2021-07-29

Pr. spaudai: P. Gražulis ir V. Valkiūnas siūlo Lietuvai skubiai išeiti iš Jungtinių Tautų migracijos pakto, nes jis verčia besąlygiškai įsileisti bet kokius imigrantus

Pr. spaudai: P. Gražulis ir V. Valkiūnas siūlo Lietuvai skubiai išeiti iš Jungtinių Tautų migracijos pakto, nes jis verčia besąlygiškai įsileisti bet kokius imigrantus

Seimo nariai Petras Gražulis ir Valdemaras Valkiūnas apgailestauja, kad šiandien vykusiame Prezidentas su politinių partijų vadovais neaptarė iniciatyvos kuo greičiau atšaukti Seime 2018 12 04 d rezoliuciją „Dėl Jungtinių Tautų Visuotinio susitarimo dėl saugios, tvarkingos ir reguliarios migracijos", kuria Lietuvos valstybės vardu Seimas pritarė Globalios migracijos paktui (toliau  - Paktas).

Seimo nariai tai siūlo todėl, kad šis Paktas neleidžia prieš ekonominius migrantus, apsimetančius karo pabėgėliais, taikyti baudžiamosios atsakomybės už neteisėtą sienos perėjimą ir verčia priimti visus, net ekonominius pabėgėlius be jokių išlygų ar išimčių.

Labiausiai nuo ekonominių pabėgėlių kenčiančios šalys - Vengrija, Australija, Izraelis, Lenkija, Slovakija, Čekija, Austrija, Šveicarija, Bulgarija, Latvija ir Italija todėl ir nesutiko pasirašyti šio Pakto. Lietuvos Seimas, kaip jau tapo įprasta, keliaklupsčiais puolė įsiteikinėti pasaulio galingiesiems, visiškai nepaisydama savo gyventojų interesų.

P. Gražulis ir V. Valkiūnas  atkreipia dėmesį į tai, kad 2018 metais visos tuometinės Seimo frakcijos, balsuodamos už aukščiau minėtą rezoliuciją, greičiausiai iki galo ir nesuprato, ką daro, nes beskubėdamos įsiteikti daugumai Jungtinių Tautų valstybių, net neturėjo šio Pakto vertimo į lietuvių kalbą. Kaip kas balsavo: https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=37067&p_bals_id=-32567

Seimo nariai Petras Gražulis ir Valdemaras Valkiūnas siūlo LR Seimui atšaukti šią Seimo 2018 12 04 d. rezoliuciją ir pasiūlyti, kad LR Vyriausybė nedelsiant įpareigotų Vidaus reikalų ministrę Agnę Bilotaitę atšaukti ankstesnio VRM ministro E. Misiūno parašą po Jungtinių Tautų Generalinėje asamblėjoje Marakeše 2018 m. gruodžio 10 d. patvirtintu Globalios migracijos paktu ir tuoj pat pradėti taikyti baudžiamąją atsakomybę už neteisėtą sienos perėjimą.

 

Rezoliucijos projektas:

ahttps://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/79a10bc0ef7d11eb866fe2e083228059?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=1670a104-55f3-428e-84bf-15077b64e254

 

 

 

Komentarų nėra: