2022-09-30

Konservatoriai rūpinasi tik savais, arba LGBT, arba Irano moterimis, kurioms tomis rezoliucijomis nepadėsi, nes ajatolos jų neklausys, bet nesirūpina lietuvių kilmės asmenimis.

Konservatoriai rūpinasi tik savais, arba LGBT, arba Irano moterimis, kurioms tomis rezoliucijomis nepadėsi, nes ajatolos jų neklausys, bet nesirūpina lietuvių kilmės asmenimis. 

O čia užtektų Vyriausybei priimti politinį sprendimą įsileisti tuos kelis tūkstančius šaukiamojo amžiaus lietuvių kilmės piliečius, ypač

iš Karaliaučiaus. Bet ne –  atmetė ir antrą kartą tokį P. Gražulio pasiūlymą. Kas kaip balsavo, šį kartą kartu su konservatoriais balsavo ir du socdemai – D. Šakalienė ir A. Sysas : https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=37067&p_bals_id=-47226

2022 09 29  P. Gražulis antrą kartą pasiūlė įtraukti į rytinio posėdžio darbotvarkę rezoliuciją dėl lietuvių kilmės Rusijos piliečių gelbėjimo. Nes Kaliningrado lietuvių bendruomenės pirmininkas S. Šamborskis teigė, jog Karaliaučiaus srityje šaukimus į kariuomenę pirmiausia gavo lietuviškų šaknų turintys vyrai ir jau yra žuvusių į Rusijos armiją pašauktų lietuviško kraujo turinčių vaikinų: „taip, pirmiausia jie ir gauna tuos šaukimus. Nes tikrus rusus gal net ir vengia pačius pirmuosius šaukti, daugiausiai šaukiami iš pasienio rajonų su Lietuva. O ten, kaip žinia, labai daug lietuvių tautybės žmonių gyvena, buvusių mūsų tremtinių, politinių kalinių anūkų tikrai yra nemažai. Yra nemažai ir pašauktų, išvežtų jau", – sakė jis. https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/zinios-is-kaliningrado-saukimus-i-kariuomene-pirmiausia-gavo-lietuvisku-saknu-turintys-vyrai.d?id=91372859

Prieš dvi dienas  - antradienį konservatoriai tokią P. Gražulio  rezoliuciją taip pat atmetė.

P. Gražulio pasisakymas šia tema: 

Konservatoriai, gindami elektros perpardavinėtojų viršpelnius, nesutinka mažinti elektros kainų – atmetė visas tai siūlančias P. Gražulio pataisas.

Valdančioji Seimo dauguma, gindama elektros perpardavinėtojų viršpelnius, ketvirtadienį atmetė visas parlamentaro Petro Gražulio pateiktas Elektros energetikos įstatymo pataisas, kuriomis būtų ženklai sumažintos elektros kainos gyventojams ir verslui.

Pirmiausia atmetė P. Gražulio pateiktą įstatymo pataisą, numatančią, kad „elektros vartotojai, kurie yra sudarę ilgalaikes sutartis su elektros tiekėjais, turi teisę informavę tiekėją prieš 5 dienas, jas nutraukti nemokėdami nei baudų, nei netesybų ir jiems negali būti taikomos jokios sankcijos už tokį sutarties nutraukimą".

Seimo Lietuvos regionų frakcijos narys P. Gražulis taip pat siūlė suteikti galimybę elektros vartotojams be sankcijų per 5 dienas pakeisti elektros tiekėją, nustatyti elektrą gaminančioms įmonėms ne didesnį, nei 10 proc. antkainį, tačiau Seimo TS-LKD ir liberalai nenorėjo net girdėti apie tai.

Konservatoriai atmetė ir tas P. Gražulio pataisas, kuriomis buvo siūloma numatyti  kompensacijas įmonėms dėl padidėjusių elektros kainų. Pagal jo pateiktą projektą, „dėl ekstremalių aplinkybių ženkliai padidėjus elektros kainoms įmonėms kompensuojama ta sąnaudų už elektrą dalis, kuri viršija 5 proc. įmonės apyvartos."

P. Gražuliui nepavyko įtikinti valdančiųjų, kad leidimai plėtoti elektros energijos gamybos ar energijos kaupimo pajėgumus pirmiausia išduodami jau veikiančioms įmonėms jų pačių reikmėms pagal jų praeitais kalendoriniais metais suvartotą kiekį. Tik tada, jei dar lieka prisijungimo galių, parlamentaras siūlė jas išdavinėti kitiems rinkos subjektams.

Seimo konservatoriai, nuosekliai gindami elektros perpardavinėtojų viršpelnius, atmetė ir  siūlymą Elektros energetikos įstatyme įteisinti, kad „elektrą gaminančių, perduodančių, skirstančių ir visuomeninio tiekimo paslaugą atliekančių įmonių antkainis negali būti didesnis nei 10 proc., o jų finansinės ataskaitos skelbiamos viešai".

 

Konservatoriai, gindami elektros perpardavinėtojų viršpelnius, nesutinka mažinti elektros kainų – atmetė visas tai siūlančias P. Gražulio pataisas.

Valdančioji Seimo dauguma, gindama elektros perpardavinėtojų viršpelnius, ketvirtadienį atmetė visas parlamentaro Petro Gražulio pateiktas Elektros energetikos įstatymo pataisas, kuriomis būtų ženklai sumažintos elektros kainos gyventojams ir verslui.

Pirmiausia atmetė P. Gražulio pateiktą įstatymo pataisą, numatančią, kad „elektros vartotojai, kurie yra sudarę ilgalaikes sutartis su elektros tiekėjais, turi teisę informavę tiekėją prieš 5 dienas, jas nutraukti nemokėdami nei baudų, nei netesybų ir jiems negali būti taikomos jokios sankcijos už tokį sutarties nutraukimą".

Seimo Lietuvos regionų frakcijos narys P. Gražulis taip pat siūlė suteikti galimybę elektros vartotojams be sankcijų per 5 dienas pakeisti elektros tiekėją, nustatyti elektrą gaminančioms įmonėms ne didesnį, nei 10 proc. antkainį, tačiau Seimo TS-LKD ir liberalai nenorėjo net girdėti apie tai.

Konservatoriai atmetė ir tas P. Gražulio pataisas, kuriomis buvo siūloma numatyti  kompensacijas įmonėms dėl padidėjusių elektros kainų. Pagal jo pateiktą projektą, „dėl ekstremalių aplinkybių ženkliai padidėjus elektros kainoms įmonėms kompensuojama ta sąnaudų už elektrą dalis, kuri viršija 5 proc. įmonės apyvartos."

P. Gražuliui nepavyko įtikinti valdančiųjų, kad leidimai plėtoti elektros energijos gamybos ar energijos kaupimo pajėgumus pirmiausia išduodami jau veikiančioms įmonėms jų pačių reikmėms pagal jų praeitais kalendoriniais metais suvartotą kiekį. Tik tada, jei dar lieka prisijungimo galių, parlamentaras siūlė jas išdavinėti kitiems rinkos subjektams.

Seimo konservatoriai, nuosekliai gindami elektros perpardavinėtojų viršpelnius, atmetė ir  siūlymą Elektros energetikos įstatyme įteisinti, kad „elektrą gaminančių, perduodančių, skirstančių ir visuomeninio tiekimo paslaugą atliekančių įmonių antkainis negali būti didesnis nei 10 proc., o jų finansinės ataskaitos skelbiamos viešai".

2022-09-29

P. Gražulis: Eilinė konservatorių veidmainystė, už kurios slepiamas abejingumas eiliniams žmonėms ir slapta pagalba Putinui.

P. Gražulis: vakar, 2022 09 28 per LRT laidoje „Lietuva kalba" buvęs patriotinių pažiūrų, o vėliau jas iškeitęs į LGBT-sitines „vertybes" L. Kasčiūnas veidmainiškai aiškino, kad gal ir reikėtų pasirūpinti lietuvių kilmės Rusijos šauktiniais ir priimti juos Lietuvoje, ypač bėgančius iš Kaliningrado. 
Bet kai užvakar pasiūliau priimti tokią Seimo rezoliuciją, ją atmetė ir dar agitavo tokius pačius skūrą išvertusius balsuoti prieš. LRT ir pats L. Kasčiūnas nė vieno žodžio nepasakė LRT laidoje, kad buvo tokia mano ir Regionų frakcijos iniciatyva. Kitas krikdemiškas vertybes kadaise išdavęs P. Saudargas, gindamas L. Kasčiūną, man išjungė mikrofoną. 
Nieko tokio –Seime numatyta diskusija šiuo klausimu, tai aš jiems kaukes nuplėšiu ir toliau visomis priemonėmis reikalausiu, kad lietuvių kilmės asmenys būtų iš Rusijos ir ypač iš Karaliaučiaus srities evakuojami į Lietuvą. 
Nes tada jie nekariaus prieš ukrainiečius – Putino armija bus silpnesnė, o mes išsaugosime lietuvius, kurių kasdien pasaulyje vis mažiau. 
Keletas Karaliaučiaus lietuvių S. Šamborskio duomenis jau žuvo kariaudami Putino pusėje – reikia gelbėti visus lietuvių kilmės Rusijos šauktinius,  įsileidžiant juos be eilės ir be kliūčių į Lietuvą!: 

Kraujo donorystė, jo perpylimas ir krikdemiškas vertybes išdavęs Mindaugas Lingė, perbėgęs pas TS-LKD

Vakar, 2022 09 28 d. Seime Kraujo centras pakvietė duoti kraujo, sutikau ir staiga žiūriu, kad šalia manęs kitoje pusėje duoda kraują krikdemiškas vertybes išdavęs Mindaugas Lingė, dabartinis itin aršiai už narkotikų legalizavimą, už alkoholio reklamą ir LGBT pasisakantis TS-LKD frakcijos narys. O kadaise buvome su juo vienoje Krikščionių demokratų partijoje, jis tuomet buvo už vertybes, bet, kai delegavome pas prezidentę D. Grybauskaitę patarėju, gan greitai persivertė. Grybauskaitė, matyt, jam padarė liberališko kraujo perpylimą, todėl ir persivertė, kaip ir daugelis TS-LKD narių.


2022-09-28

Konservatoriai atmetė P. Gražulio pasiūlymą gelbėti nuo mobilizacijos lietuvių kilmės Rusijos piliečius.

Valdantieji nesutiko į antradienio Seimo plenarinių posėdžių darbotvarkę įtraukti Seimo nario Petro Gražulio parengtą ir kartu su Regionų frakcija teiktą rezoliucijos projektą „Dėl lietuvių kilmės asmenų Rusijos piliečių, nenorinčių kariauti prieš Ukrainą, įleidimo į Lietuvą išimties tvarka".

Už tai, kad šis  Lietuvos regionų frakcijos nario įregistruotas rezoliucijos projektas atsirastų posėdžio darbotvarkėje, balsavo 43  Seimo nariai, prieš buvo 53, susilaikė 23 parlamentarai (kaip kas balsavo: https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=37067&p_bals_id=-47198 )

Atsisakydami juos įsileisti į Lietuvą, stipriname Rusijos kariuomenę, kuri kariauja prieš Ukrainą. Ponai konservatoriai, tai Jūs už , ar prieš Ukrainą ir kodėl paliekate tautiečius pražūčiai svetimuose kraštuose", klausė P. Gražulis.

Rezoliucijos projekte buvo prašoma Užsienio reikalų ministerijos (URM) „nedelsiant sudaryti sąlygas visiems lietuvių kilmės ir šaukiamojo amžiaus Rusijos piliečiams patekti į Lietuvą". Taip pat siūloma siekti bendros ES politikos dėl oponuojančių Putino režimui Rusijos piliečių, kurie nori išvengti mobilizacijos, įleidimo į Lietuvą ir kitas ES šalis.

Rezoliucijos projektą parengęs  P. Gražulis siūlė ją priimti, atsižvelgiant į  tai, kad V. Putinui paskelbus mobilizaciją karui prieš Ukrainą, lietuvių kilmės Rusijos piliečiai, turintys tai patvirtinančius dokumentus, ypač gyvenantys Kaliningrado srityje, kurie nenori kariauti prieš Ukrainą, nėra įleidžiami į Lietuvą, net jei turi vizas.

Rezoliucijos projektas:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/db370ff03e2e11edbf47f0036855e731

2022-09-27

Keturi, mano galva, svarbūs faktai dėl rinkimų Italijoje, kuriuos nutyli Lietuvos ir tarptautinė žiniasklaida.

1. Per keletą metų Giorgia Meloni vadovaujamiems „Italijos broliams"  pavyko pasiekti, kad jos vadovaujamos partijos populiarumas nuo 4 proc. balsų 2018 m. išaugtų daugiau nei net šešis  kartus iki 26 proc. 2022 m.

Rinkimų kampanijoje ji agitavo prieš musulmonų imigrantus, prieš teisę į abortus bei LGBT teises, taip pat žavėjosi Vengrijos prezidentu V. Orbanu.

Prie jos pergalės neabejotinai prisidėjo ir tai, kad Italijos Lampedūzos saloje šią vasarą buvo registruotas rekordinis atvykstančių migrantų skaičius, o tarptautinė žiniasklaida šį faktą demonstratyviai ignoravo, tuo nervindami italus.

Pagrindinės „Italijos brolių" ideologinės kryptys – radikalus konservatizmas, patriotizmas, nativizmas (nacionalinių gyventojų interesai  ir teisės yra svarbiau, nei imigrantų, kurių srautą reikia riboti) ir pasipriešinimas imigracijai. Siūlo „konfederacinę tautų Europą", o ne „federacinę Europą".

 

2. Viena iš priežasčių, kodėl sugriuvo Italijos Vyriausybė ir kodėl prireikė neeilinių parlamento rinkimų  - kai vienos iš valdančios koalicijos partijų  - 5 Žvaigždžių judėjimo" lyderis Giuseppe Conte paprieštaravo ginklų siuntimui į Ukrainą – tada dešimtys parlamento narių paliko M5S (2018 m. ši partija turėjo 227 deputatus ir 111 senatorių, griuvimo metu buvo likę tik 105 deputatai ir 62 senatoriai) ir valdanti koalicija iš esmės neteko daugumos.

 

3. Įdomu tai, kad būsima valdančioji Italijos dauguma užsienio politikos srityje iki rinkimų turėjo daug ryškų skirtumų (po rinkimų, tikėtina, kad susiderins pozicijas šiais klausimais):

„Italijos broliai" pasisako už NATO, už Ukrainą ir griežtai už V. Orbaną.

„Lyga" norėtų silpninti sankcijas  Maskvai („jos labiau kenkia Europai ir Italijai nei Maskvai"), taip pat tvirtai palaiko V. Orbaną.

Silvio Berlusconi vadovaujam „Pirmyn, Italija"  - griežtai prieš V. Orbaną, nes ji neva pažeidžia demokratiją Vengrijoje. O dėl Ukrainos užpuolim, Berlusconi manymu, kaltas ne tiek Putinas, kiek rusų elitas ir net pati rusų tauta, kuri visą laiką reikalavo sunaikinti Ukrainą.

 

4. Rusija dieną prieš Italijos rinkimus bandė pakenkti lyderė G. Meloni vadovaujamiems „Italijos broliams", bet nepavyko: likus trims dienoms iki rinkimų, Rusijos ambasada Italijoje tviteryje paskelbė nuotraukas, kuriose beveik visų svarbiausių partijų lyderiai matomi su prezidentu V. Putinu. Vienintelė partijos lyderė, kurios nebuvo nuotraukose, – „Italijos brolių" vadovė G. Meloni.

 

Šios mano mintys surašytos remiantis Seimo kanceliarijos Informacijos ir komunikacijos departamento Bendrosios ir bibliografinės informacijos skyriaus darbuotojų informacija, skirta LR Seimo nariams – dėkoju jiems už tokį kruopštų ir išsamų darbą apie Italijos rinkimus.

Nuotrauka iš Vikipedijos.

2022-09-26

Pr. spaudai: P. Gražulis siūlo į Lietuvą įsileisti prieš Ukrainą nenorinčius kariauti lietuvių kilmės Rusijos piliečius (taip pat ir prisegtuke).

Pr. spaudai: P. Gražulis siūlo į Lietuvą įsileisti prieš Ukrainą nenorinčius kariauti lietuvių kilmės Rusijos piliečius.

 

Seimo narys Petras Gražulis siūlo Seimui skubiai kreiptis į Lietuvos užsienio reikalų ministeriją, kad lietuvių kilmės šaukiamojo amžiaus Rusijos piliečiai, ypač gyvenantys Kaliningrado srityje ir nenorintys kariauti prieš Ukrainą, būtų be kliūčių įleidžiami į Lietuvą.

P. Gražulis siūlo į Lietuvą įsileisti ir tuos Rusijos piliečius, kurie yra nelojalūs Putino režimui.

Seimo rezoliucijos projektą pridedame.

 

 

Projektas

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

REZOLIUCIJA

 

DĖL LIETUVIŲ KILMĖS ASMENŲ RUSIJOS PILIEČIŲ, NENORINČIŲ KARIAUTI PRIEŠ UKRAINĄ, ĮLEIDIMO Į LIETUVĄ IŠIMTIES TVARKA

 

2022 09 26 d. Nr.

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Seimas,

atsižvelgdamas į tai, kad V. Putinui paskelbus mobilizaciją karui prieš Ukrainą, lietuvių kilmės Rusijos piliečiai, ypač gyvenantys Kaliningrado srityje, kurie nenori kariauti prieš Ukrainą, bei nelojalūs Putino režimui Rusijos piliečiai, nėra įleidžiami į Lietuvą, net jei turi vizas,

konstatuodamas, kad atsisakydami juos įsileisti į Lietuvą, stipriname Rusijos agresiją prieš Ukrainą,

prašo Užsienio reikalų ministerijos nedelsiant sudaryti sąlygas visiems lietuvių kilmės ir nelojaliems Putino režimui šaukiamojo amžiaus Rusijos piliečiams patekti į Lietuvą.

 

 

Seimo Pirmininkė                                                              Viktorija Čmilytė-Nielsen

 

Teikia Seimo nariai:

Petras Gražulis

 

 

 

 

Petras Gražulis

 

LR Seimo narys

Aplinkos apsaugos komiteto narys

 

Tel. (8 5) 239 6638, mob. 8 698 42163

Faks. (8 5) 239 6556

El. p.: petras.grazulis@lrs.lt

 

 

 

2022-09-22

Pr. sp.: P. Gražulis siūlo valstybei išpirkti 26 proc. „Ignitis grupės“ akcijų iš privačių investuotojų ta pačia kaina, kokia jos buvo įsigytos

P. Gražulis siūlo valstybei išpirkti 26 proc.Ignitis grupės" akcijų iš privačių investuotojų ta pačia kaina, kokia jos buvo įsigytos

Seimo narys Petras Gražulis įregistravo įstatymo projektą „Dėl UAB „Ignitis grupė" akcijų, kurias valdo privatūs investuotojai, išpirkimo valstybės naudai. Šiuo projektu siekiama mažinti elektros kainą panašiais būdais, kuriuos pasirinko Estijos parlamentas, 2022 09 15 d. priėmęs įstatymų pataisas, kurios visą padidėjusių elektros kainų amortizavimo naštą perkelia analogiškai Lietuvos UAB „Ignitis grupei" – „Eesti Energijai".

Lietuva tokio pat žingsnio žengti negali, nes valstybė nebekontroliuoja „Igničio grupės" - 26,92 procentai jos akcijų buvo parduotos privatiems investuotojams. Pastarieji reikalauja, kad ši įmone dirbtų su viršpelniais, kas Lietuvoje labai kelia elektros kainas.

Siekdamas, kad UAB „Ignitis grupė" šiame itin brangių elektros kainų laikotarpyje laikinai dirbtų be pelno ir tokiu, bei kitais būdais mažintų elektros kainas galutiniams vartotojams, o tai įmanoma tik tokiu atveju, kai šios grupės 100 proc. valdytų Lietuvos valstybė, teikiu įstatymo projektą dėl 26,92 procentų UAB „Ignitis grupės" akcijų išpirkimo iš privačių investuotojų valstybės naudai", teigė P. Gražulis.

Šias akcijas siūlau išpirkti tomis pačiomis kainomis, kokiomis privatūs investuotojai jas įsigijo - už 450 mln. Eurų" –būtų teisinga ir garbinga užsienio bankams nesiekti viršpelnių Lietuvos gyventojų elektros antkainių sąskaita, - pabrėžė įstatymo iniciatorius.

P. Gražulis praeitą savaitę įregistravo tris pataisas elektros Energetikos įstatymui, kuriomis taip pat Estijos pavyzdžiu siekiama mažinti elektros kainas:

·       suteikti galimybę elektros vartotojams be sankcijų per 5 dienas pakeisti elektros tiekėją,

·       nustatyti visoms elektros gamybos ir teikimo grandinėje dalyvaujančioms įmonėms ne didesnį, nei 10 proc. antkainį,

·       jų finansines ataskaitas skelbti viešai, 

·       leidimus plėtoti elektros energijos gamybos ar energijos kaupimo pajėgumams pirmiausia išduoti jau veikiančioms įmonėms jų pačių reikmėms pagal jų praeitais kalendoriniais metais suvartotą kiekį ir tik tada, jei dar lieka prisijungimo galių, jas išdavinėti kitiems rinkos subjektams.

 

 

 

Valio - iš Rusijos nelaisvės išvaduoti (apkeisti) Mariupolio gynėjai-didvyriai "Azovo" bataliono vadai

Valio - iš Rusijos nelaisvės išvaduoti (apkeisti) Mariupolio gynėjai-didvyriai "Azovo" bataliono vadai Denis "Redis" Prokopenko (Денис «Редіс» Прокопенко), Svjatoslav "Kalina" Ponomar (Святослав «Калина» Паламар), Sergej "Volyna" Volynskij, Сергій «Волина» Волинський. Iš viso išmainyta dar 215 Ukrainos karių, iš kurių net 108 "Azovo" bataliono kovotojai. Rusams mainais perduotas atiduota panašus skaičius jų karių ir karininkų ir Ukrainos išdavikas V. Medvedčiukas: https://twitter.com/sternenko/status/1572694092118892544

2022-09-19

Pr. sp: Petras Gražulis pasitikrino pasitikėjimą - Tautos ir teisingumo (centristų, tautininkų) sąjunga jį perrinko šios partijos pirmininku.

Pr. spaudai:

Petras Gražulis pasitikrino pasitikėjimą - Tautos ir teisingumo (centristų, tautininkų) sąjunga jį perrinko šios partijos pirmininku.

Šį šeštadienį 2022 09 17, Karklėje, Klaipėdos rajone vyko Tautos ir teisingumo (centristų, tautininkų) sąjungos sąskrydis ir suvažiavimas.

Sąskrydyje dalyvavo 400 partijos narių ir rėmėjų.

Suvažiavimas priėmė rezoliuciją dėl energetinių kainų, kurias dirbtinai kelia valdančiųjų globojami perpardavinėtojai ir paprašė Seimo narį P. Gražulį kreiptis dėl to į teisėsaugos institucijas.

Suvažiavimas pasmerkė valstybės ir šeimos pamatus griaunančią valdančiųjų politiką siekiant įtvirtinti partnerystę, Stambulo konvenciją, narkotikų legalizavimą.

Savivaldos rinkimuose nuspręsta eiti į koaliciją tik su tomis partijomis, kurios pripažįsta valdančios daugumos teisinę atsakomybę už jų energetinius nusikaltimus, žmonių skurdinimą, verslo žlugdymą, bei valstybės ir šeimos pamatinių vertybių griovimą.

Seimo narys, šios partijos pirmininkas Petras Gražulis, atsižvelgdamas į įsigaliojusi teismo sprendimą, kuriuo jis buvo nuteistas baudžiamojoje „listerijos" byloje ir dėl ko jam gresia interpeliacija Seime, nusprendė pasitikrinti pasitikėjimą ir atsistatydino. Todėl partijos pirmininkas buvo renkamas iš naujo slaptu balsavimu.

Kai kurie kalbėtojai sakė, kad ne Petrui Gražuliui, o Lietuvos teismams reikia interpeliacijos. Nes E. Masiulis buvo  pagautas už rankos su 90 000 eurų kyšiu, dar kažkiek rasta paslėpta jo namuose. Tačiau teismas konstatavo, kad STT ženklinti pinigai buvo skola. Nors teismas pripažino, kad trys tūkstančiai eurų P. Gražulio buvo grąžinti įmonei, tačiau teismo nuomone jis vis tiek kaltas. Nes jais pasinaudojo.

Kitiems pasiūlytiems kandidatams atsisakius P. Gražulio naudai, slaptame balsavime jis sulaukė vieningo palaikymo.

Partijos pirmininko pavaduotojais buvo išrinkti: pirmuoju pavaduotoju Sakalas Gorodeckis, kitais pavaduotojais - Sigitas  Karbauskas, Lilija Nefienė,  Naglis Puteikis, ir Gintaras Songaila.

 

 

 

2022-09-15

Tautos ir teisingumo sąjungos (centristų, tautininkų) pirmininko P. Gražulio parengtą Seimo kreipimąsi į Generalinę prokuratūrą dėl tyčinio elektros kainų didinimo valdantieji atmetė. Nes jų globotiniai - elektros perpardavinėtojai bijo tyrimo.

Seimo nario, Tautos ir teisingumo sąjungos (centristų, tautininkų) pirmininko P. Gražulio parengtą Seimo kreipimąsi į Generalinę prokuratūrą, FNTT ir STT dėl tyčinio elektros kainų didinimo (jo tekstas su 14 faktų - šio komentaro apačioje) valdantieji atmetė, opozicija beveik visa parėmė, išskyrus keletą. Čia galite pažiūrėti, kaip kas balsavo: https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=37067&p_bals_id=-47041 .
Spėju, kad iš elektros viršpelnių lobsta su valdančiaisiais susijusi grupuotė, todėl valdantieji ir bijo tokio teisėsaugos tyrimo.

Projektas XIVP-1984(2)
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/0270c210333911edbf47f0036855e731
LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS
REZOLIUCIJA

KREIPIMASIS Į TEISĖSAUGOS INSTITUCIJAS DĖL ELEKTROS KAINŲ SITUACIJOS LIETUVOJE
2022 m. rugsėjo d.
Vilnius
Lietuvos Respublikos Seimas (toliau – Seimas), konstatuoja, kad Lietuvoje yra pačios didžiausios elektros ir kitų energetinių išteklių kainos visoje ES ir jos toliau nepaliaujamai kyla, vis labiau atitrūkdamos nuo kaimyninių šalių analogiškų kainų. Toks žymiai didesnis nei pas kaimynus energetikos kainų nestabdomas didėjimas žlugdo Lietuvos žmones ir verslą. Ar tikrai šie procesai susiję tik su tuo, kad patys gaminame tik 30 proc. Lietuvoje sunaudojamos elektros energijos?
Atėjus į valdžią konservatoriams, energijos ir ypač elektros kainos kildavo visada, todėl kyla įtarimų, kad ir šis elektros kainų šuolis, didesnis, nei regione, yra galimai susijęs su valdančiaisiais politikais, kurie galimai padeda savo bendrininkams – elektros perpardavinėtojams bei kitiems elektros rinkos subjektams neteisėtai pelnytis kaip pretekstu naudojantis Rusijos karu prieš Ukrainą ir pasaulinėmis energetikos kainų kilimo tendencijomis.
Seimas, atsižvelgdamas į aukščiau išvardintas aplinkybes,
n u t a r i a:
1 straipsnis. Kreiptis į LR Generalinę prokuratūrą, Valstybės saugumo departamentą, Specialiųjų tyrimų tarnybą bei Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybą ir prašyti įvertinti, ar atskirų Lietuvos pareigūnų veiksmuose, sudariusiuose sąlygas elektros energijos perpardavinėtojams bei kitiems elektros rinkos subjektams neteisėtai gauti nepagrįstą naudą, nėra nusikaltimo sudėties:
1. Kodėl nėra reguliariai viešai skelbiamos elektros pirkimo ir pardavimo kainos visoje elektros gamybos, perdavimo ir pardavimo grandinėje;
2. Kodėl valstybės kontroliuojama įmonė AB „Ignitis grupė" perka elektrą iš savo pačios dukterinių įmonių „Ignitis gamyba" ir „Ignitis Renewables" labai brangiai per biržą, užuot pirkę tiesiogiai ir pigiai – juk nėra jokio įstatyminio reguliavimo, kuris tai draustų;
3. Kodėl valstybės per akcijų paketus kontroliuojamų elektros gamybos, perdavimo ir pardavimo grandinėje dalyvaujančių įmonių pelnai nėra apriboti iki 5 proc., kaip tai numatyta įstatyme. Ir kas iš elektros tiekėjų gauna naudą iš šios schemos.
4. Garantinio tiekimo kaina yra nustatoma prie praėjusio mėnesio biržos vidutinės kainos pridedant elektros perdavimo tinklo paslaugų kainą (9,342 ct/kWh), taip pat 21 proc. PVM ir 25 proc. pelno maržą! Ar toks valdančiųjų žūtbūtinis noras priversti visus gyventojus dalyvauti liberalizuotoje elektros rinkoje, į kurią įleisti buvo ne tik elektros gamintojai, bet ir elektros perpardavinėtojai, baudžiant liekančius garantiniame tiekime penkis kartus didesne pelno marža, nėra viešo intereso pažeidimas,
5. Jei elektros kainų skirtumą tarp Lietuvos ir kaimyninių šalių bandoma paaiškinti mažesniais elektros generavimo pajėgumais Lietuvoje, kodėl valdantieji atidėjo antrojo jungties su Lenkija statybą;
6. Ar kuriant ir įtvirtinant „Nordpool" biržos veikimo mechanizmą (algoritmą), įgalinantį gauti normalioje rinkoje neįsivaizduojamus pelnus, nebuvo atskirų Lietuvos pareigūnų piktnaudžiavimo savo pareigomis elementų? Kodėl kitos Europos šalys kreipėsi į EK prašydamos pakeisti šį gyventojus ir verslą skurdinantį algoritmą dar 2022 kovo mėn., o Lietuvos valdžia delsė tai daryti iki šiol;
7. Ar nebuvo korupcinių interesų privatizuojant AB „Ignitis grupės", 27 proc. valstybei priklausančių jos akcijų? Jei reikėjo kelių šimtų milijonų eurų energetikos plėtrai, tai juos galima buvo pritraukti be akcijų privatizavimo skolinantis tarptautinėse rinkose su valstybės garantija. Dabar šis privatizavimas trukdo tiekti elektrą gyventojams ir verslui už savikainą, nes naujieji akcininkai siekia viršpelnių (kodėl įstatyme nėra jiems nustatyta 5 proc. pelno marža?);
8. Ar dalinai privatizuojant AB „Ignitis grupę", jos vadovas Rokas Masiulis bei kiti pareigūnai nesiekė asmeninės naudos?
9. Ar Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pareigūnų veiksmuose neužkardant elektros kainos neadekvataus augimo nėra nusikaltimo sudėties?
10. Jei parduotuvių tinklas „MOKI-VEŽI ir su juo susijusios įmonės, pasinaudodamos viešai neprieinama informacija, sudarė labai naudingą elektros įsigijimo sutartį, ar tokiu atveju ministras D. Kreivys nepiktnaudžiavo tarnybine padėtimi;
11. Ar ministras D. Kreivys savo darbo pradžioje iškart sustabdydamas 700 MW elektros vėjo parko statybą, nepažeidė viešo intereso?
12. Ar nebuvo pažeistas viešasis interesas nustatant 2 GW limitą saulės ir hibridinėms (saulės ir vėjo) elektrinėms - dėl šio apribojimo nauji saulės ir vėjo energijos gamintojai negauna iš AB „Litgrid" ir AB „Energijos skirstymo operatorius" (ESO) prisijungimo sąlygų ir leidimų, kas labai trukdo atpiginti elektros kainą;
13. Kodėl ir kieno iniciatyva buvo sunaikinti tris kartus pigesnio kuro - mazuto blokai Elektrėnų elektrinėje, kurie galėjo gaminti 600 MW elektros. Dabar su jų pagalba elektros kainos gamyba Lietuvoje būtų du kartus pigesnė, nei gaminant elektrą iš dujų. Ar šiuose veiksmuose nėra nusikaltimo sudėties?
14. Ar panašus biokuro ,įskaitant malkas, brangimas gyventojams, nėra tyčia sukeltas aukščiau minėtų pareigūnų, siekiančių bet kokia kaina pasipelnyti gyventojų ir verslo sąskaita?

2 straipsnis.
Šis nutarimas įsigalioja nuo priėmimo.

Teikia: Seimo narys Petras Gražulis

2022-09-13

Pr. spaudai - P. Gražulis įregistravo rezoliucijos projektą, kuriuo siūlo Seimui kreiptis į teisėsaugos institucijas dėl elektros branginimo Lietuvoje galimai korupciniais veiksmais.

Pr. spaudai.

 

Seimo narys Petras Gražulis įregistravo rezoliucijos projektą, kuriuo siūlo Seimui kreiptis į teisėsaugos institucijas ir ištirti 14-a įtartinų galimai korupcinių valdančiųjų veiksmų, dėl kurių Lietuvoje elektra brangsta ženkliai labiau, nei Europos Sąjungoje:

PROJEKTAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

REZOLIUCIJA

 

KREIPIMASIS Į TEISĖSAUGOS INSTITUCIJAS DĖL ELEKTROS KAINŲ SITUACIJOS LIETUVOJE

 

Lietuvos Respublikos Seimas (toliau – Seimas), konstatuoja, kad Lietuvoje yra pačios didžiausios elektros ir kitų energetinių išteklių kainos visoje ES ir jos toliau nepaliaujamai kyla, vis labiau atitrūkdamos nuo kaimyninių šalių analogiškų kainų. Toks žymiai didesnis nei pas kaimynus energetikos kainų nestabdomas didėjimas žlugdo Lietuvos žmones ir verslą. Ar tikrai šie procesai susiję tik su tuo, kad patys gaminame tik 30 proc. Lietuvoje sunaudojamos elektros energijos?

Atėjus į valdžią konservatoriams, energijos ir ypač elektros kainos kildavo visada, todėl kyla įtarimų, kad ir šis elektros kainų šuolis, didesnis, nei regione, yra galimai susijęs su valdančiaisiais politikais, kurie galimai padeda savo bendrininkams – elektros perpardavinėtojams bei kitiems elektros rinkos subjektams neteisėtai pelnytis kaip pretekstu naudojantis Rusijos karu prieš Ukrainą ir pasaulinėmis energetikos kainų kilimo tendencijomis.

Seimas, atsižvelgdamas į aukščiau išvardintas aplinkybes,

n u t a r i a:

1 straipsnis. Kreiptis į LR Generalinę prokuratūrą, Valstybės saugumo departamentą, Specialiųjų tyrimų tarnybą bei Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybą ir prašyti įvertinti, ar atskirų Lietuvos pareigūnų veiksmuose, sudariusiuose sąlygas elektros energijos perpardavinėtojams bei kitiems elektros rinkos subjektams neteisėtai gauti nepagrįstą naudą, nėra nusikaltimo sudėties:

1. Kodėl nėra reguliariai viešai skelbiamos elektros pirkimo ir pardavimo kainos visoje elektros gamybos, perdavimo ir pardavimo grandinėje;

2. Kodėl valstybės kontroliuojama įmonė AB „Ignitis grupė" perka elektrą iš savo pačios dukterinių įmonių „Ignitis gamyba" ir „Ignitis Renewables" labai brangiai per biržą, užuot pirkę tiesiogiai ir pigiai – juk nėra jokio įstatyminio reguliavimo, kuris tai draustų;

3. Kodėl valstybės per akcijų paketus kontroliuojamų elektros gamybos, perdavimo ir pardavimo grandinėje dalyvaujančių įmonių pelnai nėra apriboti iki 5 proc., kaip tai numatyta įstatyme. Ir kas iš elektros tiekėjų gauna naudą iš šios schemos.

4. Garantinio tiekimo kaina yra nustatoma prie praėjusio mėnesio biržos vidutinės kainos pridedant elektros perdavimo tinklo paslaugų kainą (9,342 ct/kWh), taip pat 21 proc. PVM ir 25 proc. pelno maržą! Ar toks valdančiųjų žūtbūtinis noras priversti visus gyventojus dalyvauti liberalizuotoje elektros rinkoje, į kurią įleisti buvo ne tik elektros gamintojai, bet ir elektros perpardavinėtojai, baudžiant liekančius garantiniame tiekime penkis kartus didesne pelno marža, nėra viešo intereso pažeidimas,

5. Jei elektros kainų skirtumą tarp Lietuvos ir kaimyninių šalių bandoma paaiškinti mažesniais elektros generavimo pajėgumais Lietuvoje, kodėl valdantieji atidėjo antrojo jungties su Lenkija statybą;

6. Ar kuriant ir įtvirtinant „Nordpool" biržos veikimo mechanizmą (algoritmą), įgalinantį gauti normalioje rinkoje neįsivaizduojamus pelnus, nebuvo atskirų Lietuvos pareigūnų piktnaudžiavimo savo pareigomis elementų? Kodėl kitos Europos šalys kreipėsi į EK prašydamos pakeisti šį gyventojus ir verslą skurdinantį algoritmą dar 2022 kovo mėn., o Lietuvos valdžia delsė tai daryti iki šiol;

7. Ar nebuvo korupcinių interesų privatizuojant AB „Ignitis grupės", 27 proc. valstybei priklausančių jos akcijų? Jei reikėjo kelių šimtų milijonų eurų energetikos plėtrai, tai juos galima buvo pritraukti be akcijų privatizavimo skolinantis tarptautinėse rinkose su valstybės garantija. Dabar šis privatizavimas trukdo tiekti elektrą gyventojams ir verslui už savikainą, nes naujieji akcininkai siekia viršpelnių (kodėl įstatyme nėra jiems nustatyta 5 proc. pelno marža?);

8. Ar dalinai privatizuojant AB „Ignitis grupę", jos vadovas Rokas Masiulis bei kiti pareigūnai nesiekė asmeninės naudos?

9. Ar Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pareigūnų veiksmuose neužkardant elektros kainos neadekvataus augimo nėra nusikaltimo sudėties?

10. Jei parduotuvių tinklas „MOKI-VEŽI ir su juo susijusios įmonės, pasinaudodamos viešai neprieinama informacija, sudarė labai naudingą elektros įsigijimo sutartį, ar tokiu atveju ministras D. Kreivys nepiktnaudžiavo tarnybine padėtimi;

11. Ar ministras D. Kreivys savo darbo pradžioje iškart sustabdydamas 700 MW elektros vėjo parko statybą, nepažeidė viešo intereso?

12. Ar nebuvo pažeistas viešasis interesas nustatant 2 MW limitą saulės ir hibridinėms (saulės ir vėjo) elektrinėms - dėl šio apribojimo nauji saulės ir vėjo energijos gamintojai negauna iš AB „Litgrid" ir AB „Energijos skirstymo operatorius" (ESO) prisijungimo sąlygų ir leidimų, kas labai trukdo atpiginti elektros kainą;

13. Kodėl ir kieno iniciatyva buvo sunaikinti tris kartus pigesnio kuro - mazuto blokai Elektrėnų elektrinėje, kurie galėjo gaminti 600 MW elektros. Dabar su jų pagalba elektros kainos gamyba Lietuvoje būtų du kartus pigesnė, nei gaminant elektrą iš dujų. Ar šiuose veiksmuose nėra nusikaltimo sudėties?

14. Ar panašus biokuro ,įskaitant malkas, brangimas gyventojams, nėra tyčia sukeltas aukščiau minėtų pareigūnų, siekiančių bet kokia kaina pasipelnyti gyventojų ir verslo sąskaita?

 

Teikia: Seimo narys Petras Gražulis

 

 

 

Petras Gražulis

 

LR Seimo narys

Aplinkos apsaugos komiteto narys

 

Tel. (8 5) 239 6638, mob. 8 698 42163

Faks. (8 5) 239 6556

El. p.: petras.grazulis@lrs.lt

 

 

 

2022-09-10

Pigiausia šiluma buvo Klaipėdos geoterminėje jėgainėje, todėl ją ir uždarė.

Spėju, kad nuo G. Nausėdos yra slepiama, kad ir mes turėjome ir galime toloau turėti geoterminę jėgainę, kurią politikų rankomis uždarė Lietuvos privatūs energetikai, nes jiems jo trukdė gauti didelius pelnus. Nes šiluma superkama pagal mažiausią kainą, o Klaipėdos geoterminė jėgainė tokią ir tiekė (teksto pabaigoje įdedu 2012 publikaciją apie tai).

'Lietuva yra suinteresuota plėsti bendradarbiavimą su Islandija energetikos srityje, ypač perimti gerąsias praktikas diegiant atsinaujinančius energetikos šaltinius, sako prezidentas Gitanas Nausėda.
Oficialų vizitą Islandijoje tęsiantis Lietuvos vadovas penktadienio popietę lankėsi Islandijos Hellisheidi geoterminėje jėgainėje, pranešė Prezidentūra.'
https://m.delfi.lt/verslas/energetika/article.php?id=91082155

https://www.delfi.lt/grynas/gyvenimas/geotermine-anomalija-pakinkiusi-klaipeda-uz-sildyma-moka-maziausiai-is-didziuju-miestu.d?id=59454739Išsiųsta iš mano Galaxy

2022-09-05

Muzikologės Živilės Ramoškaitės straipsnis 2015 m. leidinyje „Tautosakos darbai“ Nr. XLIX apie jos kolegę - mano mamą Zofiją Puteikienę.

Muzikologės, muzikos kritikės Živilės Ramoškaitės https://www.vle.lt/straipsnis/zivile-ramoskaite-sverdioliene/ straipsnis 2015 m. leidinyje „Tautosakos darbai" Nr. XLIX apie mano mamą Zofiją Puteikienę (mergautinė pavardė Zarankaitė). Ačiū gerb. Živilei apie labai gražius žodžius apie mano mamą.

Pr.sp.: Seimo narys P. Gražulis teikia Seimui rezoliucijos projektą su pasiūlymais, kaip būtų galima elektros kainą Lietuvoje sumažinti kelis kartus.

Pranešimas spaudai

Seimo narys P. Gražulis teikia Seimui rezoliucijos projektą su pasiūlymais, kaip būtų galima elektros kainą Lietuvoje sumažinti kelis kartus.

 

Europos šalių valdžios imasi daugybės veiksmų, gelbėdami savo gyventojus nuo augančių kainų. Elektros kainų šuolis žlugdo Lietuvos gyventojus ir šalies ekonomiką skaudžiau, nei kitur ES-e.

Tuo tarpu Lietuvą valdanti konservatorių ir liberalų  dauguma ne tik kad nieko nedaro, kad tas kainas sumažintų, bet dar ir padeda elektros perpardavinėtojams lobti eilinių žmonių ir verslo sąskaita.

Todėl 2021 09 02 d. Seimo narys P. Gražulis teikia Seimui rezoliucijos projektą su pasiūlymais, kaip sumažinti kelis kartus elektros kainą Lietuvoje.

Rezoliucijos tekstą su šiais pasiūlymais pridedame:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

Projektas Nr.

REZOLIUCIJA

 

DĖL ELEKTROS KAINŲ SUMAŽINIMO KELETĄ KARTŲ

 

2022 09 05 d. Nr.

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Seimas,

Konstatuodamas, kad dabar Lietuvoje vykdoma elektros rinkos liberalizacija ir Vyriausybės visiškas nusišalinimas nuo augančių elektros kainų stabdymo skurdina gyventojus ir stabdo verslą Lietuvoje, o Lietuvoje esanti viena pačių didžiausių infliacijų ES-e iš esmės griauna Lietuvos ekonomiką,

LR Seimas, siekdamas sumažinti elektros kainas mažiausiai kelis kartus, siūlo Vyriausybei ir Seimo valdančiai koalicijai šias priemones elektros kainų sumažinimui:

1.       Nedelsiant sustabdyti elektros rinkos liberalizavimą,

2.       Uždrausti Lietuvoje elektrą pardavinėti tarpininkams, kurie neturi elektros gamybos priemonių ir šaltinių;

3.       Leisti Lietuvoje pardavinėti elektrą tik kitų šalių elektros gamintojams, kurie patys valdo gamybos šaltinius, pvz. Estijos, Latvijos, Lenkijos ir kt. vyriausybių kontroliuojamoms elektros gamybos įmonėms;

4.       Uždrausti Lietuvos valstybės kontroliuojamoms elektros energiją gaminančioms ir parduodančioms įmonėms išsimokėti dividendus;

5.       Iš esmės panaikinti PVM dujoms, iš kurių gaminama elektra, kaip kad padarė Ispanija;

6.       Įšaldyti elektros kainas pernai metų pabaigos lygyje ir iš biudžeto dengti šį elektros kainų padidėjimą, kaip kad padarė Prancūzija;

7.       Elektros prekyba didmeninėje biržoje organizuoti ne pagal ydingą dabartinį Nord Pool biržos ribinės kainos algoritmą, kuris verčia rinktis brangiausią, o pigiausią elektros kainų pasiūlymą;

8.       Pilnai išnaudoti Kruonio HAE potencialą saulės energijos pertekliui dienos metu akumuliuoti, šią akumuliuotą energiją naudojant naktį bei kitu metu, kada saulės elektrinės negamina elektros arba jos gamina mažai.

9.       Kad saulės energetika būtų išplėtota iki 4000÷4500 MW, šiam tikslui pasiekti būtina panaikinti dabartinį maksimalų galimai dujų energetikų lobistų Seime paskutinę Seimo pavasarinės sesijos dieną „prastumtą" 2000 MW limitą saulės ir hibridinėms (saulės ir vėjo) elektrinėms. Dėl šio dirbtinio apribojimo nauji saulės ir vėjo energijos gamintojai negauna iš AB „Litgrid" ir AB „Energijos skirstymo operatorius" (ESO) prisijungimo sąlygų ir leidimų;

10.    Esant galių stygiui, prisijungimo sąlygas ir leidimus pirmiausia išdavinėti toms įmonėms, kurios ją naudoja savo reikmėms, o ne perpardavinėtojams;

11.    Įpareigoti Lietuvos valstybines elektros pardavimo įmones pirkti elektrą iš joms pavaldžių elektros gamybos įmonių ne per biržą, o tiesiogiai, nes perkant per biržą permokama kelis kartus.

12.    Pirkti Ukrainos elektrą, kurios perteklių šiuo metu Ukraina pardavinėja Moldavijai, Lenkijai ir siūlo Vokietijai (jei Vokietija neperka, pirkime mes, nes šiuo metu Ukrainos elektra yra 7 kartus pigesnė, nei ES vidurkis);

13.    JAV leido pirkti iš Rusijos ir Baltarusijos trąšas ir maisto produktus argumentuodami pasauline bado grėsme. Tačiau elektros kainų šuolis Lietuvoje yra tokio pat masto grėsmė Lietuvos gyventojams ir Lietuvos ekonomikai, todėl pirkime Astravo atominės jėgainės elektrą mainais į Kruonio HAE pajėgumų suteikimą Astravo AE-ei (pirkdami Astravo elektrą galėsime iškelti papildomas saugumo sąlygas šiai atominei elektrinei);

14.    Inicijuoti kuo greitesnį antro kabelio iš Švedijos į Lietuvą NordBalt-2 tiesimą;

 

Teikia Seimo narys Petras Gražulis

 

 

 

Petras Gražulis

 

LR Seimo narys

Aplinkos apsaugos komiteto narys

 

Tel. (8 5) 239 6638, mob. 8 698 42163

Faks. (8 5) 239 6556

El. p.: petras.grazulis@lrs.lt