2012-05-30

Laisvo žodžio gynimo akcija 2012 05 31 d.

Šį ketvirtadienį, gegužės 31 dieną, 12 valandą, Simono Daukanto aikštėje Vilniuje rengiama pilietinė akcija „Už laisvą žodį".

Jos metu bus protestuojama prieš dienraščio „Lietuvos žinios" vyriausiojo redaktoriaus Valdo Vasiliausko nušalinimą nuo pareigų, Prezidentūrai to pareikalavus.

Pirmąkart per du pastaruosius Nepriklausomybės dešimtmečius privataus Lietuvos dienraščio vyriausiasis redaktorius yra atleistas iš pareigų valdžiai paliepus.

Tai netoleruotinas pasikėsinimas į žodžio laisvę, kuriam kviečiami pasipriešinti Lietuvos žurnalistai, kultūros ir meno žmonės, visi laisvę branginantys piliečiai.

Policijos ir Vilniaus valdžios represijos tęsiasi: D.Kuolį baudžia už drąsos įpūtimo apeigas

Gegužės 28 dieną Vilniaus apskrities policijos komisariate iniciatyvinės grupės „Už teisingumą" nariui Dariui Kuoliui buvo surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas.

Jame teigiama, kad D. Kuolys, surengdamas prie Vidaus reikalų ministerijos senas lietuviškas pilietinės drąsos pūtimo apeigas, kurių metu drąsos nesėkmingai buvo mėginta įpūsti vidaus reikalų ministrui Artūrui Melianui, „nesilaikė susirinkimo organizavimo tvarkos" ir „taip savo veiksmais pažeidė Susirinkimų įstatymo šeštojo straipsnio ketvirtąją dalį".

D. Kuolys išsamiai paaiškino tyrėjai atliktų apeigų paskirtį bei pobūdį ir su pareikštu kaltinimu nesutiko.

D. Kuolio teismas vyks birželio 27 dieną, 9 valandą, Vilniaus miesto trečiajame apylinkės teisme, Laisvės prospekte 79 A.

 

N.P.:  Vilniaus valdžia ir policija, drausdami rengti mitingus ir bausdami už pilietines akcijas, pažeidžia LR Konstituciją ir LR Konstitucinio Teismo 2000 01 07 d. nutarimą, kuriais garantuojamos absoliučios teisės į taikius susirinkimus. Kaip ir visoje ES, JAV, Kanadoje, Australijoje ir t.t.

T.y. taikioms eitynėms ar susirinkimams nereikia jokių leidimų ar sankcijų, nors pusė žiniasklaidos ir kažkokie valdžios ir VSD papirkti neva jurisprudencijos "mokslininkai" apsiputoję įrodinėja priešingai.

Na ir tegul - galės visi kartu važiuoti į Baltarusiją, kur tokie leidimai tikrai reikalingi.

2012-05-26

Piliečių Sueigos, susirinkusios 2012 05 26 d. Vilniuje,ŽODIS

Mes, pilietės ir piliečiai, susirinkę į Sueigą Vilniuje, pareiškiame:

 

- norime gyventi laisvoje ir orioje Lietuvos valstybėje,

- neleisime daugiau trypti piliečių žmogiškojo orumo ir garbės,

 - neleisime Lietuvos paversti mažąja Rusija,

- ginsime demokratinę savo Respubliką, jos vertybes ir konstitucinę santvarką,

- kovosime už savo vaikų, savo tėvų ir savo pačių teises bei laisves,

- priešinsimės diktatūrai, valdžios smurtui ir valstybės užvaldymui,

- netoleruosime viešo melo ir ginsime laisvą žodį,

- nekolaboruosime su valdžia, kol ji meluoja ir smurtauja,

- sieksime valstybę sugrąžinti piliečiams, Tėvynę – visiems pasaulio lietuviams,

- darysime viską, kad rudenį po Seimo rinkimų Lietuvos tautai atstovautų drąsūs, sąžiningi, Lietuvos Respublikai ištikimi ir piliečius gerbiantys žmonės.

Teigiame: šių metų gegužės 17 dienos rytą valdžia peržengė ribą ir pasikėsino į konstitucinę valstybės santvarką, pamatines demokratijos vertybes ir piliečių bendrabūvį. Valdžios smurtą šiandien lydi melas, žmonių bauginimas ir manipuliavimas jais.

Todėl reikalaujame:

 - nedelsiant nutraukti viešą melą ir smurtą,

-  išviešinti, kas įsakė imtis gegužės 17-osios smurto, ir kas tokiam įsakymui pritarė: įsakymus davę, smurtavę ir smurtui pritarę pareigūnai privalo būti atstatydinti ir sulaukti teisinės atsakomybės.

To nepadarius, sudarysime nepriklausomą visuomeninę komisiją valdžios nusikaltimams ištirti. Mes rūpinsimės valdžios ir grupuočių smurto aukomis.

Valstybės prezidentė turi pagaliau apsispręsti ir aiškiai atsakyti visuomenei: su kuo ji šiandien yra – su Lietuvos Respublika, jos piliečiais ar su smurtaujančiomis jėgos grupuotėmis.

 

Mes nesitrauksime.

Lėšų, surinktų į judėjimo ‚Už teisingumą‘ ataskaita 2012 03 13-2012 05 25

Lėšų, surinktų į judėjimo „Už teisingumą" specialią Romualdo Ozolo atidarytą sąskaitą LT987300010130744398 SWED banke

PANAUDOJIMO ATASKAITA

Lėšos renkamos ir naudojamos tik pilietinių akcijų rengimui, už jų panaudojimą viešai atsiskaitoma.

PAJAMOS:

Nuo sąskaitos atidarymo pradžios, t.y. nuo 2012 03 13 iki 2012 05 25 dienos, į šią sąskaitą 172 žmonės paaukojo 20223 Lt

Vidutiniškai po 118 Lt kiekvienas.

 

IŠLAIDOS:

Dvi scenos pakylos, įgarsinimas, elektros generatoriaus nuoma, tento gamyba 2012 03 17 d. mitingui – 3875 Lt;

Kvietimai į 2012 04 14 d. mitingą audioklipuose per Žinių radiją, Lietuvos radiją ir transporto ekranuose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose – 7910 Lt,

Dvi scenos pakylos, įgarsinimas, elektros generatoriaus nuoma, tento gamyba 2012 04 14 d. mitingui – 4071 Lt

 

Iš viso 2012 05 25 dienai išlaidos kartu su kitomis smulkiomis išlaidomis sudaro 16801 Lt

Likutis 2012 05 25 d.: 3421 Lt

 

Detaliau žiūrėkite išklotinę www.uzteisinguma.lt arba www.užteisingumą.lt

Kontaktams: mes@uzteisinguma.lt tel. 860783335

2012-05-25

Rytoj, 2012 05 26 d. piliečiai Vilniuje renkasi ginti laisvės ir Lietuvos

Rytoj, gegužės 26 d., šeštadienį, 13.00 val., valdžios smurtu ir melu pasipiktinę piliečiai renkasi Vilniuje, Nepriklausomybės aikštėje prie Lietuvos Respublikos Seimo.

Iš čia bus surengta eisena „Už laisvę ir tiesą" Gedimino prospektu į S. Daukanto aikštę prie Prezidentūros.

S. Daukanto aikštėje vyks piliečių sueiga (prasidės apie 13.30-13.45), kurioje pasisakys Kovo 11 akto signatarai, menininkai, mokslininkai, visuomenės veikėjai.

Bus priimtas Piliečių Sueigos Žodis (pridedamas).

Grupės „Už teisingumą" nariai:

Darius Kuolys tel.8-671-32461

Audrius Nakas tel.8-605-50192

Naglis Puteikis tel.8-652-76250

 

Piliečių Sueigos, kviečiamos susirinkti 2012 05 26 d. Vilniuje,

ŽODIS

Mes, pilietės ir piliečiai, susirinkę į Sueigą Vilniuje, pareiškiame:

- norime gyventi laisvoje ir orioje Lietuvos valstybėje,

- neleisime daugiau trypti piliečių žmogiškojo orumo ir garbės,

 - neleisime Lietuvos paversti mažąja Rusija,

- ginsime demokratinę savo Respubliką, jos vertybes ir konstitucinę santvarką,

- kovosime už savo vaikų, savo tėvų ir savo pačių teises bei laisves,

- priešinsimės diktatūrai, valdžios smurtui ir valstybės užvaldymui,

- netoleruosime viešo melo ir ginsime laisvą žodį,

- nekolaboruosime su valdžia, kol ji meluoja ir smurtauja,

- sieksime valstybę sugrąžinti piliečiams, Tėvynę – visiems pasaulio lietuviams,

- darysime viską, kad rudenį po Seimo rinkimų Lietuvos tautai atstovautų drąsūs, sąžiningi, Lietuvos Respublikai ištikimi ir piliečius gerbiantys žmonės.

Teigiame: šių metų gegužės 17 dienos rytą valdžia peržengė ribą ir pasikėsino į konstitucinę valstybės santvarką, pamatines demokratijos vertybes ir piliečių bendrabūvį. Valdžios smurtą šiandien lydi melas, žmonių bauginimas ir manipuliavimas jais.

Todėl reikalaujame:

 - nedelsiant nutraukti viešą melą ir smurtą,

-  išviešinti, kas įsakė imtis gegužės 17-osios smurto, ir kas tokiam įsakymui pritarė: įsakymus davę, smurtavę ir smurtui pritarę pareigūnai privalo būti atstatydinti ir sulaukti teisinės atsakomybės.

To nepadarius, sudarysime nepriklausomą visuomeninę komisiją valdžios nusikaltimams ištirti. Mes rūpinsimės valdžios ir grupuočių smurto aukomis.

Valstybės prezidentė turi pagaliau apsispręsti ir aiškiai atsakyti visuomenei: su kuo ji šiandien yra – su Lietuvos Respublika, jos piliečiais ar su smurtaujančiomis jėgos grupuotėmis.

Mes nesitrauksime.

 

Citizens to Rally for Protection of Freedom, Lithuania Tomorrow

 

Citizens who are outraged with the authorities' violence and lies will be gathering at the Independence Square in front of the House of Parliament of the Republic of Lithuania in Vilnius at 1 p.m. tomorrow, Saturday, May 26.

The rally will continue with a march "For Freedom and Truth" along Gedimino Ave. towards S.Daukantas' Square near the President's Office.

After the march reaches its destination at S.Daukantas' Square, its participants will hold a meeting, beginning between 1:30 p.m. and 1:45 p.m., which will feature speeches delivered by signatories of the Deed of March the 11th, artists, scientists, public figures.

The meeting will pass a Declaration of the Rally of Citizens (appended).

 

Members of the group "For Justice":

Darius Kuolys, phone: 8-671-32461

Audrius Nakas, phone: 8-605-50192

Naglis Puteikis, phone: 8-652-76250

 

DECLARATION

of the Rally of Citizens of May 26, 2012 in Vilnius

We, the citizens who have gathered to this Rally in Vilnius today, hereby declare:

 

- we want to live in a free and dignified state of Lithuania,

- we will not allow trampling civil dignity and honour any more,

- we will not permit turning Lithuania into a Little Russia,

- we will protect our democratic Republic, along with its values and constitutional regime,

- we will fight for our own rights and freedoms as well as those of our children and parents,

- we will oppose dictatorship, violent acts of the authorities and the usurpation of the state,

- we shall not tolerate public lies and will defend the freedom of speech,

- we will not collaborate with the authorities as long as they're lying and committing acts of violence,

- we will strive to return the state to its citizens, the Motherland to every Lithuanian of the world,

- we will do everything so that after the parliamentary elections, which are due this fall, the people of Lithuania will be represented by brave, honest people who will be loyal to the Republic of Lithuania and respectful of its citizens.

We allege that on the morning of the 17th of May this year, the authorities crossed the line and encroached on the constitutional regime of the state, the fundamental values of democracy and the common existence of the citizens. Today, the violent acts of the authorities are followed by lies, intimidations and manipulations of people.

Hence, we demand:

- ceasing the blatant lies and violence immediately,

- disclosing the names of those who had ordered the violent acts of May the 17th and those who approved of such orders: the officials who issued the orders, committed the acts of violence and approved of them must be revoked from duty and prosecuted.

Unless our demands are met, we will form an independent public commission to probe into the crimes of the authorities. We will take care of the victims of the violence of the authorities and the various structures.

The President of the state must finally make up her mind and give an answer to the society as to whom her allegiance lies with today: the Republic of Lithuania and its citizens, or the violent structures of power.

We shall not back down.


2012-05-24

Skvirnelius ir požėlas - lauk. Sugrąžinkim į darbą policininkus, kurie turi širdį, o ne akmenį

Įstatymai nesuteikia galių privačiai antstolei „patvarkymu" uždrausti policijai rodyti N.Venckienės namo šturmo viduje video, bet buvę kelių patruliai - dabartinis generalinis komisaras Saulius Skvirnelis ir jo pavaduotojas Renatas Požėla akivaizdžiai to nežino.

O gal jiems patinka, kai jiems vadovauja privati antstolė ir advokatai?

Didžiajai daliai Seimo, kaip ir policijos vadovams, deja, patinka, kad valstybę valdo privačių antstolių, advokatų ir korumpuotos teisėsaugos, kurią remia analogiški politikai, klanas.

Todėl didėja policijos smurtas prieš senukus, močiutes, moteris ir vaikus.

Todėl kuo skubiau būtina sugrąžinti profesionalius kriminalistus-policininkus, kurie turi ne akmenį, o širdį į policiją,.

O kelių patruliai S.Skvirnelis ir R.Požėla tegul grįžta į savo darbą - kontroliuoti eismo keliuose saugumą.

Ten jų beširdiškumas gal ir tinka - mažiau žus didelio greičio ir nedrausmingų eismo mėgėjų ir bus mažiau jų aukų.

2012-05-22

Žiaurus LT policijos ir kitos teisėsaugos, kai tyčia kankina ir žemina, elgesys 2006-2012 m.

Nuotraukose – policijos ir viešojo saugumo tarnybos ekipiruotė
Žiaurus LT policijos ir kitos teisėsaugos, kai tyčia kankina ir žemina, elgesys 2006-2012 m.
Žemiau aprašomas žiaurus, kai tyčia kankina ir žemina,  policijos ir kitos teisėsaugos elgesys. Tai  ne pirmas kartas: 2006 m. nukankino automobilio bagažinėje rašytoją Gintarą Beresnevičių, 2011 m. pasiuntė į komą močiutę Agotą Ramanauskienę, 2012 m. prisidėjo prie vitražisto Kazimiero Žaltausko mirties (neteisingai apkaltinę mašinos įbrėžimu kankino kalėjime, įgrūdo į psichuškę).
O dabar papildomai dar Garliavoje, iš "Kauno dienos" - http://tiny.lt/6t87x55:
1. Su negalią turinčiu dailininku:  
„Į panašią situaciją papuoliau antrą kartą gyvenime. Prieš 40 metų, kai susidegino Romas Kalanta, aš dar labiau nukentėjau – mane daužė guminėmis lazdomis, spardė, nurideno nuo laiptų. Tačiau tada buvo aišku, dėl ko – ant sovietų milicijos pareigūnų uniformų matėsi žvaigždės. O dabar viską darė savi žmonės su Vyčio ženklu", – skaudžius išgyvenimus lygino R.Radišauskas. Gydytojai jį dar anksčiau, po operacijos buvo įspėję, kad ant likusio inksto irgi formuojasi auglys. Ar nebuvo baisu rizikuoti sveikata, gal net gyvybe Klonio gatvėje? „Na jūs ir paklausėt! Nebėra ko bijoti. Viskas, iš Lietuvos nieko neliko. Viskas daroma, kad žmonės išvyktų".
2. Su diabetu sergančiu menininku fotografu:
„Grūdamas į mašiną prašiau, kad man leistų pasiimti insuliną. Pareigūnė iš mano prašymo tik pasijuokė ir pasakė, kad viską išsiaiškinsime skyriuje. Sakiau, kad insulino man reikia ne skyriuje, o dabar pat. Bet nepadėjo", – kalbėjo menininkas. Laikino sulaikymo patalpose išbuvus apie dvi valandas, vyrui ėmė darytis silpna. Pradėjo temti sąmonė, todėl jis vėl ėmė šaukti, kad reikia insulino. Atvažiavus greitosios medicinos pagalbos medikams, pasak J.Valiušaičio, jis išgirdo, kad šie insulino neturi. Vyro teigimu, jam padėti atvažiavę medikai net pasišaipė, kad Garliavoje jis „prisišokinėjo". Menininką išgelbėjo vėliau atvykęs kitas greitosios ekipažas. Pamatavus cukraus kiekį kraujyje paaiškėjo, kad jis normą viršijo šešis kartus. J.Valiušaitis buvo išvežtas į Kauno klinikas. Stabilizavus vyro būklę, jis tą pačią dieną išleistas namo."
3. Su režisiere:
"N.Karpuškaitė – Akelaitienė teigė, kad vėliau pareigūnai jai užlaužė rankas, nekreipdami dėmesio, kad ji tebelaikė Lietuvos trispalvę ir nesipriešino. Antrankiais ji nebuvo surakinta. Vėliavos kotas sužalojo moters nugarą. Buvo suplėšyta kitų žmonių turėta trispalvė.Lyg to būtų maža, režisierė sako buvusi pažeminta ir kaip moteris. Prieš tai, kai buvo įsodinta į pareigūnų autobusiuką, ji buvo apieškota pareigūnės kelių dešimčių vyrų akivaizdoje.
Bet to maža, policija toliau tyčiojasi, žemina ir grasina sodinti į kalėjimus: "...teks atsakyti dėl pareigūnų reikalavimų nevykdymo (grėstų bauda iki 500 litų), o treti gali būti patraukti baudžiamojon atsakomybėn dėl pasipriešinimo pareigūnams. Už pastarąjį nusižengimą ir gresia laisvės atėmimas iki trejų metų.„ Sulaukus tarnybinio pranešimo, buvo pradėtas tyrimas dėl šių asmenų veiksmų. Jam pasibaigus bus aišku, kas ką padarė ir kas už ką turi atsakyti", – sakė K.Kasciukevičius. Sprendimai, ar pradėti ikiteisminius tyrimus, jei taip, kokia – administracine ar baudžiamąja – tvarka, turėtų paaiškėti iki kitos savaitės pabaigos." 

Kiek žmonių reikia teisingumui įvykdyti: 24, 240 ar 24 tūkstančių?

Nuotraukoje – 2012 05 19 d. protesto eisena nuo prezidentūros iki Seimo

2011 05 01 dieną 24 JAV „Navy Seals" specialiojo būrio pareigūnai šturmu paėmė vieno didžiausių pasaulio teroristų O.Bin Ladeno namą-tvirtovę.

Tuo tarpu Lietuvos jėgos struktūroms teisėjos Neringos Venckienės namui šturmuoti 2012 05 17 d. prireikė dešimt kart daugiau pajėgų (kelių kuopų, arba vos ne viso bataliono  - 244 žmonių: 4 gaisrininkų su durų pjovimo įranga, 200 policininkų ir 40-ies  "eismo saugumo patrulių" su Viešojo saugumo tarnybos spec.ekipiruote, skirta kalinių maištams malšinti įskaitant pompinius šautuvus -http://tiny.lt/ssv5g7).

Tiesa, 2006 08 06 d. sukišant į policijos automobilio bagažinę rašytoją 45 metų Gintarą Beresnevičių ir tokiu būdu jį sadistiškai nukankinant užteko 2 policininkų  - http://tiny.lt/ndxhny

Kaip ir 2011 08 19 d. iki komos sužalojant neva be leidimo vaistažolėmis Kaune prekiavusią 72 metų močiutę Agotą Ramanauskienę (išvilko be jokio teismo sprendimo iš privačių namų, kur ji pabėgusi slėpėsi - http://tiny.lt/4zzyy4 ).

Įdomu, ar tie keturi policininkai-sadistai, kurie nukankino G.Beresnevičių ir kankino A.Ramanauskienę, dalyvavo N.Venckienės namo šturme? Spėju, kad taip, nes mano žiniomis jie tebedirba "pilicininkais" (L.Jakimavičiaus terminas), juk be tokią patirtį turinčių teisėsaugininkų dabartinė LT santvarka sugriūtų per kelias dienas, o pseudoelitas liktų be otkatų ir juos ginančios teisėsaugos.

Kuom į tai galime atsakyti? 2400 vaikštynių nuo prezidentūros iki Seimo dalyviais 2012 05 19 dieną.

Kai jų bus 24 tūkst., gal tada politikai atras savyje drąsos sustabdyti šį baisų valstybės ginkluotų ir stiprių pareigūnų smurtą prieš bejėgius senukus, vaikus ir moteris?

Įdomu, kaip visa ši sadistų gvardija su antstole ir kitais teisėsaugos bei politikos šulais pasielgtų, jei juos išsiųstų į taikos misiją Afganistane ir jei ten pamatytų bent vieną tikrą barzdotą modžachedą su 19 amžiaus šautuvu?

Ar kartais neprikrautų į kelnes iš baimės?

Nes dabar tik prieš fiziškai silpnesnius ir elitui nepriklausančius yra drąsūs.

2012-05-01

Įpūskim pilietinės drąsos Vidaus reikalų ministrui

Šį ketvirtadienį, gegužės 3 dieną, 12 valandą, Vilniuje, prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos, Šventaragio g. 2, priešais Katedrą, rengiama pilietinė meninė akcija Padrąsinkime Ministrą.

Pilietės ir piliečiai kviečiami susieiti ir įpūsti pilietinės drąsos Vidaus reikalų ministrui Artūrui Melianui.

Rišdami žalias vilties juosteles paraginsime ministrą nebesvyruoti – ryžtingai atleisti iš Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) direktoriaus pareigų įstatymą pažeidusį Kęstutį Jucevičių ir sugrąžinti į šias pareigas neteisėtai atleistą generolą Vitalijų Gailių.

Dar balandžio 17 dieną Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė, kad dabartinis FNTT vadovas K. Jucevičius, laikinai ėjęs pareigas ir pasirašęs Specialiųjų tyrimų tarnybai (STT) skirtą raštą, kuriame nurodė, jog FNTT neturi informacijos dėl jo paties nepatikimumo, pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymą.

Ministras A.Melianas iki šiol svarsto, ar viešuosius ir privačius interesus painiojantis K. Jucevičius gali vadovauti tarnybai, kovojančiai su finansiniais nusikaltimais ir korupcija.