2012-04-27

Prezidentei dėl teisėjo Algimanto Valantino

Lietuvos Respublikos Prezidentei Poniai Daliai Grybauskaitei

Vilnius, 2012 m. balandžio 27 d.

 

Dėl teisėjo Algimanto Valantino

 

Ponia Respublikos Prezidente,

 

Raginame Jus neskirti Vilniaus miesto antrojo apylinkės teismo teisėjo Algimanto Valantino Vilniaus apygardos teismo teisėju. Toks žingsnis pamintų teisingumą.

Primename, kad buvęs generalinis prokuroras Algimantas Valantinas iki šiol nėra visuomenei sąžiningai atsakęs į klausimus dėl „Rubikono" juodosios buhalterijos, „Samanėlės" vokelių, Kauno galimos pedofilijos bei žudynių ir kitų vilkintų bylų.

 

Pagarbiai,

 

Iniciatyvinės grupės „Už teisingumą" nariai:

Bronislovas Genzelis

Romualdas Ozolas

Naglis Puteikis

Alvydas Medalinskas

Šarūnas Valentinavičius

Audrius Nakas

Darius Kuolys

2012-04-19

Kodėl tik mitingai padės sugrąžinti teisingumą

Nuotraukoje – 2012 03 17 d. mitingas prie Seimo „Už teisingumą".
Todėl, kad kitos priemonės nebepadeda:
1. Gen.prokuratūra ir policija ketvirti metai TYČIA netiria juodųjų archeologų Skuodo rajone organizatoriaus, nors turi jo telefoną. Tai kaip jie ištirs kitas bylas?
2. Saugumas, STT ir kitos spec.tarnybos seka, profilaktuoja, spaudžia, grasina, šantažuoja ir kitaip persekioja žurnalistus (Dapkų, Lavastę ir pan.). Šiems persekiojimams spec.tarnybos neteisėtai naudoja biudžeto lėšas. Rimtiems uždaviniams (kovai su korupcija) nelieka nei pinigų ir noro nėra, nes prioritetai, kaip matome, kitokie.
3. Teismai svarbiose bylose nepaskiria papildomų teisėjų, todėl nusikaltėliai dažnai išvengia bausmių dėl dirbtinai sukeliamos senaties. Pagauti su 30 000 Lt kyšiu prokurorai išsukinėjami pačios gen.prokuratūros rankomis (Eriko Vaiteikūno byla).
4. Kovojančius prieš korupciją ir už teisingumą valdžia persekioja:
4.1. Genzelį, Medalinską ir Ozolą policija padavė į teismą dėl  mitingo „Už teisingumą" prie Seimo kaip neva ne vietoje, nors Darbo partija mitingą rengė ten pat, tačiau jos nedavė į teismą.
4.2. Lryto žurnalistė L.Lavastė prieš metus rašė apie tai, kad advokatai neša kyšius Vilniaus teisėjams. Pasipiktinęs Lietuvos Aukščiausio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas J.Prapiestis (jo paskyrimui 2077 m. į šias pareigas pritarė 53 Seimo nariai, nepritarė – 13, 8 susilaikė) kreipėsi į prokuratūrą, kad teismai įpareigotų L.Lavastę išduoti šaltinį, todėl ją daug kartų tampė STT (užuot gaudžiusi kyšininkus teismuose).
5. Kai kurie teisėjai (pvz. Ryšardas Skirtunas) yra įtariami, kad už, pvz. 30 000 Lt kyšius, kuriuos jiems galimai LENGVAI nuneša advokatai (nes Seimas UŽDRAUDĖ juos sekti), bandė  išteisina PVM vagis. Kažkokiu stebuklingu būdu tokie teisėjai bando ir jiems pavyksta tapti tokių bylų nagrinėjimo kolegijų pirmininkais, nors neva tai gali padaryti tik kompiuteris. Kokia to kompiuterio pavardė? Tam „kompiuteriui" taip pat veikia 30 tūkst. Lt dėsnis? O juk vagiant PVM apvagiami visi žmonės. Tai, pagal L.Lavastės straipsnį, dažnas reiškinys, tačiau niekas net nebandė tirti jos straipsnyje minėtų kyšininkavimo atvejų.
6. Policija, kitos teisėsaugos įstaigos taiko nepagrįstą ir neteisėtą fizinį ir psichinį smurtą, kurį dangsto, pateisina arba toleruoja teisėsaugos vadovai ir politikai ir kuris dažnai baigiasi nekaltų žmonių sužalojimu (Hermano-Žaltausko byla, A.Ramanauskienės sumušimas iki komos, piketuotojų prie Kariotiškių sąvartyno sumušimai, Garliavos įvykiai ir pan.).
Seimas, deja, KOL KAS neturi JOKIŲ GALIŲ šių teisėsaugos institucijų vadovams, kad jie ištirtų minėtą ir kitas bylas, NEGĄSDINTŲ žurnalistų, skirtų papildomus teisėjus, kad būtų išvengta dirbtinių vilkinimų, nepersekiotų signatarų už mitingų rengimą, pasmerktų kyšininkus, nemuštų senukų ir t.t.
Be to, kol kas didesnė, deja, Seimo narių dalis nenori keisti dabartinės situacijos teisėsaugoje.
Todėl kaip priemonė šiems dalykams taisyti liko visuomenės mitingai.
Jei kas turite geresnių idėjų, kaip kitokiais būdais taisyti šias ydingas situacijas, siūlykite - būtinai naudosime visas priemones kuo greitesniam teisingumo atkūrimui visose srityse.
P.S.: Kodėl neša po 30 tūkst. Lt, o ne daugiau? Todėl, kad iki 30 000  - bauda arba nuo 2 iki 7 metų laisvės atėmimo, o už didesnio nei 30 000 lt kyši paėmimą baudos nebėra, tik laisvės atėmimas nuo 4 iki 8 metų.

Garliavos įvykiai: kaip totalitarinėje valstybėje - valdo kyšiai, ryšiai, jėga ir smurtas, o Seimo nariai nusišalina nuo konstitucinių vertybių gynimo

Nuotraukoje: Mstislavas Rostropovičius: sulaužyk niekšybės dėsnį- padėk žmonėms.

Kodėl pirma neištiriama pedofilijos byla ir tik tada, atsakius į visus klausimus, nesprendžiama su kuo gyvens mergaitė?

Vakar, 2012 04 18 d. vyko TS-LKD frakcijos Seime narių susitikimas su gen.prokuroru, gen.policijos komisaru, žymiąją antstole, vaikų teisių atstovėmis, teisingumo ministru R.Šimašiumi ir soc.apsaugos ministru D.Jankausku dėl Garliavos įvykių.

Dalyvavo, deja, labai mažai Seimo narių.

Jėgos struktūros ir antstolė žarstė rūsčius pasiryžimus būtinai įvykdyti teismo sprendimą. Į klausimus - ar bus vykdomas CPK nuostatos, kad prie vaiko jo "paėmimo" metu gali liestis tik vaiko teisių apsaugos tarnybos darbuotojos, "jėgininkai" neatsakinėjo.

R.Šimašius pareiškė, kad TIE, KURIE PALAIKO VENCKIENĘ, pažeidžia įstatymus ir jų atžvilgiu būtinai reikia kelti baudžiamas bylas. Mano galva, grasino pirmiausia S.Stomai, R.Kupčinskui, A.Stancikienei. Pastaroji ryžtingai rėžė atgal - "kelkite ir kuo greičiau", tada Šimašiaus ryžtas kiek prislopo.

Pasiūliau policijai ir prokuratūrai panaudoti jų "geriausias" pajėgas - juodųjų archeologų išsukinėtojus, 73 metų A.Ramanauskienę iki komos primušusius policininkus, tų policininkų išsukinėtojus-prokurorus, Trakų ar Elektrėnų policininką-sadistą, kuris suleido pirštus į 65 m.pensininko-Kariotiškių piketuotojo akiduobes, žmones prie Seimo grasinusį sumušti Vilniaus apskrities policijos vadą, buvusį URM darbuotoją Lančinską. Į tai gen.policijos komisaras Skvirnelis įsiuto ne juokais: šaukė, kad tie policijos "sadistai" saugo mus visus nuo chuliganų ir nusikaltėlių.

Atmosfera buvo kaip totalitarinėje valstybėje, kur valdo kyšiai, ryšiai, jėga ir smurtas, o Seimo nariai nusišalina nuo žmogaus teisių ir Konstitucijos gynimo.

Maloni ir netikėta išimtis buvo Soc.apsaugos ministras D.Jankauskas ir vaiko teisių apsaugos specialistės, kurios DRĄSIAI DRĮSO PRIEKAIŠTAUTI „jėgininkams" dėl neteisėto mergaitės gąsdinimo

PASIDARIAU ŠIAS IŠVADAS-ĮSPŪDŽIUS:

Seimo nariai - bailiai, nes bėga nuo teisingumo problemos (nemenka jų dalis). Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto turbūt visi nariai yra NETEISĖTUMŲ Lietuvoje ramstis, kolonos, pagrindas, pamatas, GARANTAS.

Jėgos struktūrų vadovai nedvejodami panaudos visas smurtines priemones prieš LT piliečius, nes jiems Konstitucijos vertybės - ne vertybės.

Privatūs antstoliai - tragedija (nė nesiruošia laikytis Civ.proceso kodekso), AGRESYVUMAS - NEŽMONIŠKAS.

Todėl BŪTINA grįžti ir kuo skubiau prie valstybinių antstolių, nes šie privatūs tėvą-motiną parduos.

Teisingumo ministras R.Šimašius išpažįsta tik jėgą, smurtą, valstybės pagrindinių institucijų, kurios negali būti privačios, prichvatizavimą; stipresniojo teisę, Konstitucijos vertybės jam ne vertybės.

Kodėl pirma neištiriama pedofilijos byla ir tik tada, atsakius į visus klausimus, nesprendžiama su kuo gyvens mergaitė?

Situaciją kol kas gelbėja TIK vaiko teisių apsaugos specialistės. Ar ilgam?

P.S.: Nepasitikiu teisėsauga: fizinis smurtas (A.Ramanauskienės koma), psichologinis, dvigubi standartai, nieko netiria , dangsto (juodųjų archeologų koordinatorius), baisus visų valdžios įstaigų kyšininkavimas (kelio į Paštuko sklypą itin įžūlus užstatymas - visi vilkina ir meluoja. Kultūros paveldo departamentas per pastarąjį pusmetį pralaimėjo VISUS iki šiol pirmoje instancijoje laimėtus teismus, jei tik susidurdavo su itin turtingais ar įtakingais: paveldą šniote nušlavė. Pvz. - o argumentų baisumas: teismas atmeta kaip įrodymą lenkų laikų žemėlapį, nes jis ne lietuvių kalba, o žmonių kaulai griovio šlaite - neva nepakankamas įrodymas (ar lapės sunešiojo į vieną vietą kelių žmonių kaulus?), per kelias valandas po teismo sprendimo Tarandės kaimo senųjų kapinių liekanas "verslininkas" nušluoja.

O sprendimai neskundžiami. Ir t.t. ir taip panašiai – kodėl turiu tikėti tais teisėsaugos generolais, ypač kai matau neįtikėtiną agresiją, aroganciją, ištisinius grasinimus, nutylėjimus, tyrimų vilkinimus ir dvigubus standartus?

Šiukšlininkai, prisidengę prezidentūros veto, plauna pensininkų pinigus

Čia galite paklausyti plaunamų pinigų šniokštimo:

www.tiny.lt/cku9pg9  arba http://www.kratc.lt/lt/apie_mus/darbo_uzmokestis/  - atsidarius tinklapį, girdisi bangų mūša.

Klaipėdos RATC-o tinklapyje skelbiamos vadovų algos- vidutiniškai 7859 Lt mėnesiui. Tai greičiausiai be tantjemų ir valdybos atlyginimų. Sužinoti kol kas nepavyko, nes jie kruopščiai slepia, o valstybės įstaigos, pradedant Seimo kontrolieriais, juos kol kas dangsto.

Eilinio darbininko atlyginimas 10 % didesnis už šalies vidurkį, o eilinio specialisto – dvigubai didesnis už šalies vidurkį.

Dar prieš mėnesį buvo nuoroda į 2011 m. viešus pirkimus, bet dabar dingo - paslėpė.

2012 m. viešų pirkimų neskelbia.

Žvalgyba pranešė, kad 2011 KRATC-as ryšių su visuomene paslaugoms ir reklamai dienraščiuose „Vakarų ekspresas" ir „Klaipėda" spausdinimas išleido apie 120 tūkst. Lt per metus. Todėl sunku tikėtis (kol kas) rimtesnės žiniasklaidos paramos viešinant KRATC- o slepiamą info.

 

P.S.: Įstatyme, kurs vetuotas, nebuvo numatyta privatizuoti RATC-us. Atvirkščiai - turi būti nepelno įmonės, kurių veikla - skaidri, o ne slapta, kaip dabar.

 Dabartinė šiukšlių surinkimo tvarka palanki pensininkų apiplėšinėtojams: dabar šiukšlių surinkimą kontroliuoja savivaldybės per jų įsteigtus UAB-us - regioninius atliekų tvarkymo centrus (toliau - RATC), kurie nuo visuomenės slepia savo išlaidas, algas, premijas, tantjemas.

Pvz. Klaipėdos RATC-as neatsako į klausimus apie jų išlaidas, premijas, tantjemas, nors vykdo viešąją funkciją. Jų neatsakymus dangsto dauguma valdžios įstaigų, net Seimo kontrolieriai.

Todėl RATC-ai renka iš žmonių pinigų daugiau, nei reikia šiukšlėms tvarkyti. Pvz. Klaipėdoje - 5 mln.Lt per kelerius metus, išplauna juos per pseudosutartis dėl neva projektų.

Maža to, įvedant šią sistemą žadėta, kad kiemuose nebebus skirtingų vežėjų konteinerių.

Tačiau pvz. Klaipėdoje niekas nepasikeitė:- iš pensininkų surinktų pinigų toliau nepagrįstai didelėmis kainomis maitinama krūva privačių vežėjų, kurių keletas veža iš to paties kiemo ir kiekvienas - savo konteinerį.

Ir už tai kiekvienam vežėjui iš esmės nesiderėdami sumoka paslaptingieji, neskaidrieji RATC-ai, taip nepagrįstai apiplėšdami ypač pensininkus ir nepagrįstai turtindami privačius vežėjus.

Todėl šią sistemą reikia keisti - šiukšles turi tvarkyti savivaldybių valdomos nepelno organizacijos, kurių išlaidų struktūra turi būti absoliučiai vieša.

2012-04-13

Pilietinių akcijų organizatoriai prašo paramos

Nuotraukoje – 2012 03 17 d. mitinge „Už teisingumą" prie Seimo dalinama rezoliucija ir prašymas paremti pervedant lėšas į R.Ozolo specialiai renginiams skirtą sąskaitą.

Norintys paremti bundantį pilietinį judėjimą „Už Lietuvą! Už teisingumą!" gali tai padaryti pervesdami paramą į šiam tikslui Romualdo Ozolo atidarytą sąskaitą:

LT987300010130744398

Romualdas Ozolas

„Swedbank"

Šios lėšos bus skirtos tik pilietinių akcijų rengimui.

Už jų panaudojimą viešai atsiskaitoma (detaliau žiūrėkite išklotinę teksto apačioje, o jos geresnis vaizdas yra čia: http://paveldas.blogspot.com/2012/04/pilietiniu-akciju-organizatoriai-praso.html):

PAJAMOS:

2012 04 13 dienai į šią sąskaitą 130 žmonių paaukojo 13883 Lt (vidutiniškai po 107 Lt kiekvienas).

IŠLAIDOS:

1. dvi scenos, tentas 2012 03 17 d. mitingui – 3875 Lt;

2. kvietimai į 2012 04 14 d. mitingą per Žinių radiją, Lietuvos radiją ir transporto ekranuose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose – apie 7000 Lt.

Iš viso 2012 04 13 dienai išlaidos sudaro 10949 Lt.

Data

Laikotarpis: 2012-03-01 - 2012-04-13

Apyvarta

Likutis

3

2012-03-16

RJ

kukli parama

+50,00

50,00

4

2012-03-16

MV

Kovai Už Lietuvą, už Teisingumą

+50,00

100,00

5

2012-03-16

ŽE

Organizacinems islaidoms

+50,00

150,00

7

2012-03-16

ŠS

"Už teisingumą"

+60,00

208,80

9

2012-03-16

VJ

moralinė skola

+100,00

307,60

10

2012-03-16

GB

skirta ,,Už teisingumą" organizatoriams

+345,00

652,60

11

2012-03-17

JK

parama

+50,00

702,60

12

2012-03-17

ALS

mitingas

+50,00

752,60

13

2012-03-17

MD

Parama

+300,00

1.052,60

14

2012-03-17

LK

grupei Uz teisinguma"

+30,00

1.082,60

15

2012-03-17

JV

Pilietiniam judėjimui "Už Lietuvą! Už teisingumą!" paremti

+50,00

1.132,60

16

2012-03-17

JS

renginiams

+10,00

1.142,60

17

2012-03-18

SR

Pilietiniam judėjimui "Už Lietuvą! Už teisingumą!'

+50,00

1.192,60

18

2012-03-18

ŠVV

PARAMA "JUDĖJIMUI UŽ TEISINGUMĄ"

+50,00

1.242,60

19

2012-03-18

VS

akciju rengimui

+10,00

1.252,60

20

2012-03-18

MJ

Parama pilietinėms akcijoms

+200,00

1.452,60

21

2012-03-18

EIB

Auka Uz Lietuva! Uz Teisinguma!"

+100,00

1.552,60

22

2012-03-18

BG

pavedimas

+30,00

1.582,60

23

2012-03-18

AG

Už teisingumą

+100,00

1.682,60

24

2012-03-18

AB

parama pilietiniam judėjumui "Už Lietuvą, už teisingumą"

+200,00

1.882,60

25

2012-03-19

Parama judėjimui "Už Lietuvą. Už teisingumą."

+30,00

1.912,60

26

2012-03-19

NP

parama judėjimo „Už Lietuvą! Už teisingumą!“ pilietinių akcijų rengimui

+100,00

2.012,60

27

2012-03-19

VK, IK

+40,00

2.052,60

28

2012-03-19

SP

2012 03 17.Mitingas už Lietuva.

+100,00

2.152,60

30

2012-03-19

AN

Teisingumo vardan

+100,00

2.251,40

32

2012-03-19

AS

Parama Pilietiniam judėjimui/ UŽ TEISINGUMĄ /

+500,00

2.750,20

34

2012-03-19

AM

Pilietinių akcijų rengimui

+100,00

2.849,00

36

2012-03-19

AM

Pilietinis judėjimas "Už Lietuvą! Už teisingumą!"

+300,00

3.147,80

38

2012-03-19

RN

Už Lietuvą

+10,00

3.156,60

40

2012-03-19

GB

Uz Teisiguma

+50,00

3.205,40

42

2012-03-19

RKP

SĄSK PAPILDYMAS

+100,00

3.304,20

43

2012-03-19

AG

parama "Už teisingumą"

+100,00

3.404,20

44

2012-03-19

VVD

PAPILDYMAS

+100,00

3.504,20

45

2012-03-19

GS

Už teisingumą

+100,00

3.604,20

46

2012-03-19

JJ

Pilietinių akcijų rengimui

+100,00

3.704,20

47

2012-03-19

NP

Parama judėjimui "Už Lietuvą! Už teisingumą!"

+200,00

3.904,20

48

2012-03-19

MB

parama "Už teisingumą"

+100,00

4.004,20

50

2012-03-19

MS

Uz teisinguma

+100,00

4.103,00

52

2012-03-19

AD

PARAMA

+100,00

4.201,80

53

2012-03-19

ALS

UŽ LIETUVĄ PARAMA

+100,00

4.301,80

54

2012-03-19

PARAMA

+20,00

4.321,80

55

2012-03-19

BJ

PERVEDIMAS

+100,00

4.421,80

56

2012-03-19

MVK

PARAMA

+100,00

4.521,80

57

2012-03-19

OV

"Už teisingumą" renginių organizavimui

+100,00

4.621,80

59

2012-03-19

RJA

Parama bundančiam pilietiniui judėjimui "Už Lietuvą! Už teisingumą!"

+100,00

4.720,60

61

2012-03-19

JZ

Parama iniciatyvinės grupės "Už teisingumą" org.renginiams.

+1.000,00

5.719,40

63

2012-03-19

PS

Parama iniciatyvinei grupei "Už teisingumą" org.renginiams

+150,00

5.868,20

65

2012-03-19

KG

,,Uz Lietuva! Uz teisinguma"

+210,00

6.077,00

67

2012-03-19

EM

SKOLA

+100,00

6.175,80

68

2012-03-20

AG

saskaitos papildymas

+10,00

6.185,80

69

2012-03-20

ČA

Parama

+200,00

6.385,80

71

2012-03-20

ASD

parama visuomeninei organizacijai

+50,00

6.434,60

73

2012-03-20

RP

Parama veiklai

+200,00

6.633,40

75

2012-03-20

MJB

PARAMA

+50,00

6.682,20

76

2012-03-20

DM

AUKA

+100,00

6.782,20

77

2012-03-20

AR

Už teisingumą

+100,00

6.882,20

79

2012-03-20

VK

PAPILDYMAS

+100,00

6.981,00

80

2012-03-20

SM

parama

+50,00

7.031,00

81

2012-03-20

VL

NEATIDĖKITE VASARAI

+30,00

7.061,00

82

2012-03-20

ZBB

asmeninė

+50,00

7.111,00

83

2012-03-20

MJ

parama

+10,00

7.121,00

85

2012-03-20

KV

.'Už Lietuvą ! Už teisingumą !'

+50,00

7.169,80

87

2012-03-20

RU

SĄSKAITOS PAPILDYMAS

+50,00

7.218,60

88

2012-03-21

DV, BD, RT, BA

Mitingams organizuoti nuo BD, RT, BA

+250,00

7.468,60

89

2012-03-21

IV

Pilietinių akcijų rengimui

+50,00

7.518,60

91

2012-03-21

VS

Už teisingumą!

+100,00

7.617,40

93

2012-03-21

AMB

LABDARA

+50,00

7.666,20

94

2012-03-21

JD

Auka "Už Lietuvą! Už teisingumą!"

+100,00

7.766,20

96

2012-03-21

EJ

Parama

+39,00

7.804,00

98

2012-03-21

GB

Parama

+500,00

8.302,80

99

2012-03-21

pilietinių akcijų rengimui

+100,00

8.402,80

100

2012-03-21

VFJ

Financine parama judejimui "Uz Lietuva! Uz teisinguma!"

+100,00

8.502,80

101

2012-03-22

AM

Parama

+50,00

8.552,80

103

2012-03-22

SVČ

Visuomeniniam judėjimui

+100,00

8.651,60

104

2012-03-22

MM

PARAMA

+200,00

8.851,60

105

2012-03-22

ZS

AKCIJŲ RENGIMUI UŽ LIETUVĄ UŽ TEISINGUMĄ

+30,00

8.881,60

106

2012-03-22

PP

PALAIKYMAS

+100,00

8.981,60

107

2012-03-22

VB

"Už Lietuvą! Už teisingumą!"

+100,00

9.081,60

109

2012-03-22

JD

parama ?Už Lietuvą! Už teisingumą!"

+200,00

9.280,40

111

2012-03-22

VB

Už Lietuvą, Už teisingumą

+100,00

9.379,20

112

2012-03-23

MS

PAPILDYMAS

+50,00

9.429,20

113

2012-03-23

ALI

LABDARA

+100,00

9.529,20

114

2012-03-23

BA

Judėjimui "Už Lietuvą, už teisingumą"

+100,00

9.629,20

116

2012-03-23

AS

Už teisingumą

+20,00

9.648,00

117

2012-03-23

NIA

pagal 2012-03-17 pareiškimą

+100,00

9.748,00

119

2012-03-23

DG

Parama

+40,00

9.786,80

120

2012-03-23

AOS

PARAMA ORGANIZACIJAI

+100,00

9.886,80

121

2012-03-23

ČJA

Pavedimas

+150,00

10.036,80

123

2012-03-23

MB

LABDARA

+100,00

10.135,60

124

2012-03-23

JAJ

Piletiniam judejimui

+100,00

10.235,60

125

2012-03-24

RR

Judęjimui "Už Lietuva! Už teisingumą!"

+50,00

10.285,60

126

2012-03-24

AS

Paremti

+50,00

10.335,60

127

2012-03-26

RA

Parama

+300,00

10.635,60

129

2012-03-26

RB

papildymas

+50,00

10.684,40

130

2012-03-26

OV-GM

GM remia judėjimą "Už teisingumą"

+50,00

10.734,40

132

2012-03-26

OV-VV

VV remia judėjimą "Už teisingumą"

+50,00

10.783,20

134

2012-03-26

VS

Uz Lietuva! Uz teisinguma!

+100,00

10.882,00

136

2012-03-26

IM

renginiams "Už teisingumą" organizuoti

+20,00

10.900,80

137

2012-03-26

SM

PARAMA

+10,00

10.910,80

138

2012-03-26

MR

NLT

+40,00

10.950,80

139

2012-03-26

KV

.'Už Lietuvą ! Už teisingumą !'Živilė Slavinskienė

+50,00

11.000,80

141

2012-03-26

DP

Renginių organizavimui - parama

+30,00

11.029,60

142

2012-03-26

LVA

Už teisingumą

+200,00

11.229,60

143

2012-03-27

VK

UŽ Lietuvą.Už teisingumą.

+20,00

11.249,60

144

2012-03-27

KJA

PARAMA

+50,00

11.299,60

145

2012-03-28

PARAMA

+45,00

11.344,60

146

2012-03-28

LG

PARAMA

+200,00

11.544,60

147

2012-03-28

KV

uz lietuva uz teisinguma

+50,00

11.594,60

148

2012-03-29

ŠV

Parama

+100,00

11.694,60

150

2012-03-29

RAD

UŽ TEISINGUMĄ

+100,00

11.793,40

151

2012-03-29

VP

Judėjimui "Už teisingumą"

+95,00

11.888,40

152

2012-03-30

AMB

PARAMA

+30,00

11.918,40

153

2012-03-31

GS

Mes Jus remiame, palaikome ir einame kartu su Jumis. Te padeda mums Dievas.

+200,00

12.118,40

154

2012-03-31

DK

DK parama judėjimui „Už Lietuvą! Už teisingumą!“ pilietinių akcijų rengimui

+100,00

12.218,40

155

2012-03-31

AKM

AKM parama judėjimo „Už Lietuvą! Už teisingumą!“ pilietinių akcijų rengimui

+500,00

12.718,40

156

2012-03-31

„Kolyma”

Auka nuo politkalinių bendrijos „Kolyma”

+200,00

12.918,40

157

2012-03-31

VV

Pravedamos lėšos judėjimui.

+50,00

12.968,40

158

2012-04-02

AZ

perlaida

+10,00

12.978,40

159

2012-04-04

BM

Parama teisingumo judėjimui.Ačiū,kad bandote pajudinti ledus.

+100,00

13.078,40

161

2012-04-05

RL

UŽ TEISINGUMĄ PARAMA

+100,00

13.177,20

162

2012-04-06

įv.įmonėms

Už dviejų pakylų nuomą ir įgarsinimą 2012 03 17 d. mitinge prie Seimo

-2.750,00

10.427,20

164

2012-04-06

įv.įmonėms

Už tento 6,5x4 m dizainą ir gamybą 2012 03 17 d. mitingui prie Seimo

-1.125,30

9.300,50

166

2012-04-06

LF

akcijoms

+40,00

9.339,70

168

2012-04-06

VM

Už teisinguma

+100,00

9.438,50

169

2012-04-09

Parama

+50,00

9.488,50

170

2012-04-10

JVV

UŽ SKELBIMĄ

+50,00

9.538,50

171

2012-04-11

MR

Žaliems kaspinėliams

+20,00

9.558,50

172

2012-04-11

įv.įmonėms

pirmi avansai, apmokėjimai už 2012 04 14 mitingo viešinimą

-4.000,00

5.558,50

174

2012-04-11

SA

Už viešų renginių organizavimą

+100,00

5.657,10

176

2012-04-12

įv.įmonėms

kiti avansai, apmokejimai už 2012 04 14 mitingo viešinimą

-3.000,00

2.655,90

178

2012-04-12

GJ

parama judėjimo „Už Lietuvą! Už teisingumą!“ pilietinių akcijų rengimui

+100,00

2.754,50

179

2012-04-12

Nijolė Sadūnaitė

parama judėjimo „Už Lietuvą! Už teisingumą!“ pilietinių akcijų rengimui

+100,00

2.854,50

180

2012-04-12

DK

"Už Lietuvą! Už teisingumą!"

+30,00

2.884,50

182

2012-04-13

RB

auka

+50,00

2.933,30

LTL Likutis pabaigai 13.04.2012

2.933,30

IŠLAIDOS: scenos, tentai 03.17 mitingui, inform.apie 04.14 d.mitingą ir pan. Debeto apyvarta LTL

10.949,70

PAJAMOS: 130 RĖMĖJŲ ĮNAŠŲ (vidutin. po 107 Lt įnešė kiekvienas žmogus) Kredito apyvarta LTL

+13.883,00

Pastaba: išbrauktos banko išlaidų po kelis Lt eilutės

Geresnis lentelės vaizdas (jei nematote pilnos lentelės) yra čia: http://paveldas.blogspot.com/2012/04/pilietiniu-akciju-organizatoriai-praso.html