2016-02-29

Neįtikėtina, bet dalis LT politikų pagaliau pradėjo mažinti alkoholio pardavimų vietų skaičių 1000 gyventojui, kuris didžiausias ES.

N.P.: neįtikėtina, bet dalis LT politikų pagaliau pradėjo mažinti alkoholio pardavimų vietų skaičių 1000 gyventojui, kuris didžiausias ES-e:
"Galima sakyti, kad Lazdijų rajonas turi maždaug pusė tiek licencijų, kiek jų yra išduota Švedijoj. Lazdijų rajone gyvena apie 20 tūkstančių gyventojų,
o Švedijoje -9,5 milijono", -situaciją apibūdino Lazdijų meras Artūras Margelis... Nuo šiol Lazdijų rajone norintys įsteigti parduotuvę ar kavinę ir prekiauti alkoholiniais gėrimais privalės skaičiuoti
metrus. Naujos licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais nebus išduodamos, jeigu nuo parduotuvės iki švietimo įstaigų atstumas mažesnis nei pusė kilometro. Apribota ir prekyba prie Lazdijų policijos, ligoninės ir sveikatos centro. "Panoramos" žurnalistų pakalbinti Lazdijų gyventojai teigia, kad jauni žmonės tikrai yra pamėgę šį žalingą įprotį. "Man atrodo, kad moksleiviai dabartiniu laiku tikrai vartoja alkoholį ir ne paslaptis, kad jie nusigeria, o jeigu [prekybos alkoholiu vieta - LRT.lt] nebus labai arti, gal ir negalės jau taip greitai jo įsigyti", - sakė miesto gyventoja Eugenija. Uždrausti prekybą alkoholiu netoli mokyklų ir darželių pareikalavo 17 rajono ugdymo įstaigų bendruomenių":
http://m.delfi.lt/verslas/verslas/article.php?id=70542640

2016-02-22

Partijos "Neapmokestinamųjų pajamų didinimas" PROGRAMA Teisingumo ministerijai:

Partijos „Neapmokestinamųjų pajamų didinimas“ PROGRAMA Teisingumo ministerijai:
1. Neapmokestinamų pajamų didinimas kaip pagrindinė priemonė skurdui, nusivylimui, depresijoms (šie trys dalykai yra pagrindinės emigracijos priežastys), savižudybėms, žūtims, alkoholizmui ir emigracijai mažinti; lėšas tam imsime, mažindami valstybės valdymo išlaidas, pradėdami nuo Seimo.
2. Visuomenės kontrolės teisėsaugai atkūrimas sugrąžinant tarėjus teismuose, arba įvedant prisiekusiuosius arba renkamus teisėjus, ar kitais Europoje išbandytais būdais.
3. Renkamų seniūnijų tarybų, kurios yra visoje Europoje, išskyrus Lietuvą (buvo iki 1995 m.), su viršaičiais, sugrąžinimas. Jos galėtų būti labai efektyvia pirmąja socialinės rūpybos, alkoholizmo, savižudybių prevencijos grandimi, nes jos - arčiausiai žmonių.
4. Viešųjų finansų skaidrumas - skelbimas internete, kaštų ir naudos analizės principo įvedimas, viešojo intereso gynimas, politinės korupcijos naikinimas ir kitos antikorupcinės priemonės;
5. Nacionalinės kultūros, švietimo ir lietuvybės puoselėjimas, šeimos politikos stiprinimas, gimstamumo skatinimas, kaimo ir žemės ūkio išsaugojimas.

2016-02-19

N.Puteikio kaip Seimo nario apibendrinta ataskaita už 2011 rugsėjį- 2016 sausį

Gerbiama ponia Renolda,

 

Naglio Puteikio prašymu persiunčiu kelias nuorodas, kur paskelbta dalis Jus ir Jūsų atstovaujamus visuomenininkus dominančios informacijos apie Seimo nario teisines iniciatyvas ir kitus nuveiktus darbus.

 

INICIATYVA PANAIKINTI MINIMALIOS ALGOS APMOKESTINIMĄ

 

Seimo 2015 m. rudens sesijos metu N. Puteikis įregistravo kelis pasiūlymus, kurių esmė – nustatyti, kad nuo minimalios algos dydžio pajamų nebūtų mokami jokie mokesčiai. Tai būtų reali pagalba skurstantiems žmonėms, kurių Lietuvoje, kaip nurodė prof. Romas Lazutka, yra apie trečdalį, be to, taptų žingsniu link skaidresnės, nuo politinių manipuliacijų mažiau priklausomos sistemos, todėl teigiamai šią iniciatyvą įvertino ir ekonomistai, jau seniai siūlę priimti tokį sprendimą, bet nesulaukę nei dešiniųjų, nei kairiųjų valdžios partijų palaikymo. N. Puteikiui įregistravus minėtus pasiūlymus, pateikus argumentus ir pradėjus aktyviai kelti šią idėją, ją palaikė ir Liberalų sąjūdis, o vėliau ir Darbo partija, pateikę panašias iniciatyvas. Deja, nors buvo galima šį svarbų sprendimą priimti jau 2015 m. rudens sesijos metu, Seimo dauguma dėl siaurų politinių interesų tam pasipriešino. Vis dėlto vilties teikia tai, kad siekį neapmokestinamųjų pajamų dydį prilyginti minimaliai algai į savo darbotvarkes įtraukia vis daugiau politinių jėgų, todėl tikėtina, kad ateityje susiformuos kritinė masė, reikalinga sprendimui priimti. Šį procesą padeda išjudinti ir tai, kad šią idėją savo pavadinime iškėlė šiuo metu steigiama nauja partija „Neapmokestinamųjų pajamų didinimas" (http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/lietuvoje-atsirado-nauja-partija-neapmokestinamu-pajamu-didinimas.d?id=70092646).  

 

Čia rasite išsamesnius paaiškinimus ir nuorodas į N. Puteikio pateiktų pasiūlymų tekstus:

 

Straipsnis Delfi.lt „Panaikinti mokesčius skurstantiems būtina, o nenaudinga tik partinei nomenklatūrai":http://puteikis.lt/panaikinti-mokescius-skurstantiems-butina-o-nenaudinga-tik-partinei-nomenklaturai/  

 

http://puteikis.lt/seimas-spres-del-naglio-puteikio-pasiulymo-neapmokestinti-minimalios-menesines-algos/ 

 

http://puteikis.lt/naglis-puteikis-siulo-didinant-mma-kartu-proporcingai-didinti-ir-neapmokestinamuju-pajamu-dydzius/ 

 

http://puteikis.lt/naglis-puteikis-siulo-neapmokestinti-minimalios-menesines-algos/         

 

straipsnis „Respublikoje": http://www.respublika.lt/lt/naujienos/nuomones_ir_komentarai/bus_isklausyta/ir_skurstantys_nori_gyventi/   

 

Ekonomisto dr. Raimondo Kuodžio pasakojimas apie tai, kaip įvairios vyriausybės žlugdė Lietuvai svarbias idėjas, tarp jų ir pasiūlymą neapmokestinti minimalios algos: http://lietuvos.link/2-su-dr-raimondu-kuodziu-apie-mokesciu-ne-sistema-arba-kaip-politikai-zlugdo-lietuvai-gyvybiskai-svarbius-sprendimus/

 

Pokalbis su Nacionalinio aktyvių mamų sambūrio atstove Rasa Žemaite, talkinusia N. Puteikiui formuluojant kai kurias iniciatyvas, apie skurdą ir būtinas mokesčių sistemos reformas: http://lietuvos.link/su-rasa-zemaite-kodel-skursta-lietuvos-vaikai-ir-kaip-is-socialinio-modelio-pradingo-mokesciu-reforma/

 

DIRBANČIŲJŲ TEISIŲ GYNIMAS

 

Dar vienas kaip tik šiuo metu aktualus dalykas – N. Puteikio įregistruoti keli pasiūlymų paketai Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parengtam Darbo kodekso naujos redakcijos projektui, kurį profesinės sąjungos ne kartą įvertino kaip bandymą radikaliai liberalizuoti darbo santykius dirbančiųjų interesų sąskaita.

 

Čia rasite informaciją apie N. Puteikio pasiūlymą nustatyti, kad minimalaus darbo užmokesčio dydis negali būti mažesnis nei pusė praėjusių metų vidutinio atlyginimo dydžio – tai dar viena iš idėjų, kurias jau seniai siūlo ekonomistai, nesulaukdami valdančiųjų partijų palaikymo: 

 

http://puteikis.lt/naglis-puteikis-siulo-naujajame-darbo-kodekse-nustatyti-kad-mma-negali-buti-mazesne-nei-puse-vidutinio-darbo-uzmokescio/         

 

Taip pat N. Puteikis įregistravo keliasdešimt AB „Švyturys" profesinės sąjungos inicijuotų pasiūlymų, kurių tikslas – apginti samdomų darbuotojų interesus, panaikinant jų teises iš esmės pažeidžiančias nuostatas ir sustiprinant garantijas, užtikrinančias silpnesnės darbo santykių šalies interesų apsaugą. Be kitų dalykų, siūloma supaprastinti streikų organizavimą, nes ši teisė, pripažįstama visame civilizuotame pasaulyje, Lietuvoje yra paversta fikcija.

 

Pasiūlymus rasite čia: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/dc986c00888611e5bca4ce385a9b7048?positionInSearchResults=2&searchModelUUID=a3cecebc-a352-4538-bd76-5209538836f4  

 

ir čia: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/ba961500893811e5bca4ce385a9b7048?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=a3cecebc-a352-4538-bd76-5209538836f4

 

N. Puteikio ir AB „Švyturys" profesinės sąjungos komiteto pirmininko Raimondo Tamošausko komentarai paskelbti čia:

 

http://puteikis.lt/naglis-puteikis-ir-ab-svyturys-profesine-sajunga-siulo-supaprastinti-streiku-organizavima-uztikrinti-dirbanciuju-teisiu-apsauga/

 

taip pat Delfi.lt: http://www.delfi.lt/verslas/verslas/siuloma-supaprastinti-streiku-organizavima.d?id=69560510

 

2015 m. gruodį N. Puteikis įregistravo ir profesinės sąjungos „Solidarumas" inicijuotą pasiūlymą naujai Darbo kodekso redakcijai, kurio tikslas – apginti samdomų darbuotojų interesus, užkertant kelią nesąžiningoms manipuliacijoms sudarant kolektyvines sutartis. Dabar galiojančioje Darbo kodekso redakcijoje įtvirtinta nuostata, kad tuo atveju, jeigu įmonėje veikia kelios profesinės sąjungos, įmonės kolektyvinę sutartį sudaro jungtinė profesinių sąjungų atstovybė ir darbdavys, tačiau ji nėra įtraukta į naujos redakcijos projektą. Dalį darbdavių tokios nuostatos nebuvimas gali paskatinti manipuliuoti, kuriant jiems palankias profesines sąjungas ir su jomis sudarant darbuotojams nepalankias kolektyvines sutartis, kurių nebūtų galima sudaryti su kitomis, nepriklausomomis profesinėmis sąjungomis. Todėl N. Puteikis siūlo grąžinti šią nuostatą į projektą, papildant 195 straipsnį 6 dalimi. Pasiūlymą rasite čia: http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1103569&p_tr2=2

 

Šiuo metu šiuos pasiūlymus svarsto Seimo socialinių reikalų ir darbo komitetas, kuris 2016 m. vasario 24 d. planuoja pabaigti svarstymą ir maždaug per savaitę parengti išvadą. N. Puteikis dalyvavo šio komiteto posėdžiuose, kartu su profesinių sąjungų ir Nacionalinio aktyvių mamų sambūrio atstovais gindamas dirbančiųjų teises. Daliai N. Puteikio įregistruotų pasiūlymų pritarta arba pritarta iš dalies, o dėl kiekvieno atmesto pasiūlymo Seimas turės apsispręsti balsuodamas plenarinių posėdžių salėje. Tikėtina, kad naujosios Darbo kodekso redakcijos svarstymas vyks 2016 m. pavasario sesijos metu.

 

2014 m. svarstant 2015 m. biudžetą, N. Puteikis įregistravo pasiūlymą padidinti kultūros, socialinių, švietimo darbuotojų atlyginimus, sumažinant valstybės valdymo išlaidas, ir kartu su kitais panašius pasiūlymus pateikusiais parlamentarais pasiekė, kad šiai iniciatyvai buvo pritarta – 2014 m. gruodžio 4 d. Seimas nusprendė pakoreguoti 2015 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų projektą, pritardamas pasiūlymui nuo 2015 m. liepos padidinti kultūros ir meno darbuotojų atlyginimus. Daugiau informacijos rasite čia:

 

http://puteikis.lt/pasiulymas-sumazinti-valstybes-valdymo-islaidas-padidinti-kulturos-socialiniu-svietimo-darbuotoju-atlyginimus/ 

 

straipsnis Delfi.lt: http://puteikis.lt/biudzetas-teisejams-milijonai-kulturininkams-ir-policininkams-riestainio-skyle/ 

 

INICIATYVA APSAUGOTI NUO IŠIEŠKOJIMO GYVYBIŠKAI SVARBIŲ POREIKIŲ TENKINIMUI BŪTINAS LĖŠAS

 

2014-09-19 Naglis Puteikis Seime įregistravo Civilinio proceso ir Darbo kodeksų pataisas, siekdamas pakeisti socialines žmogaus teises pažeidžiančią padėtį, kai iš minimalios algos dydžio pajamų leidžiama skolų padengimui išskaičiuoti 50 procentų, paliekant pragyvenimui akivaizdžiai nepakankamą, už oficialią skurdo ribą dvigubai mažesnę sumą. Daugiau apie tai:

 

 http://puteikis.lt/naglis-puteikis-siulo-keisti-istatymus-del-kuriu-dirbantys-zmones-verciami-skursti/

 

aiškinamieji raštai:http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=482513.

 

Iš esmės šia iniciatyva Seimo narys siūlė nustatyti pajamų dydį, kuris būtinas patenkinti minimaliems poreikiams, todėl būtų neliečiamas – N. Puteikio įsitikinimu, šis dydis turėtų sutapti su minimalios algos dydžiu. Tačiau Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetui pateikus išvadą, kad toks projektas galimai prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai, tapo akivaizdu, kad Seimas šiai iniciatyvai nepritars.

 

Todėl šiuo metu N. Puteikis to paties tikslo – užtikrinti, kad antstoliai negalėtų palikti žmogaus be lėšų būtiniausiems poreikiams patenkinti – siekia kitu keliu. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 668 straipsnio 1 dalyje jau yra įtvirtintas draudimas nukreipti išieškojimą į vieninteles, gyvybiškai svarbių asmens poreikių patenkinimui būtinas lėšas, neviršijančias minimalios mėnesinės algos dydžio – tačiau bėda tai, kad antstoliai šio draudimo nesilaiko, o tokį jų elgesį palaiko Socialinių reikalų ir darbo bei Teisingumo ministerijos. Todėl pastarąjį pusmetį N. Puteikio iniciatyva jo pagalbos prašantiems žmonėms kartu su „pro bono" talkinančiais teisininkais rengiami skundai antstoliams ir dokumentai teismams. Jau pasiekta pirmoji pergalė: antstolė Jurgita Bareikienė pripažino argumentus pagrįstais ir remdamasi CPK 668 str. 1 d. bei Vilniaus apygardos teismo 2015 m. sausio 27 d. nutartimi civilinėje byloje 2S-730-656/2015 panaikino išskaitymą iš skurstančios 79 metų moters pensijos. Šiuo metu keliose bylose laukiame apeliacinės instancijos teismų sprendimų, rengiamos naujos bylos. Šios iniciatyvos sėkmė būtų svarbi visiems, kuriems priverstinis skolų išieškojimas tiesiogine prasme yra tapęs išgyvenimo eksperimentu – turint precedentus, bus galima pakeisti dabartinę praktiką.

 

Išsamesnę informaciją apie tai rasite čia: Ar „skolininkas" turi teisę gyventihttp://lietuvos.link/ar-skolininkas-turi-teise-gyventi/

 

RAGINIMAS NUSTATYTI ABSOLIUTAUS SKURDO RIBĄ

 

Reaguodamas į skurdo problemą N. Puteikis, be kitų dalykų, ne kartą bandė atkreipti valdančiųjų (ypač – Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, taip pat premjero A. Butkevičiaus) dėmesį, kad turi būti nustatyta absoliutaus skurdo riba, t. y., minimalus biudžetas, būtinas patenkinti esminiams, gyvybiškai svarbiems poreikiams – tai taptų svarbiu atskaitos tašku, formuojant sąžiningą ir tikslią socialinę politiką, nes dabartinė sistema pagrįsta melu. Pvz., valstybės remiamų pajamų dydis valstybės remiamų pajamų dydis šiuo metu yra 102 Eur – jei pajamos didesnės, žmogus laikomas pakankamai gerai gyvenančiu ir paramos negauna. Deja, valdantieji – tiek dabartiniai, tiek ankstesni – neturi politinės valios keisti šią melo sistemą.

 

N. Puteikio komandos pastangomis įsipareigojimas nustatyti absoliučią skurdo ribą buvo įrašytas į partijos „Lietuvos sąrašas" savivaldybių rinkimų, vėliau – į valdančiosios Vilniaus koalicijos programą. Sostinės politikų pavyzdys galėtų paskatinti visoje Lietuvoje kurti sąžiningesnę, tikslesnę socialinę politiką. Deja, kol kas ir Vilniaus valdžia neskuba vykdyti įsipareigojimo.

 

Apie tai galite paskaityti čia:

 

http://www.delfi.lt/news/ringas/politics/n-puteikis-apie-skolintus-batus-ir-valstybine-melo-sistema.d?id=67910330

 

http://www.delfi.lt/news/ringas/politics/n-puteikis-nutyletas-vilnius.d?id=66959516

 

http://www.delfi.lt/archive/n-puteikis-pone-zuokai-ir-jie-yra-zmones-antras-laiskas-vilniaus-merui.d?id=67137776

 

http://lietuvos.link/lietuviskas-minimalizmas-34-desreles-ir-20-razinu-per-menesi/

 

http://lietuvos.link/skurdo-vaizda-lietuvoje-iskreipia-skurdo-skaiciavimo-metodika/

 

http://lietuvos.link/vilniaus-valdancioji-koalicija-isipareigojo-nustatyti-absoliutaus-skurdo-riba-klausiame-kas-nuveikta/

 

VARTOTOJŲ TEISIŲ GYNIMAS

 

Siekdamas apginti vartotojų teises, kad jie galėtų realizuoti įstatymuose numatytą, bet šiuo metu itin sunkiai realizuojamą teisę nutraukti šilumos pirkimo–pardavimo sutartis vartotojo iniciatyva ir būtų apsaugoti nuo nepagrįstų šilumos tiekėjų pretenzijų, kai per teismus reikalaujama sumokėti tariamas „skolas" už šilumos energiją, kurios žmonės nesuvartojo, N. Puteikis 2014 m. liepą įregistravo Šilumos ūkio įstatymo 29 straipsnio pakeitimo projektą, aktualų šimtams teismuose su šilumininkais besibylinėjančių gyventojų (išsamesnį paaiškinimą rasite projekto aiškinamajame rašte: http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=478033). Seimas šiam projektui pritarė po pateikimo 2014 m. gruodį (http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_sale.bals?p_bals_id=-19591), tačiau vėliau procesas buvo įstrigęs, nes vyriausybė ilgai rengė išvadą. Dabar vyriausybės išvada jau pateikta, projektas apsvarstytas Aplinkos ir Ekonomikos komitetuose, tačiau ne visi siūlomi projekto pakeitimai, N. Puteikio vertinimu, atitinka vartotojų interesus, todėl juos ginti teks svarstant projektą Seimo salėje. Tikėtina, kad svarstymas vyks 2016 m. pavasario sesijoje. Su projektu susijusias išvadas ir kitus dokumentus rasite čia: http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.susije_l?p_id=478031

 

Be to, gindamas šilumos vartotojų interesus, N. Puteikis kreipėsi į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą, kuris išnagrinėjęs norminę administracinę bylą 2014 m. spalio 31 d. sprendimu pripažino, kad dalis Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių punktų prieštarauja konstituciniam teisinės valstybės principui, ir juos panaikino. Daugiau apie tai rasite čia: 

 

http://puteikis.lt/lvat-sprendimas-pades-kovoti-su-rubikonine-baudziava/  

 

Šiuo metu laukiame Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimo byloje, kurioje viena Kupiškio raj. gyventoja gina savo teisę nemokėti rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą bei tvarkymą, nes ji šios paslaugos realiai negavo. Sprendimas šioje byloje gali būti svarbus ir kitiems vartotojams, todėl N. Puteikio iniciatyva moteriai suteikta pagalba rengiant dokumentus teismui.

 

KAI KURIOS ANTIKORUPCINĖS INICIATYVOS

 

2014-11-06 N. Puteikis įregistravo Civilinio proceso kodekso ir Administracinių bylų teisenos įstatymų pataisas, kurias priėmus būtų panaikinti apribojimai, varžantys valstybės institucijų ir piliečių teisę kreiptis į teismą ginant viešąjį interesą. Pataisos parengtos reaguojant į kritinę padėtį viešojo intereso gynimo srityje, apie kurią liudija tiek sistemingos prokuratūros nesėkmės tiriant rezonansines bylas, pradėtas dėl galimo stambaus masto viešųjų finansų iššvaistymo ir išgrobstymo, tiek faktai, pateikti 2014 m. gegužės 23 d. Valstybės kontrolės atlikto valstybinio audito ataskaitoje „Viešojo intereso gynimo organizavimas". Deja, daugiau nei akivaizdu, kad dabartinė Seimo dauguma tokiai iniciatyvai nepritartų. Daugiau informacijos:

 

„Piliečiams ir institucijoms – realias teises ginti viešąjį interesą" http://puteikis.lt/pilieciams-ir-institucijoms-realias-teises-ginti-viesaji-interesa/

 

įstatymų projektų aiškinamieji raštai: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=486850;

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=486843

 

2016-01-08 N. Puteikis kartu su kitais Seimo nariais įregistravo Gyventojų turto deklaravimo įstatymo pakeitimo  projektą, kurį priėmus būtų nustatyta griežtesnė deklaravimo tvarka, o antstoliai ir kiti atskirų piliečių bei visos valstybės gyvenime labai svarbūs asmenys pirmą kartą turėtų deklaruoti realią turto vertę, o ne nuo lubų nurašytas fantazijas. Be to, būtų išplėstas turto deklaracijas teikti privalančių asmenų sąrašas, įtraukiant į jį, be kitų, ir advokatus, bankroto administratorius, taip pat gydytojus, odontologus ir farmacijos specialistus, dirbančius biudžetinėse ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė. Tai būtų palengvinimas korupcines bylas tiriantiems STT pareigūnams (projektas rengtas kartu su jais), nes dabartinis chaosas palankus siekiantiems nuslėpti neteisėtai įgytą turtą, ir žingsnis link didesnio skaidrumo tose srityse, kurios šiandien egzistuoja be atskaitomybės visuomenei, korupcinio slaptumo sąlygomis. Projektą rasite čia:

http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1109930

 

Gindamas viešąjį interesą ir reaguodamas į konkrečias korupcijos apraiškas N. Puteikis yra ne kartą kreipęsis į teisėsaugos institucijas, kai kurios iš šių iniciatyvų pasiekė apčiuopiamų rezultatų.

 

Pvz., 2015 m. gruodį, reaguodama į N. Puteikio pareiškimą dėl viešojo intereso pažeidimo nuomojant valstybinę žemę Vilniuje, Tujų g. 2 (kelias publikacijas apie šią skandalingą istoriją rasite čia: http://www.delfi.lt/verslas/nekilnojamas-turtas/sandoris-patrauklioje-vilniaus-vietoje-patrauke-demesi.d?id=69022000http://www.delfi.lt/verslas/nekilnojamas-turtas/nusprende-issiparduoti-ruosia-prestizine-vieta-nt-ant-valstybines-zemes.d?id=68904948), Generalinė prokuratūra ėmėsi priemonių užkardyti bandymą pasipelnyti valstybės sąskaita, nurodydama Nacionalinės žemės tarnybos vadovams nepažeisti įstatymų ir suformuoti privačiai bendrovei išnuomojamą sklypą tik tokio dydžio, koks reikalingas eksploatuoti statiniams. Kadangi informacija apie tai, kaip ir apie nemažai kitų N. Puteikio iniciatyvų, nėra viešai paskelbta, prisegtuke pridedu N. Puteikio pareiškimą ir Generalinės prokuratūros atsakymą. Ši istorija dar nesibaigė – tikimės sulaukti konkrečios informacijos, kokia dalis sklypo liks visuomenei ir kokia bus išnuomota privačiai įmonei.

 

Taip pat atkreipčiau dėmesį, kad žiniasklaidai paviešinus informaciją apie Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų puotą vienu turtingiausių Kaišiadorių verslininkų įvardijamo Algimanto Radvilos užeigoje „Pas Radvilą", būtent N. Puteikio kreipimosi pagrindu Teisėjų etikos ir drausmės komisija atliko tyrimą ir iškėlė drausmės bylą buvusiam šio teismo pirmininkui Egidijui Žironui, o Teisėjų garbės teismas pripažino, kad jis pažeidė Teisėjų etikos kodekso 12 straipsnio 5 punktą, kuriame nustatyta, kad vadovaudamasis sąžiningumo ir nesavanaudiškumo principais teisėjas privalo būti nepaperkamas, nepriimti dovanų, pinigų, neatlygintinų paslaugų ar kitokių prielankumo ženklų, išskirtinių lengvatų ir nuolaidų ar kitų paslaugų iš fizinių ir juridinių asmenų, jeigu tai gali sukelti viešųjų ir privačių interesų konfliktą. Kadangi Teisėjų garbės teismas neskyrė E. Žironui drausminės nuobaudos, apsiribojęs drausmės bylos svarstymu, N. Puteikis dėl tokio sprendimo pateikė skundą Lietuvos Aukščiausiajam Teismui, kuris išnagrinėjęs bylą paliko galioti sprendimą neskirti nuobaudos.

 

Dalį informacijos apie šią istoriją rasite čia:

Naglis Puteikis prašo ištirti teisėjų puotą Kaišiadoryse

Naglis Puteikis prašo ištirti teisėjų tostus, krepšinio turnyrus ir verslininko dukters įdarbinimą

Nacionalinė teismų administracija paaiškino puotą teisėjams surengusio verslininko dukters karjerą

Teisėjų taryba spręs, kaip įvertinti teisėjų puotą Kaišiadoryse (paskelbtas atsakymas)

http://puteikis.lt/naglis-puteikis-tirdamos-teiseju-rysius-su-verslininku-a-radvila-teismu-savivaldos-institucijos-atsake-ne-i-visus-klausimus/

http://puteikis.lt/naglis-puteikis-praso-panaikinti-teiseju-garbes-teismo-sprendima-del-teisejo-egidijaus-zirono-kaip-nepagrista-leidzianti-isvengti-atsakomybes-ir-pateisinanti-kysiu-emima-primenancia-praktika/

DALIS KITŲ INICIATYVŲ

 

Čia rasite kelias publikacijas apie tai, kaip, nepaisant valdančiųjų pasipriešinimo, buvo išrūpintos valstybinės pensijos daugiavaikėms mamoms – N. Puteikis padėjo apginti jų interesus:

 

http://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/naglis-puteikis-kaledu-dovana-daugiavaikems-motinoms-pries-socialdemokratu 

 

http://puteikis.blogspot.lt/2014/03/kaip-seimas-daugiavaikes-mamas.html 

 

Besidomintiems kultūros paveldu gali būti įdomūs šie 2015 m. rudens sesijoje A. Stancikienės ir N. Puteikio įregistruoti pasiūlymai Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo pakeitimo projektui, dėl kurio ydingumo įspėjo tokios organizacijos, kaip Lietuvos dailės istorikų draugija bei Restauratorių sąjunga:

 

 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/5d4800d286e911e5bca4ce385a9b7048?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=d623f0dd-b6db-4d62-a452-7ff42bdf9fe8

 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/c8a88f2286e911e5bca4ce385a9b7048?positionInSearchResults=1&searchModelUUID=d623f0dd-b6db-4d62-a452-7ff42bdf9fe8

 

2015 m. rudens sesijoje Seimas po pateikimo pritarė N. Puteikio parengtoms Bausmių vykdymo kodekso pataisoms, informaciją apie tai rasite čia: http://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=15275&p_k=1&p_a=sale_bals&p_bals_id=-21282Šis projektas įregistruotas bausmes pataisos namuose atliekantiems nuteistiesiems visoje šalyje paskelbus bado akciją ir reaguojant į dalį jų pagrįstai keliamų problemų.  

                                       

http://puteikis.lt/teisingumo-ministerija-negirdi-ne-tik-antstoliu-kankinamu-bedziu-aimanu-bet-ir-kaliniu-prasymu-elgtis-zmoniskiau/ 

 

Aukščiau pateikta dalis informacijos apie Seimo nario veiklą, daugiau galite rasti čia:

 

http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_smn_akt_new.seim_nar_proj?p_kad_ses=k7&p_start=2012-11-16&p_end=&p_asm_id=23861&p_rus=&p_forma=

 

ir čia: http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_smn_akt_new.seim_nar_proj?p_asm_id=23861&p_start=2012-11-16&p_end=&p_kad_ses=k7&p_rus=&p_grup_id=8&p_forma=&p_no=2

 

Taip pat – Seimo nario tinklalapyje, kur skelbiama informacija ir apie įregistruotus teisės aktų projektus, ir apie Seimo nario balsavimus: http://puteikis.lt/

 

Nuoširdžiai tikiuosi, kad šios nuorodos padės rasti Jums ir Jūsų atstovaujamiems visuomenininkams svarbios informacijos.

 

Pagarbiai,

 

Rasa Kalinauskaitė, Seimo nario Naglio Puteikio padėjėja

 

2016-02-10

Vijūnėlio dvaro Druskininkuose savininkai - superstatytojai, nes jie sugeba pradanginti teismo sprendimą, stabdantį statybą, o tada ją beveik užbaigti.

N.P.: Vijūnėlio dvaro savininkai Druskininkuose yra superstatytojai, nes sugeba viską taip sukombinuoti, kad teismo sprendimas dėl statybos stabdymo nebūtų vykdomas, o tada beveik užbaigia statybas. Ach, kad tokiais tempais ir mokyklas bei vaikų darželius renovuotų - gal verta valstybei tuos "dvarininkus" nusisamdyti?:
"... teismas, tvirtinęs, kad nutartis yra išsiųsta, dabar tokių akivaizdžių dokumentų neturi: „Teismas iki šiol, be jokių abejonių, mums aiškino, kad informaciją teikė visoms šalims. Dabar jis neturi tokių akivaizdžių duomenų, o Statybų inspekcija sako: voką gavome, bet ten nebuvo nutarties. Sako, kad kitus dokumentus gavo. Mes norime suvesti galus ir paaiškinti, kur yra spragos. Juk nevykdo tų nutarčių, niekas nekontroliuoja, pastatai nuo 20 proc. baigtumo iškyla iki 70-80 proc. Neteisėtų statybų kontrolė juk turi vykti." http://grynas.delfi.lt/aplinka/aiskinamasi-kas-meluoja-del-vijuneles-dvaro-teismas-ar-statybu-inspekcija.d?id=70373606

2016-02-05

Programų ir pavadinimų galia - Teisingumo ministerija skuba įgyvendinti partijos NPD rinkimų programą

kai tik PNPD pateikė prašymą įregistravimui (kartu su programa, kurios
2 punkte numatytas "visuomenės kontrolės teisėsaugai atkūrimas
sugrąžinant teismų tarėjus, ar įvedant prisiekusiuosius ar renkamus
teisėjus", kaip Teisingumo ministerija už 4 dienų pranešė, kad jau
parengė Visuomeninių teisėjų (tarėjų) teismuose koncepcijos projektą,
kurį teiks tvirtinti Vyriausybei: visuomenės atstovai būtų skiriami
dalyvauti bylose, kurios sulaukia rezonanso dėl labai sunkių
nusikaltimų -kyšininkavimo, prekybos poveikiu, papirkimo,
piktnaudžiavimo. T.p.siūloma darbo bylose dėl žalos atlyginimo, bei
viešajam interesui ginti: http://m.delfi.lt/article.php?id=70325850


--
--
Naglis Puteikis
www.puteikis.lt; tel. 8-652-76250
www.facebook.com/puteikis

2016-02-02

Ar LT Sveikatos ministerija mokėsi iš konclagerio sadistų? Nes maisto normos nepasiturientiems keliskart mažesnės nei Estijoje

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai     Nr. SN-S-0201/2016 vasario 1 d.
DĖL INFORMACIJOS PATEIKIMO

Susipažinę su Lietuvos Respublikos sveikatos ministro 2006 m. kovo 8 d. įsakymu Nr. V-157 „Dėl minimalaus maisto produktų rinkinio struktūros patvirtinimo", atkreipėme dėmesį, kad kai kurių produktų kiekiai, nurodyti šiame rinkinyje, yra tokie maži – o kai kuriais atvejais tiesiog nykstamai maži – kad kyla klausimas, ar taip besimaitinantis žmogus gali likti sveikas ir gyvybingas. 
Pavyzdžiui, šiame rinkinyje nurodytas per metus suvalgomų pomidorų kiekis – 1,69 kg, t. y. per mėnesį 141 g, kas sudarytų, mūsų skaičiavimu, 2 vidutinio dydžio pomidorus; džiovintų vaisių ir uogų kiekis per metus – 160 g, t. y. per mėnesį 13 g, kas sudarytų apie 10 razinų; fermentinio sūrio kiekis per metus – 2,20 kg, t. y. per dieną 6,1 g, kai viena porcija (riekelė) sūrio sveria apie 38 g; grietinės kiekis per metus – 2,63 kg, t. y. per mėnesį 220 g (vienas nedidelis indelis), per dieną – kiek daugiau nei pusė arbatinio šaukštelio; „virtų dešrų" kiekis per metus – 0,48 kg, t. y. per mėnesį 40 g (mažiau nei viena pieniška dešrelė), per dieną – 1,31 g.
Apibendrinant kai kurias produktų grupes, šiame rinkinyje nurodytas mėsos ir mėsos produktų (įskaitant riebalus ir subproduktus) kiekis per metus – 35,10 kg, t. y. 2,9 kg per mėnesį; žuvies ir žuvies produktų per metus – 13,95 kg, t. y. 1,16 kg per mėnesį; daržovių per metus – 65,16 kg, t. y. 5,43 kg per mėnesį; vaisių ir uogų per metus – 12,34 kg, t. y. 1,02 kg per mėnesį.
Šie kiekiai atrodo stebėtinai maži, lyginant, pvz., su optimaliu, sveikos mitybos principams neprieštaraujančiu  maisto prekių krepšeliu, kuris buvo parengtas pagal Estijos mitybos mokslų draugijos, priklausančios Tarptautinei Mitybos Mokslų Sąjungai (angl. International Union of Nutritional Sciences), metodologiją, 2013 m. AB „Swedbank" atliekant Baltijos šalių maisto produktų krepšelių tyrimą (nuododa į publikaciją internete: https://www.manofinansai.lt/files/2013-02-27%20BFBR%20ataskaita.pdf).
Cituojame šiuo atveju aktualią informaciją apie šį krepšelį (pabraukta mūsų): „Tyrime naudojamas rekomenduojamas optimalus maisto prekių krepšelis buvo parengtas pagal Estijos mitybos mokslų draugijos, kuri priklauso Tarptautinei Mitybos Mokslų Sąjungai (angl. International Union of Nutritional Sciences), metodologiją. Maisto prekių krepšelį sudaro produktai, skirti ruošti maistą namuose. Šie produktai patenkina suaugusio žmogaus, siekiančio išvengti sveikatos problemų, maistinių medžiagų, vitaminų ir mineralų, kasdienį poreikį bei atitinka Baltijos šalių gyventojų maisto produktų vartojimo įpročius. Krepšelyje esančių produktų dienos energetinė vertė – 2400 kalorijų. Pagal šį rekomenduojamą maisto produktų krepšelį, suaugęs žmogus per mėnesį turėtų sunaudoti 4.5 kg mėsos, 2.9 kg žuvies, 25.1 kg daržovių, 7.3 kg vaisių ir t.t." https://www.manofinansai.lt/files/2013-02-27%20BFBR%20ataskaita.pdf 
Pagal aukščiau pateiktą informaciją lengva apskaičiuoti, kad Lietuvos Respublikos sveikatos ministro patvirtintame minimaliame maisto produktų krepšelyje mėsos yra 1,5 karto, žuvies – 2,5 karto, daržovių – 4,6 karto, vaisių – 7,15 karto mažiau nei krepšelyje, parengtame pagal Estijos mitybos mokslų draugijos metodologiją.
Kaip nurodyta aukščiau pacituotame tyrime, jame naudotą maisto prekių krepšelį sudarantys produktai „patenkina suaugusio žmogaus, siekiančio išvengti sveikatos problemų, maistinių medžiagų, vitaminų ir mineralų, kasdienį poreikį bei atitinka Baltijos šalių gyventojų maisto produktų vartojimo įpročius."
Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, prašyčiau paaiškinti, kokia metodologija remiantis yra nustatyti maisto produktų kiekiai Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro patvirtintame minimaliame maisto produktų rinkinyje; kodėl šie kiekiai taip skiriasi nuo produktų krepšelio, apskaičiuoto pagal Estijos mitybos mokslų draugijos metodologiją; kuo remiantis manoma, kad žmogus, valgantis tiek maisto, kaip nurodyta sveikatos ministro patvirtintame krepšelyje, išvengs sveikatos problemų.
Seimo narys Naglis Puteikis