2022-06-23

Pr. spaudai: P. Gražulis siūlo Seimui kreiptis į NATO, kad Lietuvą saugotų ne Vokietijos brigada, o JAV, arba D. Britanijos divizija.

P. Gražulis siūlo Seimui kreiptis į NATO, kad Lietuvą saugotų ne Vokietijos brigada, o JAV, arba D. Britanijos divizija.

 

Seimo narys P. Gražulis siūlo Seimui priimti rezoliuciją, kuria būtų reaguojama į stiprėjantį Rusijos spaudimą Lietuvai dėl tranzito į Kaliningradą ir nevykdomus Vokietijos pažadus dėl sunkiųjų ginklų teikimo Ukrainai.

Rezoliucijos projekte atkreipiamas dėmesys į tai, kad Vokietija nori savo karių brigadą, kuri turėtų ginti Lietuvą, laikyti ne Lietuvoje, o Vokietijoje ir kad JAV, bei D. Britanija yra daug kartų patikimesnis partneris, nei Vokietija, ką rodo pastarosios neryžtingas elgesys Ukrainoje.

Todėl Seimo narys P. Gražulis siūlo Seimui kreiptis į NATO, kad būtų pakeistas NATO didžiųjų valstybių pasiskirstymas Baltijos šalyse numatant, kad Lietuvoje būtų dislokuotos ne Vokietijos, o Didžiosios Britanijos, ar JAV karinės pajėgos ir padidinti jas nuo bataliono iki divizijos.

Rezoliucijos projektą pridedame.

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/cb6b9cf0f2e611ecbfe9c72e552dd5bd?positionInSearchResults=7&searchModelUUID=cda0d641-d842-4c90-834f-e29e238246d1

Daugiau informacijos – tel. 869842163.

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

Projektas Nr.

REZOLIUCIJA

 

DĖL VOKIETIJOS KARINIŲ PAJĖGŲ LIETUVOJE PAKEITIMO Į JAV ARBA Į D. BRITANIJOS KARINES PAJĖGAS

 

2022 06 23  ... d. Nr.

 

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Seimas, atsižvelgdamas į šias aplinkybes:

·       Estijos ministrė pirmininkė Kaja Kallas interviu „Financial times" teigė, jog dabartiniai NATO gynybos planai leistų nušluoti Estiją ir jos žmones nuo žemėlapio, nes numato galimybę leisti užimti Baltijos šalis ir tuomet jas išvaduoti per 180 dienų. Primindama apie Rusijos karių žudynes Ukrainos Bučos mieste, Estijos premjerė teigė, jog NATO planas „prarasti ir vėliau išvaduoti" yra netinkamas. „Jei palygintume Ukrainos ir Baltijos šalių dydį, invazija reikštų visišką mūsų šalių, sunaikinimą";

·       Vokietija atsisako dislokuoti Lietuvoje karių brigadą, o ją nori laikyti Vokietijoje, kas nebūtų efektyvi Lietuvos gynyba;

·       Vokietija kaip ir Lietuva, skirtingai nei dalis kitų ES šalių, Rusijai užpuolus Ukrainą iškart atšaukė savo karo instruktorius, o paskui nedelsiant evakavo net ir ambasadorius su visu ambasadų personalu;

·       Vokietija nuolat nevykdo pažadų Ukrainos Prezidentui V. Zelenskiui suteikti sunkiųjų ginklų nuo Rusijos agresijos besiginančiai Ukrainai, o tai leidžia prognozuoti galimą Vokietijos bataliono Lietuvoje nesipriešinimą, ar net jų evakavimąsi iš Lietuvos Rusijos užpuolimo atveju;

·       didėjant Rusijos grasinimams Lietuvai dėl to, kad Lietuva vykdo ES numatytas Rusijai sankcijas tranzitui į Kaliningradą;

 

Kreipiasi į NATO, prašydamas:

1.     pakeisti NATO didžiųjų valstybių pasiskirstymą Baltijos šalyse numatant, kad Lietuvoje būtų dislokuotos ne Vokietijos, o Didžiosios Britanijos, ar JAV karinės pajėgos, nes šios šalys labiausiai ginklais, pinigais ir morališkai remia Ukrainą;

2.      kadangi Rusija vykdo tranzitą į Kaliningradą per Lietuvą, padidinti NATO pajėgas Lietuvoje nuo bataliono iki divizijos.

 

Seimo Pirmininkė                                              Viktorija Čmilytė-Nielsen

 

Teikia Seimo nariai:

 

Petras Gražulis

 

 

 

 

Petras Gražulis

 

LR Seimo narys

Aplinkos apsaugos komiteto narys

 

Tel. (8 5) 239 6638, mob. 8 698 42163

Faks. (8 5) 239 6556

El. p.: petras.grazulis@lrs.lt