2017-02-28

Šviežiai paskirtas vyr.antikorupcinis prokuroras Martynas Jovaiša uoliai gina buv.VMI vadovą D.Bradauską - neva tas ima dovanas tik už visuomenei naudingus veiksmus.

DĖL NEPRADEDAMO IKITEISMINIO TYRIMO DĖL GALIMAI KORUPCINIŲ BUVUSIO VMI VIRŠININKO D. BRADAUSKO VEIKŲ.

Šį laišką paskatino Jums parašyti labai keistas neseniai pradėjusio dirbti Generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento vyriausiojo prokuroro Martyno Jovaišos atsakymas į mano klausimą, kodėl prokuratūra netiria buvusio Valstybinės mokesčių inspekcijos vadovo Dainoro Bradausko galimai paimto iš koncerno kyšio, kurio paėmimo aplinkybės detaliai atsiskleidžia Finansų ministerijos paviešintoje tarnybinio nusižengimo tyrimo medžiagoje. M. Jovaišos atsakymas buvo toks: o ką ten tirti – jei ką ir paėmė, tai gal už visuomenei naudingus darbus. Manau, kad tai yra neįtikėtinai ciniškas atsakymas, tuo labiau, kad jis nuskambėjo girdint visai Lietuvos Respublikos Seimo Antikorupcijos komisijai. M. Jovaiša, matyt, galvoja, kad jis be tyrimo gali spręsti, kad yra teisinga, kas neteisinga, kas yra korupcija, o kas nėra, ir kad tai yra išimtinė jo, kaip Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento vadovo, kompetencija. Todėl kreipiuosi į Jus, prašydamas Jūsų pateikti atsakymą į svarbų klausimą dėl galimos aukšto rango tarnautojo korupcijos.
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viešai paskelbtoje 2017 m. sausio 20 d. išvadoje Nr. 12.13-TN2 dėl tarnybinio nusižengimo (http://finmin.lrv.lt/uploads/finmin/documents/files/tyrimoisvadapdf.pdf) bei kituose viešuose šaltiniuose (pvz., http://www.delfi.lt/verslas/verslas/paviesino-d-bradausko-pokalbius-pribloskianti-leksika.d?id=73510246) perskaičiau, kad:
1. VMI viršininkas Dainoras Bradauskas, vykdydamas tarnybines pareigas, ne darbo vietoje darbo dienomis ir darbo metu buvo keturis kartus susitikęs su koncerno „MG Baltic“ viceprezidentu Raimondu Kurlianskiu.
2. 2015-08-07 viešbučio „Amberton“ restorane „La Cave“ įvykusio susitikimo metu VMI viršininkas D. Bradauskas su koncerno „MG Baltic“ viceprezidentu R. Kurlianskiu aptarinėjo VMI atliktus ir atliekamus UAB „Vilniaus prekyba“ ir jų akcininkų kontrolės veiksmus. Tokiu būdu VMI viršininkas D. Bradauskas atskleidė koncerno „MG Baltic“ viceprezidentui R. Kurlianskiui informaciją, žinomą tik mokesčių administratoriui, apie mokesčių mokėtojus J. N., G. M., M. M. (informaciją apie šių asmenų patikrinimus ir jiems priskaičiuotas mokesčių sumas) bei UAB „Leksita“ (informaciją apie įmonės mokestinio tyrimo procesą), tuo pažeisdamas atitinkamas Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo nuostatas („LR MAĮ“).
3. 2015-08-07 viešbučio „Amberton“ restorane „La Cave“ įvykusio susitikimo metu VMI viršininkas D. Bradauskas nurodė koncerno „MG Baltic“ viceprezidentui R. Kurlianskiui prašymą dėl reorganizacijos teikti per Tomą (patikrinimą atlikusiai Finansų ministerijos komisijai šio asmens tapatybė žinoma) ir pridėti pageidaujamą gauti atsakymą, bei pažadėjo, kad šis prašymas atsidurs pas jį (D. Bradauską) ir jis toliau informuos apie šio prašymo nagrinėjimo eigą, o jeigu reikės, ir pakoreguos.
4. VMI viršininkas D. Bradauskas, vykdydamas tarnybines pareigas, ne darbo vietoje darbo dienomis ir darbo metu sistemingai ir kryptingai (buvo susitikęs net 4 kartus) susitikinėjo su koncerno „MG Baltic“ viceprezidentu R. Kurlianskiu, aptarinėjo mokesčių vengimo schemas ir kitus su mokestiniais patikrinimais susijusius klausimus, nors tuo pat metu VMI atliko „MG Baltic“ įmonių grupės mokesčių administravimo veiksmus ir jos akcininkų mokestinius patikrinimus. Už suteiktą informaciją ir glaudų bendradarbiavimą VMI viršininkui buvo žadama atsilyginti, jį palaikyti politinėje arenoje, jo nepamiršti, taip pat buvo įteikiamos dovanos.
5. VMI viršininkas D. Bradauskas, vykdydamas savo tarnybines pareigas, šiurkščiai pažeidė valstybės tarnautojo veiklos etikos principus, t. y. susitikimų su koncerno „MG Baltic“ viceprezidentu R. Kurlianskiu metu viešose vietose (viešbučio „Amberton“ restorane „La Cave“, viešbučio „Radisson Blu Hotel Lietuva“ kavinėje) buvo labai nemandagus, savo kalboje vartojo daug necenzūrinių žodžių (pizdū, pizdiec, blet, pohui), žargonų (dedam skersą, pacherinau, prišugalinau), būdamas įstaigos vadovu elgėsi neprofesionaliai ir rodė aiškią nepagarbą aukščiausio lygio valstybės politikams ir valstybės pareigūnams bei valstybės institucijoms, juos šmeižė, įžeidinėjo („Guogai papą čiulpia“), demonstravo savo, kaip VMI vadovo, galias ir galimybes („aš nebijau nieko“, „su darbiečiais, su paksistais aš dabar biškį juos už konkolų paėmęs“, „bus blogai tau ir tavo tėvui“, „norėjau imt Palucką, nes jis naglas, šlykštus tipas yra“), nevengė viešųjų ir privačių interesų konfliktų („gerai pagalvok kur tavo personalijai ne tokie geri santykiai, ar nėra santykių“, „norėčiau susipažinti su Eligijum, kad būtų tiesioginis kontaktas“, „su konservais irgi yra neutralu“), priėminėjo dovanas („čia va, gimtadienio proga. Čia Lietuvoj yra kokį 30 žmonių, kurie tokį turi“), piktnaudžiavo jam suteiktais įgalinimais („esu pasakęs chebrai taip, sakau, fanatizmo nereikia..“, „bandau nukreipt, kad pagrindinis tikslas yra nustatyti įstatymų spragas“).
Nesu teisininkas, bet man labai akivaizdu, jog tokiais veiksmais aukšto lygio valstybės tarnautojas – buvęs VMI viršininkas D. Bradauskas – padarė ne tik tarnybinius nusižengimus, bet ir korupcinio pobūdžio nusikalstamus veiksmus.
Minėtoje Finansų ministerijos išvadoje  ne vienoje vietoje tiesiogiai nurodyta, jog D. Bradauskui buvo teikiamos dovanos , be to, apie tai galima spręsti ir iš pateiktų D. Bradausko ir koncerno „MG Baltic“ viceprezidento pokalbių ištraukų, pavyzdžiui: „čia va, gimtadienio proga. Čia Lietuvoj yra kokį 30 žmonių, kurie tokį turi. Tuo tarpu teismų praktikoje kaip tik pažymima, kad „kyšis asmeniui gali būti įteikiamas atvirai arba užmaskuotai (pavyzdžiui, kaip dovana asmeninės kaltininko šventės proga <...>). Kyšio gavimo ir priėmimo būdas kvalifikuojant veiką reikšmės neturi – svarbu, kad turtinė nauda kaltininkui buvo suteikta už jo pasinaudojant tarnybine padėtimi atliktus (neatliktus) veiksmus ir kad jis suprastų tai ir norėtų tokios naudos.“
Kodėl Jūs iki šiol dėl šitų dalykų nepradėjote ikiteisminio tyrimo?
Pagarbiai,  Seimo narys Naglis Puteikis

2017-02-27

DĖL BRUTALIŲ PAVELDO NAIKINIMO ATVEJŲ VERTINIMO IR TOKIOS PRAKTIKOS UŽKARDYMO

Kreipiausi į Valstybinę kultūros paveldo komisiją ir Seimo Kultūros komitetą DĖL BRUTALIŲ PAVELDO NAIKINIMO ATVEJŲ VERTINIMO IR TOKIOS PRAKTIKOS UŽKARDYMO, prašydamas apsvarstyti šias aktualias paminklosaugines problemas ir pagal kompetenciją priimti sprendimus, kuriais būtų apgintas kultūros paveldas (dvi iš nurodytų 5 problemų, t. y. Trakų autobusų stoties/prekybos centro ir „atstatomos“ Anykščių pilies – prašyčiau apsvarstyti kaip įmanoma greičiau):
1. Planuojamą didžiulio, 2000 kvadratinių metrų, prekybos centro statybą Trakuose prie autobusų stoties, kuri taptų dar vienu per amžius susiklosčiusio kultūrinio kraštovaizdžio darkymo projektu ir negrįžtamai sunaikintų unikalų šio istorinio miesto mastelį. Sumanymą Trakų prieigose statyti tokio dydžio prekybos centrą pagal brutalumą lyginčiau su vieną iš gražiausių Kauno krantinių milžiniška automobilių stovėjimo aikštele sudarkiusiu ir Karmelitų bažnyčią užgožusiu „Akropoliu“, kurio pavyzdys puikiai iliustruoja liūdną faktą, kad atsakingų institucijų pareigūnai išduoda leidimus ir paveldo atžvilgiu nusikalstamiems projektams. Atkreipiu dėmesį, kad šis projektas sukėlė ir dėl paveldo likimo sunerimusios visuomenės protestą, yra paskelbta peticija (http://peticijos.lt/visos/72276/pasirasyti).
2. Dailės ir architektūros istoriko Daliaus Baltrano straipsnyje „Barbariški žaidimai butaforinėmis pseudopilimis ant Vorutos piliakalnio“, paskelbtame 2017 m. vasario 13 d. interneto portale lt (http://www.delfi.lt/veidai/kultura/barbariski-zaidimai-butaforinemis-pseudopilimis-ant-vorutos-piliakalnio.d?id=73739062), aprašytą tarptautinei paminklosaugos praktikai prieštaraujantį buvusios pilies atstatymą. Nesuprantama, kodėl buvo atsisakyta idėjos pilies simuliakrą kurti ant pakankamai toli esančios kalvos. Nesuprantama, kaip teoriškai gali egzistuoti neva pilnas piliakalnio archeologinis ištyrimas. Nesuprantama, kur dingo šio piliakalnio vertingoji savybė – istoriškai susiklostęs vaizdas.
3. Ar galima neįrašyti į saugomų kultūros vertybių sąrašą paveldo objekto, kuris ne iki galo ištirtas. Pvz., Obelių senkapis prie Obelių ežero Ukmergės rajone yra ištirtas ne iki galo, pačiame ežere taip pat palikta neištirtų po vandeniu esančių palaidojimų. Po keliu Obeliai-Laičiai yra išlikę IV, V ir XIII amžių palaidojimai, taip pat greta šio kapinyno yra išlikę XVI-XVII amžių kapai. Kultūros vertybių registre jokių duomenų apie šiuos dalykus nėra, natūroje taip pat niekas nepažymėta. Tokia padėtis sukuria hipotetinę situaciją, kad galima visiškai legaliai rekonstruoti kelią, sunaikinant po juo išlikusius palaidojimus, arba kasant kūdrą sunaikinti XVI-XVIII amžių senkapius. Sprendžiant iš šio pavyzdžių, tokių atvejų turėtų būti daugybė.
4. Ar galima buvusių palaidojimų vietose statyti komercinius pastatus – viešbučius, butus pardavimui ir pan. Pvz., Klaipėdos senamiestyje buvusio karamelės fabriko teritorijoje XVI-XVII amžiuje stovėjo šventų Jonų bažnyčia, kuri vėliau statant gynybinius įrengimus buvo nugriauta ir pastatyta kitoje vietoje. Šalia buvo kapinės, pažymėtos visų laikų visuose miesto planuose. Šiose kapinėse buvo palaidotas lietuvių-vokiečių kalbų žodyno autorius Frydrichas Pretorijus vyresnysis (1624-1695). Kapinės buvo iškastos, jose aptikti 182 žmonių palaikai iki šiol neperlaidoti, laikomi muziejaus techninėje patalpoje, o kapinių vietoje pastatytas viešbutis-daugiabutis. Tokių atvejų Lietuvoje daugybė. Ar komisija mano, kad ši praktika tinkama, jos nereikia keisti ir toliau galima taip elgtis?

5. Analogišką aukščiau aprašytai situaciją, kuri šiuo metu klostosi ant Gedimino kalno. Visuomenė praktiškai neinformuojama apie archeologinius tyrimus, vykstančius ant Gedimino kalno – šiek tiek informacijos paskelbta tik po to, kai kreipėmės į Kultūros ministeriją ir kitas atsakingas institucijas, bet po to ir vėl stojo tyla. Kiek galima suprasti iš informacijos nuotrupų, yra iškasami XIX amžiaus sukilėlių prieš carinę Rusiją palaikai, o į buvusias palaidojimų vietas pilamas betonas. Palaikai, spėjame, vėlgi saugomi kažkuriame muziejuje. Ar tokia praktika, komiteto manymu, yra normali, atsižvelgiant ir į tai, kad ji turi tendenciją kartotis ir dažnėti?
Pagarbiai, Seimo narys Naglis Puteikis

2017-02-23

Aiškėja "Geotermos" naikintojų pavardės: AB "Lietuvos energijos gamyba" vadovė E.Čiužaitė.

Sąjūdžio laikais visuomenė pradėjo reikalauti slaptojo nomenklatūrinio valdymo pavardžių. Tuo metu tai praskaidrino daugelį dalykų. Dabar pagal praktiką esame grįžę į sovietijos laikus, tik tie slaptojo valdymo veikėjai mėgsta girtis tariamais ES standartais. O kaip yra iš tikrųjų? Štai susipažinkite: AB "Lietuvos energijos gamyba" vadovė Eglė Čiužaitė. Jos vadovaujama įmonė kaip "Geotermos" akcininkė neva bandė gaivinti Geotermą, bet rezultatas - įmonė griaunama stabdant šilumos gamybą. Bandė "gaivinti" slapta nuo visuomenės, nesikviesdama geotermijos mokslininkų, ankstesnių vadovų, specialistų - tikrai labai "moderni vakarietiška" visuomeninę reikšmę turinčios įmonės valdymo praktika. Apgailėtina. Kada "Lietuvos energija" bus pradėta valdyti taip kaip dabar pertvarkomas "Lietuvos geležinkelių" valdymas?
Ar E.Čiužaitė su geotermijos specais tarėsi? Ne.
Su kuo tarėsi? Su būsimais prichvatizuotojais, kurie kaip katinai prie lašinio trokšta atsilaisvinusių 15 megavatų šilumos kvotos, ar su visuomene?
O ji viešai su visuomenei ką nors pranešė? Ne.
Susitikimą surengė? Ne.
Su mokslininkais tarėsi? Ne.

Ar čia kokia surūdijusi SPA vonia, kad E.Čiužaitė po kilimu biznį organizuotų?

O ar ji žino, kad šalimais esantis Fortumas savo pelną, gautą iš Lietuvos pensininkų, išmoka Suomijos pensininkams? Ar ji žino, kad Fortumas iš kvailos/korumpuotos Lietuvos valstybės gauna dvigubą dotaciją, o savo įmonei Geotermai valstybė, t.y. jos kvaili/korumpuoti politikai, net nedavė nusipirkti iš ES lėšų biokuro katilėlio? Ar E.Čiužaitė bent raštą dėl tokios neteisingos dotacijos parašė? Ar paprašė dotacijos Geotermai? Ar paprašė sumažinti dotacijas Suomijos pensininkams (Fortumui)? Ką ji apskritai padarė? Spėju, kad arba nieko, arba tai buvo "Lietuvos geležinkelių stilius. Tokie patys ir kiti "Geotermos" akcininkai - valstybės valdomos įmonės "Turto bankas" vadovai. Išvada: specai kits kitam rankas karštu vandeniu plauna, bet jos vis tiek nešvarios.

Rumunija mus pralenkė: mažesnė turtinė nelygybė, elitas ne toks godus, kyšininkus sodina į kalėjimą. Kaip ir Gruzijoje

Prof.B.Gruževskis (vakar buvau jo paskaitoje apie skurdą) : "Jei pritaikome Lietuvos BVP Rumunijai, tai tada jų vidutinis atlyginimas būtų 25 eurais didesnis".
N.P.: vadinasi Rumunijoje elitas gauna atitinkamai mažesnę BVP dalį - ten mažesnė turtinė nelygybė ir didesnis solidarumas. Ir dar ten toks nemalonus Lietuvai palyginimas - pagautas už kyšį sodinamas į kalėjimą. Kai ten rinkimus laimėję socdemai bandė paskelbti kyšininkams amnestiją, tauta išėjo į gatves ir tol mitingavo, kol valdžia persigalvojo.
Beje, Gruzijoje, kaip ir Rumunijoje, taip pat iškart sodina už kyšininkavimą - nepaleidžia ir neskiria bausmės lygtinai, kaip kad Lietuvoje.
Gruzinai net "įteisintus vagis" (vory v zakonie- nusikalstamų grupuočių vadovai - SSRS laikų kriminalinė tradicija, Lietuvoje nepaplito) originaliai išgaudė. Tokį "įteisinto vagies" statusą turintis, jei jo paklausia, privalo pasakyti, kad jis toks yra ir papasakoti, kada, kur ir kokie kiti "įteisinti vagys" jam tokį titulą suteikė. Jei jis klausiamas neprisipažįsta, kiti "įteisinti vagys" pagal jų papročius privalo nužudyti. Gruzijos policija juos gaudė ir filmavo, kol vienas neprisipažino. Tada policija tą įrašą viešai paskelbė ir tą nelaimėlį jo sėbrai už tradicijų laužymą pasiuntė į aną pasaulį. Tada Gruzija papildė Baudžiamąjį kodeksą straipsniu, kad "įteisinti vagys - vory v zakonie" - kaip nusikalstamų grupuočių vadovai turi būti sodinami į kalėjimą iki 15 metų. Ir pradėjo visus gaudyto, filmuoti ir klausti. Tiems nebuvo kur dingti - prisipažindavo ir taip beveik visus pasodino, likusieji pabėgo į Rusiją, Ukrainą ir į Kazachstaną, kur tokių įstatymų nėra.

Taip Gruzija parodė Lietuvai pavyzdį, kaip galima efektyviai ir greitai panaikinti net ir labai gilias tradicijas visuomenėje turinčio nusikalstamumo rūšį. O korupcija Lietuvoje - kaip aukščiau aprašytoji "įteisintų vagių". Imkime pavyzdį iš Gruzijos. 

2017-02-21

Kas valdo Šiaulius - ar tarybos nariai, ar socrūpybos skyrius? Kodėl neįgaliems keliamos savivaldybės būsto nuomos kainos?

N.P.: Susidaro įspūdis, kad Šiaulių miestą valdo ne politikai, o socrūpybos skyrius, kuriam nerūpi neįgalieji. Politikai, užuot patikrinę socrūpybos darbuotojų dezinformaciją, kažkodėl šventai jomis tiki. Kėdainiuose politikai taip pat šventai tikėjo, kad jų Vaikų teisių ir socrūpybos skyriai veikia idealiai, kol nebuvo nužudytas vaikas:
Šiaulių m. merui Artūrui Visockui
Šiaulių m. savivaldybės administracijos direktoriui
Nr. SN-S-0221/2017
2017 m. vasario 21 d.
DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO NUOMOS KAINOS PADIDINIMO, DAR PABLOGINANČIO KRITINĘ SOCIALIAI PAŽEIDŽIAMIAUSIŲ ŽMONIŲ PADĖTĮ
Į mane kreipėsi grupė pensininkų, neįgaliųjų ir kitų giliame skurde gyvenančių žmonių, kurie nuomojasi Šiaulių m. savivaldybės būstus (o kai kuriais atvejais galbūt ir socialinius), prašydami pagalbos, nes nuo 2017 m. sausio 1 d. jiems buvo padidintos šio būsto nuomos kainos, todėl jų materialinė padėtis, kuri ir prieš šį padidinimą buvo kritiškai sunki, tapo dar blogesnė. Pvz., iš man atsiųstų mokėjimo pranešimų kopijų matyti, kad Loretai Žilgužytei, gyvenančiai adresu Tilžės g. 61B-5, savivaldybės būsto nuomos kaina padidinta 7,5 euro (2016-04 kaina buvo 32,4 Eur, 2017-01 – 39,94 Eur), G.M., gyvenančiai adresu ... – 10,5 euro (2016-12 kaina buvo 45,21 Eur, 2017-01 – 55,74 Eur), A.Č, gyvenančiai adresu ... – 10 Eur (2016-12 kaina buvo 42,6 Eur, 2017-01 – 52,52 Eur), S.R., gyvenančiai adresu ... – 10 Eur (2016-01 kaina buvo 42,42 Eur, 2017-01 – 52,3 Eur).
Šioms moterims toks nuomos kainos padidinimas yra nepakeliamas, nes jų pajamos yra tokios mažos, kad jų neužtenka net minimaliam esminių, gyvybiškai svarbių poreikių patenkinimui. Pvz., A. Č. neįgalumo pensijos dydis – 160 Eur, tačiau pusę šios sumos nuskaičiuoja antstoliai, todėl pragyvenimui jai lieka tik 80 Eur. Primenu, kad dėl šios keliomis sunkiomis ligomis sergančios neįgalios moters ir jos taip pat neįgalios paauglės dukros, kurias teismas Šiaulių m. savivaldybės prašymu leido dėl įsiskolinimo už nuomą iškeldinti nesuteikiant kitos gyvenamosios vietos, daug kartų kreipiausi į Jus, prašydamas padėti užtikrinti jų gyvybiškai svarbius interesus. Mano žiniomis, ir kiti žmonės, kuriems padidintos savivaldybės būsto nuomos kainos, gyvena kritiniame skurde ir yra socialiai pažeidžiami, pvz., aukščiau paminėtų L. Ž. neįgalumo pensija yra 200 eurų dydžio, G. M. – 230 Eur.
Atkreipiu Jūsų dėmesį, kad Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2017 m. vasario mėnesį pateiktais ir viešojoje erdvėje taip pat paskelbtais duomenimis, minimalių poreikių krepšelio dydis, skaičiuojant 2016 metų kainomis, siekia 238 eurų – ministerijos vertinimu, tokia yra mažiausia mėnesinė pajamų suma, būtina išgyvenimui, tenkinant pačius minimaliausius gyvybinius ir socialinius poreikius. Aukščiau paminėtų moterų, kurioms nuo 2017 m. pradžios buvo padidinta Šiaulių m. savivaldybės būstų nuomos kaina, pajamos yra mažesnės už šį pragyvenimui būtiną absoliutų minimumą. Todėl tai, kad A. Č. ir kitiems socialiai ypač pažeidžiamiems žmonėms dar padidinta jiems ir taip nepakeliama nuomos kaina, vertinu kaip ypatingai cinišką, su žmogiškumu prasilenkiantį veiksmą.
Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, prašau:
1) paaiškinti, kodėl buvo padidinta Šiaulių m. savivaldybės būsto nuoma; pagal kokią formulę apskaičiuotas jos dydis; kokio dydžio „rinkos pataisos koeficientas" pritaikytas ir kodėl būtent toks;
2) skubiai ištaisyti su žmogaus teisėmis į gyvybę ir asmens orumą prasilenkiančią padėtį, kai žmonėms, kurių pajamų neužtenka minimaliam pragyvenimui ir kurie dėl amžiaus ir/ar sveikatos būklės negali užsidirbti papildomų pajamų, buvo padidintas nuomos mokestis; siūlyčiau svarstyti, pvz., tokius sprendimus: skirti šiems žmonėms finansinę paramą, kuri kompensuotų nuomos kainos padidinimą, pakeisti savivaldybės būstų statusą į socialinio būsto ir pan.
Pagarbiai, Seimo narys Naglis Puteikis

2017-02-20

Šiaulių miesto socrūpybos skyrius nusprendė geriau mirti, nei padėti neįgaliųjų šeimai.

Šiaulių m.merui ir Šiaulių m.savivaldybės administracijos direktoriui
2017 02 20
DĖL JŪSŲ SOCIALINĖ RŪPYBOS SKYRIAUS NETEISINGŲ VEIKSMŲ nepilnametės B. Račkauskaitės ir neįgalios jos mamos A.Červinskienės atžvilgiu.
Nuolat raštu prašome Jūsų asmeniškai aplankyti neįgalią nepilnametę B.R. ir neįgalią jos mamą A.Č. savivaldybės bute, esančiame adresu Tilžės g. 61B-19, Šiauliuose, iš kurio teismas savivaldybės prašymu leido jas iškeldinti, nesuteikiant kitos gyvenamosios vietos, ir išklausyti jų pasakojimo apie skurdą ir kitas gyvybiškai svarbias problemas, dėl kurių jos ne kartą prašė, bet nesulaukė savivaldybės pagalbos, ir dėl kurių aš taip pat daug kartų kreipiausi į Šiaulių m. savivaldybę, o kelis raštus siunčiau ir Jums. Bet Jūs to kol kas nedarote. Tuo metu Jūsų socrūpybos skyrius užsispyrė įrodyti, kad visi neteisūs, tik jie teisūs: toliau klaidina Seimo narį S.T., spėju, kad toliau klaidina ir Jus, todėl prašėme ne tik betarpiškai išklausyti neįgalią nepilnametę ir jos mamą, bet ir surengti savivaldybėje šio atvejo aptarimą, pakviečiant į jį dalyvauti ir atsakingus Jūsų savivaldybės darbuotojus, ir mane, o kai turėsite išsamią ir įvairiapusę informaciją – kritiškai įvertinti savivaldybės tarnautojų veiksmus ir/ar neveikimą ir užtikrinti, kad absoliučiame skurde, nuolatinėje įtampoje ir baimėje netekti namų gyvenančios motina su dukra pagaliau sulauktų pagalbos.
Deja, Jūsų pavaldiniai iš socrūpybos skyriaus neorganizuoja tokio susitikimo („ surengti savivaldybėje šio atvejo aptarimą, pakviečiant į jį dalyvauti ir atsakingus Jūsų savivaldybės darbuotojus, ir mane") - atvirkščiai – kviečiasi pas save A.Č. 13:00, t.y. taip, kad ji negalėtų ateiti su savo dukra B.R., nes pastaroji tuo metu turės būti mokykloje.
Todėl dar kartą prašau surengti savivaldybėje šio atvejo aptarimą, pakviečiant į jį dalyvauti ir atsakingus Jūsų savivaldybės darbuotojus, mane ir neįgalią nepilnametę B.R. ir neįgalią jos mamą A.Č. (kad visi dalyvautų kartu) – kad Jūs galėtumėte išklausyti informaciją iš abiejų pusių ir galėtumėte įvertinti Jūsų socrūpybos skyriaus neveiklumą ir kad visi kartu galėtume suteikti realią pagalbą minėtai neįgaliųjų šeimai.
Pagarbiai, Seimo narys Naglis Puteikis

2017-02-17

SIŪLAU UŽDRAUSTI UŽ PARLAMENTINEI VEIKLAI SKIRTAS LĖŠAS PIRKTI SUVENYRUS IR GĖLES BEI SUGRĄŽINTI Į BIUDŽETĄ AUTOMOBILIŲ LIZINGUI IŠŠVAISTYTUS PINIGUS

Lietuvos Respublikos Seimo valdybai

2017 m. vasario 15 d.

SIŪLAU UŽDRAUSTI  UŽ PARLAMENTINEI VEIKLAI SKIRTAS LĖŠAS PIRKTI SUVENYRUS IR GĖLES BEI SUGRĄŽINTI Į BIUDŽETĄ AUTOMOBILIŲ LIZINGUI IŠŠVAISTYTUS PINIGUS

Nors Lietuvos Respublikos Seimo valdybai priėmus 2016 m. lapkričio 11 d. sprendimą Nr. SV-S-8pakoreguoti Lietuvos Respublikos Seimo narių lėšų su parlamentine veikla susijusioms išlaidoms skyrimo, naudojimo ir atsiskaitymo už jas tvarkos aprašo projektą, parlamentinei veiklai skirtų lėšų nebegalima naudoti transporto priemonės nuomai, akivaizdu, kad vien šio apribojimo nepakanka, norint užtikrinti taupų ir skaidrų valstybės biudžeto lėšų panaudojimą: kaip teisingai pastebėjo žiniasklaida, nemažai naujosios kadencijos Seimo narių vis tiek išleido maksimalią skiriamą sumą, o ypač krenta į akis tai, kad dalis jų už šimtus eurų per mėnesį pirko gėlių ir suvenyrų (absoliutus rekordininkas –  Antanas Vinkus – per du mėnesius tam išleido net 805 Eur; konkretūs duomenys pateikti žurnalisto Artūro Račo apžvalgoje: http://racas.lt/sakaliene-vizitines-korteles/).

Esu įsitikinęs, kad gėlės ir suvenyrai nėra būtini parlamentinei veiklai, neretai tai yra tiesiog rinkėjų papirkinėjimo forma. Jei Seimo narys nori kam nors padovanoti gėlę ar suvenyrą, jis turėtų tai nusipirkti iš savo algos, kuri Lietuvos kontekste yra labai didelė lyginat su kitais. Itin nepadoru ir ciniška, kai Seimo nariai iššvaisto gėlėms  ir suvenyrams per mėnesį biudžeto lėšų sumas, keliskart didesnes už senjorų ir neįgaliųjų pensijas, bei kitas išmokas, kurių dabartiniai dydžiai pasmerkia skurdui daugybę žmonių, dėl amžiaus ar sveikatos būklės negalinčių užsidirbti lėšų pragyvenimui ir paliekamų mūsų valstybėje išgyvenimo eksperimentui.

Todėl prašau pataisyti Lietuvos Respublikos Seimo narių parlamentinei veiklai susijusių skirtų lėšų naudojimo tvarką, uždraudžiant parlamentinei veiklai skirtas lėšas naudoti gėlių ir suvenyrų pirkimui.

Taip pat prašau inicijuoti išsamų patikrinimą, ar visi šios ir ankstesnės kadencijos Seimo nariai iki 2016 m. lapkričio 16 d., kai visai buvo uždrausta bet kokia forma nuomotis automobilį, laikėsi iki tol nustatytų apribojimų dėl parlamentinei veiklai skirtų lėšų panaudojimo transporto priemonių nuomai, t. y., ar nenaudojo šių lėšų automobilio lizingui, arba išperkamajai nuomai, ką Seimo valdyba buvo uždraudusi daryti (iki leido tik nuomą arba veiklos nuomą – tokiu atveju Seimo narys neturi galimybės pasisavinti valstybės lėšas), kaip, pvz., šioje publikacijoje aprašytais atvejais: http://kauno.diena.lt/naujienos/lietuva/politika/mokesciu-moketojai-uz-g-steponaviciaus-masina-sumokejo-27-tukst-euru-794585 

Jei būtų nustatyta, kad parlamentinei veiklai skirtos lėšos buvo panaudotos automobilio lizingui, arba išperkamajai nuomai, kai pasibaigus sutarčiai automobilis atitenka naudotojui – prašau užtikrinti, kad neteisėtai panaudoti pinigai būtų grąžinti į valstybės biudžetą.

Pagarbiai, Seimo narys Naglis Puteikis

2017-02-15

Vasario 16-osios išvakarėse - gera naujiena: Seimas žengė priešpaskutinį žingsnį, naikindamas įžūliausius pirkimus be konkurso (vidaus sandorius).

Rytojaus švenčių  - Vasario 16-os proga  - gera naujiena: iš trijų Seimo žingsnių, kuriais naikinami įžūliausieji pirkimai be konkurso (vidaus sandoriai, kuriais korupciškai ypač naudojosi "Lietuvos geležinkeliai" ir pan.) šiandien žengėme antrąjį:
7 balsais už, 1 prieš Seimo Ekonomikos komitetas pritarė Seimo Audito komiteto, A.Bilotaitės ir A.Anušausko jungtiniam siūlymui visiškai uždrausti vidaus sandorius.
Šią korupcinę biudžeto vogimo skylę trejus metus ankstesnio Seimo prašė naikinti  STT, Valstybės kontrolė, Viešųjų pirkimų komisija ir Konkurencijos taryba, bei sąžiningi verslininkai, kurie negalėdavo dalyvauti nei darbų, nei paslaugų konkursuose, nes jų tiesiog nebūdavo - praeito Seimo koalicijos globotiniai gaudavo kontraktus keliskart didesnėmis kainomis be konkurso  - vidiniais sandoriais.
Dabar liko trečias žingsnis - įstatymo pataisų priėmimas kovo mėn. Tikiuosi, kad Seimui pavyks įveikti "Lietuvos energijos" ir dalies nesąžiningų  savivaldybių politikų pasipriešinimą, kuriuo siekiame išsaugoti politikų irštvas savivaldybių įmonėse, kur darbinami politikų kolegos ir giminaičiai.
Ta proga sveikinu su ateinančia Vasario 16 ir šiais metais  visiems linkiu apsivalymo nuo korumpuotų pareigūnų ir korumpuotų politikų.

Šiandien Vilniuje tradiciškai buvo paminėtas SSRS-Afganistano kare (1979 12 25 -1989 02 15) žuvusių karių atminimas.

Šiandien Vilniuje tradiciškai buvo paminėtas SSRS-Afganistano kare, kuris vyko nuo 1979 12 25 iki 1989 02 15 d., žuvusių karių (daugiausiai tai eiliniai šauktiniai) atminimas. Dalyvavau jame kartu su kitu Seimo nariu Kęstučiu Bacvinka, kuris kaip ir aš privalomąją karinę tarnybą SSRS laikais kaip eilinis kareivis atliko Afganistane, tik jis 1988-89 prie Kandaharo, o aš 1984-85 prie Herato.
Minėjimo data pasirinkta ir kaip šio karo pabaigos paminėjimas - 1989 m. vasario 15 d., kai   Afganistano sieną kirto paskutinis išvedamos SSRS armijos 40-osios armijos karys-pasienietis.
Minėjimas vyko Vilniuje, Šiaurės miestelyje, prie paminklo žuvusiems 1979-1989 metų Afganistano kare -paminklo nuotrauka čia: http://afganai.lt/lt/ 
SSRS laikais Šiaurės miestelis buvo karinio dalinio teritorija, iš čia didžioji dalis Lietuvos jaunuolių buvo paimti į kariuomenę, o iš ten ir išsiųsti į karą. Iš Lietuvos yra žuvę 97:
Žuvusiųjų 1979-1989 metų Sovietų Sąjungos – Afganistano kare sąrašas: http://afganai.lt/lt/negrizusieji/ 
Paminklo pastatymą finansiškai parėmė Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Krašto apsaugos ministerija, Vilniaus miesto savivaldybė, LR Kultūros ir sporto rėmimo fondas. Paminklo autorius prof. Antanas Kmieliauskas, architektė Virginija Bakšienė. Paminklas atidengtas 2006 12 08 d.
Iki Krymo užgrobimo šį minėjimą organizuodavo Vilniaus karo Afganistane veteranų sąjungos atstovai kartu su Afganistano karo veteranų Invalidų fondo pirmininku Aleksandru Litvinenko (jis, skirtingai, nei dauguma šio karo dalyvių-eilinių buvo karininkas – čia str. apie jį ir apie kitus šio karo dalyvius): http://kauno.diena.lt/dienrastis/kita/karo-veteranai-gyvenimo-kovas-pralaimi-tyliai-14018
Anksčiau minėjimuose būdavo kviečiami Rusijos, Ukrainos ir Baltarusijos kariniai atašė ir kiti šių valstybių ambasadų darbuotojai - valstybių, iš kurių teritorijų SSRS laikais tame kare žuvusių buvo daugiausiai.
Šiandien renginį organizavo tik A.Litvinenko.
Ukrainos ambasados atstovai, kaip spėju, deja, nebuvo pakviesti. 
Dar apie šį karą: 

Blunka valstiečių antikorupciniai pažadai - juos kaip erkės aplipo godūs energetikai ir primetinėja nenaudingus piliečiams sprendimus.

Kas iš to, kad politikas geras žmogus, jei jam neužtenka stiprybės ginti viešą interesą? Kas nuvaikys nuo valstiečių šias piliečiams šilumą branginančias blusas? Premjeras pasitiki jo komandoje esančiais energetikos patarėjais, įskaitant, matyt, ir Seimo Energetikos komisijos pirmininką V.Poderį. Premjeras labai blogai daro, kad pasitiki. Nes tie energetikai velnių priėdę - vis tą patį bizniuką varo, kokį varydavo ir prie ankstesnių politikų - taip gimdavo šilumos tinklų nuomos, po kurių šiluma brangdavo be jokio pagrindo, o grietinėlę nusiimdavo privatūs šilumos tiekėjai. Į premjerą dėl valstybės kontroliuojamos įmonės "Geotermos" išsaugojimo kreipėmės Seimo Energetikos komisijos sprendimu. Iš to tik dar blogiau pasidarė - ta prasme S.Skvernelis pasielgė lygiai taip pat, kaip prieš tai A.Kubilius ir A.Butkevičius - tik paspartino prichvatizavimą. Šiuo atveju dar net blogiau, nes skirtingai, nei ankstesni premjerai, ši Vyriausybė dar papildomai pradėjo įmonės griovimą - sustabdė šilumos gamybą, skubiai puolė atleidinėti su gamyba susijusius darbuotojus ir kaip pasityčiojimui verčia įmonę druskos vonių SPA gydykla. Šį naikinimą atlieka Geotermos valdytojas valstybės įmonė " Turto bankas", kuri viešai meluoja, kad neva Geotermos šilumos gamyba yra nuostolinga. Gal jiems, ar Finansų ministerijai, ar politikams nešamos tokios dovanos, kaip kad R.Kurlianskis iš MG Baltic buvusiam Valstybinės mokesčių inspekcijos vadovui V.Bradauskui ("tik 30 žmonių tokius turi"- NP: gal tai laikrodis?). Ar be ceremonijų brukami grynieji? Už kokius ir kieno kyšius tyčia žlugdoma Geoterma, kai visos aplink esamos šilumos gamintojos įskaitant privačias gauna valstybės subsidijas per VIAP mechanizmą ar kitais būdais, o valstybės politikai savo unikaliai iš žemės gelmių šilumą išgaunančiai įmonei niekuo nepadeda? Kas nori užgrobti 15 megavatų šilumos kvotą? Steigsime "Geotermos gynimo asociaciją", o Seimo energetikos komisijos nariai prieš jos pirmininko valstiečio V.Poderio valią taip pat imasi gelbėti "Geotermą" - rengsime Seimo sprendimą, darysime spaudos konferencijas. N.Puteikis

2017-02-11

Atsakymas G.Umbrasienei: su LVŽS LCP yra sąjungininkai, bet rinkimuose Šakiuose ir Anykščių-Panevėžio vienmandatėje–konkurentai.

Atsakymas G.Umbrasienei į jos 2017 02 11 d. atvirą laišką https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=609286262601921&id=100005616588916  - su LVŽS (toliau- valstiečiais) Lietuvos centro partija (toliau – LCP) yra sąjungininkai, bet rinkimuose Šakiuose ir Anykščių-Panevėžio vienmandatėję – konkurentai.

G.Umbrasienė:atėjo 2016 metų vasara, o vasarą vyksta įvairūs žygiai, kad ir baidarėmis. Gi žygiai Lietuvos politikoje, kaip žinome, prie gero niekada neatveda. Kaip pasakojo žmonės, visiškai atsitiktinai, žinoma, kartu viename žygyje atsidūrus N.Puteikiui ir P.Urbšiui, situacija pradėjo keistis".

N.Puteikis.: Nebuvau jokiame žygyje – nei baidarių, nei kokiame nors kitame su P.Urbšiu apskritai. Neturėjau jokių  - nei žodinių, nei rašytinių kontaktų su P.Urbšiu beveik metus iki 2016 Seimo rinkimų ir iki pat rinkimų 2 turo pabaigos taip pat.

 

G.U.:jeigu dr. A.Maldeikienė sako tiesą,  N.Puteikis galimai gavo pasiūlymą, kuriam, matyt,  buvo per sunku atsispirti".

N.P.: A.Maldeikienė suklydo, sakydama, kad gavau iš R.Karbauskio piniginę paramą 2-e ture. Ji ne taip mane suprato – jai  sakiau, kad 2-e ture gavau R.Karbauskio ŽODINĘ, o ne piniginę paramą (keletą sakinių) mainais už analogiškus keletą sakinių jų kandidatams, išėjusiems į antrą turą - tai  politiniai mainai. Beje, A.Maldeikienė mane parėmė šiuose rinkimuose taip pat keletu sakinių. Į valstiečių frakciją įstojau, nes jų programa daugiau sutampa su Lietuvos centro partijos, nei nesutampa. Kitų partijų daugiau nesutampa. Vienam Seime, ar vienam Mišrioje Seimo narių grupėje labai sunku ką nors naudingo piliečiams nuveikti – įsitikinau būdamas tokiu 2012-2016 m.

 

G.U.: „žinoma, aplankyti užsukęs R.Karbauskis davė N.Puteikiui gerų patarimų - ,,mesti juos (t.y. mus) iš partijos".

N.P.: jokia forma niekada nei su R.Karbauskiu, nei su jo atstovais  nesu kalbėjęs, ar susirašinėjęs apie G.Umbrasienę ir M.Leliuką, R.Karbauskis ir jo atstovai  taip pat nėra su manimi šia tema jokia forma kalbėję, ar rašę.

 

G.U.: „apie galingą paramą prakalbo LCP Tarybos posėdį Šiauliuose  aplankęs paslaptingas  LVŽS frakcijos narys".

N.P.: K.Krivickui pažadėjo padėti rinkti 1000 būtinų išankstinuose Anykščių-Panevėžio apygardos rinkimuos parašų keli rinkimų komitetai (vienas iš jų – šiaulietiškas). Valstiečių partija, ar frakcija niekada nieko nežadėjo nei LCP, nei K.Krivickui, niekada neturėjome su jais jokių pokalbių tokai tema ir  tai yra logiška, nes valstiečiai turi savo stiprų kandidatą toje apygardoje – Antaną Baurą.

 

P.S.: N.Puteikis - G.Umrasienė tekste naudoja mano sms-ų citatas, tačiau nukanda jų pradžias, pabaigas, nepateikia kitos pusės žinučių, tad nupieštas vaizdas neturi nieko bendro su realybe, kaip ir neva vykę mano pasiplaukiojimai su P.Urbšiu, ar neva buvę pasikalbėjimai su R.Karbauskiu apie G.Umbrasienė ir M.Leliuką. Gyvenimas yra paprastesnis -  mes vis, laiške aprašytieji, nesame tokie reikšmingi, kad kiti skirtų tiek daug dėmesio, kiek bandoma pateikti G.Umbrasienės laiške. Gerb.politikai, būkime visi kuklesni, nebūkime paskendę puikybėje, nesuteikime tiek daug sau reikšmės, negalvokime, kad kažkas skiria mus tiek dėmesio. Ir matykime tikrovę tokią, kokia ji yra, o ne sudurstytą iš niekada neįvykusių dalykų („kaip pasakojo žmonės").

 

P.P.S: niekas nieko nenutildė, nenupirko ir nepapirko: http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/antras-bandymas-kristupas-krivickas-kandidatuos-anyksciu-panevezio-apygardoje-56-746426

2017-02-07

Smerkiu prabangius politikų džipus. R.Karbauskis mane parėmė 2-e Seimo rinkimų ture ne pinigais, o keliais sakiniais.

Gerb.Andriau Tapinai, Jūsų TV laidoje Jūsų kalbinamieji klydo pasakodami, neva R.Karbauskis mane rėmė pinigais, nes 2-e Seimo rinkimų ture buvau paremtas KELIAIS SAKINIAIS, O NE PINIGAIS: jokių pinigų iš R.Karbauskio niekada neėmiau, jis nesiūlė, neprašiau, nesiruošiu prašyti.

Šiuose Seimo rinkimuose neturėjau su R.Karbauskiu jokio kontakto iki 2 turo. Spėju, kad jis manęs nekalbino todėl, kad per savivaldos rinkimus D.Kuolys atmetė R.Karbauskio pasiūlymą eiti koaliciniais sąrašais kartu LVŽS ir Liet.sąrašui didmiesčiuose ir galvojo, kd tas atmetimas vyko mano iniciatyva. Visus Seimo rinkiminius leidinius Lietuvos centro partija ir aš leidome iš savų ir skolintų iš banko asmeniškai. 2-e ture tarp manęs ir E.Gentvilo sūnaus Simono Gentvilo buvo labai mažas skirtumas - tik 200 balsų, todėl paskambinau R.Karbauskiui ir paprašiau paremti keliais sakiniais. Jis sutiko su sąlyga, kad paremčiau analogiškai LVŽS partijos kandidatus. Sutikau.
R.Karbauskio tuos kelis parėmimo sakinius atspausdinome skrajutėse ir 2 turo rinkim.laikraštyje, kuriuos taip pat leidome už savo pinigus ir skolintus asmeniškai iš banko. Nei anksčiau, nei dabar neturiu jokių finansinių sąsajų su R.Karbauskiu. Manau, kad jei jis nebūtų manęs parėmęs, būčiau pralaimėjęs 2 ture. Todėl priėmiau jo kvietimą iškart po antro turo ateiti į jų frakciją, tuo labiau, kad jų programoje buvo daug kas, kas sutapo su Centro partijos programa. Po rinkimų liko skola spaustuvei 6000 eurų, kuriuos pamažu atiduodu solidariai kartu su LCP. Savo poziciją dėl G. Kildišienės džipo išsakiau viešai- pasmerkiau.

Dar vienas papildymas - pozicija dėl Kildišienės džipo:
Aš tik patikslinu A.Maldeikienę - nepasakojau, kad R.Karbauskis parėmė pinigais. Ji mane ne taip suprato - aš jai pasakojau, kad jis mane antrame ture parėmė keliais sakiniais (o ne pinigais). Be abejo, kad jei ne tie sakiniai, būtų antrame ture greičiausiai laimėjęs S.Gentvilas. Be abejo, kad šiuo atveju R.Karbauskio keli remiantys sakiniai yra didesnė parama, nei kad jis būtų apmokėjęs mano rinkiminį laikrašti, bet nesijaučiu nei jam, nei Agrokoncernui, nei valstiečių partijai kaip nors skolingas ar įsipareigojęs vykdyti jų valią.
Savo buvimą su jais vienoje frakcijoje suprantu kaip Lietuvos centro partijos koaliciją su valstiečiais (esu vienas, tad neturiu frakcijos). Koalicijoje atsiradau taip pat ir dėl to, kad gerų darbų valstiečių programoje numatyta daugiau, nei pas kitas partijas, be to daug kas sutampa su Lietuvos centro partijos programa, ypač pažadai mažinti turtinę nelygybę.
Patinka, kad A.Maldeikienė chirurgiškai tiksliai ištiria šia džipo istorija, per kurią atskleidžia VISŲ PARTIJŲ pseudoelito ligas, susijusias su prabangos demonstravimu, nedeklaravimu privačių ir viešų interesų, MOKESČIŲ NEMOKĖJIMU, arba per mažu jų mokėjimu, arogancija, turto ir mokesčių nedeklaravimu ir pan. Iš tokių jos straipsnių ir pasisakymų bus - tikiu- daug sprendimų Seime, kuriuos palaikys įvairių partijų nariai ir kuriais šios votys bus operuojamos.
Smerkiu džipo reikalus - ir pateikiu Lietuvos centro partijos poziciją šiuo klausimu:
„Išleidę milijonus eurų savo reklamai, „valstiečiai“ buvo sukūrę iliuziją, kuria žmonės ir patikėjo. Padorumas, sąžiningumas, skaidrumas, profesionalumas – sakė jie per rinkimus. Kaip matome, iliuzija greitai subliuško pačiu skandalingiausiu būdu. Savo nesąžiningu elgesiu ponia G.Kildišienė pamynė apygardos žmonių pasitikėjimą, išdavė ir sukompromitavo rinkėjų pasirinkimą. Negaliu tylėti, kai susitepę politikai kvailina žmones“, – pranešdamas, kad dalyvaus Seimo rinkimuose porina K.Krivickas. Jo sprendimu išplatintame pranešime spaudai kritikuodamas „valstiečius“ pasidžiaugia ir N.Puteikis. „Tuo metu, kai kitos partijos parblokštos „žaliosios valstiečių bangos“ skęsta vidinėse intrigose ir kovose dėl partinės valdžios, patys „valstiečiai“ murkdosi savo sukeltų skandalų pursluose, mūsų Centro partija telkiasi darbui ir pergalei artėjančiuose priešlaikiniuose Seimo nario rinkimuose,“ – cituojamas jis. Tačiau N.Puteikis šio pareiškimo kritika „valstiečiams“ nelaiko. TAIP PAT SKAITYKITE: „Valstiečiai“ jau rado Gretos Kildišienės pamainą Anykščių–Panevėžio apygardoje 15min jis teigė negalvojantis ir apie galimybę pasitraukti iš Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos. „Šiek tiek kritikos pasakiau, taip, bet niekur neinu. Mes manome, kad esame koalicijoje ir čia nėra svarbi detalė, dėl kurios koalicija turėtų iširti“, – dėstė Seimo narys N.Puteikis.
http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/antras-bandymas-kristupas-krivickas-kandidatuos-anyksciu-panevezio-apygardoje-56-746426