2021-03-24

P. Gražulio kreipimasis į LR Prezidentą DĖLKONSTITUCINĖS KRIZĖS KONSTITUCINIAME TEISME (dėl galimai neteisėto D. Žalimo pirmininkavimo)

Lietuvos Respublikos Prezidentui

Jo ekscelencijai Gitanui Nausėdai

 

DĖL KONSTITUCINĖS KRIZĖS KONSTITUCINIAME TEISME

 

2021 03 24 d. Nr. 2021-0324-02

Vilnius

 

Jūsų ekscelencija, džiaugiuosi ir sveikinu Jus pateikus Seimui naujo Lietuvos Banko vadovo kandidatūrą. Tai tikrai viltingų permainų pradžia, nes jei Lietuvos Respublikos Prezidentu būtų išrinktas ne Jūs, o kita kandidatė, neabejotinai būtų rastas būdas arba pratęsti dabartinio Lietuvos Banko vadovo įgaliojimus, arba būtų teikiamas jo analogas - tokiu atveju ir toliau Lietuvos Bankas būtų protegavęs stambių oligarchų ir dviejų monopolinių bankų viršpelnius smulkaus ir vidutinio verslo nepriteklių ir diskriminacijos sąskaita.

Tokia pati visuomenės interesus pažeidžianti situacija susiklostė ir Lietuvos Respublikos Konstituciniame Teisme (toliau KT). Šiuo klausimu kreipiuosi į Jus, nes, mano giliu įsitikinimu, tik Jūs galite iš esmės pakeisti KT-e susiklosčiusią antikonstitucinę situaciją. Nes šiandien Lietuvą ištiko ne tik pandemija, bet ir pati aštriausia nuo 1992 metų konstitucinė krizė: Konstitucinis Teismas, kuris pagal 104 Konstitucijos straipsnį „vadovaujasi tik Lietuvos Respublikos Konstitucija", Seimui neskiriant naujų Konstitucinio Teismo teisėjų atsidūrė ir konstitucinėje ir pasitikėjimo krizėje. Akivaizdžios iki šiol besitęsiančios manipuliacijos, siekiant nepakeisti Konstitucinio Teismo pirmininko pareigas einančio asmens yra akivaizdus teisinio nihilizmo pavyzdys (http://www.teise.pro/index.php/2021/01/13/konstitucinio-teismo-atnaujinimas-teisininkai-izvelgia-gresmes-teisinei-valstybei/). Seimo pirmininkės Viktorija Čmilytė-Nielsen siūloma nauja KT nario kandidatūra,  mano manymu, yra šių manipuliacijų siekiant palikti  Dainių Žalimą KT pirmininku tęsinys -  apie tai detaliau šio laiško antroje dalyje.

Pagal Konstitucijos 5 straipsnį valdžios galias riboja Konstitucija. Ir tai reiškia, kad nei įstatymu, nei Respublikos Prezidento dekretu, nei buvusio Konstitucinio Teismo pirmininko potvarkiu ar subjektyviu sprendimu nei vienas valdžios institutas, nei vienas pareigūnas negali turėti daugiau galių, nei numato Konstitucija.

Konstitucijos 103 straipsnio 1 dalis sako, kad „Konstitucinį Teismą sudaro 9 teisėjai, skiriami devyneriems metams ir tik vienai kadencijai", 108 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta: „Konstitucinio Teismo teisėjo įgaliojimai nutrūksta, kai pasibaigia įgaliojimų laikas".

Todėl, kaip minimum egzistuoja rimtai pagrįsta teisinė abejonė, ar Dainius Žalimas teisėtai skelbiasi pareigūnu, einančiu Konstitucinio Teismo pirmininko pareigas, nors jo 9 metų kadencija yra pasibaigusi dar kovą. Ir jokių kitų konstitucinių pagrindų pratęsti šio asmens kadenciją nėra.

Akivaizdu, jog Konstitucinio Teismo legitimumas pareigas einant jau kadenciją baigusiems Konstitucinio Teismo pirmininkui (sprendžiančiam dėl konkrečių Konstitucinio Teismo darbotvarkės klausimų) ir teisėjams yra abejotinas.

Konstitucija nenumato jokių apribojimų, jog Konstitucinis Teismas negalėtų priimti sprendimų esant ne 9 bet 6 ar 8 Seimo patvirtintiems teisėjams. Todėl, sekant Konstitucijos tekstu ir dvasia – trejeto Konstitucinio teismo teisėjų pareigų vykdymas jau pasibaigus kadencijai ir kadenciją baigusio asmens prisistatymas ir bandymai vykdyti Konstitucinio teismo pirmininko  funkcijas, mažų mažiausiai yra nelegitimūs.

Dar daugiau, kaip nesyk yra konstatavę iškiliausi Lietuvos teisinės bendruomenės veikėjai (https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/nekrosius-ivertino-priestaringa-seimo-sprendima-taip-kt-teisejai-ir-tampa-priklausomi-nuo-politiku.d?id=86162553; https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/konstitucijos-sargu-skyrima-atidejo-ir-naujas-seimas-teisininkas-pasipiktino-kad-tyciojamasi-is-svarbiausio-istatymo-56-1434422?utm_source=Facebook&utm_medium=post&utm_campaign=15min_Sausis&fbclid=IwAR1_gSAxJ8rG0wma_vcjzNTfOpo1NE21xW03zi4kFiZpVc9yxEXZS__n0m8) dabartinė situacija ne tik antikonstitucinė, ne tik kardinaliai paneigia Konstitucinio Teismo, jo teisėjų nepriklausomumą, bet  ir kelianti realią grėsmę Lietuvos Respublikos konstituciniai sąrangai, teisinės valstybės statusui ir pačiam politinės sistemos teisėtumui.

Dar daugiau, kaip nesyk skelbta viešai (https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2020/04/08/news/ukvede-bando-brautis-i-salies-teisininku-elita-mislinga-sprendima-lydi-klausimai-del-draugystes-14380806/) Konstitucinio Teismo pirmininku besiskelbiantis Dainius Žalimas ėmėsi aktyvių veiksmų agituodamas ir siūlydamas, kad į Konstitucinio Teismo teisėjus būtų paskirta su juo ypatingais asmeniniais romantiniais ryšiais susijusi teisininkė Ingridą Danėlienė.

Dar daugiau bet kokią kritiką, bet kokius klausimus Konstitucinio Teismo pirmininku besiskelbiantis Dainius Žalimas (Konstitucinio Teismo vardu) viešai vertina kaip neteisėtą kišimąsi į Konstitucinio Teismo veiklą (https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/1188730/dainius-zalimas-valdanciuju-kreipimasis-neleistinas-kisimasis-i-kt-veikla). Taip tikrai akivaizdžiai sulaužomas vienas fundamentaliausių konstitucinių teisinės valstybės principų „nemini iudex in sua causa".

Dar daugiau, kaip ne kartą skelbta viešai Konstitucinio Teismo pirmininku besiskelbiantis Dainius Žalimas yra ypatinguose santykiuose su viena politine Lietuvos partija, jos vadovais (https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/slaptieji-protokolai-isduoda-seseliniu-kardinolu-planus.d?id=84638387; https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/skandalas-konstituciniame-teisme-jakeliunas-del-pensiju-reformos-pereina-i-puolima.d?id=79067717).

Deja, tokiuose D. Žalimo ir Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų antkonstitucinėse manipuliacijose, mano įsitikinimu, dalyvauja ir Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen, nes ji galimai sąmoningai teikia tokią kandidatūrą į KT, kuriai tikėtina, pritrūks Seimo narių daugumos balsų dėl TS-LKD skeptiško požiūrio į teisininko, Vilniaus universiteto (VU) profesoriaus Vytauto Mizaro aktyvų LGBT bendruomenės palaikymą (https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/seimo-pirmininke-iregistravo-nutarima-del-kandidato-i-konstitucinio-teismo-teisejus-56-1450964 ). Vadinasi, galimai sąmoningai Seimo pirmininkė taip pat kuria situaciją, kai D. Žalimas ir toliau laikinai nežinia kiek neteisėtai ir toliau eitų KT pirmininko pareigas. Tokį įspūdį sustiprina Seimo pirmininkės viešai paskleista žinia, kad ji V. Mizaro kandidatūrą Seimui teiks ... tik gegužės mėn. Ko laukiama? Kodėl delsiama? Kad D. Žalimas kaip KT pirmininkas galėtų išnagrinėti kažkokias konkrečias bylas ir rastųsi  daugiau galimybių tęsti jo antikonstitucinį pirmininkavimą Konstituciniam Teismui?

Tokia situacija tampa dar grėsmingesne Konstituciniam teismui sąmoningai nesilaikant įstatymuose ir Konstitucinio Teismo reglamente nustatytų terminų priimant sprendimus dėl prašymų ištirti teisės akto konstitucingumą priimtinumo ar atsakant į valstybės pareigūnų paklausimus.

 

Atsižvelgiant, kad pagal Konstitucijos 84 straipsnio 1 dalies 11 ir 12 punktus, Respublikos Prezidentas:

„11) teikia Seimui Aukščiausiojo Teismo teisėjų kandidatūras, o paskyrus visus Aukščiausiojo Teismo teisėjus, iš jų teikia Seimui skirti Aukščiausiojo Teismo pirmininką; skiria Apeliacinio teismo teisėjus, o iš jų – Apeliacinio teismo pirmininką, jeigu jų kandidatūroms pritaria Seimas; skiria apygardų ir apylinkių teismų teisėjus ir pirmininkus, keičia jų darbo vietas; įstatymo numatytais atvejais teikia Seimui atleisti teisėjus; Seimo pritarimu skiria ir atleidžia Lietuvos Respublikos generalinį prokurorą;

12) teikia Seimui trijų Konstitucinio Teismo teisėjų kandidatūras, o paskyrus visus Konstitucinio Teismo teisėjus, iš jų teikia Seimui skirti Konstitucinio Teismo pirmininko kandidatūrą;",

Siekiant, kad būtų atkurtas konstitucinis teisingumas ir išspręsta konstitucinė krizė, siūlyčiau:

1.     Vadovaujantis gerąja demokratinių šalių praktika (https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/pasaulis/v-zelenskis-dviem-menesiams-nusalino-konstitucinio-teismo-pirmininka-57-1431906?copied), priimti aktą – dekretą nušalinti (pripažinti negalinčiu eiti pareigas) Dainių Žalimą nuo Konstitucinio Teismo pirmininko ir Konstitucinio Teismo teisėjo pareigų;

2.     Pateikti Seimui kandidatūrą į Konstitucinio Teismo pirmininkus;

3.     Laikinai paskirti kadencijos nebaigusį Konstitucinio teismo teisėją laikinai einančiu Konstitucinio Teismo pirmininko pareigas;

4.     Imtis ir kitų Jūsų kompetencijoje esančių priemonių tam, kad kuo greičiau būtų sustabdytas neteisėtas D. Žalimo pirmininkavimas Konstituciniam Teismui.

 

 

Pagarbiai,

 

Seimo narys                                                                             Petras Gražulis

Komentarų nėra: