2022-10-25

Pr. spaudai : P. Gražulis ragina Seimą sudaryti laikiną tyrimo komisiją dėl 2021 rugpjūčio 10 d. neramumų prie Seimo atsižvelgiant į buvusio VST vadovo R. Pociaus viešus pareiškimu

LR Seimo narys Petras Gražulis įregistravo Seimo rezoliucijos projektą, kuriuo, atsižvelgiant į tai, kad buvęs Viešojo saugumo tarnybos vadas Ričardo Pocius paviešino naują, iki tol visuomenei nežinomą informaciją apie smurtinius 2021 m. rugpjūčio 10 d. vakaro įvykius prie Seimo, siūlo sudaryti Seimo laikinąją komisiją.

Rezoliucijos projekte teigiama, kad R. Pociaus pareiškimai rodo, jog minėtų neramumų provokatoriai veikė ne savarankiškai ar pavieniai, o buvo vadovaujami Seimo valdančiųjų, policijos, bei galimai spec. tarnybų. Valdantieji galimai turėjo tikslą eskaluoti konfliktą, kad jis būtų panaudotas tolesniems demokratijos ribojimams pagrįsti. Vilniaus m. savivaldybė tada atšaukė leidimus net tiems mitingams, kurie buvo nesusiję su protestais prieš pandemijos ribojimo režimą.

Vieši atsakymai dėl šių įvykių turėtų didžiulę teigiamą reikšmę pilietinės visuomenės vystymui ir šalies politinės sistemos raidai, bei demokratijos ateičiai. Deja, Vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė nuo pat R. Pociaus pareiškimų vengia viešai ir išsamiai atsakyti į jo paskelbtus faktus.

Todėl P. Gražulis ragina LR Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetą inicijuoti Seimo laikinosios komisijos, kuri ištirtų šiuos klausimus, sudarymą:

1. Kiek pagrįsti buvusio Viešojo saugumo tarnybos vado Ričardo Pociaus pastarąją savaitę viešinami teiginiai, kad 2021 m. rugpjūčio 10 d. vakaro įvykių prie Seimo metu policija galimai politikų nurodymu tyčia ilgai nesiėmė jokių priemonių kylančiai įtampai nuslopinti, tokiu būdu vykdydami galimai neteisėtus Seimo valdančiųjų nurodymus. R. Pocius teigia, kad laiku aktyvavus planą „Vėtrą" neramumų būtų išvengta. S. Skvernelis teigia, kad neįvedus plano „Vėtra", Viešojo saugumo tarnybos pareigūnai veikė neteisėtai.

2. Ar tiesa, kad policijos pareigūnas, kuris formaliai turėjo vadovauti policijos veiksmams, nuo tokio vadovavimo buvo realiai nušalintas, o policijai nurodinėjo Seimo vadovybė (konkrečiai Seimo pirmininkė ir galimai kiti politikai). Ar toks kišimasis buvo teisėtas. Kokie teisės aktai buvo pažeisti ir kokie galimai buvo kiti pažeidimai, nesuderinami su statutinėmis normomis ir demokratinėmis procedūromis.

3. Ar tiesa, kad dalis protestuotojų po mitingo užtvėrė kelią tik vienam išėjimui iš Seimo, siekdami kad Seimo nariai bendrautų su piliečiais, tad jokios realios grėsmės politikų saugumui nebuvo. Ar tiesa, kad įtampa ir konfliktas buvo eskaluojami dirbtinai ne tik iš provokatorių, bet ir iš suinteresuotų politikų pusės.

4. Kodėl policija prieš taikius protestuotojus iš karto panaudojo ašarinės dujas ir taip pasitarnavo provokatoriams, kurie organizavo smurtinius veiksmus, kaip atsaką į perteklinį represyvumą, kuris anksčiau mūsų šalyje galimai dar neturėjo precedento? Koks pareigūnas atsakingas už šį sprendimą dėl nereikalingo ašarinių dujų panaudojimo ir kuo jis buvo pagrįstas?

5. Kodėl protestuotojai buvo varomi į aikštelę prie Seimo, kurioje buvo pilna akmenų, nors patys policijos pareigūnai teigė, kad tai taktinė klaida? Kas atsakingas už šį sprendimą?

6. Iš įrašų matosi, kad policija nestabdė provokatorių, mėtančių akmenis ir provokavusių smurtinius veiksmus, tačiau areštavo taikius protestuotojus. Ar tai buvo sąmoninga taktika ir kas atsakingas už jos įgyvendinimą.

7. Kodėl policijos dialogo grupė dirbo ne ten, kur vystėsi realus konfliktas ir buvo provokuojami neramumai?

8. Kokie kiti duomenys ir faktai, kad policijos ribojimo veiksmai buvo nukreipti prieš taikius piliečius, bet nebuvo veiksmingo provokatorių inicijavimo užkardymo.

9. Kokiu teisiniu ir faktiniu pagrindu po rugpjūčio 10 d. įvykių Vilniaus savivaldybė panaikino jau išduotus leidimus piliečių protesto renginiams, kuriuos garantuoja Konstitucija?

10. Kokios yra garantijos, kad atsakingi už neramumus, jų provokavimą ir nesuvaldymą bus nustatyti. Kokie būtini teisiniai esamos tvarkos patobulinimai, kad būtų užtikrintas profesionalus ir teisėtas policijos veikimas bei demokratinė kontrolė represijas inicijuojantiems politikams?

11. Kodėl policija pradėjo naudoti jėgą tik atvykus būriui žurnalistų?

12. Kodėl policija per garsiakalbius neįspėjo žmonių, kad bus panaudota jėga  - kaip tai numato teisės aktai?

13. Kodėl informacija apie nukentėjusius pareigūnus nuolat viešinama, o apie nukentėjusius nuo policijos veiksmų taikius žmones informacija neteikiama, ar net slepiama?

14. Ar spec. tarnybos ir valdantieji nenaudojo savo specialiai apmokytų provokatorių, ar jiems nebuvo mokamas atlygis?

15. Ar tai, kad valdančiųjų atstovai nors ir buvo kviečiami, bet neišėjo pasikalbėti su susirinkusiais žmonėmis, neprisidėjo prie neramumų eskalavimo?

16. Kodėl Seimo NSGK pirmininkas L. Kasčiūnas, neramumų vaizdo įrašuose matydamas, kad P. Gražulis du kartus viešai ragino prie Seimo kiemo vartų protestuotojus skirstytis, sąmoningai suklaidino net LR Prezidentą G. Nausėdą kaltindamas P. Gražulį organizavus riaušes ir ragino suorganizuoti jam apkaltą;

17. Ar VRM vadovė A. Bilotaitė tinkamai organizavo policijos, VST ir kitų jai pavaldžių institucijų darbą?

 

 

 

Komentarų nėra: