2023-04-24

Pr. spaudai: P. Gražulis pritaria konservatorių pasiūlymui riboti kandidatavimą buvusiems komunistams ir siūlo plėsti šį sąrašą buvusiais spaliukais, pionieriais, komjaunuoliais ir konservatoriais.

P. Gražulis pritaria konservatorių pasiūlymui riboti kandidatavimą buvusiems komunistams ir siūlo plėsti šį sąrašą buvusiais spaliukais, pionieriais, komjaunuoliais ir konservatoriais.

TS-LKD frakcija registravo įstatymo projektą „Dėl Lietuvos komunistų partijos veiklos vertinimo", kuriuo siūlo, kad visų lygių kandidatai privalomai nurodytų savo buvusią narystę Komunistų partijoje, jei joje buvo užimamos vadovaujančio pareigos ir įvardinti LKP kaip nusikaltamą organizaciją dėl jos darytų nusikaltimų.

Seimo narys Petras Gražulis nusikalstamomis organizacijomis siūlo skelbti ir Komunistų partijos satelitus – spaliukus, pionierius, komjaunuolius.

Seimo narys siūlo konservatoriams nestabdyti ir šių organizacijų nariams visiškai uždrausti kandidatuoti.

„TS-LKD partijoje šiuo metu buvusių komunistų ir komjaunuolių, atrodo, jau yra daugiau, nei kitose partijose. Be to, ši partija taip pat daro dalį nusikaltimų, kaip ir Komunistų partija:

užvaldė, riboja ir savo partijos narių egoistinėms reikmėms naudoja LRT ir kitas žiniasklaidos priemones, persekioja kitaminčius, vykdydama genderistinę veiklą naikina šeimą, privatizuoja savo partijoms narių naudai AB „Ignitis grupę" ir kitas svarbias valstybines įmones, užvaldę teisėsaugą teisia oponentus.

Todėl TS-LKD taip pat reikia pripažinti nusikalstama organizacija, o  jos nariams  - uždrausti kandidatuoti" – teigia P. Gražulis.

Seimo narys teigia, kad apsivalymas įmanomas tik po daugelio metų ir tik pasikeitus kelioms kartoms: „Mozė 40 metų vedžiojo savo tautą po dykumas kol išmirė visi prie vergovės pripratę gentainiai. Šventas raštas nurodo, kad jei tėvai nusikalto, turi atsakyti ir jų vaikaičiai: Išėjimo knyga (34,7) [Viešpats Dievas] ... parodantis gailestingumą tūkstančiams, atleidžiantis nusikaltimus, neteisybes ir nuodėmes, tačiau nepaliekantis kalto nenubausto, bet baudžiantis už tėvų nusikaltimus vaikus ir vaikaičius iki trečios ir ketvirtos kartos".

Atsižvelgdamas į tai, P. Gražulis siūlau uždrausti buvusiems ir esamiems spaliukams, pionieriams, komjaunuoliams, komunistams ir konservatoriams bei jų palikuonims iki 4-os kartos drausti būti renkamiems į visas renkamas institucijas:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/edfbe390e25c11eda305cb3bdf2af4d8?jfwid=opkwg5nll

 

Komentarų nėra: