2023-11-29

Pr.sp.: P. Gražulis: būtina sutramdyti Kalėjimų tarnybą, kuri siekia nuteistųjų srautus nukreipti į gyvenviečių centrus, negi nėra vietos toliau nuo jų?

P. Gražulis: būtina sutramdyti Kalėjimų tarnybą, kuri siekia nuteistųjų srautus nukreipti į gyvenviečių centrus, negi nėra vietos toliau nuo jų?

Seimo narys Petras Gražulis įregistravo įstatymų projektus, kuriais siūloma visais atvejais nustatyti nuteistųjų naujai steigiamų Pusiaukelės namų ir Kalėjimų tarnybos ir probacijos padalinių minimalų atstumą  -  5 km nuo ugdymo ir švietimo įstaigų bei privalomą derinimą su savivaldybių tarybomis ir su vietos bendruomenėmis.

P. Gražulis siūlo atitinkami keisti –pildyti Probacijos įstatymą ir Bausmių vykdymo kodeksą.

Šias pataisas iššaukė skandalingas Kalėjimų tarnybos nesiskaitymas su visuomenės nuomone: Kauno rajone Domeikavoje iki šių metų pabaigos ši tarnyba planuoja įsteigti nuteistiesiems skirtus pusiaukelės namus ir Kauno apskrities probacijos tarnybos padalinį.

Kalėjimų tarnyba brutaliai atmesta gyventojų pagrįstai reiškiamus prieštaravimus,  tarp kurių svarbiausi – šis dvi įstaigos steigiamos gyvenvietės centre, prie pat švietimo ir ugdymo įstaigų, o Pusiaukelės namų ir probacijos padalinys pritrauktų didžiulius kasdienius nusikaltusių asmenų srautus, kurie akivaizdžiai trikdytų gyventojų rimtį, ypač vaikų.

Seimo narys P. Gražulis: „Kodėl Kalėjimų tarnyba veržiasi tokias naujas įstaigas būtinai veržiasi statyti gyvenviečių centruose? Ar nėra kitų vietų, juk Lietuva  - viena rečiausiai apgyvendintų šalių Europoje?".

Šiuo metu galiojančiuose įstatymuose pusiaukelės namų ir probacijos padalinių steigimo vietos neprivalo būti derinamos, nei su savivaldybių tarybomis, nei su vietos bendruomenėmis.

Nuorodos į šių įstatymų projektus:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/5caac6608def11eea791d94269904d9b

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/d6fbfca08dcb11eea791d94269904d9b

 

 

 

Petras Gražulis

 

LR Seimo narys

Aplinkos apsaugos komiteto narys

 

Tel. (8 5) 239 6638, mob. 8 698 42163

Faks. (8 5) 239 6556

El. p.: petras.grazulis@lrs.lt

 

 

 

2023-11-28

Pr. sp.: Seimo narys P. Gražulis – panaikinus PVM-ą sporto ir sveikatinimo paslaugoms, pagerėtų gyventojų sveikata, sumažėtų medicinos išlaidos.

Seimo narys P. Gražulis – panaikinus PVM-ą sporto ir sveikatinimo paslaugoms, pagerėtų gyventojų sveikata, sumažėtų medicinos išlaidos.

 

Seimo narys Petras Gražulis įregistravo įstatymo projektą, kuriuo siūloma visiems sporto ir sveikatinimo pasaugų teikėjams taikyti nulinį PVM tarifą.

"Sveikas gyvenimo būdas, sportas, sveikatos profilaktika, rekreacija yra efektyvios priemonės gerinant gyventojų sveikatą. Didėjant kainoms, šios paslaugos tampa per brangiomis didelei daliai gyventojų, o valstybė turi galimybę netaikydama PVM šioms paslaugoms, jas ženkliai atpiginti" – teigia Seimo narys P. Gražulis.

Pasirinkdami sveiką gyvenimo būdą ir sportą, gyventojai plačiau naudotųsi sporto ir sveikatinimo paslaugomis. Tokiu atveju jie mažiau sirgtų, mažėtų sveikatos apsaugos išlaidos, didėtų užimtumas, mažėtų nusikalstamumas, ypač jaunimo tarpe", - akcentavo Seimo narys.

Šiuo metu galiojančiame įstatyme PVM neapmokestinamos tik pelno nesiekiančių juridinių asmenų teikiamos su kūno kultūra ir sportu susijusios paslaugos: teisės dalyvauti kūno kultūros arba sporto renginyje suteikimas ir paslaugos, teikiamos kūno kultūros ir sporto dalyviams, tiesiogiai susijusios su jų dalyvavimu, t. y. teisės naudotis kūno kultūrai ir sportui pritaikytomis patalpomis, teritorijomis ir (arba) inventoriumi suteikimas, kūno kultūros ir sporto dalyvių treniravimo ir kitos panašios paslaugos.

Nuoroda į P. Gražulio teikiamą aukščiau minėtą įstatymo pataisą: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/3fd696e08d1d11eea791d94269904d9b

 

 

 

Petras Gražulis

 

LR Seimo narys

Aplinkos apsaugos komiteto narys

 

Tel. (8 5) 239 6638, mob. 8 698 42163

Faks. (8 5) 239 6556

El. p.: petras.grazulis@lrs.lt

 

 

 

2023-11-23

P. Gražulis kalėjime gali atsidurti anksčiau už E. Masiulį

P. Gražulis kalėjime gali atsidurti anksčiau už E. Masiulį

Šiandien, 2023 11 23 d. nuo 9:00 Seimo narys Petras Gražulis yra iškviestas į policiją dėl jam iškeltos baudžiamosios bylos neva dėl LGBT įžeidimo.

Iš tikrųjų P. Gražulis tiesiog citavo Šventojo rašto ir popiežiaus pasisakymus, kuriuose kalbama apie homoseksualius asmenis, kai jį Seimo fojė užsipuolė keletas LGBT aktyvistų. Generalinė prokurorė N. Grunskienė žiniasklaidai yra sakiusi, kad jos manymu P. Gražulis neturi teisės cituoti popiežiaus pasisakymų apie LGBT

Nors P. Gražulis dėl šių kaltinimų policijoje jau buvo apklaustas prieš metus ir tada davė išsamius parodymus raštu ir žodžiu, tačiau šiandien jis į policiją iškviestas dar kartą.

2023 11 16 d. Seimas yra priėmęs nutarimą, leidžiantį P. Gražulį patraukti baudžiamojon atsakomybėn ir net suimti.

Jei šiandien Seimo plenarinio posėdžio metu nepamatysime P. Gražulio, gali būti , kad jis bus suimtas anksčiau nei Eligijus Masiulis MB Baltic byloje.

 

 

 

Petras Gražulis

 

LR Seimo narys

Aplinkos apsaugos komiteto narys

 

Tel. (8 5) 239 6638, mob. 8 698 42163

Faks. (8 5) 239 6556

El. p.: petras.grazulis@lrs.lt

 

 

 

2023-11-21

Gen. prokurorė N. Grunskienė klausia konservatorių, ką ji dar turi padaryti, kad prokurorams pakeltų algas:

N. Grunskienė klausia konservatorių, ką ji dar turi padaryti, kad prokurorams pakeltų algas: 
"Nesuprantu pastovaus priekaišto, kad prokuratūra nepadarė namų darbų, kad kažką turėtų padaryti, kad įrodytų, jog yra verta to antrojo etapo. Aš neišgirdau, ką mes dar turime padaryti", – akcentavo ji. 
„Kodėl reikia dviejų etapų ir kodėl nuo sausio siūloma didinti iki 75 proc., o nuo dar kitų metų 90 proc. –aš neišgirdau nei motyvų, nei argumentų. Aš taip pat neišgirdau argumentų, ką mes turime padaryti tokio ir kodėl mes neverti, kad iškarto būtų padidinta iki 90 proc.", – nusivylimo neslėpė generalinė prokurorė.
„Taip, mes džiaugiamės, kad Vyriausybė pripažino, jog prokurorų atlyginimai turėtų pasiekti 90 proc. teisėjų atlyginimų, bet kodėl tik antruoju etapu? Nesuprantu pastovaus priekaišto, kad prokuratūra nepadarė namų darbų, kad kažką turėtų padaryti, kad įrodytų, jog yra verta to antrojo etapo. Aš neišgirdau, ką mes dar turime padaryti", – akcentavo ji. N. Grunskienės neįtikina ir premjerės argumentai, kad šiuo metu biudžete papildomų 16 mln. prokurorų atlyginimų didinimui nėra. Pasak jos, pati ministrė pirmininkė teigė sutinkanti su kompromisiniu siūlymu prokurorų atlyginimų didinimui ateinančiais metais skirti per 10 mln. eurų. Todėl N. Grunskienė įsitikinus, kad atrasti papildomus 5 mln. eurų valstybės biudžete daug iššūkių neturėtų kilti.
https://m.delfi.lt/lietuvoje/article.php?id=95116659

2023-11-20

Grunskienė klausia konservatorių, ką ji dar turi padaryti, kad prokurorams pakeltų algas: 

Grunskienė klausia konservatorių, ką ji dar turi padaryti, kad prokurorams pakeltų algas: 

"Nesuprantu pastovaus priekaišto, kad prokuratūra nepadarė namų darbų, kad kažką turėtų padaryti, kad įrodytų, jog yra verta to antrojo etapo. Aš neišgirdau, ką mes dar turime padaryti", – akcentavo ji. „Kodėl reikia dviejų etapų ir kodėl nuo sausio siūloma didinti iki 75 proc., o nuo dar kitų metų 90 proc. –aš neišgirdau nei motyvų, nei argumentų. Aš taip pat neišgirdau argumentų, ką mes turime padaryti tokio ir kodėl mes neverti, kad iškarto būtų padidinta iki 90 proc.", – nusivylimo neslėpė generalinė prokurorė.
„Taip, mes džiaugiamės, kad Vyriausybė pripažino, jog prokurorų atlyginimai turėtų pasiekti 90 proc. teisėjų atlyginimų, bet kodėl tik antruoju etapu? Nesuprantu pastovaus priekaišto, kad prokuratūra nepadarė namų darbų, kad kažką turėtų padaryti, kad įrodytų, jog yra verta to antrojo etapo. Aš neišgirdau, ką mes dar turime padaryti", – akcentavo ji. N. Grunskienės neįtikina ir premjerės argumentai, kad šiuo metu biudžete papildomų 16 mln. prokurorų atlyginimų didinimui nėra. Pasak jos, pati ministrė pirmininkė teigė sutinkanti su kompromisiniu siūlymu prokurorų atlyginimų didinimui ateinančiais metais skirti per 10 mln. eurų. Todėl N. Grunskienė įsitikinus, kad atrasti papildomus 5 mln. eurų valstybės biudžete daug iššūkių neturėtų kilti.
https://m.delfi.lt/lietuvoje/article.php?id=95116659

2023-11-15

Žlunga Petro Gražulio apkaltos ir konservatorių mėginimai pašalinti jį iš politikos 10-iai metų.

Žlunga Petro Gražulio apkaltos ir konservatorių mėginimai pašalinti jį iš politikos 10-iai metų.

Seimo nariai gavo Seimo Teisės departamento išaiškinimą (pridedame) dėl P. Gražulio apkaltų. Jo esmė: jei Seimas P. Gražulį pašalintų iš Seimo narių  dėl „isterijos- listerijos" bylos, jis išsaugotų teisę visur kandidatuoti, nes nėra šiurkščiai pažeista LR Konstitucija.

Jei taip įvyktų, Konstitucinis Teismas privalėtų tuoj pat nutraukti dabar vykstantį apkaltos  procesą dėl neva svetimo balsavimo mygtuko paspaudimo.

Jei Konstitucinis Teismas nustatytų, kad P. Gražulis pažeidė, bet nešiurkščiai Konstituciją, tai net Seimui pašalinus P. Gražulį dėl to mygtuko paspaudimo, P.  Gražulis taip pat išsaugotų teisę visur kandidatuoti.

P. Gražulis šią situaciją pakomentavo trumpai: „Jei Dievas su manimi, tai kas prieš mane?. Kas tie konservatoriai prieš Dievą. Iš laiško romiečiams: mylintiems Dievą viskas išeina į gerą.".

 

 

 

Petras Gražulis

 

LR Seimo narys

Aplinkos apsaugos komiteto narys

 

Tel. (8 5) 239 6638, mob. 8 698 42163

Faks. (8 5) 239 6556

El. p.: petras.grazulis@lrs.lt

 

 

 

From: GURECKIENĖ Violeta
Sent: Wednesday, November 15, 2023 9:37 AM
To: Seimo nariai <seimo_nariai@lrs.lt>
Subject: Dėl apkaltos Seimo nariu P.Gražuliui

 

Gerb. Seimo nariai,

 

Siunčiame susipažinti teismo nutartį ir Teisės departamento išaiškinimą dėl apkaltos.

 

Pagarbiai

 

                            

Violeta Gureckienė

 

Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos

Seimo posėdžių sekretoriato vedėja

 

Tel.: (8 5) 239 6050, mob. 8 698 4 2287

El. p.: violeta.gureckiene@lrs.lt

www.lrs.lt

 

 

Šis laiškas, įskaitant jo priedus, yra konfidencialus ir yra skirtas tik tam asmeniui, kuriam jis yra adresuotas. Kopijuoti, viešinti ar kitaip panaudoti šį laišką ar laiško dalį ne pagal jo tikslinę paskirtį yra draudžiama.
Apie ne Jums skirto laiško gavimą prašome nedelsiant informuoti siuntėją elektroniniu paštu ir ištrinti laišką bei visas jo kopijas, įskaitant visus laiško priedus.