2022-05-10

PAPILDYTA: Informacija žiniasklaidai: K.Krivickas išstojo iš P.Gražulio partijos


Informacija žiniasklaidai:


K.Krivickas išstojo iš P.Gražulio partijos


K.Krivickas nutraukė narystę P.Gražulio partijoje Tautos ir Teisingumo sąjunga (centristai, tautininkai). Prašymas dėl K.Krivicko narystės P.Gražulio partijoje nutraukimo Teisingumo ministerijai buvo pateiktas praėjusią savaitę. Ministerija informavo, kad K.Krivicko prašymas įvykdytas, narystė nutraukta. 

"Visiškai atsiriboju nuo šios organizacijos. Man nepriimtina tai, kas pastaruoju metu ten vyksta. Rusijos sukelto karo Ukrainoje akivaizdoje partijoje vis daugėja P.Gražulio pasekėjų, kurie viešai niekina Ukrainą, palaiko ir platina Putino propagandą. "Vatnikų" šioje partijoje apsireiškia vis daugiau. Kai kurie iš jų vadovauja partijos skyriams. Politinė partijos vadovybė apie visus tuos asmenis ir jų veiklą žino, tačiau, mano vertinimu, nesiima jokių reikšmingų priemonių tokių asmenų vykdomai veiklai neutralizuoti ir juos pašalinti iš partijos. Iki šiol iš partijos nėra pašalintas nei vienas Putino propagandos platintojas ir Ukrainos niekintojas.  Atvirkščiai, partijoje persekiojami tie, kurie viešina proputiniškai ir antiukrainietiškai nusiteikusius partiečius. Nepritariu partijos politinės tarybos narių pozicijai, kad, esą, partijoje veikiantys proputiniški "vatnikai" nėra tokia jau didelė problema ir, neva, nereikėtų jos eskaluoti. Mano žiniomis, vienas tokių proputiniškas pažiūras skelbiantis N.Bakasėnas netgi pretenduoja tapti partijos Etikos komisijos pirmininku, kuris būtų įgaliotas vertinti kitų kolegų elgesį ir viešus pareiškimus.  Manau, kad tokių asmenų šioje partijoje tik daugės, nes paprastai tie, kurie palaiko Putino propagandą, niekina Ukrainos kovą, palaiko ir R.Paksą, o, mano žiniomis, P.Gražulis siekia, kad partija palaikytų R.Paksą prezidento rinkimuose. Dėl vieno vieno tokio proputiniško šios partijos veikėjo, Panevėžio skyriaus pirmininko A.Buivydo aš pats kreipiausi į policiją, kad jam būtų iškelta baudžiamoji byla dėl Rusijos vykdomų karo nusikaltimų neigimo ir Ukrainos kovos už laisvę niekinimo. Įrodymų surinkau daugiau nei pakankamai - tai dešimtys jo pasisakymų ir viešai paskelbtų komentarų socialiniame tinkle "Facebook", kuriuose jis visaip tyčiojasi iš Ukrainos kovos ir platina proputinišką propagandą. Lietuvoje veikiančių Kremliaus propagandistų V.Titovo ir V.Lekstučio palaikymo mitinguose nuolat dalyvauja ir Klaipėdos skyriaus pirmininkė V.Jurgilevičienė. Šiuo metu Vilniaus apygardos apeliacinis teismas nagrinėja mano pateiktą skundą ar partijos pirmininku paskelbtas P.Gražulis apskritai gali būti laikomas teisėtu pirmininku, nes buvo juo paskelbtas pažeidus partijos įstatus, nesurengus jokio balsavimo. Beto P.Gražuliui yra paskelbtas apkaltinamasis apygardos teismo nuosrpendis piknaudžiavimo byloje, jeigu apeliacinis teismas po poros savaičių paliks nuosprendį galioti, P.Gražuliui Seime bus rengiama apkalta. Visa ši situacija, mano vertinimu, parodo kokios yra faktinės partijos vertybės. O man su jomis ne pakeliui. Visiškai atsiriboju nuo šios partijos ir to, kas ten šiuo metu vyksta." - savo apsisprendimą komentavo K.Krivickas.
Informacija žiniasklaidai: K.Krivickas išstojo iš P.Gražulio partijos

Informacija žiniasklaidai:


K.Krivickas išstojo iš P.Gražulio partijos


K.Krivickas nutraukė narystę P.Gražulio partijoje Tautos ir Teisingumo sąjunga (centristai, tautininkai). Prašymas dėl K.Krivicko narystės P.Gražulio partijoje nutraukimo Teisingumo ministerijai buvo pateiktas praėjusią savaitę. Ministerija informavo, kad K.Krivicko prašymas įvykdytas, narystė nutraukta. 

"Visiškai atsiriboju nuo šios organizacijos. Man nepriimtina tai, kas pastaruoju metu ten vyksta. Rusijos sukelto karo Ukrainoje akivaizdoje partijoje vis daugėja P.Gražulio pasekėjų, kurie viešai niekina Ukrainą, palaiko ir platina Putino propagandą. "Vatnikų" šioje partijoje apsireiškia vis daugiau. Kai kurie iš jų vadovauja partijos skyriams. Politinė partijos vadovybė apie visus tuos asmenis ir jų veiklą žino, tačiau, mano vertinimu, nesiima jokių reikšmingų priemonių tokių asmenų vykdomai veiklai neutralizuoti ir juos pašalinti iš partijos. Iki šiol iš partijos nėra pašalintas nei vienas Putino propagandos platintojas ir Ukrainos niekintojas.  Atvirkščiai, partijoje persekiojami tie, kurie viešina proputiniškai ir antiukrainietiškai nusiteikusius partiečius. Nepritariu partijos politinės tarybos narių pozicijai, kad, esą, partijoje veikiantys proputiniški "vatnikai" nėra tokia jau didelė problema ir, neva, nereikėtų jos eskaluoti. Mano žiniomis, vienas tokių proputiniškas pažiūras skelbiantis asmuo netgi pretenduoja tapti partijos Etikos komisijos pirmininku, kuris būtų įgaliotas vertinti kitų kolegų elgesį ir viešus pareiškimus.  Manau, kad tokių asmenų šioje partijoje tik daugės, nes paprastai tie, kurie palaiko Putino propagandą, niekina Ukrainos kovą, palaiko ir R.Paksą, o, mano žiniomis, P.Gražulis siekia, kad partija palaikytų R.Paksą prezidento rinkimuose. Dėl vieno vieno tokio proputiniško šios partijos veikėjo, Panevėžio skyriaus pirmininko A.Buivydo aš pats kreipiausi į policiją, kad jam būtų iškelta baudžiamoji byla dėl Rusijos vykdomų karo nusikaltimų neigimo ir Ukrainos kovos už laisvę niekinimo. Įrodymų surinkau daugiau nei pakankamai - tai dešimtys jo pasisakymų ir viešai paskelbtų komentarų socialiniame tinkle "Facebook", kuriuose jis visaip tyčiojasi iš Ukrainos kovos ir platina proputinišką propagandą. Šiuo metu Vilniaus apygardos apeliacinis teismas nagrinėja mano pateiktą skundą ar partijos pirmininku paskelbtas P.Gražulis apskritai gali būti laikomas teisėtu pirmininku, nes buvo juo paskelbtas pažeidus partijos įstatus, nesurengus jokio balsavimo. Beto P.Gražuliui yra paskelbtas apkaltinamasis apygardos teismo nuosrpendis piknaudžiavimo byloje, jeigu apeliacinis teismas po poros savaičių paliks nuosprendį galioti, P.Gražuliui Seime bus rengiama apkalta. Visa ši situacija, mano vertinimu, parodo kokios yra faktinės partijos vertybės. O man su jomis ne pakeliui. Visiškai atsiriboju nuo šios partijos ir to, kas ten šiuo metu vyksta." - savo apsisprendimą komentavo K.Krivickas.
2022-05-06

Krivickas savo veiksmais talkina supuvusiam ,,valdomos demokratijos" režimui?

Gražulis, jo partijos  ir jo veiksmai yra ne be priekaištų, bet, manau,kad  gerb.Krivicko panašūs veiksmai padeda oligarchinei- nomenklatūrinei santvarkai (ONS) stiprėti. Padeda  naikinti,skaldyti  ir taip  silpnas režimo oponentų pajėgas.Ko gero, tai vyksta  dėl asmeninių pragmatiškų tikslų....
Net birželio mėn. 4 d. jo rengiama asmeninė (individualistinė)  trad. šeimų akcija Vingio parke, neturint suderinto veikimo plano  su kitomis demokratinėmis šalies pajėgomis, žydrųjų promarksistinio renginio fone, manau, atrodys daugiau nei kukliai ir taip diskredituos ginamas vertybes.
  Akivaizdu, kad žydrųjų liberalmarksistinių jėgų renginys tą dieną , palaikomas europinių ir vietos valdžiukių  bei suinteresuotų kapitalo grupių ir visos, kasdien parsidavinėjančios už pinigus,  prooligarchinės proliberalios žiniasklaidos bei antinacionalinės LRT, bus skaitlingas ir aprūpintas viskuo, tad Krivicko individualistinė akcija atrodys naivi, beviltiška ir neremiama visuomenės....
Pone Krivickai, kelias į pragarą dažnai būna gerais norais grįstas....Pagarba gerb.K. Krivickui už gerus norus, ištikimybę šeimos vertybei, tradicijoms, bet stebėtis tenka individualistiniu, neįžvalgiu bei skaldančiu visus mažiukus veikimo būdu...
Pagarbiai -demokratinių , ONS oponuojančių, jėgų atžvilgiu
A.Karčiauskas, LPS veteranas

On Friday, May 6, 2022, 08:35:38 AM GMT+3, Kristupas Krivickas <tvpromedia@yahoo.com> wrote:


P.Gražulis vėl teisme – įtariama, kad partijos pirmininku tapo neteisėtai

 

Vilniaus apygardos administracinis teismas šią savaitę ėmėsi nagrinėti bylą dėl to, kad, kaip įtariama, P.Gražulis Tautos ir Teisingumo sąjungos (centristų, tautininkų) pirmininku tapo neteisėtai.

Prašymą pripažinti, kad P.Gražulis partijos pirmininku tapo neteisėtai ir panaikinti jo įgaliojimus teismui pateikė buvęs šios partijos pirmininko pavaduotojas K.Krivickas, kuris protestuodamas prieš neteisėtus Seimo nario veiksmus ir nesutikdamas su P.Gražulio vykdoma politika  pasitraukė iš jo patarėjų komandos Seime ir išstojo iš jo vadovaujamos partijos.

„Prašau teismo pripažinti, kad P.Gražulis partijos pirmininku tapo neteisėtai ir panaikinti jo įgaliojimus. Pateikiau teismui įrodymus, kad 2021 metų birželio 5 dieną Vilniuje vykusiame suvažiavime P.Gražulis Tautos ir teisingumo sąjungos (centristų, tautininkų) pirmininku buvo paskelbtas pažeidžiant įstatus, kurie numato, kad pirmininkas renkamas slaptu balsavimu. Jokio slapto balsavimo nebuvo. Apskritai jokio balsavimo nebuvo. Suvažiavimo protokolo išraše, kurį pateikiau teismui, parašyta, kad P.Gražulis partijos pirmininku skelbiamas bendru sutarimu. Tai grubus įstatų pažeidimas, o Teisingumo ministerija, kuri privalėjo patikrinti ir įsitikinti ar pirmininko rinkimai vyko laikantis įstatų ir yra teisėti Registrų centrui pateikė išvadą, kad P.Gražulį registruoti pirmininku galima todėl jis ir buvo įregistruotas kaip pirmininkas. Tai sužinojau tik šį pirmadienį gavęs Teisingumo ministerijos atsakymą į savo paklausimą ir iš karto kreipiausi į Vilniaus apygardos administracinį teismą prašydamas panaikinti šią Teisingumo ministerijos išvadą ir pripažinti, kad P.Gražulis, partijos pirmininku tapo neteisėtai bei panaikinti jo, kaip partijos pirmininko įgaliojimus." – sakė K.Krivickas.

Bylą dėl, kaip įtariama, neteisėto P.Gražulio tapimo partijos pirmininku nagrinėja Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Indrė Žvaigždinienė. 


Informacija žiniasklaidai: P.Gražulis vėl teisme – įtariama, kad partijos pirmininku tapo neteisėtai

P.Gražulis vėl teisme – įtariama, kad partijos pirmininku tapo neteisėtai

 

Vilniaus apygardos administracinis teismas šią savaitę ėmėsi nagrinėti bylą dėl to, kad, kaip įtariama, P.Gražulis Tautos ir Teisingumo sąjungos (centristų, tautininkų) pirmininku tapo neteisėtai.

Prašymą pripažinti, kad P.Gražulis partijos pirmininku tapo neteisėtai ir panaikinti jo įgaliojimus teismui pateikė buvęs šios partijos pirmininko pavaduotojas K.Krivickas, kuris protestuodamas prieš neteisėtus Seimo nario veiksmus ir nesutikdamas su P.Gražulio vykdoma politika  pasitraukė iš jo patarėjų komandos Seime ir išstojo iš jo vadovaujamos partijos.

„Prašau teismo pripažinti, kad P.Gražulis partijos pirmininku tapo neteisėtai ir panaikinti jo įgaliojimus. Pateikiau teismui įrodymus, kad 2021 metų birželio 5 dieną Vilniuje vykusiame suvažiavime P.Gražulis Tautos ir teisingumo sąjungos (centristų, tautininkų) pirmininku buvo paskelbtas pažeidžiant įstatus, kurie numato, kad pirmininkas renkamas slaptu balsavimu. Jokio slapto balsavimo nebuvo. Apskritai jokio balsavimo nebuvo. Suvažiavimo protokolo išraše, kurį pateikiau teismui, parašyta, kad P.Gražulis partijos pirmininku skelbiamas bendru sutarimu. Tai grubus įstatų pažeidimas, o Teisingumo ministerija, kuri privalėjo patikrinti ir įsitikinti ar pirmininko rinkimai vyko laikantis įstatų ir yra teisėti Registrų centrui pateikė išvadą, kad P.Gražulį registruoti pirmininku galima todėl jis ir buvo įregistruotas kaip pirmininkas. Tai sužinojau tik šį pirmadienį gavęs Teisingumo ministerijos atsakymą į savo paklausimą ir iš karto kreipiausi į Vilniaus apygardos administracinį teismą prašydamas panaikinti šią Teisingumo ministerijos išvadą ir pripažinti, kad P.Gražulis, partijos pirmininku tapo neteisėtai bei panaikinti jo, kaip partijos pirmininko įgaliojimus." – sakė K.Krivickas.

Bylą dėl, kaip įtariama, neteisėto P.Gražulio tapimo partijos pirmininku nagrinėja Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Indrė Žvaigždinienė. 


2022-05-04

Informacija žiniasklaidai: Vilniaus savivaldybė suteikė leidimą Vingio parke K.Krivicko šeimos organizuojamoms eitynėms „Už tradicinę šeimą“

Vilniaus savivaldybė suteikė leidimą Vingio parke K.Krivicko šeimos organizuojamoms eitynėms „Už tradicinę šeimą"

Vilniaus Vingio parke birželio 4 dieną įvyks Kristupo Krivicko organizuojama visuomeninė, pilietinė akcija - eitynės „Už tradicinę šeimą". Vilniaus miesto savivaldybės administracija pranešė, kad suderino šio renginio vietą ir laiką.

„Birželio 4 dieną Vilniaus Vingio parke vyksiančiose eitynėse „Už tradicinę šeimą" dalyvaus ir visa mano šeima. Su žmona esame susituokę 20 metų, auginame 5 vaikus, norime savo pavyzdžiu įkvėpti tautiečius kurti darnias, tvarias, laimingas, daugiavaikes tradicines šeimas. Tai yra gėris, kuris ne tik atneša laimę ir džiaugsmą, bet ir augina mūsų šalį ir užtikrina jos ateitį. Eitynės „Už tradicinę šeimą" bus taiki ir pozityvi visuomeninė tradicinių šeimų palaikymo akcija, kurios metu nebus sakomos jokios politinės kalbos, o su vaikais atvykusios šeimos čia galės pramogauti, žaisti, bendrauti ir tuo pačiu išreikšti savo pilietinę poziciją, palaikymą tradicinei šeimai. Šia pilietine iniciatyva siekiame atkreipti visuomenės, valdžios, sprendimų priėmėjų dėmesį į prigimtinės, tradicinės, Konstitucijoje įtvirtintos, iš vyro ir moters sąjungos kylančios, vaikus auginančios šeimos svarbą mūsų valstybės dabarčiai ir ateičiai.." – sako akcijos organizatorius K.Krivickas.
Nuotrauka: iš asmeninio K.Krivicko šeimos archyvo


Pagarbiai,

K.Krivickas
8 687 39045

2022-05-03

Informacija žiniasklaidai: Vilniaus Vingio parke vyks K.Krivicko organizuojamos eitynės „Už tradicinę šeimą“

Vilniaus Vingio parke vyks K.Krivicko organizuojamos eitynės „Už tradicinę šeimą"

Vilniaus Vingio parke birželio 4 dieną įvyks Kristupo Krivicko organizuojama visuomeninė, pilietinė akcija - eitynės „Už tradicinę šeimą". Vilniaus miesto savivaldybės administracija šiandien informavo, kad suderino renginio vietą ir laiką.

„Džiugu, kad eitynės „Už tradicinę šeimą" birželio 4 – ąją galės vykti šeimų su vaikais itin pamėgtoje Vilniaus vietoje – Vingio parke. 2019 metais ši, mano organizuota, akcija vyko Bernardinų sode, tačiau, deja, šiemet ten tą pačią dieną, tuo pačiu laiku startuos LGBT eitynės „Už lygybę" todėl mes buvome priversti pasirinkti kitą vietą. Pasirinkome Vingio parką. Tikiuosi, kitą kartą neatsitiks taip, kad LGBT organizuojamos eitynės prasidės Vingio parke ir mums nebereikės keisti renginio vietos. Susidaro įspūdis, kad toks eitynių „Už lygybę" organizatorių pasirinkimas buvo sąmoningas, siekiant išstumti mūsų akciją iš Bernardinų sodo. Na, bet, kaip sakoma, galima išstumti tradicines šeimas iš Bernardinų sodo, bet tikrai nepavyks išstumti tradicinių šeimų iš Lietuvos. Iš kitos pusės, dar geriau, išvengsime galimų provokacijų, nes praėjusį kartą į mūsų akciją buvo užsukę nedraugiškai nusiteikę LGBT atstovai, policija tuomet juos sudrausmino." – sakė K.Krivickas.

Organizatoriai skelbia, kad birželio 4 dieną Vilniaus Vingio parke vyksiančios eitynės „Už tradicinę šeimą" – taiki ir pozityvi visuomeninė tradicinių šeimų palaikymo akcija, kurios metu nebus sakomos jokios kalbos, o su vaikais atvykusios šeimos galės pramogauti, žaisti, bendrauti ir tuo pačiu išreikšti savo pilietinę poziciją, palaikymą tradicinei šeimai. Šia pilietine iniciatyva siekiama atkreipti visuomenės, valdžios, sprendimų priėmėjų dėmesį į prigimtinės, tradicinės, Konstitucijoje įtvirtintos, iš vyro ir moters sąjungos kylančios, vaikus auginančios šeimos svarbą mūsų valstybės dabarčiai ir ateičiai.


Eitynių "Už tradicinę šeimą" organizatorius

K.Krivickas

8 687 39045