2021-03-31

04.01 kviečiame į piketus ginti istoriją ir patriotizmą nuo bandymo juos ištrinti

Lietuvos žmogaus teisių gynimo asociacija, JDJ ir NDJ ir kt. kviečia ginti Lietuvos istoriją ir patriotizmą nuo mėginimo juos ištrinti: piketai prieš Genocido centro vadovo atleidimą vyks rytoj, 2021 04 01 d.: Vilniuje Nepriklausomybės a. prie Seimo 09:30; Kaune, prie buv. KGB pastato, Vytauto pr. 91 09:30; Klaipėdoje, prie b. KGB pastato, Taikos pr. 63 10:00; Panevėžyje, priešais b. KGB rūmus, Vasario 16 - A.Smetonos g. sankr. 10:00 Utenoje, J. Basanavičiaus-Maironio gatvių sankr. 10:00; Telšiuose Respublikos 28, prie b. KGB pastato 10:00; Mažeikiuose Laisvės g. 8. 10:00. N.Puteikis

2021-03-26

Pranešimas spaudai: Prezidentas sulaukė pasiūlymo nušalinti kadenciją baigusį Konstitucinio Teismo pirmininką

Laba diena, 


Siunčiu pranešimą spaudai:Prezidentas sulaukė pasiūlymo nušalinti kadenciją baigusį Konstitucinio Teismo pirmininką

 

Vakar, 2021 03 25 d.  Seimo narys Petras Gražulis kreipėsi į LR Prezidentą Gitaną Nausėdą, siūlydamas kuo greičiau nušalinti nuo pareigų Konstitucinio Teismo (toliau – KT) pirmininką Dainių Žalimą, nes jau daugiau nei metai (!), kaip yra pasibaigusi jo kaip KT teisėjo kadencija.

Konstitucijos 103 straipsnio 1 dalyje  sakoma, kad „Konstitucinį Teismą sudaro 9 teisėjai, skiriami devyneriems metams ir tik vienai kadencijai", o 108 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta: „Konstitucinio Teismo teisėjo įgaliojimai nutrūksta, kai pasibaigia įgaliojimų laikas".

Todėl P.Gražulio manymu D. Žalimas neteisėtai skelbiasi pareigūnu, einančiu Konstitucinio Teismo pirmininko pareigas, nors jo 9 metų kadencija jau yra senai pasibaigusi.

Jokių kitų konstitucinių pagrindų pratęsti šio asmens kadenciją nėra.

Todėl Seimo narys prašo Prezidento jo kompetencijoje esančių priemonių tam, kad kuo greičiau būtų sustabdytas neteisėtas D. Žalimo pirmininkavimas Konstituciniam Teismui ir kad kitas, kadencijos dar nebaigęs Konstitucinio teismo teisėjas būtų paskirtas  laikinai einančiu Konstitucinio Teismo pirmininko pareigas.

Tuo labiau, kad D.Žalimas atvirtai daug kartų dalyvavęs įvairiuose rinkimuose kaip  Tėvynės sąjungos  - Lietuvos krikščionių demokratų kandidatas ir po to nuolat reiškęs paramą tai pačiai  partijai , tuo pademonstruodamas, kad jis yra šališkas. Todėl D. žalimas todėl  negali būti vienodai visiems teisingas, kas iš principo neleidžia jam būti jokio teismo teisėju.

 

Daugiau informacijos  tel. 869842163Pagarbiai, 


Seimo narys

Petras Gražulis

2021-03-24

P. Gražulio kreipimasis į LR Prezidentą DĖLKONSTITUCINĖS KRIZĖS KONSTITUCINIAME TEISME (dėl galimai neteisėto D. Žalimo pirmininkavimo)

Lietuvos Respublikos Prezidentui

Jo ekscelencijai Gitanui Nausėdai

 

DĖL KONSTITUCINĖS KRIZĖS KONSTITUCINIAME TEISME

 

2021 03 24 d. Nr. 2021-0324-02

Vilnius

 

Jūsų ekscelencija, džiaugiuosi ir sveikinu Jus pateikus Seimui naujo Lietuvos Banko vadovo kandidatūrą. Tai tikrai viltingų permainų pradžia, nes jei Lietuvos Respublikos Prezidentu būtų išrinktas ne Jūs, o kita kandidatė, neabejotinai būtų rastas būdas arba pratęsti dabartinio Lietuvos Banko vadovo įgaliojimus, arba būtų teikiamas jo analogas - tokiu atveju ir toliau Lietuvos Bankas būtų protegavęs stambių oligarchų ir dviejų monopolinių bankų viršpelnius smulkaus ir vidutinio verslo nepriteklių ir diskriminacijos sąskaita.

Tokia pati visuomenės interesus pažeidžianti situacija susiklostė ir Lietuvos Respublikos Konstituciniame Teisme (toliau KT). Šiuo klausimu kreipiuosi į Jus, nes, mano giliu įsitikinimu, tik Jūs galite iš esmės pakeisti KT-e susiklosčiusią antikonstitucinę situaciją. Nes šiandien Lietuvą ištiko ne tik pandemija, bet ir pati aštriausia nuo 1992 metų konstitucinė krizė: Konstitucinis Teismas, kuris pagal 104 Konstitucijos straipsnį „vadovaujasi tik Lietuvos Respublikos Konstitucija", Seimui neskiriant naujų Konstitucinio Teismo teisėjų atsidūrė ir konstitucinėje ir pasitikėjimo krizėje. Akivaizdžios iki šiol besitęsiančios manipuliacijos, siekiant nepakeisti Konstitucinio Teismo pirmininko pareigas einančio asmens yra akivaizdus teisinio nihilizmo pavyzdys (http://www.teise.pro/index.php/2021/01/13/konstitucinio-teismo-atnaujinimas-teisininkai-izvelgia-gresmes-teisinei-valstybei/). Seimo pirmininkės Viktorija Čmilytė-Nielsen siūloma nauja KT nario kandidatūra,  mano manymu, yra šių manipuliacijų siekiant palikti  Dainių Žalimą KT pirmininku tęsinys -  apie tai detaliau šio laiško antroje dalyje.

Pagal Konstitucijos 5 straipsnį valdžios galias riboja Konstitucija. Ir tai reiškia, kad nei įstatymu, nei Respublikos Prezidento dekretu, nei buvusio Konstitucinio Teismo pirmininko potvarkiu ar subjektyviu sprendimu nei vienas valdžios institutas, nei vienas pareigūnas negali turėti daugiau galių, nei numato Konstitucija.

Konstitucijos 103 straipsnio 1 dalis sako, kad „Konstitucinį Teismą sudaro 9 teisėjai, skiriami devyneriems metams ir tik vienai kadencijai", 108 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta: „Konstitucinio Teismo teisėjo įgaliojimai nutrūksta, kai pasibaigia įgaliojimų laikas".

Todėl, kaip minimum egzistuoja rimtai pagrįsta teisinė abejonė, ar Dainius Žalimas teisėtai skelbiasi pareigūnu, einančiu Konstitucinio Teismo pirmininko pareigas, nors jo 9 metų kadencija yra pasibaigusi dar kovą. Ir jokių kitų konstitucinių pagrindų pratęsti šio asmens kadenciją nėra.

Akivaizdu, jog Konstitucinio Teismo legitimumas pareigas einant jau kadenciją baigusiems Konstitucinio Teismo pirmininkui (sprendžiančiam dėl konkrečių Konstitucinio Teismo darbotvarkės klausimų) ir teisėjams yra abejotinas.

Konstitucija nenumato jokių apribojimų, jog Konstitucinis Teismas negalėtų priimti sprendimų esant ne 9 bet 6 ar 8 Seimo patvirtintiems teisėjams. Todėl, sekant Konstitucijos tekstu ir dvasia – trejeto Konstitucinio teismo teisėjų pareigų vykdymas jau pasibaigus kadencijai ir kadenciją baigusio asmens prisistatymas ir bandymai vykdyti Konstitucinio teismo pirmininko  funkcijas, mažų mažiausiai yra nelegitimūs.

Dar daugiau, kaip nesyk yra konstatavę iškiliausi Lietuvos teisinės bendruomenės veikėjai (https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/nekrosius-ivertino-priestaringa-seimo-sprendima-taip-kt-teisejai-ir-tampa-priklausomi-nuo-politiku.d?id=86162553; https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/konstitucijos-sargu-skyrima-atidejo-ir-naujas-seimas-teisininkas-pasipiktino-kad-tyciojamasi-is-svarbiausio-istatymo-56-1434422?utm_source=Facebook&utm_medium=post&utm_campaign=15min_Sausis&fbclid=IwAR1_gSAxJ8rG0wma_vcjzNTfOpo1NE21xW03zi4kFiZpVc9yxEXZS__n0m8) dabartinė situacija ne tik antikonstitucinė, ne tik kardinaliai paneigia Konstitucinio Teismo, jo teisėjų nepriklausomumą, bet  ir kelianti realią grėsmę Lietuvos Respublikos konstituciniai sąrangai, teisinės valstybės statusui ir pačiam politinės sistemos teisėtumui.

Dar daugiau, kaip nesyk skelbta viešai (https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2020/04/08/news/ukvede-bando-brautis-i-salies-teisininku-elita-mislinga-sprendima-lydi-klausimai-del-draugystes-14380806/) Konstitucinio Teismo pirmininku besiskelbiantis Dainius Žalimas ėmėsi aktyvių veiksmų agituodamas ir siūlydamas, kad į Konstitucinio Teismo teisėjus būtų paskirta su juo ypatingais asmeniniais romantiniais ryšiais susijusi teisininkė Ingridą Danėlienė.

Dar daugiau bet kokią kritiką, bet kokius klausimus Konstitucinio Teismo pirmininku besiskelbiantis Dainius Žalimas (Konstitucinio Teismo vardu) viešai vertina kaip neteisėtą kišimąsi į Konstitucinio Teismo veiklą (https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/1188730/dainius-zalimas-valdanciuju-kreipimasis-neleistinas-kisimasis-i-kt-veikla). Taip tikrai akivaizdžiai sulaužomas vienas fundamentaliausių konstitucinių teisinės valstybės principų „nemini iudex in sua causa".

Dar daugiau, kaip ne kartą skelbta viešai Konstitucinio Teismo pirmininku besiskelbiantis Dainius Žalimas yra ypatinguose santykiuose su viena politine Lietuvos partija, jos vadovais (https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/slaptieji-protokolai-isduoda-seseliniu-kardinolu-planus.d?id=84638387; https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/skandalas-konstituciniame-teisme-jakeliunas-del-pensiju-reformos-pereina-i-puolima.d?id=79067717).

Deja, tokiuose D. Žalimo ir Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų antkonstitucinėse manipuliacijose, mano įsitikinimu, dalyvauja ir Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen, nes ji galimai sąmoningai teikia tokią kandidatūrą į KT, kuriai tikėtina, pritrūks Seimo narių daugumos balsų dėl TS-LKD skeptiško požiūrio į teisininko, Vilniaus universiteto (VU) profesoriaus Vytauto Mizaro aktyvų LGBT bendruomenės palaikymą (https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/seimo-pirmininke-iregistravo-nutarima-del-kandidato-i-konstitucinio-teismo-teisejus-56-1450964 ). Vadinasi, galimai sąmoningai Seimo pirmininkė taip pat kuria situaciją, kai D. Žalimas ir toliau laikinai nežinia kiek neteisėtai ir toliau eitų KT pirmininko pareigas. Tokį įspūdį sustiprina Seimo pirmininkės viešai paskleista žinia, kad ji V. Mizaro kandidatūrą Seimui teiks ... tik gegužės mėn. Ko laukiama? Kodėl delsiama? Kad D. Žalimas kaip KT pirmininkas galėtų išnagrinėti kažkokias konkrečias bylas ir rastųsi  daugiau galimybių tęsti jo antikonstitucinį pirmininkavimą Konstituciniam Teismui?

Tokia situacija tampa dar grėsmingesne Konstituciniam teismui sąmoningai nesilaikant įstatymuose ir Konstitucinio Teismo reglamente nustatytų terminų priimant sprendimus dėl prašymų ištirti teisės akto konstitucingumą priimtinumo ar atsakant į valstybės pareigūnų paklausimus.

 

Atsižvelgiant, kad pagal Konstitucijos 84 straipsnio 1 dalies 11 ir 12 punktus, Respublikos Prezidentas:

„11) teikia Seimui Aukščiausiojo Teismo teisėjų kandidatūras, o paskyrus visus Aukščiausiojo Teismo teisėjus, iš jų teikia Seimui skirti Aukščiausiojo Teismo pirmininką; skiria Apeliacinio teismo teisėjus, o iš jų – Apeliacinio teismo pirmininką, jeigu jų kandidatūroms pritaria Seimas; skiria apygardų ir apylinkių teismų teisėjus ir pirmininkus, keičia jų darbo vietas; įstatymo numatytais atvejais teikia Seimui atleisti teisėjus; Seimo pritarimu skiria ir atleidžia Lietuvos Respublikos generalinį prokurorą;

12) teikia Seimui trijų Konstitucinio Teismo teisėjų kandidatūras, o paskyrus visus Konstitucinio Teismo teisėjus, iš jų teikia Seimui skirti Konstitucinio Teismo pirmininko kandidatūrą;",

Siekiant, kad būtų atkurtas konstitucinis teisingumas ir išspręsta konstitucinė krizė, siūlyčiau:

1.     Vadovaujantis gerąja demokratinių šalių praktika (https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/pasaulis/v-zelenskis-dviem-menesiams-nusalino-konstitucinio-teismo-pirmininka-57-1431906?copied), priimti aktą – dekretą nušalinti (pripažinti negalinčiu eiti pareigas) Dainių Žalimą nuo Konstitucinio Teismo pirmininko ir Konstitucinio Teismo teisėjo pareigų;

2.     Pateikti Seimui kandidatūrą į Konstitucinio Teismo pirmininkus;

3.     Laikinai paskirti kadencijos nebaigusį Konstitucinio teismo teisėją laikinai einančiu Konstitucinio Teismo pirmininko pareigas;

4.     Imtis ir kitų Jūsų kompetencijoje esančių priemonių tam, kad kuo greičiau būtų sustabdytas neteisėtas D. Žalimo pirmininkavimas Konstituciniam Teismui.

 

 

Pagarbiai,

 

Seimo narys                                                                             Petras Gražulis

Apie piketų bangą, kuri vyks įvairiuose Lietuvos miestuose, dėl Seimo darbo grupės netinkamai išnagrinėtos situacijos Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centre.

                                                                                             2021-03-23

                         Žurnalistas Liudas Dapkus  rašo, kad  „istorija yra svarbus kovos ginklas". Šių dienų įvykiai akivaizdžiai rodo, kad šį ginklą  naudoja  „Историческая память" fondas,  įkurtas  Vladimiro Putino parėdymu.  Manome šio fondo tikslas yra perrašyti Lietuvos istoriją, t. y. balinti sovietinę okupaciją, neigti stalinizmo  indėlį į Holokaustą.    Manome, kad  „Историческая память" fondo uždavinius  siekiama įgyvendinti, perėmus vadovavimą Lietuvos gyventojų genocido ir  rezistencijos tyrimo centrui ( toliau- Centras).

                             Ne išgirdome  atsakymo į Raigardo Musnicko, LRT  televizijos laidoje „Dienos tema"pateiktą klausimą R. Morkūnaitei-Mikulėnienei dėl  Centro  sklandaus atstovavimo Lietuvos interesams. Manome, kad Seimo darbo  grupės vadovė  elgėsi nesąžiningai, kalbėdama tik apie apgailestavimą, jog „sunku galvoti apie efektyvų darbą". R. Morkūnaitė-Mikulėnienė taip ir neatsakė ar efektyvus Centro darbas bus skirtas Lietuvos interesams apginti, ar, atvirkščiai, juos išduoti.

                             Manome, kad  Lietuvos interesų įvertinimas ir gynimas turėjo  būti pagrindinė Seimo darbo grupės misija. Ar Mingailė Jurkutė,  nesilaikydama  teisės aktų, viršydama savo kompetenciją ir įgaliojimus, viešai neobjektyviai vertindama Pasipriešinimo dalyvių (rezistentų) teisių komisijos darbą, savo veiksmais nepakenkė Centro ir Komisijos reputacijai? Ar jos veiksmai nepadarė žalos Lietuvos interesams? Manome, kad darbuotoja, kuri galbūt veikia ne Lietuvos interesams, galimai yra  toleruojama  Seimo darbo grupės vadovės. Žiniasklaida informavo, kad R. Morkūnaitė–Mikulienienė ignoravo  61 Genocido tyrimo centro darbuotojo Seimui siųstą poziciją. Išklausė tik vieną pusę, atliko vienpusišką tyrimą, kai agresyvi kaimyninė valstybė Rusija teigia, jog  istoriją naudoja,  kaip ginklą. 

                             Dėl M. Jurkutės  atleidimo, ir to kaip šį klausimą reikėtų spręsti yra paskelbtas LIETUVOS ŽMOGAUS TEISIŲ ORGANIZACIJŲ kreipimąsi  2021-03-17 „DĖL PADĖTIES LIETUVOS GYVENTOJŲ GENOCIDO IR REZISTENCIJOS TYRIMO CENTRE" .

                             Manome, kad dirbti su Lietuvos istorija ir pateikti visuomenei savo darbo rezultatus, gali  tik atsakingi   žmonės, kurie savo asmeninės nuomonės neiškelia aukščiau valstybės interesų.

                             2021 m. kovo mėn. 24 d.  9.00 val. kviečiame neabejingus piliečius į piketus:

Vilniuje prie Lietuvos Respublikos Seimo, Gedimino pr. 53,

Kaune prie buvusios KGB būstinės,  Vytauto pr. 91 ,

Klaipėdoje prie  buvusios KGB būstinės, S. Neries 4.

 

Manome, kad Seimo darbo grupės, (kaip) nesugebėjusios pateikti politinio vertinimo ar M. Jurkutės ir 17-os pasirašiusių pareiškimą Centro darbuotojų veikimas atitinka Lietuvos interesams, darbą  reikia vertinti blogai ir, šį, galbūt gyvybiškai svarbų Lietuvos egzistencijos klausimą  grąžinti Seimo darbo grupei nagrinėti iš esmės.

 

Pridedame Lietuvos žmogaus teisių organizacijų kreipimąsi.

Klaipėdos jungtinis demokratinis judėjimas                                                           Virginijus Partaukas                    

Lietuvos žmogaus teisių gynimo asociacijos Klaipėdos atstovybė            Virginija Jurgilevičienė

Kauno jungtinis demokratinis judėjimas                                                                   Rūta Zabielienė

Centro partija -Tautininkai       Naglis Puteikis

 

Tel.  864024954

V. Karakorskis: Škirpa, būdamas ambasadoriumi Vokietijoje, galimai taip pat gelbėjo žydus, išduodamas jiems vizas

V. Karakorskis apgailestavo, kad prieš metus rado duomenų, rodančių, kad Kazys Škirpa, būdamas ambasadoriumi Vokietijoje, galimai taip pat gelbėjo žydus, išduodamas jiems vizas. „K. Škirpa nėra mano didvyris, bet kreipiausi į istorikus ir diplomatus, kad padėtų išsiaiškinti, ar tikrai taip buvo. Niekas man neatsakė. O juk padaryti galima daug, pavyzdžiui, sukurti dokumentinių filmų ciklą. Būtų lengviau, jei būtų bent kažkokia valstybės parama. Bet manau, kad įstengsiu tai daryti ir be paramos", – sakė V. Karakorskis.

2021-03-23

Kviečiame rytoj, 2021 03 24 d. 9.00 val. į piketus, kuriuose protestuosime prieš Seimo mėginimą atleisti dabartinę Genocido tyrimo centro vadovybę:

Kviečiame rytoj, 2021 03 24 d. 9.00 val. į piketus, kuriuose protestuosime prieš Seimo mėginimą atleisti dabartinę Genocido tyrimo centro vadovybę:
Vilniuje prie Lietuvos Respublikos Seimo, Gedimino pr. 53,
Kaune priešais buv. KGB rūmus, Vytauto pr. 91,
Klaipėdoje prie buvusios KGB būstinės, S. Neries 4.