2013-04-25

Dabartinė TS-LKD vadovybė yra pernelyg atitrūkusi nuo eilinių Lietuvos žmonių ir per menkai rūpinasi vertybiniais pamatais

Iš http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2013-04-26-aaaa/99881

Seimo narys N. Puteikis, kuriam Priežiūros komisiją atėmė galimybę pačiam kandidatuoti į partijos pirmininkus, tvirtai palaiko V. Landsbergį, kad tai vienintelis šansas partijai atgauti autoritetą visuomenėje. Pasak N. Puteikio, dabartinė TS-LKD vadovybė yra pernelyg atitrūkusi nuo eilinių Lietuvos žmonių ir per menkai rūpinasi vertybiniais pamatais.

Pasak N. Puteikio, V.Landsbergis  TS-LKD nariams asocijuojasi su Sąjūdžio vertybėmis: idealizmu, viešumu, antikorupcija, tiesa, teisingumu, teise į mitingus, teise kritikuoti valdžią, socialiniu jautrumu, pagarba lietuvių istorijai, kalbai,  kultūrai, krikščioniškomis vertybėmis. Kalbant alegorijomis - žalia spalva, ąžuolo lapai, Gedimino stulpai.

A.Kubilius, pasak parlamentaro, daugiau siejamas su modernumu, liberalumu, laisva rinka, turtingų, jaunų, sveikų žmonių interesais. Jei ženklais – balta spalva, kregždutė.

V.Landsbergio vadovaujamas TS-LKD Politikos komitetas jau daug metų bando ginčytis su A. Kubiliumi ir jo komanda, kad dažnai vertybiniai dalykai yra svarbiau, nei ekonomika. Bet diskusijų kasmet vis mažiau, nes TS-LKD mažėja aukščiau minėtų V.L. šalininkų. Jie miršta arba traukiasi iš partijos, ypač po to, kai nebuvo kietai ginami atleistieji FNTT vadovai V.Gailius, V.Giržadas, nebuvo vertinamas policijos smurtas Garliavos šturmo metu.

TS-LKD partijoje kasmet daugėja A.Kubiliaus šalininkų, kurie mano, kad ekonomika svarbiau nei eilinių žmonių rūpesčiai. TS-LKD reklaminiuose pristatymuose pradeda vyrauti liberalų, net libertarų požiūriai, pvz. A.Ramanausko-Greitai, A.Užkalnio, A.Adomėno. I.Degutienei atsisakius kandidatuoti, nebėra kam atstovauti Sąjūdžio ir krikščioniškųjų vertybių.

Todėl V. Landsbergis ir kandidatuoja - kad neprasidėtų dar viena idealistų išėjimo iš TS-LKD banga. Todėl mes šiandien turime palaikyti V. Landsbergį, nes taip gelbėjame partiją.

2013-04-14

Naglis Puteikis: Atsisakęs siekti tiesos Seimas parklupo

Balsavau prieš Neringos Venckienės neliečiamybės panaikinimą, nes negaliu sutikti su Seimo pažeminimu, nes neturiu pagrindo pasitikėti prokuratūros ir teismų vadovais.

Visų pirma, prokurorai melavo Seimui ir visuomenei, teigdami, kad negali įvykdyti Seimo nutarimo ir parodyti laikinajai Seimo tyrimų komisijai Garliavos šturmo medžiagos. Jie tvirtino, neva jiems neleidžia to padaryti įstatymai, bet citavo Baudžiamojo proceso kodekso straipsnį, skirtą žiniasklaidai. Tuo tarpu pagal Seimo laikinųjų tyrimo komisijų įstatymą prokurorai privalėjo pateikti visą tyrimui reikalingą medžiagą komisijos nariams. Buvo atvirai pasityčiota iš Seimo, kai prieš jį generalinis prokuroras Darius Valys pasitelkė Šiaulių prokurorę, kurios dalyvavimo sprendžiant Seimo nario neliečiamybės panaikinimo klausimą ir perduodant medžiagą Seimui joks įstatymas nenumato. Taigi, atsisakęs įvykdyti Seimo nutarimą ir nepateikęs visos Seimo reikalautos Garliavos šturmo medžiagos, generalinis prokuroras pamynė konstitucinę Lietuvos Respublikos santvarką, o Seimas, sutikęs su tokiu prokuroro elgesiu, prisidėjo prie Konstitucijos paniekinimo.

Prokurorai melavo Seimui ne pirmą kartą. Praėjusios kadencijos Seimo Antikorupcijos komisijai, tyrusiai FNTT vadovų atleidimo klausimą, prokuratūros vadovai taip pat sakė netiesą. Dar ankščiau Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetas atskleidė, kad aukščiausi prokurorai net raštu melavo Seimui teigdami, kad vadinamoji Kauno pedofilijos byla tiriama sėkmingai.

Prokurorai pradėjo žeminti Seimą tuomet, kai pamatė, kad jis nuolankiai kenčia Valstybės saugumo departamento patyčias. Prisiminkime: VSD iki šiol neįvykdė Seimo nutarimo ir nepateikė Seimui 12 analitinių pažymų apie aukšto lygio politinę korupciją. VSD vadovai susidorojo su Seimo komisijai sąžiningai liudijusiais kontržvalgybos pareigūnais ir iš Seimo tribūnos grasino susidorojimu jų veiklą tyrusiems tautos atstovams. Nuolankiai paklusęs Šiaulių prokurorei, šios kadencijos Seimas prisiėmė ir ankstesnių Seimų pažeminimo gėdą.

Seimas pabūgo ir atsisakė siekti tiesos. Laikinoji tyrimo komisija ir Seimas arogantiškai nesutiko išklausyti Visuomeninės komisijos gegužės 17-osios smurto aktui Garliavoje ištirti. O ši Visuomeninė komisija, kurioje dirbo Lietuvos Konstitucijos kūrėjai Kazimieras Motieka, Zita Šličytė, Narcizas Rasimas ir žinomi žmogaus teisių gynėjai, konstatavo, kad policijai šturmuojant Garliavą ir smurtaujant prieš vaiką buvo šiurkščiai pasikėsinta į konstitucinę valstybės santvarką. Seimas ignoravo Visuomeninės komisijos jam užduotą esminį klausimą: kokiu teisės aktu remiantis Garliavoje buvo panaudota jėga prieš vaiką? Jei tokio teisės akto nėra ir smurtauta prieš vaiką buvo neteisėtai, tai pasipriešinimas neteisėtam smurtui buvo ne nusikalstamas, o teisėtas veiksmas. Deja, Seimo dauguma balsavo už Neringos Venckienės neliečiamybės panaikinimą taip ir nedrįsusi į jai užduotą klausimą atsakyti.

Seimas nutarė aklai paklusti Lietuvos teisėsaugai, nors ja pasitikėti neturi jokio pagrindo. Iki dabar lieka neaišku, kodėl aukšto teisėjo nužudymas buvo taip vangiai ir aplaidžiai tiriamas. Kodėl buvęs generalinis prokuroras Algimantas Valantinas neišgirdo asmeninio savo kurso draugo teisėjo Jono Furmanavičiaus prašymo suteikti jam apsaugą ir pasiuntė savo bičiulį į mirtį? Kodėl prokuratūros vadovai slėpė informaciją, kad teisėjui J. Furmanavičiui gresia nužudymas? Žuvus teisėjui, aukščiausiųjų teisėsaugininkų ir valstybės vadovų pareiga buvo pasakyti, kad šią bylą privalo tirti patys geriausieji kriminalistai, ir paklausti, kiek iš rezervo reikia skirti lėšų tokiam tyrimui. Bet tai nebuvo padaryta. Tokio ypatingo, Vakarų valstybėse įprasto, teisėjo žūties tyrimo neprašė net Teisėjų taryba ir jos pirmininkas.

Tačiau Teisėjų tarybos ir Aukščiausiojo Teismo pirmininkas Gintaras Kryževičius pasielgė taip, kaip jokioje civilizuotoje valstybėje nėra elgiamasi: Lietuvos televizijoje jis išvadino tuometinę teisėją Neringą Venckienę „ne tik teisinės, bet ir politinės sistemos pūliniu". Taip ją nuteisė be teismo. Tokiu Teisėjų tarybos pirmininko išpuoliu iki šiol nepasipiktino nei prezidentė, nei Seimas. Vadinasi, šios valdžios institucijos G. Kryževičiaus pozicijai pritaria. Akivaizdu, kad esant tokiai situacijai Neringos Venckienės konstitucinė teisė į nešališką teismą nebus užtikrinta. Juk ją teisiančių teisėjų karjeros priklauso nuo G. Kryževičiaus ir jo nuomonei pritariančios prezidentės.

Ar Seimo dauguma šių aplinkybių nežinojo? Žinojo. Matyt, nemaža dalis žinojo ir tai, kokios stiprios jėgos už eilinės Šiaulių prokurorės stovi. Ir žinodami pakluso jėgai.

2013-04-09

Balsavime dėl N.Venckienės atidavimo teismui nulėmė LSDP ir TS-LKD balsai

2013 04 09 balsavimo Seime dėl neliečiamybės atėmimo iš N.Venckienės rezultatai - faktiškai nusvėrė socdemų (išskyrus A.Butkevičių, A.Mitrulevičių ir A.Monkauskaitę, kurie nedalyvavo) ir TS-LKD frakcijų (išskyrus nedalyvavusius V.V.Margevičienę ir A.Dumčių, bei A.Kupčinską, N.Puteikį ir P.Saudargą, kurie balsavo prieš) balsai:

http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_sale.bals?p_bals_id=-15613

http://www.alfa.lt/straipsnis/15130741/Nemelavo.ir.trecias.kartas..Seimas.Venckiene.paliko.be.nelieciamybes=2013-04-09_11-22

Ar LT Seimas ir teismai patys gailestingiausi vakarietiškoje civilizacijoje bausdami už gyvybės atėmimą?

Ar tik nėra Lietuvos Seimas ir teismai patys gailestingiausi vakarietiškos civilizacijos pasaulyje?: "Vilniaus apygardos teismas R. Balkūnui pakeitė apylinkės teismo paskirtą nuosprendį – nusprendė, kad jis kalės ne 10, o 8 metus."?

Po kiek laiko išeis? Po pusės išbūto kalėjime laiko jei gerai elgsis? Ar lauksime jo laisvėje po 4 metų?

Kiek metų už tokį nusikaltimą skirtų Anglijos, JAV, Kanados, Vokietijos teismai: "R. Balkūnas pasiekė 123 kilometrų greitį, taip net du kartus viršydamas leistiną 40 kilometrų per valandą ribą. Siauroje gatvėje menkus vairavimo įgūdžius turėjęs vairuotojas nesuvaldė transporto priemonės, vertėsi ir nušlavė penkis atsitiktinius praeivius. Du iš jų žuvo vietoje, trys buvo sužeisti. Viena iš žuvusiųjų – vežimėlyje gulėjusi mergaitė. "

Teismo verdiktas: du žmones pražudęs Balkūnas vairavo neapsvaigęs nuo narkotikų:

www.alfa.lt/straipsnis/15130779/Teismo.verdiktas..du.zmones.prazudes.Balkunas.vairavo.neapsvaiges.nuo.narkotiku=2013-04-09_13-50</a>

www.delfi.lt/news/daily/crime/zmones-traiskiusiam-rbalkunui-teiseju-malone.d?id=61105157

Išeina milžinai

Nika Aukštaitytė

2013 04 06

 

Išeina

milžinai

išeina

baltais

balandžio

skalbinių

takais:

paklodėm

turkiškom

ir

lenkiškais

užvalkalais.

Po

kojom

nebeliko

lino.

Dangus

tik

žydi

kaip

linai.

Kalba

pasimeta:

ar

bus

kas

gina?

Neliks

našlaite,

kaip

Airijon

išvykusių

vaikai?

Kukutis

prisikels

gal

ir

primins

mums,

kad

žemė

mėgsta

grūdą,

kad

linai

baltom

paklodėm

nugula

palaukėj,

kurioj

gyvena

mūsų

milžinai.

 

 

Marcelijus Martinaitis ir paminklosauga

Velionis 1986 m.savo pavyzdžiu, kai gynė Tilto g.6 namą Vilniaus senamiestyje nuo nugriovimo, įtraukė mane, ką tik grįžusį iš sovietų kariuomenės, į paminklosaugą. Daug peticijų dėl paminklosaugos 1986-1989 gimė M.Martinaičio bute , arba jis pirmas jas pasirašydavo. Todėl jas drąsiai ir gausiai rašydavo Gediminas Jucys, Vladas Niunka, Jurijus Radovičius ir kiti peticijų autoriai bei bendraautoriai, nes tiek rašantys, tiek pasirašantys žinojo, kad juos gins, pridengs, pirmas pasirašys M.Martinaitis.

Prieš mėnesį kai vežiau velionį namo iš knygų mugės, jis užsiminė, kad visos tos peticijos pas jį susegtos į vieną didelę bylą. Pakalbėjom, kad reikėtų jas publikuoti.

Ir štai - netikėta, greita netektis.

http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/i-paskutine-kelione-palydetas-mmartinaitis.d?id=61090891

2013-04-03

Kauno policininkai po susidūrimo su jais paliko 72 metų Agotą Ramanauskienę be sąmonės nelaukdami greitosios pagalbos

Išsiunčiau 2013 04 02 d. 11.54 tokį klausimą generaliniam policijos komisarui S.Skverneliui į jo spaudos konferenciją www.15min.lt/naujiena/aktualu/konferencijos/15min-lt-tiesiogineje-konferencijoje-lietuvos-policijos-departamento-vadovas-saulius-skvernelis-168-321649 :

Kaip vertinate dviejų Kauno policijos pareigūnų elgesį, kurie prieš porą metų paliko 72 metų močiutę Agotą Ramanauskienę be sąmonės Islandijos garbės konsulo namų kieme Kaune nelaukdami kol atvažiuos greitoji pagalba?

Ji neteko sąmonės ir pateko į komą po to, kai tiedu pareigūnai (be uniformų) ištempė ją iš Islandijos garbės konsulo namo, kuri ji bėgdama nuo jų, kaltinančių ją neva neteisėta prekyba obuoliais, pasislėpė. Po komos A.Ramanauskienė yra kaip 5 metų vaikas.

Ar tiesa, kad tiedu policijos pareigūnai paaukštinti tarnyboje ir gauna didesnes algas?

Atsakymo nesulaukiau.

Gal nespėjo, gal atsakys el.paštu?