2011-12-23

Alkoholio pramonė, padedama laisvarinkininkų, užvaldė ir penktokų vadovėlius

Nuotraukoje – degtinės gėrimą penktokams propaguojanti mokytojo knyga

Pavyzdys iš mokytojo knygos su degtine penktokams rodo, kiek stiprūs ir įtakingi alkopramonės lobistai. Įdomu, kiek dėžių degtinės gavo redaktoriai, leidėjai ir Švietimo ministerija, bei jai vadovaujantys Laisvosios rinkos instituto mokytiniai už tokį cinizmą:

Šį uždavinį man atnešė mano penktokė dukra iš savo vidurinės mokyklos kaip namų darbą, cituoju iš Matematika tau. 5 klasė. Mokytojo knyga, rengė Alma Varatinskienė˙ ir Valdas Vanagas, leidėjas – TEV, ISBN 978–9955–680–85–7, 99 psl:

"Kaip ir iki šiol , taip ir čia, problemų neturėtų kilti. Tuo labiau, kad tai mokiniai jau turi mokėti... Sėkmės darbe!

118-119. Kas pirmiau?

Vakaro skaitiniai.

„Atėjo į barą trys vyrukai ir užsisakė butelį degtinės. Šeimininkas už išgertą butelį paprašė 30 lt. Vyrukai susimetė po 10 litų, sumokėjo ir patraukė namo. Tada baro šeimininkas prisiminė, kad butelis degtinės kainuoja ne 30 lt, bet 25 lt ir pasiuntė pasiuntinį su 5 Lt grąža. Pasiuntinys, pasivijęs vyrukus, kiekvienam atidavė po 1 lt, o 2 lt pasiliko sau.

Paskaičiuokime.

1)     Iš pradžių buvo  30 Lt  - kiekvienas sumokėjo po 10 Lt.

2)     Iš tikrųjų gi, kiekvienas vyrukas išleido po 9 lt, t.y. iš viso 9 Lt*3 = 27 Lt.

3)     Dar 2 Lt teko pasiuntiniui: 27 Lt + 2 Lt = 29 lt.

4)     Klausimas. Kur dingo 1 Lt?."

 

P.S.: uždavinys tikrai labai įdomus, taigi ir labai patrauklus moksleiviams, todėl nuoširdžiai esu sužavėtas alkopramonės ir Laisvosios rinkos instituto sugebėjimų pramušti tokius dalykus.

Smulkiau: http://new.tev.lt/content.php? :

Mokytojo knyga,  rengė Alma Varatinskienė˙ ir Valdas Vanagas

Darbo vadovas Valdas Vanagas

Redaktore˙ Žydrūnė Stundžienė

Tekstą rinko ir maketavo Nijolė Drazdauskienė

Konsultantas Elmundas Žalys

Leidyklos TEV interneto svetaine˙ www.tev.lt

Leidykla TEV, Vilnius, 2007

Alma Varatinskiene˙, 2007

Valdas Vanagas, 2007

ISBN 978–9955–680–85–7 

Vėl nepavyko išvengti alkopramonės lobistų scenarijaus

Nuotraukoje: išgėręs pakliuvau į Klaipėdos 4-o policijos komisariato areštinę prieš pat 2007 m. rinkimus. LNK parodė apie tai reportažą tada ir dabar – t.y. 2011 12 22 d. - alkoholio ribojimų svarstymo Seime išvakarėse, kad pagąsdintų Seimo narius.

Antialkoholinių pataisų, kuriomis bandome sumažinti alkoholio vartojimą  teikimas  www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=414920  sukėlė vieno iš alkopramonės atstovų – MG Baltic koncerno reakciją – per jų valdomą televiziją LNK per 201 12 22 d. vakarines žinias buvo parodyti 2007 m. nufilmuoti kadrai, kuriuose aš sėdžiu už grotų areštinėje, į kurią buvau patalpintas, nes buvau išgėręs:

www.lnk.lt/video-perziura/1051/zinios-2011-12-22-1845 (žiūrėti nuo 09.00 iki 09.50 minutės).

MG Baltic įmonių grupė valdo vieną iš degtinės gamintojų - gamyklą „Stumbras" ir alkoholinių gėrimų platinimo įmonę „Mineraliniai vandenys" (N.P.: turėtų pervadinti į „Alkoholinius vandenis"):

http://www.mgbaltic.lt/lt.php/koncerno_struktura/113

Manau, kad tai buvo pagąsdinimas ne man, nes aš tada -  2007 m. kitą dieną visų atsiprašiau ir žodžiu, ir raštu ir per TV, tuoj pat atsistatydinau iš savivaldos rinkimų TS-LKD sąrašo lyderių bei pasiprašiau būti perkeltas 31-uoju. Rinkėjai suteikė šansą pasitaisyti – išreitingavo 2-uoju. Dabar ir bandau.

Spėju, kad čiabuvo MG Baltic koncerno vadovų įspėjimas kitiems Seimo nariams – būsite prieš alkoholio vartojimą -  rodysime blogai, būsite už vartojimą – rodysime dažnai ir gerai. Ką ir matome žiniasklaidoje, ką ir pamatėme Seimo salėje kitą dieną, nes buvo priimta tik keletas neesminių smulkmenų:

 www.ve.lt/naujienos/lietuva/lietuvos-naujienos/seimas-sugrieztino-prekyba-alkoholiu-664955 :

priėmimo metu nuspręsta pritarti Seimo narių Petro Luomano ir Naglio Puteikio pataisai, pagal kurią bus draudžiama vartoti alkoholinius gėrimus sporto renginių metu salėse, kuriose jie vyksta".

Gaila, kad daugumą Petro Luomano ir mano teiktų pasiūlymų dėl alkoholio ribojimo Seimo nariai 9, 10 arba 11 balsų skirtumu atmetė:

http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_sale.klaus_stadija?p_svarst_kl_stad_id=-11546

„Bambalių dydis" , mano galva, yra nereikšmingas dalykas bandant mažinti alkoholio vartojimą, nes neturi esminio poveikio ir man panašus į kovą prieš kažkokią konkrečią gamyklą, ar mažuosius aludarius. O esmė - reklama TV, ir išorinė reklama, prekyba degalinėse ir amžius bent nuo 21 metų.

Ypač blogai, kad paliko tiek ilgai prekiauti alkoholiu degalinėse (iki 2016 m., siūlėme iki 2013 m.), nesutiko drausti alkoholį vartoti jaunuoliams iki 21 metų ir nesutiko uždrausti išorinę reklamą.

Taigi galadauskai ir toliau valdo Seimo narius, nes būtent pagal jų Seimo nariams el. paštu atsiųstas „rekomendacijas"  - scenarijų ir buvo vykdomas šio projekto priėmimas su mažomis, nereikšmingomis išimtimis, kurios beveik neturės jokios įtakos alkoholio vartojimui.

Kaip valdo? O gi siūlant jiems visokias dovanas, pvz. galimybę reikštis žiniasklaidoje (paliudijo Seimo narys Jonas X.), pateikiant dviprasmiškus pasiūlymus  (paliudijo Seimo narys Petras Y.)

Praktiškai patvirtindami šias versijas – t.y., kad alkopramonė pažeidinėja įstatymus,  žiniasklaidoje be perstojo šmėkščioja būtent tie Seimo nariai (Z,Q ir t.t.) iš pačių įvairiausių frakcijų, kurie nuolat gina alkopramonės interesus.

Bandžiau apie tai kalbėti, bet kilus didžiuliam Seimo narių pasipiktinimui (labai piktai ant manęs šaukė, kad negalima Seime taip kalbėti) buvau pertrauktas išjungiant mikrofoną.

Dėl to esu priblokštas. O kur, jei ne Seime, tada kalbėti apie nesąžiningą alkopramonės neteisėtų lobistų veiklą?


Penktoji Lietuvos valdžia – nelegalūs lobistai iš Laisvosios rinkos instituto

Schemoje - Lietuvos Laisvosios rinkos instituto rėmėjai 2005 ir 2009 m.

Sakoma, kad europinėje demokratijoje yra keturios valdžios: įstatymų leidžiamoji (seimas), vykdomoji (vyriausybė, savivaldybės), teismai ir nevisai valdžia, bet būtina demokratijos kontrolės institucija –žiniasklaida.

Tačiau Lietuvoje yra kiek kitokia demokratijos forma, kuri skiriasi nuo europietiškosios. Štai vienas skirtumų- Lietuvoje yra ir penktoji - dar viena labai svarbi ir įtakinga Lietuvos valdymo grandis - nelegalūs , bet labai gerai finansuojami lobistai. Alkopramonės galadauskai – tai tik viršūnėlės. O štai ne šaknelės, o šaknys, pamatiniai kelmai, kertiniai kamienai – nelegalių pelno viešojo intereso sąskaita siekiančių lobistų susivienijimai.

Vienas stipriausių iš jų - Lietuvos Laisvosios rinkos institutas.

Štai šio instituto, kuris nieko bendro su moksliniais tyrimais neturi, taryba - beveik vien oligopolininkai. (ką ten veikia kunigas Kęstutis Kėvalas („Marijos radijo" programų direktorius) ir Lietuvos katalikų mokslo akademijos vadovas Paulius Subačius ir kaip tai suderinama su 10 dievo įsakymu, kai šis nelegalių lobistų institutas be perstojo ragina mažinti mokesčius kapitalui, kurie ir taip jau mažiausi Europoje - man labai didelė paslaptis):

www.lrinka.lt/index.php/meniu/apie_mus/taryba/204

Laisvosios rinkos institutas rėmėjai -štai ten atsiskleidžia esmė, nes 10 proc. yra oligarchinės (vienam fiziniam asmeniui priklauso kontrolinis akcijų paketas) ir oligopolinės-monopolinės įmonių grupės:

www.lrinka.lt/index.php/meniu/apie_mus/llri_remimas/llri_remejai/208

O iš jų šis institutas gauna 72 proc. pajamų - todėl jiems ir dirba:

www.lrinka.lt/index.php/meniu/tapk_llri_remeju/llri_pajamu_struktura/5439

Čia mano mintys apie juos: http://puteikis.blogspot.com/2011/08/lietuvos-teisininkams-viesosios_10.html

O čia - labai tikslus P.Gylio straipsnis apie juos:

www.delfi.lt/news/ringas/lit/pgylys-laisvosios-rinkos-institutas-pries-valstybe-pergaliu-dvidesimtmetis.d?id=41349559

Ką daryti? Iš vienos pusės steigti Viešojo intereso gynimo institutą, iš kitos – telkti nevyriausybines tą interesą ginančias visuomenines organizacijas, iš trečios – reikalauti, kad tie nelegalūs lobistai nepažeidinėtų įstatymų ir registruotųsi oficialiais lobistais – tada jie bus matomi ir kontroliuojami, jiems galios europinio lobizmo taisyklės, kurios draudžia dezinformaciją. O šitą dalyką plačiai naudoja galadauskai ir tie patys laisvarinkininkai.

Beje, dezinformacijos skleidimą nusikalstamu veiksmu laiko ir LR Konstitucijos 25 str. 4 dalis: „Laisvė reikšti įsitikinimus ir skleisti informaciją nesuderinama su nusikalstamais veiksmais - tautinės, rasinės, religinės ar socialinės neapykantos, prievartos bei diskriminacijos kurstymu, šmeižtu ir dezinformacija", bet kai siekiama pelno visuomenės gerovės sąskaitą, ar galadauskams ir laisvarinkininkams dėl to ką nors skauda? Manau, kad to, ką jiems turėtų skaudėti, jie tiesiog neturi. Kaip ir užuojautos tiems, kas uždirba mažiau, nei deimantinių ar auksinių Laisvosios rinkos instituto rėmėjai-akcininkai.

2011-12-21

Seimas saugoti paveldo deleguoja ... Stalino laikų paveldo naikintoją

Nuotraukoje - kalinių kameros buvusiuose KGB rūmuose, kurias 1994 m. J.Glemža norėjo sunaikinti neva restauruojant - atkuriant buv.caro laikų teismo rūmų kabinetus

Gavau pylos nuo Seimo kultūrininkų: 2011 12 16 d. bandžiau agituoti Seimo narius, kad neskubėtų teikti į Seimui atskaitingos Valstybinės kultūros paveldo komisiją 4 narius.

Nes jie Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitete buvo išrinkti neteisėtai:

1.      išvaryta iš posėdžio Seimo narė Aurelija Stancikienė ir aš,

2.      neduota pasisakyti nei Valstybinės kultūros paveldo komisijos pirmininkei G.Drėmaitei, nei A.Stancikienei,

3.      šio komiteto biuro darbuotojai ir vadovybė prieš balsuojant nuslėpė nuo komiteto narių, kad dalis kandidatų Vyriausiosios etikos komisijos buvo pripažinti pažeidę viešų ir privačių interesų derinimo įstatymą (darė pinigus paveldo sąskaita),

4.      nuslėpė, kad vienas iš kandidatų  - Jonas Glemža - dar Stalino laikais išmoko greitai ir efektyviai griauti kultūros paminklus ir taip gerai išmoko, kad nebegalėjo sustoti net 1994 m. vos nesunaikindamas KGB kankinimo kamerų (išgelbėjo tik V.Landsbergis ir tuo metu dieną naktį tuos rūmus saugoję nuo perdavimo teismams politiniai kaliniai ir tremtiniai);

5.      „stebuklingu" būdu dingo šio posėdžio audio įrašas ir t.t.

Išvarydami iš posėdžio mane ir A.Stancikienę komiteto nariai išvengė aukščiau paminėtų faktų paviešinimo, todėl išrinko dalį neprincipingų, o pačias principingiausias paveldo saugotojas Gražiną Drėmaitę ir Jūratę Markevičienę pašalino iš minėtos komisijos.

Už mėginimą sustabdyti tokio projekto pateikimą (http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_sale.klaus_stadija?p_svarst_kl_stad_id=-11343) buvau kolegų pasmerktas ir diagnozuotas: Mantas Adomėnas išvadino mane radikalu, Valentinas Stundys  - fundamentalistu, o Julius Dautartas  - griovėju (čia visi apibūdinimai skirti mano paminklosauginėms pažiūroms apibrėžti).

Belieka pasidžiaugti, kad šį kartą buvau išvadintas kultūringai, nes praeitą kartą diskutuojant šia tema vieno iš kolegų girdint trečdaliui frakcijos buvau pasiųstas š...kt.

Kokia vis dėl to stipri ta Stalino laikų dvasia, tiesa, keistoka, kad ją taip gina ir dar taip aršiai, dalis TS-LKD frakcijos Seime narių.

Nelegalus alkoholinis lobistas S.Galadauskas truputį atsitraukė

TS-LKD frakcijos seniūnas Jurgis Razma 2011 12 16 d. man pusiau juokais, o gal ir visai rimtai išsakė priekaištus, kad savo tinklapiuose apie alkoholio įstatymo priėmimus Seime rašau niekus.

Kad ir ką ten rašiau, bet  2011 12 16 d., t.y. ketvirtadienį alkoholinis nelegalus lobistas S.Galadauskas, neteisėtai veikiantis Seime (nes savo agitacijose už alkoholio vartojimą naudoja dezinformaciją, o tai pagal LR Konstitucijos 25 straipsnį yra nusikalstama), pirmą kartą per du mėnesius NEBESTOVĖJO PRIE ĮĖJIMO Į SEIMO POSĖDŽIŲ SALĘ, o "dirbo" kiek atsitraukęs: su Seimo nariais šnabždėjosi kituose aukštuose arba kituose Seimo korpusuose.

Valio. Bent tiek.

Bet antrą mėnesį nepaliaujamai spindintis iš džiaugsmo Sauliaus Galadausko veidas rodo, kad tie šnibždėjimai pakartos alkopramonės sėkmę ir iš paskutinių mėginimų riboti alkoholio vartojimą bus palikti tik niekam tikę simboliniai punktai. Pvz. reikalavimas lariokuose turėti mikrobangę, kad tikrintojams galiam būtų pasakyti, kad „mes ne jokia ne snarglinė, kurią nesąžiningi pirkėjai naudoja naktiniam alkoholio išsinešimui, o garbinga maistą gaminanti kavinė (su dviem mažom dėžėms atsisėsti ir viena didele neva stalui)".

Kaip rašė Palangos meras kartu su Seimo nariu Pranu Žeimiu išbandę savo kailiu panašius pritonus Palangoje, ten mikrobangė būdavo, bet nebūdavo elektros rozečių. To „nepastebėdavo" higienos tikrintojai ir Klaipėdos STT. Įdomu, kokie „nepastebėjimo" tarifai? Gal galėtų STT skelbti vidutines kyšių kainas apskrityse pagal paslaugų rūšis? Bet gal negali, nes pažeistų Asmens duomenų įstatymą? O gal tiesiog nežino?

Gal reikėtų įtraukti įstatymo papildymus nustatant, kad būtų ir rozetės? Bet gal neverta, nes tada reikės įrašyti, kad ir elektra būtų pajungta ir kad dėžės nebūtų naudojamos vietoj kėdžių ir pan.

Matydamas dažnėjantį už alkoholio vartojimo didinimą balsuojančių Seimo narių (ir iš TS-LKD frakcijos taip pat) nemokamą mirgėjimą delfinuose, galvoju, kad reikėtų keisti taktiką ir galadauskus apeiti iš užnugario.

Kaip tai darysime – kituose dienoraščio įrašuos.


2011-12-16

Už alkoholio vartojimo skatinimą pasisako vis daugiau nelegalių lobistų

Nuotraukoje - asociacijos Investors' Forum vykdom. direktorė Rūta Skyrienė

Išklausiau diskusiją dėl alkoholio ribojimo per „Žinių radiją" :

www.videobash.com/video_show/ar-teisingai-pasielg-auml-seimas-nepritar-auml-s-si-aring-laquo-lymui-227385

Užkliuvo asociacijos „Investuotojų forumas" (asociacijos Investors' Forum) vykdomosios direktorės Rūtos Skyrienės pasisakymas:

www.investorsforum.lt/lt/board.

Užkliuvo, nes ji šaipėsi iš visų priemonių, kuriomis ketinta riboti alkoholį, vietomis net tyčiojosi. Beje, patyčios iš viešą interesą ginančiųjų Lietuvoje tampa norma.

Argumentai – tie patys, galadauskų surašyti – draudimais nieko nepakeisi,  jei drausime reklamą, reikės drausti ir pasakų knygas ir nuotraukas feisbuke ir užsienio TV žiūrėjimą, reiki veikti per šeimą ir didinti jaunimo užimtumą ir t.t.

Taip ir norisi panaikinti Kelių eismo taisykles, ypač greičio ir promilių ribojimus ir perkelti elgesio keliuose auklėjimą tėvams ir užklasiniams būreliams.

Įdomus sutapimas: Investuotojų forumo vienas narių  - Ernst & Young. Ši kompanija atlikinėjo banko Snoras auditą ir jo milijardines investicijas į Kaimanų salų ofšorinius fondus (smėlį) NUOLAT vertino kaip patikimą investavimą.

Taigi, be Aludarių asociacijos ir Laisvosios rinkos instituto atsirado dar vienas nelegalus lobistas - Investors' Forum, kuris mano, kad nereikia registruotis lobistu ir kuris galvoja, kad galima pažeidinėti LR Konstitucijos 25 straipsnį, t.y. naudoti dezinformaciją, o tai pagal minėtą Konstitucijos straipsnį yra nusikalstama.

Kam reikalingas tas Lobistinės veiklos įstatymas, kurį nukopijavome nuo ES, jei jo niekas nesilaiko?

Ai, tiesa, įstatymų vykdymo kontrolę turėtų vykdyti Seimas, bet čia parlamentinės kontrolės terminas sukelia dalies Seimo narių pašaipą ir panieką. Kol kas.

Seimo kanceliarija padeda rastis pinigų plovykloms - VEKS-2 startavo sėkmingai

Nuotraukoje - skulptūra „Krantinės arkai", skulptorius Vidas Urbanavičius, kainavo 100 tūkst.Lt VEKS-1 pinigų.

Šiandien Seime veksininkai (VEKS: Vilnius - Europos kultūros sostinė, veksininkai – kultūros sferos darbuotojai, išmokę „įsisavinti" kultūros projektams skirtus pinigus su maksimaliais otkatais) šventė pirmąją pergalę.

Nes jiems pavyko gauti daugiau nei pusę salėje buvusių Seimo narių naujos kultūrinių pinigų išplovimo kontorėlės - Lietuvos kultūros tarybos - kūrimui be jokios kontrolės: http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_sale.klaus_stadija?p_svarst_kl_stad_id=-11293

Įdomu tai, kad veksininkai parodė geresnius, nei alkopramonės nelegalus lobistas S.Galadauskas sugebėjimus. Nes jiems pavyko pasiekti, kad alternatyvus, Seimo nario Gintaro Songailos teikiamas visuomeninę ir parlamentinę kontrolę kultūros pinigų panaudojimui užtikrinantis projektas Seimo kanceliarijos būtų iš pradžių pripažintas beveik antikonstituciniu, vėliau vėluotų teisininkų išvados, dar kažkas strigtų (http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=413137).

Galų gale tas alternatyvus projektas tiesiog nepateko balsavimui, nors Seimo statutas be išlygų ir vienareikšmiškai nurodo, kad alternatyvūs projektai svarstomi BŪTINAI kartu.

Ką naudoja galadauskai Seimo narių „saldaininimui" matome delfinuose, o ką naudoja veksininkai Seimo kanceliarijos darbuotojams, kad tiek torpeduotų Seimo narių iniciatyvas? Bilietus, viešąsias-ofšorines įstaigas ar bjork'ių koncerto honorarus? O gal nuo VEKS laikų atrasta naujų schemų?

Prieš 3 metus Seimo kanceliarija panašiu būdu sėkmingai torpedavo kelių dešimčių antikorupcinių įstatymų pataisų paketą, kurį buvo paruošusi Seimo narė Agnė Bilotaitė. Kai ji bandė nuo kanceliarininkų gintis, pati buvo viešai paniekinta, kaip nesugebanti teisiškai raštingai parengti tokius projektus.

Bet Agnė parodė charakterį ir dabar dalis tų pataisų priimta, pvz. itin trumpa senatis už korupcinius nusikaltimus paiilginta.

Jei ne Seimo kanceliaristų stabdymas, būtų buvę priimta labai daug visuomenei naudingų A.Bilotaitės pataisų.

Deja, matome, kad istorija kartojasi, veksininkai ir galadauskai nesunkiai užvaldo ne tik Seimo narius, bet ir valstybės pagrindines institucijas.

Užvaldo, bet tik kol kas.

2011-12-14

Naujas Seimo pirmininkas – alkoholio pramonės nusamdytas nelegalus lobistas S.Galadauskas

Alkoholio gamybos ir prekybos magnatai per jų nusamdytą nelegalų lobistą iš dalies perėmė Seimo valdymą.

Po to, kai jiems pavyko" „pasaldaininti" daugiau , nei 80 Seimo narių  ir panaikinti alkoholio reklamos draudimą www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/prezidente-pasirase-istatymo-pataisas-atsaukiancias-visiska-alkoholio-reklamos-draudima-nuo-2012-metu-56-184814 jie jie išdrąsėjo ir, pasak dienraščio „15 minučių"  „iškastravo" ir kitus Seimo mėginimus riboti alkoholio vartojimą: www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/seimas-iskastravo-prekyba-alkoholiu-grieztinanti-istatyma-jo-neliks-tik-degalinese-ir-bambaliuose-56-184827

Tai buvo padaryta S.Galadausko elektroniniu laišku su instrukcijomis, kurias įstatymo pataisas priimti, o kurias atmesti. Seimo nariai šiandien balsavo itin tiksliai ir įvykdė visus jo „prašymus" (paliepimus) be klaidų – balsuodami nuosekliai vieną pasiūlymą po kito išmetė 98 proc. to, kas projekte buvo nepalanku alkoholio magnatams.

Tokiu būdu iš mėginimo sugriežtinti alkoholio vartojimą liko tik parodija.

Beveik visos frakcijos, pamiršusios rinkimų programose deklaruotą siekį mažinti alkoholio vartojimą, rungėsi, kuri labiau S.Galadauskui įsiteiks, o jis visas švytintis savo didingumu ir galia stebėjo Seimo narių lankstymąsi alkoholio pramonei nuo balkono kaip koks imperatorius (rankos buvo aukštai sukryžiuotos virš smarkiai išpūstos krūtinės, smakras aukštai pakeltas).

Seimas šio gėdingo ir apgailėtino spektaklio metu atrodė ne kaip europinės šalies parlamentas, o kaip naktinio alkoholio išpilstymo pavilijonas (sovietmečiu vadinti lariokais, pritonais, snarglinėmis), kuriame nelaimėliai, ištroškę praskiesto alaus („galadauskinių saldainių") grūdasi prie baro, lipdami vieni kitiems per galvas.

Kai po visų balsavimų nuo šoninio mikrofono pasakiau visai Seimo salei, kad S.Galadauskas puikiai valdė Seimą, grįžus į vietą susilaukiau nedviprasmiškų Juliaus Dautarto grasinimų: tiesdamas ranką jis pasiūlė lažintis, kad už tokį populizmą 2012 m. Seimo rinkimuose tikrai nebūsiu išrinktas vienmandatėje apygardoje.

Nuo kada teisybės sakymas yra populizmas? Juk Aludarių gildijos vadovas Saulių Galadauskas per 2 pastaruosius mėnesius tiesiog gyveno Seime:- atėjęs jau rasdavau jį budintį prie Seimo salės durų nuo pat ankstaus ryto iki pat vėlyvo vakaro.

Jį vadinu naujuoju Seimo pirmininku todėl, kad jis, neužsiregistravęs oficialiu lobistu ir tokiu būdu neteisėtai atstovaudamas pelno siekiančius alkoholio pramonės akcininkus, darė tiesioginį poveikį Seimo nariams: beje, valdė juos talentingai ir labai racionaliai - už kampo „pasišnibždėti" vesdavosi tik tiek Seimo narių (frakcijų ir komitetų vadovų), kiek reikėjo alkoholio pramonei naudingoms įstatymo pataisoms prastumti.

Ką šnibždėjo? Pažiūrėkite, kas iš politikų kaip teigiami personažai šiuos pastaruosius 2 mėnesius dažniausiai mirgėjo žiniasklaidoje ir bus aišku.

Saulius Galadauskas:

Nuo 2008 m. iki dabar  - užstato sistemą koordinuojančios viešosios įstaigos „Desa" vadovas ir Lietuvos aludarių asociacijos prezidentas;

2003-2008 m. - Carlsberg Baltic" korporatyvinių reikalų direktorius;

2000-2008 m.  dirbo Lietuvos ir Baltijos šalių „Coca-Cola" vadovybėje.

 

KELETAS ĮDOMIŲ ATRADIMŲ IŠ AUKŠČIAU NURODYTŲ STRAIPSNIŲ:

„Kaip BNS antradienį sakė prezidentės patarėja Daiva Ulbinaitė, šalies vadovė minėtas įstatymo pataisas pasirašė praėjusią savaitę. Prezidentės teigimu, Lietuvoje galiojantys apribojimai alkoholio reklamai yra pakankami ir atitinka ES praktiką.

Reklamos draudimas nėra vienintelė ir veiksmingiausia kovos su alkoholio vartojimu priemonė. Svarbiausia – alkoholio prieinamumo ribojimas.– prezidentės poziciją BNS perdavė D.Ulbinaitė.

Apie D.Grybauskaitės sprendimą pasirašyti pataisas prezidentės spaudos tarnyba viešai neskelbė.

Seimo Ekonomikos komiteto pirmininkas Dainius Budrys sveikina prezidentės sprendimą pasirašyti alkoholio reklamos draudimą atšaukiantį įstatymą: „Mano nuomone, prezidentė, kaip buvusi finansų ministrė, finansų eurokomisarė priimdama sprendimą atsakingai įvertino šios pramonės sukuriamas darbo vietas ir biudžetui nešamą naudą", – 15min.lt sakė D.Budrys."

Seimui atstovaus paveldo naikintojai?

Netrukus Seimas turės balsuoti už savo atstovus Valstybinėje kultūros paveldo komisijoje (VKPK), į kurią turi teisę deleguoti keturis narius.

Tačiau konservatoriaus-krikdemo Valentino Stundžio vadovaujamas Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas (ŠMKK) nusprendė šiam balsavimui teikti kandidatus, kurie yra įsivėlę į skandalingas paveldo naikinimo istorijas bei viešųjų ir privačių interesų konfliktus:

www.lzinios.lt/Lietuvoje/Seimui-atstovaus-paveldo-naikintojai

www.alfa.lt/komentarai/straipsnis/13245181/?Seimui.atstovaus.paveldo.naikintojai.=2011-12-13_07-01

N.P.: labai iškalbinga: "Parlamentarai leido sau paauklėti ir VKPK pirmininkę G.Drėmaitę. "ŠMKK atkreipė Komisijos pirmininkės dėmesį, kad nustatyti "pažeidimai" yra galimai klaidinantys atsakingas valstybės institucijas bei neprisideda prie Lietuvos kultūros apsaugos, todėl nurodė ateityje vengti tokios praktikos", - rašoma V.Stundžio, Manto Adomėno, Juliaus Dautarto ir kitų ŠMKK narių pasirašytame rašte prokuratūrai. Po šio spaudimo didelę patirtį turintiems VKPK darbuotojams buvo pavesta dar kartą atlikti projekto ekspertizę. Tačiau ji ne tik patvirtino didžiąją dalį J.Markevičienės teiginių, bet ir dar aiškiau nurodė itin šiurkščius įstatymų pažeidimus.

Bet gal būtent dėl tokios principingos pozicijos ir siekiama žūtbūt sunaikinti VKPK, susodinant į ją žmones, pasirengusius be skrupulų pritarti kultūros paveldą dėl pelno naikinantiems projektams?"

Seimo nariai Prezidentės prašo vetuoti Alkoholio kontrolės įstatymą

2011 12 09

Penkiasdešimt keturi Seimo nariai vakar kreipėsi http://www3.lrs.lt/docs2/FNLBYPEQ.PDF į Prezidentę Dalią Grybauskaitę, prašydami vetuoti gruodžio 6 d. priimtą Alkoholio kontrolės įstatymą, kuriuo Seimas vėl panaikino prekybos alkoholiu laiko, taip pat alkoholio reklamos apribojimus bei kitas alkoholio prieinamumą mažinančias priemones.

Pasak vieno iš iniciatyvos autorių Seimo nario Petro Luomano, šios priemonės jau buvo davusios teigiamų rezultatų – sumažėjo alkoholio vartojimas, mažiau žūva ir suluošinama žmonių dėl neblaivių vairuotojų kaltės, mažiau įvykdoma tyčinių sužalojimų ir kitų kriminalinių nusikaltimų, taip pat sumažėjo sveikatos sutrikimų, susijusių su ūmiu alkoholio poveikiu.

Atsižvelgiant į šiuos faktus ir į Nacionalinės sveikatos tarybos bei Nacionalinės tabako ir alkoholio kontrolės koalicijos, o taip pat į 50 Lietuvos nevyriausybinių organizacijų (Lietuvos „Caritas", Lietuvos moksleivių parlamentas, Lietuvos sveikuolių asociacija, judėjimas „Sėkmingos tautos idėja" ir kiti) susirūpinimą dėl ketinimų atšaukti alkoholio reklamos draudimą, Seimo nariai prašo Prezidentę apginti visuomenės interesą ir vetuoti gruodžio 6 d. priimtą Alkoholio kontrolės įstatymo 18, 29 ir 34 straipsnių pakeitimo įstatymo, 2 straipsnio pakeitimo ir 4 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymą.

Kreipimąsi į LR Prezidentę pasirašė 31 Seimo TS-LKD frakcijos narys.

Seimo TS-LKD frakcijos Viešųjų ryšių skyrius

Tel. (8 5) 239 6275

2011-12-07

Balsavimas dėl alkoholio reklamos atskleidė korupcijos Seime mastus

Nuotraukoje:  'Nevairuokite neblaivūs'- ragina lietuvius ženklas Anglijoje.

Degeneraciniai visuomenės procesai „prasideda nuo galvos": neregistruotas lobistu, bet realiai tokiu esantis alkoholio pramonės atstovas, Lietuvos aludarių gildijos prezidentas Saulius Galadauskas du mėnesius stovėjo prie įėjimo į Seimo salę ir kruopščiai išsivedinėdavo už kampo pasikalbėti po vieną Seimo narius.

Ką siūlydavo, manau, visi suprantame.

Rezultatas - Seimas 9 balsų persvara panaikino alkoholio reklamos žiniasklaidoje draudimą, kuris turėjo įsigalioti nuo 2013 01 01  d.

Taip negalėtų vykti nė viename Senosios Europos parlamente - toks įžūlus lobizmas, neabejotinai pereinantis į Seimo narių papirkimą.

Bet toks S.Galadausko elgesys piktino tik mane vieną, todėl jis nekreipė dėmesio ir tęsė savo "darbą" NIEKIENO NETRUKDOMAS ir tik nevyriausybininkų gėdinamas. Bet tai jį tik dar labiau įkvėpdavo tęsti „darbus".

Tuo tarpu moksleiviai, studentai, nevyriausybinių organizacijų nariai, bandantys prisiartinti prie Seimo salės durų su marškinėliais "nebalsuokite už alkoholio reklamą" ir pan., buvo apsaugos vejami šalin, nes neva jie daro neleistiną ir neteisėtą poveikį bei lobizmą.

Dabar jau turime korupcijos Seime matavimo vienetus -  galadauskus: vienas galadauskas, tai vienas Seimo nario pasivaikščiojimas su S.Galadausku už kampo (jis Seimo narių nesivesdavo į Seimo kavines, nes bijojo, kad ten gali STT būti įrengusi slaptas video kameras, todėl vesdavosi už koridoriaus kampo).

S.Galadausko pastangos tikrai atsipirko – seimūnai atmetė VISUS , NET PAČIAS NEKALČIAUSIUS reklamos pašvelninimus, kuriuos bandė teikti kompromisų ieškotojai (žodynėlis: tas, kas gina viešą interesą, yra Seimo narys, o tas, kuris gina privatų interesą yra seimūnas).

O ką siūlo Galdauskas tai patys per TV ir spaudoje matote - tie, kurie remia alkoholio reklamą, nenueina nuo ekranų ir pirmų puslapių, apie juos nerasite nė vieno kritinio žodžio jokioje žiniasklaidoje.

Balsavimo dėl alkoholio reklamos eiga:

Pažiūrėkit 2011 12 07 dienos Seimo plenarinio vaizdo įrašą, kuriame buvo priimtas sprendimas panaikinti alkoholio reklamos draudimą, ypač nuo 45 minutės (ten alkoholio reklamą remiantys tiesiog tyčiojasi iš alkoholio reklamos oponentų):

www3.lrs.lt/pls/inter/media.show_asx?rng_tip_id=1&id=-500553

Balsavimo rezultatai pagal frakcijas:

http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_sale.bals?p_bals_id=-12684&p_var=1&p_mark=&p_rus=2

Balsavo už reklamą iš TS-LKD frakcijos Julius Dautartas, Kęstutis Masiulis, Vitas Matuzas, Saulius Pečeliūnas ir Jurgis Razma, o balsavimo kortelę buvo įkišęs, bet niekaip nebalsavo Arvydas Vidžiūnas.

Kaip tik jų 5-ių arba 6-ių balsų ir pritrūko, kad galima būtų laimėti, nes įstatymas priimtas 9 balsų skirtumu, tad būtų užtekę nors penkiems iš jų balsuoti prieš reklamą ir alkoholio magnatai būtų pralaimėję. Bet ... Galadausko vilionės pasirodė stipresnės, nei tarnavimas visuomenei.

Todėl galima teigti, kad ir kaip bebūtų gaila, bet būtent TS-LKD frakcijos 6 narių balsais ir buvo priimtas šis žalingas visuomenei Seimo sprendimas. Ir jis priimtas sulaužant TS-LKD centrinės partijos tarybos dar pernai priimtą sprendimą , įpareigojantį visus TS-LKD narius visomis išgalėmis priešintis alkoholio platinimui.

V.Landsbergio vadovaujamas TS-LKD Politikos komitetas prašė dėl šio tarybos sprendimo ignoravimo sušaukti Prezidiumo ir Tarybos posėdžius, tačiau tai buvo ignoruota.

Pradėjome su Petru Luomanu rinkti Seimo narių parašus kreipimuisi į Prezidentę, kad vetuotų šį įstatymą. 

Ar TS-LKD atsikratys libertarizmo?

http://verslas.delfi.lt/business/konservatoriu-frakcija-seime-uz-visiska-pensiju-grazinima.d?id=52581163

www.alfa.lt/straipsnis/13182680/Degutiene..butina.greiciau.ivesti.prabangos.mokescius=2011-12-06_08-42/

Visos be išimties krikdemiškos, moderatoriškos ir liaudies partijos (taip dažniausiai ES šalyse save vadina save konservatoriai) palaiko ir taiko prabangos, automobilių, ekologijos, turto, nekiln.turto ir progresinius mokesčius, išskyrus Lietuvos TS-LKD, ačiūdiev, iki šiandien.

Ne dėl ekonomikos skatinimo, o dėl TEISINGESNIO (nuo žodžio "socialinis teisingumas") surenkamų biudžeto pajamų perskirstymo.

Net dauguma užsienio liberalių partijų palaiko aukščiau išvardintus mokesčius.

Tik Lietuvos liberalų partijos yra Lietuvos laisvosios rinkos instituto apkrėstos libertarišku požiūriu į šiuos mokesčius. Ir kitos partijos taip pat yra apkrėstos šiuo pilietinę visuomenę griaunančiu virusu, nes jis ardo teisingumą.

Šio požiūrio esmė - Lietuvoje turi teisę gyventi tik jauni, sveiki, turtingi ir įtakingi. Senukams, skurdesniems, neįgaliems, sergantiems, biudžetininkams jokių šansų turėti lygias teises (tokias pačias teises) kaip ir libertarai. Tik libertarai valdo ir prichvatizuoja žemės sklypus, nekiln.turtą prestižiškiausiose ir gražiausiose vietose, tik jie paskirsto biudžetą, todėl tik jie išsimoka dividendus , tantjemas ir nemoka nuo jų tokių didelių mokesčių, kaip kad moka nelibertarai, t.y. samdomi darbuotojai, biudžetininkai ir t.t.

Ši neteisinga tvarka maskuojama Lietuvos laisvosios rinkos instituto pasakomis, kad tik darbdaviai yra visuomenės ir valstybės gerovės garantas, o "nenešantys pelno" mokytojai, gaisrininkai, paveldo saugotojai, pensininkai yra tik nereikalingos išlaidos.

Todėl labai džiaugiuosi, kad pagaliau mūsų partijoje atsirado grupė žmonių, kurie nusprendė nebetylėti: ypač krikdemų bendruomenėje prabudo ambicijos ir jie prisiminė ir garsiai visiems priminė, kad egzistuoja TS-LKD Seimo rinkimų programa, kurioje yra ne tik pažadai apie nesitaikstymą su alkoholio propagavimu, bet ir mokesčiai, mažinantys socialinę atskirtį ir didinantys teisingumą.

Dabar ateina laikas prisiminti ir TS-LKD rinkiminius pažadus apie viešųjų pirkimų skaidrinimą ir kovą su korupcija.


2011-12-05

Reikalinga prokurorų rotacija

Būtina pakeisti Klaipėdos apygardos prokuratūros vadovus, nes jei jie juodųjų archeologų byloje slėpė svarbius įkalčius ir tai, kad juos turi, supažindino nusikaltėlius, kurie buvo įsitikinę, kad sunaikino tarpusavio kompromituojančius pokalbius, tai kaip jei susitvarko su viešo intereso gynimu kitose bylose ir ką jei ten jose atstovauja":
kai pagavom tuos juoduosius archeologus, šiaip ne taip rašydami daugybę skundų pasiekėme, kad pas juos būtų atliktos kratos. Kažkoks nežinomas VRM genijus "atšifravo" jų kompų ištrintus kietus diskus su info ("javki, kvartiri, pervevody, scioty, familii, sviaznyje, spossoby peredaci cerez granicu ir t.t."). 
Skuodo prokuroras turi, bet niekam nerodo, mes dar nežinom, kad jie tiek daug turi, galvojam, kodėl mūsų neprileidžia susipažinti - mes juk civilinis ieškovas - privalo,o tas skuodiškis - ne. 
Tada mes pas gen.prokurorą, tas nurodymą, atlekiame su Laisvūnu Kavaliausku pas apyg.prokurorą Giedrių Danielių, tas sėdi su skuodiškiu ir šypsosi: sako - ne, nerodysim nieko, nes mūsų teisė nerodyti, generalinsi prokuroras neturi teisės šioje byloje nurodinėti, mes atsakom, mes tiriame, MES GERIAU ŽINOME.
O teisme pamatėme, kad jie tiems juodiesiems VISKĄ - TUOS SLAPČIA IŠŠIFRUOTUS JŲ POKALBIUS - PARODĖ, o tie turėjo pakankami laiko reikaliukams tvarkyti, nes nebuvo suimti.
Klaipėdos apygardos prokurorai taip dažnai daro - su tais parodymais. Ir mano byloje "Investicijų kvadrantui" viską parodė (nors tas nėra bylos šalis, taigi grubus įstatymo pažeidimas), kad tas duotų nurodymą privačiai advokatų kontorai man kaltinimus paruoštų, tai Michailovskiui beliko tik nekūrybiškai juos atkartoti.
Jie taip dažnai įstatymus pažeidinėja, bet jie mano, kad jie ir yra įstatymo savininkai: kada nori - laikosi, kada nenori - nesilaiko.
TODĖL JUOS BŪTINA ROTUOTI.