2023-09-21

pr. sp. P. Gražulis siūlo drausti nepilnamečių seksualinį švietimą mokyklose ir renginiuose.

P. Gražulis siūlo drausti nepilnamečių seksualinį švietimą mokyklose ir renginiuose.

 

Seimo narys Petras Gražulis Lenkijos pavyzdžiu siūlo Seimui visiškai uždrausti nepilnamečių seksualinį švietimą mokyklose, ikimokyklinio ugdymo įstaigose ir nepilnamečiams skirtuose renginiuose.

„LR Konstitucijos 26 straipsnio (Minties, tikėjimo ir sąžinės laisvė yra nevaržoma) penktoje dalyje nustatoma, kad „Tėvai ir globėjai nevaržomi rūpinasi vaikų ir globotinių religiniu ir doroviniu auklėjimu pagal savo įsitikinimus, tačiau LGBT bendruomenės šią tėvų teisę grubiai pažeidinėja, nes aktyviai siekia seksualizuoti vaikus tam tikslui bandydami pasitelkti net ir mokyklines lytinio švietimo programas.", teigia P. Gražulis.

Todėl, siekdamas apsaugoti vaikus nuo nepilnamečių seksualinės veiklos skatinimo, nuo dorovės iškraipymo ir iškrypimo, kuris grėsmingai plinta per vadinamąjį seksualinį švietimą, Seimo narys P. Gražulis įregistravo įstatymo projektą, kuriuo siūlo visiškai uždrausti nepilnamečių seksualinį švietimą mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose, nepilnamečiams skirtuose renginiuose, taip pat neleisti šiose įstaigose ir tokiuose renginiuose lankytis jokioms organizacijos, kurios propaguoja su vaikų seksualizavimu susijusias problemas.

„Tegul šiais klausimais nepilnamečius šveičia jų tėvai, kaip ir yra numatyta LR Konstitucijoje!", akcentuoja P. Gražulis.

Kartu teikiamas ir lydintysis teisės akto projektas  - Administracinių nusižengimų kodekso papildymo 801 straipsniu. „Seksualinio švietimo mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose bei renginiuose draudimo nesilaikymas" įstatymo projektas, numatantis administracinę baudą iki 3000 eurų už siūlomo straipsnio pažeidimą.

Pridedame teisės aktų projektus.

 

 

 

Petras Gražulis

 

LR Seimo narys

Aplinkos apsaugos komiteto narys

 

Tel. (8 5) 239 6638, mob. 8 698 42163

Faks. (8 5) 239 6556

El. p.: petras.grazulis@lrs.lt

 

 

 

2023-09-18

P. Gražulis siūlo Prezidentui G. Nausėdą atimti pilietybę taip pat ir iš V. Čmilytės-Nielsen, nes ji praėjus metams po Krymo užgobimo, vyko į Rusiją žaisti šachmatais.

P. Gražulis siūlo Prezidentui G. Nausėdą atimti pilietybę taip pat ir iš V. Čmilytės-Nielsen, nes ji praėjus metams po Krymo užgobimo, vyko į Rusiją žaisti šachmatais.

Kreipimąsi pridedame.

 

 

Petras Gražulis

 

LR Seimo narys

Aplinkos apsaugos komiteto narys

 

Tel. (8 5) 239 6638, mob. 8 698 42163

Faks. (8 5) 239 6556

El. p.: petras.grazulis@lrs.lt

 

 

 

2023-09-14

Kviečiame rytoj, 2023 09 15 d. į tarptautinę konferenciją „Rusijos dekolonizacijos vizija ir užgrobtų tautų ateitis“

Tarptautinė konferencija „Rusijos dekolonizacijos vizija ir užgrobtų tautų ateitis"

2023-09-14

 

Rytoj, rugsėjo 15 d., penktadienį Lietuvos nacionalinėje bibliotekoje (Gedimino pr. 51, V aukštas, Konferencijų salė) įvyks tarptautinė konferencija „Rusijos dekolonizacijos vizija ir užgrobtų tautų ateitis". Konferenciją remia Seimo Mišrioji grupė bei Tautos ir teisingumo sąjunga. Konferencija vyks 11.00-16.00 val.; programą žr. prisegtuke.

Konferencijoje dalyvaus Rusijos tautų atstovai, kurie dėl režimo persekiojimų buvo priversti pasitraukti, taip pat ekspertai ir visuomenės veikėjai iš kitų šalių (žr. prisegamą konferencijos programą), kurių dalis prisijungs nuotoliniu būdu.

Pagrindinė Konferencijos idėja – siūlyti Rusijos dekolonizacijos scenarijų, kaip aiškiai įvardintą Ukrainos pergalės prieš agresorių ir Kremliaus režimo pabaigos tarptautinį tikslą. Vienas iš pagrindinių pranešėjų – Ukrainos politinės partijos „Dešinysis sektorius" pirmininkas, Ukrainos kariuomenės 67-osios brigados kariškis Andrij Tarasenko. A. Tarasenko teigia, kad Ukrainos pergalė reiškia Rusijos imperijos griūtį ir tai yra ne tik Ukrainos, bet ir viso demokratinio pasaulio gyvybinis interesas.

Kremliaus režimas mėgina save pateikti kaip kovotoją prieš kolonializmą, tačiau Vakarų kolonialistų era baigėsi dar XX a. antroje pusėje, o štai JTO dokumentai iki šiol taip ir nebuvo pritaikyti kolonijinei Rusijos imperijai.

Spaudos atstovams bus galimybė rugsėjo 15 d. 11.00-11.30 tiesiogiai pabendrauti su konferencijos organizatoriais ir dalyviais, atstovaujančiais užgrobtas tautas. Kalmukų-Oiratų tautos kongreso pirmininko pavaduotojas, Laisvų Tautų Lygos narys Vladimiras Dovdanovas teigia, kad „nei politiškai, nei ekonomiškai, nei etniškai, nei konfesiškai, nei teritoriškai, o tuo labiau pagal mentalitetą mums su rusų kolonijine imperija nepakeliui".

Konferencijos darbo kalbos – lietuvių ir rusų (sinchroninis vertimas).

 

Konferencijos koordinatorius

Gintaras Songaila

865070601

Tarptautinė konferencija,

„Rusijos dekolonizacijos vizija ir užgrobtų tautų ateitis"

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka,

Gedimino pr. 51, 5 aukštas, Konferencijų salė

2023-09-15

 

Numatoma programa

 

11.00. Registracija, svečių bendravimas su žiniasklaidos atstovais.

11.30. Konferencijos atidarymas. Seimo narių sveikinimai.

11. 40. Istorikė prof. Rasos Čepaitienės pranešimas „Karas Ukrainoje kaip postsovietinės dekolonizacijos dingstis ir paskata".

12.00. Ukrainos atstovo Dešiniojo sektoriaus pirmininko Andrijaus Tarasenkos pranešimas „Ukrainos pergalė ir Rusijos režimo pabaiga", diskusija.

12.15. „JTO dekolonizavimo politika ir dabartinė Rusija", konferencijos dokumentų projektų pristatymas – Gintaras Songaila

12.30. dr. Daiva Tamošaityte, filosofė, „Tautinės tapatybės stiprinimas – esminis nacionalinio valstybingumo veiksnys".

12.45. Marius Kundrotas, politologas, „Rusijos problema ir jos sprendimai.

13.00. Kavos pertrauka

13.15. Pavergtų Rusijos tautų atstovų pranešimai, diskusija (Kalmukijos atstovas Vladimiras Dovdanovas, Jakutijos-Sacha atstovas Nikita Andrejevas).

14.00. Numatomi visuomenės veikėjų iš Latvijos, Lenkijos. Lietuvos, Estijos pranešimai. Diskusija.

15.00. Michailas Voitenkovas - „Ingrija - prarasta Baltijos maršruto grandis";

Buriatijos atstovo Vladimiro Chamutajevo pranešimas.

15.30. Konferencijos dokumentų svarstymas ir priėmimas.

16.00 konferencijos uždarymas

Konferencijos darbinės kalbos: lietuvių, rusų; numatomas sinchroninis vertimas.

Kai kurie pranešimai bus nuotoliniu būdu per Zoom

Konferencijos koordinatorius - Gintaras Songaila ( tel. nr.: 865070601, el. p.: gsongaila@gmail.com)2023-09-12

Raginame kelti prof. Igno Vėgėlės kandidatūrą LR Prezidento rinkimuose, bei siūlome telkti antisisteminių partijų bei visuomenininkų koaliciją Prezidento, EP ir Seimo rinkimams.

DĖL PREZIDENTO IR EUROPOS PARLAMENTO RINKIMŲ

Ignas Vėgėlė, Alkas.lt koliažas.

Mes, Tautos ir teisingumo sąjungos (centristų, tautininkų) Suvažiavimo dalyviai, puikiai suprantame – artėjantys metai Lietuvai bus lemtingi. 2024 metais rinksime ne tik Europos Parlamentą, Seimą, Prezidentą, bet visa Lietuva rinksis kelią, kuriuo teks žygiuoti daugybę metų.

Rinksimės, ar pamiršti tokius žodžius, kaip Tauta, lietuvių kalba, valstybė, suvereni apsisprendimo teisė, pakeičiant juos terminais „Europos piliečiai", „globalizmas" ir „europinė vyriausybė".

Rinksimės, ar Lietuva – o ir visa Europa – taps užvažiuojamu kiemu pasaulio perėjūnams, keliantiems kultūrinę ir socialinę sumaištį, ar meilę ir klestėjimą savo Tautai ir Tėvynei, o tuo pačiu ir pagarbą  Tėvynių sąjungai Europoje, ginančiai kiekvienos iš šią sąjungą sudarančių šalių nacionalinę kultūrą, valstybingumą bei konstitucinę santvarką.

Rinksimės ar mūsų vaikų mokykliniuose vadovėliuose šventą žodį „mama" pakeisti žodžiu „gimdantis tėvas", šeimą tapatinti su LGBT bendruomene, santuoką paversti išsigalvotų lyčių partneryste ar civiline sąjunga, o žodžius „vyras" ir „moteris" užmiršti tarsi atgyveną.

Mes, šio Suvažiavimo dalyviai, konstatuojame – artėjantys metai bus lemtingi mūsų Tautai, šeimai, valstybei, vertybėmis, laisvei ir visiems idealams, dėl kurių telkėmės prie Seimo rūmų prieš 32 metus.

Tai žinodami suprantame, kad jau nebėra laiko politiniam pasjansui ar siaurų partinių dividendų užsidirbinėjimui.

Todėl, mes, Tautos ir teisingumo sąjungos (centristų, tautininkų) Suvažiavimo dalyviai raginame kelti, keliame, agituojame ir visaip kitaip remiame teisininko profesoriaus Igno Vėgėlės kandidatūrą Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimuose.

Tai – vertybinis žmogus, kuris, nepaisydamas sisteminės klikos spaudimo, nepabūgo stoti Tautos pusėn COVID-19 diktatūros metu. Ignas Vėgėlė ir šiandien drąsiai gina šeimų interesus LGBT propagandos brukamoje gyvenimo įgūdžių pamokų akivaizdoje, nebijodamas Lietuvą užvaldančių „konservatorių-liberalų" spaudimo per užvaldytą viešąją erdvę ar bylų kėlimo.

Ignas Vėgėlė yra stiprus, principingas, sistemai nepriklausantis kandidatas, kuris gali laimėti ir laimės Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimus.

Mes raginame antisistemines politines jėgas neskaldyti visuomenės, o vienytis aplink būsimą prezidentą Igną Vėgėlę, kaip tai padarė ir dešimtys Lietuvos inteligentijos atstovų, drauge tobulinti bendro fronto programinius tikslus ir koordinuoti veiksmus.

Šiuo pagrindu mes, Tautos ir teisingumo sąjunga (centristai, tautininkai), kviečiame Lietuvoje telkti iki šiol nematytą ir plačią antisisteminių partijų bei visuomenininkų koaliciją ne tik Prezidento ir Europos Parlamento, bet ir Seimo rinkimams, kuri visuomenei būtų pristatyta dar šiais metais.

Mes išvalysime Lietuvą nuo Tautą žlugdančios išvalstybinimo ir ištautinimo ideologijos visuose valdžios lygiuose. Su korupcija, farmacininkų ir prekybininkų savivale, su narkotikų verslo bei kitomis šešėlinių grupuočių, šeimų niekintojų, LGBT'istų ir pedofilų klanais bus baigta.

MES NUGALĖSIM!

 

2023-09-11

Tautos ir teisingumo sąjunga ragina kelti ir remia prof. Igno Vėgėlės kandidatūrą Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimuose.

Siunčiame Jums Tautos ir teisingumo sąjungos (centristų, tautininkų) 2023 09 09 d. suvažiavime priimtą pareiškimą dėl Prezidento ir Europos Parlamento rinkimų, kuriame raginame kelti ir remsime prof. Igno Vėgėlės kandidatūrą Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimuose, bei siūlome telkti antisisteminių partijų bei visuomenininkų koaliciją ne tik Prezidento ir Europos Parlamento, bet ir Seimo rinkimams.