2020-11-12

Padėkokime ‘Nacionaliniam susivienijimui’ už susivienijimąkabutėse, - atsakė N.Puteikis

‚Padėkokime 'Nacionaliniam susivienijimui' už susivienijimą kabutėse, - atsakė N.Puteikis. - Vienytis sunkiau nei politiką suvalgyti. Panevėžio vakarinės apygardos vienmandatėje 'Nacionalinis susivienijimas' išstatė savo kandidatą prieš save išsikėlusį Povilą Urbšį. P.Urbšiui, surinkusiam 22 631 balsą, kad patektų į antrą rinkimų turą, pritrūko tik 300 balsų, o 'Nacionalinio susivienijimo' kandidatas iš viso surinko tik 672 balsus. Krikščionių sąjungos vienmandatininkas gavo tik 271 balsą. P.Urbšys prašė 'Nacionalinio susivienijimo' ir Krikščionių sąjungos - nestatykite prieš mane savo kandidatų. Būtų šimtu procentu laimėjęs. Gal specialiai buvo tokie išskaičiavimai, kad P.Urbšys nelaimėtų? Juk 'Nacionalinio susivienijimo' pirmininko pavaduotojas Vytautas Sinica yra Seimo nario, 'valstiečio' Eugenijaus Jovaišos padėjėjas. Jei gauna Seimo nario padėjėjo algą, apie kokius nacionalinius susivienijimus galima kalbėti?'

NP: Būkite geri - pakomentuokite po mano atsakymu į dezinformacijas skleidžiantį kažkokį Egidijų komentaruose:

https://www.respublika.lt/lt/naujienos/nuomones_ir_komentarai/bus_isklausyta/per_dideles_ambicijos_paliko_uz_borto/,coments.1#komentarai

 

Egidijus 2020 11 12 d. 08:51 komentare, neva nebūtų 5 proc. ir kad neva nesijungiame su tautininkais, skleidžia dezinformaciją.

Pakomentuosiu kiekvieną jo punktą:

1.'N.Puteikis meluoja. 1. Partijų bendram sąrašui reikia ne 5, o 7 proc. balsų. Tiek net visos antisisteminės partijos kartu nesurinko'.

1. NP: netiesa, nes jei visi sueina į vieną vienos partijos sąrašą, užtenka 5 proc., jei kiti kitų partijų kandidatai susispenduoja savo partijose. Visos antisisteminės surinko 7,77 proc. (be Liaudies partijos, o su ja – 8,02 proc.)  Už susijungusias būtų balsavę daugiau, nes kai matė, kad visi po vieną, tai galvojo, kad gayus tik po 1 proc., todėl dalis balsavo už valstiečius, o gal net ir už konservatorius:

                                                iš viso balsų    proc.

Centro partija - tautininkai    26769            2,28

Nacionalinis susivienijimas  25098            2,14

'Drąsos kelias                       13337            1,14

LIETUVA – VISŲ                11352            0,97

Krikščionių sąjunga               8825              0,75

KSS - SANTALKA               5808              0,49

Iš viso                                     91189            7,77

2. 'Puteikis reikalavo, kad visos 'susijungiančios' partijos įstotų į jo partiją ir tuo pačios save sulikviduotų - aišku, kad tai nebuvo kitiems priimtina, nes su visais 'besijungiančiam' A.Juozaičiui'.

2. NP: netiesa, nes susispendavus kandidatams, jų partijos lieka.

3. 'Tautininkai su puteikininkais 'nesusijungė', o tiesiog išstojo iš savo partijos ir buvo įrašyti į puteikininkų sąrašą kaip nepartiniai. Tai įžūlus rinkėjų ir rinkimų komisijos apgaudinėjimas'.

3. NP: netiesa – tautininkų kandidatai susispendavo, tik jų pirmininkas S. Gorodeckis ne.

4. Tautininkų 'susijungimas' su centristais yra blefas ir melas - abi šios partijos ir toliau veikia atskirai, pasitikrinkit Registrų centre ir pamatysit. Priešrinkiminiai pažadai iki Naujųjų metų 'baigti susijungimo procesą' yra eilinis Puteikio blefas ir melas, nes tam nieko nėra daroma ir jokių 'susijungimio pabaigimų' pabaigimų nebus.

4. NP: netiesa – iki naujų metų susijungti neleidžia Teisingumo ministerija  - remiantis Civilinio proceso kodeksu reikalauja, kad po Tautininkų suvažiavime priimti sprendimo prisijungti prie Centro partijos – Tautininkų turi praeiti ne mažiau, kaip 3 mėnesiai. Lietuvių tautininkų ir respublikonų sąjunga davė leidimą Centro partijai savo pavadinime naudoti žodį 'tautininkai'.

Komentarų nėra: