2024-02-05

P. Gražulio prašymas Vilniaus apygardos teismui


PETRAS GRAŽULIS

Gim. data: 1958 10 28, tel.: 869842163.

Gyv. adresas: Nemuno krantinė 26-34, Kaunas.

 

 

VILNIAUS APYGARDOS TEISMUI

 

PRAŠYMAS DĖL TEISMO POSĖDŽIO BAUDŽIAMOJOJE BYLOJE NR. Nr. 1-93-497/2024, teisminio proceso Nr. 1-01-1-19559-2022-8
Vilnius 2024 02 04

 

Jums esu pranešęs, kad nusprendžiau atsisakyti dalyvavimo teismo posėdžiuose, kurie, mano įsitikinimu, tik įformina iš anksto nuspręstus, plačiai žiniasklaidoje aprašytus, "valstybininkų klano" sprendimus.

Šiandienos teismų praktika nesiskiria nuo Sovietų Sąjungos laikų, kai teismai vien tik įformindavo komunistų partijos, KGB ir NKVD sprendimus, siekdami nuteisti tuos, kurie politiškai jiems neįtinka.

Kaip sovietmečiu nebuvo teisiami komunistai, taip dabar neteisiami sistemos žmonės, kurių viešos patyčios ir smurto skatinimas nesulaukė teisingo vertinimo. Tai A. Ramanauskas,

O. Šurajevas, A. Maldeikienė, G. Landsbergis, V. Landsbergis, A. Valinskas, V. Raskevičius. Jų neliečiamybė liudija apie "valstybininkų klano" dominavimą ir teisingumo nebuvimą.

Nors pats asmeniškai buvau nutaręs nesiginti, tačiau kaip politinės partijos Tauta ir teisingumas (centristų tautininkų) sąjunga pirmininkas, esu įpareigotas laikytis partijos valdymo organų sprendimo gintis teismuose ir samdyti teisėtą gynėją. Žinodamas, kad Lietuvos teismai mane nuteis, išnaudosiu galimybę apginti savo teises Europos Žmogaus Teisių Teisme.

Tai yra politinė byla, kuri iškelta už mano politinę veiklą. LR Konstitucijos 25str. skelbia: "Žmogus turi teisę turėti savo įsitikinimus ir juos laisvai reikšti. Laisvė reikšti įsitikinimus, gauti ir skleisti informaciją negali būti ribojama". LR Konstitucijos 26 str. -

„Minties, tikėjimo ir sąžinės laisvė yra nevaržoma".

Mane norima teisti už Švento Rašto citavimą, kuriame net 118 kartų smerkiamas homoseksualizmas.

Keletą Švento Rašto citatų pateikiu:

Kunigų knygos 20, 13: „Jei vyras suguls su vyru, kaip kad sugula su moterimi, jie bus padarę pasibjaurėtiną dalyką. Jie abu turi būti nubausti mirtim; jie mirties kalti."

Apaštalo Pauliaus laiškas romiečiams, 1 sk.:

26  Todėl Dievas paliko juos gėdingų aistrų valiai. Jų moterys prigimtinius santykius pakeitė priešingais prigimčiai.Panašiai ir vyrai, pametę prigimtinius santykius su moterimis, užsigeidė vienas kito, ištvirkavo vyrai su vyrais, ir gaudavo už savo paklydimą vertą atpildą.

27   Kadangi jie nesirūpino pažinti Dievą, tai Dievas leido jiems vadovautis netikusiu išmanymu ir daryti, kas nepridera.

28  Todėl jie pilni visokio neteisumo, netyrumo, piktybių, godulystės ir piktumo, pilni pavydo, žudynių, nesantaikos, klastingumo, paniekos, apkalbų.

29    Tai šmeižikai, nekenčiantys Dievo, akiplėšos, išpuikėliai, pagyrūnai, išradingi piktadariai, neklausantys tėvų.

30  Neprotingi, nepatikimi, nemylintys, neatlaidūs, negailestingi.

31  Nors jie žino teisingą Dievo nuosprendį, kad visa tai darantys verti mirties, jie ne tik patys taip daro, bet ir palaiko taip darančius.

LR Seimas įteisindamas, o žiniasklaida propaguodama homoseksualius santykius daro didelį nusikaltimą, klaidindama visuomenę, ypač jaunimą. Evangelija pagal Luką Lk 17:"1. Jėzus kalbėjo savo mokiniams: „Papiktinimai neišvengiami, bet vargas žmogui, per kurį jie ateina. 2 Jam būtų geriau, jei ant kaklo būtų užmauta girnapusė ir jis būtų įmestas jūron, negu papiktintų bent vieną šitų mažutėlių. 3 Taigi sergėkitės!".

Kaip sovietinio režimo politinis kalinis, teigiu, kad net sovietinė teisinė sistema neteisė už Švento Rašto citavimą.

Šiandien Lietuvos teisinė ir moralinė sistema yra degradavusi. Tai įrodo ir Konstitucinio Teismo sprendimas dėl man primesto kaltinimo šiurkščiai pažeidus LR Seimo nario priesaiką dėl balsavimo procedūros. Nei faktiniai įrodymai nei teismo ekspertų išvados nenustatė kad aš balsavau už kitą LR Seimo narį. Konstitucinis Teismas pasirinko ignoruoti tiek įrodymų nebuvimą, tiek ekspertų išvadas, pabrėždamas „politinio užsakymo" svarbą virš teisingumo ir sąžiningumo principų. Tokios praktikos ne tik menkina piliečių pasitikėjimą valstybės principais, bet ir kelia klausimą apie teisinės sistemos gebėjimą užtikrinti teisingumą ir sąžiningumą visuomenėje.

Pažymiu, kad niekada netaikiau Švento Rašto teksto kažkam konkrečiai ar asmeniškai, norėdamas įžeisti konkretų asmenį. Visa tai citavau bendrame homoseksualumo reiškinio kontekste. Bet kaip krikščionis ir Lietuvos pilietis turiu teisę ginti savo nuomonę ir katalikiškas vertybes.

Gynėjo, kuris mane atstovautų teisme, kol kas, neturiu. Visi iki šiol kalbinti advokatai, motyvuodami, kad tai aiškiai politinio susidorojimo byla, atsisako ginti mane bijodami sužlugdyti savo karjerą ir reputaciją.

Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą aplinkybę, prašau Teismo atidėti teismo posėdį, skiriant papildomą laiką advokato paieškai.

 

Petras Gražulis

Komentarų nėra: