2013-11-30

Gaila, kad A.Lapinskas savo straipsnyje kruopščiai išcenzūravo mano paminėtus teisėsaugos atliktus silpnesnių žmonių KONKREČIUS fizinio ir psichinio žalojimo atvejus.

Gaila, kad A.Lapinskas savo straipsnyje kruopščiai išcenzūravo mano paminėtus teisėsaugos atliktus silpnesnių žmonių KONKREČIUS fizinio ir psichinio žalojimo atvejus, atliktus itin grubiai pažeidžiant įstatymus ir po kurių paminėtus kankinimo veiksmus atlikę teisėsaugininkai-teisėnaikininkai beveik visais atvejais buvo skatinami ir toliau daro karjerą:
1. Močiutėms taikomus kovinius veiksmus iki komos - 72 m.kaunietei vaikų darželio auklėtojai Agotai Ramanauskienei už neva neteisėtą prekybą jos išaugintais obuoliais;
2. Parversto ant žemės aukštielninko neįgalaus žmogaus daužymą šautuvo buože per lyties organus. K.Dudėnui tai darė kaukėtas policijos ar spec.tarnybos smogikas, sekdamas 1956 m.panašiai partizanų vadą A.Ramanauską kankinusiais KGB sadistais;
3. Niekuo dėto žmogaus inksto spardymą Jurbarko policijos areštinėje iki plyšimo (Miščiokaičiui);
4. Naktinės kratos vaikų akivaizdoje (keli šimtai gimdžiusių namuose, rež.I.Kurklietytės, BNS žurnalistėms ir pan.);
5. Vaikų tardymas nedalyvaujant tėvams Kaune;
6. Vaikų vežiojimas policijos automobilių šunims skirtuose narvuose ir pan.
Įstatymai draudžia atlikinėti kratas nepilnamečių akivaizdoje, bet LT teisės dėstytojai ir teisėsaugos vadovai savo studentus ir pavaldinius moko daryti kratas NKVD ir KGB stiliumi - paryčiais, vaikų akivaizdoje, jų tyčia neišleidžiant į mokyklą, kad jiems ir jų tėvams sukeltų kuo didesnę žalą. Ši praktika naudojama ne tik prieš žurnalistus, bet ir prieš kitus ne banditus: tokia kratų taktika masiškai taikoma taikiems, ne chuliganams, ne smurtautojams, pvz. mamoms, gimdžiusioms namuose, režisierei I.Kurklietytei, BNS žurnalistėms ir t.t. Tokias teisėsaugininkų žiaurybes tylėjimu arba net viešais pritarimais jau daug metų skatina beveik visi aukščiausieji politikai nepriklausomai nuo pareigų ir priklausomybės kuriai nors partijai ir dalis.
STT panaudojimas prieš žurnalistus- taip pat neteisėtas gen.prokuratūros veiksmas. STT nevadovauja šiam tyrimui-jam vadovauja gen.prokuratūra.
STT šiuo atveju naudojama neteisėtai, nes jų misija - kovoti su valstybės pareigūnų korupciją, o privačių asmenų, pvz.žurnalistų jie nei tardyti, nei kratyti, nei "palydėti į darbo vietą ir iš jos" (kaip kad padarė BNS žurnalistei J.Skėrytei -jie tokiu būdu apribojo jai laisvę neturėdami tam teismo leidimo) jie neturi teisės.
Jei bylą tiriančiam prokurorui reikia apklausti ne valdžios pareigūnus, tam jis turi naudoti ne STT, o policiją, arba kitus prokurorus. Bet kokiu atveju joks prokuroras ar teisėsaugininkas neturi teisės terorizuoti žurnalistų dėl jų informacijos šaltinių, nes teisę jų neatskleisti garantuoja įstatymas.
Šiuo atveju STT privalėjo atsisakyti dalyvauti, nebent paspaudė prezidentūra.
Kuriame ES šalies parlamente vidury dienos savo darbo vietoje suiminėjami žurnalistai?
LT spec.tarnybų, teisėsaugos vadovai, paskirti ir valdomi iš prezidentūros, tyčiojasi iš Seimo, gąsdina jį ir žurnalistus, demonstruoja galią ir rodo, kas čia šeimininkas. Neabejoju, kad toks sulaikymas yra neteisėtas, gaila, kad kol kas vis dar per daug politikų, apžvalgininkų ir publicistlu remia tokią antidemokratinę LT teisėsaugą, kas neleidžia Seimui vykdyti įstatymuose numatytą parlamentinę kontrolę.
http://www.delfi.lt/news/ringas/lit/a-lapinskas-violetinis-kosmaras-dar-tuno-seime.d?id=63404320

2013-11-28

Normalioje šalyje tokiems teisėsaugininkams-teisėnaikininkams už vaikų terorizavimą iškeltų bylą, išmestų iš darbo, o pas mus - myli.

Normalioje šalyje tokiems teisėsaugininkams-teisėnaikininkams už vaikų terorizavimą iškeltų bylą, išmestų iš darbo, o pas mus tokius žiaurybių ir vaiko teises saugančių įstatymų laužytojus myli, gerbia ir saugo politikai, teisėsaugos vadai, teisės mokslininkai ir dėstytojai, tokie kaip Karolis Jovaišas ir Saulius Greičius:

"STT pareigūnas kažkodėl nuvažiavo iki jų [J.Damulytės] namų, tačiau bute nieko nerado. „Tai tas darbuotojas palaukė, kol devynerių metų vaikas grįš namo iš mokyklos, pasekė jį į laiptinę, iki buto durų ir tam vaikui į rankas pateikė šaukimą į apklausą", – pasakojo BNS vadovė J.Eivaitė."
www.delfi.lt/news/daily/lithuania/stt-darbo-metodas-pasekti-vaika-iki-namu-duru.d?id=63392218

Prieš 120 metų turtingi žmonės padėdavo mitinguotojams už žmogaus teises ir laisvesapmokėdami advokatams , o dabar, deja, nepadeda

Prieš 120 metų turtingi žmonės padėdavo mitinguotojams už žmogaus teises ir laisvesapmokėdami advokatams , o dabar, deja, nepadeda:

"Apie Kražius išgirdo Prancūzija ir Vokietija. Praėjus metams po įvykių, prasidėjo bažnyčios gynėjų teismas. Gynėjų ginti stojo žymiausi carinės Rusijos advokatai. Juos bendromis jėgomis samdė vietos dvarininkai. Jų pastangų dėka nuteisti tik 4 Kražių bažnyčios gynimo organizatoriai, kuriems paliktos 1 metų laisvės atėmimo bausmės."
http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/kraziu-skerdynes-moteru-vienuolyno-iskeldinimas-virtes-beatodairiskomis-zudynemis.d?id=63377108

Už 54 žmonių žūtį sugriuvus "Maximos" parduotuvei Rygoje kaltė tenka ir Latvijos politikų korupcijai:

Už 54 žmonių žūtį sugriuvus "Maximos" parduotuvei Rygoje kaltė tenka ir Latvijos politikų korupcijai:

"...apie atsistatydinimą paskelbė Ekonomikos ministerijos valstybės kancleris Juris Pūcė, atsakingas už statybų sektorių, kai buvo paskelbta apie jo žmonos vadovaujamo labdaros fondo ryšius su statybų bendrove Re&Re, pastačiusia "Maxima" prekybos centrą."
http://www.delfi.lt/news/daily/world/po-maximos-griuties-is-posto-pasitraukes-latvijos-premjeras-prisiimu-politine-atsakomybe.d?id=63393758

2013-11-27

Kas labiau pūdo valstybę, ar visuomenininkai, ar politiniai bei teisėsaugos vadovai?

Kas labiau pūdo valstybę, ar visuomenininkai, ar politiniai bei teisėsaugos vadovai?
Valstybėms, kurios nori susilpninti Lietuvą, labiau apsimoka investuoti į LT teisėsaugos ir aukščiausių politikų pūdymą, nei į autoriaus patyčiomis ir pravardėmis į vieną krūvą su negeriečiais suverstais dorais visuomenininkais. Nes taip efektyviau silpnina LT, kurios vadovai savo valdžią stiprina ugdydami spec.tarnybų žiaurumą ir siundydami jas ant taikių piliečių:

Įstatymai draudžia atlikinėti kratas nepilnamečių akivaizdoje, bet LT teisės dėstytojai ir teisėsaugos vadovai savo studentus ir pavaldinius moko daryti kratas NKVD ir KGB stiliumi - paryčiais, vaikų akivaizdoje, jų tyčia neišleidžiant į mokyklą, kad jiems ir jų tėvams sukeltų kuo didesnę žalą. Ši praktika naudojama ne tik prieš žurnalistus, bet ir prieš kitus ne banditus: tokia kratų taktika masiškai taikoma prieš kitus taikius, ne chuliganus, ne vagis, ne smurtautojus tardomuosius ir kratomuosius, pvz.prieš mamas, gimdžiusias namuose, prieš režisierę I.Kurklietytę ir t.t. Tokias teisėsaugininkų žiaurybes tylėjimu arba net viešais pritarimais jau daug metų skatina beveik visi aukščiausieji politikai nepriklausomai nuo pareigų ir priklausomybės kuriai nors partijai. Nes LT valdžios pareigūnai mėgsta stiprinti savo valdžią gąsdindami taikius, dorus piliečius spec.tarnybu smurtu, bei terorizavimu, mušimu, tampymu po teismus.
STT panaudojimas prieš žurnalistus- taip pat neteisėtas gen.prokuratūros veiksmas. STT nevadovauja šiam tyrimui-jam vadovauja gen.prokuratūra.
STT šiuo atveju naudojama neteisėtai, nes jų misija - kovoti su valstybės pareigūnų korupciją, o privačių asmenų, pvz.žurnalistų jie nei tardyti, nei kratyti, nei "palydėti į darbo vietą ir iš jos" jie neturi teisės.


Jei bylą tiriančiam prokurorui reikia apklausti ne valdžios pareigūnus, tam jis turi naudoti ne STT, o policiją, arba kitus prokurorus. Bet
kokiu atveju joks prokuroras ar teisėsaugininkas neturi teisės terorizuoti žurnalistų dėl jų informacijos šaltinių, nes teisę jų neatskleisti garantuoja įstatymas.

Šiuo atveju STT privalėjo atsisakyti dalyvauti, nebent paspaudė prezidentūra.

Kuriame ES šalies parlamente vidury dienos savo darbo vietoje suiminėjami žurnalistai?


LT spec.tarnybų, teisėsaugos vadovai, paskirti ir valdomi iš prezidentūros, tyčiojasi iš Seimo, gąsdina jį ir žurnalistus, demonstruoja galią ir rodo, kas čia šeimininkas. Neabejoju, kad toks sulaikymas yra neteisėtas, gaila, kad kol kas vis dar per daug politikų remia tokią antidemokratinę LT teisėsaugą, kas neleidžia Seimui vykdyti įstatymuose numatytą parlamentinę kontrolę.
http://www.delfi.lt/news/ringas/lit/d-skarolskis-kedininkai-antiskalunininkai-juvenalines-justicijos-priesai-ir-kt.d?id=63345638

2013-11-26

54 žmones Rygos Maximoje pražudė begalinis pastatų savininko noras žmonių saugumo sąskaita užsidirbti kuo daugiau pelno?

54 žmones Rygos Maximoje pražudė begalinis pastatų savininko noras užsidirbti kuo daugiau pelno iš butų, kurie buvo statomi pastate, priglaustame prie parduotuvės? Parduotuvė privalėjo būti uždaryta, tuo labiau, kad vyko net trys statybos (ant stogo įrenginėjamas žiemos sodas ir perskaičiau, kad dar ir požeminė automobilių aikštelė įrenginėjama buvo vienu metu):

"[Architektas Einaras Vilnis] atkreipė dėmesį į tai, kad priekinė parduotuvės siena griuvo todėl, kad šalia stovinčio namo priekinė sieną išsilenkė į priekį, taip iš šono spausdama parduotuvės pastato plokštes."

http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/pasaulis/architektas-perspeja-apie-galima-salia-maximos-esancio-pastato-griuti-57-387742

Kaip paremti Dembavoje sudegintos moksleivės Evelinos artimiuosius dėl velionės atminimo išsaugojimo ir teisininkų apmokėjimo.

Kaip paremti Dembavoje sudegintos moksleivės Evelinos artimiuosius
dėl velionės atminimo išsaugojimo ir teisininkų apmokėjimo.
Norintys skirti Dembavoje sudegintos moksleivės Evelinos artimiesiems
finansinę paramą, skirtą velionės atminimo išsaugojimui ir apmokėti už
bylą atstovaujančių teisininkų paslaugas, gali tai padaryti pervedę
pinigų į specialią sąskaitą SEB banke.
Atsiskaitomoji sąskaita:
LT47 7044 0600 0272 1072.
Pervedant lėšas, būtina nurodyti jų paskirtį- "Evelinos D. šeimai".
http://www.aina.lt/panevezio-naujienos/dembavos-bendruomene-renka-aukas/


--
--
Naglis Puteikis
www.puteikis.lt; tel. 8-652-76250
www.facebook.com/puteikis

Apkaltą žiauriems teisėsaugininkams bei jų politiniams vadams, ar jų aukoms?

Apkaltą žiauriems teisėsaugininkams bei jų politiniams vadams, ar jų aukoms?
Apkaltas už dezinformaciją, neteisingumo bei dvigubų standartų diegimą, už kankinimus - močiutėms taikomus kovinius veiksmus iki komos (A.Ramanauskienei), parversto ant žemės aukštielninko neįgalaus žmogaus daužymą šautuvo buože per lyties organus (K.Dudėnui), niekuo dėto žmogaus inksto spardymą iki plyšimo (Miščiokaičiui), už psichologinį terorą - naktines kratas vaikų akivaizdoje, už vaikų tardymą nedalyvaujant tėvams, už vaikų vežiojimą policijos autimobilių šunims skirtuose narvuose ir pan. reikėtų taikyti žiauriųjų spec.tarnybų, policijos, prokuratūros vadovams ir juos globojantiems bei tuos brutalumus skatinantiems politikams.
Deja, daugiau, nei 1/4 Seimo narių - net 40 - mano, kad reikia bausti ne brutaliuosius teisėsaugininkus-teisėnaikininkus, o jų žiaurybių siekiančias išvengti aukas: iniciatyvą pradėti apkaltos procesą Seimo narei N. Venckienei pasirašė:
1. Eligijus Masiulis LS,
2. Algis Kašėta LS,
3. Gintaras Steponavičius LS,
4. Petras Auštrevičius LS,
5. Dalia Kuodytė LS,
6. Jurgis Razma TS-LKD,
7. Eugenijus Gentvilas LS,
8. Kęstutis Masiulis TS-LKD,
9. Arvydas Vidžiūnas TS-LKD,
10. Dalia Teišerskytė LS,
11. Sergejus Jovaiša TS-LKD,
12. Kazys Starkevičius TS-LKD,
13. Rokas Žilinskas TS-LKD,
14. Julius Sabatauskas LSDP,
15. Rimantė Šalaševičiūtė LSDP,
16. Marija Pavilionienė LSDP,
17. Mindaugas Bastys LSDP,
18. Algimantas Salamakinas LSDP,
19. Valentinas Stundys TS-LKD,
20. Pranas Žeimys TS-LKD,
21. Vytautas Juozapaitis TS-LKD,
22. Andrius Palionis LSDP,
23. Juras Požela LSDP,
24. Domas Petrulis LSDP,
25. Aleksandras Zeltinis LSDP,
26. Alma Monkauskaitė LSDP,
27. Milda Petrauskienė LSDP,
28. Darius Petrošius LSDP,
29. Arvydas Anušauskas TS-LKD,
30. Remigijus Šimašius LS,
31. Liutauras Kazlavickas TS-LKD,
32. Mantas Adomėnas TS-LKD,
33. Antanas Nesteckis LSDP,
34. Kristina Miškinienė LSDP,
35. Vitalijus Gailius LS,
36. Povilas Urbšys neprik.
37. Rima Baškienė neprik.
38. Vida Marija Čigriejienė TS-LKD,
39. Algis Strelčiūnas TS-LKD,
40. Irena Degutienė TS-LKD,
41. Antanas Matulas TS-LKD.
http://www.alfa.lt/straipsnis/15165669/Seimas.imsis.siulymo.pradeti.apkalta.Venckienei=2013-11-22_16-29/

2013-11-25

Kuo labiau pinga nafta ir atitinkamai benzinas ir dyzelinas, tuo smarkiau automobilines naftos dujas brangina Mažeikių nafta, remiama Kainų komisijos.

Kuo labiau pinga nafta ir atitinkamai benzinas ir dyzelinas, tuo smarkiau automobilines naftos dujas brangina Mažeikių nafta:
Prezidentės paskirtai Kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininkei Dianai Korsakaitei kažkas draudžia tikrinti "Mažeikių naftą"?
Džiaugsmingose publikacijose apie pingantį benziną ir dyzeliną kruopščiai apeinamas -slepiamas faktas, kad pingant naftai, benzino gavybai, turėtų pigti ir automobilinės naftos dujos - LPG, kurios yra šalutinis benzino produktas. Deja, šios dujos nuolat brangsta - nuo birželio mėn.jos pabrango 20-25%.
Matyt kaip visada įsijungia karteliniai, monopolistiniai "Mažeikių naftos" ir pan.susitarimai, prie kurių nedrįsta kišti nagų Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, vadovaujama Prezidentės paskirtos pirmininkės D.

Korsakaitės. O gal jai kažkas draudžia tikrinti "Mažeikių naftą"?:
http://www.delfi.lt/verslas/energetika/sekmingos-irano-derybos-atpigino-nafta.d?id=63367934

Ryžtingą pareiškimą dėl kaltų nustatymo turėjo paskelbti ir LT vadovai po moksleivės Evelinos sudeginimo Dembavoje, bet nepaskelbė, nes LT vadovai, skirtingai, nei Latvijos, neturi širdies.

Ryžtingą pareiškimą dėl kaltų nustatymo turėjo paskelbti ir LT vadovai po moksleivės Evelinos sudeginimo Dembavoje, bet nepaskelbė, nes LT vadovai, skirtingai, nei Latvijos, neturi širdies, todėl gen.prokuroras tiria siemkių ir lemputės neva vagystes, o 112 sistemos vagis dangsto:
"Stogo griūtis Rygoje esančiame prekybos centre "Maxima" yra sunkus nusikaltimas, kuris privalo būti nedelsiant ištirtas, o kaltininkai turi būti išaiškinti, Latvijos premjeras Valdis Dombrovskis pareiškė duodamas interviu pirmadienį. „Tai sunkus nusikaltimas, kuris turi būti atitinkamai vadinamas ir tiriamas, – jis sakė Latvijos visuomeninei televizijai. – Gelbėjimo darbai praktiškai baigti, ir dabar turime sutelkti dėmesį į du dalykus: pirma – pagalbą nukentėjusiems ir žuvusiųjų artimiesiems; antra – tyrimą ir kaltųjų patraukimą atsakomybėn." „Negali susiklostyti padėtis, kad niekas nebus įvardytas kaltu", – pažymėjo V.Dombrovskis, žadėdamas asmeniškai prižiūrėti tyrimą ir jo išvadas. V.Dombrovskis sakė, kad į tyrimą turėtų būti įtraukti užsienio ekspertai, kad visuomenė neabejotų, jog tyrimo rezultatai bus objektyvūs."


http://www.delfi.lt/news/daily/world/premjeras-rygos-prekybos-centro-griutis-yra-sunkus-nusikaltimas.d?id=63368300

Suomijos vyriausybės kontroliuojama transnacionalinė korporacija "Fortum" vėl naudojasi LT politikų paperkamumu ir mausto klaipėdiečius.

Suomijos vyriausybės kontroliuojama transnacionalinė korporacija "Fortum" vėl naudojasi LT politikų paperkamumu ir mausto klaipėdiečius.
Suomijos vyriausybės kontroliuojama transnacionalinė korporacija "Fortum", kurios vienas pagrindinių verslo partnerių yra "Gazprom", eilinį kartą naudojasi LT politikų paperkamumu ir mausto klaipėdiečius:

"Fortum Klaipėda", nuo liepos iki lapkričio pardavinėjusi savo šilumą po 7,43-7,5 ct/kWh, šį mėnesį už ją jau paprašė 14,63 ct/kWh - beveik du kartus daugiau. Spalį iš penkių pasiūlymus pateikusių gamintojų keturi šilumą pardavinėjo po 6,4-7,48 ct/kWh. O lapkritį pageidaujamos kainos jau šoktelėjo iki 12-16,2 ct/kWh, nors elementari logika lyg ir diktuoja, kad gaminant daugiau mažėja produkcijos savikaina. Lygiai prieš metus kai kurie NŠG šilumą tiekė po 9 ct/kWh. Praėjusios kadencijos Seime buvo priimtos įstatymo pataisos, kuriomis šilumos tiekėjai yra įpareigoti pirkti šilumą iš nepriklausomų gamintojų, jei ji yra nors cento dalimi pigesnė nei jų pačių gaminamos šilumos savikaina."

http://www.ve.lt/naujienos/ekonomika/ekonomikos-naujienos/sildymo-sezonas---puikus-metas-pasipelnyti-1101113/

Pompastiškas ministrės interviu slepia ministerijos tingumą, abejingumą, nesugebėjimą rinkti paprasčiausią informaciją.

Pompastiškas ministrės interviu slepia ministerijos tingumą, abejingumą, nesugebėjimą rinkti paprasčiausią informaciją.
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija niekaip nesugeba, o gal nenori suskaičiuoti, kiek gi Lietuvoje yra mamų, pagimdžiusių ir dorai išauginusių 5 ir daugiau vaikų. Todėl valstybė negali tinkamai pasirūpinti tokių mamų pensija, nes jos, augindamos tiek daug vaikų, nedirbo, taip nesukaupė pakankamo darbo stažo, todėl jų pensija -minimali.
Ar ne gėda visų Vyriausybių šios ministerijos ministrams, viceministrams , vakstybės sekretoriams, departamentų ir skyrių vadovams, kad tokio paprasto darbelio, kaip tikslus 5 ir 6 vaikus dorai išauginusių mamų skaičius, negali atlikti?
Sprendžiant iš pompastiško ministrės interviu - nė kiek negėda:
http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/a-pabedinskiene-ar-trauktis-spresiu-as-pati-o-ne-partija.d?id=63367388

FNTT vadovų atleidimo prieš tai juos sukompromituojant atliko tas pats saugumietis arba Daukanto aikštės gyventojas?:

FNTT vadovų atleidimo prieš tai juos sukompromituojant atliko tas pats saugumietis arba Daukanto aikštės gyventojas?:
"Schema labai panaši į
dabartinę – veikiantys
asmenys, režisieriai, autoriai
yra tie patys. Ir scenarijų
parašė, kaip ir šiuo, taip ir anuo atveju, Valstybės saugumo departamentas. Šiuo atveju turbūt nesuveikė mechanizmai ir G. Grina (VSD vadovas – LRT.lt) už tas klaidas turbūt atsakys ne tik prieš visuomenę, bet ir prieš scenarijaus autorius", – įsitikinęs Seimo Antikorupcijos komisijos pirmininkas, buvęs FNTT vadovas Vitalijus Gailius."
http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/k-grinius-pirma-karta-po-ilgo-laiko-prezidente-tapo-siek-tiek-pazeidziama.d?id=63366946

2013-11-23

Prezidentės paskirtai Kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininkei kažkas draudžia tikrinti "Mažeikių naftą"?

Prezidentės paskirtai Kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininkei kažkas draudžia tikrinti "Mažeikių naftą"?
Džiaugsmingose publikacijose apie pingantį benziną ir dyzeliną kruopščiai apeinamas -slepiamas faktas, kad pingant naftai, benzino gavybai, turėtų pigti ir automobilinės naftos dujos - LPG, kurios yra šalutinis benzino produktas. Deja, šios dujos nuolat brangsta - nuo birželio mėn.jos pabrango 20-25%.
Matyt kaip visada įsijungia karteliniai, monopolistiniai "Mažeikių naftos" ir pan.susitarimai, prie kurių nedrįsta kišti nagų Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, vadovaujama Prezidentės paskirtos pirmininkės Dianos

Korsakaitės. Gal jai kažkas draudžia tikrinti "Mažeikių naftą"?
http://m.lrytas.lt/-13849816691384843994-degalinėse-benzino-pardavimų-ir-kainų-rekordai.htm

Latvijos vadovai reikalauja iš savo teisėsaugos ryžtingo teisingumo, priešingai nei Lietuvos.

Latvijos vadovai reikalauja iš savo teisėsaugos ryžtingo teisingumo, priešingai nei Lietuvos.
Gaila, kad Lietuvos aukščiausieji vadovai moksleivės Evelinos sudeginimo Dembavoje atveju elgėsi priešingai, nei Latvijos prezidentas, kuris reikalauja, kad teisėsauga elgtųsi ryžtingai:


"Prezidentas teigė manantis, kad tragedijos priežastis turi tirti kviestiniai ekspertai iš užsienio, kurie neturi nieko bendro su Latvijos statybų verslu, nes kitu atveju kaltieji turės galimybę pusmetį pasiruošti gynybai ir atrodys lyg angelai. „Dabar daug ką reikia keisti. Pasaulyje tokiais atvejais nepaisoma, kad yra daug žmonių, kurie padėjo parašus ant dokumentų (pastato statybose, - DELFI past.), patenka į izoliatorius. Pageidautina, kad taip būtų ir pas mus", - sakė prezidentas."
http://www.delfi.lt/news/daily/world/latvijos-prezidentas-apie-tragedija-rygoje-tai-masine-zmogzudyste.d?id=63360710

Apkaltą žiauriems teisėsaugininkams bei jų politiniams vadams, ar jų aukoms?

Apkaltą žiauriems teisėsaugininkams bei jų politiniams vadams, ar jų aukoms?
Apkaltas už dezinformaciją, neteisingumo bei dvigubų standartų diegimą, už kankinimus - močiutėms taikomus kovinius veiksmus iki komos (A.Ramanauskienei), parversto ant žemės aukštielninko neįgalaus žmogaus daužymą šautuvo buože per lyties organus (K.Dudėnui), niekuo dėto žmogaus inksto spardymą iki plyšimo (Miščiokaičiui), už psichologinį terorą - naktines kratas vaikų akivaizdoje, už vaikų tardymą nedalyvaujant tėvams, už vaikų vežiojimą policijos autimobilių šunims skirtuose narvuose ir pan. reikėtų taikyti žiauriųjų spec.tarnybų, policijos, prokuratūros vadovams ir juos globojantiems bei tuos brutalumus skatinantiems politikams.
Deja, daugiau, nei 1/4 Seimo narių - net 40 - mano, kad reikia bausti ne brutaliuosius teisėsaugininkus-teisėnaikininkus, o jų žiaurybių siekiančias išvengti aukas: iniciatyvą pradėti apkaltos procesą Seimo narei N. Venckienei pasirašė:
1. Eligijus Masiulis LS,
2. Algis Kašėta LS,
3. Gintaras Steponavičius LS,
4. Petras Auštrevičius LS,
5. Dalia Kuodytė LS,
6. Jurgis Razma TS-LKD,
7. Eugenijus Gentvilas LS,
8. Kęstutis Masiulis TS-LKD,
9. Arvydas Vidžiūnas TS-LKD,
10. Dalia Teišerskytė LS,
11. Sergejus Jovaiša TS-LKD,
12. Kazys Starkevičius TS-LKD,
13. Rokas Žilinskas TS-LKD,
14. Julius Sabatauskas LSDP,
15. Rimantė Šalaševičiūtė LSDP,
16. Marija Pavilionienė LSDP,
17. Mindaugas Bastys LSDP,
18. Algimantas Salamakinas LSDP,
19. Valentinas Stundys TS-LKD,
20. Pranas Žeimys TS-LKD,
21. Vytautas Juozapaitis TS-LKD,
22. Andrius Palionis LSDP,
23. Juras Požela LSDP,
24. Domas Petrulis LSDP,
25. Aleksandras Zeltinis LSDP,
26. Alma Monkauskaitė LSDP,
27. Milda Petrauskienė LSDP,
28. Darius Petrošius LSDP,
29. Arvydas Anušauskas TS-LKD,
30. Remigijus Šimašius LS,
31. Liutauras Kazlavickas TS-LKD,
32. Mantas Adomėnas TS-LKD,
33. Antanas Nesteckis LSDP,
34. Kristina Miškinienė LSDP,
35. Vitalijus Gailius LS,
36. Povilas Urbšys neprik.
37. Rima Baškienė neprik.
38. Vida Marija Čigriejienė TS-LKD,
39. Algis Strelčiūnas TS-LKD,
40. Irena Degutienė TS-LKD,
41. Antanas Matulas TS-LKD.
http://www.alfa.lt/straipsnis/15165669/Seimas.imsis.siulymo.pradeti.apkalta.Venckienei=2013-11-22_16-29/

2013-11-22

Kodėl dėl režisierės persekiojimo tyli iškilūs LT žmogaus teisių gynėjai ir teisės mokslininkai, pvz.Jovaišas?

Kodėl dėl režisierės persekiojimo tyli iškilūs LT žmogaus teisių gynėjai ir teisės mokslininkai, pvz.Jovaišas?
Kodėl neįvertina žemiau aprašymų pseudoteisingumų? Nedrįsta? Patys bijo LT žiauriųjų teisėsaugininkų?:

" Vis dar laukia per kratą
paimtų daiktų I. Kurklietytė prisipažino, kad ją
labiau neramina jos filmo
„Lengvas raganavimas" herojų
likimas. Nes kol kas minėtame
meniniame filme
nusifilmavusios namuose gimdžiusios moterys ir
kūdikius priimti padėjusios
pribuvėjos – vis dar nežinioje
dėl tyrimo baigties. „Viskas iki šiol įstrigę nežinioje.
Laukiame atsakymo iš
Strasbūro. Moterys kreipėsi į
Strasbūrą, tačiau bylos baigtis
vis dar nėra aiški, -

apgailestavo režisierė. - Iki šiol negrąžinti ir iš manęs, kaip iš liudininkės, kratų metu paimti daiktai: kompiuteriai, filmo laikmenos – visa filmo medžiaga. Tačiau aš ir nededu ypatingų pastangų visko atsiimti. Tiesiog garbingai laukiu, kada paimtos filmo laikmenos bus grąžintos. Tik iki šiol jokių žinių nėra. Bet jei žmonės buvo apkaltinti, turi būti priimti sprendimai. Juk bylos kažkaip baigiasi."
http://www.delfi.lt/pramogos/zmones/po-skandalo-del-filmo-apie-gimdyves-rezisierei-i-kurklietytei-nauji-nemalonumai-teisme.d?id=63350696

2013-11-21

J.Sabatauskas, atsisėdęs į A.Kubiliaus vietą, įtikino TS-LKD frakciją balsuoti už tai, kad pedofilijai ir toliau būtų taikoma senatis.

J.Sabatauskas, atsisėdęs į A.Kubiliaus vietą, įtikino TS-LKD frakciją balsuoti už tai, kad pedofilijai ir toliau būtų taikoma senatis.

Prieš dvi savaites Seimui svarstant opozicijos siūlomus klausimus V.Vasiliauskas pateikė N.Venckienės ir jo pateiktą Baudžiamojo kodekso (toliau BK) pataisą, siūlydami pailginti kalėjimo bausmes už pedofiliją ir netaikyti senaties už pedofilinius nusikaltimus:

http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=445221

Projekto rengėjai - V.Vasiliauskas argumentavo, kad patyręs seksualinę prievartą vaikas gali išdrįsti dėl to pasiskųsti tik praėjus daugeliui metų, o esant dabartinei 25 metų senačiai, tokio skundo, paduoto vėliau, niekas nebenagrinėtų.

Pagal Seimo statutą BK keitimui reikalinga Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto išvada. Be abejo, nieko nenustebino, kad šis komitetas pasiūlė minėtą N.Venckienės ir V.Vasiliausko pataisą atmesti:

http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=457925

Pagal Statutą Teisės ir teisėtvarkos komiteto išvadą Seimo posėdyje perskaito įgalioti komiteto nariai. Pranešėjais buvo paskirti Julius Sabatauskas ir Vitalijus Gailius. Išvadą, kad reikia atmesti siūlomą pataisą reikia perskaityti iš tribūnos, ką šio komiteto pirmininkas J.Sabatauskas ir padarė.

Tačiau užuot, kaip Statute ir nustatyta, grįžęs į savo vietą, jis atsisėdo į A.Kubiliaus - TS-LKD frakcijos seniūno vietą (A.Kubilius buvo tuo metu išėjęs). Seime frakcijos nariai sėdi kartu jiems numatytose pastoviose vietose. J.Sabatausko vieta yra priešingoje salės dalyje, nei kad TS-LKD vietos.

TS-LKD frakcijos nariai iš tokio J.Sabatausko poelgio ėmė juoktis – tipo, pokštauja. Tačiau J.Sabatauskas tuo momentu, kai pirmininkaujantis Seimo posėdžiui paskelbė balsavimą „kas už tai, kad pritartume Teisės ir teisėtvarkos komiteto išvadai, kad reikia atmesti siūlomą pataisą" pakėlė nykštį į viršų, rodydamas TS-LKD frakcijai, kad reikia jam pritarti. TS-LKD frakcijos nariai toliau juokėsi. Matydamas, kad čia jau viskas iš tikrųjų labai rimta, puoliau šaukti, kad čia labai piktas pokštas. Deja, mano balsas paskendo garsiame frakcijos kolegų juoke ir J.Sabatauskas nugalėjo TS-LKD: iš šios frakcijos net 10 buvo už tai, kad negriežtintume bausmių už pedofiliją ir toliau už tokius nusikaltimus taikytume senatį, leisdami daliai pedofilų išsisukti nuo bausmės, 3 buvo už pataisą (R.Kupčinskas, N.Puteikis ir S.Jovaiša), o vienas – K.Kuzminskas susilaikė:

http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_sale.bals?p_bals_id=-16982&p_var=1

Ačiūdiev, kad J.Sabatausko nuvestų šunkeliais Seimo narių iš įvairių frakcijų nepakako ir minėtai pataisai pavyko pritarti pirmojoje – pateikimo stadijoje. Toliau ji bus nagrinėjama Sveikatos reikalų komitete.

Bandymas sustabdyti Seimo narių algų didėjimą nepavyko, nes vėl įsijungė teisininkų doktrina, neva tai prieštarauja Konstitucijai:

Bandymas sustabdyti Seimo narių algų didėjimą nepavyko, nes vėl įsijungė teisininkų doktrina, neva tai prieštarauja Konstitucijai: 

Šiandien, 2013 11 21 Seimas atmetė pasiūlymą metams pratęsti Seimo narių ir kitų politikų algų sumažinimą remdamasis Teisės ir teisėtvarkos komitete valdančios koalicijos balsais patvirtinta nuomone, kad Seimo narių ir kitų politikų algų įšaldymas prieštarautų LR Konstitucijai. Dėl tokio sprendimo Seimo narių ir kitų politikų, kurių nebuvo padidintos nuo spalio 1, algos nuo 2014 01 01 d. padidės apie 30 proc., pvz. Seimo nariams padidės nuo 1300 iki 2200 ar pan.
Balsavimo rezultatai: http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_sale.bals?p_bals_id=-17130&p_var=1

Puiki proga teisingai atlyginti teisėjams, kurie nusprendė pabūti teisėjais patys savo byloje ir panaikinti Konstitucinį Teismą

N.P.: už dvigubų standartų taikymą - socialinio neteisingumo didinimą, progresinių mokesčių iš esmės uždraudimą- būtų puiki proga teisingai atlyginti teisėjams, kurie nusprendė pabūti teisėjais patys savo byloje ir panaikinti Konstitucinį Teismą perduodant jo funkcijas Aukščiausiajam Teismui, kaip yra kai kuriose ES šalyse:
A.Butkevičius: "[Konstitucinio Teismo] sprendimas kompensuoti teisėjų atlyginimus, tačiau nekompensuoti tėvystės išmokų neturi ekonominės logikos."

2013-11-20

Puikus A.Ramonaitės straipsnis apie neteisingumą Lietuvoje.

Puikus A.Ramonaitės straipsnis apie neteisingumą Lietuvoje.
N.P.: Tuos komentarus prieš A.Patacką rašo iš biudžeto gautomis lėšomis keletos partijų samdiniai, o su A.Ramonaite besąlygiškai sutinku:

"tai, ką padarė valstybės institucijos, yra labai baisus dalykas – Patackas pastatytas į vieną gretą su Uspaskichu, o visuomenei akivaizdžiai parodyta, kad valstybinis „teisingumas" Lietuvoje neturi nieko bendro su morale ir su sveiku protu. Akivaizdžiu veiksmu patvirtinta tai, kuo daug žmonių yra seniai įsitikinę – kad valstybės „teisingumo" sistema yra tik įrankis, kurį galima panaudoti bet kur ir bet kam sudoroti. Taip galvojo tie, kurie nuo pat pradžių nepasitikėjo nepriklausoma Lietuvos valstybe ir iš jos šaipėsi. Su tuo nenorėjo sutikti tie žmonės, kurie ją kūrė. O dabar ta valstybė atsisuko prieš juos ir pervažiavo bukais vikšriniais ratais."
http://www.alfa.lt/straipsnis/15165003/Ramonaite..valstybinis.teisingumas.Lietuvoje.neturi.nieko.bendro.su.morale.ir.su.sveiku.protu=2013-11-20_10-13/

LT vadovai savo valdžią stiprina ugdydami spec.tarnybų žiaurumą ir siundydami jas ant taikių piliečių:

LT vadovai savo valdžią stiprina ugdydami spec.tarnybų žiaurumą ir siundydami jas ant taikių piliečių:
Įstatymai draudžia atlikinėti kratas nepilnamečių akivaizdoje, bet LT teisės dėstytojai ir teisėsaugos vadovai savo studentus ir pavaldinius moko daryti kratas NKVD ir KGB stiliumi - paryčiais, vaikų akivaizdoje, jų tyčia neišleidžiant į mokyklą, kad jiems ir jų tėvams sukeltų kuo didesnę žalą. Ši praktika naudojama ne tik prieš žurnalistus, bet ir prieš kitus nebanditus: tokia kratų taktika masiškai taikoma prieš kitus taikius, nechuliganus, nevagis tardomuosius ir kratomuosius, pvz.prieš mamas, gimdžiusias namuose, prieš režisierę I.Kurklietytę ir t.t. Tokias teisėsaugininkų žiaurybes tylėjimu arba net viešais pritarimais jau daug metų skatina beveik visi aukščiausieji politikai nepriklausomai nuo pareigų ir priklausomybės kuriai nors partijai. Nes LT valdžios pareigūnai mėgsta stiprinti savo valdžią gąsdindami taikius, dorus piliečius spec.tarnybu smurtu, bei terorizavimu, mušimu, tampymu po teismus.
STT panaudojimas prieš žurnalistus- taip pat neteisėtas gen.prokuratūros veiksmas. STT nevadovauja šiam tyrimui-jam vadovauja gen.prokuratūra.
STT šiuo atveju naudojama neteisėtai, nes jų misija - kovoti su valstybės pareigūnų korupciją, o privačių asmenų, pvz.žurnalistų jie nei tardyti, nei kratyti, nei "palydėti į darbo vietą ir iš jos" jie neturi teisės.

Jei bylą tiriančiam prokurorui reikia apklausti ne valdžios pareigūnus, tam jis turi naudoti ne STT, o policiją, arba kitus prokurorus. Bet
kokiu atveju joks prokuroras ar teusėdaugininkas neturi teisės terorizuoti žurnalistų dėl jų informacijos šaltinių, nes teisę jų neatskleisti garantuoja įstatymas.

Šiuo atveju STT privalėjo atsisakyti dalyvauti, nebent paspaudė prezidentūra.
Kuriame ES šalies parlamente vidury dienos savo darbo vietoje suiminėjami žurnalistai?

LT spec.tarnybų, teisėsaugos vadovai, paskirti ir valdomi iš prezidentūros, tyčiojasi iš Seimo, gąsdina jį ir žurnalistus, demonstruoja galią ir rodo, kas čia šeimininkas. Neabejoju, kad toks sulaikymas yra neteisėtas, gaila, kad kol kas vis dar per daug politikų remia tokią antidemokratinę LT teisėsaugą, kas neleidžia Seimui vykdyti įstatymuose numatytą parlamentinę kontrolę.

2013-11-15

Teisės dėstytojai, prokuratūros ir policijos vadovai NUOLAT apsiputoję įrodinėja, kad GRUBUS JĖGOS NAUDOJIMAS ne prieš banditus, o prieš vaikus, senelius ir moteris yra "vsio zakonno":

Teisės dėstytojai, prokuratūros ir policijos vadovai NUOLAT su didžiuliu įkarščiu įrodinėja, kad GRUBUS JĖGOS NAUDOJIMAS ne prieš banditus, o prieš vaikus, senelius ir moteris yra "vsio zakonno":
Deja, kaip ir aname Seime , taip ir šitame daugiau nei pusė Seimo narių vis dar remia antiįstatyminę, antidemokratinę spec.tarnybų ir prokuratūros veiklą ir tokios įstatymo pataisos nuolat atmetamos. Beje, Seimo nariai, gindami antivakarietiškos kultūros LT jėgos struktūras, pasiremia teisės dėstytojų argumentacija, kad su teisėsauga Lietuvoje viskas yra labai gerai, o politikai jokiu būdu negali kištis, kad nesugadintų tokio puikaus teisėsaugos darbo.
Tuo naudojasi spec.tarnybos ir prokuratūra ir su kiekvieną kart jų antidemokratiniai, antikonstituciniai ir smurto proveržiai prieš vaikus, senukus, moteris, o dabar jau ir prieš žurnalistus, vis intensyvėja.
Be to, ne tik Seimas, su kurio pritarimu skiriami tokie žiaurūs ir antieuropietiškai nusiteikė jėgos struktūrų vadovai skiriami, bet ir Prezidentė, kuris tokius brutalios jėgos mėgėjus skiria į šias pareigas gavusi Seimo pritarimą, deja ir ji toleruoja tokį teisėsaugos ir spec.tarnybų smurtą ir įstatymų pažeidinėjimą.
Dalyvavau per pastaruosius porą metų daugelyje TV laidų ir komentavau panašius neteisėtus teisėsaugos veiksmus - grubius įstatymų pažeidimus: vaikų vežiojimas policijos automobiliuose šunims skirtuose narvuose, vaikų apklausa nepranešus ir nedalyvaujant tėvams, naktinės kratos, kratos vaikų akivaizdoje, teismų sprendimų dėl kratos nedavimas, parverstų ant žemės invalidų daužymas policijos šautuvo buože per lyties organus, keturiems laikant spardymas policininko batais negrįžtamai sužalojant inkstą, močiutės mušimas koviniais policininko veiksmais, kol ji pateko į komą ir pan. LRT laidose dalyvaujantys teisės dėstytojai, prokuratūros ir policijos vadovai nuolat su didžiuliu įkarščiu šaukia, kad toks grubus jėgos naudojimas ne prieš banditus, o prieš vaikus, senelius ir moteris yra "vsio zakonno" ir jį tęsia, šį kartą panaudodami prieš žurnalistus (gerai, kad dar nemušė, bet nedaug trūko - dviem žurnalistėm sutriko sveikata).
Kokia prasmė leisti įstatymus, jei juos savaip - enkavėdistiškais arba geriausiu atveju sovietiniais metodais savavališkai ir neteisėtai papildo teisėsaugininkai, o Prezidentė tokius antidemokratinius ir žiaurius veiksmus, juos atliekančius teisėsaugininkus ir jų vadovus vis tiek LABAI TVIRTAI palaiko, nekreipdama dėmesio į vis didėjantį jėgos struktūrų smurtą prieš silpnesnius visuomenės narius?

Teisėsaugininkai enkavėdistiškais, savavališkais veiksmais neteisėtai iškraipo įstatymus ir skatina jėgos struktūrų terorą prieš silpnesniuosius:

Teisėsaugininkai enkavėdistiškais, savavališkais veiksmais neteisėtai iškraipo įstatymus ir skatina jėgos struktūrų terorą prieš silpnesniuosius:
Dalyvavau prieš metus LRT laidoje ir komentavau panašius neteisėtus teisėsaugos veiksmus - grubius įstatymų pažeidimus: vaikų vežiojimas policijos automobiliuose šunims skirtuose narvuose, vaikų apklausa nepranešus ir nedalyvaujant tėvams, naktinės kratos, kratos vaikų akivaizdoje, teismų sprendimų dėl kratos nedavimas, parverstų ant žemės invalidų daužymas policijos šautuvo buože per lyties organus, keturiems laikant spardymas policininko batais negrįžtamai sužalojant inkstą, močiutės mušimas koviniais policinininko veiksmais, kol ji pateko į komą ir pan. LRT laidoje dalyvavę teisės dėstytojai, prokuratūros ir policijos vadovai apsiputoję šaukė, kad toks teroras yra "vsio zakonno". Kokia prasmė leisti įstatymus, jei juos savaip - enkavėdistiškais arba geriausiu atveju sovietiniais metodais savavališkai ir neteisėtai papildo teisėsaugininkai, o Prezidentė tokius antidemokratinius ir žiaurius veiksmus vis tiek palaiko?:

"J.Eivaitė taip pat atkreipė dėmesį į tai, kad iki šiol liudininkams slaptos informacijos nutekinimo byloje neleista pasidaryti teisėjo ar prokuroro nutarčių kopijų – teisėjo nutarimą atskleisti informacijos šaltinį buvo leista nusirašyti, o kratos sankcija tik parodyta."

2013-11-14

Europoje rinkėjai prokurorą gali keisti per kiekvienus parlamento rinkimus.

Europoje rinkėjai prokurorą gali keisti per kiekvienus parlamento rinkimus.
Pagaliau teisės profesoriai pradeda pasakoti, kad Europoje yra priešingai, nei Lietuvoje, t.y.prokurorams tiesioginę įtaką daro ir jų kontrolę vykdo rinkėjai (o ne teisėsaugininkų cecho ir elito aljansas kaip kad pas mus):
per kiekvienus parlamento rinkimus padirinkdami kitas partijas ir taip pakeisdami Vyriausybę, turi galimybę pakeisti ir teisingumo ministrą, vykdantį gen.prokuroro pareigas arba turintį teisę tokį atleisti ir paskirti naują (panašiai yra Estijoje):
"V. Nekrošius pirmenybę teiktų Prancūzijos modeliui, kur generalinis prokuroras ir teisingumo ministras yra vienas ir tas pats asmuo, turintis pavaduotoją - valstybės prokurorą. Tad ten generalinis prokuroras keičiasi kartu su vyriausybe."
http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/generalinio-prokuroro-posto-ypatumai-isbuti-visa-kadencija-neimanoma.d?id=63283322

2013-11-13

Kaip įtikinti Seimą ir Prezidentę, kad spec.tarnybų ir prokuratūros vadai, bei viederiški teisėjai, turi laikytis įstatymų ir vakarietiškos kultūros?

N.P.: gaunu klausimų dėl savo komentarų, pvz.:
"p. Nagli - ką Jūs, kaip seimo narys padarėte, kad taip nebutu, be sio rasinejimo delfyje? klausimas konkretus, todel noretusi konkretaus atsakymo? Jus asmeniskai, ka padarete be to, kad cia ivardinate kas jums nepatinka? konkretus klausiams, tad noretusi konkretaus atsakymo."
arba:
"Nagliau, o kai teisėsaugininkai taip elgiasi prieš ne žurnalistus, Jūsų komentaru kažkaip nemačiau, straipsnių irgi, ir šiaip BNS ir Jus buvote ramus. Sėkmes galvojant ką ir už ką Jus dirbate".

N.P.: įveskite į googlį mano pavardę ir sąvokas "policija, teisėsauga, smurtas, Ramanauskienė, buožė, daužyti, spardyti, atmušti inkstą" - bus šimtai publikacijų bei komentarų, kuriuos nuolat rašau apie teisėsaugos smurtą prieš silpnesnius. Turtingų ir įtakingų jie bijo, o pažeminimą, kurį patiria dėl tos baimės, išlieja ant negalinčių apsiginti. Už tokius komentarus ir viešus pasisakymus dukart svarstytas Seimo etikos komisijoje, ne kartą man TV laidų, kur apie tai kalbėjau, pertraukų metu man grasino policijos vadai, pvz. Lančinskas, Vilniaus operatyvininkų vadas grasino tiesoginiame eteryje LRT, Seimo etikos sargai skyrė įspėjimus ir t.t.
Beje, dalyvavau nemažai teismų posėdžių, stengdamasis dalyvavimu palaikyti nukentėjusius nuo spec. tarnybų ir prokuratūros žiaurybių. Gaila, kad kol kas dauguma teisėjų palaiko jėgos struktūrų smurtą.
Nuo pat tapimo Seimo nariu 2011 rugsėjo mėn.siekdamas pakeisti Seimo teigiamą požiūrį į LT teisėsaugą kaip į šventą ir neliečiamę šventą karvę rengiau spaudos konferencijas apie teisėsaugos smurtą, pasisakiau apie tai daugybėje TV laidų, rašiau straipsnius apie konkrečius teisėsaugos smurto atvejus, dalyvavau Antikorupcijos komisijos veikloje tiriant teisėsaugos ir spec.tarnybų atliekamus įstatymų pažeidimus ir visą šią informaciją teikiau Seimo nariams, kad jie balsuotų už parlamentinės kontrolės stiprinimą teisėsaugai.
Deja, kaip ir aname Seime , taip ir šitame daugiau nei pusė Seimo narių vis dar remia antiįstatyminę, antidemokratinę spec.tarnybų ir prokuratūros veiklą ir tokios įstatymo pataisos nuolat atmetamos. Beje, Seimo nariai, gindami antivakarietiškos kultūros LT jėgos struktūras, pasiremia teisės dėstytojų argumentacija, kad su teisėsauga Lietuvoje viskas yra labai gerai, o politikai jokiu būdu negali kištis, kad nesugadintų tokio puikaus teisėsaugos darbo.
Tuo naudojasi spec.tarnybos ir prokuratūra ir su kiekvieną kart jų antidemokratiniai, antikonstituciniai ir smurto prieš vaikus, senukus, moteris, o dabar jau ir prieš žurnalistus vis intensyvėja.
Be to, ne tik Seimas, su kurio pritarimu skiriami tokie žiaurūs ir antieuropietiškai nusiteikė jėgos struktūrų vadovai skiriami, bet ir Prezidentė, kuris tokius brutalios jėgos mėgėjus skiria į šias pareigas gavusi Seimo pritarimą, deja ir ji toleruoja tokį teisėsaugos ir spec.tarnybų smurtą ir įstatymų pažeidinėjimą.
Kaip dar įtikinti Seimą ir Prezidentę, kad spec.tarnybų ir prokuratūros vadai, bei viederiški teisėjai, kurie paleidžia mafijozis už juokingą užstatą, bet milžiniška jėga brutaliai užgriūna silpnesnius, turi laikytis įstatymų ir Vakarų Europos teisinės kultūros, kuri numato pagarbą žmogaus teisėms?

Sudaužyto stiklinio stogelio byloje prokuratūra gynė nukentėjusias, o policija stojo azerbaidžaniečių pusėn

N.P.: tolesni viešbutyje „Green Kotel Vilnius" girtų azerbaidžaniečių sudaužyto stiklinio stogelio virš mano žmonos ir dukros tuo jas sužalojant įvykiai parodė, kad bylą tirianti prokurorė tinkamai atstovavo mano nukentėjusią dukrą ir tuo iš dalies pataisė pašlijusią prokuratūros reputaciją. Tačiau jei nebūtų mažametė nukentėjusi, tai teisės sistema mūsų šeimą būtų traiškiusi be gailesčio ir toliau, nes gera įvykių raida susijusi tik su mažametės gynimu, apie ką aprašysiu toliau. Bet kokiu atveju esu dėkingas prokurorei Renatai Augutavičienei ir jos vadovautai policijos tyrėjai Vareikienei už sąžiningą ir greitą mano dukros ir žmonos gynimą. Tuo tarpu smerkiamų žodžių dėl konkrečių šios bylos policinininkų neatsiimu, nes teismo metu vienas iš dviejų policininkų toliau melavo – teigė, kad mano žmona su kruvina galva grasino susprogdinti viešbutį, jei policininkai nesulaikys stiklinės metikų. Ji negrasino - tas matosi ir girdisi viešbučio ir laidos „Farai" įrašuose. Belieka pasidžiaugti, kad kitas policininkas nebesityčiojo, kaip iškart po įvykio ir nemelavo, kaip jo kolega, bet policijos elgesys, ypač jos vadų, kurie iškart po įvykio man daug kartų grasino, yra pasibaisėtinas, ką matome ryto kratose pas režisierę jos nepilnamečių vaikų akivaizdoje ir neleidžiant jų išeit į mokyklą, bei panašiose žiauriosiose akcijose (kurios netaikomos turtingų ir įtakingų mafijozių atvejais):

Sostinės policija nuo pat pradžių neįžvelgė šiame įvykyje didžiulio kriminalo, tačiau N.Puteikis reikalavo tirti nusikaltimą, reikalavo sankcijų įtariamiesiems ir grasino steigti savigynos būrius, skirtus kovoti net ne su chuliganais, o su policininkais ir prokurorais. Po įvykio įsikarščiavęs N.Puteikis interviu delfi.lt aiškino, kad Lietuva atrodo gėdingai, kai čia esą sudaromos sąlygos nebaudžiamai siautėti kitataučiams. „Noriu pasakyti: jeigu jie šituos azerbaidžaniečius išsukinės, aš tikrai steigsiu savigynos būrius. Ir man visiškai nusispjauti į mūsų prokurorus. Čia tipinė situacija – mūsų prokurorai ir policija visada stoja agresoriaus pusėn. Visada. Neatsimenu normalaus tyrimo, kuris turėtų būti Vakarų civilizacijose. Mes kažkokia, atsiprašant, pasaulio šiknos skylė, kažkas siaubingo ir nesuvokiamo!"

N.P.: Mano žmona ir dukra neprašė, nepretendavo ir negavo jokios draudimo kompanijos kompensacijos, todėl čia yra klaida ir prašyčiau straipsnio autoriaus ją pataisyti: „Nukentėjusiomis po šio įvykio pripažintos motina ir dukra. Nagrinėjant S.Asgarovo bylą, į teismą kreipėsi ir draudimo kompanija, prašydama atlyginti 3 875 litų turtinę žalą. Padengti nuostolius draudikai pareikalavo iš teisiamojo. S.Asgarovas nedelsdamas sumokėjo 1 000 litų, o likusią sumos dalį įsipareigojo pervesti per tris mėnesius".

N.P.: viešbutis paprašė iš viešbučio atlyginti žalą už sudaužytą stiklą -5000 Lt, o draudimas atlygino tik 4000 Lt, nes 1000 Lt buvo franšizė, todėl viešbutis pareikalavo iš azerbaidžaniečio to tūkstančio, kurį jis atlygino. Tą patį padarė ir draudimas – paprašė, kad azerbaidžanietis atlygintų jų patirtą žalą. Tą patį padarė ir Ligonių kasos už mano žmonai ir dukrai suteiktą medicininę pagalbą.

Azerbaidžanietis atlygino žalą visiems juridiniams asmenims, bet tik ne mano dukrai ir žmonai, todėl ir bylinėjomės.

S.Asgarovas visiškai pripažino savo kaltę, gailėjosi ir atsiprašė dėl nelaimės, susitaikė su nukentėjusiaisiais, pasižadėjo atlyginti žalą tik tuomet, kai paskutiniame teismo posėdyje buvo apklaustas liudininkas, kuris gyvena priešais esančiame name ir kuris papsakojo, kad tą vakarą tame viešbučio kambaryje buvo geriama, šūkaujama, jis nulat pažiūrėdavo dėl tų riksmų per savo balkoną, kas ten darosi ir matydavo, kad vemdavo per palangę, rūkė atsidarę langą ir pan.

P.S.: N.P.: žemutinei teisėsaugininkų grandžiai būtina kelti algas, o Seimo nariams ir kitiems aukštiems pareigūnams negalima kelti (dėl tokio įstatymo projekto renku Seimo narių parašus), bet mažos algos negali suteikti teisėsaugininkams teisę tyčiotis iš vaikų, senelių, moterų, žurnalistų ir su jais žiauriai elgtis. Nes jų mušami ir ujami neturtingi, silpni žmonės, pvz. 34 m. Kauno policininkės pritaikius kovinius veiksmus į komą pasiųsta 72 m. vaikų darželio auklėtoja A.Ramanauskien uždirbdavo dar mažiau.

http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/nusikaltimaiirnelaimes/prokuratura-nori-nutraukti-byla-studentui-is-azerbaidzano-suzalojusiam-seimo-nario-naglio-puteikio-zmona-ir-dukra-59-384040

Teisėsaugos vadovai piliečius laiko neturtingais banditais ir su jais elgiasi kaip sovietmečiu:

Teisėsaugos vadovai piliečius laiko neturtingais banditais ir su jais elgiasi kaip sovietmečiu:
LT teisėsaugos vadovai, juos paskyrusi prezidentūra ir teisės profesoriai visus piliečius laiko neturtingais banditais ir su jais elgiasi žiauriai ir neteisėtai (turtingus mafijozius gerbia, prieš juos lankstosi ir juos paleidžia už užstatą arna nuteisia lygtinai): kratas pas režisierę Kurklietytę dėl to, kad ji nufilmavo meninį filmą apie namuose gimdančias mamas, krata buvo daroma nuo 6.00 ryto, vaikų akivaizdoje, jie nebuvo išleisti į mokyklą, nebuvo įteiktos teismo sprendimų kopijos ir kratos orderiai. Dalyvavau LRT laidoje ir komentavau šiuos neteisėtus teisėsaugos veiksmus kaip grubų įstatymų pažeidimą. Laidoje dalyvavę teisės dėstytojai, prokuratūros ir policijos vadovai apsiputoję šaukė, kad nieko panašaus ir kad toks tenoras yra "vsio zakonno". Kokia prasmė leisti įstatymus, jei juos savaip - NKVD-istiškais arba geriausiu atveju sovietiniais metodais savavališkai ir neteisėtai papildo teisėsaugininkai, o Prezidentė juos vis tiek palaiko?:

"J.Eivaitė taip pat atkreipė dėmesį į tai, kad iki šiol liudininkams slaptos informacijos nutekinimo byloje neleista pasidaryti teisėjo ar prokuroro nutarčių kopijų – teisėjo nurodymą atskleisti informacijos šaltinį buvo leista nusirašyti, o kratos sankcija tik parodyta."
http://m.15min.lt/id/aktualu/lietuva/lietuvos-zurnalistai-nezinome-kaip-elgtis-per-kratas-nes-tokiu-ziniu-iki-siol-nereikejo-56-384442?cf=df

Teisėsaugos vadovai piliečius laiko neturtingais banditais ir su jais elgiasi žiauriai bei neteisėtai:

Teisėsaugos vadovai piliečius laiko neturtingais banditais ir su jais elgiasi žiauriai bei neteisėtai:
LT teisėsaugos vadovai, juos paskyrusi prezidentūra ir teisės profesoriai visus piliečius laiko neturtingais banditais ir su jais elgiasi žiauriai ir neteisėtai (turtingus mafijozius gerbia, prieš juos lankstosi ir juos paleidžia už užstatą arna nuteisia lygtinai): kratas pas režisierę Kurklietytę dėl to, kad ji nufilmavo meninį filmą apie namuose gimdančias mamas, krata buvo daroma nuo 6.00 ryto, vaikų akivaizdoje, jie nebuvo išleisti į mokyklą, nebuvo įteiktos teismo sprendimų kopijos ir kratos orderiai. Dalyvavau LRT laidoje ir komentavau šiuos neteisėtus teisėsaugos veiksmus kaip grubų įstatymų pažeidimą. Laidoje dalyvavę teisės dėstytojai, prokuratūros ir policijos vadovai apsiputoję šaukė, kad nieko panašaus ir kad toks tenoras yra "vsio zakonno". Kokia prasmė leisti įstatymus, jei juos savaip - NKVD-istiškais arba geriausiu atveju sovietiniais metodais savavališkai ir neteisėtai papildo teisėsaugininkai, o Prezidentė juos vis tiek palaiko?:

"J.Eivaitė taip pat atkreipė dėmesį į tai, kad iki šiol liudininkams slaptos informacijos nutekinimo byloje neleista pasidaryti teisėjo ar prokuroro nutarčių kopijų – teisėjo nurodymą atskleisti informacijos šaltinį buvo leista nusirašyti, o kratos sankcija tik parodyta."
http://m.15min.lt/id/aktualu/lietuva/lietuvos-zurnalistai-nezinome-kaip-elgtis-per-kratas-nes-tokiu-ziniu-iki-siol-nereikejo-56-384442?cf=df

2013-11-12

Žiaurų spec.tarnybų ir prokuratūros elgesį viešu tylėjimu nedviprasmiškai remia Prezidentė

Spec.tarnybų ir prokuratūros vadovai - žiaurūs, ciniški žmonės: kratas pas BNS žurnalistę J.Damulytę darė jos vaikų akivaizdoje. Spectarnybos tokį savo skandalingą ir neuropietišką, bei neteisėtą elgesį nuolat teisina, aiškindami, kad "vsio zakonno". Tą patį jie darė ir mamų, propaguojančių gimdymą namuose, byloje ir ten tą kartojo šimtus kartų. Prokurorai nieko blogo nematė, kai Garliavos šturmo metu policijos ar spec.tarnybų smogikas su kauke daužė parverstam invalidui pompinio šautuvo buože per lyties organus, panašiai, kaip kad NKVD tardytojai kankino partizanų vadą A.Ramanauską-Vanagą. Prieš du metus 34 metų Kauno policininkė koviniais veiksmais pasiuntė į komą 74 metų vaikų darželio auklėtoja Agotą Ramanauskienę už prekybą vaistažolėmis turgelyje neva be leidimo.

Šioms ir daugeliui kitų žiaurybių plojo ir sveikino žymi dalis teisės mokslininkų ir dėstytojų, viešai girdami šiuos brutalumus žiniasklaidoje, ypač visuomeninėje TV, tokiam smurtui džiugiai pritarė žymi dalis politologų ir apžvalgininkų.

Todėl dabar turime visų šių elito veiksmų rezultatą – ne tik daro kratą vaikų akivaizdoje, bet ir kankina niekuo dėtą moterį, kuri slaugo sergančius tėvus ir dar naktį kaip kokie NKVD ir KGB mokytiniai:
J.Sabatauskas tikino, kad anksčiau patys pareigūnai sakydavo žmonėms netikėti sukčiais, kai jie aiškina ateisiantys į namus, nes pareigūnai niekada neina į namus, o dabar STT naktį aplankydama Seimo darbuotoją parodė, kad tai netiesa.

Seimo kancleris J.Milerius taip pat paneigė, kad Seimo darbuotoja tyrėjus į namus įsileido savanoriškai.

Ji prašė, maldavo, kad vyrai nedarytų to naktį, klausė, gal galima palaukti ryto, bet jos nesiklausė", – pasakojo J.Milerius.

Anot jo, pas Seimo darbuotoją atvyko trys vyrai ir moteris ir ilgai klausinėjo, o paskui dar prašė kartu vykti į Seimą pasitikrinti slaptų dokumentų gavimo Seime žurnalą.

Laimė, kad ji atsisakė važiuoti į Seimą naktį. (…) Jos abu tėvai sergantys. Ji pati po savaitės geros po tos apklausos tik atsigavo", – sakė J.Milerius" - www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/stt-agentai-tikejosi-kad-bns-zurnalsites-parduos-informacijos-saltinius-56-384379

- iš http://tiny.lt/a34hk3h

Tokį necivilizuotą, nevakarietišką, neeuropinį žiaurų spec.tarnybų ir jėgos struktūrų elgesį nedviprasmiškai viešu tylėjimu rėmė ir iki šiol remia Prezidentė D.Grybauskaitė.

Vadinasi, LT spec.tarnybų generolai ir jų generalinis (rinkimų?) štabas nesuvokia, kad gyvename ne 1979 m., kai TSRS pradėjo karą prieš Afganistaną ir ne Baltarusijoje, kur panašiais metodais valdžia įveikė demokratijos norinčius.

Stebint spec.tarnybų atliekamą negrabų žiniasklaidos šturmą, darosi aiškiau, kodėl jos taip susimovė apšmeiždami buvusius FNTT vadovus ir kodėl nesugebėjo surasti, kas gi nutekino informaciją apie Snorą: jie, jų generolai ir generalinis (prezidentės rinkimų?) štabas tiesiog negabūs ir nesuvokia, kad gyvename ne 1979 m., kai TSRS pradėjo karą prieš Afganistaną, ne Baltarusijoje, kur panašiais metodais valdžia įveikė demokratijos norinčius, o 21 amžiaus Europoje.

VSD vadovo Grinos argumentai, kad superįslaptindamas tą pažymą, jis slepia savo šaltinius, yra neįtikinantys. Ką jis ką čia dangsto? Savo agentus Kremliuje? Tai kad visos LT spec.tarnybos su gen.prokuroru priešakyje, darydami pogromus žurnalistams jų namuose, BNS-e ir Seime, veikė kaip Kremliaus samdiniai. Ar jie durni, ar užverbuoti, kad sukėlė tarptautinį rezonansą, juk valdžios puolimai prieš spaudą visada susilaukia kolegų užsienyje, NVO ir laisvą žodį ginančių politikų užtarimo?

O gal pasitreniravę ant kreidelėmis piešiančių vaikų ir namuose gimdančių mamų pasijautė Napoleonais, Supermenais ir apsvaigo nuo valdžios ir Galios? O kodėl nenukreipia bent dalies to beveik karinio potencialo ant stambių korumpulų, pvz. ant tų, kurie išgrobstė pagalbos telefonui 112 skirtus pinigus ir pan.?

STT panaudojimas prieš žurnalistus- neteisėtas gen.prokuratūros veiksmas. STT nevadovauja šiam tyrimui-jam vadovauja gen.prokuratūra. STT šiuo atveju naudojama neteisėtai, nes jų misija - kovoti su valstybės pareigūnų korupciją, o privačių asmenų, pvz.žurnalistų jie nei tardyti, nei kratyti, nei "palydėti į darbo vietą ir iš jos" jie neturi teisės.

Jei tokių veiksmų reikia bylą tiriančiam prokurorui, tam jis gali naudoti policiją arba kitus prokurorus, bet vis tiek neturėtų teisės terorizuoti žurnalistų dėl jų informacijos šaltinių, nes teisę jų neatskleisti garantuoja įstatymas.

Šiuo atveju STT privalėjo atsisakyti dalyvauti, nebent paspaudė prezidentūra.

Kuriame ES šalies parlamente vidury dienos savo darbo vietoje suiminėjami žurnalistai?

LT spec.tarnybų, teisėsaugos vadovai, paskirti ir valdomi iš prezidentūros, tyčiojasi iš Seimo, gąsdina jį ir žurnalistus, demonstruoja galią ir rodo, kas čia šeimininkas. Neabejoju, kad toks sulaikymas yra neteisėtas, gaila, kad kol kas vis dar per daug politikų remia tokią antidemokratinę LT teisėsaugą, kas neleidžia Seimui vykdyti įstatymuose numatytą parlamentinę kontrolę.

http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/d-valys-apie-stt-veiksmus-jus-zinote-tik-nedidele-dali.d?id=63268338

LT spec.tarnybų generolai ir jų generalinis (rinkimų?) štabas nesuvokia, kad gyvename ne 1979 m., kai TSRS pradėjo karą prieš Afganistaną ir ne Baltarusijoje, kur panašiais metodais valdžia įveikė demokratijos norinčius.

LT spec.tarnybų generolai ir generalinis (rinkimų?) štabas nesuvokia, kad gyvename ne 1979 m., kai TSRS pradėjo karą prieš Afganistaną ir ne Baltarusijoje, kur panašiais metodais valdžia įveikė demokratijos norinčius.
Stebint spec.tarnybų atliekamą negrabų žiniasklaidos šturmą, darosi aiškiau, kodėl jos taip susimovė apšmeiždami buvusius FNTT vadovus ir kodėl nesugebėjo surasti, kas gi nutekino informaciją apie Snorą: jie, jų generolai ir generalinis (prezidentės rinkimų?) štabas tiesiog negabūs ir nesuvokia, kad gyvename ne 1979 m., kai TSRS pradėjo karą prieš Afganistaną, ne Baltarusijoje, kur panašiais metodais valdžia įveikė demokratijos norinčius, o 21 amžiaus Europoje.
VSD vadovo Grinos argumentai, kad superįslaptindamas tą pažymą, jis slepia savo šaltinius, yra neįtikinantys. Ką jis ką čia dangsto? Savo agentus Kremliuje? Tai kad visos LT spec.tarnybos su gen.prokuroru priešakyje, darydami pogromus žurnalistams jų namuose, BNS-e ir Seime, veikė kaip Kremliaus samdiniai. Ar jie durni, ar užverbuoti, kad sukėlė tarptautinį rezonansą, juk valdžios puolimai prieš spaudą visada susilaukia kolegų užsienyje, NVO ir laisvą žodį ginančių politikų užtarimo?
O gal pasitreniravę ant kreidelėmis piešiančių vaikų ir namuose gimdančių mamų pasijautė Napoleonais, Supermenais ir apsvaigo nuo valdžios ir Galios?
STT panaudojimas prieš žurnalistus- neteisėtas gen.prokuratūros veiksmas. STT nevadovauja šiam tyrimui-jam vadovauja gen.prokuratūra.
STT šiuo atveju naudojama neteisėtai, nes jų misija - kovoti su valstybės pareigūnų korupciją, o privačių asmenų, pvz.žurnalistų jie nei tardyti, nei kratyti, nei "palydėti į darbo vietą ir iš jos" jie neturi teisės.

Jei tokių veiksmų reikia bylą tiriančiam prokurorui, tam jis gali naudoti policiją arba kitus prokurorus, bet vis tiek neturėtų teisės terorizuoti žurnalistų dėl jų informacijos šaltinių, nes teisę jų neatskleisti garantuoja įstatymas.

Šiuo atveju STT privalėjo atsisakyti dalyvauti, nebent paspaudė prezidentūra.
Kuriame ES šalies parlamente vidury dienos savo darbo vietoje suiminėjami žurnalistai?

LT spec.tarnybų, teisėsaugos vadovai, paskirti ir valdomi iš prezidentūros, tyčiojasi iš Seimo, gąsdina jį ir žurnalistus, demonstruoja galią ir rodo, kas čia šeimininkas. Neabejoju, kad toks sulaikymas yra neteisėtas, gaila, kad kol kas vis dar per daug politikų remia tokią antidemokratinę LT teisėsaugą, kas neleidžia Seimui vykdyti įstatymuose numatytą parlamentinę kontrolę.
www.delfi.lt/news/daily/lithuania/g-grina-paaiskino-kas-slapto-buvo-bns-paviesintoje-pazymoje.d?id=63262768

2013-11-11

Valio: FNTT vadovų atleidėjas R.Palaitis traukiasi iš politikos

"Buvęs vidaus reikalų ministras Raimundas Palaitis, pasitraukęs iš posto po taip vadinamo FNTT skandalo, nutarė trauktis iš politikos.
Vienas iš Liberalų ir centro sąjungos lyderių jau parašė prašymą išstoti iš partijos. Bent jau artimiausiu metu jis sako į politiką grįžti neketinąs."
http://www.lrytas.lt/lietuvos-diena/aktualijos/r-palaitis-pavargo-nuo-politikos.htm

Kremlius, LT prezidentūra ar korupcija valdo mūsų teisėsaugą, kuri savo ruožtu valdo visą Lietuvą?

N.P: čia tas pats teisėjas Viederis, kuris paleido mafijozį, nors tas buvo ieškomas Interpolo ir todėl sulaikytas. Mafioziui teisėjas Viederis skyrė juokingą užstatą ir tas pabėgo. Viederiui nuo to nė plaukas nuo galvos nenukrito.
Po kiek tokios paslaugos? - štai kokie teisėsaugininkai ir spectarnybininkai valdo Lietuvą, o prezidentūra, dalis politologų ir dalis teisės ekspertų aiškina, kad seimas neturi teisės kontroliuoti teisėsaugos.
Parlamentinės kontrolės nebuvimas baigiasi absurdiškais ir neteisėtais prezidentūros kontroliuojamų jėgos struktūrų veiksmais, kuriais tyčia kompromituojama Lietuva:
"Vilniaus miesto apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėjas Gediminas Viederis 2013 m. lapkričio 7 d. nutartimi patenkino Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento prokuroro prašymą įpareigoti liudytoją atskleisti informacijos šaltinio paslaptį", - teigė teismo atstovė Airinė Šerelytė.
Nutartis, kuria BNS Lietuvos aktualijų redaktorė Jūratė Damulytė įpareigota atskleisti šaltinį, dar gali būti skundžiama aukštesnės instancijos teismui – šiuo atveju, Vilniaus apygardos teismui.
Tas pats teisėjas sankcionavo ir STT agentams leido atlikti kratas bei kompiuterių poėmius."

Kremlius ar korupcija valdo mūsų teisėsaugą, kuri valdo visą Lietuvą?

N.P: čia tas pats teisėjas Viederis, kuris paleido mafijozį, nors tas buvo ieškomas Interpolo ir todėl sulaikytas. Mafioziui teisėjas Viederis skyrė juokingą užstatą ir tas pabėgo. Viederiui nuo to nė plaukas nuo galvos nenukrito.
Po kiek tokios paslaugos? - štai kokie teisėsaugininkai ir spectarnybininkai valdo Lietuvą, o prezidentūra, dalis politologų ir dalis teisės ekspertų aiškina, kad seimas neturi teisės kontroliuoti teisėsaugos.
Parlamentinės kontrolės nebuvimas baigiasi absurdiškais ir neteisėtais prezidentūros kontroliuojamų jėgos struktūrų veiksmais, kuriais tyčia kompromituojama Lietuva:
"Vilniaus miesto apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėjas Gediminas Viederis 2013 m. lapkričio 7 d. nutartimi patenkino Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento prokuroro prašymą įpareigoti liudytoją atskleisti informacijos šaltinio paslaptį", - teigė teismo atstovė Airinė Šerelytė.
Nutartis, kuria BNS Lietuvos aktualijų redaktorė Jūratė Damulytė įpareigota atskleisti šaltinį, dar gali būti skundžiama aukštesnės instancijos teismui – šiuo atveju, Vilniaus apygardos teismui.
Tas pats teisėjas sankcionavo ir STT agentams leido atlikti kratas bei kompiuterių poėmius."

V.Sinkevičius mano, kad Seimas labai retai gina viešą interesą ir neatstovauja rinkėjų, nes dažniausiai užsiima asmeniniais interesais

V.Sinkevičius mano, kad Seimas labai retai gina viešą interesą ir neatstovauja rinkėjų, nes dažniausiai užsiima asmeniniais interesais:
"Seimas nepritars ataskaitai tik todėl, kad prokuroras pradėjo teisinį persekiojimą prieš vieną ar kitą politiką. Juk Seimas – politinė institucija. Visi žinome, kad ten retai priimami sprendimai vadovaujantis Konstitucija ir įstatymais. Daug ką ten lemia interesai ir susitarimai"STT panaudojimas prieš žurnalistus- neteisėtas gen.prokuratūros veiksmas.

STT panaudojimas prieš žurnalistus- neteisėtas gen.prokuratūros veiksmas.
Ne STT vadovauja šiam tyrimui, o gen.prokuratūra, gavusi iš VSD prašymą ar nurodymą. STT darbuotojai šiuo konkrečiu atveju neturi pasirinkimo - jie priversti vykdyti prokuroro, paskirto tirti šią bylą, visus nurodymus. Bet ar teisėti šio prokuroro nurodymai? Ar teisėtas STT panaudojimas, juk ši įstaiga įsteigta kyšininkams-pareigūnams gaudymui, o ne žurnalistų persekiojimui.
Gen.prokuratūra, VSD ir STT visada įsitikinę, kad naudoti perteklinę jėgą prieš moteris, vaikus, senukus, žurnalistus yra įprasta, teisėta ir todėl teisinga bei garbinga. LT teisėsaugininkai - kaip soldafonai, kuriems Seimas per klaidą suteikė per daug galių ir beveik nusišalino nuo tokių teisėsaugos įstaigų kontrolės. Todėl jose įsivyravo cinikai, bejausmiai, žiaurūs žmonės, kurie persekioja ir gąsdina vaikus, piešiančius kreidelėmis žodį TIE-SOS (tardo be tėvų, tuo itin grubiai pažeisdami įstatymą), norinčias gimdyti namuose mamas (apklausia kelis šimtus liudininkų) ir tam meta milžiniškas pajėgas, iššvaistydami milijonus biudžeto lėšų, o kyšininkus, pvz. tel. 112 sistemos vagis palieka ramybėje.
Todėl galiu lažintis, kad visi taip vadinami vidaus tyrimai duos tą patį rezultatą: visos šitos spec.tarnybos ir prokuratūra pasakys, kad "vsio zakonno".
Šiuo atveju spectarnybos atakavo BNS žurnalistes beveik Kremliaus stiliumi – demonstratyvūs sulaikymai, kratos, pažeminimai išvedant vidury dienos kolegų akivaizdoje iš Seimo jo posėdžio metu. Žodį "beveik" rašau todėl, kad V.Putinas ir A.Lukašenka turi galimybę pasimokyti iš LT spectarnybų, kaip kovoti už "demokratiją" ir "spaudos laisves" – Rusijos dūmoje žurnalistų nesuiminėja.
Tose neva slaptose pažymose, kurių turinį paviešino BNS, nieko slapto nebuvo, nes kasdieną kuriame nors tinklapyje yra užsipuolami Rusijos kaimynai, ypač Lietuva ir tai tęsiasi beveik nuo Kovo 11. Tad surašyti tokią pažymą- prognozę, kad kitą savaitę kažkuriame Rusijos tinklapyje bus kritikuojamam LT valdžia gali ir vidurinės mokyklos aštuntokas. Iš kitos pusės ar galime pasitikėti VSD generalinio direktoriaus pavaduotoju Vaišnoru, jei jis melavo Seimo antikorupcijos komisijai dėl FNTT vadovų V.Gailiaus ir V.Giržado atleidimo: gal ta pažyma, dėl kurios paviešinimo puolami BNS žurnalistai, yra to paties Vaišnoro melagingai surašyta? Užjaučiu BNS darbuotojas, solidarizuojuosi su jomis. Raginsiu visus Seimo narius atskirame Seimo posėdyje ištirti tokį antiįstatyminį žurnalisčių sulaikymą, išvesdinimą ir kratos darymą, viešą jų žeminimą, BNS darbo trukdymą ir, mano manymu, neteisėtą STT naudojimą, nes jų misija - kovoti su valstybės pareigūnų korupciją, o privačių asmenų, pvz.žurnalistų jie nei tardyti, nei kratyti, nei "palydėti į darbo vietą ir iš jos" jie neturi teisės.
Jei tokių veiksmų reikia bylą tiriančiam prokurorui, tam jis gali naudoti policiją arba kitus prokurorus, bet vis tiek neturėtų teisės terorizuoti žurnalistų dėl jų informacijos šaltinių, nes teisę jų neatskleisti garantuoja įstatymas.
Kuriame ES šalies parlamente vidury dienos savo darbo vietoje suiminėjami žurnalistai?
LT spec.tarnybų, teisėsaugos vadovai, paskirti ir valdomi iš prezidentūros, tyčiojasi iš Seimo, gąsdina jį ir žurnalistus, demonstruoja galią ir rodo, kas čia šeimininkas. Neabejoju, kad toks sulaikymas yra neteisėtas, gaila, kad kol kas vis dar per daug politikų remia tokią antidemokratinę LT teisėsaugą, kas neleidžia Seimui vykdyti įstatymuose numatytą parlamentinę kontrolę.

LRT demaskavo referendumo iniciatorius - siekia pelno ir nori būti išrinkti:

LRT demaskavo referendumo iniciatorius - siekia pelno ir nori būti išrinkti:
...
prisidengę
referendumu, kai kas tvarko
savo reikalus: vieni ruošiasi
artėjantiems rinkimams, kiti
pusvelčiui superka žemę. O jau
dabar didelių plotų žemės ūkio paskirties žemių savininkai
nebūtinai gyvena kaime ir
nebūtinai yra Lietuvos piliečiai.
...
„Aš neatmesčiau, kad kažkokia
politinė jėga ieško savo nišos
arba nori sustiprinti palaikymą
per tuos patriotinius jausmus",
– apie referendumo iniciatyvą
sako buvęs žemės ūkio ministras, dabar Seimo kaimo
reikalų komiteto narys Kazys Starkevičius. Patys parašų rinkėjai neslepia,
kokios politinės jėgos ir
judėjimai siekia referendumo. „Aš esu Tautininkų sąjungos
narys. (...) Daugelis
organizacijų: ir Moterų už
tradicinę šeimą, ir Valstiečių
sąjunga, ir Žaliųjų sąjunga. Čia
yra [Dariaus] Kuolio dar kompanija", – sako Saulius
Kulvičius.
...

2013-11-10

Renku parašus, kad Seimo nariams nepadidėtų algos.

Renku parašus, kad Seimo nariams nepadidėtų algos.
Renku parašus, kad įstatymo projektas dėl algų Seimo nariams nedidinimo nuo 2014 01 01 atsidurtų artimiausioje Seimo posėdžio darbotvarkėje. Pažiūrėsime, kas ką pasirašys ir kiek bus iš kiekvienos frakcijos. Įdomu, kodėl pati Vyriausybė to nepasiūlė kartu su biudžeto projektu?:
"
- O ką jūs manote apie konservatorių pasiūlymą dar sustabdyti atlyginimų
atkūrimą politikams?
- Tai patys konservatoriai ir kiti politikai tegu teikia įstatymo projektą ir, aš manau, tegu parodo savo apsisprendimą balsuodami, ir tada bus galima patikėti, kad jie nori tą padaryti.
- Socialdemokratai palaikytų tokio įstatymo pataisą?
- Aš tai su malonumu palaikyčiau.":
http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/a-butkevicius-gal-reikes-atsisveikinti-pasakant-na-ka-butkeviciau-tau-reikalavimai-buvo-keliami-aiskus-suprantami-tau-nepavyko.d?id=63251936

EŽTT nustatė, kad per ankstesnę 2000 metų ekonominę krizę Lietuvos vyriausybės trečdaliu sumažinti atlyginimai teisėjams buvo sumažinti teisėtai ir proporcingai.

Tiesos.lt:
"ar buvimas teisėjais savo pačių bylose taps Konstitucinio Teismo pavyzdine praktika? Ar šią praktiką perims ir kiti Lietuvos teismai?"
"Šiomis dienomis EŽTT nustatė, kad per ankstesnę 2000 metų ekonominę krizę Lietuvos vyriausybės trečdaliu sumažinti atlyginimai teisėjams buvo sumažinti teisėtai ir proporcingai. Strasbūro teismo sprendime teigiama: „Teisėjų atlyginimų mažinimas 2000-aisiais nesukėlė grėsmės jų pragyvenimui ir nebuvo neproporcingas. Be to, taupymo priemonės buvo taikomos tik krizės laikotarpiu, iki 2003-ųjų. Teismas nemano, kad atlyginimų mažinimas paveikė teisėjų galimybes tinkamai vykdyti teisėjo funkcijas". EŽTT taip pat pabrėžė, kad teisėjų atlyginimų sumažinimas atitiko bendrojo gėrio principą. Šis Žmogaus Teisių Teismo sprendimas yra priešingas neseniai Lietuvos Konstitucinio Teismo pateiktam išaiškinimui, kad per 2009-ųjų krizę teisėjų ir valstybės tarnautojų algos buvo sumažintos per smarkiai, todėl turi būti atstatytos.":
http://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/europos-zmogaus-teisiu-teismas-kirto-konstituciniam-teismuiteiseju-atlygini

Spectarnybos susipainiojo ir pradėjo mušti saviškius.

Spectarnybos susipainiojo ir pradėjo mušti saviškius:
Politologas T.Janeliūnas yra stažavęsis VSD-e, saugumiečiai jam yra padėję rašyti mokslinius darbus. Kai VSD šmeižė FNTT vadovus V.Gailių ir V.Giržadą, o Seimo Antikorupcijos komisija tai nustatė, tada T.Janeliūnas, spėju, kad spectarnybų prašymu, viešais pareiškimais tyčiojosi iš Antikorupcijos komisijos narių - cituoju iš jo straipsnio IQ žurnale:
"Antikorupcijos komisija yra "kelianti pasibjaurėjimą, nušiurusi, politikos naujokų, vaidinančių generolus, pajuokos vertų diletantų be teisinio išsilavinimo saviveiklos grupė" (www.tiny.lt/cphwucx ).
Dabar dėl kažkokių mums nežinomų aplinkybių T.Janeliūnas akivaizdžiai pateko į jėgos struktūrų nemalonę. Gal nebevykdo VSD prašymų tyčiotis iš teisėsaugininkų savivalei besipriešinančių visuomenininkų?:
"T.Janeliūnas "Lietuvos rytui" patvirtino buvęs apklaustas STT. Pasirodo, žurnale dirbantis politologas STT agentus sudomino, nes norėjo gauti prezidentės interviu. Žurnalo "IQ" vyriausiojo redaktoriaus pavaduotojas turėjo aiškintis, ko praėjusią savaitę lankėsi Prezidentūroje ir su kuo ten bendravo. "Aš vykau derinti interviu su prezidente ir, aišku, kalbėjausi su jos atstove spaudai. Bet jokios pažymos aš nemačiau ir apie tai jokių pokalbių su manimi nebuvo. Tai paaiškinau ir pareigūnams", – sakė Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto dėstytojas. Politologo žodžiais, "šaudoma visai ne į tuos
taikinius" - iš www.delfi.lt/news/daily/lithuania/stt-zygis-pries-ziniasklaida-apklaustas-zinomas-politologas.d?id=63245896

2013-11-08

Gal padėtumėte surinkti parašus dėl A.Patacko apgynimo nuo D.Valio, platindami šį tekstą?

Gal padėtumėte surinkti parašus dėl A.Patacko apgynimo nuo D.Valio, platindami šį tekstą?:

Prokurorui D.Valiui – liaukitės persekioti Algirdą Patacką
Tiesos.lt redakcija   2013 m. lapkričio 8 d. 17:05
Pirmąkart nepriklausomoje Lietuvoje dėl apmaudaus aplaidumo parduotuvėje generalinis prokuroras persekioja sunkiai ir nepagydomai sergantį žmogų.
Algirdas Patackas tikrai nenusipelnė tokio pažeminimo.
Visi norintys, kviečiami prisidėti prie žemiau esančio viešo laiško generaliniam prokurorui Dariui Valiui.
Pritarimo parašus galima siųsti el. pašto adresu tiesos.lt.judejimas@gmail.com 
* * *
Generaliniam Prokurorui Ponui Dariui Valiui
Vilnius, 2013 11 06
Pone Prokurore,
Persekiodamas dėl apmaudaus aplaidumo nepagydomai sergantį žmogų, Jūs jau peržengėte žmoniškumo ribą.
Todėl raginame Jus – liaukitės žeminęs ir persekiojęs Seimo narį Algirdą Patacką.
Darius Kuolys, Jolanta Zabarskaitė, Kazys Saja, Gražina Mažeikaitė-Sajienė, Joana Noreikaitė, Gitenis Umbrasas, Naglis Puteikis, Saulė Matulevičienė, Marija Krupoves-Berg, Leonas Merkevičius, Petras Plumpa, Ramutė Bingelienė, Arūnas Bingelis, Algimantas Zolubas, Donatas Stakišaitis, Vytautas V. Landsbergis, Rūta Zabielienė, Andrius Švarplys, Dalius Stancikas, Violeta Jonynienė, Eglė Pranckūnienė, Vytautas Rubavičius, Ainė Ramonaitė, Krescencijus Stoškus, Laisvūnas Šopauskas, Liudvikas Jakimavičius, Gintautė Žemaitytė, Irena Vasinauskaitė, Algimantas Končius, Albertas Špokas, Milda Končiūtė, Vida Stankūnienė, Jonas Vaiškūnas, Stasys Žygelis, Goda Tikniūtė, Birutė Saldauskaitė, Zenonas Langaitis, Danguolė Viešūnienė, Lina Sarkisova, Alma Sarkisova, Rubenas Sarkisovas, Janina Jonikienė, Raimondas Malinauskas, Silva Ruškienė, Ligija Tautkuvienė, Jadvyga Tamošiūnienė, Violeta Milevičienė, Julius Zareckas, Danutė Aranauskienė, Angelina Saldauskaitė, Rytas Jonas Belevičius, Tatiana Narkyavichene, Johana Martinaitienė, Vilimantas Martinaitis, Ligita Juknevičiūtė, Gintautas Balčiūnaitis, Levutė Albina Morkūnienė, Arvydas Dulinskas, Ariadna Čiurlionytė, Valė Stankevičienė, Audronė Katinienė, Tomas Katinas, Vincė Michejeva, Medardas Taurinskas, Viktorija Strazdienė, Antanas Balkė, Aušra Rudytė, Algimantas Kurpis, Algirdas Barizas, Vytautas Ungeitis, Ramutė Burbaitė, Virginijus Partaukas, Vitas Žilis, Dalius Kuprys, Ramutė Elena Vyšniaveckienė, Laimutė Ona Adomaitienė, Antanas Pranas Adomaitis, Danute Šešelgienė, Vytautas Sakavičius, Danguolė Juškevičienė, Kastytis Stalioraitis, Audronė Allen, Jonas Žiauka, Audronė Marija Balsytė, Stefa Tamoševičienė, Stanislavas Tautkus, Juozas Karsokas, Pranas Povilaitis, Gailutė Klimaitė, Irena Aukštikalnienė, Vilma Iseli, Birutė Vaikšnoraitė, Algimantas Vaikšnora, Milda Šiugždienė, Juozas Vaikšnoras, Raimundas Ivanauskas, Aistė Lukaševičienė, Artūras Lukaševičius, Rūta Urbelienė, Rūta Vaičiūnaitė, Lidija Veličkaitė, Arūnas Matelis, Daiva Vaiškūnienė, Nijolė Malakauskienė, Aistė Adomėnienė, Inga Stepukonienė, Vitalis Urba, Vytautas Falkauskas, Algirdas Karčiauskas, Povilas Birvydas, Danguole Kerulienė, Valerija Dichavičienė, Rimantas Dichavičius, Arūnas Baltėnas, Lionė Starinskienė, Jonas Paršeliūnas, Artūras Globys, Rūta Merkevičienė, Arūnas Burlingis, Austė Nakienė, Irena Ruginienė, Inga Lukšienė, Kristina Kuprienė, Sigitas Pinkevičius, Kristina Kuprienė, Vladas Kukys, Remigijus Spudys, Asta Spudienė, Ramūnas Valiokas, Jurgita Beniuškevičiūtė, Jurgita Goštautaitė, Aistė Gavėnienė, Jurga Greblikienė, Rimas Jankūnas, Loreta Vinclovienė, Leontina Telksnienė, Vytautas Kaunas, Vita Baškienė, Juozas Valiušaitis

--
Naglis Puteikis
www.puteikis.lt; tel. 8-652-76250
www.facebook.com/puteikis

VSD ir prokuratūra atakavo žurnalistes kaip kadaise FNTT: patys nutekina informacija, o kitus apšmeižia, kad galėtų sekti, kratyti ir kitaip terorizuoti.

Prokuratūra, kaip įprasta, mano, kad ji teisi, kad naudoti perteklinę jėgą prieš moteris, vaikus, senukus yra įprasta ir garbinga - soldafonai, kuriems Seimas per klaidą suteikė per daug galių ir beveik nusišalino nuo tokių teisėsaugos įstaigų kontrolės. Todėl jose įsivyravo cinikai, bejausmiai, žiaurūs žmonės, kurie persekioja ir gąsdina vaikus, piešiančius kreidelėmis žodį TIE-SOS (tardo be tėvų, tuo itin grubiai pažeisdami įstatymą), norinčias gimdyti namuose mamas (apklausia kelis šimtus liudininkų)  ir tam meta milžiniškas pajėgas, iššvaistydami milijonus biudžeto lėšų, o kyšininkus, tel. 112 sistemos vagis palieka ramybėje.
1917 m. Spalio revoliucijos metinių proga 2013 11 07 d. LT spectarnybos atakavo BNS žurnalistes beveik Kremliaus stiliumi – demonstratyvūs sulaikymai, kratos, pažeminimai išvedant vidury dienos kolegų akivaizdoje iš Seimo jo posėdžio metu. Žodį „beveik" rašau todėl, kad V.Putinas ir A.Lukašenka turi galimybę pasimokyti iš LT spectarnybų, kaip  kovoti už „demokratiją" ir „spaudos laisves" – Rusijos dūmoje žurnalistų nesuiminėja. Tose neva slaptose pažymose, kurių turinį paviešino BNS, nieko slapto nebuvo, nes kasdieną kuriame nors tinklapyje yra užsipuolami Rusijos kaimynai, ypač Lietuva ir tai tęsiasi beveik nuo Kovo 11. Tad surašyti tokią pažymą-prognozę, kad kitą savaitę kažkuriame Rusijos tinklapyje bus kritikuojamam LT valdžia  gali ir vidurinės mokyklos aštuntokas.
Iš kitos pusės ar galime pasitikėti VSD generalinio direktoriaus pavaduotoju Vaišnoru, jei jis melavo Seimo antikorupcijos komisijai dėl FNTT vadovų V.Gailiaus ir V.Giržado atleidimo: gal ta pažyma, dėl kurios paviešinimo puolami BNS žurnalistai, yra to paties Vaišnoro melagingai surašyta?
Užjaučiu BNS darbuotojas, solidarizuojuosi su jomis. Raginsiu visus Seimo narius atskirame Seimo posėdyje ištirti tokį antiįstatyminį žurnalisčių sulaikymą, išvesdinimą ir kratos darymą, viešą jų žeminimą, BNS darbo trukdymą.
Kuriame ES šalies parlamente vidury dienos savo darbo vietoje suiminėjami žurnalistai?:
"Seime du grėsmingos išvaizdos pareigūnai, kitų žurnalistų akivaizdoje, išsivedė žurnalistę Jūratę Skėrytę... Iš pradžių J.Skėrytė buvo apklausta STT būstinėje. Po apklausos, kartu su agentais ji išvažiavo į Seimo Spaudos centrą. Ten buvo paimtas jos darbo kompiuteris. Kitų žurnalistų akivaizdoje J.Skėrytė vėl buvo išvežta į STT būstinę":
„J.Damulytės namuose pareigūnai atliko kratą, visa tai vyko vaikų akivaizdoje."
LT spec.tarnybų ir kitų teisėsaugos įstaigų vadovai, paskirti ir valdomi iš prezidentūros, tyčiojasi iš Seimo, gąsdina jį ir žurnalistus, demonstruoja galią ir rodo, kas čia šeimininkas.
Neabejoju, kad toks sulaikymas yra neteisėtas, gaila, kad kol kas vis dar per daug politikų remia tokią antidemokratinę LT teisėsaugą, kas neleidžia Seimui vykdyti įstatymuose numatytą parlamentinę kontrolę. Tikiuosi,  kad tokios antieuropietiškos atakos prieš įstatymuose įtvirtintas žurnalistų teises neatskleisti informacijos šaltinius greičiau atvers akis prezidentūrą ir jos spectarnybas iki šiol rėmusiems politikams.

2013-11-07

prezidentūra ir visi jos paskirti spec.tarnybų bei teisėsaugos vadovai tyčiojasi iš Seimo, gąsdina jį ir žurnalistus, demonstruoja galią ir rodo, kas čia šeimininkas.

N.P.: kuriame ES šalies parlamente vidury dienos suiminėjami žurnalistai? LT prezidentūra ir visi jos paskirti spec.tarnybų bei teisėsaugos vadovai tyčiojasi iš Seimo, gąsdina jį ir žurnalistus, demonstruoja galią ir rodo, kas čia šeimininkas. Neabejoju, kad toks sulaikymas yra neteisėtas, gaila, kad dar labai daug politikų remia teisėsaugą ir prezidentūrą:

"Seime
du grėsmingos išvaizdos
pareigūnai, kitų žurnalistų
akivaizdoje, išsivedė žurnalistę Jūratę Skėrytę... Iš pradžių J.Skėrytė buvo apklausta STT būstinėje. Po apklausos, kartu su agentais ji išvažiavo į Seimo Spaudos centrą. Ten buvo paimtas jos darbo kompiuteris. Kitų žurnalistų akivaizdoje J.Skėrytė vėl buvo išvežta į STT būstinę":
http://m.lrytas.lt/-13838391411382122935-saugumo-pažymos-paviešinimas-stt-sulaikė-dvi-žurnalistes-atnaujinta-komentarai.htm

2013-11-06

Tyrimas dėl tel.112 ryšio operatorių ir teisėsaugininkų susitarimu daromas taip, kad dvi mobiliojo ryšio kompanijos nepatirtų jokių nuostolių.

Tyrimas dėl tel.112 ryšio operatorių ir teisėsaugininkų susitarimu daromas taip, kad dvi mobiliojo ryšio kompanijos nepatirtų jokių nuostolių.
Seimo narys Naglis Puteikis nusprendė patikrinti, ar jam paskambinus pagalbos numeriu 112, bus matoma jo buvimo vieta. Tai jis padarė kartu su "LNK" televizijos laidos "KK2" žurnalistais ir stovėdamas prie pat 112 skambučius priimančios darbuotojos.
N.Puteikis skambino keletą kartų -vienas iš jų buvo išėmus mobiliojo telefono SIM kortelę. Kitus kartus Seimo narys skambino iš visų mobiliojo ryšio operatorių numerių. Nė vienu atveju politiko buvimo vietos koordinatės nebuvo nustatytos.
"Akivaizdu, kad konkretūs pareigūnai turėjo labai aiškią piniginę naudą iš šitos operacijos. Spėju, kad vietinė kompanija kuri teikė pseudopaslaugą, pardavė įrangą kuri nerodo buvimo vietos jokiais atvejais. Be abejo, kad ta įmonė turėjo pelną ir mano galva, dalijosisu politikais", - televizijos laidoje dėstė N.Puteikis.
Jo nuomone, tyrimas yra daromas taip, kad dvi mobiliojo ryšio kompanijos nepatirtų jokių nuostolių. Anot jo, tai daroma ryšio operatorių ir teisėsaugininkų susitarimu.
Detaliau apie tai: http://m.lrytas.lt/-13836666791383017435-seimo-narys-priblokštas-bpc-nenustato-net-savo-pastato-vietos.htm

2013-11-05

B.Gudelis: Lietuva neįveda nekilnojamojo turto mokesčio, nes jo negalima pavogti.

N.P.: labai pritariu šiam Beno Gudelio pasiūlymui:
"Jo pastebėjimu, Lietuva yra likusi viena iš nedaugelio valstybių, kurios neturi nekilnojamojo turto mokesčio.
Pagrindinis dalykas, apie kurį niekas nekalba Lietuvoje yra nekilnojamojo turto mokestis, kuris pasaulyje yra pagrindinis mokestis. Jis iki šiol Lietuvoje neįvestas, yra tik pora tokių valstybių pasaulyje. Tai yra vienintelis mokestis, kurio negali pavogti. Taigi, kiek suprantu, Lietuvos valstybei jis nėra naudingas, nes negali jo pavogti. Iki šiol jis neįvestas, bet jeigu bus įvestas, tai bus blogiau negu šildymas", - savo nuomone dalijosi B. Gudelis.

Sumažinus Seimo narių algas būtų galima padidinti jas kultūrininkams, policininkams, pensijas daugiavaikėms motinoms.

N.P.: labai pritariu žemiau cituojamoms  A.Sakalo iniciatyvoms, ypač dėl Seimo narių algų sumažinimo (registruosiu tokią pataisą) ir progresinių mokesčių (jau yra užregistruota labai nebloga Syso pataisa - rimti progresiniai mokesčiai prasideda nuo 4000 Lt):
"Dabar, po KT sprendimo, Vyriausybė priversta atstatyti buvusius atlyginimus ištisai grupei valstybės pareigūnų ir politikų. Atstatyti, bet kur rasti tam reikalingus milijonus? Jų reikia ir policininkams, kultūros darbuotojams, mokytojams ir kitiems mažus atlyginimus gaunantiems valstybės tarnautojams. Visiškai suprantamas jų pasipiktinimas tokia įvykių eiga. Imti paskolos neleidžia įstatymai, atimti iš vienų ir duoti kitiems? Iš ko tada atimti ir kam duoti? Šiuo keliu eidami gero sprendimo nerasime.Bet sprendimas yra, kuris galėtų tenkinti daugumą Lietuvos piliečių. O sprendimas- tai progresiniai GPM tarifai. Juos įvedus:
Nuo tų pareigūnų ir politikų padidėjusių KT valia atlyginimų būtų nurėžta didelė dalis gautų dabar papildomų pajamų. Sumažėtų psichologinė įtampa, atsiradusi po KT sprendimo.
Gauti milijonai galėtų būti paskirti mažus atlyginimus gaunantiems tarnautojams.
LSDP pagaliau įvykdytų savo vis dar nevykdomą pažadą- įvesti GPM progresinius tarifus.
Jeigu dar būtų įvestas visuotinis nekilnojamo turto mokestis, dar atsirastų papildomi milijonai.
O jei Seimas atsisakytų jiems numatyto pagal KT sprendimą priedo, tai parodytų, jog jiems svarbi kiekvieno žmogaus, o ne tik jų pačių kišenė":

Klaipėdos liberalų kontroliuojamos bendrovės įslaptino susitikimus su TS-LKD šešėline vyriausybe, palikdami už borto vieną šešėlinį viceministrą

Klaipėdos liberalų kontroliuojamos bendrovės įslaptino susitikimus su TS-LKD šešėline vyriausybe, palikdami už borto vieną šešėlinį viceministrą:
Į Fortumą neįleido ir is KRATCO vos neišvijo: mojavo delegacijos sąrašu esą manęs ten nėra, todėl privalau išeiti. Bet aš itin ižūliai atsisakiau tai padaryti, tad nedrįso išstumti, kaip kad prieš pusmeti, gal kiek ir šešelinio aplinkos ministro P.Saudargo pasigėdino. O įžūliai todėl, kad pamatęs visų susirinkusių pas KRATC direktorių Šarūną Reikalą dvejones, kaipgi čia mane išprašyti, greitai prisistačiau kito šesėlinio aplinkos ministro nuo Jaunųjų konservatorių - Vytauto Pranevičiaus šešėliniu viceministru (jis mane juo paskyrė vakar vakare po jo vadovaujamos ministerijos kolegijos pasitarimo ekologiniais ir skysčių kkausimais vienoje Klaipėdos naktinėje koldūninėje Pilies g.4 - ten duoda 40 ekologiškų koldūnų porciją tik už 6 litus).

Bitė ir Omnitelis privalo atsiprašyti Dembavoje sadistų sudegintos Evelinos artimųjų ir visos LT pliečių už tai, kad nevykdė Elekttoninių ryšių įstatymo reikalavimo nedelsiant nustatyti skambinančio 112 vietą.

Bitė ir Omnitelis privalo atsiprašyti Dembavoje sadistų sudegintos Evelinos artimųjų ir visos LT pliečių už tai, kad nevykdė Elektroninių ryšių įstatymo reikalavimo nedelsiant nustatyti skambinančio 112 vietą:
Gelbėjimo tarnybos negalėjo nustatyti nelaimės ištiktų žmonių buvimo vietos, nes jie skambino ne iš Tele2, o iš Bitės arba Omnitelio, nes šie du operatoriai, nors ir gavo kasmet dukart daugiau išmokų už vietos rodymo įranga, nei Tele2, bet pirko programavimo įrangą ne iš tarptautinių specų, o iš vietinio UAB ir dar keliskart brangiau, nei sumokėjo Tele2 Ericsonui.
Štai ką liudija epilepsijos priepuolį patyrusios vairuotojos avariją regėjusi liudininkė Laima Peleckienė ( (2013 10 31 kelyje Šiauliai-Pakruojis): "Ar per tą laiką buvo įmanoma pagal mano telefono signalą nustatyti, iš kur skambinama? Jei taip, tai kodėl ugniagesių gelbėtojų automobilis blaškėsi kitais keliais, kodėl tiek, atrodo, ne pačių reikšmingiausių klausimų klausė dispečerė: http://pilietis.delfi.lt/voxpopuli/pagalbos-po-nelaimes-belaukiant-ugniagesiai-atvyko-be-irangos-greitoji-atvaziavo-paskutine.d?id=63208278 "
Taip vyksta, nes už 112 įdegimą atsakingi valstybės pareigūnai, Bitė, ir Omnitelis nesilaiko Elektroninių ryšių įstatymo 68 str.2 dalies, kuri be išlygų nurodo, kad visais atvejais: "...Vietos nustatymo duomenys kiekvieno pagalbos skambučio atveju neatlygintinai Bendrajam pagalbos centrui pateikiami iš karto, kai tik Bendrasis pagalbos centras atsako į tą pagalbos skambutį."

Bendrojo pagalbos centro vadovas Kedavičius atsistatydino su baisiai įsižeidusio žmogaus pretenzijomis. Gal sudegintos mergaitės mama, močiutė, broliukas ir patėvis dar jo ir atsiprašyti turėtų?
Kas gi turėjo prižiūrėti, kad už tuos milijonus būtų vykdomas įstatymas? Kodėl jis apsimeta, kad niekaip nesusijęs su 112 sistema? Juk įstatyme parašyta, kad jokių išlygų visais atvejais iškart turi būti rodoma skambinančio 112 vieta, o Omnitel ir Bite ne visada rodo, nors vėjais išmesta daug milijonų. Suprantu, kad yra ir daugiau atsakingų, bet jis juk tiesioginis vadovas, juk jo įstaiga -jis pats mokėjo Omniteliui ir Bitei už tai kad numerį rodytų. Jis turėjo rašyti tarnybinius pranešimus vieną po kito ministrams, kad nerodo to numerio, daryti spaudos konferencijas, jis privalėjo nemokėti tų pinigų Omniteliui ir Bitei.

Jei jau taip niekas buvo neįmanoma, tai kodėl Tele2 įdiegė tokią įrangą, kuri nustatyto skambinančio buvimo vietą? Kodėl Tele2 įvykdė įstatymo reikalavimus, o Bitė ir Omnitelis - ne, ir kodėl Kedavičius iš jų nereikalavo to, ką išsireikalavo iš Tele2? Kiek tarnybinių pranešimų Kedavičius parašė savo vadovams apie tai, kad Bitė ir Omnitelis nevykdo įstatymo? Jei vietoj tokių tarnybinių pranešimų jis pervedinėjo Bitei ir Omniteliui pinigus uz tai, kad jie nevykdo įstatymo, tai kodėl jis dabar čia vaidina nuskriaustą princesę?