdu negalima sutikti grąžinti minėtą paramą, nes minėtas Aukcionas, tokiu atveju, taptų skolingas valstybei.  Krizės sąlygomis, nerandant biudžetinių lėšų tokios skolos grąžinimui, Turto bakas, kuriam perduotas  minėtas Aukcionas, įgautų teisę parduoti visą ar dalį Aukciono turto ar akcijų.

Manome, kad LR Žemės ūkio ministerija, Nacionalinė mokėjimo agentūra prie LR ŽŪM ir Aukciono vadovybė šioje teisminėje byloje turi imtis visų priemonių, kad Aukcionas liktų Valstybės nuosavybė.

Komisija atkreipia dėmesį, kad LR ŽŪM neinformuoja ir nesitaria su visuomene, žvejais bei komisija dėl aukciono turtinių reikalų bei jo vadovų  paskyrimo ar atleidimo, nepaaiškina tokių sprendimų motyvų.

Komisija mano, kad toks LR ŽŪM elgesys pažeidžia visuomenės teisę gauti informaciją apie valdžios priimamus sprendimus, taip pat pažeidžia Klaipėdos miesto savivaldos teises bei neatitinka europietiškos viešojo administravimo praktikos bei kultūros.

 

Komisijos pirmininkas            Benediktas Petrauskas

 

Komisijos nariai:

A.Bargaila

V. Bernotas

V. Plečkaitis

N. Puteikis

E. Sabataitis

V. Titov


2010-10-05

Kaip iš TS-LKD Sąžiningos politikos pakto dingo esminė detalė

Apie partijos narių, ypač esančių valdžioje, netinkamą elgesį, kuris kompromituoja politiką apskritai ir TS-LKD konkrečiai, ne kartą kalbėjau centrinės TS-LKD tarybos posėdžiuose.

Ir raštu kreipiausi į Priežiūros komitetą ne kartą, tačiau nei svarstė, nei atsakė.

Nes panašu, kad nerūpėjo jiems vertybės.

Kai kažkieno iš mūsų partijos narių iniciatyva 2005-05-27 buvo paskelbtas Sąžiningos politikos paktas (http://puteikis.blogspot.com/2008/09/tvyns-sjungos-siningos-politikos-paktas.html), jame buvo vienas blogus darbus darantiems partiečiams grėsmingas punktas: "Kaip vykdomi šie įsipareigojimai, prižiūrės nepriklausomas komitetas, kurį patvirtins Tėvynės Sąjungos Prezidiumas".

Ir tikrai buvo patvirtinti nepriklausomi - nepartiniai šio komiteto nariai.Atsimenu tik du - generolą Kronkaitį ir kunigą Grigą, kurių reputacija  ir autoritetu niekas, manau, neabejoja.

Bet buvo ir kas pasirūpina, kad tas Paktas nebūtų realiai kontroliuojamas: stebuklinguoju būdu tas komitetas buvo tyliai panaikintas jam dar nepradėjus veikti:

padaryta pataisa, kad šio pakto vykdymą stebės jau partinis Priežiūros komitetas, kuris apskritai į šį paktą nežiūrėjo http://www.tsajunga.lt/uploads/files/dir77/dir3/5_0.php :

 "Kaip vykdomi šie įsipareigojimai, prižiūrės TS-LKD Priežiūros komitetas").

Kai porą kartų bandžiau apie tą paktą TS-LKD Priežiūros komitetui rašyti ir kalbėti jų posėdžiuose, kad dalis mūsų partiečių šį paktą pažeidinėja, ypač esantys valdžioje, tai pastoviai buvau nutraukiamas, kad ne apie esmę kalbu. Į raštus ir elktroninius užklausimus dėl konkrečių TS-LKD narių pažeidimų negaudavau jokių atsakymų, į posėdžius nebuvau kviečiamas.

Vėliau paaiškėjo kodėl - nes kai kurie šio komiteto nariai patys tą paktą pažeidinėjo (pvz. Mindaugas Briedis –žr.detaliau apačioje esančiuose tekstuose).

Už tokias kalbas ir vidinius raštus bei vidaus elektroninius laiškus ne kartą pakankamai aukšto lygio partiečių buvau kai kuriuose posėdžiuose viešai įspėtas, kad būsiu šalinamas pradžiai iš skyriaus pirmininko, o gal net ir iš partijos „nes tai jau ne kritika, o veikimas prieš partijos narius".

 

Pridedu pavyzdį:

Iš elektrininio susirašinėjimo TS-LKD visuotiniame gmailo grupse:

Dvigubi TS-LKD Priežiūros komiteto standartai 2009 10 29

2009 m. spalis 29 d. 14:46

Pateikiu tipišką Priežiūros komiteto dvigubų standartų politikos rezultatą – ir toliau mus „garsina" šio komiteto globojami partijos nariai.

Raštu kreipiausi į Priežiūros komitetą, prašydamas įvertinti M.Briedžio veiksmus ministerijoje, imant antrą atlyginimą honorarų forma iš sau pavaldžių įstaigų. Apie jokius tyrimo rezultatus nežinau, nes negavau atsakymo (tai jau darosi įprasta). Net atvirkščiai –po to perskaičiau šio komiteto pirmininko interviu, kuriame jis labai gynė savo kolegą ir bičiulį M.Briedį neatlikęs jokio tyrimo, tokiu būdu suformuodamas išankstinę nuomonę.

Bėda ta, kad rinkėjai, prieš balsuodami rinkimuose, turės, įtariu, kitokią nuomonę, nei A.Andriuškevičius aprašomuoju atveju.

Naglis Puteikis

 

Iš skandalų išlipa sausi

UŽNUGARIS. Valdantieji globoja jiems ištikimus valdininkus

Birutė VYŠNIAUSKAITĖ LR korespondentė 2009-10-29

Buvusios Lietuvių namų direktorės D.Briedienės veikloje buvo aptikta daugybė pažeidimų

Seime išvengęs interpeliacijos švietimo ir mokslo ministras Gintaras Steponavičius nuo nemalonumų padeda išsisukti ir savo pavaldiniams – net po skandalų.

Įklimpęs į interesų konfliktą pavasarį iš Švietimo ir mokslo ministerijos buvo priverstas išeiti pedagogų rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo skyriaus vadovas Mindaugas Briedis.

Nors Valstybės kontrolė įrodė, kad jis ne vienus metus neteisėtai skirstė Europos Sąjungos lėšas, ministras G.Steponavičius jam leido išeiti savo noru ir taip išvengti bet kokių nuobaudų.

Panašiai prieš kelias dienas mokyklos Lietuvių namų direktoriaus postą paliko ir M.Briedžio žmona Daiva Briedienė.

...

Stiprus partijos užnugaris

* M.Briedis, kaip Tėvynės sąjungos kandidatas, 1996-aisiais buvo išrinktas į Seimą ir dirbo jame iki 2000 metų.

* Antrą kartą į Seimą nepatekęs M.Briedis įsitaisė Švietimo ir mokslo ministerijoje. Beje, čia jam dirbant D.Briedienė laimėjo konkursą užimti Lietuvių namų direktoriaus postą, nors panašaus darbo nebuvo dirbusi.

* Kai šių metų pavasarį Valstybės kontrolė atliko ministerijos auditą, paaiškėjo, kad grupė pareigūnų ne vienus metus lengva ranka dalijosi ir švaistė Europos Sąjungos lėšas.

* Šioje veikloje dalyvavo ir M.Briedis. Per trejus metus iš ministerijai pavaldžių institucijų jis sugebėjo „užsidirbti" 100 tūkst. litų honoraro.

* Tai, kad ministerija neskundė M.Briedžio Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai, apsaugojo jį ir nuo atsakomybės konservatorių partijoje [N.P.:paraudoninta 2009 10 29]

N.P.: VISAS TEKSTAS – ČIA.

(http://m.lrytas.lt/?data=20091029&id=akt29_a3091029&view=2)

 

TS-LKD Priežiūros komiteto pirmininkui

2009 m. liepos 14 d

Remiantis TS-LKD Prezidiumo nutarimu "DĖL SĄŽININGOS POLITIKOS PAKTO NUOSTATŲ ĮGYVENDINIMO TVARKOS" 1-u punktu prašau imtis paminėtų priemonių Mindaugo Briedžio atžvilgiu, nes žiniasklaidoje buvo paskelbta informacija (http://www.lrytas.lt/-12435025971243285936-kvalifikacijos-k%C4%97limo-seminarai-vieta-pinigams-plauti-video.htm), kad jis galimai nesąžiningai ar neteisėtai gavo apie 100 tūkst. lt autorinių honorarų galimai pasinaudodamas savo kaip Švietimo ir mokslo ministerijos tarnautojo padėtimi.

Patikiu nuorodas ir citatas, pagrindžiančias šį prašymą:

M.Briedis nusižiūrėjo ramų užutekį Raimonda Ramelienė 2009 0709 d. delfi.lt; lzinios.lt:„46-erių buvęs parlamentaras [Mindaugas Briedis] (1996-2000 metų Seimo kadencija) bei ilgametis Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) narys per trejus metus iš ministerijai pavaldžių institucijų gavo 100 tūkst. litų honorarų už paties palaimintus projektus".);

ŠMM valdininkai išsimokėdavo tūkstantinius honorarus 11.34, Mindaugas Jackevičius, www.DELFI.lt 2009 05 28 d. :  Vienas ŠMM paliekančių valdininkų per pastaruosius trejus metus iš ministerijai pavaldžių institucijų gavo per 100 tūkstančių litų honorarą. Iš kitų su švietimu susijusių organizacijų jis esą dar gaudavo papildomus honorarus... Neoficialiais duomenimis, minėti[as] asmenys[uo] - ŠMM Pedagogų rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo skyriaus vedėjas Mindaugas Briedis..."

Naglis Puteikis

 

Priedas: TS-LKD Prezidiumo nutarimas „Dėl Sąžiningos politikos pakto nuostatų įgyvendinimo tvarkos":

 

TĖVYNĖS SĄJUNGOS-LIETUVOS KRIKŠČIONIŲ DEMOKRATŲ PREZIDIUMAS

NUTARIMAS Nr.7

DĖL SĄŽININGOS POLITIKOS PAKTO NUOSTATŲ ĮGYVENDINIMO TVARKOS

2009 m. sausio 7 d.

Vilnius

  Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (toliau – TS-LKD) prezidiumas, siekdamas operatyvaus Sąžiningos politikos pakto nuostatų pažeidimų išaiškinimo,

 nustato šią tvarką:

 1. Visuomenės informavimo priemonėse pasirodžius pranešimams, kuriuose metamas įtarimas dėl TS-LKD-LKD narių ar partijos struktūrų (TS-LKD frakcijos Seime, TS-LKD frakcijų savivaldybių tarybose, TS-LKD skyrių, TS-LKD centrinių valdymo struktūrų) veiklos skaidrumo ar kitų Sąžiningos politikos pakte numatytų įsipareigojimų pažeidimo, TS-LKD Priežiūros komiteto pirmininko prašymu jam per dvi dienas,  o išimtinais atvejais – Priežiūros komiteto pirmininko nuožiūra – ir per ilgesnį laiką - pateikiamas apkaltintojo raštiškas paaiškinimas dėl keliamų įtarimų pagrįstumo. TS-LKD viešųjų ryšių tarnyba šį paaiškinimą paskelbia TS-LKD interneto svetainėje.

 2. TS-LKD Priežiūros komiteto pirmininkas ar kitas jo įgaliotas Priežiūros komiteto narys, sąveikaudamas su TS-LKD vykdomojo sekretoriaus ir TS-LKD frakcijos Seime tarnybomis, per savaitę nuo gauto paaiškinimo paskelbimo TS-LKD interneto svetainėje surenka visą galimą keliamus įtarimus paneigiančią ar patvirtinančią informaciją ir perduoda ją TS-LKD Pirmininkui.

 3. TS-LKD Pirmininkas ar TS-LKD Priežiūros komiteto pirmininkas arba jų įgalioti asmenys, preliminariai įvertinę  surinktą informaciją, teikia ją apsvarstyti:

3.1. TS-LKD Priežiūros komitetui, jeigu pastebėti TS-LKD Įstatų pažeidimai.

3.2. TS-LKD Prezidiumui, jeigu pastebėti Sąžiningos politikos pakto nuostatų pažeidimai.

 4.  3.1 ar 3.2 punkte įvardintoms institucijoms nustačius, kad surinktos informacijos nepakanka mestiems įtarimams paneigti ar patvirtinti, sudaroma Priežiūros komiteto ir TS-LKD frakcijos Seime TS-LKD atstovų tyrimo grupė (kai tiriama  Seimo nario veikla), kuri per nurodytą laiko tarpą atlieka papildomą tyrimą. Tyrimo grupės išvados  pateikiamos svarstyti TS-LKD Prezidimui arba TS-LKD Priežiūros komitetui.

 5. Galutinis TS-LKD Prezidiumo arba TS-LKD Priežiūros komiteto nutarimas nagrinėjamu klausimu paskelbiamas TS-LKD interneto svetainėje.

 

Tėvynės Sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų Pirmininkas Andrius KubiliusIr iki krizės mėgdavau kapstytis po valdžių pamatais

Ir nebuvo labai svarbu, savos ar svetimos tos valdžios, nes esu archeologas, o jie privalo kasti(s) ir po pamatais:

Čia pipirai svetimiems:

1. www.ve.lt/blog/2008/ko-bijo-klaipedos-valdzia/

2. www.ve.lt/blog/2008/klaipedos-m-tarybos-nariams-vel-neteisetos-ismokos-vokeliuose

3. www.ve.lt/blog/2008/sunkiaisiais-metalais-nuodys-papludimius-ir-mus

O čia  - saviems:

1. www.ve.lt/blog/2008/kodel-klaipedoje-genda-sviesoforai-o-seime-seimo-nariai

2. www.ve.lt/blog/2009/ar-galima-filmuoti-seimuna-jei-jis-krapsto-nosi-arba-miega-posedziu-saleje

3. www.ve.lt/blog/2009/algu-ir-priedu-vis-negana-ar-tikrai-permainu-koalicija

Ar TS-LKD remia tuos merus, kurie pramušinėja valdiškus užsakymus savo nuosavoms įmonėms?

N.P. žemiau pateikiamu laišku kreipiausi į kai kuriuos savo partijos vadovus, kurie tikiu, galvoja kaip ir aš:

Ar mūsų partijos skyrius ir frakcija savivaldybės taryboje palaiko skandalingąjį Alytaus merą?

Jei taip, tai siūlau šį klausimą svarstyti Prezidiume ir kuo greičiau įpareigoti mūsų frakciją Alytuje pasirašyti interpeliaciją.

Nes kaip atrodome per visą Lietuvą?

Negi ir toliau vyraus Priežiūros komiteto suformuluota doktrina, kad savivaldybių tarybose mūsų frakcijų nariai gali jungtis su kuo nori, daryti ką nori ir remti visiškai susikompromitavusius asmenis nekreipdami dėmesio į skyriaus narių nuomones?

Lietuvoje yra ir daugiau merų, kurie nekreipdami dėmesio į visuomenės pasipiktinimą, pramušinėja savo įmonėms užsakymus savo savivaldybėje, o mūsų partijos nariai savivaldybių tarybose juos palaiko.

Beje, ar tik ne šito mero Daugėlos įmonė nupirko 25 kart brangesnes, nei rinkos kaina,  kėdes kažkokiam valstybiniam teatrui?

 

Alytuje ketinama reikšti nepasitikėjimą meru Č.Daugėla

http://www.delfi.lt/archive/article.php?id=37121127

"...2008-ųjų pabaigoje tarybos nariai socialdemokratai pasiūlė Č.Daugėlai trauktis iš mero posto sužinojus, kad jis, būdamas šeimos statybų bendrovės "Kortas" vadovu, sukčiavo pridėtinės vertės ir pelno mokesčiais..."

2010-10-04

Siūlau suburti dalykinį Energetikos komitetą iš TS-LKD skyrių narių, kurie domisi energetine nepriklausomybe

Kolegos skyrių pirmininkai, politinio darbo organizatoriai 2010 07 22

Siūlau mūsų partijoje suburti dalykinį Energetikos komitetą iš partijos skyrių narių, kurie domisi energetine nepriklausomybe bei atsinaujinančių išteklių energija.

Jei tokių savanorių atsirastų pakankamai, pasiūlytume Prezidiumui tokį komitetą patvirtinti.

Visi matome ir jaučiame, kad labai daug pasipriešinimo yra viduriniame valdininkijos sluoksnyje, kuris priešinasi mūsų Vyriausybės veiksmams suteikiant Lietuvai energetinę nepriklausomybę.

Todėl kaip vieną pagrindinių tokio komiteto misijų įsivaizduočiau pagalbą mūsų politinio pasitikėjimo pareigūnams vykdant TS-LKD Seimo rinkimų programos dalį dėl alternatyvios energetikos bei energetinės nepriklausomybės.

Taip pat vienu iš šio komiteto pagrindinių tikslų siūlyčiau gyventojų idėjų dėl alternatyvios energetikos apibendrinimą, bei visuomenės telkimą TS-LKD programos dėl alternatyvinės energetikos vykdymui.

Raginčiau ir Jus pačius dalyvauti tokiame komitete ir prašyčiau šį mano laišką persiųsti Jūsų skyriaus nariams, kurie domisi alternatyvios energetikos bei energetinės nepriklausomybės klausimais.

Laukčiau Jūsų ir Jūsų skyrių narių, kurie norėtų dalyvauti tokio komiteto veikloje, atsakymų.

Pridedu ištraukas iš TS-LKD Seimo rinkimų programos ir TS-LKD įstatų šiuo klausimu.

 

Naglis Puteikis

 

Ištraukos iš TS-LKD seimo rinkimų programos:

PIRMAEILIAI UŽDAVINIAI:

Energetinio saugumo srityje:

Strateginės plėtros kryptys:

- Integruoti Lietuvos energetikos sistemas į ES sistemą; didinti energijos sektorių efektyvumą.

Uždaviniai:

- Taupyti energiją: iš esmės padidinti ūkio energetinį efektyvumą, sumažinti pastatų energijos nuostolius.

- Didinti nuo dujų ir naftos nepriklausančios elektros ir šilumos energijos generavimo pajėgumus.

...

 - Tausoti gamtą, biologinę įvairovę, vystyti atsinaujinančią energetiką.

...

...ryžtingas posūkis į atsinaujinančių išteklių energiją ir aplinkos taršos mažinimą.

...keisti dabar naudojamus energijos šaltinius – naftą ir dujas – alternatyviais, atsinaujinančiais energijos šaltiniais.

... 7. Būtina priimti sprendimus, iš esmės didinančius atsinaujinančių išteklių tiek šilumai, tiek elektrai gaminti gamybos bei vartojimo patrauklumą. Reikia greitinti būstų renovacijos procesą.

...pasiekti realų proveržį panaudojant biokuro (medienos, šiaudų, energetinių augalų, buitinių atliekų, dumblo) ir atsinaujinančios energijos šaltinių dalį šilumos ir elektros energijos gamyboje.

Siekdami augančių energijos kaštų naštos švelninimo turime ryžtingai veikti šiomis trim kryptimis:

1) energijos taupymo;

2) platesnio vietinių ir atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimo;

3) esamų sąlygų ekonomiškai nepagrįstoms energijos kainoms naudojantis monopoline padėtimi panaikinimo.

...Greta masinio pastatų renovavimo iš sąstingio išjudinsime ir atsinaujinančių bei vietinių šaltinių (vėjo, geoterminės energijos, organinių žaliavų ir atliekų) šilumos ir elektros energetikos plėtrą, siekdami, kad jau iki 2015 m., t.y. 5 metais anksčiau nei buvo planuojama, atsinaujinančių ir vietinių šaltinių energijos dalis bendrame energijos balanse sudarytų 20 procentų. Tokiam uždaviniui įgyvendinti Vyriausybė turės parengti ir įgyvendinti konkretų investicijų į šį sektorių skatinimo priemonių planą. Strategine proveržio kryptimi laikome miestams centralizuotai tiekiamos šilumos ūkio perorientavimą nuo dujinio kuro į biokurą. Vyriausybė turės parengti ir vykdyti programą, kurioje būtų suplanuotos priemonės, užtikrinančios, kad per 10 metų pusė miestams tiekiamos šilumos būtų gaminama iš biokuro. Tokiu būdu dujų naudojimo šilumos energijai gaminti lyginamoji dalis galės būti sumažinta nuo dabartinių 80 proc. iki 40 proc. Suprantame, kad dujininkų interesai skatins visuomenės klaidinimą ir gąsdinimus biologinių atliekų deginimo įmonių baubu. Tačiau turime visuomenei aiškiai pasakyti, kad jos pačios interesais būtina plėtoti ne apskritai atliekų deginimo įmones, o biologines atliekas naudojančias šilumines elektrines. Reikėtų svarstyti ne, ar verta statyti tokias įmones, bet užtikrinti jų projektų skaidrumą ir viešumą, kad visuomenė galėtų įsitikinti, jog tokioms įmonėms objektyviai, be protekcionizmo ar korupcijos šešėlio, pasirinkta pati moderniausia, neteršianti aplinkos technologija. Reikia per spaudą, radiją ir televiziją visuomenei platinti informaciją apie veikiančias ir statomas analogišką įrangą naudojančias ir kartu aplinką tausojančias įmones Skandinavijos šalyse.

...Lietuvos energetiką perorientuojant nuo importinio kuro naudojimo į kiek įmanoma platesnį vietinių ir atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimą Lietuvoje aktualu toliau racionaliai vystyti vėjo energetiką, ypač Baltijos pajūrio regione. Vėjo energetikos parkų plėtrai turi būti panaikintos nepagrįstos kliūtys, sudarytos vienodai palankios – kaip bet kurio kito tipo elektrinėms – sąlygos įsijungti į elektros energijos generavimo ir perdavimo sistemą ir dalyvauti energijos rinkoje konkurencijos sąlygomis.

 Pasinaudodami Vokietijos patirtimi, numatome valstybė teisės aktu nustatyti minimalius bazinius šiluminės ir elektros energijos supirkimo tarifus, nuo 2010 m. taikomus visoms jėgainėms naudojančioms bet kurią kuro rūšį. Atsinaujinančius energijos šaltinius naudojančioms įmonėms turi būti numatyti skatinamieji tarifų priedai. Tačiau neekonomiškų elektrinių savikaina negali būti pagrindas minimaliam baziniam tarifui. Neekonomiškoms jėgainėms (pvz., naudojančioms dujinį kurą) būtini didesni už skatinamuosius tarifų priedai gali būti taikomi tik ribotai energijos kvotai, reikalingai bendrajam galios trūkumui padengti duotuoju laikotarpiu. Pastarieji „priverstiniai„ priedai traktuotini kaip neigiami, orientuojantys į šios energijos dalies pakeitimą kitų perspektyvių šaltinių energija.

 Siekdami kiek įmanoma sušvelninti padidėsiančią energijos kainų naštą vartotojams neatidėliotinai inicijuosime įstatymų pataisų, užtikrinančių vartotojų teisių ir viešųjų interesų apsaugą nuo nepagrįsto energijos kainų didinimo, priėmimą. Išplėsime Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos teises, kiek būtina pagrįstų viršutinių kainų ribų reguliavimui.

 

Ištraukos iš TS-LKD įstatų dėl dalykinių komitetų:

115.3. [Prezidiumas] nustato dalykinių komitetų sąrašą, jų sudėtį, veiklos sritis ir darbo tvarką, tvirtina dalykinių komitetų pirmininkus;

XIV. DALYKINIAI KOMITETAI

132. Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų dalykiniai komitetai talkina Prezidiumui rengiant TS-LKD ir rinkimų programas, teikia TS-LKD Pirmininkui ir Prezidiumui skyrių, klubų, interesų grupių ar rėmėjų siūlymus ir atstovauja jiems svarstant šiuos siūlymus TS-LKD struktūrose.

132.1. Dalykinių komitetų veiklą koordinuoja vienas iš Prezidiumo narių. TS-LKD Pirmininkas, atsižvelgęs į TS-LKD padalinių siūlymus, teikia Prezidiumui tvirtinti dalykinių komitetų pirmininkus.

132.2. Dalykinių komitetų sąrašą, jų sudėtį, veiklos sritis ir darbo tvarką nustato jų reglamentai, kuriuos tvirtina TS-LKD Prezidiumas. Dalykiniams komitetams vadovauja jų pirmininkai. Komitetų narius siūlo TS-LKD Pirmininkas, Prezidiumas, frakcijos ir skyrių (skyrių sueigų) tarybos.

133. TS-LKD dalykiniai komitetai bendradarbiauja su skyrių ir skyrių sueigų dalykiniais komitetais.

*********


2010-10-02

Naglio Puteikio gyvenimo aprašymas 201 06 10

Naglis Puteikis (g. 1964 m. rugsėjo 2 d. Vilniuje) 1982 m. baigė Vilniaus 15 vidurinę mokyklą. 1989 m. baigė Vilniaus universitetą Istorijos fakultetą. Studijų metais 1983 m. pašauktas į sovietų armiją ir pasiųstas į Afganistaną.

Grįžęs po armijos ir studijuodamas 1988 m. pradėjo dirbti Vilniaus m. Vykdomojo komiteto Istorijos ir kultūros paminklų apsaugos inspekcijos vyresniuoju archeologu, inspektoriumi.

Dalyvavo kuriant pirmąsias visuomenines paminklosaugos organizacijas „Talkos", Jaunimo paminklosaugos klubą.

1990 m. po Kovo 11 Atkuriamojo Seimo sprendimu paskirtas šiam Seimui atskaitingos Lietuvos Respublikos kultūros paveldo inspekcijos generaliniu direktoriumi ir dirbo iki šios Inspekcijos panaikinimo 1995 metais.

1995-1996 m. socialinių programų koordinatorius Lietuvos savivaldybių asociacijoje, parengė pensijų, šalpos, socialinės globos ir rūpybos, paramos neįgaliems žmonėms programas.

1996–2000 m. dirbo Valstybinėje paminklosaugos komisijoje, Kultūros vertybių apsaugos departamento direktoriumi, kultūros viceministru, buvo atsakingas už muziejus, bibliotekas, kultūros paveldą, dalies valstybinių ir akcinių įmonių, valdomų ministerijos, veiklą.

1999 m inicijavo iki tol dar nuo sovietinių laikų paslaptyje laikyto Vilniaus katedros bažnytinio lobio išviešinimą ir grąžinimą Lietuvos Katalikų Bažnyčiai.

1997 m. vasario 4 d. – 1997 m. balandžio 24 d. Seimo narys. 2000–2004 m. valstybės kontroliuojamos akcinės bendrovės „Klaipėdos laivų remontas" direktorius. Per šį laikotarpį įmonė sugrąžino visas skolas ir tapo pelninga. Vyriausybei nutarus įmonę privatizuoti Valstybės turto fondo iniciatyva atleistas iš direktoriaus pareigų už pasipriešinimą dėl per mažos įmonės pardavimo kainos.

2005 m. UAB „Klevo takas" direktorius. 2006 - Seimo nario E.Zingerio sekretorius padėjėjas, 2008 - Seimo nario E.Jurkevičiaus sekretorius padėjėjas.

Nuo 2006-2007 08 17, 2008 12 10 iki 2011 09 10 dirbo Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos teritorinio padalinio vedėju (buvau atleistas iš darbo dėl bandymo išsaugoti nuo sugriovimo I.Simonaitytės bibliotekos istorinį interjerą ir istorinį priestatą bei karo metų slėptuvę, teismo sugrąžintas į darbą).

Nuo 2007 m. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos narys.

Nuo 2011 09 12 d. - Seimo narys (2011 07 17 d. priešlaikiniuose rinkimuose Danės vienmandatėje apygardoje išrinktas Seimo nariu, prisiekė tų pačių metų rugsėjo mėn. 12 d.).

2008 12 04 gavo padėką iš STT vadovo Ž.Pocevičiaus už „aktyviai reiškiamą pilietinę poziciją antikorupcinėje veikloje, antikorupcinių akcijų inicijavimą ir organizavimą, taip prisidedant prie nepakantumo korupcija formavimo bendruomenėje".

Tėvynės Sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų narys nuo 1996 metų, TS-LKD Klaipėdos m. skyriaus pirmininkas. Lietuvos archeologų draugijos, Klaipėdos Afganistano karo veteranų organizacijos „Miražas", Šaulių sąjungos narys.

Pildo internetinį dienoraštį – blog'ą: www.puteikis.lt .

Žmona Nina (g.1965 m. ) daug jėgų atiduoda Jūrų muziejaus delfinų terapijos projektui, skirtam neįgaliems vaikams, sūnus Gediminas (g. 1993 m.), duktė Augustė (g. 2000 m.).

Naglis Puteikis
2010 06 01

Ko trūksta Klaipėdoje-kandidato į TS-LKD sąrašo lyderius programa 2010 05 30

Esu Naglis Puteikis, TS-LKD Klaipėdos m. skyriaus pirmininkas.

Kandidatuoju į TS-LKD sąrašo lyderius, nes manau, kad mūsų partija privalo pakeisti kai kuriuos labai svarbius dalykus Klaipėdoje:

 

1. TRŪKSTA PAGALBOS:

Per mažai pagalbos, atjautos, supratimo „mažajam" žmogui, kuris yra užguitas, paliktas nelaimėje ir todėl negali pats apsiginti nuo gyvenimo negandų, arogantiškų oligarchų, korumpuotų politikų, abejingų savanaudžių valdininkų, pasipūtusių komunalininkų.

 

2. TRŪKSTA TEISYBĖS:

Gaunančių dešimtis tūkstančių Lt per mėnesį algas Klaipėdos savivaldybės komunalinių įmonių vadovų ir jų pavaduotojų yra vos ne tiek pat, kiek tose įmonėse dirbančių kontrolierių. Tokiems dešimtatūkstininkams rūpi kuo didesnės komunalinių paslaugų kainos, o ne žmonės, iš kurių jie tuos mokesčius susirenka.

 

3. TRŪKSTA LYGYBĖS:

Turinčių daugiau nei 1 mln. Lt vertės nekilnojamojo turto (neskaičiuojant butų) tikrai yra daugiau, nei 4000 Lietuvoje. Jie privalo mokėti nekilnojamojo turto mokestį.

 

4. TRŪKSTA SAIKO:

Politikai ir kiti pareigūnai vykdomojoje valdžioje sunkmečiu privalo atsisakyti priedų prie algų. TS-LKD atstovai savivaldybių tarybose privalo atsisakyti neapmokestinamų ir neatsiskaitytinų išmokų už kanceliarines prekes.

 

5. TRŪKSTA DRĄSOS:

Kovoti su korupcija. Ypač valdiškų statybų ir komunalinių įmonių pirkimuose.

 

6. TRŪKSTA RYŽTO:

Kovoti su didesniais nei kaimyninėse šalyse antpelniais, viršpelniais, iki šiol nekontroliuotomis monopolijomis.

 

7. TRŪKSTA TEISINGUMO:

Žaliavos pinga, sąnaudos mažėja, tačiau šildymas, elektra, vanduo ir šiukšlių išvežimas kasdien brangsta. Konkurenciją prižiūrinčios ir vartotojų teises turinčios ginti institucijos apsimeta, kad dirba, Klaipėdos m.savivaldybė apsimeta, kad nieko nemato.

 

8. TRŪKSTA SOLIDARUMO:

Gigantiškoms statyboms Klaipėdoje nieko netrūksta, nei biudžetinio finansavimo, net skolinamasi iš bankų, o taupyti turi kol kas tik „mažasis" žmogus.

 

9. TRŪKSTA TIKĖJIMO, VILTIES:

Imkime, ir parodykime tai visiems savo pavyzdžiu. Ir pasitarkime prieš tai su bendrapartiečiais ir su visais klaipėdiečiais, ką ir kaip reikia toliau daryti, kad aukščiau išvardintų dalykų netrūktų ne tik Klaipėdoje, bet ir visoje Lietuvoje.

 

Manau, kad dirbdamas rinkimų štabo vadovu praeituose Seimo ir Europos Parlamento rinkimuose, kai mūsų partijai pavyko po ilgos pertraukos vėl surinkti daugiausiai klaipėdiečių balsų, įrodžiau, kad galiu ir sugebu organizuoti geras permainas.

2010 05 30

Naglis Puteikis