2011-11-30

Kodėl STT vadovai dangsto su korupcija nekovojančios Klaipėdos STT?

Viešai sakiau ir rašiau www.ve.lt/naujienos/lietuva/lietuvos-naujienos/etikos-sargai-stt-prasymu-apklause-nagli-puteiki-655342, kad Klaipėdos STT neatlieka savo pareigų: nepagauna rimtų kyšininkų.

Nepagauna, nes negaudo.

Negaudo, nes Klaipėdos STT vadovybė glaudžiai susijusi su daugelį metų Klaipėdą valdančiu pseudoelitu (korumpuoti politikai ir privilegijuoti verslininkai), kuris per pseudoviešus pirkimus, valstybinės žemės gerose vietose prichvatzavimu ir teritoriniu planavimu, kuris pažeidžia aplinkinių žmonių teises, NETRUKDOMAS savivaliauja, neteisėtai lobsta, pažeidinėja eilinių miestiečių teises ir įstatymus.

Klaipėdos STT tai mato, bet 'nemato', nes gaudo arba smulkias žuvis, arba aptarnauja minėtą pseudoelitą.

Kodėl taip susinervino centrinė STT? kodėl skundžia mane už tokių minčių platinimą? Gal todėl, kad pasakoju faktus, kaip tai Klaipėdoje daroma.

O gal todėl, kad nuolat lyginu blogai dirbančią Klaipėdos STT, su puikiai dirbančiais Šiaulių, Panevėžio, kitų regionų STT valdybų estetešnikais, kurie gaudo ne smulkmę, o stambias žuvis (politikus, teisėjus, prokurorus, anstolius, RATC-ų , savivaldybių įmonių vadovus, net DNSB pirmininkus ir t.t .)

Šiaulių, Panevėžio, kitų regionų STT valdybos gaudo ir pagauna, padeda prokurorams teismuose ir daug tų stambių žuvų jau nuteisti už korupciją.

Tik Klaipėdoje ne.

Todėl minėtose laidose siūlau rotuoti STT valdybų vadovus.

Puikiai visi jaučiame, kad jei Klaipėdos STT būtų paskirtas vadovauti Šiaulių ar Panevėžio STT valdybų kuris nors iš vadovų, tai už kelių mėnesių pradėtų jų tinkluose spurdėti labai stambios Klaipėdos pseudoelito žuvys, tos istorijos atsidurtų laikraščių pirmuose puslapiuose ir TV žinių pradžiose.

Bet centrinė STT vadovybė tvirtai gina Klaipėdos STT stagnaciją, beveik nieko neveikimą, tik smulkmės gaudymą, viešo intereso iš esmės negynimą.

Gal Klaipėdos pseudoelito 'medus' taip svaiginančiai veikia?


2011-11-22

Kauno teisėsaugos teroras prieš menininkus

Kokiu pagrindu policininkai įėjo į menininkų butą?

Teismo sprendimo juk neturėjo, nusikaltimas nebuvo daromas, tokiu atveju LR Konstitucijos 24 straipsnis saugo privatų būstą nuo bet kokio įsibrovimo, jau nekalbant apie sumušimą bute ir ištempimą iš jo į areštinę.

Kokiu pagrindu psichiatrinę ekspertizę skyrė kaip Stalino laikais Sovietų sąjungoje?

Kodėl tokių grubių įstatymo ir LR Konstitucijos pažeidimų nemato ir nenori matyti Kauno policijos vadovai, Kauno prokurorai, dalis teisėjų, aukščiausių teisėsaugos institucijų vadovai Lietuvoje, o ypač Seimo nariai, atsakingi už teisėsaugos kontrolę?:

www.valstietis.lt/Pradzia/Naujienos/Kriminalai-nelaimes/Zinomi-Kauno-menininkai-atsidure-kaltinamuju-suole

www.alfa.lt/straipsnis/10368437/Nelaisve.lemia.net.remontas=2010-06-03_07-39/

www.youtube.com/watch?hl=lt&v=G5-6gyZpR-8

www.skundai.lt/?id=17865

www.desperacija.lt/?zaltausko-ir-hermano-byla,82

http://linashermanas.blogas.lt/kazio-valento-zaltausko-atviras-laiskas-9.html

2011-11-16

Seimas stabdo senamiesčių stiklainizaciją ir juodųjų archeologų legalizavimą

Fotografijoje - už ES pinigus, t.y. už mokesčių mokėtojų pinigus sudarkytas pastatas Laisvės al.70, Kaune.

Šiandien, 2011 11 15 d. Seime galutinai ir negrįžtamai (pusę metų negalės grįžti prie šios temos) didele persvara Seime atmetėm (40 prieš 29 lrs.lt/pls/inter/w5_sale.bals?p_bals_id=-12431) Seimui atskaitingų Kultūros paveldo ir Etninės kultūros globos komisijų sujungimo projektą.

Šių komisijų jungimas prilygtų jų  sunaikinimui, nes įstatymo projekte buvo planuota atimti šių komisijų ir taip menkų įgaliojimų likučius, panaikinti nevyriausybinių organizacijų atstovavimą ir panašiomis nedemokratiškomis priemonėmis atsikratyti paskutinių viešo intereso paveldo sferoje gynėjų.

Kai kurie šio pražūtingo etninei kultūrai ir kultūros paveldui jungimo iniciatoriai-Seimo nariai ne juokais įsiuto, kai viešai į mikrofoną pasakiau, kad viena pagrindinių šio sujungimo iniciatorių yra pagarsėjusi prekybos archeologiniais radiniais legalizavimo viena iš organizatorių, stiklainizacijos senamiestyje arši propaguotoja Kultūros ministerijos darbuotoja Irma Grigaitienė.

Seimo nariams viešai sakiau, kad nesujungimas apsaugotų senamiesčius nuo stiklainių, nes Kultūros paveldo komisija yra vienintele institucija, kuri priešinasi Irmos Grigaitienės, o gal ir visos Kultūros ministerijos strategijai padėti juodiesiems archeologams laisvai prekiauti nelegalių kasinėjimų radiniais ir remti nekilnojamojo turto verteivų planus užstatyti stikliniais dangoraižiais senamiesčius.

Ypač apgailėtinai atrodo mėginimas jungimą argumentuoti taupymu, nes analogiškos Radijo ir televizijos komisijos nariai už 20 minučių posėdį gauna 800 Lt, o jei neatvyksta  - yra „nubaudžiami" ir tegauna tik 600 Lt. Tokių posėdžių būna 4 per mėnesį, taigi visai nelankantieji posėdžių vis tiek uždirba 2400 Lt per mėnesį. Seimas jau daug kadencijų apsimeta, kad to nežino ir gėdingai leidžia klestėti tokiam įžūliam pasipelnymui.

Tuo tarpu mėginamos jungti komisijos yra ubagų ubagai, kurie už dienos posėdį tegauna simbolinis kelias dešimtis litų, kurie vargiai tepadengia kelionės išlaidas.

Ar ne gėda Seimo nariams iš ubago, kuris gina vertybes,  lazdą atiminėti, o taukuose besivartančius RTV komisijos narius, kurie neva nemato po neva bealkoholinio alaus reklama užmaskuotų aludarių reklamų, visokeriopai globoti?

Beje, pirmą ne patį svarbiausią atmetimą laimėjom dar didesne persvarą, t.y. 52 prieš 20 (lrs.lt/pls/inter/w5_sale.bals?p_bals_id=-12430).

Vadinasi yra vilties, kad Seimas turi pakankamai jėgų atsispirti negarbingiems pelnagaudžių veiksmams daryti pinigus bet kokia viešo intereso, įskaitant paveldosaugą ir etninę kultūrą, sąskaita.

Čia detalesnis aprašymas, video medžiaga ir nuorodos į projektus ir balsavimus:

lrs.lt/pls/inter/w5_sale.klaus_stadija?p_svarst_kl_stad_id=-10870

alkas.lt/2011/11/15/seimas-nepritare-etnines-kulturos-globos-tarybos-ir-valstybines-kulturos-paveldo-komisijos-naikinimui-video

2011-11-10

Klaipėdos STT vis labiau gina stiklainių statytojus nuo visuomenės

www.delfi.lt/news/daily/crime/siauliu-apskrities-mokesciu-inspekcijos-virsininkas-bande-papirkti-prokurora.d?id=51580959

Yra gerai dirbančių STT valdybų, kaip matome Šiaulių STT valdyba jau ne pirmą korumpuotą valdininką, šiukšlių sukčių, daugiabučių namų savininkų bendrijų pirmininką, teisėją ar politiką (tiny.lt/2r6b8xr)  sučiupo.

O štai Klaipėdos STT valdyba kol kas elgiasi priešingai: gavusi iš nevyriausybinių organizacijų kelių tūkstančių žmonių pasirašytą peticiją, kurioje reikalaujama ištirti, kodėl korumpuoti valdininkai pasirašė daugybę statybų Klaipėdos centre be viešojo svarstymo su visuomene, susilaukė ne tiek palaikymo, kiek spaudimo:

šiandien, 2011 101 10 d. į Klaipėdos STT pastatą buvo iškviestas vienas iš peticijos parašų rinkikų Klaipėdos Jungtinio demokratinio judėjimo aktyvistas Virgis Partaukas. STT tyrėja  Renata Jonauskienė jo liudininko statusu (akivaizdi spaudimo priemonė) kamantinėjo, kas nusprendė rinkti šiuos parašus, kas davė nurodymą rinkti parašus, ar buvo visuotinis susirinkimas šiuo klausimu, ar Jungtinio demokratinio judėjimo pirmininkas davė nurodymą organizuoti peticiją, ar kas nors kitas tai darė ir t.t.

Tradiciškai Klaipėdos STT, kai gina didelių pastatų statytojus nuo teisėtų visuomenės reikalavimų,  ji neleidžia niekam tokių apklausų įrašyti, tuo pažeisdama Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintas piliečių teises.

Ar tai reiškia, kad nekilnojamo turto plėtristai statybų žmonėms ant galvų metu turi visas teises, o visuomenė - jokių?

O štai Šiaulių STT, kaip matome, priešingai nei Klaipėdos dirba viešam interesui. Vadinasi, yra dar vilties, kad bus ginamas ir viešas interesas.

Klaipėdos STT kartu su Klaipėdos apygardos prokuratūra nesigėdydami ir nesislėpdami atvirai atstovauja UAB "Memelio miestas", UAB "Investicijų kvadrantas" akcininkų, kurie susiję su UAB "Kretingos grūdai" akcininkais, pelno siekimą paveldo sąskaita: visi kartu stumia Klaipėdos bendrajam planui ir Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymui prieštaraujantį H.Manto 11, Klaipėdoje šešių stiklainių projektą istorinėje miesto dalyje.

Ar centrinė STT ir generalinė prokuratūra taip pat palaiko savo pavaldinių iš Klaipėdos siekį dirbti ne viešam interesui?