2020-11-19

Mano tėvas V. Puteikis sovietmečiu buvo išsitatuiravęs ant vieno peties didžiulį Vytį, o ant kito peties - ryškius Gedimino stulpus ir užrašą LIETUVA BUS LAISVA.

Pretendentės į ministres tatuiruočių aptarimas priminė kitą istoriją: mano 15-metis tėvas Vytautas Puteikis buvo nuteistas už antitarybinės moksleivių organizacijos sukūrimą, kuri platino Pasvalyje atsišaukimus boikotuoti 1946 m. rinkimus į LTRS ar SSRS Aukščiausią Tarybą. Gavo 10 metų lagerio. Ten išsitatuiravo ant vieno peties didžiulį Vytį, o ant kito peties - ryškius Gedimino stulpus ir užrašą LIETUVA BUS LAISVA. Kai buvau mažas niekaip nesuprasdavau, kodėl perpildytuose Palangos paplūdimiuose kai eidavome su tėvu kokiais 1971-79 metais, visi skirdavosi prieš mus ir nužiūrinėdavo tėvą lyg kokią estrados įžymybę. Galvodavau, kad gal todėl, kad aukštas - beveik 2 metrai ir atletiškas, nes spoksodavo į bicepsus. Tik paskutinėse klasėse būdamas susigaudžiau, kad visi apžiūrinėdavo tas tatuiruotes ir vieni stebėdavosi, kiti gal piktindavosi mano tėvo drąsa. Bet niekas nieko nedrįso pasakyti - nei palaikymo, nei pasmerkimo. Buvo pats sovietinio Brežnevymečio klestėjimas. Reikės paieškoti tokiu tėvo nuotraukų. 

2020 m. lapkr. 19 d., kt 14:50, Gedas Upe <kadagysgm@gmail.com> rašė:
Sveiki,

fain tatuiruota ministrė, lengviau ras bendrą kalbą su zekais, tie irgi tatuiruoti: "не забуду мать родную...". Galima bus nebepirkti bilietų nei į teatrą, nei į cirką. Nemokamas Cirkas nuo šiol bus seime, transliaciją galima visada pasižiūrėti....

Gediminas Merkys

2020-11-18

Pasirašykite peticiją, kad Jurbarko prievartautojas gautų realią kalėjimo bausmę.

Šunį mirtinai sužalojusiam nusikaltėliui girtumas buvo pripažintas sunkinančia aplinkybe, nubraukiančia gailėjimąsi ir todėl skirta 8 mėn. kalėjimo:
https://www.delfi.lt/news/daily/crime/suniuko-pipiro-zudikas-pasiustas-uz-grotu.d?id=26014417
Jurbarko prievartautojas iš esmės neatsiprašė, taip pat buvo girtas, bet kalėjimo kažkodėl išvengė. Nevienodas teisingumas, todėl raginkime prokuratūrą kreiptis į AT, kad Jurbarko prievartautojui būtų skirta reali kalėjimo bausmė - pasirašykite tokią peticiją:
https://www.peticijos.lt/visos/77248/jurbarko-smurtautojui-reali-kalejimo-bausme/ 

2020-11-15

Vitas Tomkus netiki, kad NACIONALINIS SUSIVIENIJIMAS galėjo suvienyti visą tautą, jei net nesugebėjo prieš rinkimus susivienyti su tautiškomis jėgomis. T.y.- su savo bendraminčiais!

Vitas Tomkus: "Su visa pagarba sąjūdžio bendražygiui V.Radžvilui, netikiu, kad NACIONALINIS SUSIVIENIJIMAS galėjo suvienyti visą tautą, jei net nesugebėjo prieš rinkimus susivienyti su tautiškomis jėgomis. T.y.- su savo bendraminčiais! Kaip man juo aklai pasikliauti, jeigu jis vienas pirmųjų įsipainiojo į Sorošo tinklus? Jei tai buvo klaida, kodėl viešai nepripažįstama, nes kai reikėjo viešai pasmerkti „Respubliką", jis tai padarė irgi vienas iš pirmųjų. Net nesigilindamas į esmę: už ką ji puolama? Kai buvo mūsų redkolegijos narys ir konservatoriai dienraštį uždarė, irgi mūsų negynė. Tiksliau: neapsigynė."
https://www.respublika.lt/lt/naujienos/nuomones_ir_komentarai/bus_isklausyta/arusteika_politinius_lavonus_reikia_palaidoti/ 

2020-11-12

Padėkokime ‘Nacionaliniam susivienijimui’ už susivienijimąkabutėse, - atsakė N.Puteikis

‚Padėkokime 'Nacionaliniam susivienijimui' už susivienijimą kabutėse, - atsakė N.Puteikis. - Vienytis sunkiau nei politiką suvalgyti. Panevėžio vakarinės apygardos vienmandatėje 'Nacionalinis susivienijimas' išstatė savo kandidatą prieš save išsikėlusį Povilą Urbšį. P.Urbšiui, surinkusiam 22 631 balsą, kad patektų į antrą rinkimų turą, pritrūko tik 300 balsų, o 'Nacionalinio susivienijimo' kandidatas iš viso surinko tik 672 balsus. Krikščionių sąjungos vienmandatininkas gavo tik 271 balsą. P.Urbšys prašė 'Nacionalinio susivienijimo' ir Krikščionių sąjungos - nestatykite prieš mane savo kandidatų. Būtų šimtu procentu laimėjęs. Gal specialiai buvo tokie išskaičiavimai, kad P.Urbšys nelaimėtų? Juk 'Nacionalinio susivienijimo' pirmininko pavaduotojas Vytautas Sinica yra Seimo nario, 'valstiečio' Eugenijaus Jovaišos padėjėjas. Jei gauna Seimo nario padėjėjo algą, apie kokius nacionalinius susivienijimus galima kalbėti?'

NP: Būkite geri - pakomentuokite po mano atsakymu į dezinformacijas skleidžiantį kažkokį Egidijų komentaruose:

https://www.respublika.lt/lt/naujienos/nuomones_ir_komentarai/bus_isklausyta/per_dideles_ambicijos_paliko_uz_borto/,coments.1#komentarai

 

Egidijus 2020 11 12 d. 08:51 komentare, neva nebūtų 5 proc. ir kad neva nesijungiame su tautininkais, skleidžia dezinformaciją.

Pakomentuosiu kiekvieną jo punktą:

1.'N.Puteikis meluoja. 1. Partijų bendram sąrašui reikia ne 5, o 7 proc. balsų. Tiek net visos antisisteminės partijos kartu nesurinko'.

1. NP: netiesa, nes jei visi sueina į vieną vienos partijos sąrašą, užtenka 5 proc., jei kiti kitų partijų kandidatai susispenduoja savo partijose. Visos antisisteminės surinko 7,77 proc. (be Liaudies partijos, o su ja – 8,02 proc.)  Už susijungusias būtų balsavę daugiau, nes kai matė, kad visi po vieną, tai galvojo, kad gayus tik po 1 proc., todėl dalis balsavo už valstiečius, o gal net ir už konservatorius:

                                                iš viso balsų    proc.

Centro partija - tautininkai    26769            2,28

Nacionalinis susivienijimas  25098            2,14

'Drąsos kelias                       13337            1,14

LIETUVA – VISŲ                11352            0,97

Krikščionių sąjunga               8825              0,75

KSS - SANTALKA               5808              0,49

Iš viso                                     91189            7,77

2. 'Puteikis reikalavo, kad visos 'susijungiančios' partijos įstotų į jo partiją ir tuo pačios save sulikviduotų - aišku, kad tai nebuvo kitiems priimtina, nes su visais 'besijungiančiam' A.Juozaičiui'.

2. NP: netiesa, nes susispendavus kandidatams, jų partijos lieka.

3. 'Tautininkai su puteikininkais 'nesusijungė', o tiesiog išstojo iš savo partijos ir buvo įrašyti į puteikininkų sąrašą kaip nepartiniai. Tai įžūlus rinkėjų ir rinkimų komisijos apgaudinėjimas'.

3. NP: netiesa – tautininkų kandidatai susispendavo, tik jų pirmininkas S. Gorodeckis ne.

4. Tautininkų 'susijungimas' su centristais yra blefas ir melas - abi šios partijos ir toliau veikia atskirai, pasitikrinkit Registrų centre ir pamatysit. Priešrinkiminiai pažadai iki Naujųjų metų 'baigti susijungimo procesą' yra eilinis Puteikio blefas ir melas, nes tam nieko nėra daroma ir jokių 'susijungimio pabaigimų' pabaigimų nebus.

4. NP: netiesa – iki naujų metų susijungti neleidžia Teisingumo ministerija  - remiantis Civilinio proceso kodeksu reikalauja, kad po Tautininkų suvažiavime priimti sprendimo prisijungti prie Centro partijos – Tautininkų turi praeiti ne mažiau, kaip 3 mėnesiai. Lietuvių tautininkų ir respublikonų sąjunga davė leidimą Centro partijai savo pavadinime naudoti žodį 'tautininkai'.

2020-11-10

Pranešimas spaudai: Petras Gražulis: Konstitucinio teismo pirmininkas negali priimti naujai išrinktų Seimo narių priesaikos, nes yra pasibaigusi jo 9 metų kadencija.


Laba diena,

Siunčiu pranešimą spaudai:

Petras Gražulis: Konstitucinio teismo pirmininkas negali priimti naujai išrinktų Seimo narių priesaikos, nes yra pasibaigusi jo 9 metų kadencija.

Konstitucinio Teismo pirmininkui Dainiui Žalimui, el. p. Dainius.Zalimas@lrkt.lt


                                                                                             2020 m. lapkričio 10 d. Nr. SN-S-1110/2020

 

DĖL KONSTITUCINIO TEISMO PIRMININKO PASIBAIGUSIŲ ĮGALIOJIMŲ PRIPAŽINIMO

 

Šį penktadienį naujai išrinkti Seimo nariai duos priesaikas.

Primenu, jog pagal Konstitucijos 59 straipsnį, išrinktas Seimo narys visas Tautos atstovo teises įgyja tik po to, kai Seime jis prisiekia būti ištikimas Lietuvos Respublikai. Seimo narys, įstatymo nustatyta tvarka neprisiekęs arba prisiekęs lygtinai, netenka Seimo nario mandato.

Primenu, jog pagal Seimo Statuto 4 straipsnį Seimo nario priesaiką priima Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo pirmininkas, o jei jo nėra arba jei jis laikinai negali eiti šių pareigų, - laikinai einantis jo pareigas Konstitucinio Teismo teisėjas. Seimo narys prisiekia stovėdamas priešais priimantį priesaiką asmenį, skaito priesaiką padėjęs ranką ant Konstitucijos.

Primenu, kad pagal Konstitucijos 5 straipsnį Valdžios galias riboja Konstitucija. Ir tai reiškia, kad nei įstatymu, nei Respublikos Prezidento dekretu, nei buvusio Konstitucinio Teismo potvarkiu ar subjektyviu sprendimu nei vienas valdžios institutas, nei vienas pareigūnas negali turėti daugiau galių, nei numato Konstitucija.

Konstitucijos 103 straipsnio 1 dalis sako, kad „Konstitucinį Teismą sudaro 9 teisėjai, skiriami devyneriems metams ir tik vienai kadencijai", 108 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta: „Konstitucinio Teismo teisėjo įgaliojimai nutrūksta, kai pasibaigia įgaliojimų laikas".

Todėl, su visa pagarba, kaip minimum egzistuoja rimtai pagrįsta teisinė abejonė, ar teisėtai Jūs skelbiatės einančiu Konstitucinio Teismo pirmininko pareigas, nors Jūsų 9 metų kadencija yra pasibaigusi dar kovą.

Todėl, jei Jūs priiminėsite Seimo narių priesaikas, kils rimta teisinė abejonė, ar šios priesaikos nebus lygtinės. Ir ar bet kuris naujojo Seimo sprendimas nebus legitimus.

Tad kreipiuosi į Jus. Jei dar turite nors krislą atsakomybės prieš Tautą ir valstybę, gal galėtumėte pavesti priimti priesaiką tam Konstitucinio Teismo teisėjui, dėl kurio įgaliojimų nekyla teisinio ginčo?Kontaktinis asmuo Seimo narys Petras Gražulis, tel. nr. 869842163


Pagarbiai,


Seimo narys Petras Gražulis


2020-11-04

Seimo nario Naglio Puteikio pranešimas spaudai: DĖL KREIPIMOSI Į SEIMĄ, KAD BŪTŲ PATIKRINTI VISŲ DELTUVOS PIETINĖS APYGARDOS APYLINKIŲ BALSAVIMO BIULETENIAI

Laba diena,

 

Persiunčiu Seimo nario Naglio Puteikio pranešimą spaudai:

 

DĖL KREIPIMOSI Į SEIMĄ, KAD BŪTŲ PATIKRINTI VISŲ DELTUVOS PIETINĖS APYGARDOS APYLINKIŲ BALSAVIMO BIULETENIAI


Seimo narys, Centro partijos-Tautininkų pirmininkas Naglis  įregistravo pasiūlymą, papildantį Seimo nutarimą kreiptis su paklausimu į Konstitucinį Teismą antrąja dalimi, kuria prašoma kreiptis į Konstitucinį Teismą ne tik dėl Panerių-Grigiškių rinkimų apygardos rinkimų rezultatų, bet ir dėl Deltuvos pietinės apygardos, apimančios Ukmergės rajoną. Šioje apygardoje taip pat nustatyta šiurkščių Seimo rinkimų įstatymo pažeidimų, kurie leidžia įtarti rinkimų rezultatų klastojimą.
Deltuvos pietinėje apygardoje Vyriausioji rinkimų komisija spalio 18 d. nustatė dviejų kandidatų porą, kurie spalio 25 d. dalyvavo pakartotiniame balsavime. Tačiau tarp antrąją ir trečiąją vietą užėmusių kandidatų buvo tik 139 balsų skirtumas ir šiurkštūs Seimo rinkimų įstatymo pažeidimai galėjo turėti poveikį šiam rezultatui. Vienoje iš apylinkių (Upninkų), kurioje VRK sutiko patikrinti biuletenius, buvo rasti pažeidimai, kurie antrąją vietą užėmusio kandidato nenaudai skiriasi net 17 procentų. Tačiau, nors įtarimų dėl neatitikimų buvo pateikta ir kitose apylinkėse, VRK atmetė Centro partijos-Tautininkų prašymą perskaičiuoti balsus visoje Deltuvos pietinėje apygardoje, kaip tas buvo padaryta kilus tokiems pat įtarimams Panerių-Grigiškių apygardoje.
Centro partija-Tautininkų pirmininkas Naglis Puteikis labai apgailestauja, kad VRK nesilaiko nei demokratinėms šalims būdingo principo perskaičiuoti balsus, kai kyla įtarimų dėl rinkėjų valios iškraipymo nustatant rinkimų rezultatus, nei Konstitucinio Teismo išaiškinimų, kuris dar 2012m. išvadoje įsakmiai nurodė, kad esant šiurkštiems Seimo rinkimų įstatymo pažeidimams VRK privalo nustatyti aplinkybes, leidžiančias paneigti prezumpciją, kad šiurkštūs rinkimų įstatymo pažeidimai (šiuo atveju - galimi klastojimai) galėjo turėti įtakos esminių rinkimų rezultatų nustatymui (šiuo atveju- dviejų kandidatų poros Deltuvos pietinėje rinkimų apygardoje, dalyvausiančių Seimo rinkimų pakartotiniame balsavime nustatymui). Naglis Puteikis taip pat pareiškė: „Seimo rinkimų įstatymas aiškiai nustato, kad esminiai rinkimų rezultatai turi būti nustatyti neginčijamai, o VRK rinkimų rezultatus privalo nustatyti tik išnagrinėjusi visus skundus. Šiuo atveju VRK mūsų partijos skundą atmetė po to, kai jau priėmė sprendimą dėl dviejų kandidatų poros nustatymo Deltuvos pietinėje apygardoje, o tai yra akivaizdus šiurkštus LR Seimo rinkimų įstatymo 88 straipsnio pažeidimas."
Centro partija-Tautininkai spalio 23 d. mėgino apskųsti VRK sprendimus ir jos neveikimą  Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, tačiau šis nurodė, kad VRK sprendimus po balsavimo pareiškėjai privalo skųsti Konstituciniam Teismui, pagal Seimo rinkimų įstatymo 85 str. 6 dalį kreipdamiesi dėl to į Lietuvos Respublikos Prezidentą arba Seimą. Kadangi praėjusią savaitę nebuvo šaukiami Seimo posėdžiai, tai Centro partija-Tautininkai su tokiu prašymu paklausti Konstitucinio teismo dėl Seimo rinkimų įstatymo pažeidimų du sykius kreipėsi į Lietuvos Respublikos Prezidentą. Tačiau Prezidentas pirmą kartą prašymą atsisakė svarstyti motyvuodamas tuo, kad kreiptis su tokiu prašymu galima tik per 24 valandas po galutinio Seimo rinkimų rezultatų paskelbimo (nors įstatymas nustato, kad privalu kreiptis ne vėliau kaip per 24 valandas, taigi, jis nedraudžia kreiptis iki Seimo rinkimų rezultatų paskelbimo, ypač jei skundžiami pirmo balsavimo turo rezultatai). Antrą kartą Prezidentas Centro partijos-Tautininkų prašymą atmetė lapkričio 2d. motyvuodamas tuo, kad abejoja pareiškėjų argumentų pagrįstumu. Tačiau pagal įstatymą abejones dėl pareiškėjų argumentų pagrįstumo patvirtina arba paneigia Konstitucinis Teismas, o ne Prezidentas. Naglis Puteikis pakomentavo: „Prezidentas nėra teisminė institucija ir jis negali užkirsti politinėms partijoms teisę ginčyti VRK sprendimus dėl rinkimų rezultatų nustatymo. Dabar liko tik galimybė kreiptis per Seimą, kaip tai daroma ir dėl Panerių-Grigiškių rinkimų apygardos rezultatų. Tikiuosi Seimas mūsų nediskriminuos." 

 

 

Gražios dienos.

 

Pagarbiai,

 

Seimo nario Naglio Puteikio patarėja

Aurelija Aleškevičienė

Mob. tel. 861200338

El. p. aurelija.aleskeviciene@lrs.lt

 

DĖL KREIPIMOSI Į SEIMĄ, KAD BŪTŲ PATIKRINTI VISŲ DELTUVOS PIETINĖS APYGARDOS APYLINKIŲ BALSAVIMO BIULETENIAI

Seimo nario Naglio Puteikio
Pranešimas žiniasklaidai.
2020 11 04
DĖL KREIPIMOSI Į SEIMĄ, KAD BŪTŲ PATIKRINTI VISŲ DELTUVOS PIETINĖS APYGARDOS APYLINKIŲ BALSAVIMO BIULETENIAI
Seimo narys, Centro partijos-Tautininkų pirmininkas Naglis  įregistravo pasiūlymą, papildantį Seimo nutarimą kreiptis su paklausimu į Konstitucinį Teismą antrąja dalimi, kuria prašoma kreiptis į Konstitucinį Teismą ne tik dėl Panerių-Grigiškių rinkimų apygardos rinkimų rezultatų, bet ir dėl Deltuvos pietinės apygardos, apimančios Ukmergės rajoną. Šioje apygardoje taip pat nustatyta šiurkščių Seimo rinkimų įstatymo pažeidimų, kurie leidžia įtarti rinkimų rezultatų klastojimą.
Deltuvos pietinėje apygardoje Vyriausioji rinkimų komisija spalio 18 d. nustatė dviejų kandidatų porą, kurie spalio 25 d. dalyvavo pakartotiniame balsavime. Tačiau tarp antrąją ir trečiąją vietą užėmusių kandidatų buvo tik 139 balsų skirtumas ir šiurkštūs Seimo rinkimų įstatymo pažeidimai galėjo turėti poveikį šiam rezultatui. Vienoje iš apylinkių (Upninkų), kurioje VRK sutiko patikrinti biuletenius, buvo rasti pažeidimai, kurie antrąją vietą užėmusio kandidato nenaudai skiriasi net 17 procentų. Tačiau, nors įtarimų dėl neatitikimų buvo pateikta ir kitose apylinkėse, VRK atmetė Centro partijos-Tautininkų prašymą perskaičiuoti balsus visoje Deltuvos pietinėje apygardoje, kaip tas buvo padaryta kilus tokiems pat įtarimams Panerių-Grigiškių apygardoje.
Centro partija-Tautininkų pirmininkas Naglis Puteikis labai apgailestauja, kad VRK nesilaiko nei demokratinėms šalims būdingo principo perskaičiuoti balsus, kai kyla įtarimų dėl rinkėjų valios iškraipymo nustatant rinkimų rezultatus, nei Konstitucinio Teismo išaiškinimų, kuris dar 2012m. išvadoje įsakmiai nurodė, kad esant šiurkštiems Seimo rinkimų įstatymo pažeidimams VRK privalo nustatyti aplinkybes, leidžiančias paneigti prezumpciją, kad šiurkštūs rinkimų įstatymo pažeidimai (šiuo atveju - galimi klastojimai) galėjo turėti įtakos esminių rinkimų rezultatų nustatymui (šiuo atveju- dviejų kandidatų poros Deltuvos pietinėje rinkimų apygardoje, dalyvausiančių Seimo rinkimų pakartotiniame balsavime nustatymui). Naglis Puteikis taip pat pareiškė: „Seimo rinkimų įstatymas aiškiai nustato, kad esminiai rinkimų rezultatai turi būti nustatyti neginčijamai, o VRK rinkimų rezultatus privalo nustatyti tik išnagrinėjusi visus skundus. Šiuo atveju VRK mūsų partijos skundą atmetė po to, kai jau priėmė sprendimą dėl dviejų kandidatų poros nustatymo Deltuvos pietinėje apygardoje, o tai yra akivaizdus šiurkštus LR Seimo rinkimų įstatymo 88 straipsnio pažeidimas."
Centro partija-Tautininkai spalio 23 d. mėgino apskųsti VRK sprendimus ir jos neveikimą  Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, tačiau šis nurodė, kad VRK sprendimus po balsavimo pareiškėjai privalo skųsti Konstituciniam Teismui, pagal Seimo rinkimų įstatymo 85 str. 6 dalį kreipdamiesi dėl to į Lietuvos Respublikos Prezidentą arba Seimą. Kadangi praėjusią savaitę nebuvo šaukiami Seimo posėdžiai, tai Centro partija-Tautininkai su tokiu prašymu paklausti Konstitucinio teismo dėl Seimo rinkimų įstatymo pažeidimų du sykius kreipėsi į Lietuvos Respublikos Prezidentą. Tačiau Prezidentas pirmą kartą prašymą atsisakė svarstyti motyvuodamas tuo, kad kreiptis su tokiu prašymu galima tik per 24 valandas po galutinio Seimo rinkimų rezultatų paskelbimo (nors įstatymas nustato, kad privalu kreiptis ne vėliau kaip per 24 valandas, taigi, jis nedraudžia kreiptis iki Seimo rinkimų rezultatų paskelbimo, ypač jei skundžiami pirmo balsavimo turo rezultatai). Antrą kartą Prezidentas Centro partijos-Tautininkų prašymą atmetė lapkričio 2d. motyvuodamas tuo, kad abejoja pareiškėjų argumentų pagrįstumu. Tačiau pagal įstatymą abejones dėl pareiškėjų argumentų pagrįstumo patvirtina arba paneigia Konstitucinis Teismas, o ne Prezidentas. Naglis Puteikis pakomentavo: „Prezidentas nėra teisminė institucija ir jis negali užkirsti politinėms partijoms teisę ginčyti VRK sprendimus dėl rinkimų rezultatų nustatymo. Dabar liko tik galimybė kreiptis per Seimą, kaip tai daroma ir dėl Panerių-Grigiškių rinkimų apygardos rezultatų. Tikiuosi Seimas mūsų nediskriminuos." 

2020-11-01

DĖLSAVIVALDYBIŲ PRAKTIKOS UŽUOT NAUDOJUS JŲ TEISININKUS SAMDYTI BRANGIAUSIAS ADVOKATŲ KONTORAS

Teisingumo ministerijai

Finansų ministerijai

Valstybės kontrolei


2020 11 01

 

DĖL SAVIVALDYBIŲ PRAKTIKOS UŽUOT NAUDOJUS JŲ TEISININKUS SAMDYTI BRANGIAUSIAS ADVOKATŲ KONTORAS

 

Lazdijų savivaldybė prieš viešą interesą ginantį vyr. architektą R. Vyšniauską jo papeikimo byloje nusamdė brangiausią advokatų kontorą "Ellex Valiunas – apie tai citata iš žinių portalo žemiau.

Kodėl savivaldybė taip daro? Todėl, kad net laimėjus prieš savivaldybę, ji gali auką labai nuskurdinti. Nes dalis teisėjų, naudodamiesi tuo, kad gyventojai renka į Seimą partijas, kurių atstovai KATEGORIŠKAI PRIEŠINASI TARĖJŲ SUGRĄŽINIMUI Į TEISMUS, silpnesnę bylinėjimosi pusę tarsi apgina, bet priteisia jiems sumokėti stipresnės pusės patirtas advokatų išlaidas. Auka teismą lyg ir laimi, bet turi sumokėti MILŽINIŠKAS neva pralaimėjusios pusės advokatų išlaidas.

Priminsiu, kad Ričardas Vyšniauskas, būdamas Lazdijų vyr. architektu ir gindamas viešą interesą nederino milžiniško saulės jėgainės parko viename sklype, nes Aplinkos ministerijos  teisės aktuose nurodyta, kad nuo tam tikro ploto reikia keisti žemės ūkio paskirtį į kitą paskirtį - tik tada galima didžiulius žemės plotus uždengti saulės panelėmis. Savivaldybės administracijos direktorė  - LVŽS atstovė, jį vertė derinti, jis nesutiko, tada suorganizavo pirmą nuobaudą, paskui bandė organizuoti antrą.

Bendromis R. Vyšniausko ir jį remiančių žmonių  pastangomis apskundėme teismui jo pirmąjį papeikimą. Tada savivaldybė nusamdė bene brangiausią Lietuvoje advokatų kontorą, kuri užsiiminėja iš esmės tik milijoniniais sandoriais - "Ellex Valiunas".

 

Pacituosiu ką apie tai rašo žiniasklaida:

Pasamdė brangiausius advokatus.  R. Vyšniauskas apskundė teismui jam skirtą griežtą papeikimą ir prašė teismo jį panaikinti kaip nepagrįstą.  Tada Lazdijų rajono savivaldybės vadovai prieš R. Vyšniauską metė sunkiąją teisinę artileriją. Teismui įrodyti, jog griežtas papeikimas R. Vyšniauskui buvo paskirtas pagrįstai, buvo pasitelkta viena iš brangiausių advokatų kontorų Lietuvoje (pavadinimas redakcijai žinomas – N.P.: tai „Ellex Valiunas"  - Ellex Valiunas" yra aukščiausios kokybės teisines paslaugas teikiančios ir didžiausios – per 200 teisininkų Baltijos šalyse jungiančios – advokatų kontorų „Ellex" ). Šios profesionalios, bet brangiai kainuojančios kontoros advokatai teismuose gina didžiausias Lietuvos ir užsienio įmones, ten ginčijami milijoniniai sandoriai ir sprendžiamos kitos su aukštuoju teisiniu pilotažu susijusios bylos.

Lazdijų rajono savivaldybė su šia teisine firma sudarė teisinio konsultavimo sutartį, kuri įvertinta beveik 10 tūkst. eurų. Vienos valandos konsultacija su PVM kainuoja beveik 200 eurų. Ir tai tik už savivaldybės konsultavimą, kovojant prieš R. Vyšniauską teisme.

Galima tik numanyti, koks didelis yra Lazdijų rajono vadovų noras atsikratyti R. Vyšniausku, kad negailima advokatams tokių įspūdingų rajono mokesčių mokėtojų pinigų.

http://dzukuzinios.lt/2020/10/pries-istatymu-pazeidimus-demaskavusi-architekta-valdzios-sunkioji-artilerija/

 

Prašome paaiškinti, ar tokia savivaldybių praktika teisėta, jei tesėta, siūlau ją keisti – taupyti valstybės ir savivaldybių biudžeto pinigus ir prašau pareikšti nuomonę apie tokį mano pasiūlymą.

Atsakymą prašau siųsti el. paštu.

Savivaldybės sutartį su „Ellex Valunas" pridedu.

 

Seimo narys Naglis Puteikis