2023-08-02

Pr. sp.: Tautos ir teisingumo sąjunga (centristai, tautininkai), priėmė tris reikšmingus politinius dokumentus dėl itin svarbių visai Lietuvai klausimų - dėl Ukrainos priėmimo į NATO, dėl pedofilijos bylų vilkinimo ir dėl J. Marcinkevičiaus.

Tautos ir teisingumo sąjungos (centristų, tautininkų)                   

PRANEŠIMAS ŽINIASKLAIDAI

2023-08-02                        

 

Tautos ir teisingumo sąjunga (centristai, tautininkai), toliau TTS, priėmė tris reikšmingus politinius dokumentus dėl itin svarbių visai Lietuvai klausimų:

1. Dėl Ukrainos priėmimo į NATO (rezoliucija pridėta prie šio pranešimo). TTS Taryba labai teigiamai vertina NATO susitikimo surengimą Vilniuje ir iniciatyvas dėl NATO plėtros. Suomijos įsijungimas į NATO ir žalia šviesa Švedijai įstoti į NATO artimiausiu metu – labai svarbūs įvykiai, didinantys Lietuvos, Baltijos jūros baseino ir visos Europos saugumą. Ypač svarbios buvo Lietuvos ir kitų šalių pastangos pasiekti, kad Ukraina būtų pakviesta į NATO, kad būtų didinama parama šiai šaliai atremiant Rusijos agresiją. Tačiau kairuoliška JAV prezidento administracija, deja, atidėjo Ukrainos pakvietimą Ukrainai. Ukrainai buvo iškeltos „geležinių kurpaičių" sąlygos, tarp jų ir neoficialios, susijusios su genderizmo brukimu. Kairuoliškų Vakarų politikų prekyba ukrainiečių krauju rodo jų visišką moralinį dugną.

Tautos ir teisingumo sąjunga sieks, kad Lietuva ir toliau visokeriopai ir besąlygiškai remtų Ukrainos laisvės kovą ir kuo skubesnę integraciją į euroatlantines struktūras. TTS apgailestaujame, kad Ukrainos pakvietimas į NATO atidėliojamas, aiškinant, kad tai esą reikštų NATO tiesioginį įsitraukimą į karą su Rusijos režimu. Pakvietimas dar nereiškia įstojimo, kai nepakvietimas tik skatina Rusiją tęsti karinę agresiją.

TTS pritaria Ukrainos vėliavos kėlimui drauge su Trispalve, išreiškiant paramą Ukrainai, bet primena, kad būtina gerbti Lietuvos valstybinės vėliavos statusą, tvirtai laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir įstatymų. Pagarba Lietuvos ir jos piliečių orumui, konstitucinėms vertybėms užkirs kelią mūsų Tautos skaldymui, skatins nuosekliai ginti kitų tautų laisvę ir orumą.

2. Dėl pedofilijos bylos vilkinimo (rezoliucijos tekstas pridėtas prie šio pranešimo). TTS atkreipė dėmesį į tai, kad susidorojant su valdančiosios sistemos oponentais įvairios bylos keliamos itin skubiai, tačiau valdančiųjų atstovo, TS-LKD frakcijos nario Kristijono Bartoševičiaus galimų veikų tyrimas akivaizdžiai vilkinamas. Dėl tyčinio neveikimo panašiai buvo sužlugdytas Deimantės Kedytės galimo tvirkinimo tyrimas. Tai duoda pagrindą įtarti, kad valdžioje veikia nusikalstamos pedofilų tinklo grupės. Tuo pat metu viešojoje politikoje  tęsiamos pastangos pedofilijos skraistę užmesti Katalikų Bažnyčiai, kuri dabartiniame Vakarų pasaulyje yra viena pagrindinių dorovės tvirtovių kovoje su genderistine ideologija.

Sąmoningai nutylimi Marko Regneruso, Kurto Froindo ir Robino Votsono tyrimai, rodantys koreliaciją tarp homoseksualizmo ir pedofilijos (žr. nuorodas rezoliucijos tekste). Tyrimai rodo, kad homoseksualiuose junginiuose augantys vaikai dažniau patiria prievartą, įtaką perimti augintojų gyvenimo būdą, o santykis tarp heteroseksualių ir homoseksualių pedofilų statistiškai yra vienas prieš vienuolika. TTS reikalauja, kad visos smurto prieš vaikus byla būti ištirtos, kreipėsi į teisėsaugą, kad ši liautųsi vilkinusi K. Bartoševičiaus bylą, kad kuo skubiau pateiktų visuomenei atsakymus, skirtų atsakomybę kaltės atveju.

3. Dėl poeto ir Atgimimo šauklio Justino Marcinkevičiaus atminimo niekinimo (pareiškimo tekstas pridėtas prie šio pranešimo). Valdantieji įnirtingai tęsia šmeižikišką užsipuolimų prieš garbų poetą kampaniją. Tuo pagrindu, kad J. Marcinkevičius sovietiniais laikais kai kada turėjo taikytis prie okupacinės valdžios ideologinių reikalavimų, mėginama paneigti jo kūrybą, kuri reikšmingai skatino tautinę savimonę ir valstybingumo atkūrimą. Tačiau kitiems dabartiniams politikams, uzurpavusiems Sąjūdžio atminimą, jų sovietinė praeitis veidmainiškai atleidžiama.

 

Tautos ir teisingumo sąjungos (centristų, tautininkų) pirmininkas Petras Gražulis

 

 

 

Petras Gražulis

 

LR Seimo narys

Aplinkos apsaugos komiteto narys

 

Tel. (8 5) 239 6638, mob. 8 698 42163

Faks. (8 5) 239 6556

El. p.: petras.grazulis@lrs.lt