2013-01-28

Tiesos ir švaros Klaipėdos m.savivaldybės 2013-20 strateginės plėtros planui

N.Puteikio pasiūlymai Klaipėdos miesto savivaldybės 2013-2020 metų strateginio plėtros plano projektui:

Siūlau įtraukti šiuos punktus - pasipriešinti abiejų liberalų frakcijų remiamiems orą teršiantiems projektams:

1. priešintis nerūšiuotų šiukšlių deginimui, kurio siekia "Fortum Klaipėda";

2. priešintis plastiko deginimui  - "Fortum Klaipėda" siekia per metus sudeginti 20000 tonų plastiko , 

3. priešintis AB "Klaipėdos vandens" ketinimui "Fortum Klaipėda" šiukšlių deginimo gamykloje deginti nuotekų dumblą, kuriame daug gyvsidabrio, kuris viršija norma (aplinkosaugininkams niekaip nepavyksta nustatyti iš kur jis); 

4. priešintis šiukšlių atvežimui iš kitų regionų deginimui "Fortum Klaipėda" šiukšlių deginimo gamykloje;

5. priešintis halogeninių ir gyvsidabrinių lempučių deginimui "Fortum Klaipėda" šiukšlių deginimo gamykloje, nes Klaipėdoje yra tik 3 punktai, kur galima priduoti sugedusias tokias lemputes - tokiu būdu absoliuti dauguma gyvsidabrio, esančio šiose lemputėse, pateks dūmų pavidalu klaipėdiečiams į plaučius;

6. priskirti "Geotermą" Klaipėdos laisvajai ekonominei zonai, kad mokėtų tokius pačius sumažintus mokesčius , kaip ir privačios šilumą gaminančios kompanijos, dabar jau esančios LEZ-e;

7. pakeisti savivaldybės valdomos "Klaipėdos energijos" sprendimą nutraukti šilumos pirkimą vasarą iš Geotermos (vietoj jos Kl.energija planuoja pirkti šilumą iš šiukšlių degintojų);

8. ginti Geotermą nuo prichvatizavimo, kurio siekia privatūs šilumos gamintojai, įsikūrę šalia Geotermos, bet veikiantys palankesnėmis sąlygomis, nes jie yra LEZ-e ir todėl moka mažesnius mokesčius, atpigindami tokiu būdu jų tiekiamą šilumą;

9. plėtoti geoterminės šilumos ir vandens panaudojimą Klaipėdos mieste, ir tam pasitelkti visuomenę bei Klaipėdos mokslininkus, nes dauguma Klaipėdos politikų yra prieš geoterminę šilumą ir vietoj jos proteguoja šiukšlių deginimo energiją.

10. pakeisti savivaldybės abiejų liberalų frakcijų valdomos "Klaipėdos RATC" vadovybės neteisėtą sprendimą priimti į Dumpių sąvartyno už ES ir tarptaut.finans.institucijų  pinigus įrengtas sekcijas, kurios skirtos buitinėms šiukšlėms, statybines šiukšles. Jie tyčia jas verčia į buitinėms šiukšlėms skirtas sekcijas, kad kuo greičiau jas perpildytų  tą griežtai draudžia finansavimo sutartis, bet meilė Fortumo šiukšlių deginimo gamyklai, matyt, yra stipresnė, nei sankcijos pagal sutartį. Toks investicinei sutarčiai prieštaraujantis KRATC-o vadovų veiksmu tyčia siekiama anksčiau laiko užpildyti šį sąvartyną, kad Fortum Klaipėda galėtų pradėti deginti nerūšiuotas šiukšles, aiškindami, kad va matote, nebėra kur dėti šiukšlių;

11. panaikinti neteisėtą žodinį savivaldybės abiejų liberalų frakcijų susitarimą neleisti surengti klaipėdiečių apklausos aukščiau minėtais klausimais (apibendrintais) dėl oro taršos,. nors yra surinktas pakankamas įstatyme numatytas kiekis savivaldybės tarybos narių parašų.

12. Priversti KRATC-o vadovybę ir ją kontroliuojančias abi liberalų partijas Klaipėdos m.taryboje pastatyti už ES pinigus visos apskrities šiukšlių rūšiavimo fabriką Dumpių sąvartyne, nes šiuo metu planuoja statyti tik pusės pajėgumo fabriką - čia tam, kad kitą pusę šiukšlių sudegintų nerūšiuotas Fortum Klaipėda šiukšlių deginimo fabrike. 


Kiti klausimai: 

1. pakeisti pakeisti savivaldybės abiejų liberalų frakcijų valdomų savivaldybės kontroliuojamų komunalinių įmonių stebėtojų tarybas, įleidžiant į jas ir kitų partijų, ypač opozicinių atstovus (dabar ten tik valdantieji) - turiu omenyje Klaipėdos vandenis, Klaipėdos energiją ir KRATC-ą, nes ten pasidarė liberalų partijų filialai (vos ne daugiau nei pusė vadovybių įskaitant skyrių viršininkus yra abiejų liberalų partijų nariai);

2. pakeisti pakeisti savivaldybės abiejų liberalų frakcijų valdomų savivaldybės kontroliuojamų komunalinių įmonių vadovų neteisėtus sprendimus atsisakyti teikti klaipėdiečiams ir Klaipėdoje išrinktiems Seimo nariams viešą informaciją žodžiu ir susitikimuose;

3. priversti arba mokėti nuomą, arba neleisti neteisėtai nemokamai naudotis privatiems asmenims savivaldybės patalpomis (pvz. Liepų 3, kur TS-LKD-ai skirtomis dalimi patalpų (rūsiai, koridoriai, laiptinės ir palėpės), kurias jie yra užgrobę.


2013-01-27

Kyšiai duodami ne tik savivaldybių tarybų nariams, bet ir Aplinkos ministerijos valdininkams

N.P.: štai dar vienas korumpavimo šiukšlių deginime pavyzdys, tik šį kartą jis susijęs su Aplinkos ministerijos valdininkais (o gal už jų stovi ir nacionalinės reikšmės politikai?):

Žemiau pateikiama publikacija yra geriausias Aplinkos ministerijos tarnavimo ne visuomenei, o nerūšiuotų šiukšlių deginimu suinteresuotų transnacionalinių korporacijų pelnui pavyzdys: grynas l t yra ministerijos finansuojamas projektas, už jį delfiui sumokama visų ES mokesčių mokėtojų pinigais.

Autoriaus nėra - straipsnis anonimiškas, o antroje straipsnio dalyje pateikiama GRYNAI VIENA nuomonė - griežtai už nerūšiuotų šiukšlių deginimą. Atleiskite, o kur čia žurnalistika - kur antra , kitokia, priešinga nuomonė?

Jei STT dirbtų šioje srityje, tai nesunkiai nustatytų, kokia korporacija, kuriam iš Aplinkos ministerijos valdininkų ar politikų ir kiek sumoka kyšių, kad būtų skleidžiama tokia vienpusiška NERŪŠIUOTŲ ŠIUKŠLIŲ DEGINIMO MIESTŲ CENTRUOSE propaganda ir dar, kas ĮŽŪLIAUSIA, ŠIS MULKINIMAS vyksta už mokesčių mokėtojų pinigus:

http://grynas.delfi.lt/aplinka/seimo-nariai-nepritaria-atlieku-deginimo-gamyklai-vilniuje.d?id=60464251

Valdiški šiukšlių tvarkytojai slapstosi nuo žmonių klausimų

N.P.: ko tik neprisigalvoja viešąsias paslaugas žmonėms teikiantys, jų pinigus už šiukšlių tvarkymą renkantys ir savivaldybės kontroliuojamų įmonių atstovai, kad galėtų TOLIAU SLĖPTI SAVO NESKAIDRIĄ veiklą.

Štai biurokratinio atsirašinėjimo pavyzdys:

From: Arturas Zickus <arturas.zickus@kratc.lt>Date: 2013/1/25

Subject: SUSITIKIMAS su N. Puteikiu ir visuomeninėmis organizacijomis 01.28. NEGALIMAS

To: laurinaviciene.laima@gmail.com

Cc: kratc@kratc.lt

Atsakydami į Jūsų elektroninį laišką, pranešame, kad 2013 m. sausio 28 d. 15:00 val. Jūsų pageidaujamas susitikimas su bendrovės direktoriumi ir kt. bendrovės patalpose ir kitur NEGALIMAS.

Be to, oficialiame Lietuvos Respublikos Seimo tinklapyje Seimo narys Naglis Puteikis yra viešai paskelbęs, kad jo kaip Seimo nario padėjėjos-sekretorės yra Elena Danutė Bendikienė (apygardoje) ir Danguolė Norvilienė (apygardoje). Tinklapyje Seimo narys viešai neskelbia informacijos apie tai, kad turi padėjėjų, dirbančių visuomeniniais  pagrindais, todėl kyla abejonė dėl Jūsų statuso.

Elektroninis laiškas nepasirašytas elektroniniu parašu, todėl neįmanoma identifikuoti autorių, o su nežinomais asmenimis nesusitinkame. Atkreipiame dėmesį, kad nežinome su kuo bendraujame, todėl nėra jokio pagrindo tikėti, kad rašote Lietuvos Respublikos Seimo nario N.Puteikio pavedimu, kad iš tiesų esate šio Seimo nario visuomeninė padėjėja, kad turite įgaliojimus rašyti jo pavedimu.

Taip pat, kelia abejonių ir Jūsų atstovavimas visuomeninėms organizacijoms bei Klaipėdos miesto bendruomenėms, nes nėra aišku kiek ir kokių konkrečiai visuomenių organizacijų bei bendruomenių interesus atstovaujate, neaiškios įgalinimų ribos.

Ateityje siekiant konstruktyvaus ir efektyvaus bendravimo bei informacijos tikslumo, pageidaujame aiškiai suformuluotų klausimų, kad bendrovė galėtų išsamiai ir tiksliai į juos atsakyti.

Vykdant  pavedimą, Teisės skyriaus viršininkas Artūras Žičkus

UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras

Tomo g. 2, LT-91245 Klaipėda

Tel. +370 46 213 925 | Faks. +370 46 310 105

kratc@kratc.lt | www.kratc.lt

 

N.P.: ką gi, išbandysime, ar padeda įveikti biurokratizmus ir slapstymąsi LR įstatymu patvirtintas Seimo statutas (http://eteismai.lt/istatymai/valstybes-valdymo-istatymai/seimas/seimo-statutas):

Kam: "sarunas.reikalas@kratc.lt" <sarunas.reikalas@kratc.lt>, "rimantas.gedrimas@kratc.lt" <rimantas.gedrimas@kratc.lt>, "arunas.danielius@kratc.lt" <arunas.danielius@kratc.lt>, "ramune.sliciene@kratc.lt" <ramune.sliciene@kratc.lt>, "anzelika.zevnerova@kratc.lt" <anzelika.zevnerova@kratc.lt>, "arvydas.piepalius@kratc.lt" <arvydas.piepalius@kratc.lt>, "arturas.zickus@kratc.lt" <arturas.zickus@kratc.lt>, "violeta.zubaite@kratc.lt" <violeta.zubaite@kratc.lt>

Dėl lankymosi UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centre (KRATC) 2013 m. sausio 28 d. 15:00

Remiantis LR Seimo statutu, jo 14 str. ir kitomis šio statuto, bei kitų įstatymų, užtikrinančių LR piliečių teisę gauti informaciją, kuri nėra slapta, prašyčiau priimti mane lankymuisi 2013 m. sausio 28 d. 15:00 val. Jūsų bendrovės patalpose ir susitikti su direktoriumi, arba kitais vadovybės atstovais, arba darbuotojais, kurie galėtų man ir mane lydintiems mano padėjėjams-sekretoriams, mano padėjėjams, dirbantiems visuomeniniais pagrindais žodžiu pateikti atsakymus į mano bei mano padėjėjų žodinius klausimus apie šiukšlių rūšiavimą, deginimą, šiukšlių surinkimo bei kitas kainas, Jūsų bendrovės įsteigtas įmones, kitus su Jūsų bendrovės veikla susijusius klausimus.

Pagarbiai - Naglis Puteikis, LR Seimo narys, tel.: 869842136

2013-01-26

Daugiau apie geoterminės energijos žlugdymo schemas

Esu dėkingas mano oponentui I.Kiškiui nerūšiuotų šiukšlių deginimo srityje (jis yra už, aš  - prieš) už informacinę pagalbą ginant geoterminę energiją, nes jis atskleidžia geoterminės energijos žlugdymo schemas:

Inesis Kiškis Nagliui Puteikiui: „Prieš projektui prasidedant "Klaipėdos energija" ir "Geoterma" pasirašė "take or leave" kontraktą, pagal kurią KE privalomai būtų supirkusi Geotermoje pagamintą energiją, o sutartyje buvo įrašyta ir formulė, pagal kurią apskaičiuojama supirkimo kaina. Viskas ten buvo pagrįsta pasaulinėmis naftos kainomis. Jei tos sutarties būtų buvę laikomasi, tai "Geoterma" būtų klestėjusi, nepaisant visų jos techninių ir vadybinių problemų (o vienų ir kitų buvo labai daug). Bet "Klaipėdos energija" (Klaipėdos m. savivaldybės kontroliuojama) vadovybė nepanoro laikytis tos sutarties, apsiskundė teisme ir laimėjo - mat kitų nepriklausomų energijos tiekėjų teikiama energija esanti pigesnė nei "Geotermoje" pagamintoji. Štai ir viskas. Reikia pavardžių? Tu ir taip jas žinai, bet tai ne Grubliauskas ir ne Taraškevičius. Taigi, geoterminė energija Lietuvoje gali būti vystoma (juk "Geotermos" techninės pamokos jau išmoktos), bet jos atsiperkamumas, švelniai sakant, yra abejotinas."

N.P.: esu šokiruotas, kad valdžios valstybės kontroliuojama ekologiško energijos gamintoja  - įmonė "Geoterma" yra perduodama prichvatizavimui per Valstybės turto fondą, o jo atstovė, paskirta Geotermos valdybos pirmininke, džiaugiasi Geotermos konkurentais - šiukšlių deginimo šalininkais : "Aurelija Jakaitienė Nagliui Puteikiui: Geoterma tik 25 proc silumos kiekio tiekia miestui per klaipedos energija. 100 proc niekad nebus. Tokios yra konkurencijos aplinlybes. Fortum tik padidina ja. Taciau is kitos puses- labai gerai, kad siuksles bus deginamos! Savartynu nereiks".

2013-01-25

Negi daliai žmonių patinka plastiko ir nerūšiuotų šiukšlių deginimas miesto centre, nors įstatymai tai draudžia?

Kuo didesnis plastiko kiekis deginamose šiukšlėse, tuo didesnis įmonės – šiuo atveju Fortumo pelnas, nes plastikas dega kaip padangos – išskiria didžiulį šilumos kiekį, nebereikia papildomai pirkti tiek daug brangesnio biokuro ir dujų. Jei išrūšiuojamas beveik visas plastikas, tai jis į krosnį nebepatenka, tokios šiukšlės dega blogai, pelnas nukrenta iki tik biokurą kūrenančių įmonių pelno, kuris yra mažas.

Estijos ir Latvijos politikai kūrena biokurą  - taip užtikrina vietinių resursų panaudojimą, aplink kiekvieną įmonę įsiteigiama šimtai darbo vietų tam biokurui paruošti, atgabenti, o Fortumo šiukšlių deginimo fabrikas Klaipėdoje įsteigia tik ... 19 darbo vietų.

Kai raštu ir ne kartą išdėstau tiek STT, tiek prokuratūrai minėtus įstatymų pažeidimo faktus, ir į tai negaunu jokio atsakymo, tada imuosi visuomenei pasakoti, apie pseudoelito darbelius ir neteisėsaugos neveikimą , t.y. to pseudoelito dangstymą.

Tokiu būdu atsiskaitau rinkėjams, kurie manimi pasitikėjo.

Klaipėdos m. meras V.Grubliauskas yra veidmainis: kai jis tapo meru, jam gerą pusvalandį aiškinau apie ankstesnės kadencijos priimtus korupcinius sprendimus, rodžiau dokumentus, kuriuose buvo nurodyta, kad Fortumas ruošiasi nerūšiuotų šiukšlių deginimui, 20 tūkst.tonų plastiko per metus sudeginimui Klaipėdos m. centre,  šiukšlių įvežimui i š kitų regionų, suklastotą sklypo adresą, kad visuomenė negalėtų ateiti į svarstymą pagal LT įstatymus ir pažeistą Orhuso konvenciją, kuri numato organizatoriams PRIVALOMĄ svarstymą su visuomenę, kai norima statyti tokio galingumo agregatą - tokio svarstymo nebuvo.

Taigi V.Grubliauskas viską žinojo apie miesto tarybos mėginimus palaiminti miestiečių nuodijimą, bet nieko nedarė, o dabar apsimeta nekalta mergele.

Maža to, jis ir pats aktyviai prisideda prie Fortumo planų, nes pažeidė Vietos savivaldos įstatymą, kuris numato privalomą gyventojų apklausos organizavimą dėl to plastiko deginimo, nes buvome surinkę ir miestiečių parašus ir reikalingą kiekį miesto tarybos narių parašų.

Tačiau jokia apklausa IKI ŠIOL nesuorganizuota, taigi ne tik praeitos kadencijos miesto tarybos dauguma, bet ir dabartinė dauguma aktyviai prisidėjo prie Fortumo antiįstatyminių ketinimų deginti nerūšiuotas šiukšles Klaipėdos viduryje.

Beje, Fortumas dabar tą plastikų ir nerūšiuotų šiukšlių deginimą mėgina iš Klaipėdos perkelti Vilniaus ir Kauno savivaldybėms.

2013-01-22

Klaipėda apginta nuo nerūšiuotų šiukšlių ir plastiko deginimo - milžiniški kyšiai, išdalinti kai kuriems Klaipėdos savivaldybės politikams, nuėjo vėjais.

Klaipėda apginta nuo nerūšiuotų šiukšlių deginimo - milžiniški kyšiai, išdalinti kai kuriems Klaipėdos savivaldybės politikams, nuėjo vėjais:
Vakar pasiekta pirma pergalė kovoje su "Fortumo" melagystėmis, bei įstatymų pažeidinėjimais. Už tai - pagarba klaipėdiečiams, kurie prieš kelerius metus rinko parašus prieš nerūšiuotų šiukšlių bei plastiko deginimą miesto centre, pagarba Klaipėdos regiono aplinkosaugininkams, atlaikiusiems žvėrišką "Fortumo" spaudimą:
pastarieji NEGAVO taip ilgai siekto leidimo deginti nerūšiuotas šiukšlesmiesto centre;
NEGAVO leidimo degintiplastiką;
NEGAVO leidimo įsivežti šiukšlių jų deginimui iš kitų LT regionų.
Tiesa, aplinkosaugininkams buvo pagrasinta, kad "Fortumas" Seime pakeis įstatymus, tačiau tai pirmas ženklas, kad nevyriausybinės organizacijos, mitingai, parašų rinkimai ir aktyvi daugelio eilinių klaipėdiečių kova pradeda įvedinėti vakarietiškos kultūros standartus, kurie nugali Fortumo akiplėšiškumą bei politikų korupciją.
Dabar Fortumas mėgins nerūšiuotų šiukšlių ir plastiko deginimą perkelti į kitus miestus, tad linkiu visiems sėkmės gynyboje nuo šių nuodytojų.
Susitiksime visi mitinge prie Seimo, nes reikės ginti dabartinius aplinkosauginius oro taršos standartus nuo fortumiečių lobistų.
 
P.S.: labai džiaugiuosi, kad milžiniški kyšiai, išdalinti kai kuriems Klaipėdos savivaldybės politikams, nuėjo vėjais :) 
 
P.P.S.: Klaipėdos savivaldybės politikus-kyšininkus turėtų gaudyti Klaipėdos STT valdyba, bet ji juos dangsto. Dar turėtų bandyti vykdyti analogiškus ikiteisminius tyrimus ir Klaipėdos apygardos prokurorai, bet jie, kaip ir Klaipėdos STT valdyba, yra ta pati chebra, kaip ir tie korumpuoti Klaipėdos politikai, todėl iš jų ko nors tikėtis, išskyrus dangstymo nuo nusikaltimų ir kyšininkavimo, tikrai neverta.

2013-01-13

Cenzūra Lietuvos portaluose vis labiau klesti: žiniasklaidą cenzūruoja savivaldybės įmonių pinigai

AB "Klaipėdos vanduo" vadovai, Klaipėdos m. savivaldybės tarybos dauguma pastaruosius 5 metus uoliai piršo priešingą nuomonę - kad fluoro perteklius pusėje Klaipėdos (kita pusė geria kitos vandenvietės, kurioje fluoro kiekis normalus) kaip tik padeda vaikams išvengti karieso, nutylėdami apie tai, kad tas perteklius gadina vaikų dantis.

To melo apie fluoro pertekliaus gėrį publikacijos Klaipėdos dienraščiuose buvo finansuojamas iš AB "Klaipėdos vanduo" iš gyventojų surenkamų įmokų už tą patį kenksmingą vaikams vandenį.

Kai bandžiau apie fluoro pertekliaus neigiamą poveikį rašyti ir kalbėti,  AB "Klaipėdos vanduo" direktorius L.Makūnas tą melą apie fluoro pertekliaus gėrį skleidė iš savivaldybė tarybos tribūnos, o jam entuziastingai pritarė dauguma sveikatos valdininkų ir savivaldybė tarybos narių, tuometinis meras R.Taraškevičius, kiti liberalcentristai.

Tikrąją padėtį žinantys visuomenės sveikatos specialistai ir tos srities gydytojai tiek Klaipėdoje, tiek Sveikatos apsaugos ministerijoje iš baimės prieš valdžią tylėjo. Tokiu būdu per daugelį metų buvo pagadinta pusės Klaipėdos, kuri gėrė iš 1-os vandenvietės, vaikų dantų.

Fluoro perteklius geriamame vandenyje: vaikų sveikatos gadinimas - tokia yra politikų ir gydytojų baimės prieš valdžią kaina.

Kad ta baimė, grįsta ir finansiniais svertais vis dar egzistuoja, įrodo tai, kad ši publikacija publikuojama Kauno dienos ir Vilniaus dienos portaluose, bet jos NĖ PĖDSAKO nėra nei Klaipėdos dienraščio, nei Vakarų ekspreso portaluose:

http://kauno.diena.lt/naujienos/lietuva/beveik-80-tukst-gyventoju-tiekiamas-vanduo-yra-persotintas-fluoru-471705

http://www.diena.lt/naujienos/lietuva/beveik-80-tukst-gyventoju-tiekiamas-vanduo-yra-persotintas-fluoru-471705

http://www.delfi.lt/news/daily/Health/beveik-80-tukst-lietuvos-gyventoju-geria-fluoru-persotinta-vandeni.d?id=60418353

http://www.alfa.lt/straipsnis/15074928/Beveik.80.tukst..gyventoju.tiekiamas.vanduo.yra.persotintas.fluoru=2013-01-13_10-24

http://grynas.delfi.lt/aplinka/beveik-80-tukst-lietuvos-gyventoju-geria-naturaliai-nuodinga-vandeni.d?id=59542273

2013-01-11

Prašome pagalbos mergaitei, kurią dėl pilietinės jos pozicijos persekioja LT policija

Gal galėtumėt prisidėti prie Tiesos.lt pilietinės iniciatyvos- kreiptis atviru laišku į naująjį vidaus reikalų ministrą D.Barakauską ir paraginti jį nutraukti vaikų persekiojimą dėl įsitikinimų ir pilietinės raiškos? 
Visus, norinčius paremti Eleną Narkevičiūtę ir jos mamą, kviečiame parašyti pritarimo laišką el.adresu tiesos.lt.judejimas@gmail.com
Naglis Puteikis

2013-01-01

Geriausi 2012 m.politikos įvykiai ir su Naujaisiais

Geriausi 2012 m.politikos įvykiai, tai tie, kurie susiję su
kultūrininkų ir visuomenininkų įsitraukimu į vakarietiškos
demokratijos diegimą, per 20 metų susiformavusių sovietinio blato
principu grįstų klanų ir jų papročių ardymu:
Lietuvos sąrašo įkūrimas, budėjimas Daukanto a., mitingai ir eisenos,
L.Jakimavičiaus kandidatavimas,
libcentristų žlugimas,
P.Urbšio ir V.Gailiaus triuškinantys laimėjimai vienmandatėse,
A.Patacko grįžimas į Seimą,
laimėtos bylos dėl teisės mitinguoti pagal LR Konstituciją.
Džiaugiuosi, kad teko laimė juose dalyvauti ir ten sutikti senų ir
susidraugaut su naujais bendražygiais. Visiems linkiu susitikti dar
sėkmingesniuose tokiuose pat darbuose ir 2013 m.
Ir dar visiems linkiu asmeninių sėkmių bei laimių.


--
--
Naglis Puteikis
www.puteikis.lt; tel. 8-652-76250
www.facebook.com/puteikis