2012-03-29

Nežinote kur dėti branduolines atliekas? Sudeginkite jas miesto centre.

Dėl viso pikto nori įspėti, kad tiek paveikslėliai, tiek žemiau pateikiamas tekstas yra piktas juokas pro linksmas ašaras J

Užtat suomiai, Klaipėdos m. valdžia, Klaipėdos Laisvosios ekonominės zonos (LEZ) valdymo bendrovės akcininkai ir Aplinkos ministerija žino, nes jau turi "gerosios" praktikos: branduolinio kuro atliekas galima bus deginti UAB "Fortumo" nerūšiuotų šiukšlių deginimo gamykloje Klaipėdoje pačiame miesto centre.

Nors įstatymai draudžia tokias kenksmingas aplinkai gamyklas statyti LEZ-e (kenksmingų medžiagų gamybą, perdirbimą, laikymą LEZ-uose draudžia įstatymai), bet juk Lietuvoje ne Seimas, o prokurorai ir teismai sprendžia, ką leidžia, ir ko neleidžia įstatymai. Klaipėdos apygardos prokuratūra ir administracinis teismas jau ištyrė skundus ir nustatė, kad nors įstatymai ir draudžia, bet konkrečiu Klaipėdos atveju galima, nes užsienio investicijos yra šventesnės, nei LT įstatymai.

Taigi, nors Lietuvoje negalima deginti nerūšiuotų šiukšlių, bet Klaipėdoje - galima: iš 3 savivaldybių šiukšles veš į Dumpių sąvartyną, rūšiuos ir tik tada veš į gamyklą, o iš 4 rajonų tiesiai iš gatvės šiukšlių surinkimo konteinerių nerūšiuotas šiukšles atveš ir supils į deginimo katilą Klaipėdos miesto viduryje.

Jau net suskaičiavo, kad tokiu būdu susidarys 20 000 tonų sudeginamo plastiko per metus, todėl tokiam kiekiui Aplinkos ministerija dėl viso pikto išdavė leidimą („vsio zakonno"). Kad kokie žalieji ar politikai –populistai sau liaudies balsų per rinkimus nesukauptų.

Taigi dėl branduolinių atliekų: deginant aukščiau paminėtas šiukšles, ypač nerūšiuotas, per metus Klaipėdos šiukšlių deginimo gamykloje susidarys 4500 tonų itin nuodingų kamino nuosėdų. Jas pagal technologijas jas galima kišti tik į buvusias šachtas giliai po žeme. Valdžia ir suomiai iš "Fortumo" į klausimus, kur tos šachtos, atsako, kad ne gyventojų tai reikalas, o investuotojų.

Todėl siūlau branduolines atliekas lygiai taip pat kaip nerūšiuotas šiukšles sudeginti Klaipėdos miesto centre, o jų liekanas kartu su tomis kitomis labai nuodingomis kamino nuosėdomis išvežti į tas nežinia kur esančias šachtas.

Tokiu būdu sutaupysime labai daug pinigų tiems valdžios labai mylimiems investuotojams - suomių akcininkams. Jie tada turės daugiau pinigų "saldainiams", kurie skiriami Klaipėdos m. valdžiai, Klaipėdos Laisvosios ekonominės zonos valdymo bendrovės akcininkams ir Aplinkos ministerijai, kartu beveik nemokamai atsikratysime branduolinių atliekų.

P.S.: čia buvo bandymas kaip ir sarkastiškai pažiūrėti, bet jeigu pažiūrėtume iš biznio pusės, tai jei MIESTO CENTRE galima deginti nerūšiuotas šiukšles, plastikus, kanalizacinį dumblą su dideliais gyvsidabrio kiekiais jame MAŽESNĖJE NI STOKHOLMO ANLOGIŠKOJE GAMYKLOJE TEMPERATŪROJE („nes įstatymai pas mus netobuli“), tai kodėl negalima deginti dar ko nors?

Valdžia APSIPUTOJUSI aiškina, kad suomiai – Fortumo akcininkai parduos savo jachtas, vilas, ferarius, kad tik mums, klaipėdiečiams galėtų nupirkti kuo geresnius filtrus, kurie TIKRAI –TIKRAI bus labai geri ir VISKĄ -VISKĄ išvalys.

Juk mes tikime savo valdžia, Aplinkos ministerija ir geranoriškais suomiais-fortumiečiais? Jie visi juk labdarą mums daro su šia nerūšiuotų šiukšlių deginimu. Tikime juk?

Tai gal vis dėlto pabandome sudeginti dar ką nors? Kad kuo daugiau uždirbtume.

Branduolinio kuro atliekas galima deginti UAB "Fortum" nerūšiuotų šiukšlių deginimo gamykloje pačiame Klaipėdos centre: http://tiny.lt/bk4fn

Kaip LT teisėsaugą padaryti europine? Skatinti nevyriausybininkų aktyvumą

Nuotraukoje – šį sekmadienį, 2012 03 25 d. miręs garsus Kauno dailininkas vitražistas, Lietuvos dailininkų sąjungos narys, Kazys Valentas Žaltauskas, kelerius metus kankintas mėnesiais kalėjimo ir 3 metus nesibaigiančiomis baudžiamosiomis bylomis dėl neva jo nulaužto automobilio veidrodėlio.

Seimas daug metų leidžia postsovietinio tipo teisėsaugininkams, bei jų mokytiniams taikyti visų rūšių smurtą (ypač psichologinį) prieš LT piliečius tiek vilkinant ikiteisminius tyrimus, tiek teismuose, tiek tiesiog sumušant piliečius arba sugadinant jiems sveikatą:

1. Agotos Ramanauskienės byla: policija iki komos sumušė senutę už prekybą neva be leidimo vaistažolėmis prie turgaus, Ji buvo išvilkta apgaule ("leiskite įeiti, nes reikia suimti „vagilką") iš privačių namų, kai bėgdama nuo policijos pasislėpė. Ši byla vilkinama.

2. Du augaloti policininkai melagingu pretekstu neva dėl dviračio padanga įbrėžto automobilio neteisėtai įsibrovė į Lino Hermano ir Kazimiero Žaltausko namus ir sakydami , kad jie, policininkai yra "iš Maskvos" surakinę antrankiais ištempė abu be batų į areštinę, vieną jų laikė 3 mėnesius kalėjime, o kitą kankino nepagrįstu laikymu "psichuškėje". Visa Kauno teisėsaugos "grietinėlė" tuos du žmones tampė 3 metus dėl automobilio įbrėžimo (ekspertizė nustatė, kad įbrėžiamas padarytas dviračiu ar padanga, kurie NEPRIKLAUSĖ KALTINAMIESIEMS) ir neva dėl pasipriešinimo už juos du kart masyvesniems policininkams. Vienas iš jų - vitražistas Kazimieras Žaltauskas užvakar numirė: teismas nematė reikalo nuimti beširdžio prokuroro uždėtą sankciją registruotis kas 7 dienos, nors velionis prašėsi į sanatoriją.

Kai padariau spaudos konferenciją dėl A.Ramanauskienės, tik "Kauno diena" sureagavo, kiti tylėjo, kai kurie politikai dar išsišaipė, niekino, sakė, kad visiškos smulkmenos.

Aukštieji vadovai, VRM ministras, policijos generalinis komisaras apsimetė, kad toks smurtas yra normalu.

Abu aukščiau paminėti tyrimai vyksta ir akivaizdu, kad jei visuomenė nieko nedarys, tai vyks iki begalybės.

Tai ko stebėtis dėl įvykių Garliavoje - dėl smurto prieš mergaitę?

Seimas toliau tyli ir leidžia prokurorams ir pan. nieko netirti, vilkinti visas bylas iki begalybės, kol situacijos pasidaro nekontroliuojamos.

Ką turėčiau galvoti apie LT teisėsaugą, kai ji 3 metai netiria juodųjų archeologų koordinatoriaus, nors žino jo telefono numerį. Kai pagavome juoduosius archeologus už rankos, jie skambino tam koordinatoriui, bet teisėsauga daro viską, kad tik jį išsuktų.

Šiuo klausimu esame parašė daugiau 10 raštų (kad netiria) ir , matydami, kad raštai nieko neišjudina, kartu su Kultūros paveldo departamento direktore D.Varnaite du kartus buvome pas policijos gen.komisarą V.Telyčėną, vieną kartą pas gen.prokuroro pavaduotoją Raulušaitį, ir visus kartus aukštieji pareigūnai labai susinervindavo, išprašydavo iš kabineto, nes nenorėdavo tęsti pokalbio dėl to koordinatoriaus nenustatinėjimo.

Jų komentarai yra tokie: VISKAS ĮSLAPTINTA, NIEKO NESAKYSIME, NES vyksta ikiteisminis tyrimas.

O iš tikrųjų jie nieko netiria, nes laukia, kol visi duomenys bus sunaikinti - mobilaus ryšio operatoriai nesaugo ilgiau nei 3 metus tokių pokalbių duomenų.

Jei LT teisėsauga netiria tokio lengvai ištiriamo dalyko kaip paminėtas juodųjų archeologų koordinatorius, tai kaip jie GALI APSKRITAI KĄ NORS IŠTIRTI?

Todėl žmonės ir piktinasi, tačiau prošvaisčių nematyti.

Aš, kaip Seimo narys, matydamas kitų Seimo narių negalėjimą, neryžtingumą ir nenorą vykdyti parlamentinę teisėsaugos kontrolę, todėl ir skatinu nevyriausybininkų aktyvumą, nes kol kas nematau kito būdo, kaip kitaip Lietuvos teisėsaugą padaryti europine.


Kaip ateityje išvengti bažnytinių vertybių gaisrų tokių, kaip Tytuvėnuose

Viešosios įstaigos „Tytuvėnų piligrimų centras" vadovas Pranas Jurkaitis, dėl jo aplaidumo nebuvo įjungta signalizacija budinčių visą parą patalpoje, dėl to sudegė neįkainojamos bažnytinio paveldo vertybės.

Vertybes sunaikino ciniškas pelno troškimas. Skirdami tik papeikimą, Kelmės raj. savivaldybės taryba ir kiti viešosios įstaigos „Tytuvėnų piligrimų centras" steigėjai nesutikdami atleisti vadovo Prano Jurkaičio, parodė savo požiūrį į kultūros paveldą: jiems nerūpi.

Neįjungė signalizacijos, neapdraudė vertybių, neįrengė seifų, neregistravo vertybių - visa visuma rodo, kad visiems šios tragiškos istorijos veikėjams bažnytinis paveldas buvo paskutinėje vietoje, nes svarbiausia buvo gauti pinigų iš Tytuvėnų ansamblio lankymo, arba jie visiškai abejingi paveldo išsaugojimui.

Kad tokių bažnytinių liturginių dirbinių sunaikinimo išvengtumėme ateityje, parengiau pasiūlymų paketą.

Mano siūlymai Seimo Audito komitetui:

1. Būtina Kultūros ministerijoje atkurti muziejų skyrių (Kilnojamųjų kultūros vertybių įstatymą papildyti tokia straipsnius, nes visi kaimynai – Latvija, Estija. Lenkija turi, tik mūsų Kultūros ministerija panaikino, todėl įstatymas nebeleistų naikinti ateityje.

2. Grąžinti Kultūros paveldo departamentui (toliau – KPD) teisę kontroliuoti privačius bažnytinio meno muziejus ir privačių kultūros vertybių, esančių įvairių konfesijų maldos namuose, apsaugą. Tai padaryti atitinkamai pataisant įstatymus ir jų nuostatus nusiųsti užklausimą, kad pateiktų, kokiomis ir kada įstatymų pataisomis iš jų buvo atimta ta teisė. Tada galėsime tiesiog sugrąžindami išbrauktuosius sakinius atkurti tvarką);

3. Į įstatymus perkelti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (toliau – KPD) taisyklių punktus, numatančius pareigą įrengti signalizaciją tik visą parą budinčiųjų kabinetuose (prašyti KPD atsiųsti šių taisyklių ištraukas su nuorodomis) ir draudimą , kad jokie pripažinimo tinkamais naudoti, ar Statybų užbaigimo aktai negali būti pasirašomi, kol nepajungta aukščiau minimomis sąlygomsi signalizacija ir kad apie tai surašomas atskiras aktas. Taisyklėse tai yra, bet nei PAGD, nei savininkai, nei naudotojai, nei Statybos užbaigimo akto komisijų pirmininkai jų nesilaiko. Deja, tokia keista LT realybė – nevykdo taisyklių ir niekas nieko už tai nei baudžia, nei iš darbo meta – todėl būtina įrašyti į įstatymus.

4. Visuose vertinguose sakraliniuose objektuose įrengti visas įmanomas apsaugos sistemas už valstybės pinigus ir tikrinti, kaip jos eksploatuojamos – tai įtvirtinti įstatymuose.

5. Valstybė turi susitarti su Bažnyčia dėl sakralinio paveldo inventorizavimo per kelsi metus ir patikimo saugojimo. Gal būt tai taip pat padaryti įstatymais.

Priešingu atveju Lietuvoje bažnytinių meno vertybių apsauga išliks tokia, kokią galima apibūdinti „Buvo Dievo ir iškeliavo Pas Dievą (dūmais į dangų)".

Į Seimo Audito komiteto posėdį dėl Tytuvėnų gaisro be PAG, KPD, Kultūros ministerijos, Šiaulių vyskupijos, Kelmės raj. savivaldybės vadovus, taip pat tos viešosios įstaigos, kurioje susikūreno unikalus bažnytinis paveldas, vadovą ir atsakingą už muziejines vertybes asmenį, dar būtinai pakviesti „didvyrius", kurie rado savyje drąsos pasirašyti Tytuvėnų ansamblio statybos užbaigimo aktą pažeisdami Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento patvirtintas taisykles (matydami, kad signalizacija nėra išbandyta prijungimu prie visą parą budinčiųjų patalpos, ir kad nėra tokio išbadymo akto, nors jo reikalauja minėtų taisyklių papildymas pagal ES reikalavimus) t.y. Statybos užbaigimo komisijos pirmininką, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Šiaulių teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus Statybos valstybinės priežiūros poskyrio vyriausiąjį specialistą Artūrą Ramanauską ir Šiaulių APGV Kelmės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos valstybinės priešgaisrinės priežiūros poskyrio viršininką Stasį Kvietkų.

Taip pat prašyčiau pakviesti prokurorą, kuris tiria šią bylą – norėčiau sužinoti, kokiu stebuklingu būdu paskutiniams dviem išvardintiesiems ir viešosios įstaigos vadovui pavyksta išvengti kaltinimų pažeidus pagrindinius aukščiau minėtų Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento patvirtintų taisyklių punktus dėl privalomo signalizacijos pajungimo pas budinčius visą parą.

 

www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/tytuvenu-baznycios-seimininkui-skirtas-papeikimas-56-206925

http://klaipeda.diena.lt/naujienos/lietuva/tytuvenu-baznycios-seimininkui-skirtas-papeikimas-417306

www.lrytas.lt/?data=20120328&id=akt28tik120328&view=2

2012-03-21

Teisingumo klausimas svarbesnis, nei ekonominės problemos

Nuotraukoje – 2012 03 17 d. mitingas „Už teisingumą" prie Seimo.

Gailius su Giržadu bandė gaudyti ir sodinti mokesčių nemokėtojus ir kontrabandininkus, skirtingai nei milžiniška masė jų kolegų kitose jėgos struktūrose. Sodinti sukčius, kurie skurdina biudžetą, yra ne tik teisingumo įprasto žodžio reikšme atkūrimas. Tai yra ir socialinio teisingumo įvedinėjimas, ko LABAI yra pasiilgę žmonės. Ir štai už tas sėkmingas pastangas Gailių su Giržadu nuima. Nuima ne Konstitucijoje numatyta valdžia, o šešėlinė: spec.tarnybų, prezidentūros patarėjų ir buv.gen.prokuroro A.Nevėros įvardintos "teisininkų bendruomenės" triumviratas. Ši šešėline valdžia tyčia dezinformuoja visuomenę, šantažuoja politikus-kyšininkus, manipuliuoja poligrafu ne pagal įstatymą, naudoja leidimus dirbti su slapta informacija tam, kad galėtų lemti teisėjų, prokurorų, teisėsaugininkų karjeras. Štai tokiais būdais nekonstituciniais būdais tas triumviratas- šešėlinis pseudoelitas ir perėmė valstybės valdymą, nes silpnas, iš dalies susikorumpavęs, iš dalies bevalis Seimas iki šiol nesipriešino.

Tik dabar pradeda rastis parlamentinė kontrolė, partijos pradeda rodyti valią sugrąžinti valdžią žmonėms.

Ar pasiseks, ar užteks jėgų ir pasiryžimo Seimo nariams atkurti Konstitucijoje numatytą krašto valdymą?

Ar užteks drąsos Seimo nariams sustabdyti slaptų pažymų virtuozus-poligrafus?

Todėl Seimui reikia padėti mitingais ir streikais sugrąžinti valdžią piliečiams ir jų išrinktiems atstovams.

 

Post scriptum: V.Landsbergis ir L.Kernagis , abu meno srities žmonės neturėję didelės administracinio darbo patirties, 21 metų skirtumu patekę į kritines lemtingas situacijas greitai, ryžtingai ir drąsiai priėmė sprendimus visuomenės labui.

Ar drąsiai sakoma tiesa, dori poelgiai ir ryžtingi veiksmai visuomenės naudai verti pašaipos, ar palaikymo?

Todėl raginu politikus, žiniasklaidininkus, apžvalgininkus, visus kitus žmones nusikratyti baimės ir pereiti į taikaus sukilimo už teisingumą pusę.


Kaip valdoma Lietuva 2 dalis – grynų pinigų įtaka

Nuotraukoje – 2012 03 17 d. mitingas „Už teisingumą" prie Seimo.

http://www.laisvaslaikrastis.lt/news/697/53/d,detalus/

2012-03-15

Naglis Puteikis : „Klausimas dėl grynųjų pinigų tekėjimo į politikų ir teisėsaugininkų rankas už tai, kad finansinės bylos būtų nepradėtos arba nutrauktos, ir yra svarbiausias Lietuvos klausimas apskritai"

Į LL redaktoriaus Aurimo Drižiaus klausimus atsakė Seimo Antikorupcijos komisijos narys Naglis Puteikis, vienas iš pagrindinių tyrimo apie FNTT vadovus iniciatorių:

- Parlamentas Antikorupcijos komisijos asmenyje ėmėsi kontroliuoti jam pavaldžias struktūras, nors anksčiau niekada to nedarė. Kodėl?

-Jeigu prisimenate, anksčiau Seime buvo tokia Ekonominių nusikaltimų tyrimo komisija, kurios pirmininku buvo Juškus. Kai kurie šios komisijos nariai, pvz., dabartinis Sveikatos apsaugos ministras Raimundas Šukys, dirbdavo naktimis. Visi dabar pamiršo, tačiau Juškaus vadovaujama komisija dirbo panašiai kaip mūsų. O po to subėgo didžiulės gvardijos teisės mokslų „korifėjų", kurie pradėjo aiškintis, kad Seimas neturi teisės kištis. Jie aiškino, kad Seimas turi teisę kontroliuoti, tačiau ne taip, kaip tai darė Juškaus komisija. Tačiau tie korifėjai nepasakė, kaip ta kontrolė turi būti vykdoma. Tačiau aš kalbėjau su keliais žmonėmis, kurie rašė mokslinius darbus apie Vakarų valstybių parlamentinę kontrolę. Tai, ką mes padarome, Vakaruose būtent taip ir daroma. Tiesa, yra vienas skirtumas. Dalis mūsų teisininkų sako, kad Seimo komisijai galima meluoti. Jie taip sako – Antikorupcijos komisijai meluoti galima, tačiau jeigu Seimas sudarė specialią tyrimo komisiją, meluoti jau nebegalima. Prasideda visokie išvedžiojimai, kaip buvo ir tuo atveju, kai Juškaus komisija iš tikrųjų prigriebė porą „prichvatizavimo" atvejų. Jeigu jau sukūrėme vakarietišką parlamentarizmą ir Seimą, tai taip ir dirbkime.

-Tačiau iš kur atsirado tas postūmis, nes iki tol visi Seimo komitetai ramiai tyliai sėdėjo, ir į nieką nesikišo?

-Manau, per atsitiktinumą. Seimo narys Saulius Stoma, išgirdęs apie FNTT vadovų atleidimą, pradėjo iniciatyvą įregistruoti Seimo nutarimą dėl laikinosios tyrimo komisijos sudarymo. Tada senieji politikai pasakė, kad kas čia dabar, kad kiekvienam atleidimui sudarinėsime po atskirą komisiją? Ir pasiūlė, kad kuri nors ir esamų Seimo komisijų atliktų tą darbą. Atrodo, kad Razma pirmas pasakė, kad tegul tiria Antikorupcijos komisija. Kadangi nevyko Seimo posėdžiai, mes visi supratome, kad kol sudarysime komisiją, ir sudėliosime klausimus, įvyks konkursas į FNTT vadovo vietą, ir traukinys jau bus nuvažiavęs.

Savaime išėjo, kad kai mes išgirdome pirmuosius pareigūnų liudijimus, kai vienas pasako vieną, o kitas iš karto po jo kalba visai priešingai, supratome, kad vienintelis būdas greitai ir efektyviai ištirti tą klausimą yra neleisti jiems susitarti, ką kalbėti. Todėl pradėjome juos visus žaibiškai kviesti į apklausas. VSD vadovai Grina su Vaišnoru intuityviai suvokė, ką mes darome, ir jie atsisakė eiti liudyti iš karto, ir taip laimėjo vieną naktį. Per tą laiką suderino savo parodymus. Tačiau Grina, vos pradėjęs kalbėti, ėmė šaipytis iš komisijos narių.

-VSD šefas neatrodo labai arogantiškas?

-Tas vadinamasis Lietuvos elitas visas serga nežmoniška arogancijos liga, tik vieni tai daro draugiškai, kiti piktai. Tai Grina šaipėsi iš mūsų draugiškai, tačiau iš tikrųjų gavosi pasityčiojimas, nes jo pirmoji frazė buvo – koks ten poligrafas, jis naudojamas tik užverbuotiems kontržvalgybininkams tikrinti, ir tai yra labai sudėtinga, gali tik suvokti, kad apklausiamas gal būt užverbuotas kitos pusės. Jis mums sakė, kad tai nelabai rimta ir labai specializuota, o trečias dalykas , mes neturime tokių technologijų, ir mus išmokė kiti. Ne CŽV, nes ji apmoko savo agentus, kaip apgauti poligrafą. Amerikiečiai išmokė lenkus, o lenkai mūsiškius, tačiau apmokė dirbti su poligrafu pagal policijos darbo metodus – jeigu žudikas tyli, o jį reikia priversti pasakyti, kur lavonas užkastas. Toks buvo Grinos pasišaipymas, o kai Razma ėmė jį klausinėti rimčiau, tai Grina nesurimtėjo, o toliau šaipėsi. Tada Razma įsiuto, o aš pasakiau, kad jeigu VSD šefas taip elgiasi su partijos frakcijos vadovu, kaip Razma, kaip jūs elgsitės su eiliniu Seimo nariu. Tačiau Grina vis tiek išsišaipė, ir tada visa Antikorupcijos komisija pasiuto. Mes supratome, kad mus mulkina, ir pagavome tą tempą greitai daryti tyrimą, ir neleisti jiems atsikvošėti. Ačiū Ligitui Kernagiui ir Stancikienei, kad jie neleido tam tempui nukristi. Stancikienė į kiekvieną posėdį ėjo iš anksto pasirengusi klausimus, ir viską gerai apgalvojusi. O visi apklausiamieji buvo visai atsipūtę ir labai gausiai melavo. Kadangi jų parodymai smarkiai skyrėsi, mus emociškai apėmė toks pakilimas ir suvokimas, kad jeigu sustosime, tai pralošime. Norėčiau grįžti prie Juškaus komisijos, aš juk tuo metu dirbau Paveldo inspekcijoje, pavaldžioje Seimui, ir kartais su Genzeliu ar kitais Seimo nariais sėdėdavome iki išnaktų Seime. Aš atsimenu, kad paskutinis iš Seimo išeidavo R.Šukys. Juškus taip pat suprato, kad viską reikia daryti greitai, kol anie nesusitarė, o R.Šukys turėjo viską dokumentaliai užfiksuoti.

-Kokie bus sekantys Antikorupcijos komisijos tyrimai, jeigu taip gražiai pradėjote?

-Mes tarpusavyje pakalbėjome, kad dabar svarbiausia, vienas dalykas, nesiimti smulkių darbų, o tirti labai svarbias temas visuomenei.

-Pvz., gal Kauno pedofilijos bylą?

-Vakar Kaune kalbėjomės ta tema, ir buvome susirinkę Kauno savivaldybės salėje, ir L.Kernagis į kauniečių klausimą taip atsakė:, kad visų tų įvykių problema yra ta, kad jie seniai įvykę, ir visi su visais seniai susitarę. Ir to efekto, kurio tikisi visuomenė, jo tiesiog nebus, nes mes nerasime nieko naujo, nes visi jau seniai susitarę, kaip reikia kalbėti. Be to, pedofilijos turimas iš esmės yra kriminalinis tyrimas..

-Tuomet tirkite prokuratūros darbą šioje byloje?

-Taip, tačiau bent jau iš savo darbo mes matome, kad bet kuris normalus kriminalistas atliktų rezonansinių bylų tyrimą labai greitai, jeigu jam netrukdytų politikai ir aukšti teisėsaugos pareigūnai. Pasakysiu analogiją su juodaisiais archeologais – kai politikai ima kažką tyrinėti, subėga teisės korifėjai ir sako, kad vyksta ikiteisminis tyrimas, viskas slapta.  Klausimas – praėjo jau treji metai, kai mes pagavome juoduosius archeologus, ir kodėl per tris metus nebuvo išaiškintas šių nusikaltėlių koordinatoriaus telefono numeris. Kai mes pagavome nelegalius archeologus, jie dar nesuprato, kad policija atvažiuoja. Jie bandė apgauti mūsų darbuotoją, sakydami, kad jie yra mūsų bendradarbiai. Vienas jų paskambino kažkam ir padavė telefoną mūsų darbuotojui.  Skambutį atsiliepęs žmogus profesionaliai vaidino paminklosaugininką iš Trakų nacionalinio parko. Tirti šį epizodą prokuratūra ir policija kategoriškai atsisako. Aš du kartus buvau išstumtas iš V.Telyčėno (buvusio policijos vyr. komisaro –aut. Pastaba) kabineto, o vieną kartą mane ranka pastūmė link durų buvęs generalinio prokuroro pavaduotojas Raulušaitis.  Kai tik užduodu klausimą dėl juodųjų archeologų koordinatoriaus, policijai atima žadą.

-Ką tai reiškia?

-Tai reiškia, kad jie žino tą žmogų ir jį dengia, arba yra gavę komandą iš aukščiau. Kadangi Telyčėnas negalėjo gauti komandos iš aukščiau, vadinasi, jis pats jį pažįsta, arba dirba kartu su juo. Man akivaizdu, kad policija dangsto tuos žmones, ir šiuos nusikaltėlių dangstymo epizodus policija iš tikrųjų galėtų ištirti. Kitas epizodas – Tytuvėnų gaisras. Pagal mūsų teisės aktus priešgaisrinė apsauga turi būti įjungta visą laiką ir signalizacija turi būti prijungta prie pulto, prie kurio visą parą budi budintis žmogus.  Jokios alternatyvos pagal įstatymą tam negalėjo būti. Negalėjo būti nei kiauksinčių dėžučių ant sienos, kas nėra signalizacija. Signalizacija yra tada, kai prie pulto sėdi žmogus. Maža to, ES direktyvų šviesoje ši apsauga turėjo būti sustiprinta, ir kas kartą turėjo būti surašomas aktas, kad ta priešgaisrinė signalizacija yra įjungta. Todėl kiekvieną kartą budintis turėjo pasirašyti, kad signalizacija veikia. Tačiau Tytuvėnuose signalizacija nebuvo nei įjungta, nei ji veikė, nei buvo aktas pasirašytas. Kiek mėnesių praėjo ir ką veikia prokuratūra? Kodėl neveikė signalizacija, nes Tytuvėnuose gaisrą pamatė nuo vienuolyno už dviejų kilometrų gyvenantis žmogus. Jokia signalizacija vienuolyne neveikė, nors visa komisija buvo ten parašus sudėjusi. Reiškia, kad eilinį kartą mes matome situaciją, kai prokuratūra slepia, dengia, gina nusikaltėlius. Tai ne prokuratūra, o advokatūra nusikaltėliams. Šitą dalyką Antikorupcijos komisija ir galėtų tyrinėti, nes visais kitais atvejais mums bus sakoma, kad kišamės į ikiteisminį tyrimą. Kitas dalykas, kad jie bandys nuo mūsų nuslėpti tuos dalykus arba bandys meluoti. JAV melavimas tyrimo komisijai yra sukus nusikaltimas, už tai į kalėjimą sodina ilgiems metams. Ta prasme mes sukūrėme neįtikėtiną demokratiją – pernešėm pavadinimus ir visas teises valdininkams ir visoms spec. Tarnyboms, tačiau visas jų pareigas palikome už Lietuvos sienas. Prokuratūra neturi jokios pareigos tirti nusikaltimus. Todėl kitame posėdyje svarstysime taktikas ir strategijas, ir galvosime, kokius klausimus tirsime.

-O nebandysite prisiliesti prie D.Kedžio ir pedofilijos bylos – tada apsinuogintų visas Lietuvos politikos elitas?

-Manau, kad apie tai kalbėsime. Tačiau geriau apie tai žino komisijos pirmininkas.

-Kodėl Antikorupcijos komisija nepareikalavo, kad atsistatydintų prezidentė D.Grybauskaitė, kuri pati prisipažino, kad liepė atstatydinti FNTT vadovus ministrui R.Palaičiui. Kodėl komisiją visą garą išleido ant R.Palaičio, kuris, pasak prezidentės, čia „ne prie ko"?

-Kova vyksta dėl teisingumo klausimo. Pareigūnai, kurie drąsiau pradėjo tyrimus, negu tie, kurie 18 metų nieko netyrė, buvo išvaryti.

-O ką jie ištyrė?

-Manau, kad jie apskritai kažką pradėjo.

-Ar dėl to, kad FNTT uždarė Gariūnus, kurie visą laiką maitino socialdemokratus?

-Aš nemanau, kad Gariūnuose yra kas nors pasikeitę. Tačiau FNTT vadovai parodė, kad galima ten įkišti nosį. Nes jeigu Gariūnus kairiųjų vyriausybė paskelbė nacionaliniu strateginiu objektu, o ten nemokami mokesčiai, tai gal geriau Gariūnus paskelbkime laisva ekonomine zona, ir tada visas bus logiška. O dabar matyt visi naudojasi maišais grynų pinigų iš Gariūnų. Gariūnus reikia rašyti iš mažosios raidės, nes tokie gariūnai yra kiekviename bažnytkaimyje.

-Arūnas Valinskas pareiškė, kad galbūt konservatoriai remia FNTT vadovus todėl, kad yra jų šantažuojami, o Tėvynės sąjunga ėmėsi juos ginti tik po Dariaus Kuolio organizuoto mitingo prie Prezidentūros, kai pamatė, kad žmonėms tai rūpi.

-Tėvynės sąjungai nebėra kur trauktis, nes rinkimų kompanijoje daugumoje punktų kalbama apie teisingumą, tačiau praėjo keturi metai...

-Iš tiesų neįtikina A.Kubilius, kai sako, kad jam rūpi sąžiningi pareigūnai? Kiek jau tokių pareigūnų buvo ištaškyta, ir Tėvynės sąjungai jie nerūpėjo, pvz., Pociūno byloje liudiję VSD darbuotojai?

-O gal būkime tikslūs – ar tikrai jau pradėjo rūpintis? Kai klausau kalbų Tėvynė sąjungos frakcijoje Seime, tai man nesusidaro įspūdis, kad mes iš tikrųjų pradėjome rūpintis atleistais pareigūnais. . Yra dalis frakcijos, kurie nuoširdžiai nori padėti atleistiems pareigūnams, tačiau aš drįstu teigti, kad kažin ar jų yra daugiau negu pusė. Todėl sunku kalbėti, kad Tėvynės sąjunga priėmė kažkokią poziciją. Galime kalbėti tik apie frakciją, nes partijos prezidiumas kol kas nesirinko ir partijos pozicija šiuo klausimu dar nėra suformuota. Kitas dalykas, kad visi Lietuvos politikai suvokia, kad esminis šios istorijos klausimas yra tas, kad jeigu FNTT tik pabandė kažką pajudinti, kai su didžiausiu triukšmu buvo išvaryti, ir visas politikos elitas dėl to atidėjo visus  kitus darbus, tai rodo, kad klausimas dėl grynųjų pinigų tekėjimo į politikų ir teisėsaugininkų rankas už tai, kad tos bylos būtų nepradėtos arba nutrauktos, ir yra svarbiausias Lietuvos klausimas apskirtai.

-Tačiau ar negalėjo priežastis būti paprastesnė – VSD sužinojo, kad tie du FNTT vadovai nutekino informaciją apie būsimą „Snoro" nacionalizavimą, nors rimtų įrodymų neturi, ir jų paslaugų buvo atsisakyta ? O Darius Kuolys pamatė, kad atsirado gera proga lipti ant bačkos, o Tėvynės sąjunga – kad atsirado proga vaidinti auką ir reitingą pasikelti?

-Nematau Tėvynės sąjungos pastangų, bandant pasikelti reitingą.  Antikorupcijos komisija pradėjo rinkti parašus R.Palaičio interpeliacijai, ir vienas portalas parašė, kad Puteikis renka parašus. Mane užpuolė saviškiai, ką aš čia darau? Aš nematau jokio Tėvynės sąjungos stengimosi didinti reitingą, tačiau matau viešą ir manau nuoširdų A.Kubiliaus pasakymą, kad tai yra teisingumo klausimas. Žiūriu į Kubiliaus akis, ir man atrodo, kad jis šioje vietoje yra nuoširdus. Yra R.Juknevičienė, kuri gynė tuometinius VSD darbuotojus Braziulį ir Damulį, tik kažkodėl Tėvynės sąjunga jų neįrašė į savo rinkimų sąrašą.

-Kaip R.Juknevičienė gynė Braziulį, tačiau neapgynė?

-Aš pats buvau tame partijos tarybos posėdyje, ir mačiau, kaip R.Juknevičienė buvo kepurėmis užmėtyta.

-Tai kas tada valdė Tėvynės sąjungą, jeigu net R.Juknevičienės niekas neklauso?

-Tikrai ne R.Juknevičienė. Tai yra kolektyvinio valdymo organizacija, ir vienas asmuo jos nevaldo. Gal būt, tą sykį sprendimą neįtraukti Damulio ir Braziulio daugumos kandidatų noras būti rinkimų sąraše ir jie išsigando minėtų asmenų konkurencijos? Tai yra mano pati švelniausia versija.  Gal būt, juos išstūmė žmogiškas pavydas. Bet man intuicija sako, ką aš ir šiandien frakcijos posėdyje mačiau, kad, pvz., Pečeliūnas radikaliai pakeitė nuomonę ir jis dabar pasisako už Prezidentės patarėjų poziciją. Man susidaro toks jausimas, kad jis buvo pakviestas į Prezidentūrą ir su juo buvo pasikalbėta.

-Dėl ko, ir kokiais „saldainiais", kaip jūs sakote, Prezidentūra gali pakeisti Seimo narių nuomonę?

-Pirmiausiai aš manau, kad yra šantažas, ir politikai nuo seno, nuo Artūro Paulausko laikų yra šantažuojami. Apie juos surenkama informacija, gal finansinė, gal dar kokia nors, ir jie šantažuojami. Taip man sako intuicija ir mano gyvenimiškoji patirtis politikoje. Aš manau, kad dalis politikų šiandien Seime yra spaudžiami. Kitas dalykas – VSD. Ką reiškia, kai su juo susitinką ir „profilaktuoja" apžvalgininką Kęstutį Girnių? Tai yra gąsdinimas ir terorizavimas. Kai žurnalistas Tomas Dapkus mato, kaip jo pėdomis bėgioja saugumiečiai ir policininkai ir bando kelti baudžiamas bylas. Kas tai yra? Persekiojimas. Štai mes turime šantažą ir persekiojimą, spaudimą ir gąsdinimą. Turime visą spektrą KGB-istinių metodų – pvz., galima labi mandagiai pasakyti - „jaunuoli, ar jūs galvojate apie savo ateitį? Mes jums galime padėti, tačiau galime ir pakenkti?".

-Kažkodėl manęs VSD niekada „neprofilaktavo", o iš karto griebė už gerklės, kai buvo atimtas „Laisvo laikraščio" tiražas?

-  Ant veido Jums parašyta, kad tamstą profilaktuok neprofilaktavęs – vis tiek pasiųsit juos  labai toli.

-Ta Tomo Dapkaus istorija taip pat nevienareikšmiška, laidoje su juo V.Gailius atskleidė valstybės paslaptį – ikiteisminio tyrimo medžiagą, kurios tikslas buvo sukompromituoti omonininko K.Michailovo gynybą ir sukurti legendą apie „nepriekaištingus" FNTT vadovus. Dabar skleidžiama legenda, kad tie Gailius ir Giržadas yra supermenai, ištyrė visas skandalingas bylas, nors tai visai neatitinka faktų?

-Mano galva, tai yra detalės, kurios niekaip nepaneigia pagrindinio fakto – VSD, užuot gaudęs šnipus, profilaktuoja žurnalistus ir šantažuoja politikus.

-Kodėl vis dėlto D.Grybauskaitė taip pasielgė – pasiuntė Seimą labai tolį, ir paliko R.Palaitį ministro poste?

-Aš manau, kad prezidentę suklaidino tas žmogus, kuris ir mūsų komisijoje elgėsi kaip viceprezidentas – jos patarėjas Jonas Markevičius. Jis yra ne vienas, žaidžia kartu su savo komanda ir yra galios centras, o trenerio mes nematome. Grybauskaitė yra komandos dalis, ir ją suklaidino jos komanda. Ir toliau klaidina arba bando klaidinti. Ar V.Landsbergis nebuvo įtakojamas savo komandos? Vienu ar kitu klausimu turime stiprią nuomonę, tačiau iš tikrųjų dirbame ne po vieną.

 ***** 

Pilietinių akcijų organizatoriai prašo paramos

Nuotraukoje – 2012 03 17 d. mitinge „Už teisingumą" prie Seimo dalinama rezoliucija ir prašymas paremti pervedant lėšas į R.Ozolo specialiai renginiams skirtą sąskaitą.

Norintys paremti bundantį pilietinį judėjimą „Už Lietuvą! Už teisingumą!" gali tai padaryti pervesdami paramą į šiam tikslui Romualdo Ozolo atidarytą sąskaitą:
LT987300010130744398
Romualdas Ozolas
„Swedbank"
Šios lėšos bus skirtos tik pilietinių akcijų rengimui.
Už jų panaudojimą bus viešai atsiskaitoma
N.P.: 2012 03 20 d. ryte šioje sąskaitoje jau buvo paaukoti 6674 litai (72 žmonės).

Asociacija „Kauno jungtinis demokratinis judėjimas" prašo visus geros valios žmones paaukoti pinigų transportui, kuriuo kauniečiai galėtų vykti į mitingus, ar kitas akcijas kituose miestuose.
Asociacijos banko sąskaitos numeris
LT725010900014001821
Kauno jungtinis demokratinis judėjimas
Paramos gavėjo statusas suteiktas 2010 m. rugsėjo 14d., juridinio asmens kodas –302545269

Asociacija „Klaipėdos jungtinis demokratinis judėjimas" prašo visus geros valios žmones paaukoti pinigų transportui, kuriuo klaipėdiečiai galėtų vykti į mitingus, ar kitas akcijas kituose miestuose.
Asociacijos banko sąskaitos numeris
LT514010042301100006
Klaipėdos jungtinis demokratinis judėjimas
Paramos gavėjo statusas suteiktas 2010 m. rugsėjo 30 d., juridinio asmens kodas –302550106

Kaip slaptais svertais valdoma Lietuva 1 dalis

Nuotraukoje – 2012 03 17 d. mitingas „Už teisingumą" prie Seimo.

http://www.laisvaslaikrastis.lt/news/685/53/d,detalus/ 2012-03-08

[Iššifruota iš video: http://www.youtube.com/watch?v=F9ZHTtIyTiE ]

Generalinė prokuratūra ir VSD tariasi, kaip nuo Lietuvos žmonių nuslėpti informaciją

Šventa tiesa: ko Lietuvoje negalima paslėpti po saugumo pažymomis, per Valstybės saugumo departamentą, tą padaro Generalinė prokuratūra, per ikiteisminio tyrimo įslaptinimą.

Apie tai kaip ir kieno realiai yra valdoma mūsų valstybė, jūsų dėmesiui labai taiklus Seimo nario Naglio Puteikio pasisakymas kovo 6 d. forume, kuriame buvo aptarinėjama dabartinė Lietuvos teisėtvarkos būklė ir garsiosios Seimo Antikorupcinės komisijos išvados.

Renginys vyko Lietuvių kalbos institute 2012 03 06 d. , kuriame gausiai susirinko įvairiausių sričių atstovų, neabejingų šiandieninei šalies situacijai. Įdomu pažymėti, kad į forumą kviesti tiek VSD, tiek Generalinės prokuratūros atsakingi pareigūnai, savaime suprantama, neatėjo ir savo pozicijos žmonėms į akis paaiškinti nedrįso.

 

„Kodėl šiame forume nėra nė vieno svarbiausio Lietuvos teisėsaugos vadovų, - kalbėjo N.Puteikis, - todėl, kad jie dabar tariasi, kaip nuo Lietuvos žmonių paslėpti ir tą medžiagą, kurią sukaupė mūsų komisija.

Mano duomenimis, planas yra toks: generalinis prokuroras priims sprendimą, kad visa Antikorupcijos komisijos surinkta medžiaga, įskaitant stenogramas, yra ikiteisminio tyrimo dalis, ir kaip Lietuvoje jau 15 metų įprasta, ko negali paslėpti saugumo pažymomis, tą Generalinė prokuratūra įslaptina kaip ikiteisminio tyrimo medžiagą.

Ar toks planas jiems pavyks? Aš manau, kad ne, nes tas žmonių palaikymas, kurį mes matėme mitinge prie Prezidentūros, yra tikrai įspūdingas, ir aš tikiu, kad mitingas kovo 17 d. prie Seimo bus dar įspūdingesnis. Priklausomai nuo žmonių kiekio, kuris ateina į susirinkimus ar mitingus, ir veikia demokratijos mechanizmas.

Mūsų komisijos svarbiausias darbas buvo tas, kad mus netyčia įsileido į tą laikrodžio mechanizmą, ir mes iš vidaus pamatėme, kaip jis veikia, tiksliau, kaip jis neveikia. Ir kad ten iš tikrųjų nėra jokių ratukų, ten sėdi gudrūs saugumiečiai, aplipinę svarbiausius politikus, ir būtent saugumiečiai ir sukioja tuos sraigtelius ir laikrodžio rodykles.

Nėra jokio demokratijos mechanizmo ir jokio Seimo narių ryšio su rinkėjais, ir Seimo narių ryšio su svarbiausiomis valstybinėmis institucijomis. Sprendimus priima keliasdešimties žmonių grupė, kurių dauguma yra saugumiečiai ir mano asmeninė versija yra tokia, nors ji gali būti ir klaidinga – Gailius su Giržadu užkabino kažkokius konkrečius kontrabandininkus ar PVM grobstytojus, pvz., gal būt Gariūnus, kurie krepšiais nešioja grynus pinigus ne vienai politinėms partijoms per kiekvienus rinkimus, o STT apsimeta, kad nemato tų pinigų krepšių.

Tada konkretūs verslininkai kreipėsi į teisininkus, pastarieji į patarėjus, esančius aplink Prezidentę ir pagrindinius šalies politikus, ir jie sugalvojo tokį planą, kaip "Snoro" skandalo fone ir dėl nutekėjusios informacijos užtikrinti, kad Generalinės prokuratūros kabinete būtų ir tie FNTT vadovai. O paskui padaryti viską, kad nebūtų atliktas joks rimtas tyrimas, o viską suversti poligrafui, kaip jau buvo padaryta su tais VSD pareigūnais, kurie liudijo Seimo komisijai praeitą kadenciją. Ir paskui tais vargšais pareigūnais buvo atsikratyta, nes politikai iš esmės juos išdavė.

Tokiu būdu per tas slaptas pažymas ir tuos įtakingus saugumiečius politikai yra izoliuojami nuo sprendimų priėmimo, yra izoliuojami nuo žmonių ir tada politikai iš esmės yra vykdyti tos nedidelės keliasdešimties žmonių grupelės nurodymus. Ką mes šiandien ir matome.

Mūsų komisijos pats didžiausias nuopelnas turbūt yra tas, kad tos apklausos yra užfiksuotos stenogramose, kurias jūs pamatysite spaudoje, ir aš tikiu, kad ta dienai pakankamai greitai ateis.

Jūs pamatysite, kaip iš išorės atrodantys stiprūs ir galingi Generalinės prokuratūros prokurorai ir VSD vadovai iš tikrųjų yra visiškos marionetės, silpni dvasiškai žmonės, o šalia kiekvieno sėdi gudrus, patyręs ir spalvingas saugumietis.

Jūs pamatysite šitose stenogramose, kaip šitie mūsų vadovai meluoja, kaip jie painiojasi ir keičia parodymus. Ir kaip iš paskos atėjęs kitas vadovas kalba absoliučiai priešingai – pvz., Palaitis sako, kad "aš vadovavausi poligrafo tyrimais ir saugumo pažyma".

Ateina saugumo vadovas ir mes jo klausiame – kokios apimties yra VSD medžiaga, kurią jūs perdavėte Palaičiui? Atsakymas – kokia pažymą? Mes davėme tik poligrafo parodymus. Ir taip vyko visi mūsų posėdžiai, ir taip padaryti visi apklaustųjų parodymai.

Įsivaizduokite – taip yra valdoma valstybė. Realiai tos marionetės yra lėlių teatras. Tačiau tas lėlių teatras šiandien savo galiose šiandien yra sukaupęs milžiniškus resursus. Yra grasinama spaudoje iškelti baudžiamąsias bylas komisijos pirmininkui Ligitui Kernagiui ir kitiems nariams neva už valstybės paslapčių atskleidimą. Tos paslaptys yra juokingos ir ten jokių paslapčių nėra. Tai yra mitas ir sukurtas grožinės literatūros kūrinėlis žmonėms mulkinti.

Iš tikrųjų viskas yra daug paprasčiau – sėdi paprasti žmonės, "prisirovę" prie valdžios, ir už virvučių tampo politikus. Šitas virvutes galima nukarpyti. Absoliutus viešumas – stenogramų paskelbimas. O kodėl komisijai pavyko tai padaryti? Todėl, kad ten susirinko savanoriai. Visose komisijose yra kvotos, o čia susirinko tie, kurie norėjo. Ir kadangi susirinko žmonės, nuoširdžiai norintys sumažinti korupciją, todėl mums ir pavyko. Ir beje, kiekvienos frakcijos narys yra nusipelnęs, nes iš tikrųjų daugybę klausimų mums pavyko priimti vieno balso persvara.

Stebuklas yra tai, kad šioje komisijoje susirinko naujokai, kurie išdrįso pasipriešinti savo partijoms, nes spaudimas buvo milžiniškas, partijų vadovai skambindavo partijų nariams, ir liepdavo išeiti. Ir kai kurie jų išdrįso neišeiti, pvz., Saulius Bucevičius atsisakė paklusti vadovų nurodymams ir liko. Jį išmestų, jeigu ne supratimas, kad tokius politikus imtų ginti žmonės mitinguose.

Tai aš noriu pasidžiaugti ir paaiškinti tą frazę, kad aš labai džiaugiuosi, kad Ligitas Kernagis yra komisijos pirmininkas, o ne Jurgis Razma. Jeigu ten būtų senas politikas, mes apskritai nebūtume pradėję tyrimo, o jeigu ir būtume pradėję, tai dirbtume taip, kaip dabar dirba "Snoro" žlugimą tirianti komisija – jokio viešumo.

Kodėl tas didžiausias įsiūtis viešojoje erdvėje? Dėl viešumo, dėl greičio, ir todėl, kad mes kiekvienas nepaklusome tiems klanams, kurie šiandien sėdi beveik visose partijose. Tai iš tikrųjų yra Ligito Kernagio nuopelnas, stebuklas, tačiau padėkokime dėl šio stebuklo Valinsko projektui, nes jeigu nebūtų šio projekto, tai į Seimą nebūtų patekę tiek daug laisvų menininkų".


2012-03-19

Policija, pažeisdama Konstituciją, trukdė mitingo „Už teisingumą“ organizavimui VIDEO

Policija, pažeisdama Konstituciją, trukdė mitingo „Už teisingumą" organizavimui VIDEO

Nuotraukose:

2012 03 17 d. policijos pranešimas žiniasklaidai apie klaidingą mitingo laiką;

1988 06 21 d. sovietinė milicija nedrįso trukdyti tik ką įsikūrusiai Sąjūdžio iniciatyvinei grupei, kuri įsisteigė prieš 17 dienų; nesankcionuoto mitingo centre Alvydas Medalinskas laiko plakatą „Gelbėkime Trakus".

2012 03 17 mitinge tarp tento „Metas apsivalyti" ir plakato „Už teisingumą" matyti šarvuotas policijos autobusas, kuriame bailiai lindi Vilniaus apskrities policijos vadovas K.Lančinskas. Autobusas stovi lygiai toje pačioje vietoje, kur 1988 06 21 vyko pirmasis nesankcionuotas Sąjūdžio mitingas.

LT teisėsauga, virtusi Baltarusijos tipo jėgos struktūromis, užuot atkakliai trukdžiusi pilietinei visuomenei naudotis Konstitucijos 36 str. įtvirtinta teise rinktis į taikius susirinkimus, galėtų LYGIAI TAIP PAT UOLIAI, GREITAI IR EFEKTYVIAI IŠTIRTI rezonansinius nusikaltimus, bei ginti viešą interesą. Tačiau ji to nenori, ir, turbūt, negali.

Užtat policija ir Valstybės saugumo departamentas parodė neįprastą uolumą, trukdydami 2012 03 17 d. mitingui „Už teisingumą".

Likimo ironija: prieš 24 metus lygiai toje pačioje vietoje sovietinė milicija nedrįso trukdyti Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio iniciatyvinei grupei dalyvauti nesankcionuotame mitinge Trakų senamiesčiui nuo naujų penkiaaukščių gyvenamųjų namų statybos ginti (tąsyk apgynėme).

Ir ne tik kad nedrįso, bet leido prieiti prie tuometinės LTSR Aukščiausios Tarybos per 50 metrus, ką ir matote nuotraukoje – stovime prie dabartinių vėliavų laikiklių nes sovietiniai mitingų įstatymai buvo neįtikėtina, laisvesni, nei dabartiniai (dabar galima mitinguoti ne arčiau, nei 75 metrai nuo Seimo).

Dar juokingiau, kad dabar ten, kur 1988 metais vyko pirmasis sovietinėje Lietuvoje po Kalantos susideginimo nelegalus mitingas, dabar, 2012 03 17 d. buvo pastatytas policijos šarvuotas autobusas, atitvertas milijoną litų kainavusia aliuminine tvorele, o jo viduje kaip voras bailiai lindėjo tuometinis Vilniaus universiteto pirmakursis, būsimas URM konsulinis darbuotojas, dabartinis Vilniaus apskrities policijos vadovas Kęstutis Lančinskas. Rašau „bailiai lindėjo", nes jo pavaduotojas Sigitas Mecelica 2012 03 11 d. drąsiai ėjo tautininkų kolonos priešakyje, asmeniškai kontroliuodamas situaciją, kad nebūtų išpuolių ar susirėmimų.

Kęstučio Lančinsko vadovaujama Vilniaus apskriteis policija ne tik dezinformavo visuomenę, tyčia siuntinėdami žiniasklaidai klaidinantį pranešimą apie šio mitingo laiką, tokiu būdu pažeisdami LR Konstitucijos 25 str., kuris draudžia tokį nusikalstamą veiksmą kaip dezinformaciją. Maža to, Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininkas Kęstutis Lančinskas grasino mitinguotojus mušti, jei jie peržengs atstumą iki Seimo: „Mūsų veiksmai bus tokie priklausomai nuo to, koks bus mitinguotojų elgesys. Jeigu nepažeidinės įstatymų, tai policija tikrai nesimuš. Susirinkimų įstatyme yra įvardinti atstumai, stengsimės tuos atstumus išlaikyti ir to reikalausime". (http://tiny.lt/b2eem4y arba www.delfi.lt/news/daily/lithuania/fntt-pareigunus-ginantys-visuomenininkai-mitinguos-nesuderintoje-vietoje-ir-nesuderintu-laiku.d?id=56815303

LTSR milicija 1988 06 21 d. nedrįso nei grasinti, nei drausti, nei klaidinti mitinguotojų.

Tuo tarpu LT teisėsauga, 2012 virtusi Baltarusijos tipo jėgos struktūromis, užsiėmė ir Europoje iki šiol negirdėtu nevyriausybinių organizacijų spaudimu, klaidinimu ir gąsdinimu:

Klaipėdos ir Kauno policininkai mitingo išvakarėse skambinėjo į mitingą važiuoti nutarusių nevyriausybinių organizacijų atstovams. Šių NVO koordinates ir ketinimus, bei tai, kad jie samdo autobusus, arba jiems susimeta, policija sužinojo kažkokiu paslaptingu būdu. Matyt, jiems padėjo Valstybės saugumo departamentas.

Tie policijos atstovai skambino ir siūlėsi atsiųsti patrulius prie įlipimo į autobusą ir prižiūrėti, kad į autobusus neliptų kažkokie mistiniai chuliganai/smogikai.

Kai kurie labiau patyrę NVO vadovai, atkirto, kad filmuos ir viešins tokį akivaizdų policijos spaudimą, todėl išvengė policijos „dėmesio". Tačiau dalis NVO vadovų pasimetė ir neprieštaravo, todėl jų narių, bei jų rėmėjų ir kitų aktyvistų, vykstančių į mitingą, įlipimus į autobusus DEMONSTRATYVIAI stebėjo patruliai, policijos mašinos suko ratus aplink šiuo autobusus.

Žmones taip mėginta įbauginti. Tokiais metodais nedirba net Baltarusijos KGB. Net Sąjūdžio laikais sovietinė milicijos vadovybė nedrįso taip gąsdinti į mitingus vykstančių žmonių.

Mūsų dabartinė Vidaus reikalų ministerijos ir policijos vadovybė tokių visuomenės gąsdinimo veiksmų, matyt, išmoko Minsko milicijos ir Minsko KGB mokyklose dar sovietiniais laikais.

Jaunesni policijos vadovai, spėju, tokių pilietinės visuomenės slopinimo metodų išmoko Valstybės saugumo departamento kursuose ir darbo Užsienio reikalų ministerijoje metu.

Policija ir po mitingo tęsė kovą su visuomene ir toliau pažeidinėjo LR Konstitucijos 25 str., kuris draudžia nusikalstamą veiksmą - dezinformaciją: apgaudinėjo žiniasklaidą ir visuomenę, tikindami, kad šiame mitinge dalyvavo tik 2000 dalyvių (kad dalyvių buvo žymiai daugiau, nesunkiai gali įsitikinti kiekvienas, pažiūrėjęs panoraminę mitingo nuotrauką: www.panoramas.lt/m_katalog.php?p_id=1918&lg=2

Ar leisime LT teisėsaugai toliau nekliudomai virsti Baltarusijos KGB tipo jėgos struktūromis?

P.S.: mitingo rezoliucija (prieš mitingą platintas projektas papildytas reikalavimu atstatydinti Etikos ir procedūrų komisijos pirmininką A.Salamakiną):

Lietuvos Respublikos Seimui

Respublikos Prezidentei

Lietuvos Vyriausybei

Viešas pareiškimas

Vilnius, 2012 m. kovo 17 d.

Mes, Lietuvos pilietės ir piliečiai, susirinkę 2012 metų kovo 17 dieną Vilniuje, Nepriklausomybės aikštėje, į renginį Lietuvą! teisingumą!,

kreipiamės į valdžios institucijas ir reikalaujame:

  • kuo greičiau išviešinti visų šalies partijų, aukštų politikų, teisėtvarkos ir slaptųjų tarnybų pareigūnų ryšius su šešėliniu verslu ir kitomis nusikalstamomis struktūromis, paskelbti duomenis apie gaunamus pinigus šių struktūrų ir galimai neteisėtą praturtėjimą;
  • nedelsiant sugrąžinti į pareigas be pagrindo nušalintus FNTT vadovus Vitalijų Gailių ir Vytautą Giržadą;
  • atleisti pareigų susikompromitavusį ir Konstituciją pamynusį vidaus reikalų ministrą Raimundą Palaitį ir visus kitus su šešėliniu verslu ir kriminaliniu pasauliu susijusius valdžios pareigūnus;
  • atleisti savo pareigų atlikti nepajėgiančius generalinį prokurorą Darių Valį bei jo pavaduotoją Darių Raulušaitį, o į šias pareigas paskirti principingus, sąžiningus ir profesionalius pareigūnus.

Mes raginame Seimą susigrąžinti Tautos Atstovybės galias ir reikalaujame:

  • užtikrinti parlamentinę Valstybės saugumo departamento, Generalinės prokuratūros, kitų teisėsaugos institucijų kontrolę;
  • sutramdyti VSD pareigūnų savivalę ir neteisėtą kišimąsi į visuomenės gyvenimą;
  • nedelsiant išviešinti VSD vykdytos kabinetinėsliustracijos" duomenis ir išlaisvinti buvusius KGB bendradarbius Seime, Vyriausybėje, teisėtvarkoje, žiniasklaidoje nuo dabartinio VSD šantažo;
  • atstatydinti savo pareigų nevykdančius, tiesos, teisingumo ir žmogaus teisių ginti nepajėgiančius parlamento vadovus - Seimo vicepirmininką Algį Čapliką, Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininką Stasį Šedbarą, Žmogaus teisių komiteto pirmininką Arminą Lydeką, Etikos ir procedūrų komisijos pirmininką Algimantą Salamakiną;
  • įsteigti ypatingojo prokuroro instituciją Vytauto Pociūno, Kauno pedofilijos ir žudynių, Eglės Kusaitės, kitų galimų VSD bei Generalinės prokuratūros nusikaltimų ir politinės korupcijos byloms ištirti.

Mes raginame valdžią stoti ne nusikaltėlių, bet Lietuvos Respublikos pusėn.

Neleisime mūsų atkurtos valstybės paversti plėšikų gauja.

Mes norime susigrąžinti Lietuvos valstybęorią, garbingą, teisingą.

Pilietinės akcijos dalyviai

P.P.S.: papildoma medžiaga:

2012 03 17 d. mitingo "Už teisingumą" dalyvių video reportažai

Čia sudedu tuos video, kuriuos sugraibiau internete iki šios nakties, t.y. iki 2012 03 18 d. 23.00. Yra ir beveik reportažiniai, ištraukos, net dokumentiniai - meniniai.

Autorių prašau neįsižeisti, jei neteisingai suklasifikavau, nes neturėjau laiko visus nuo pradžių, iki pabaigos peržiūrėti:

reportažiniai (ištisai nufilmuota, kai kas sutrumpinta):

1 dalis - http://www.youtube.com/watch?v=QpfhlDyg2Uo

2 dalis - http://www.youtube.com/watch?v=eQxgzOd6m6s

3 dalis – http://www.youtube.com/watch?v=WT6RAs-Vu5w

ištraukos:

http://www.youtube.com/watch?v=Ar0695yP0oQ

http://www.youtube.com/watch?v=WvifT3KiOEM

http://www.youtube.com/watch?v=D2BXks2jF9U

dokumentiniai - meniniai:

youtubinis - http://www.youtube.com/watch?v=nsU78DHZNuM

tas pats , bet vimeo - http://vimeo.com/38741679

individualūs interviu po mitingo:

D.Kuolio - http://www.youtube.com/watch?v=ag0LCdArJg0

A.Matulevičiaus - http://www.youtube.com/watch?v=Hf5K-v4mxm0

N.Puteikio - http://www.youtube.com/watch?v=hL9DXHhZ4eM

STRAIPSNIAI, ĮVAIRŪS VIDEO:

www.alfa.lt/straipsnis/14065163/Tukstantiniame.mitinge.Uz.teisinguma..kaltinimai.prezidentei=2012-03-17_14-15/

http://tv.lrytas.lt/?id=13320095801331417790

http://www.ve.lt/naujienos/lietuva/lietuvos-naujienos/mitinge-uz-lietuva-uz-teisinguma---pagyros-antikorupcijos-komisijai-704624/

http://www.lrytas.lt/-13319863211330962790-mitinge-u%C5%BE-lietuv%C4%85-u%C5%BE-teisingum%C4%85-kaltinimai-prezidentei-papildyta.htm

http://www.lrytas.lt/-13319806351330490293-apie-s%C4%85j%C5%ABd%C4%AF-d%C4%97l-teisingumo.htm

http://klaipeda.diena.lt/naujienos/lietuva/mitinge-prie-seimo-kaltinimai-r-palaiciui-ir-prezidentei-415054

www.delfi.lt/news/daily/lithuania/fntt-pareigunus-ginantys-visuomenininkai-mitinguos-nesuderintoje-vietoje-ir-nesuderintu-laiku.d?id=56815303&categoryID=7

www.delfi.lt/news/daily/lithuania/mitinge-uz-teisinguma-kaltinimai-dgrybauskaitei-ir-liaupses-lkernagiui.d?id=56830707

www.balsas.lt/naujiena/587427/mitingas-uz-teisinguma-baigesi-skanduotemis-lietuva-lietuva-foto

www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/visuomenininkai-i-mitinga-susirinko-valanda-anksciau-negu-jiems-buvo-leista-56-204276#axzz1pTyF7EoJ

www.balsas.lt/naujiena/587285/rytojaus-mitingo-rengejai-akcijoje-dalyvaus-tukstanciai-zmoniu-papildyta-13-27

www.balsas.lt/naujiena/587477/policija-uz-taisykliu-pazeidinejima-mitingu-organizatoriai-bus-nubausti

http://lrt.lt/news.php?strid=5042&id=5978234

http://www.valstietis.lt/Pradzia/Naujienos/Lietuvoje/Rytojaus-mitingo-rengejai-akcijoje-dalyvaus-tukstanciai-zmoniu

http://www.respublika.lt/lt/naujienos/lietuva/lietuvos_politika/mitingas_uz_teisinguma_ivyks/