2011-04-30

Policija kaip sąjungininkė organizuojant mitingus ir eisenas

Nuotraukose:

JDJ ir TS-LKD mitingai prie partijų būstinių prieš šiukšlių deginimo gamyklos statybą Kaipėdoje - policija padeda dalyviams 2010 11 19;

Skrajutė-kvietimas į piketą 2008 02 14 prie KLP savivaldybės

TS-LKD organizuotas mitingas Atgimimo a.Klaipėdoje 2008 09 25 prieš šiukšlių mokestį pagal plotą.

DĖL MITINŲ. Gintaras rašė: "...noriu pateikti vieną "sąmokslo teoriją": organizuojamas mitingas prie jau žymios 'stiekliaškos', prisirenka minia pasipiktinusių piliečių, tame tarpe ir chebrytė, nepamiršusi pakeliui pasirankioti ir į kišenes įsimesti akmenukų (tokių nedidukų, kad tik gerai skristų... :))...., žodžiu, vyksmas pan. kaip buvęs prie Seimo rūmų..., ir visos problemos išspręstos: to "Š", kuris jau ir patiems savininkams pabodęs - tik gėdą daro, jau nebėra, stiklas juk vieną savybę - puikiai dūžta..., o "organizatoriai", tuo tarpu, mirtinai užtampomi po teismus (Vaškelienė apsimyžusi iš laimės...) (kas galėtų paneigti?".

 

N.P.: atsakau kaip daugelio mažų ir didelių mitingų bei eisenų Klaipėdoje organizatorius: nėra jokių problemų dėl mitingų, jei organizatoriai savo prašyme dėl leidimo surengti mitingą (eiseną) prašo , kad būtų skirta policija ir su ja bendradarbiauja. Mano praktikoje nuo 2008 metų nė vienoj eisenoje ar mitinge nebuvo jokių provokacijų ar incidentų, (net girtų nebuvo) ir tai yra Klaipėdos viešosios policijos nuopelnas (atsakingų už šiuos renginius vadovų bei eilinių policininkų).

Nes pirmas mitingo veiksmas - dieną prieš susiskambinti arba susitikti su policijos karininku, kuris išduodant leidimą yra paskiriamas atsakingu, o likus pusvalandžiui iki mitingo su juo vietoje aptarti visi galimi girtuokliai, akmenų mėtymai, kitos galimos provokacijos.

Tada policija išdėsto savo pajėgas teisingai, o mitingo organizatorių viešas tarimasis su policijos pareigūnais besirenkančiųjų į mitingą akyse sustato viską į savo vietą: mitingo dalyviai supranta, kad policija yra jų talkininkai, o policininkai pasijaučia sąjungininkais ir padėjėjais. Praktiškai vyksta broliavimasis fronte. Tą mato potencialūs provokatoriai ar šiaip mėgėjai patriukšmauti ir paspaudę uodegas dingsta dar iki mitingo pradžios.

N.Puteikis sieks Seimo nario mandato

N.P.: Ačiū visiems už palaikymą

ELTA 2011 balandžio mėn. 29 d. 17:29

www.delfi.lt/news/daily/lithuania/nputeikis-sieks-seimo-nario-mandato.d?id=44912365

www.15min.lt/naujiena/miestas/klaipeda/naglis-puteikis-patvirtintas-kandidatu-i-seima-43-148415

Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) taryba elektroniniu balsavimu patvirtino TS-LKD Klaipėdos skyriaus pirmininką Naglį Puteikį kandidatu į Seimą Danės apygardoje Klaipėdoje.

TS-LKD Klaipėdos skyrius buvo iškėlęs tris kandidatus: dabartinį pirmininką N. Puteikį, skyriaus Krikščionių demokratų frakcijos vadovą Nerijų Čapą ir teisininkę Zitą Šličytę. Pastarajai atsisakius dalyvauti rinkimuose, skyriaus slaptas balsavimas lėmė pergalę N. Puteikiui, surinkusiam 191 balsą iš 209.

Atsižvelgęs į skyriaus poziciją, TS-LKD prezidiumas pasiūlė N. Puteikį kandidatu į laisvą Seimo nario vietą. Partijos Priežiūros komitetas jo kandidatūrai pritarė.

Pakartotiniai rinkimai į Seimą Klaipėdoje vyks šių metų liepos 3 dieną.

2011-04-22

GODUMAS TAMPA ARCHITEKTŪRINE MADA? ATVIRAS DAILĖS ISTORIKŲ LAIŠKAS

N.P.: ačiū Dievui dar yra gyvų paminklosaugininkų, nes kitus baigia korupcija ir pinigų troškulys sugraužti :
 

GODUMAS TAMPA ARCHITEKTŪRINE MADA? ATVIRAS DAILĖS ISTORIKŲ LAIŠKAS

pilotas.lt/index.php/lt/architektura/item/898-kod%C4%97l-godumas-tampa-architekt%C5%ABrine-mada?/-atviras-dail%C4%97s-istorik%C5%B3-lai%C5%A1kas

tiny.lt/7v784mm

2011.04.21

Vilnius vis labiau tampa panašus į architektūrinio karo lauką.

Grubus Vilniaus Senamiesčio atnaujinimas ir ištisų kvartalų „pritaikymas turizmo reikmėms" jau seniai tapo vilniečių kasdienybe. Dažnas su nerimu žvelgia į naujomis statybininkų tvoromis aptvertą seną namą ar kvartalo dalį iš patirties žinodamas, kuo tai baigsis - dar vienu anoniminiu, prie aplinkos nei formomis, nei tūriais, nei dvasia nepritampančiu naujadaru... Šį procesą seniai laikas įvardinti tikruoju vardu – meninio skonio ir istorijos pajautos niekada neturėjusių, sąžinę praradusių, pelno siekimo apakintų asmenų invazija į brangiausiai įkainotas, taigi, utilitariu ekonominiu požiūriu patraukliausias miesto teritorijas. Viešąjį interesą sutvertos ginti kultūros paveldo apsaugos institucijos akivaizdžiai neturi arba nenori turėti jokių galios svertų šią situaciją keisti.

Susirūpinę Senamiesčiu kuriam laikui nusigręžėm nuo Naujamiesčio. Atsitokėjome tik tada, kai pamatėm: Vilniaus Naujamiestis žūsta!

Baisiausia, kad jei gotikos ar baroko paveldo išsaugojimo būtinybė daugeliui eilinių Lietuvos piliečių suprantama, tai XIX–XX a. architektūrą net profesionalai dažnai suvokia kaip bevertį, nusidėvėjusį, tad šalintiną palikimą. Kai kam atrodo: „Nyksta carinių okupantų palikimas, tegul..." O juk būtent šio laikotarpio namų kvartalai sudaro antrąją Vilniaus miesto veido pusę: Gedimino prospektas, Basanavičiaus gatvė, Žvėrynas... Šių kvartalų atskiri pastatai savo verte gal ir neprilygsta Šv. Kotrynos bažnyčiai, tačiau jų visuma – fasadai, interjerai, dekoro detalės lygiai taip pat akivaizdžiai byloja apie praėjusių epochų gyvenimą, mūsų miesto, taigi ir mūsų visų istoriją.

Už miesto plėtrą atsakingų ir ją prižiūrinčių institucijų specialistai, žinoma, suvokia, kad egzistuoja saugotinas urbanistinis istorinis paveldas, bet regis nesupranta, kas tai iš tiesų yra. Kaip kitaip paaiškinti įsivyravusią XIX–XX a. pradžios pastatų pritaikymo naujiems poreikiams praktiką, kaip paliekamas vien kiautas – išorinės pastato sienos, o vidaus erdvės visiškai suardomos ir kardinaliai pertvarkomos. Prisiminkime nesenus pavyzdžius: tik fasadai teliko iš XIX a. pabaigoje statyto „Jurgio" viešbučio Gedimino pr. 20/ Jogailos g. 1 (rekonstr. autorius arch. Algimantas Nasvytis), suniokotas buv. Vilniaus savivaldybės pastato (Gedimino pr. 9) interjeras (rekonstr. autoriai Danijos bendrovės „PLH arkitekter" atstovai Marc Wilson, Irma Kašėtaitė ir Lietuvos UAB „Archinova" atstovas architektas Antanas Gvildys).

2011 m. vasario 1 dieną prasidėję darbai J.Jasinskio gatvėje – dar vienas eilinis epizodas Vilniaus Naujamiesčio modernizavimo procese. Kol kas akivaizdžiausias jo rezultatas – statybininkų tvora aptverti griuvėsiai ir plytų krūva vietoje XIX a. pabaigos pastatų J.Jasinkio g. 10 ir 12, priklausiusio vadinamajam Ferdinando Hofmano kompleksui, kurį 1886–1891 m. suprojektavo vilnietis architektas Apolinaras Mikulskis.

Pakalnės, Geležinio Vilko ir J.Jasinskio gatvių ribojamoje teritorijoje numatytas UAB „Transmeda" priklausysiančių gyvenamųjų ir komercinių pastatų kompleksas. Projekto užsakovas „Europa City Vilnius" generalinis direktorius Juozas Pranckevičius. Pasak informacinio skydo, UAB „Architektūra, dizainas ir statyba" projektą įgyvendina – UAB „Masyvo statyba".

Pagal projektą minėtieji J.Jasinskio g. 10 ir 12 namai turėjo būti priderinti prie bendro modernaus komplekso, kurio autoriai – architektai Rolandas Palekas, Gilma Gylytė, Džiugas Karalius.

2011 m. kovo 20 d. spaudoje rašyta: „avarinės būklės pastatą nuspręsta rekonstruoti – palikti autentišką fasadą, bet pakeisti statinio perdangas. Todėl šiuo metu už statybinės tvoros stūkso tik namo karkasas. Viduje žioji kiaurymė" (Dovilė Jablonskaitė, Griuvena prisikels naujam gyvenimui, diena.lt). Taigi, pastatų rekonstrukcija buvo numatyta pagal jau ne kartą naudotą scenarijų. „Darbai vykdomi pagal projektą", – tame pat straipsnyje užtikrina savivaldybės Kultūros paveldo skyriaus vedėjas Vitas Karčiauskas.

Balandžio 16 dienos pavakare aptariamoje vietoje dar styrojo pusė autentiško fasado – vienišas sienos fragmentas griuvėsių krūvoje; balandžio 18-ą pastatų dėžučių liekanas daužė UAB „Masyvo statyba" griovikai, pratęsę darbą ir kitą dieną. „Avarinės būklės" namų sienos niekaip nenorėjo pasiduoti...

Kodėl šiuo atveju nuspręsta nepalikti net pastatų dėžutės? Ar tikimasi, kad dabartiniai mūrininkai sugebės atkurti reljefinius plytų raštus geriau negu įgudę tą darbą daryti jų pirmtakai prieš šimtą metų? O gal senąjį fasadą žadėjęs išsaugoti projektas – tik akių dūmimas? Išdaužius autentiškus likučius bus galima pasakyti, kad pastatai subyrėjo patys? Akivaizdu, kad klausimas, kas konkrečiai atsakingas už tyčinį ar netyčinį plytų stiliaus namų nugriovimą, ir vėl liks be atsako...

Dar vieno barbarybės akto akivaizdoje Lietuvos dailės istorikų draugijos nariai reiškia susirūpinimą beatodairišku Vilniaus Naujamiesčio architektūros naikinimu. Manome, kad būtina atsisakyti ydingos XIX–XX a. pradžios architektūros naikinimo praktikos ir siekti, kad pritaikant istorinius pastatus naujoms reikmėms, būtų maksimaliai išsaugomos jų savybės, pradedant vidaus erdvėmis, baigiant funkciniais elementais (laiptais, balkonais, tvorelėmis, turėklais ir kt.) bei puošybos detalėmis.

Kreipiamės ir į architektų bendruomenę, ragindami gerbti miesto istorinį paveldą bei savo pirmtakų darbus.

Lietuvos dailės istorikų draugijos nariai:

Prof. dr. Nijolė Lukšionytė

Dr. Dalia Vasiliūnienė

Doc. dr. Giedrė Jankevičiūtė

Doc. dr. Marija Drėmaitė

Dr. Laima Laučkaitė

Dr. Jolita Mulevičiūtė

Prof. dr. Aleksandra Aleksandravičiūtė

Doc. dr. Helmutas Šabasevičius

Dr. Skirmantė Smilingytė-Žeimienė

Laima Bialopetravičienė

Dr. Lina Balaišytė

Dr. Dalia Klajumienė

Dr. Gabija Surdokaitė

Dr. Dalia Ramonienė

Dr. Margarita Janušonienė

Dr. Rūta Janonienė

Doc. dr. Birutė Rūta Vitkauskienė

Dr. Jolanta Zabulytė

Dr. Jolita Liškevičienė

Dr. Marius Iršėnas

Doc. dr. Rasa Butvilaitė

Būdingi XX amžiaus pradžios Vilniui pastatai J.Jasinskio g. 10 ir 12 išnyko per kelias dienas, nors buvo žadėta juos rekonstruoti ir integruoti į greta statysimą kompleksą. Foto: D.Vasiliūnienė

2011-04-11

Blogos politinės Klaipėdos liberalų kultūros pavyzdys

Klaipėdos liberalų koalicija neteisingai elgiasi, iki šiol viešai per žiniasklaidos priemones ir kitais būdais nepaskelbdami miestiečiams nei koalicinės programos, nei koalicinės sutarties.

Iki šiol vis pranešimai apie kėdžių, postų dalybas, o programos viešo paskelbimo kaip nėra, taip nėra: http://klaipeda.diena.lt/naujienos/miestas/klaipedos-valdzios-postu-dalybose-pabaigtuves-343586.

Kai bandėme burti alternatyvią   - Permainų koaliciją, atsižvelgėme į programinius punktus ir radome nemažai bendro. Štai šie dalykai pas mus buvo, o liberalų koalicijoje nėra:

1. Kova su korupcija,

2. Gyventojų apklausos, pasitarimai su gyventojais, nevyriausybinėmis organizacijomis,

3. Viešumas ir skaidrumas priimant ir įgyvendinant sprendimus,

4. Kad nebūtų smarvės mieste nuo pramonės įmonių , ypač nuo LEZ-o pietinėje Klaipėdos dalyje ir nuo naftos terminalų šiaurinėje.

Toks Liberalų koalicijos programos neskelbimas yra neteisingas miestiečių atžvilgiu, todėl nekantriai laukiame paskelbimo.

2011-04-06

Vietoj žadėtos sąžiningos politikos – papirkinėjimai, festivaliniai šou ir patyčios

2011 04 01 dieną surengėme piketą „Kad valdžia nemeluotų". Jame protestavome prieš Vydūno mokyklos (senamiestyje) pastatų prichvatizavimą ir naujos valdžios formavimą papirkinėjimo būdu.

Šio piketo metu Liberalų sąjūdžio atstovas įteikė man tramdomuosius marškinius, kaip supratau iš paaiškinimų – už tai, kad miesto tarybos posėdyje VIEŠAI kritikavau minėtos mokyklos pastatų prichvatizavimą ir VIEŠUS priekaištus liberalams dėl to, kad jie leidžia grobstyti miestiečių turtą.

Vertinu humorą.

Bet ar neatrodo kolegoms politikams, kad jie rimtus dalykus apie korupciją savivaldybės administracijoje (vieni kitiems neteisėtai perleidžia savivaldybės butus ir pastatus) ir korupciją tarp politikų (perka vieni kitus dar neįsteigtais postais, vieną socdemą  - Vytautą Čepą priverčia sulaužyti socdemų statutą, išduoti frakciją ir partijos skyrių mainais gaunant vicemero postą) pakeičia balaganu, festivaliniu šou, patyčiomis?

Ar neatrodo liberalams, kad tramdomuosius marškinius pirmiausia reikėtų nupirkti tiems, kurie neteisėtai organizavo butą savivaldybės darbuotojai I.Šakalienei, nesąžiningai papirkinėja V.Čepą vicemero pareigomis, nesąžiningai vilioja A.Velykienę dar neįsteigtu administracijos direktoriaus pavaduotojo postu?

Jei liberalams taip neatrodo, tai siūlau neužmiršti priedo prie tramdomųjų marškinių – burnos kamšalo.

Tokiais būdais užčiaupę kritikus galės laisvai ir netrukdomai korumpuotis.

2011-04-03

Klaipėdoje pasiūlyti kandidatai į TS-LKD pirmininkus ir Danės vienmandatėje apygardoje

I.Degutienė Klaipėdoje iškelta kandidate į TS-LKD pirmininkes

Pranešimas spaudai

Klaipėda, 2011 04 03

Šiandien, 2011-04-03 d. Tėvynės Sąjungos –Lietuvos krikščionių demokratų Klaipėdos miesto skyriaus visuotinis narių susirinkimas kandidate į TS-LKD pirmininkes iškėlė Ireną Degutienę.

Kandidatais į TS-LKD pirmininkus taip pat iškelti ir dabartinis TS-LKD pirmininkas Andrius Kubilius, bei TS-LKD Klaipėdos m. skyriaus pirmininkas Naglis Puteikis.

Susirinkimas taip pat pasiūlė tris kandidatus į priešlaikinius Seimo nario rinkimus vienmandatėje Danės rinkimų apygardoje.

Tokie rinkimai vyktų, jei dabartinis šioje apygardoje išrinktas Seimo narys Vytautas Grubliauskas atsisakytų Seimo nario mandato. Antradienį, 2011 04 05 d. vyks Vyriausiosios rinkimų komisijos posėdis, kuriame bus svarstomas V.Grubliausko raštiškas pareiškimas dėl Seimo nario pareigų atsisakymo. Pagal įstatymą toks prašymas gali būti tenkinamas tik tokiu atveju, jei Vyriausiosios rinkimų komisijos posėdyje jį žodžiu patvirtina pats Seimo narys.

TS-LKD Klaipėdos m. skyriaus susirinkimas kandidatais į galimai atsilaisvinančią Seimo Danės vienmandatę rinkimų apygardą patvirtino Atkuriamojo Seimo narę, teisininkę Zitą Šličytę, 2007 m.šioje Seimo rinkimų apygardoje antrą vietą užėmusį Nerijų Čapą ir bei TS-LKD Klaipėdos m. skyriaus pirmininkas Naglį Puteikį.

Galutinį sprendimą kas iš jų kandidatuotų į Seimą susirinkimas pavedė priimti skyriaus tarybai atitinkamai derinant tai su TS-LKD valdymo institucijomis.

 

Klaipėdos skyriaus tarybos narys  Alfonsas Vildžiūnas

8-616-29588, alfavildziunas@gmail.com