2012-09-25

Rinkimų programa: už teisingesnę Lietuvą

Tik atkūrę valstybėje teisingumą ir sumažinę korupciją, pasieksime piliečių gerovės. Todėl Jūsų padedamas bursiu Seime bendraminčius nuveikti šiems darbams:

·        užtikrinti socialinį teisingumą – visų pirma silpniausiems visuomenės nariams;

·        apginti piliečius nuo korupcijos, o valstybę – nuo grupuočių užvaldymo;

·        išvaduoti pilietį iš baudžiavos monopolijoms ir valdžios biurokratams;

·        sudaryti sąlygas šeimos verslui plėtoti trejus metus jį atleidžiant nuo mokesčių – taip stiprinti viduriniąją Lietuvos klasę;

·        skatinti Klaipėdoje darbo vietas kuriančią uosto, krovos, perdirbamąją, ekologišką pramonę, riboti taršią chemijos gamybos pramonę, uždrausti deginti nerūšiuotas šiukšles, mažinti oro taršą;

·        principingai rūpintis švietimu ir kultūra kaip tautos išlikimo garantu, saugoti ir gaivinti istorinę atmintį ir paveldą;

·        suteikti Jums teisę tiesiogiai rinkti merus, seniūnus ir seniūnijų tarybas – būti savo vietos šeimininkais;

·        atsisakyti Seimo ir savivaldybių tarybų rinkimuose partijų sąrašų, o tautos atstovus rinkti tik tiesiogiai;

·        suteikti Jums teisę inicijuoti pirmalaikius Seimo nario rinkimus savo apygardoje sudarant sąlygas perrinkti netinkamai dirbantį Seimo narį;

·        užtikrinti piliečiams teisę rengti apklausas jiems rūpimais vietos ir valstybės gyvenimo klausimais;

·        pertvarkyti teisėtvarką, kad ji užtikrintų teisingumą: išskaidrinti teisėjų atranką, teisėjus skirti po viešųjų klausymų Seime;

·        įsteigti ypatingojo prokuroro instituciją, kuri iki galo ištirtų rezonansines ir politinės korupcijos bylas;

·        pertvarkyti Valstybės saugumo departamentą uždraudžiant jam kištis į piliečių ir visuomenės gyvenimą.

Pagrindinė mano veiklos nuostata – įstatymo viršenybė ir teisingumas visiems, jokių dvigubų standartų.

 

Prašyčiau ir finansinės paramos

Taip pat prašyčiau paremti mano rinkiminę kampaniją 40 Lt auka pervesdami šią ar didesnę sumą į mano rinkiminę sąskaitą:

AB „Šiaulių bankas" LT697180300176724395

Gavėjas: Naglis Puteikis

 

Iš užsienio:

Beneficiary's bank: Šiaulių bankas, AB, Šiauliai, Lithuania, SWIFT: CBSBLT26

Correspondent account with Deutsche Bank Trust

Company Americas, New York, SWIFT: BKTRUS33

Beneficiary: Naglis Puteikis

Beneficiary's account No.: LT697180300176724395

 

Jei turite klausimų dėl rinkimų ar dėl finanssinės paramos teikimo, prašyčiau kreiptis į į mano padėjėją Uršulę Stonkutę tel. 8 607 87222 arba el. paštu ursule.stonkute@gmail.com

2012-09-13

Ačiū rinkėjams ir talkininkams už pagalbą išsikeliant savarankišku kandidatu į Seimą

2012 09 12 d. Vyriausioji rinkimų komisija mane užregistravo savarankišku kandidatu į Seimą, nes už mane pasirašė 1657 klaipėdiečiai, iš jų 30 per internetinę bankininkystę.

Apygardos komisija išbraukė 172, nes „jie buvo parašyti viena ranka. Šeimų, kaimynų duomenis surašyti viena ranka, o tai nėra leidžiama", - teigė Danės apygardos rinkimų komisijos pirmininkė Dalia Pozneckienė".

Galiojančiais pripažinti 1485 parašai. Įstatymas numato, kad tokių turi būti ne mažiau, kaip 1000.

Ačiū padėjusiems surinkti šiuos parašus, ačiū klaipėdiečiams, kurie pasirašė.

 

Prašyčiau ir finansinės paramos

Taip pat prašyčiau paremti mano rinkiminę kampaniją 40 Lt auka pervesdami šią ar didesnę sumą į mano rinkiminę sąskaitą:

AB „Šiaulių bankas" LT697180300176724395

Gavėjas: Naglis Puteikis

Arba per svetainę www.skaidriparama.lt

 

Iš užsienio:

Beneficiary's bank: Šiaulių bankas, AB, Šiauliai, Lithuania, SWIFT: CBSBLT26

Correspondent account with Deutsche Bank Trust

Company Americas, New York, SWIFT: BKTRUS33

Beneficiary: Naglis Puteikis

Beneficiary's account No.: LT697180300176724395

 

Jei turite klausimų dėl rinkimų ar dėl finanssinės paramos teikimo, prašyčiau kreiptis į į mano padėjėją Uršulę Stonkutę tel. 8 607 87222 arba el. paštu ursule.stonkute@gmail.com