2020-08-18

Smerkiant Baltarusijos valdžią dėl konstitucinių teisių ribojimo, pasižiūrėkime į panašius veiksmus atliekančią LT valdžią:

Šiandien, 08. 18 d. Seime iš tribūnos kalbėdamas dėl padėties Baltarusijoje, pasmerkiau Baltarusijos rinkimų rezultatų skaičiavimo falsifikavimą, stebėtojų neprileidimą, teisėsaugos smurtą prieš kitokios nuomonės reiškėjus-demonstrantus ir karru atkreipiau dėmesį į dalies Lietuvos politikų, merų, policininkų veidmainystę. Nes mokytojos Astros Astrauskės atžvilgiu už mojavimą trispalve ir kitokios nuomonės dėl K. Škirpos alėjos pavadinimo keitimo taikų reiškimą taip pat buvo taikomas smurtas, tiesa, jos nemušė lazdomis, - ji buvo be pagrindo sulaikyta, nuvežta į nuovadą ir atliekant rankinės kratą jai skausmingai buvo užlaužtos rankos. Iki šiol ji tampoma pi teismus bandant nuteisti neva už nepaklusimą policijos pareigūnams. Vakar, 08.17 d. kaip kiekvieno mėnesio 17 dieną, prie prezidentūros rinkosi žmonės, kurie nori išgirsti, kokia yra N. Venckienės bylos mergaitės sveikata. Policija reikalavo leidimo, grasino jiems baudomis už neva neteisėtą mitingą, nors susirinkusių buvo mažiau, nei 15, o tokiu atveju jokių leidimų nereikia.
Tad Lietuvos politikai neturėtų būti fariziejais - veidmainiais: reikalaudami konstitucinių teisių baltarusiams, privalo užtikrinti konstitucines teises ir Lietuvos piliečiams, t. y. kritikuoti valdžią, rinktis į taikius susirinkimus ir reikšti kitokią, nei valdžios nuomonę ir nebūti už tai persekiojami policijos, neturi būti jiems išsukinėjamos rankos ir neturi būti jie tampomi po teismus neva už nepaklusimą policijai.