2022-02-28

P. Gražulis Seimui siūlo viešai palaikančius Rusijos karinę invaziją į Ukrainą bausti kaip ir už 1991 m. Sausio 13 žudynių neigimą

P. Gražulis Seimui siūlo skubiai priimti įstatymą, kad asmenys kurie viešai palaiko Rusijos karinę invaziją į Ukrainą, būtų griežtai baudžiami, kaip ir už 1991 m. Sausio 13 žudynių neigimą, palaikymą arba pateisinimą.

 

Seimo narys, Tautos ir teisingumo sąjungos (centristų - tautininkų) pirmininkas P. Gražulis šiandien Seime įregistravo Baudžiamojo kodekso pataisą, numatančią, kad tie, kurie viešai socialiniuose tinkluose, televizijos, radijo eteryje, portaluose ir kitais viešai skleidžiamais būdais neigia, arba pateisina Rusijos karinę invaziją į Ukrainą arba palaiko Rusijos pradėtą karą, už būtų baudžiami kaip ir už 1991 m. Sausio 13 žudynių,  1991 m. liepos 31 žudynių Medininkuose neigimą, palaikymą arba pateisinimą.

 

"Putino įsakymu Rusijos kariuomenė pradėjo karą su Ukraina. Rusijos kariai kasdien žudo Ukrainos gynėjus ir civilius gyventojus, okupuoja Ukrainos miestus, bombarduoja visą šalį raketomis. Tuo pačiu Rusija vykdo ir informacinį karą. Pačioje Rusijoje žiniasklaidoje ir socialiniuose tinkluose draudžiama sakyti, kad Rusija paskelbė Ukrainai karą, jie tai vadina "specialiąją karine operacija". Lietuvoje taip pat veikia mūsų priešo agentai, Putino pakalikai, informacinio karo dalyviai. Jie platina dezinformaciją, viešai palaiko Putino invaziją arba neigia, kad Rusija užpuolė Ukrainą. Siūlau Seimui skubiai priimti Baudžiamojo kodekso pakeitimą, kuriuo būtų suteikta galimybė policijai ir prokuratūrai neutralizuoti tokius Putino agentus, veikiančius Lietuvoje" - pristatydamas savo įregistruotą įstatymo pataisą kalbėjo P. Gražulis.

 

 

Pran. žiniasklaidai: P. Gražulis Seimui siūlo skubiai priimti įstatymą, kad asmenys kurie viešai palaiko Rusijos karinę invaziją į Ukrainą, būtų griežtai baudžiami, kaip ir už 1991 m. Sausio 13 žudynių neigimą, palaikymą arba pateisinimą.

P. Gražulis Seimui siūlo skubiai priimti įstatymą, kad asmenys kurie viešai palaiko Rusijos karinę invaziją į Ukrainą, būtų griežtai baudžiami, kaip ir už 1991 m. Sausio 13 žudynių neigimą, palaikymą arba pateisinimą.

 

Seimo narys, Tautos ir teisingumo sąjungos (centristų - tautininkų) pirmininkas P. Gražulis šiandien Seime įregistravo Baudžiamojo kodekso pataisą, numatančią, kad tie, kurie viešai socialiniuose tinkluose, televizijos, radijo eteryje, portaluose ir kitais viešai skleidžiamais būdais neigia, arba pateisina Rusijos karinę invaziją į Ukrainą arbą palaiko Rusijos pradėtą karą, už būtų baudžiami kaip ir už 1991 m. Sausio 13 žudynių,  1991 m. liepos 31 žudynių Medininkuose neigimą, palaikymą arba pateisinimą.

 

"Putino įsakymu Rusijos kariuomenė pradėjo karą su Ukraina. Rusijos kariai kasdien žudo Ukrainos gynėjus ir civilius gyventojus, okupuoja Ukrainos miestus, bombarduoja visą šalį raketomis. Tuo pačiu Rusija vykdo ir informacinį karą. Pačioje Rusijoje žiniasklaidoje ir socialiniuose tinkluose draudžiama sakyti, kad Rusija paskelbė Ukrainai karą, jie tai vadina "specialiąją karine operacija". Lietuvoje taip pat veikia mūsų priešo agentai, Putino pakalikai, informacinio karo dalyviai. Jie platina dezinformaciją, viešai palaiko Putino invaziją arba neigia, kad Rusija užpuolė Ukrainą. Siūlau Seimui skubiai priimti Baudžiamojo kodekso pakeitimą, kuriuo būtų suteikta galimybė policijai ir prokuratūrai neutralizuoti tokius Putino agentus, veikiančius Lietuvoje" - pristatydamas savo įregistruotą įstatymo pataisą kalbėjo P. Gražulis.

 

 

 

 

 

Petras Gražulis

 

LR Seimo narys

Aplinkos apsaugos komiteto narys

 

Tel. (8 5) 239 6638, mob. 8 698 42163

Faks. (8 5) 239 6556

El. p.: petras.grazulis@lrs.lt

 

 

 

2022-02-24

Pranešimas žiniasklaidai: Tautos ir teisingumo (centristų, tautininkų) sąjungos pareiškimas Dėl Vakarų lyderių nuolaidžiavimų agresoriui

Tautos ir teisingumo (centristų, tautininkų) sąjungos pareiškimas

Dėl Vakarų lyderių nuolaidžiavimų agresoriui

 

Vilnius, 2022-02-24

 

Kremliaus režimas plečia agresiją prieš Ukrainą – suverenią šalį, JTO narę. Šiandien ryte Rusija pradėjo karinį puolimą visu frontu, raketų atakas prieš Kijevą. Jau prieš tai Rusijos režimo grasinimai ir šantažas, sutelkus jos didžiules karines pajėgas prie Ukrainos sienų, kariniams laivams blokuojant Ukrainos uostus, įvedus agresoriaus karines pajėgas į teritorijas, anksčiau jėga atplėštas nuo Ukrainos, šiose teritorijose Rusijos režimo įkurtos okupacinės administracijos pripažinimas atskiromis nuo Ukrainos valstybėmis, gyvenviečių apšaudymai, kibernetinės atakos prieš Ukrainos infrastruktūrą – visi šie veiksmai ne tik šiurkščiai laužė tarptautinę teisę, JTO chartiją ir kitus Rusijos įsipareigojimus, bet ir jau tada atitiko JTO priimtą agresijos apibrėžimą. Rusijos karas prieš Ukrainą - tai tarptautinis nusikaltimas, kurį JTO ir kitos tarptautinės institucijos privalo nedelsiant sustabdyti, griežtai užkardyti agresijos veiksmus, pritaikyti nepakeliamas sankcijas agresoriui.

Tačiau Vakarų šalys ir kitos JTO narės, o taip pat kitos tarptautinės organizacijos iki šiol vengė įvardinti Kremliaus veiksmus nusikalstamais ir imtis adekvačių priemonių prieš agresorių. Vakarų šalys apsiribojo neveiksmingomis, demonstratyviomis sankcijomis ir taip tik skatino Kremlių plėsti agresiją, kompromitavo JTO, ES, NATO, o Ukrainą atidavė agresoriaus savivalei. Tokia padėtis iš esmės pakerta pasitikėjimą tarptautine tvarka ir saugumu. Vakarų šalių vadovai vien tik simboliškai palaikė Ukrainą, tačiau savo pareiškimais realiai padėjo Kremliui kelti paniką šioje šalyje, destabilizuoti jos politinę ir ekonominę sistemą. Nors žodžiais buvo sakoma, kad Rusijai plečiant agresiją ji esą susilauks „katastrofiškų" sankcijų, realius nuostolius patyrė tik agresoriaus auka – Vakarų diplomatai buvo iškeliami iš Ukrainos sostinės, stabdomi tarptautiniai skrydžiai, trikdomi Ukrainos tarptautiniai ekonominiai sandoriai, užsienio investicijos ir finansai, žlugdomos normalaus verslo perspektyvos, pakertamos valstybės ir jos piliečių pajamos.

Tautos ir teisingumo sąjunga smerkia Kremliaus režimo agresiją prieš Ukrainą, nepaskelbtą nusikalstamą karą, solidarizuojasi su broliais ukrainiečiais, remia Ukrainos laisvę, nepriklausomybę ir teritorijos vientisumą. Esame pasipiktinę tarptautinių organizacijų, Vakarų šalių, vadinančių save demokratijomis neryžtingumu ir atsainumu, užkardant Kremliaus režimo tarptautinius nusikaltimus ir ginant Ukrainą nuo agresijos. Vadinami demokratinio  pasaulio lyderiai slapčia nuo savo piliečių mėgino sudarinėti sandorius su agresoriumi, ir netgi padėjo jam spausti Ukrainą dėl nuolaidų, vietoj to, kad būtų ėmęsi priemonių prieš karą. Istorija moko, kad tokie sandoriai nesulaiko agresijos, negali užtikrinti taikos. Nuolaidžiavimai agresoriui ir jo aukos išdavystė veda prie pasaulinės tragedijos. Nors JAV ir kitos Vakarų šalys turėjo svertų užkirsti kelią agresijai, tačiau jų nepanaudojo (sankcijos Rusijos tarptautiniams atsiskaitymams ir sandoriams, Rusijos rezervų užšaldymas, neeilinės JTO asamblėjos sušaukimas, pasmerkiant Rusijos agresiją, NATO karinė mobilizacija ir realus pajėgų stiprinimas Rytų bei Vidurio Europoje, diplomatų atšaukimas iš Maskvos, ir kt.). 

Kviečiame Lietuvos ir visų draugiškų šalių politikus bei piliečius, visus laisvę ir taiką mylinčius, suverenių valstybių teises ir tautų orumą gerbiančius žmones ginti Ukrainą, skatinti savo šalis teikti jai svarią ekonominę ir karinę pagalbą, realiais veiksmais, o ne tuščiais pareiškimais užkardyti agresiją ir atgrasinti režimą nuo karo kaimyninėje šalyje, nuo karo Europoje. Vakarų šalių, ES, NATO ir kitų tarptautinių organizacijų vadovus kviečiame suvokti jiems tekusią didžiulę istorinę atsakomybę. Ateities kartos jums neatleis už jūsų veidmainystę ir silpnadvasiškumą.

Kreipiamės ir Europos šalių, NATO šalių ir kitų JTO narių vadovus, o taip pat į piliečius, į politines bei visuomenines organizacijas, kviesdami vienytis ir bendradarbiauti, siekiant šių tikslų:

1. Pripažinti Rusiją agresoriumi ir okupantu, vykdančiu nusikaltimą prieš tarptautinę taiką.

2. Griežtas ir veiksmingas sankcijas agresoriui pritaikyti iš karto, nelaukiant, kol jis malonės ją pristabdyti, arba ką nors tiktai žadės. 

3. Sustabdyti Rusijos narystę Jungtinių Tautų Organizacijoje, kurios Chartiją ji šiurkščiai pažeidė, o taip pat visose kitose tarptautinėse organizacijose.

4. Atšaukti Rusijos režimo nusikaltimą smerkiančių pasaulio šalių diplomatus iš Rusijos.

5. Suteikti veiksmingą NATO karinę pagalbą Ukrainos gynybai, mobilizuoti NATO šalių karinius resursus karo Europoje sustabdymui ir užkardymui.

6. Nedelsiant pakviesti Ukrainą į NATO ir ES.

7. Besąlygiškai išvesti Rusijos karines pajėgas iš Donecko ir Luhansko sričių, o taip pat iš Krymo, pilnai atkuriant Ukrainos teritorinį vientisumą ir jos Konstitucijos veikimą šiandien Rusijos okupuotose teritorijose. Išvesti Rusijos kariuomenę iš Baltarusijos, nedelsiant atitraukti karines pajėgas nuo Ukrainos sienų ir demilitarizuoti Karaliaučiaus sritį.

8. Iki to laiko, kol 7 reikalavimas bus įvykdytas, pritaikyti Rusijai pilną ekonominį ir finansinį embargą, pilnai sustabdyti Rusijos tranzitą į Karaliaučiaus sritį, pritaikyti sankcijas Rusijos prezidentui ir visiems kitiems aukščiausiems Rusijos režimo pareigūnams, kartu tęsiant ir visas kitas iki šiol jau priimtas sankcijas.   

9. Nustatyti Rusijai prievolę atlyginti jos padarytą žalą Ukrainai. Pradėti tarptautines baudžiamąsias bylas Rusijos režimo nusikaltimams. 

 

 

 

 

Petras Gražulis

 

LR Seimo narys

Aplinkos apsaugos komiteto narys

 

Tel. (8 5) 239 6638, mob. 8 698 42163

Faks. (8 5) 239 6556

El. p.: petras.grazulis@lrs.lt

 

 

 

2022-02-22

Pr. žiniasklaidai: P. Gražulis reikalauja premjerės nedelsiant spręsti situaciją Lietuvos - Baltarusijos pasienyje: vilkikų vairuotojai laukia paromis

Seimo narys P. Gražulis reikalauja premjerės nedelsiant spręsti situaciją Lietuvos - Baltarusijos pasienyje: vilkikų vairuotojai laukia paromis

 

Seimo narys P. Gražulis teigia, kad jam skambina ir skundžiasi krovininio autotransporto vairuotojai, kad Lietuvos pasienyje su Baltarusija šimtai vilkikų vairuotojų ne dienomis, o savaitėmis laukia kilometrinėse eilėse dėl Lietuvos institucijų kaltės.

P. Gražulis gavo video įrašą, kuriame matosi, kaip Pasienio tarnybos darbuotojas žaidžia kompiuterinius žaidimus, o vilkikų vairuotojų netikrina, neaptarnauja, nepraleidžia: https://www.youtube.com/watch?v=eGB9daJWtQw

Žiniasklaida apie tai taip pat rašo, pvz. ši nepateisinama situacija smulkiai išanalizuota Vytauto Budzinausko straipsnyje „Lietuvos pasienyje įstrigę vilkikų vairuotojai laukia ir po 12 parų: įspėja, kad situacija katastrofiška" 2022 02 15 d. 17:00:

https://m.delfi.lt/verslas/transportas/article.php?id=89471057

Šiame straipsnyje Lietuvos muitinė verčia kaltę dėl vairuotojų neįleidimo per Baltarusijos -  Lietuvos sieną Lietuvos pasieniečiams, pastarieji kaltę verčia Lietuvos muitininkams:

Muitinės departamento Komunikacijos skyriaus vedėjas Vitas Volungevičius mano, kad patekimo į Lietuvą klausimą turėtų pakomentuoti pasieniečiai, o išvykimas iš Lietuvos pagal kompetenciją pavestas Pasienio kontrolės punktų direkcijai, nes ji atsakinga už pasienio postų infrastruktūrą, laukimo aikšteles, kurios yra prie postų iš Lietuvos pusės, „taip pat – ir dėl Medininkų posto rekonstrukcijos". „Jeigu kalbėtume iš muitinės pusės, tai galiu pasakyti tik tiek, kad muitinė dirba įprastu režimu, muitinės informacinės sistemos veikia, trikdžių nėra, o kontrabanda taip pat gabenama nepertraukiamai: vos ne kasdien sulaikome gabenamą kontrabandą tiek krovininėse priemonėse, tiek ir lengvose transporto priemonėse", – darbo krūvius muitinėje aiškino V. Volungevičius...

Pasienio kontrolės punktų direkcijos vadovas Mindaugas Zobiela neneigia, kad Medininkuose iš tiesų vyksta rekonstrukcija, bet ragina pažvelgti į kitų punktų pralaidumą, kur tokių darbų nėra. „Labai kategoriškai rekomenduočiau kreiptis į muitinę (...). Mes esame „statybininkai", esame postus pastatę, prižiūrime: sniego nėra, nukastas ir, be to, nutirpti baigia. Pralaidumas, pasakysiu, Lavoriškėse galėtų važiuoti 200, važiuoja 50-60 – mes niekaip negalime įtakoti, tai yra grynai muitinės klausimas. Negaliu nei pabarstyti ko nors labiau, nei pastatyti", – sako M. Zobiela".

 

P. Gražulis teigia, kad „akivaizdu, kad kažkuri institucija sako netiesą, tokiu būdu kankindami sunkvežimių vairuotojus ir darydami žalą Lietuvos pervežimo verslo įmonėms", todėl reikalauja , kad Premjerė išsiaiškintų, dėl kurios institucijos kaltės susidarė tokios eilės ir imtis priemonių, kad minėti vairuotojai nebūtų kankinami šiose pasienio eilėse.

 

 

 

Petras Gražulis

 

LR Seimo narys

Aplinkos apsaugos komiteto narys

 

Tel. (8 5) 239 6638, mob. 8 698 42163

Faks. (8 5) 239 6556

El. p.: petras.grazulis@lrs.lt

 

 

 

2022-02-18

Inform. žiniasklaidai: P. Gražulis Seimui siūlo gegužės 15 – ąją paskelbti atmintina, Pilietinio protesto diena

Informacija žiniasklaidai:

P. Gražulis Seimui siūlo gegužės 15 – ąją paskelbti atmintina, Pilietinio protesto diena.

Šiandien Seimo narys, Tautos ir Teisingumo sąjungos (centristų – tautininkų) pirmininkas, P.Gražulis Seime įregistravo Atmintinų dienų įstatymo pataisą siekdamas, kad „Didžiojo šeimos gynimo maršo" diena, gegužės 15 – oji, būtų paskelbta Pilietinio protesto diena. Tai padaryti P.Gražulį įpareigojo jo vadovaujamos Tautos ir teisingumo sąjungos (centristų – tautininkų) suvažiavimas.

„Didysis šeimos gynimo maršas", kuris įvyko 2021 metų gegužės 15 – ąją yra visai Lietuvai, kaip demokratinei valstybei, svarbi ir reikšminga diena. Neabejingų, aktyvių, pilietiškų Lietuvos žmonių, visuomeninių judėjimų, įvairių politinių organizacijų surengtas taikus pilietinis protestas „Didysis šeimos gynimo maršas" prasidėjęs visoje Lietuvoje ir pasibaigęs itin gausiu piliečių protesto mitingu Vingio parke, kuriame dalyvavo dešimtys tūkstančių Lietuvos žmonių, buvo vienas didžiausių pilietinių protestų nuo pat Sąjūdžio laikų. Šis visuotinis protestas įkvėpė, padrąsino Lietuvos žmones tapti labiau pilietiškais aktyviais, drąsiau reikšti ir ginti savo poziciją, gausiau rinktis į susibūrimus ir aktyviau realizuoti Konstitucijoje ir įstatymuose įtvirtintas savo teises. Siekdamas įprasminti ir paminėti šią svarbią Lietuvos demokratijai siūlau Seimui įtraukti gegužės 15 – ąją į atmintinų dienų sąrašą kaip Pilietinio protesto dieną." – sako P.Gražulis

 

2022-02-14

P.S.: Nuotraukos. Informacija žiniasklaidai: šeštadienį vykusio Tautos ir Teisingumo sąjungos (centristų - tautininkų) suvažiavimo nuotraukos

Sveiki, 

Jeigu aktualu, galite nusikrauti nuotraukas iš šios nuorodos ir naudoti pagal poreikį.

 

Pagarbiai,

 

Tautos ir teisingumo sąjungos pirmininkas P.Gražulis

 

 

 

This transfer expires on 2022-02-21

 

Click 'Download images' to view images

 

kacinauskaitekotryna@gmail.com
sent you nuotraukos

1 item, 304 MB in total Expires on 21 February, 2022

nuotraukos Siunčiame Stasio Žumbio nuotraukas iš Tautos ir teisingumo sąjungos suvažiavimo.

Get your files

 

Download link
https://wetransfer.com/downloads/aec750fd057ef7893fa903cdc097a79920220214115115/739c496e49076755e31c60b910a4d94820220214115115/0c39a7

1 item

eltos nuotraukos

Folder32 items

 

To make sure our emails arrive, please add noreply@wetransfer.com to your contacts.

 

About WeTransfer      Help      Legal      Report this transfer as spam

                                                           

Kviečiame į Seimo nario P. Gražulio spaudos konferenciją 2022 02 15 d., 12:00 val. Seimo spaudos konferencijų salėje.

Pranešimas

Žiniasklaidos atstovams

 

Kviečiame Jus į Seimo nario P. Gražulio spaudos konferenciją Seime tema:

"Vasario 16-ąją Lietuva turi žymiai svarbesnių rūpesčių nei užsiimti totaline V. Landsbergio gynyba nuo galimo nušvilpimo.

 

Kodėl policija baugina žmones? Kas ir kodėl rengia tyčines provokacijas? Ką iš tiesų slepia ši įtampa?

Lietuva ant kritiško istorijos slenksčio. Ar valdžia ir piliečiai pasirengę?"

 

Spaudos konferencija įvyks 2022 02 15 dieną, antradienį, 12.00 val. Seimo spaudos konferencijų salėje.

 

Spaudos konferencijoje dalyvaus Seimo narys Petras Gražulis ir buvęs Sąjūdžio iniciatyvinės grupės narys Gintaras Songaila.

 

teirautis tel.: 8 698 42163

 

 

Petras Gražulis

 

LR Seimo narys

Aplinkos apsaugos komiteto narys

 

Tel. (8 5) 239 6638, mob. 8 698 42163

Faks. (8 5) 239 6556

El. p.: petras.grazulis@lrs.lt

 

 

Informacija žiniasklaidai: P. Gražulis vadovaus ketvirtai pagal dydį partijai Lietuvoje, Tautos ir Teisingumo sąjunga suvienijo daugiau nei 7000 narių

Informacija žiniasklaidai:

 

 

P.Gražulis vadovaus ketvirtai pagal dydį partijai Lietuvoje, Tautos ir Teisingumo sąjunga suvienijo daugiau nei 7000 narių

 

 

Šeštadienį Vilniuje įvyko Tautos ir Teisingumo sąjungos (centristų ir tautininkų) suvažiavimas, kuriame buvo galutinai patvirtintas Lietuvių tautininkų respublikonų sąjungos ir Lietuvos centro partijos susijungimas į jungtinę politinę organizaciją - Tautos ir teisingumo sąjungą (centristus – tautininkus), kurios pirmininku tapo Petras Gražulis, pirmuoju pavaduotoju išrinktas buvęs tautininkų partijos pirmininkas Sakalas Gorodeckis, pavaduotojais tapo buvęs Seimo narys Naglis Puteikis ir Kristupas Krivickas, Politinės tarybos pirmininku patvirtintas buvęs Sąjūdžio iniciatyvinės grupės narys Gintaras Songaila.

Susivienijus Prezidento A.Smetonos įsteigtos ir vadovautos Lietuvos tautininkų sąjungos veiklos tęsėjai Lietuvių tautininkų ir respublikonų sąjungai, R.Ozolo įsteigtos ir vadovautos Lietuvos Centro partijos, veiklos tęsėjai Lietuvos centro partijai, P.Gražulio įsteigtai ir vadovautai visuomeninei organizacijai „Už Lietuvą, vyrai!" ši Tautos ir Teisingumo sąjunga (centristai – tautininkai) vienija daugiau nei 7 000 narių ir pagal narių skaičių yra ketvirta pagal dydį politinė partija Lietuvoje.

Tautos ir teisingumo sąjungos suvažiavime taip pat buvo patvirtinta Vyriausybės ir valdančiųjų politiką kritikuojanti rezoliucija, pareikalauta Vyriausybės atsistatydinimo ir priešlaikinių Seimo rinkimų paskelbimo.

 

(Visą rezoliuciją rasite prisegtame tekste)

2022-02-12

Pr. žiniasklaidai: P. Gražulis: “Šios Vyriausybės ministrai turės stoti prieš tautos teismą ir asmeniškai atsakyti už valstybei padarytą žalą”

Pranešimas žiniasklaidai:

 

P. Gražulis: "Šios Vyriausybės ministrai turės stoti prieš tautos teismą ir asmeniškai atsakyti už valstybei padarytą žalą"

 

Šiandien Vilniuje įvyko Tautos ir Teisingumo sąjungos (centristų ir tautininkų) suvažiavimas, kuriame buvo galutinai patvirtintas Lietuvių tautininkų respublikonų sąjungos ir Lietuvos centro partijos susijungimas į jungtinę politinę organizaciją - Tautos ir teisingumo sąjungą (centristus – tautininkus), kurios pirmininku tapo Petras Gražulis, pirmuoju pavaduotoju išrinktas buvęs tautininkų partijos pirmininkas Sakalas Gorodeckis, pavaduotojais tapo buvęs Seimo narys Naglis Puteikis ir Kristupas Krivickas, Politinės tarybos pirmininku patvirtintas buvęs Sąjūdžio iniciatyvinės grupės narys Gintaras Songaila.

 

Susivienijus Prezidento A. Smetonos įsteigtos ir vadovautos Lietuvos tautininkų sąjungos veiklos tęsėjai Lietuvių tautininkų ir respublikonų sąjungai, R.Ozolo įsteigtos ir vadovautos Lietuvos Centro partijos, veiklos tęsėjai Lietuvos centro partijai, P. Gražulio įsteigtai ir vadovautai visuomeninei organizacijai „Už Lietuvą, vyrai!" ši Tautos ir Teisingumo sąjunga (centristai – tautininkai) vienija daugiau nei 7 000 narių ir yra ketvirta pagal dydį politinė partija Lietuvoje.

 

Suvažiavime buvo patvirtinta itin aštriai Vyriausybę ir valdančiuosius kritikuojanti rezoliucija, pareikalauta Vyriausybės atsistatydinimo ir priešlaikinių rinkimų paskelbimo.

 

"Savo veiksmais ir sprendimais ši valdžia išdavė ir pamynė rinkėjų pasitikėjimą ir tokiu būdu neteko Tautos, kaip suvereno, suteikto įgaliojimo toliau valdyti valstybę, todėl reikalaujame, kad nedelsiant atsistatydintų Vyriausybė ir būtų paskelbti išankstiniai Seimo rinkimai. Taip pat pareiškiame, kad imsimės visų įmanomų politinių, visuomeninių, pilietinių ir teisinių priemonių jog būtų įsteigtas specialusis Tautos tribunolas, kaip po antrojo pasaulinio karo buvo įsteigtas Niurnbergo karo nusikaltimų tribunolas nacių karo nusikaltėliams teisti, kuris pareikalaus asmeninės dabartinės Vyriausybės, atskirų jos kabineto narių, valdančiosios Seimo daugumos atstovų atsakomybė dėl jų priimtų nusikalstamų sprendimų prieš Lietuvos Respublikos Konstituciją, prieš lietuvių Tautą bei Lietuvos valstybę" – pareiškė P. Gražulis.

 

„Vyriausybės taikytos pandemijos valdymo priemonės buvo neproporcingos, pažeidė Konstituciją ir nepagrįstai apribojo esmines žmogaus teises: karantinas buvo neproporcingai per ilgas ir per griežtas, galimybių pasas buvo neteisėtas, priverstinis skiepijimas buvo neteisėtas, priverstinis testavimas buvo neteisėtas.  Dėl netinkamų Vyriausybės sprendimų, pernelyg apribojus galimybes gauti medicinos paslaugas Lietuvoje mirė rekordiškai daug žmonių, žmonės neteko darbų, smarkiai nukentėjo tiek smulkieji, tiek vidutiniai, tiek stambieji verslai, buvo suskaldyta ir supriešinta visuomenė. Vyriausybė ir Seimas nesiėmė ir toliau nesiima jokių būtinų veiksmų siekiant pažaboti Lietuvos žmones skurdinančią infliaciją. Maisto, kuro, šildymo kainos išaugo dešimtimis ir net šimtais procentų. Lietuvos valdantieji nesiima jokių veiksmų, kad kainų augimas būtų pažabotas. Valdžia užsispyrusiai atsisako sumažinti maisto, kuro ir šildymo kainas taikant nulinį PVM tarifą ir mažinant akcizus. Lenkijos valdžia tokius sprendimus priėmė ir visi matome rezultatą – maisto, degalų ir šildymo kainos ten ženkliai mažesnės negu Lietuvoje. Lenkijos valdžia priima sprendimus, kuriais padeda savo piliečiams išgyventi. Lietuvos valdžia tokius sprendimus priimti atsisako. Dėl tokios valdančiųjų politikos kenčia visi Lietuvos žmonės." – kalbėjo N. Puteikis

 

„Užsienio reikalų ministro G. Landsbergio įtakoti Vyriausybės sprendimai dėl Taivano atstovybės įsteigimo, dėl konfliktų su Baltarusija eskalavimo, dėl konflikto su Kinija eskalavimo jau atnešė Lietuvos žmonėms šimtus milijonų eurų nuostolio, tūkstančiai Lietuvos žmonių neteko darbo, vien „Lietuvos geležinkeliai" pranešė, kad sustojus trąšų eksportui iš Baltarusijos bus priversti atleisti 300 žmonių, apie pasitraukimą iš Lietuvos paskelbė stambūs mūsų šalies ir vakarų investuotojai. Darbo neteks tūkstančiai, Lietuva neteks šimtų milijonų pajamų ir milžiniškų investicijų." – sakė P. Gražulis.

 

„Valdančiosios Seimo daugumos sprendimas įteisinti svetimų raidžių Q, X ir W rašybą oficialiuose dokumentuose pamynė Lietuvos Konstituciją ir sutrypė lietuvių kalbos, kaip valstybinės kalbos statusą, nuolatiniai mėginimai Seime priimti Konstitucijoje įtvirtintą Šeimos sampratą griaunantį partnerystės įstatymą bei ratifikuoti Stambulo konvenciją nepaisant to, kad tokiems sprendimams nepritaria absoliuti dauguma Lietuvos piliečių, priešina, skaldo ir kiršina visuomenę, besikartojantys bandymai žūtbūt legalizuoti narkotikų vartojimą, atlaisvinti alkoholio ribojimus, įteisinti narkotikų vartojimo kambarius yra pavojingi ir nešantys mirtį. Valdančiosios Seimo daugumos planuojama ligoninių reforma naikinant rajonines ligonines sukels dar didesnį Lietuvos žmonių mirtingumą, laukti būtinos medicinos pagalbos teks dar ilgiau ir kainuos dar daugiau prarastų žmonių gyvybių, planuojama švietimo reforma naikinant rajonuose esančias mokyklas skatins naują emigracijos bangą ir dar labiau didins atotrūkį ir nelygybę tarp miestų ir regionų" – apibendrino K. Krivickas.

 

"Net ir per šį trumpą, dabartinės konservatorių vadovaujamos daugumos valdymo laikotarpį, buvo padaryta milžiniška žala visai Lietuvos valstybei ir tautai, ypač sveikatos apsaugos, užsienio politikos, ekonomikos bei energetikos srityse, kad Vyriausybės sprendimu įvestas galimybių pasas, priverstinis darbuotojų testavimas, prievartinis reikalavimas skiepytis ir kitų žmogaus teises ir laisves ribojančių priemonių naudojimas grubiai pažeidė ir toliau pažeidžia žmogaus teises ir laisves, Lietuvos Respublikos Konstituciją, kiršina visuomenę, sukelia perteklines mirtis. Konservatorių partijos pirmininko ir Užsienio reikalų ministro G. Landsbergio  ir visos Vyriausybės vykdoma kiršinanti ir provokacinė užsienio politika, sąlygoja milijardinius nuostolius valstybei, privačiam verslui bei kelia akivaizdžią grėsmę valstybės nacionaliniam saugumui." – Tautos ir teisingumo sąjungos (centristų – tautininkų) suvažiavimo dalyviams pareiškė P. Gražulis.

 

 

Petras Gražulis

 

LR Seimo narys

Aplinkos apsaugos komiteto narys

 

Tel. (8 5) 239 6638, mob. 8 698 42163

Faks. (8 5) 239 6556

El. p.: petras.grazulis@lrs.lt

 

 

 

2022-02-09

Informacija žiniasklaidai: P. Gražulis Seime įregistravo nulinio PVM tarifo maistui, degalams, šildymui ir trąšoms įstatymo projektą

Lietuvos Respublikos Seimo narys Petras Gražulis įregistravo pridėtinės vertės mokesčio pakeitimo įstatymo projektą, kuriuo siekiama nustatyti 0 proc. PVM tarifą visiems maisto produktams, išskyrus alkoholį ir tabaką, trąšoms, autotransporto degalams, visoms kuro, skirto gyvenamųjų patalpų šildymui, rūšims ir centriniam šildymui, tokiu būdu palengvinant mažiausias pajamas gaunančių gyventojų finansinę padėtį.

Nulinis PVM tarifas siūlomas dėl labai sparčiai augančių maisto, autotransporto degalų ir kuro, skirto gyvenamųjų patalpų šildymui, kainų ir atsižvelgiant į nulinį arba sumažintą PVM tarifą šioms prekėms Lenkijoje (išskyrus degalus – jiems Lenkijoje taikomas 8 proc. PVM tarifas). „Jei tokia PVM sistema Lenkijoje mažina skurdą ir amortizuoja minėtų prekių  ir paslaugų šuolius, tai veiks ir Lietuvoje", teigia P. Gražulis.

Absoliuti dauguma ES šalių taiko lengvatinius PVM tarifus maistui, šildymui, taip palengvindami mažesnių pajamų gyventojams išlaidų naštą. Nes kuo mažesnes pajamas gauna gyventojas, tuo didesnę dalį jo išlaidose sudaro maisto produktai.

LT piliečių pajamos, lyginant su kitomis ES valstybėmis yra smarkiai mažesnės, o PVM maistui – smarkiai didesnis, pvz. net 4 kartus daugiau, nei Lenkijoje.

Todėl Lenkijoje skurdo lygis yra mažesnis, nei Lietuvoje.

Be to, PVM mokesčio lengvatos maisto produktams neturi tik kelios ES valstybės, ir, deja, tarp jų yra ir Lietuva.

Nulinis PVM tarifas siūlomas dėl labai sparčiai augančių maisto, autotransporto degalų ir kuro, skirto gyvenamųjų patalpų šildymui, kainų ir atsižvelgiant į nulinį arba sumažintą PVM tarifą šioms prekėms Lenkijoje (išskyrus degalus – jiems Lenkijoje taikomas 8 proc. PVM tarifas). Jei tokia PVM sistema Lenkijoje mažina skurdą ir amortizuoja minėtų prekių  ir paslaugų šuolius, tai veiks ir Lietuvoje.

 

 

 

Petras Gražulis

 

LR Seimo narys

Aplinkos apsaugos komiteto narys

 

Tel. (8 5) 239 6638, mob. 8 698 42163

Faks. (8 5) 239 6556

El. p.: petras.grazulis@lrs.lt

 

 

 

2022-02-04

Policija, gavusi Seimo nario P.Gražulio pareiškimą, pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl nesantaikos kurstymo E. Jakilaičio prodiusuojamoje LRT laidoje „Lietuva kalba“

Vakar, 2022 02 03 d. Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas informavo, kad policija, gavusi ir įvertinusi Seimo nario P. Gražulio pareiškimą, pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl nesantaikos kurstymo E.Jakilaičio prodiusuojamoje LRT laidoje „Lietuva kalba", kurią veda R.Tapinienė, pagal baudžiamojo kodekso 170 straipsnio 2 dalį: „tas, kas viešai tyčiojosi, niekino, skatino neapykantą ar kurstė diskriminuoti žmonių grupę ar jai priklausantį asmenį dėl amžiaus, lyties, seksualinės orientacijos, neįgalumo, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų".

Seimo narys, Tautos ir teisingumo sąjungos pirmininkas Petras Gražulis į policiją kreipėsi  reaguodamas į milžinišką rezonansą ir nemažos dalies piliečių pasipiktinimą sukėlusį LRT laidos „Lietuva kalba" metu žiūrovų balsavimui suformuluotą klausimą „Ar reikėtų nesiskiepijusių žmonių gyvenimą paversti „pragaru" neleidžiant jiems net nusipirkti maisto parduotuvėje?" .

Remiantis P.Gražulio pareiškimu ikiteisminį tyrimą Nr. 01-1-03916-22 „dėl nesantaikos kurstymo LRT laidoje" pradėjo Vilniaus apskrities, vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto antrojo policijos komisariato 1- ojo veiklos skyriaus vyriausioji tyrėja A.Varnaitė.

 Petras Gražulis

LR Seimo narys